Sunteți pe pagina 1din 2

Promisiunea bilaterală de vânzare-cumpărare

Între subsemnații:

- Nicolae Bursuc, cu domiciliul în București, str. Renașterii, nr. 2, bl. 5, sc. D, ap. 24,
județul/sectorul 3, identificat cu C.I., seria B, nr. 458349, cod numeric personal 16410030154,
eliberat de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Municipiul București, la data de 4
octombrie 2010, în calitate de promitent-vânzător și

- Munteanu Vlad, domiciliul în București, str. Cuza-Vodă, nr. 184, bl. 6, sc. C, ap. 10,
județul/sectorul 1, identificat cu C.I., seria B, nr. 534821, cod numeric personal 12632029273,
eliberat de Direcția Generală de Evidență a Persoanelor Municipiul București, la data de 12
octombrie 2010, în calitate de promitent-cumpărător, a intervenit următorul antecontract
(promisiune bilaterală) de vânzare-cumpărare în următoarele condiții:

Eu, Nicolae Grigore, în calitate de promitent vânzător, mă oblig să vând domnului


Munteanu Vlad imobilul situat în București, str. Renașterii, nr. 2, sector 3, compus în
totalitatea sa din teren în suprafață de 300 mp și construcția existentă pe acesta, formată din 3
camere, vestibul, bucătarie și cămară.

Eu, promitent vânzător, dețin imobilul prin moștenire de la defuncta mătușă, Adnana
Grigore, care, la rândul ei, dobândise prin moștenire de la defuncta sa mamă, Ariana Grigore,
aceasta dobândind terenul in baza contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.
143/22.03.1951, transcris sub nr. 123/1951 de fostul Notariat de stat București, construcția
fiind edificată ulterior în baza Autorizației nr. 32/23.01.1960 eliberată de Sfatul Popular al
Capitalei.

Eu, Nicolae Grigore, declar că sunt singurul moștenitor, urmând să mă prezint la un


birou notarial, pentru întocmirea unui Certificat de moștenitor, în termen de 10 zile.

Eu, Munteanu Vlad, în calitate de promitent cumpărător, cunosc în amănunt situația


juridică a imobilului descris mai sus și mă oblig să închei contractul autentic de vânzare-
cumpărare cel mai târziu la data de 01.12.2017 la prețul de 500.000 de lei (cinci sute de mii de
lei).

Eu, Nicolae Grigore, declar că am primit de la domnul Munteanu Vlad suma de


100.000 de lei (o sută de mii de lei), reprezentând un avans din prețul vânzării, urmând ca
diferența de 400.000 de lei (patru sute de mii de lei) să îmi fie achitată la data încheierii
contractului în formă autentică, dar nu mai târziu de 01.12.2017.

Eu, Nicolae Grigore, sunt de acord ca cel mai târziu la data de 01.12.2017 să obțin
actele necesare (Certificat de moștenitor, număr cadastral, certificat de sarcini sau extras de
carte funciară, certificat fiscal) și să închei contractul de vânzare-cumpărare în formă
autentică, cu obligația promitentului-cumpărător să plătească diferența de preț.

În caz de încălcare a convenției de către promitentul-vânzător, acesta va fi obligat la


restituirea sumei primite in avans.
În caz de încălcare a convenției de către promitentul-cumpărător, acesta va pierde
suma de 100.000 de lei, reprezentând avansul primit de către promitentul-vânzător.

Prezentul antecontract a fost redactat și dactilografiat la Biroul Notarului Public Vasile


Negru în 3 exemplare, astăzi, data autentificării, 12.11.2017, părțile primind 2 exemplare
originale.

Promitent-vânzător, Promitent-cumpărător,