Sunteți pe pagina 1din 145

lOMoARcPSD|3187827

E-Administratie-2 - e-administratie

E-administrație E-administration (Academia de Studii Economice din Bucuresti)

StuDocu is not sponsored or endorsed by any college or university


Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)
lOMoARcPSD|3187827

Cantitatea de informatii a unui eveniment se masoara în:

Select one:

a. numarul de cifre si litere

b. multimea semnelor

c. nu are unitate de masura

d. bit

Question 2

O lipsa de organizare se manifesta în cazul:

Select one:

a. ordinii si certitudinii

b. dezordinii si certitudinii

c. dezordinii si incertitudinii

d. ordinii si incertitudinii

Question 3

O lipsa de organizare se manifesta în cazul:

Select one:

a. dezordinii si certitudinii

b. ordinii si certitudinii

c. ordinii si incertitudinii

d. dezordinii si incertitudinii

Question 4

Question text

Daca o organizatie dispune de personal mai putin dar entropia manifestata

în cadrul ei este mai mare decât a altei organizatii cu personal mai

numeros, rezulta ca prima functioneaza:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Select one:

a. ineficient

b. eficient

c. ilegal

d. optim

Question 5

Daca o organizatie dispune de personal mai putin dar entropia manifestata

în cadrul ei este mai mare decât a altei organizatii cu personal mai

numeros, rezulta ca prima functioneaza:

Select one:

a. ilegal

b. optim

c. eficient

d. ineficient

Question 6

Aplicarea unor inovatii tehnologice care vizeaza cresterea preciziei unor

faze ale procesului conduce la:

Select one:

a. nu influenteaza entropia

b. scaderea entropiei

c. cresterea entropiei

d. entropia poate scadea sau creste în functie de proces

Question 7

Aplicarea unor inovatii tehnologice care vizeaza cresterea preciziei unor

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

faze ale procesului conduce la:

Select one:

a. scaderea entropiei

b. entropia poate scadea sau creste în functie de proces

c. nu influenteaza entropia

d. cresterea entropiei

Question 8

Aplicarea unor inovatii tehnologice care vizeaza cresterea preciziei unor

faze ale procesului conduce la:

Select one:

a. nu influenteaza entropia

b. scaderea entropiei

c. entropia poate scadea sau creste în functie de proces

d. cresterea entropiei

Question 9

Aplicarea unor inovatii tehnologice care vizeaza cresterea preciziei unor

faze ale procesului conduce la:

Select one:

a. entropia poate scadea sau creste în functie de proces

b. cresterea entropiei

c. nu influenteaza entropia

d. scaderea entropiei

Question 10

Subsistemele de management sunt:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a) decizional

b) metodelor si tehnicilor de management

c) organizatoric

d) de productie

e) comercial

f) informational

g) de resurse umane

Select one:

a. a+b+c+d+e+f+g

b. a+b+c+f

c. c+d+e+g

d. a+b+c+d

Question 11

Subsistemele de management sunt:

a) decizional

b) metodelor si tehnicilor de management

c) organizatoric

d) de productie

e) comercial

f) informational

g) de resurse umane

Select one:

a. a+b+c+d

b. a+b+c+d+e+f+g

c. a+b+c+f

d. c+d+e+g

Question 12

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Ansamblul intercorelat într-o conceptie sistemica a datelor, informatiilor,

circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor informationale si

mijloacelor de culegere, prelucrare, transmitere si stocare a informatiilor

care actioneaza intercorelat în vederea realizarii obiectivelor fundamentale

ale unei organizatii defineste:

Select one:

a. sistemul informational

b. sistemul metodelor si tehnicilor de management

c. sistemul decizional

d. sistemul organizatoric

Question 13

Ansamblul intercorelat într-o conceptie sistemica a datelor, informatiilor,

circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor informationale si

mijloacelor de culegere, prelucrare, transmitere si stocare a informatiilor

care actioneaza intercorelat în vederea realizarii obiectivelor fundamentale

ale unei organizatii defineste:

Select one:

a. sistemul decizional

b. sistemul informational

c. sistemul organizatoric

d. sistemul metodelor si tehnicilor de management

Question 14

Dupa Morley, Huges, Leblanc sistemul informational este:

Select one:

a. acea parte a realitatii, constituita din date si informatii organizate

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. ansamblul elementelor de natura organizatorica ce asigura cadrul,

c. ansamblul deciziilor adoptate si aplicate în cadrul sau, structurate

d. ansamblul de sisteme (metode complexe), metode si tehnici

Question 15

Dupa Morley, Huges, Leblanc sistemul informational este:

Select one:

a. ansamblul deciziilor adoptate si aplicate în cadrul sau, structurate

b. ansamblul de sisteme (metode complexe), metode si tehnici

c. ansamblul elementelor de natura organizatorica ce asigura cadrul,

d. acea parte a realitatii, constituita din date si informatii organizate

Question 16

Care din definitiile de mai jos nu se refera la sistemul informational?

Select one:

a. acea parte a realitatii, constituita din date si informatii organizate

b. ansamblu de componente, care actioneaza în baza unor relatii de

c. ansamblul de elemente care actioneaza intercorelat, pentru a

d. ansamblul intercorelat într-o conceptie sistemica a datelor,

Question 17

Care din definitiile de mai jos nu se refera la sistemul informational?

Select one:

a. ansamblul intercorelat într-o conceptie sistemica a datelor,

b. ansamblu de componente, care actioneaza în baza unor relatii de

c. ansamblul de elemente care actioneaza intercorelat, pentru a

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. acea parte a realitatii, constituita din date si informatii organizate

Question 18

Care din urmatoarele afirmatii este falsa?

Select one:

a. informatia are un puternic caracter de subiectivism

b. datele formeaza o submultime inclusa în multimea informatiilor

c. informatiile sunt doar acele date care aduc cunostinte noi

d. notiunea de informatie este relativa destinatarului ei, în sensul ca

Question 19

Care din urmatoarele afirmatii este falsa?

Select one:

a. informatiile sunt doar acele date care aduc cunostinte noi

b. datele formeaza o submultime inclusa în multimea informatiilor

c. informatia are un puternic caracter de subiectivism

d. notiunea de informatie este relativa destinatarului ei, în sensul ca

Question 20

Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

Select one:

a. informatiile modifica perceptia asupra realitatii

b. informatiile cresc gradul de incertitudine (necunoastere) asupra

c. informatia ia în considerare semnificatia fenomenului real pe carel

d. datele formeaza o submultime inclusa în multimea informatiilor

Question 2

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Prin actualitate ca determinant major al informatiei pertinente se întelege:

Select one:

a. reducerea întârzierii în obtinerea informatiei

b. absenta fenomenului de perturbare

c. gradul de încredere în sursa informatiei

d. respectarea limitelor de timp în procesul de utilizare

Question 3

Determinantul major de utilizare efectiva a informatiei este denumit:

Select one:

a. punctualitate

b. accesibilitate

c. exactitate

d. fiabilitate

Question 4

Prin completitudine ca determinant major al informatiei se întelege:

Select one:

a. reducerea întârzierii în obtinerea informatiei

b. respectarea limitelor de timp în procesul de utilizare

c. caracterul exhaustiv al informatiei

d. gradul de încredere în sursa informatiei

Question 5

Printre determinantii majori ai informatiei pertinente nu se regaseste:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. marimea

b. punctualitatea

c. actualitatea

d. fiabilitatea

Question 6

Componentele sistemului informational sunt:

a) datele si informatiile

b) cunostintele si deciziile

c) fluxurile si circuitele informationale

d) procedurile si mijloacele de tratare a informatiilor

e) principiile si obiectivele

Select one:

a. a+c+d

b. a+b+e

c. b+d+e

d. c+d+e

Question 7

Fluxurile informationale ascendente reprezinta acele informatii care circula

între:

Select one:

a. subdiviziuni organizatorice aflate pe acelasi nivel ierarhic

b. doua niveluri ierarhice aflate în relatie de subordonare

c. verigile organizatorice indiferent de nivelul ierarhic sau relatiile

d. niveluri ierarhice diferite fara relatii de subordonare

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 8

Fluxurile informationale orizontale reprezinta acele informatii care circula

între:

Select one:

a. doua niveluri ierarhice aflate în relatie de subordonare

b. niveluri ierarhice diferite fara relatii de subordonare

c. subdiviziuni organizatorice aflate pe acelasi nivel ierarhic

d. verigile organizatorice indiferent de nivelul ierarhic sau relatiile

Question 9

Fluxurile informationale oblice reprezinta acele informatii care circula

între:

Select one:

a. niveluri ierarhice diferite fara relatii de subordonare

b. doua niveluri ierarhice aflate în relatie de subordonare

c. subdiviziuni organizatorice aflate pe acelasi nivel ierarhic

d. verigile organizatorice indiferent de nivelul ierarhic sau relatiile

Question 10

Ansamblul suporturilor fizice (hardware) si a celor logice (software) prin

care se asigura prelucrarea informatiilor si obtinerea rezultatelor finale

reprezinta:

