Sunteți pe pagina 1din 1

Şedinţa ORDINARĂ din data de 28.05.

2020 va avea următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutorului financiar familiilor


pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul Comunei Periam;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Asistență socială și Financiar-
contabil, impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de
specialitate nr.III din cadrul Consiliului Local Periam.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de apărare împotriva secetei și caniculei la nivelul
Comunei Periam, pentru perioada 2020-2024;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Secretar general al Comunei
Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a terenului în suprafață de
191,50 mp aflat în proprietatea privată a Comunei Periam, către soții Dumitraș Cornel și
Dumitraș Angelica, proprietari ai cotei de ½ parte din construcţia înscrisă în C.F. nr.400350
Periam;
- iniţiator: viceprimar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil,
impozite și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.II
din cadrul Consiliului Local Periam.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale


aparatului de specialitate al Primarului Comunei Periam și ale SPCLEP Periam, pentru anul
2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Secretar general al Comunei
Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul Primăriei Comunei Periam și al SPCLEP Periam, începând cu data de 1
iunie 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Secretar general al Comunei
Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul Consiliului Local Periam.

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Periam pe anul 2020;
- iniţiator: primar; raport al compartimentului de specialitate (Financiar-contabil, impozite
și taxe din cadrul Primăriei Comunei Periam); aviz Comisia de specialitate nr.I din cadrul
Consiliului Local Periam.

PRIMAR,
Ing. ec. DUMITRAŞ CORNEL