Sunteți pe pagina 1din 3

COMUNA PERIAM - PRIMĂRIA și SPCLEP ANEXA Nr.

2
La H.C.L. Nr. 49/28.05.2020

STAT DE FUNCŢII

profesională/
profesional
FUNCŢIE DE

vacant, după
Nr.

studiilor

studiilor
STRUCTURA Funcţia publică Funcţia contractuală

Treapta

temporar
DEMNITATE

Nivelul

Nivelul
Gradul

/ vacant,
Numele,
Clasa
crt.

grad

prenumele
PUBLICĂ

caz
de de de
de execuţie
conducere execuţie conducere
DEMNITARI
1 Primar DUMITRAŞ CORNEL
2 Viceprimar AVRAM IOAN-MIRCEA
APARAT DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI
SECRETAR GENERAL UAT
3 Secretar S
general BRONȚ DACIANA
UAT
COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL, IMPOZITE ȘI TAXE
4 Inspector I principal S DUMITRAŞ LORENDANA
5 Inspector I principal S FERCHI SIMONA-ELENA
6 Inspector I asistent S VACANT
7 Inspector I debutant S VACANT
8 Casier M CÎTEA RAMONA-MARIA
COMPARTIMENT AGRICOL, PROTECŢIA MEDIULUI
9 Inspector I principal S VACANT
10 Inspector I asistent S MARIȘ ANCA-MARIA
11 Inspector de
debutant S SORCA OCTAVIA-MARIA
specialitate
COMPARTIMENT ASISTENȚĂ SOCIALĂ
12 Inspector I principal S COPIL PAULA-GIANINA

COMPARTIMENT CULTURĂ ȘI BIBLIOTECĂ COMUNALĂ


13 Inspector de
II S SĂRĂNDAN COSMIN
specialitate
COMPARTIMENT SOLUŢIONARE PETIŢII
14 Referent III asistent M TIMIȘ NICULINA
15 Referent II M ROZA LARISA-IZABELLA

COMPARTIMENT DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, URBANISM și TRANSPORT PUBLIC


16 Inspector de
IA S MARICA FLORIAN
specialitate
17 Inspector I principal S PONTA GYONGYI
18 Inspector de
debutant S SCHÖNBERGER ALEXANDER
specialitate
COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE
19 consilier
DUMITRAȘ (fost IRIMIA)
achiziții I asistent S ANTONIO-LOREDAN
publice

COMPARTIMENT ADMINISTRARE BAZĂ SPORTIVĂ

20 Administrator I M FILIP MARIUS-CĂTĂLIN


COMPARTIMENT ADMINISTRATIV
21 Îngrijitor G NIȚULESCU LAURA-BIANCA
22 Șofer I M GHEORGHIŢĂ CRISTIAN
23 Muncitor calificat I G TIMIȘ ION
24 Muncitor calificat I G GHEORGHIŢĂ PETRE
25 Muncitor calificat I M FILIPESCU GHEORGHE-VALENTIN
26 Muncitor calificat I M DINU CRISTIAN
27 Muncitor calificat I G OLTEANU CIPRIAN-GHEORGHE
COMPARTIMENT S.V.S.U.
28 Șef SVSU M BRONȚ NICOLAE-MARIUS
29 Conducător
G FILIPESCU LUCIAN
autospecială
30 CONSILIER PERSONAL AL PRIMARULUI TOMA VICTOR
SPCLEP (Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor)
31 Consilier I principal S BRAD DORIN-GHEORGHE
32 Inspector I superior S VACANT
33 Referent III principal M ABRUDAN MARIA

FUNCŢIA / NUMĂR POSTURI OCUPATE VACANTE TOTAL


NR. TOTAL DE DEMNITARI 2 0 2
NR. TOTAL DE FUNCŢII PUBLICE DE CONDUCERE 1 0 1
NR. TOTAL DE FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 11 2 13 DUMITRAŞ CORNEL - Primar al Comunei Periam
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE CONDUCERE 0 0 0 SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA (în original)
NR. TOTAL FUNCŢII CONTRACTUALE DE EXECUŢIE 17 0 17
Nr.total de posturi din cadrul instituției 33 2 33
Nr.total posturi potrivit art.III alin.2 din O.U.G. Nr. 63/2010
pentru modificarea și completarea Legii nr.273/2006 privind
finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor 29 21 50
măsuri financiare, cu modif.și complet. ulterioare