Select one:

a. fluxurile informationale

b. mijloacele de tratare a informatiilor

c. procedurile informationale

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. circuitele informationale

Question 11

Acele informatii care circula între subdiviziuni organizatorice aflate pe

acelasi nivel ierarhic si care ajuta la buna desfasurare a activitatii din acele

subdiviziuni formeaza fluxurile informationale:

Select one:

a. ascendente

b. oblice

c. orizontale

d. paralele

Question 12

Prin totalitatea metodelor si tehnicilor de reprezentare a informatiilor

primare prin care se asigura interfata om masina definim:

Select one:

a. mijloacele de tratare a informatiilor

b. circuitele informationale

c. fluxurile informationale

d. procedurile informationale

Question 13

Informatiile reprezinta:

Select one:

a. date care aduc un spor de cunoastere adresantului

b. date prelucrate

c. date care parcurg circuitele informationale

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. date care descriu un fenomen sau proces

Question 14

La nivelul organizatiilor se pot defini o serie de subsisteme informationale

folosindu-se criteriile:

a) compartimentului

b) activitatii

c) functiunii

d) ramurii

Select one:

a. a+b+d

b. b+c+d

c. a+b+c+d

d. a+b+c

Question 15

Abordarea subsistemelor informatice la nivelul activitatilor de baza din

cadrul fiecarei functiunii a organizatiei se face conform:

Select one:

a. criteriului activitatii

b. criteriului functiunii

c. criteriului ramurii

d. criteriului compartimentului

Question 16

Criteriul compartimentului presupune:

Select one:

a. definirea subsistemului informational la nivel de subunitate

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. definirea subsistemului informational la nivel de activitatilor de

c. definirea subsistemului informational la nivel de ramura

d. definirea subsistemului informational la nivel de activitate

Question 17

Abordarea partiala în procesul de analiza a acelor activitati economice care

se desfasoara în mai multe compartimente reprezinta o limita a definirii

subsistemelor informationale întâlnita în cazul utilizarii:

Select one:

a. criteriului functiunii

b. criteriului activitatii

c. criteriului compartimentului

d. criteriului ramurii

Question 18

Neluarea în considerare, decât partial, a interdependentelor existente între

activitatile din cadrul unei organizatii reprezinta un dezavantaj datorat

definirii subsistemelor informationale conform:

Select one:

a. criteriului activitatii

b. criteriului ramurii

c. criteriului functiunii

d. criteriului compartimentului

Question 19

Totalitatea informatiilor care circula între doua nivele ierarhice aflate în

relatie de subordonare se constituie în fluxuri informationale:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. orizontale

b. paralele

c. ascendente

d. oblice

Question 20

Fluxurile care apar aleatoriu si reprezinta totalitatea datelor vehiculate

între subdiviziuni organizatorice aflate pe niveluri ierarhice diferite, dar nu

în relatii de subordonare reprezinta fluxurile informationale:

Select one:

a. oblice

b. paralele

c. ascendente

d. orizontale

Question 21

Deficientele caracteristice în general tuturor sistemelor informationale

sunt:

a) filtrajul

b) distorsiunea

c) redundanta

d) supraîncarcarea canalelor de informatii

e) codificarea defectuoasa a informatiilor

Select one:

a. b+c+d+e

b. a+b+d+e

c. a+b+c+e

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. a+b+c+d

Question 22

Modificarea intentionata în cadrul sistemului a continutului unor informatii,

de-a lungul fluxului informational pe care îl parcurg defineste:

Select one:

a. supraîncarcarea circuitelor informationale

b. distorsiunea

c. redundanta

d. filtrajul

Question 23

Prin modificarea neintentionata a continutului informatiilor în timpul

parcurgerii de catre acestea a circuitelor informationale caracterizam:

Select one:

a. distorsiunea

b. supraîncarcarea circuitelor informationale

c. filtrajul

d. redundanta

Question 24

Fenomenul de înregistrare repetata a acelorasi informatii sau a unor

informatii cu continut asemanator pe suporturi fizice este denumit:

Select one:

a. redundanta

b. filtraj

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. supraîncarcare a circuitelor informationale

d. distorsiune

Question 25

Pentru numarul 9547623, utilizând algoritmul firmei IBM se obtine cifra de

control :

Select one:

a. 5

b. 9

c. 4

d. 0

Question 26

Cifra de control 5 obtinuta utilizând algoritmul IBM este corespunzatoare

numarului:

Select one:

a. 9547626

b. 9547623

c. 9547625

d. 9547624

Question 27

Cifra de control din structura unui cod (introdusa utilizând algoritmul IBM)

este reprezentata de:

Select one:

a. suma caracterelor

b. ultimul caracter

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. primul caracter

d. oricare din caractere

Question 28

Algoritmul IBM utilizeaza ponderile:

Select one:

a. 864210

b. 875421

c. 87654321

d. 124578

Question 29

Algoritmul IBM calculeaza cifra de control modullo:

Select one:

a. 9

b. 6

c. 10

d. 11

Question 30

Cifra de control obtinuta utilizând algoritmul IBM este data de:

Select one:

a. produsul dintre cifra 9 si restul obtinut într-o etapa anterioara

b. suma dintre cifra 9 si restul obtinut într-o etapa anterioara

c. diferenta dintre cifra 9 si restul obtinut într-o etapa anterioara

d. câtul dintre cifra 9 si restul obtinut într-o etapa anterioara

Question 31

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Ansamblu intercorelat într-o conceptie sistemica al datelor, informatiilor,

circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor informationale si al

mijloacelor de culegere, prelucrare, transmitere si stocare a informatiilor

care influenteaza procesul managerial si asigura functionarea în conditii de

eficienta a organizatiei defineste:

Select one:

a. sistemul informational

b. subsistemul informatic

c. subsistemul decizional

d. sistemul de management

Question 32

Acea componenta a sistemului informational în care procedurile

informationale si prelucrarile se desfasoara preponderent automatizat

defineste:

Select one:

a. sistemul informatic

b. sistemul metodelor si tehnicilor de management

c. sistemul dinamic

d. sistemul tehnic

Question 33

Ansamblul echipamentelor prin care se realizeaza culegerea, prelucrarea,

transmiterea si stocarea informatiilor reprezinta componenta:

Select one:

a. fizica (hardware)

b. organizatorica

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. umana

d. logica (software)

Question 34

Totalitatea produselor informatice destinate conducerii activitatilor de baza

din cadrul organizatiei si fundamentarii deciziilor reprezinta componenta:

Select one:

a. organizatorica

b. logica (software)

c. fizica (hardware)

d. umana

Question 35

Resursele umane (personalul de specialitate) care asigura buna functionare

a sistemului informatic (operatori, programatori, analisti, ingineri de sistem

reprezinta componenta:

Select one:

a. umana

b. organizatorica

c. fizica (hardware)

d. logica (software)

Question 36

Cadrul organizatoric care asigura functionarea sistemului informatic (statii

de calcul, oficii de calcul, departamente IT etc reprezinta componenta:

Select one:

a. logica (software)

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. organizatorica

c. umana

d. fizica (hardware)

Question 37

Pentru fiecare modul informatic se pot stabili în final:

Select one:

a. aplicatiile cuprinse în modul

b. subsistemele informatice incluse în aplicatii

c. procedurile de culegere, prelucrare si transmitere a datelor

d. subsistemele informatice incluse în modul

Question 38

Continut

Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

Select one:

a. subsistemele cuprind mai multe aplicatii

b. subsistemele informatice sunt compuse din sisteme informatice

c. procedurile de culegere, prelucrare si transmitere a datelor se

d. aplicatiile cuprind mai multe subsisteme

Question 39

Care din urmatoarele informatii sunt false:

Select one:

a. Pentru fiecare aplicatie se poate stabili un singur modul

b. Sistemele informatice sunt compuse din subsisteme informatice

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. Pentru fiecare modul se stabilesc procedurile de culegere,

d. Pentru fiecare aplicatie se pot stabili mai multe module

Question 40

Componentele sistemului informatic sunt:

Select one:

a. fizica (hardware), logica (software), umana si organizatorica

b. subsistemul decizional, subsistemul metodelor si tehnicilor de

c. datele, informatiile, fluxurile si circuitele informationale,

d. filtrajul, distorsiunea, redundanta, supraîncarcarea circuitelor

În functie de specificul utilizatorilor sistemele informatice se împart în:

a) Sisteme informatice pentru conducere si asistare a deciziei

b) Sisteme informatice pentru nivel operational

c) Sisteme informatice pentru prelucrarea cunostintelor

d) Sisteme informatice centralizate

e) Sisteme informatice descentralizate

f) Sisteme informatice intraorganizationale

g) Sisteme informatice transorganizationale

Select one:

a. a+b+c

b. a+b+c+d+f+g

c. f+g

d. d+e

Question 2

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Dupa gradul de centralizare a informatiilor sistemele informatice pot fi:

a) Sisteme informatice pentru conducere si asistare a deciziei

b) Sisteme informatice pentru nivel operational

c) Sisteme informatice pentru prelucrarea cunostintelor

d) Sisteme informatice centralizate

e) Sisteme informatice descentralizate

f) Sisteme informatice intraorganizationale

g) Sisteme informatice transorganizationale

Select one:

a. a+b+c+d+f+g

b. d+e

c. f+g

d. a+b+c

Question 3

Dupa aria de cuprindere sistemele informatice se clasifica în:

a) Sisteme informatice pentru conducere si asistare a deciziei

b) Sisteme informatice pentru nivel operational

c) Sisteme informatice pentru prelucrarea cunostintelor

d) Sisteme informatice centralizate

e) Sisteme informatice descentralizate

f) Sisteme informatice intraorganizationale

g) Sisteme informatice transorganizationale

Select one:

a. a+b+c

b. f+g

c. d+e

d. a+b+c+d+f+g

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 4

Sistemele ERP (Enterprise Resource Planning) fac parte din categoria:

Select one:

a. sistemelor informatice descentralizate

b. sistemelor informatice transorganizationale

c. sistemelor informatice închise

d. sistemelor informatice pentru prelucrarea cunostintelor

Question 5

Question text

Sistemele CRM (Customer Relationship Management – Managementul

Relatiilor cu Clienti) fac parte din categoria:

Select one:

a. sistemelor informatice descentralizate

b. sistemelor informatice închise

c. sistemelor informatice transorganizationale

d. sistemelor informatice pentru prelucrarea cunostintelor

Question 6

Sistemele SCM (Supply Chain Management) fac parte din categoria:

Select one:

a. sistemelor informatice descentralizate

b. sistemelor informatice transorganizationale

c. sistemelor informatice pentru prelucrarea cunostintelor

d. sistemelor informatice închise

Question 7

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Un sistem informatic multi-modular proiectat în vederea eficientizarii

principalelor activitati desfasurate într-o companie sau institutie publica

defineste:

Select one:

a. Sistemul ERP (Enterprise Resource Planning)

b. Orice sistem informatic

c. Sistemele de conducere tip MSS (Management Support Systems)

d. Sistemul expert

Question 8

Caracteristicile sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning) sunt:

a) conceptie modulara

b) flexibilitate

c) caracter deschis

d) arhitectura client-server

e) caracter închis

f) sisteme off-line

Select one:

a. a+c+d+f

b. a+b+c+d

c. a+b+e+f

d. a+b+d+e

Question 9

Sistemele pentru controlul proceselor si cele pentru eficientizarea activitatii

de birou: Workplace, Managementul documentelor etc. sunt:

Select one:

a. sisteme expert

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. sisteme pentru conducere si asistare a deciziilor

c. sisteme informatice pentru nivel operational

d. sisteme informatice pentru prelucrarea cunostintelor

Question 10

Sistemele care au la baza conceptul de organizatie extinsa si utilizeaza

tehnologii informationale specifice (e-banking, comert electronic etc.) sunt:

Select one:

a. sisteme informatice expert

b. sisteme informatice pentru prelucrarea cunostintelor

c. sisteme informatice transorganizationale

d. sisteme informatice pentru conducere si asistarea deciziei

Question 11

Algoritmul simplex primal este folosit în pachetele de programe:

Select one:

a. pentru optimizarea transportului intern

b. pentru exercitarea atributului de previziune

c. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

d. de optimizare liniara

Question 12

Algoritmul unghiului de nord-vest este utilizat în pachetele de programe:

Select one:

a. de optimizare liniara

b. pentru optimizarea transportului intern

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

d. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

Question 13

Algoritmii derivati din teoria multimilor vagi sunt utilizati în pachetele

programe:

Select one:

a. pentru optimizarea transportului intern

b. de optimizare liniara

c. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

d. pentru exercitarea atributului de previziune

Question 14

Extrapolarea evolutiei unor indicatori economici si efectuarea studiilor de

prognoza sunt caracteristice pachetelor de programe:

Select one:

a. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

b. pentru optimizarea transportului intern

c. de optimizare liniara

d. pentru exercitarea atributului de previziune

Question 15

Posibilitatea evidentierii „preturilor umbra”, ca solutii ale problemei duale

este caracteristica pachetelor de programe:

Select one:

a. de optimizare liniara

b. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. pentru optimizarea transportului intern

d. pentru exercitarea atributului de previziune

Question 16

Pachetele de programe functionale pe baza metodei ADC (Analiza Drumului

Critic) sunt destinate :

Select one:

a. efectuarii studiilor de prognoza

b. optimizarii activitatilor economice a caror functionare poate fi

c. optimizarii activitatii de transport intern în anumite conditii

d. optimizarii activitatii de elaborare a retetelor optime de croire

Question 17

Metoda Electre sta la baza unor pachete de programe:

Select one:

a. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

b. de optimizare liniara

c. pentru optimizarea transportului intern

d. pentru exercitarea atributului de previziune

Question 18

Continut

Pachetele de program de optimizare liniara sunt destinate:

Select one:

a. optimizarii activitatilor economice ale caror modele economicomatematice

b. determinarii deciziei optimale în conditii multicriteriale de

c. efectuarii studiilor de prognoza

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. optimizarii activitatilor economice a caror functionare poate fi

Question 19

Pachetele de program pentru exercitarea atributului de previziune sunt

destinate:

Select one:

a. optimizarii activitatilor economice a caror functionare poate fi

b. determinarii deciziei optimale în conditii multicriteriale de

c. optimizarii activitatilor economice ale caror modele economicomatematice

d. efectuarii studiilor de prognoza

Question 20

Pentru prognozarea duratei de viata a produselor marketate de o firma se

pot utiliza pachetele de programe :

Select one:

a. pentru optimizarea transportului intern

b. de optimizare liniara

c. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

d. pentru exercitarea atributului de previziune

Question 21

Pentru elaborarea variantelor de preturi de catre o firma care participa la

ofertarea produselor sale se pot utiliza pachetele de programe :

Select one:

a. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

b. pentru exercitarea atributului de previziune

c. de optimizare liniara

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. pentru optimizarea transportului intern

Question 22

Pentru a controla si mentine abaterile costurilor de productie efective de la

cele normate într-o anumita „plaja” de valori care sa asigure profitul dorit

se pot utiliza pachetele de programe :

Select one:

a. de optimizare liniara

b. pentru exercitarea atributului de previziune

c. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

d. pentru optimizarea transportului intern

Question 23

Pentru determinarea retetei de aranjare a reperelor pe plansa astfel încât

restul materialului inutilizabil sa fie minim atunci când exista o cantitate

disponibila de planse si un necesar de repere de croit se pot utiliza

pachetele de programe :

Select one:

a. pentru exercitarea atributului de previziune

b. de optimizare liniara

c. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

d. destinate activitatii de elaborare a retetelor optime de croire

Question 24

Pentru simularea managementului societatilor comerciale care functioneaza

într-un mediu concurential se poate folosi pachetul de programe:

Select one:

a. pentru exercitarea atributului de previziune

b. de optimizare liniara

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. SIMACO

d. pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale

Question 25

Continut

Folosirea tehnicii de calcul în cadrul organizatiilor permite dezvoltarea unor

aplicatii informatice referitoare la optimizarea proceselor decizionale în

vederea:

a) cresterii calitatii deciziilor

b) cresterii numarului deciziilor

c) cresterii vitezei de informare a decidentilor

d) asigurarii cu informatii de o calitate sporita

e) asigurarii cu informatii cât mai variate

Select one:

a. a+c+d

b. a+d+e

c. b+c+e

d. a+b+c

Question 26

În determinarea alternativei decizionale optimale se pot folosi o serie de

metode cum ar fi:

a) metoda pesimista

b) metoda celor mai mici patrate

c) metoda optimista

d) metoda arborelui de decizie

e) metoda Monte-Carlo

Select one:

a. a+b+d+e

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. a+c+d+e

c. b+c+d+e

d. a+b+c+d

Question 27

Metoda care indica drept alternativa optimala pe aceea careia îi corespunde

o medie aritmetica a functiilor caracteristice cu valoarea cea mai mare se

numeste:

Select one:

a. metoda lui Laplace

b. metoda minimizarii regretelor

c. metoda Monte-Carlo

d. metoda arborelui de decizie

Question 28

Coeficientul de apartenenta al fiecarui criteriu trebuie sa apartina

intervalului:

Select one:

a. (1,10)

b. (2,6)

c. [2,6]

d. [1,10]

Question 29

Valoarea asociata coeficientului de apartenenta trebuie sa respecte

urmatoarea regula:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. daca criteriul „j” este mai important decât criteriul economic

b. daca criteriul „j” este mai important decât criteriul economic

c. daca criteriul „j” este mai important decât criteriul economic

d. daca criteriul „j” este mai important decât criteriul economic

Question 30

Prin consecinta relativa cea mai favorabila se întelege:

a) consecinta relativa cea mai mica daca criteriul este de minim

b) consecinta relativa cea mai mare daca criteriul este de maxim

c) consecinta relativa cea mai mare daca criteriul este de minim

d) consecinta relativa cea mai mica daca criteriul este de maxim

Select one:

a. a+b

b. a+c

c. c+d

d. b+c

Question 31

Metoda lui Laplace indica drept alternativa optimala pe aceea careia îi

corespunde :

Select one:

a. o medie armonica a functiilor caracteristice cu valoarea cea mai

b. o medie geometrica a functiilor caracteristice cu valoarea cea mai

c. o medie aritmetica a functiilor caracteristice cu valoarea cea mai

d. o medie patratica a functiilor caracteristice cu valoarea cea mai

Question 32

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Pachetul de Pachetul de programe pentru determinarea deciziei optimale în

conditii multicriteriale de certitudine poate fi folosit si atunci când se

doreste obtinerea:

Select one:

a. unei structuri de productie în conditiile luarii în calcul a mai

b. mai multor structuri de productie în conditiile luarii în calcul unui

c. unei structuri de productie în conditiile luarii în calcul unui singur

d. mai multor structuri de productie în conditiile luarii în calcul a

Question 33

Aranjati într-o succesiune logica etapele de rezolvare a problemelor pentru

determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale de certitudine:

a) exprimarea în valori relative a consecintelor absolute

b) calcularea elementelor matricei ajutatoare

c) stabilirea elementelor matricei functiilor caracteristice

d) determinarea alternativei decizionale optimale prin asocierea

matricei functiilor caracteristice unor metode de luare a deciziilor

Select one:

a. d,c,b,a

b. d,b,c,a

c. a,b,d,c

d. a,b,c,d

Question 34

A doua etapa de rezolvare a problemelor pentru determinarea deciziei

optimale în conditii multicriteriale de certitudine este:

Select one:

a. stabilirea elementelor matricei functiilor caracteristice

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. exprimarea în valori relative a consecintelor absolute

c. determinarea alternativei decizionale optimale prin asocierea

d. calcularea elementelor matricei ajutatoare

Question 35

A treia etapa de rezolvare a problemelor pentru determinarea deciziei

optimale în conditii multicriteriale de certitudine este:

Select one:

a. determinarea alternativei decizionale optimale prin asocierea

b. calcularea elementelor matricei ajutatoare

c. exprimarea în valori relative a consecintelor absolute

d. stabilirea elementelor matricei functiilor caracteristice

Question 36

Functia

y = a × ex este specifica pentru regresia:

Select one:

a. exponentiala

b. polinomiala

c. trigonometrica

d. hiperbolica

Question 37

Functia

y = ax + bx + c 1 1

este specifica pentru regresia:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. exponentiala

b. trigonometrica

c. polinomiala

d. parabolica

Question 38

Conceptul de nivelare a resurselor presupune:

Select one:

a. obtinerea unei programari a activitatilor într-o perioada de timp

b. obtinerea unei programari a activitatilor într-o perioada de timp

c. obtinerea unei programari a activitatilor într-o perioada de timp

d. obtinerea unei programari a activitatilor într-o perioada de timp

Question 39

Aranjati într-o succesiune logica etapele care trebuie parcurse pentru

utilizarea programelor de tip ADC:

a) identificarea tuturor activitatilor care compun proiectul

b) determinarea duratei acestor activitati

c) precizarea resurselor si intensitatii acestora

d) stabilirea relatiilor de precedenta dintre activitati urmata de

trasarea grafului retea

Select one:

a. a,c,b,d

b. c,a,d,b

c. a,c,d,b

d. a,b,c,d

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 40

Identificarea tuturor activitatilor care compun proiectul reprezinta:

Select one:

a. prima etapa

b. a doua etapa

c. a patra etapa

d. a treia etapa

Question 41

Determinarea duratei activitatilor care compun proiectul reprezinta:

Select one:

a. prima etapa

b. a treia etapa

c. a patra etapa

d. a doua etapa

Question 42

Precizarea resurselor si intensitatii activitatilor care compun proiectul

reprezinta:

Select one:

a. a patra etapa

b. a treia etapa

c. prima etapa

d. a doua etapa

Question 43

Stabilirea relatiilor de precedenta dintre activitati urmata de trasarea

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

grafului retea reprezinta:

Select one:

a. a doua etapa

b. a treia etapa

c. a patra etapa

d. prima etapa

Question 44

Precizati care din conditii sunt absolut necesare a fi îndeplinite pentru

aplicarea modelului matematic utilizat în programele de tip ADC:

a) lungimea drumului critic sa difere semnificativ de lungimea

oricarui alt drum complet cu cel putin 15%

b) lungimea drumului critic sa difere semnificativ de lungimea

oricarui alt drum complet cu cel mult 15%

c) drumul critic sa contina un numar mare de activitati si durata

fiecareia sa fie maxim 10% din durata totala de executie

d) drumul critic sa contina un numar mic de activitati si durata

fiecareia sa fie minim 10% din durata totala de executie

Select one:

a. a+c

b. b+d

c. b+c

d. a+b

Question 45

Intervalul de timp cu care se poate întârzia începerea activitatii fara ca

durata totala de executie a proiectului sa fie afectata este denumit:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. rezerva maxima de timp

b. rezerva libera de timp

c. rezerva totala de timp

d. rezerva minima de timp

Question 46

Timpul cu care poate fi prelungita durata unei activitati daca se respecta

timpul minim de începere pentru toate activitatile care o succed se

numeste:

Select one:

a. rezerva maxima de timp

b. rezerva totala de timp

c. rezerva libera de timp

d. rezerva minima de timp

Question 47

Un proiect cuprinde în principal (obligatoriu):

a) evenimente unice

b) datele de începere si terminare specificate

c) buget sau cost planificat

d) grafice Gant

e) metoda PERT

Select one:

a. a+d+e

b. a+b+c

c. b+d+e

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. a+b+d

Question 48

Ingineria valorii foloseste câteva concepte de baza si anume:

Select one:

a. a+b

b. a+c

c. c+d

d. b+c

Question 49

Functiile care evidentiaza caracteristicile activitatilor auxiliare din sistem si

care influenteaza activitatile de baza din cadrul acestora se numesc functii:

Select one:

a. principale

b. auxiliare

c. inutile

d. secundare

Question 50

Functiile care reflecta ansamblul activitatilor ce nu fac parte din sistem, dar

cu care acesta este în strânsa corelatie se numesc functii:

Select one:

a. inutile

b. auxiliare

c. secundare

d. principale

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 51

Functiile care nu reflecta nici o activitate din cadrul sistemului, dar care fac

parte din designul acestuia se numesc functii:

Select one:

a. secundare

b. inutile

c. principale

d. auxiliare

Question 52

Functiile care asigura folosirea iesirilor subsistemului informatic ca suport

decizional sau ca intrari în alte subsisteme din cadrul organizatiei se numesc

functii:

Select one:

a. auxiliare

b. principale

c. secundare

d. inutile

Question 53

În cadrul carei etape de aplicare a metodei ingineriei valorii, fiecarei functii

i se asociaza un numar de niveluri de importanta?

Select one:

a. celei de-a treia etape

b. oricare din etape

c. celei de-a doua etape

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. primei etape

Question 54

Continut

În cadrul carei etape de aplicare a metodei ingineriei valorii are loc

dimensionarea economica a fiecarei functii?

Select one:

a. a treia etapa

b. prima etapa

c. oricare din etape

d. a doua etapa

Question 55

Determinarea numarului nivelurilor de importanta pentru fiecare functie se

face printr-o grila ajutatoare în care se înscriu pe linii si pe coloane functiile

subsistemului si care se completeaza dupa urmatoarele reguli:

a) daca functia

intersectia coloanei functiei

functiei

i este mai importanta decât functia j se înscrie 1 lai cu linia functiei j si 0 la intersectia coloaneij cu
linia functiei i

b) daca functia

intersectia coloanei functiei

functiei

i este mai importanta decât functia j se înscrie 0 lai cu linia functiei j si 1 la intersectia coloaneij cu
linia functiei i

c) la intersectia liniei si coloanei aceleiasi functii se înscrie caracterul

d) la intersectia liniei si coloanei aceleiasi functii se înscrie caracterul

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Select one:

a. a+d

b. b+d

c. a+c

d. b+c

Question 56

Numarul nivelurilor de importanta ale unei functii se determina prin:

Select one:

a. calcularea mediei aritmetice a valorilor înscrise pe coloana

b. calcularea mediei geometrice a valorilor înscrise pe coloana

c. însumarea valorilor înscrise pe coloana functiei respective

d. înmultirea valorilor înscrise pe coloana functiei respective

Question 57

Valorile nivelurilor de importanta sunt supuse restrictiei urmatoare:

"Multimea numarului nivelelor de importanta trebuie sa acopere în

întregime multimea

Select one:

a. numerelor naturale din intervalul (1,n)

b. numerelor zecimale din intervalul (1,n)

c. numerelor reale din intervalul [1,n]

d. numerelor naturale din intervalul [1,n]

Question 58

Presupunem ca functionarea unui subsistem informatic este influentata de

patru functii notate A, B, C, D si aflate în urmatoarele relatii:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

- functia A este mai importanta decât toate celelalte;

- functia B este mai importanta decât functiile C si D;

- functia C este mai importanta decât D. Functia care are nivelul de

importanta 3 este:

Select one:

a. D

b. C

c. A

d. B

Question 59

Presupunem ca functionarea unui subsistem informatic este influentata de

patru functii notate A, B, C, D si aflate în urmatoarele relatii:

- functia A este mai importanta decât toate celelalte;

- functia B este mai importanta decât functiile C si D;

- functia C este mai importanta decât D.

Functia C are nivelul de importanta:

Select one:

a. 4

b. 5

c. 3

d. 2

Question 60

În conditiile folosirii criteriului proportionalitatii, se considera ca o functie

este supradimensionata economic daca costul calculat corespunzator ei se

situeaza:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. sub prima bisectoare

b. deasupra primei bisectoarei

c. nici unul din raspunsuri

d. pe prima bisectoare

Question 1

Estimatorul abaterilor are valoarea cea are valoarea cea mai mica atunci

când:

Select one:

a. suma abaterilor valorilor calculate de la cele antecalculate este

b. suma patratelor abaterilor valorilor calculate de la cele

c. suma patratelor abaterilor valorilor calculate de la cele

d. diferenta patratelor abaterilor valorilor calculate de la cele

Question 2

Înlantuirile de articole pot fi de tipul:

a) lant de descompunere

b) lant de recompunere

c) lant de transmisie

d) lant de aprovizionare

e) lant cinematic

f) lant trofic

Select one:

a. c+e

b. a+b

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. c+d+e+f

d. d

Question 3

Lanturile principale prin care se parcurge structura produsului de la nivelul

0 spre nivelul N se mai numesc si lanturi de:

Select one:

a. descompunere

b. recompunere

c. de aprovizionare

d. cinematice

Question 4

Lanturile secundare prin care se parcurge structura de la nivelul N spre

nivelul 0 se mai numesc si lanturi:

Select one:

a. descompunere

b. de aprovizionare

c. cinematice

d. recompunere

Question 5

Fenomenul de explozie are loc în cadrul:

Select one:

a. lanturilor cinematice

b. lanturilor de recompunere

c. lanturilor de descompunere

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. lanturilor de aprovizionare

Question 6

Fenomenul de implozie are loc în cadrul:

Select one:

a. lanturilor de recompunere

b. lanturilor de aprovizionare

c. lanturilor de descompunere

d. lanturilor cinematice

Question 7

Prin cap de veriga se întelege:

Select one:

a. o valoare care specifica câte unitati din articolul inferior intra

b. un cod imediat superior între articole

c. un cod imediat inferior între articole

d. un articol din fisierul principal

Question 8

Prin cantitatea de montaj se întelege:

Select one:

a. o valoare care specifica câte unitati din articolul inferior intra

b. un cod imediat superior între articole

c. un articol din fisierul principal

d. un cod imediat inferior între articole

Question 9

Structura folosita si în cadrul aplicatiei de lansare, în care între entitati

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

exista un sistem de legatura pe nivele ierarhice diferite este denumita:

Select one:

a. structura de tip retea

b. structura pentru entitati independente

c. structura ierarhica arborescenta

d. structura liniara

Question 10

Dupa sfera de cuprindere a activitatilor firmei jocurile si simularile

manageriale se împart în

a) generale

b) partiale

c) specifice

d) particulare

Select one:

a. b+c

b. a+c

c. c+d

d. a+b

Question 11

Dupa modalitatea de participare la desfasurarea jocului, simularile

manageriale se împart în

a) participative

b) individuale

c) active

d) creative

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Select one:

a. b+c

b. a+b

c. c+d

d. a+c

Question 12

Dupa tipul mijloacelor de tratare a informatiilor încorporate în joc

simularile manageriale se împart în

a) computerizate

b) manuale

c) mecanice

d) electronice

Select one:

a. a+b

b. c+d

c. b+c

d. a+c

Question 13

Continut

Dupa dependenta dintre participanti la procesul formativ jocurile si

simularile manageriale se împart în

a) interactive

b) noninteractive

c) on-line

d) off-line

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Select one:

a. a+c

b. b+c

c. c+d

d. a+b

Question 14

Dupa esalonul managementului jocurile si simularile manageriale se împart

în

a) management superior

b) management mediu si inferior

c) management public

d) management strategic

Select one:

a. c+d

b. a+b

c. b+c

d. a+c

Question 15

Care dintre urmatoarele caracteristici apartin jocurilor si simularilor

manageriale generale?

a) cuprind ansamblul sau cea mai mare parte a activitatilor

b) simuleaza o activitate sau un numar restrâns de activitati

c) gradul de complexitate al jocului este de regula redus sau de nivel

mediu

d) gradul de complexitate este foarte ridicat

e) simuleaza perioade îndelungate, de minimum 6 luni

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

f) perioadele simuleaza variaza între limite foarte largi

Select one:

a. b+d+e

b. a+c+f

c. a+d+e

d. b+c+f

Question 16

Care dintre urmatoarele caracteristici apartin jocurilor si simularilor

manageriale partiale?

a) cuprind ansamblul sau cea mai mare parte a activitatilor

b) simuleaza o activitate sau un numar restrâns de activitati

c) gradul de complexitate al jocului este de regula redus sau de nivel

mediu

d) gradul de complexitate este foarte ridicat

e) simuleaza perioade îndelungate, de minimum 6 luni

f) perioadele simuleaza variaza între limite foarte largi

Select one:

a. a+c+f

b. b+d+e

c. a+d+e

d. b+c+f

Question 17

Care dintre urmatoarele caracteristici apartin jocurilor si simularilor

manageriale computerizate?

a) cea mai mare parte a jocurilor sau simularilor manageriale de

acest tip sunt individuale

b) cea mai mare parte a acestei categorii de jocuri sau simulari

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

manageriale sunt de echipa

c) gradul de complexitate al proceselor simulate este mare sau mediu

d) implica un numar redus de runde decizionale

e) simuleaza perioade îndelungate, cel mai adesea de ordinul anilor

f) permit frecvent organizarea si desfasurarea de secvente de

învatamânt programat

Select one:

a. b+c+e+f

b. a+d

c. a+c+d

d. b+d+e+f

Question 18

Care dintre urmatoarele caracteristici apartin jocurilor si simularilor

manageriale manuale?

a) cea mai mare parte a jocurilor sau simularilor manageriale de

acest tip sunt individuale

b) cea mai mare parte a acestei categorii de jocuri sau simulari

manageriale sunt de echipa

c) gradul de complexitate al proceselor simulate este mare sau mediu

d) implica un numar redus de runde decizionale

e) simuleaza perioade îndelungate, cel mai adesea de ordinul anilor

f) permit frecvent organizarea si desfasurarea de secvente de

învatamânt programat

Select one:

a. b+d+e+f

b. a+c+d

c. a+d

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. b+c+e+f

Question 19

Care din urmatoarele particularitati ale simularilor si jocurilor manageriale

este falsa:

Select one:

a. reflecta desfasurarea dinamica (în timp) a sistemului descris si

b. prezinta facilitati în organizarea si reprezentarea datelor pe

c. permit studierea comportarii în dinamica a sistemului simulat

d. asigura exprimarea într-o forma abstracta a dinamicii sistemului

Question 20

Conform carui principiu determinarea si analiza iesirilor trebuie sa se faca

desfasurând ponderea principala a activitatilor de la nivelul strategic si

tactic spre nivelul operativ?

Select one:

a. principiul abordarii globale (de pe pozitia întregului)

b. principiul independentei structurii

c. principiul viitor – trecut

d. principiul nivelului strategic

Question 21

Conform carui principiu se asigura integrarea subsistemelor informatice

dintr-o organizatie prin crearea posibilitatilor de constituire a unei baze de

date unice în care informatia este culeasa o singura data si este folosita de

toate aplicatiile informatice dezvoltate?

Select one:

a. principiul viitor – trecut

b. principiul nivelului strategic

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. principiul abordarii globale (de pe pozitia întregului)

d. principiul independentei structurii

Question 22

Conform carui principiu se proiecteaza sistemul informatic pe baza

functionala prin integrarea în etapele elaborarii sale a celor cinci functiuni

ale organizatiei?

Select one:

a. principiul viitor – trecut

b. principiul abordarii globale (de pe pozitia întregului)

c. principiul independentei structurii

d. principiul nivelului strategic

Question 23

Conform carui principiu se permite gruparea datelor în fisiere de dimensiuni

mici a caror prelucrare necesita, într-o prima faza, configuratii modeste de

calcul si un efort relativ mic în procesul de prelucrare a datelor?

Select one:

a. principiul viitor – trecut

b. principiul nivelului strategic

c. principiul independentei structurii

d. principiul abordarii globale (de pe pozitia întregului)

Question 24

Conform carui principiu prin realizarea unor componente specifice cu

ajutorul unor modele dinamice se permite constituirea unor fisiere de tip

arhiva care stocheaza o perioada mare de timp variabilele de stare ale

activitatilor economice preluate de calculator?

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Select one:

a. principiul includerii componentelor de avarie

b. principiul independentei structurii

c. principiul nivelului strategic

d. principiul abordarii globale (de pe pozitia întregului)

Question 25

Conform principiului viitor – trecut determinarea si analiza iesirilor trebuie

sa se faca desfasurând ponderea activitatilor de la:

Select one:

a. nivelul strategic si tactic spre nivelul operativ

b. nivelul operativ spre nivelul strategic si tactic

c. nivelul de executie la nivelul de conducere

d. nivelul inferior la nivelul superior

Question 26

Succesiunea logica de activitati privind proiectarea sistemului conform

principiului viitor-trecut este urmatoarea:

Select one:

a. determinarea configuratiei hardware -> elaborarea tehnicilor

b. analiza intrarilor -> determinarea configuratiei hardware ->

c. analiza iesirilor-> determinarea modelelor pentru conducerea

d. elaborarea tehnicilor adecvate de organizare a bazei de date si a

Question 27

Conform conceptiei sistemice, proiectarea sistemelor informatice trebuie sa

înceapa de la:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Select one:

a. iesirile acestuia si de la continutul situatiilor informationale

b. intrarile acestuia si de la continutul situatiilor informationale

c. iesirile acestuia si de la continutul situatiilor informationale finale

d. intrarile acestuia si de la continutul situatiilor informationale

Question 28

Abordarea realizarii viitorului sistem informatic trebuie sa se faca de pe

pozitia:

Select one:

a. clientului, urmarindu-se în acelasi timp satisfacerea criteriilor de

b. functionarului public de executie, urmarindu-se în acelasi timp

c. întregului, urmarindu-se în acelasi timp satisfacerea partilor sale

d. managerului, urmarindu-se în acelasi timp satisfacerea clientului

Question 29

Abordarea realizarii viitorului sistem informatic trebuie sa se faca de pe

pozitia:

Select one:

a. întregului, urmarindu-se în acelasi timp satisfacerea partilor sale

b. clientului, urmarindu-se în acelasi timp satisfacerea criteriilor de

c. managerului, urmarindu-se în acelasi timp satisfacerea clientului

d. functionarului public de executie, urmarindu-se în acelasi timp

Question 30

Asigurarea independentei structurii sistemului informatic de structura:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. personalului organizatiei

b. datelor de intrare

c. functionala a organizatiei

d. organizatorica a organizatiei

Question 31

Asigurarea independentei structurii sistemului informatic de structura:

Select one:

a. functionala a organizatiei

b. personalului organizatiei

c. organizatorica a organizatiei

d. datelor de intrare

Question 32

Implementarea noului sistem trebuie sa înceapa întotdeauna de la nivelul:

Select one:

a. operational

b. de conducere

c. strategic

d. de executie

Question 33

Implementarea noului sistem trebuie sa înceapa întotdeauna de la nivelul:

Select one:

a. strategic

b. de executie

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. operational

d. de conducere

Question 34

Realizarea sistemelor informatice pentru management trebuie sa aiba sa

baza o serie de principii metodologice. Unul dintre acestea specifica

necesitatea includerii în sistemul informatic a componentelor sale:

Select one:

a. primare

b. de retea

c. sociale

d. de avarie

Question 35

Realizarea sistemelor informatice pentru management trebuie sa aiba sa

baza o serie de principii metodologice. Unul dintre acestea specifica

necesitatea includerii în sistemul informatic a componentelor sale:

Select one:

a. de avarie

b. sociale

c. primare

d. de retea

Question 36

Constituirea unor fisiere de tip arhiva stocheaza variabilele de stare ale

activitatilor economice preluate pe calculator pe o perioada de timp:

Select one:

a. lunga

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. medie

c. scurta

d. foarte scurta

Question 37

Implementarea de la nivel strategic al noului sistem permite ghidarea

activitatii de implementare pentru faze ulterioare datorita posibilitatii de a

simula pe însasi sistemul informatic implementat comportarea sa în faza:

Select one:

a. anterioara

b. urmatoare

c. critica

d. inferioara

Question 38

Implementarea sistemului de la nivelul strategic si tactic permite agregarea

datelor, a caror prelucrare necesita, într-o prima faza:

Select one:

a. configuratii puternice de calcul si efort relativ mic în procesul de

b. configuratii puternice de calcul si efort relativ mare în procesul

c. configuratii modeste de calcul si efort relativ mic în procesul de

d. configuratii modeste de calcul si efort relativ mare în procesul de

Question 39

Potrivit clasificarii propusa de Avison si Fitzgerald, metodologiile utilizate la

nivelul unor procese bine structurate si relativ stabile în timp, pentru care

se cunosc obiective clare si cerinte bine specificate (abordarea clasica de

tip SDLC (System Development Life Cycle)) fac parte din clasa:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. III

b. IV

c. I

d. II

Question 40

Potrivit clasificarii propusa de Avison si Fitzgerald, metodologiile utilizate la

nivelul unor procese bine structurate si relativ stabile în timp, pentru care

se cunosc obiective clare însa pentru care cerintele sunt incerte,

metodologii precum STRADIS, MERISE sau SSADM fac parte din clasa:

Select one:

a. III

b. I

c. II

d. IV

Question 41

Potrivit clasificarii propusa de Avison si Fitzgerald, metodologiile utilizate la

nivelul unor procese slab structurate si instabile în timp, pentru care se

cunosc obiective neclare, cea mai reprezentativa metodologie fiind SSM

(Soft System Methodology), dezvoltata în cadrul Universitatii din Lancaster,

fac parte din clasa:

Select one:

a. II

b. IV

c. I

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. III

Question 42

Potrivit clasificarii propusa de Avison si Fitzgerald, metodologiile utilizate

atunci când exista o puternica interactiune a utilizatorului cu sistemul si

care pornesc de la premisa ca în procesul de proiectare a unui sistem

informatic trebuie luat în considerare atât factorul tehnic, cât si cel social,

cea mai reprezentativa metodologie fiind ETHICS (Effective Technical and

Human Implementation & Computer-based Systems), fac parte din clasa:

Select one:

a. I

b. II

c. IV

d. III

Question 43

În functie de modalitatea de abordare a sistemelor metodologiile se împart

în:

a) metodologii cu abordare structurata

b) metodologii cu abordare pe obiecte

c) metodologii cu abordare directa

d) metodologii cu abordare înlantuita

Select one:

a. c+d

b. b+c

c. a+b

d. a+c

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 44

Metodologiile care au ca principiu de lucru împartirea sistemului in

subsisteme, folosind doua tipuri de abordari: una functionala (pe baza

functiilor sistemului) si una bazata pe date sunt:

Select one:

a. metodologii cu abordare pe obiecte

b. metodologii cu abordare directa

c. metodologii cu abordare înlantuita

d. metodologii cu abordare structurata

Question 45

Metodologiile care propun modelarea datelor separat de modelarea

procedurilor sunt:

Select one:

a. metodologii cu abordare înlantuita

b. metodologii cu abordare pe obiecte

c. metodologii cu abordare structurata

d. metodologii cu abordare directa

Question 46

Question text

Metodologiile prin care modelarea sistemului se face pornind de la premisa

ca acesta nu este unul izolat, ci se afla în legatura cu alte subsisteme din

mediul cu care interactioneaza sunt:

Select one:

a. metodologii cu abordare înlantuita

b. metodologii cu abordare structurata

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. metodologii cu abordare directa

d. metodologii cu abordare pe obiecte

Question 47

Metodologiile care efectueaza gruparea activitatilor în etape în functie de

omogenitatea acestora si de obiectivele urmarite sunt:

Select one:

a. metodologii cu abordare structurata

b. metodologii cu abordare directa

c. metodologii cu abordare înlantuita

d. metodologii cu abordare pe obiecte

Question 48

Realizarea documentatiei de sistem care constituie mijlocul de comunicare

între diferitele categorii de personal antrenate în activitatea de realizare si

exploatare a sistemului este caracteristica:

Select one:

a. metodologiilor cu abordare înlantuita

b. metodologiilor cu abordare directa

c. metodologiilor cu abordare structurata

d. metodologiilor cu abordare pe obiecte

Question 49

Modelarea sistemului utilizând trei tipuri de modele: static, dinamic si

functional este caracteristica:

Select one:

a. metodologiilor cu abordare înlantuita

b. metodologiilor cu abordare structurata

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. metodologiilor cu abordare pe obiecte

d. metodologiilor cu abordare directa

Question 50

Unul din avantajele metodologiei cu abordare structurata este faptul ca:

Select one:

a. se utilizeaza reprezentari grafice sugestive, usor de interpretat de

b. determina o consistenta crescuta între activitatile de analiza,

c. se reprezinta explicit elementele comune tuturor componentelor

d. datele si prelucrarile nu mai sunt reprezentate distinct, ci

Question 51

Unul din avantajele metodologiei cu abordare pe obiecte este faptul ca:

Select one:

a. se utilizeaza reprezentari grafice sugestive, usor de interpretat de

b. se realizeaza o planificare eficace a proiectului prin divizarea sa

c. se reprezinta explicit elementele comune tuturor componentelor

d. modificarea anumitor activitati din cadrul sistemului nu impune

Question 52

Metodologia de proiectare structurata utilizata în special în etapele de

analiza si proiectare a sistemelor informatice si care utilizeaza principiul

proiectarii “în cascada”, conform caruia o etapa nu poate sa înceapa înainte

de finalizarea si acceptarea de catre beneficiar a tuturor fazelor care o

preced este:

Select one:

a. MERISE (Méthode d’Etude et de Réalisation pour les Systemes

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. OMT (Object Modeling Tehnique)

c. UML (Unified Modeling Language)

d. SSADM (Structured Systems Analyses and Design Methodology)

Question 53

Metodologia structurata de proiectare, dezvoltare si realizare a sistemelor

informatice, bazata pe abstractizarea si separarea datelor si procedurilor,

cu ajutorul unor seturi de modele conceptuale si fizice este denumita:

Select one:

a. MERISE (Méthode d’Etude et de Réalisation pour les Systemes

b. UML (Unified Modeling Language)

c. SSADM (Structured Systems Analyses and Design Methodology)

d. OMT(Object Modelling Tehnique)

Question 54

Studiu de fezabilitate, analiza cerintelor, definirea cerintelor, elaborarea

specificatiilor, proiectarea fizica reprezinta structura metodologiei:

Select one:

a. UML (Unified Modeling Language)

b. OMT(Object Modelling Tehnique)

c. SSADM (Structured Systems Analyses and Design Methodology)

d. MERISE (Méthode d’Etude et de Réalisation pour les Systemes

Question 55

Continut

În cadrul metodologiei SSADM, procesul de identificare, modelare si definire

a cerintelor unui sistem informational în care elementele centrale ale

acestui proces sunt

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

tehnicii de modelare:

entitatile si relatiile dintre entitati este caracteristic

Select one:

a. a fluxurilor de date

b. logica a datelor

c. entitate/eveniment

d. matematica

Question 56

În cadrul metodologiei SSADM, procesul de identificare, modelare si definire

a fluxurilor informationale din cadrul unui sistem informational în care

elementele centrale ale acestui proces sunt

zonele de date

modelare:

procesele, entitatile externe,si circuitele informationale este caracteristic tehnicii de

Select one:

a. matematica

b. a fluxurilor de date

c. logica a datelor

d. entitate/eveniment

Question 57

În cadrul metodologiei SSADM, procesul de identificare, modelare si definire

a evenimentelor care pot afecta fiecare entitate si a momentelor în care

aceste evenimente pot aparea este caracteristic tehnicii de modelare:

Select one:

a. a fluxurilor de date

b. logica a datelor

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. matematica

d. entitate/eveniment

Question 58

În cadrul metodologiei MERISE modelul conceptual este compus din

urmatoarele modele:

a) Modelul conceptual al comunicarii

b) Modelul conceptual al datelor

c) Modelul conceptual al prelucrarilor

d) Modelul conceptual al informatiilor

e) Modelul conceptual al fluxurilor

Select one:

a. b+c+d

b. a+d+e

c. a+b+c

d. c+d+e

Question 59

Identificarea si definirea ariei de întindere a sistemului informational ce

urmeaza a fi analizat, precum si a problemelor care justifica din punct de

vedere economic si decizional rationalizarea sa. Reprezinta obiectivul

fundamental al etapei:

Select one:

a. de proiectare

b. de analiza detaliata

c. de analiza preliminara

d. de implementare

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 60

Cunoasterea detaliata a functionarii sistemului informational, a

particularitatilor sale, precum si evaluarea sa critica din prisma modului în

care se asigura legatura între subsistemul decizional si cel operational, în

strânsa corelatie cu asigurarea luarii în timp util a unor decizii pertinente

reprezinta obiectivul fundamental al etapei:

Select one:

a. de analiza detaliata

b. de analiza preliminara

c. de implementare

d. de proiectare

Question 61

Rationalizarea sistemului informational, urmarindu-se preponderent

îmbunatatirea componentelor sale fara trecere la prelucrarea automata a

datelor reprezinta un obiectiv:

Select one:

a. derivat al etapei de analiza preliminara

b. fundamental al etapei de analiza preliminara

c. derivat al etapei de analiza detaliata

d. fundamental al etapei de analiza detaliata

Question 62

Continut

Cresterea calitatii informatiilor care circula în sistem, a vârstei si acuratetei

acestora prin dezvoltarea în cadrul sistemului a unor subsisteme reprezinta

un obiectiv:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. fundamental al etapei de analiza preliminara

b. derivat al etapei de analiza preliminara

c. derivat al etapei de analiza detaliata

d. fundamental al etapei de analiza detaliata

Question 63

Continut

Problemele localizate în prima faza a etapei de analiza preliminara trebuie

sa aiba:

Select one:

a. un caracter particular, specific numai anumitor sisteme si sa

b. un caracter general si sa evidentieze o serie de aspecte pozitive în

c. un caracter general si sa evidentieze o serie de aspecte negative în

d. un caracter particular, specific numai anumitor sisteme si sa

Question 64

Identificarea circuitelor si fluxurilor informationale, precum si a suportilor

purtatori de informatii care le strabat are loc în faza de:

Select one:

a. stabilire a activitatilor economice implicate în procesul de analiza

b. identificare a problemelor care justifica procesul de perfectionare

c. elaborare si prezentare a variantelor de solutii globale

d. analiza a structurii functionale a organizatiei

Question 65

Analiza documentelor din sistem reprezinta:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. prima faza a etapei de exploatare si mentinere în functiune a

b. prima faza a etapei de proiectare a noului sistem

c. prima faza a etapei de analiza preliminara

d. prima faza a etapei de analiza detaliata

Question 66

Evidentierea existentei unor deficiente generale cum ar fi: prezenta

redundantelor, documentele inutile care circula în sistem, numarul

nejustificat de mare al exemplarelor generate din fiecare document etc.

reprezinta o caracteristica a fazei de

Select one:

a. analiza a documentelor din sistem

b. analiza a fluxurilor informationale

c. evaluare critica a functionarii sistemului informational

d. evidentiere a tuturor cerintelor decizionale

Question 67

Definirea conceptului general si detaliat al noului sistem si a componentelor

sale informatice reprezinta obiectivul:

Select one:

a. fundamental al etapei de proiectare a noului sistem

b. fundamental al etapei de analiza preliminara

c. fundamental al etapei de implementare a sistemului proiectat

d. fundamental al etapei de analiza detaliata

Question 68

Continut

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Organigrama sistemului informatic, ceea ce presupune ca, prin intermediul

unor simboluri sa se reprezinte succesiunea în timp a operatiilor executate

asupra bazei de date se va elaboreaza, de obicei, în cadrul etapei de :

Select one:

a. analiza detaliata

b. implementare

c. analiza preliminara

d. proiectare

Question 69

Prezentarea solutiilor de perfectionare a sistemului informational face

obiectul:

Select one:

a. primei faze a etapei de proiectare

b. primei faze a etapei de analiza detaliata

c. ultimei faze a etapei de proiectare

d. ultimei faze a etapei de analiza detaliata

Question 70

Prezentarea solutiilor de perfectionare a sistemului informational mai este

cunoscuta si sub numele de:

Select one:

a. proiectare logica

b. proiectare detaliata

c. proiectare asistata de calculator

d. proiectare obiectuala

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 71

În proiectarea logica sunt vizate urmatoarele categorii de solutii:

a) solutii care vizeaza perfectionarea componentelor informationale

cum ar fi: circuitele, fluxurile si circuitele informationale

b) solutii care prevad trecerea la prelucrarea automata pentru

anumite activitati din cadrul noului sistem

c) solutii care cuantifica impactul implementarii noului sistem asupra

componentelor sistemului de management si factorului uman din cadrul sau

d) solutii care evidentiaza schemele logice de program din care sa

rezulte variabilele de stare corespunzatoare fiecarui program

Select one:

a. a+b

b. b+d

c. c+d

d. a+d

Question 72

Inexistenta unei codificari unice si coerente a tuturor categoriilor de

informatii cu impact deosebit asupra performantelor viitoarelor subsisteme

informatice si a modului în care sunt satisfacute unele cerinte decizionale

reprezinta o deficienta evidentiata în faza de:

Select one:

a. analiza detaliata

b. evidentiere a tuturor cerintelor decizionale

c. analiza a fluxurilor informationale

d. evaluare critica a functionarii sistemului informational

Question 73

Consumarea unui volum mare de munca manuala pentru executarea

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

operatiilor din sistem cu influenta negativa asupra acuratetei rezultatelor si

a vitezei de informare a factorilor de decizie reprezinta o deficienta

evidentiata în faza de:

Select one:

a. evidentiere a tuturor cerintelor decizionale

b. analiza a fluxurilor informationale

c. evaluare critica a functionarii sistemului informational

d. analiza detaliata

Question 74

Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare logica

a subsistemului informatic din cadrul etapei de proiectare?

Select one:

a. evidentierea schemelor logice de program din care sa rezulte

b. prezentarea situatiilor informationale furnizate de noul sistem si

c. prezentarea analitica a continutului rapoartelor finale, prin

d. descrierea modului de lucru al fiecarei proceduri automate din

Question 75

Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare logica

a subsistemului informatic din cadrul etapei de proiectare?

Select one:

a. cuantificarea impactului implementarii noului sistem asupra

b. redarea modelelor economico-matematice folosite în procedurile

c. validarea modului de lucru al procedurilor automate prin testarea

d. definirea conceptului si a structurii generale a bazei de date

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 76

Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare logica

a subsistemului informatic din cadrul etapei de proiectare?

Select one:

a. elaborarea schemei logice de sistem pentru redarea sub forma

b. prezentarea analitica a continutului rapoartelor finale, prin

c. cuantificarea impactului implementarii noului sistem asupra

d. validarea modului de lucru al procedurilor automate prin testarea

Question 77

Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare

detaliata a subsistemelor informatice din noul sistem?

Select one:

a. prezentarea analitica a continutului rapoartelor finale, prin

b. elaborarea schemei logice de sistem pentru redarea sub forma

c. definirea conceptului si a structurii generale a bazei de date

d. prezentarea situatiilor informationale furnizate de noul sistem si

Question 78

Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare

detaliata a subsistemelor informatice din noul sistem?

Select one:

a. redarea modelelor economico-matematice folosite în procedurile

b. elaborarea schemei logice de sistem pentru redarea sub forma

c. redarea modelelor economico-matematice folosite în procedurile

d. definirea conceptului si a structurii generale a bazei de date

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 79

Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare

detaliata a subsistemelor informatice din noul sistem?

Select one:

a. elaborarea schemei logice de sistem pentru redarea sub forma

b. definirea conceptului si a structurii generale a bazei de date

c. prezentarea situatiilor informationale furnizate de noul sistem si

d. descrierea modului de lucru al fiecarei proceduri automate din

Question 80

Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare

detaliata a subsistemelor informatice din noul sistem?

Select one:

a. evidentierea schemelor logice de program din care sa rezulte

b. definirea conceptului si a structurii generale a bazei de date

c. elaborarea schemei logice de sistem pentru redarea sub forma

d. prezentarea situatiilor informationale furnizate de noul sistem si

Top of Form

Question 1

Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare

detaliata a subsistemelor informatice din noul sistem?

Select one:

a. elaborarea schemei logice de sistem pentru redarea sub forma

b. definirea conceptului si a structurii generale a bazei de date

c. prezentarea situatiilor informationale furnizate de noul sistem si

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. cuantificarea impactului implementarii noului sistem asupra

Question 2

Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare

detaliata a subsistemelor informatice din noul sistem?

Select one:

a. elaborarea schemei logice de sistem pentru redarea sub forma

b. definirea conceptului si a structurii generale a bazei de date

c. validarea modului de lucru al procedurilor automate prin testarea

d. prezentarea situatiilor informationale furnizate de noul sistem si

Question 3

Avantajul folosirii metodei FLOWCHART consta în faptul ca:

Select one:

a. contribuie la efectul distructiv al memoriei umane

b. evidentiaza cerintele decizionale

c. permite redarea succesiunii operatiilor la care sunt supuse

d. poate fi utilizata pe grupuri mari de activitati

Question 4

Metoda FLOWCHART prezinta urmatorul dezavantaj:

Select one:

a. contribuie la efectul distructiv al memoriei umane

b. nu permite redarea succesiunii operatiilor la care sunt supuse

c. poate fi utilizata eficient decât pe grupe mici de activitati

d. nu permite depistarea deficientelor existente în functionarea

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 5

Prin ansamblul activitatilor desfasurate si a masurilor organizatorice luate

care asigura înlocuirea vechiului sistem cu cel proiectat se defineste:

Select one:

a. proiectarea noului sistem

b. mentinerea în functiune a sistemului

c. procesul de implementare

d. exploatarea sistemului

Question 6

Continut

Pentru evidentierea în etapa de proiectare a unui sistem informatic a

componentelor sale cu costuri antecalculate supradimensionate se foloseste

un ansamblu de tehnici cunoscute sub numele de :

Select one:

a. multimile fuzzy

b. simplex primal

c. multimile vagi

d. ingineria valorii

Question 7

Activitatile de implementare trebuie dublate de:

Select one:

a. reducerea consumului de energie electrica

b. scolarizarea personalului utilizator

c. achizitionarea de echipamente suplimentare

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. protejarea mediului înconjurator

Question 8

Informatiile identificate în etapa de analiza detaliata trebuie sa corespunda

urmatoarelor cerinte:

a) denumirea documentelor, activitatea la care se refera si

compartimentul în care se genereaza

b) tipul documentului, prin care se semnifica natura sa tipizata,

modul de obtinere (manual sau automat), precum si pozitia acestuia fata de

sistemul analizat (interior sau exterior sistemului)

c) calitatea suportului documentului (tipul de hârtie utilizat), inclusiv

încadrarea în normele de protectie a mediului (biodegradabile, reciclabile,

reutilizabile, etc.)

d) starea de conservare a documentului, precum si o analiza a

conditiilor de arhivare a acestora (volumul spatiilor de depozitare,

temperatura, umiditate, ventilatie etc.)

Select one:

a. a+b+c+d

b. c+d

c. a+b

d. b+c

Question 9

Informatiile identificate în etapa de analiza detaliata trebuie sa corespunda

urmatoarelor cerinte:

Select one:

a. venitul net al persoanei care introduce în circuitul informational

b. apartenenta politica a persoanei care introduce în circuitul

c. denumirea persoanei care introduce în circuitul informational

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. numarul membrilor aflati în întretinerea persoanei care introduce

Question 10

Precizati care cerinta nu este necesara în identificarea informatiilor din

etapa de analiza detaliata:

Select one:

a. destinatia finala a fiecarui document, cu precizarea

b. baza metodologica folosita în fundamentarea completarii

c. sursa obtinerii suportilor informationali utilizati, cu precizarea

d. periodicitatea obtinerii documentelor si numarul de exemplare

Question 11

Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza detaliata:

Select one:

a. analiza fluxurilor informationale

b. stabilirea obiectivului fundamental si a obiectivelor derivate din

c. identificarea subsistemelor informatice carora le corespund costuri

d. elaborarea si prezentarea variantelor de solutii globale

Question 12

Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza detaliata:

Select one:

a. program de masuri care vizeaza actiunile necesare a se întreprinde

b. stabilirea activitatilor economice ce vor fi implicate în procesul de

c. proiectarea detaliata a subsistemelor informatice din noul sistem

d. analiza documentelor din sistem

Question 13

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza detaliata:

Select one:

a. evidentierea tuturor cerintelor decizionale

b. analiza structurii de productie si conceptie a organizarii, precum

c. proiectarea logica a sistemului informatic

d. identificarea problemelor care justifica procesul de perfectionare

Question 14

Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza detaliata:

Select one:

a. prezentarea solutiilor de perfectionare a sistemului informational

b. evaluarea critica a functionarii sistemului informational

c. proiectarea detaliata a subsistemelor informatice din noul sistem

d. stabilirea obiectivului fundamental si a obiectivelor derivate din

Question 15

Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza preliminara:

Select one:

a. analiza structurii de productie si conceptie a organizarii, precum

b. evidentierea tuturor cerintelor decizionale

c. analiza documentelor din sistem

d. prezentarea solutiilor de perfectionare a sistemului informational

Question 16

Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza preliminara:

Select one:

a. identificarea subsistemelor informatice carora le corespund costuri

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. analiza documentelor din sistem

c. stabilirea obiectivului fundamental si a obiectivelor derivate din

d. evaluarea critica a functionarii sistemului informational

Question 17

Care din urmatoarele faze apartin etapei de proiectare:

Select one:

a. evaluarea critica a functionarii sistemului informational

b. evidentierea tuturor cerintelor decizionale

c. analiza structurii de productie si conceptie a organizarii, precum

d. identificarea subsistemelor informatice carora le corespund costuri

Question 18

Care din urmatoarele faze apartin etapei de proiectare:

Select one:

a. stabilirea obiectivului fundamental si a obiectivelor derivate din

b. analiza documentelor din sistem

c. evaluarea critica a functionarii sistemului informational

d. prezentarea solutiilor de perfectionare a sistemului informational

Question 19

Care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta restrictii sau cerinte în

proiectarea si realizarea sistemelor:

Select one:

a. proiectarea sistemelor informatice sa fie în concordanta cu

b. realizarea sistemelor informatice trebuie sa se faca pe principii de

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. proiectarea sistemelor informatice sa se faca în colaborare cu

d. realizarea sistemelor sa se faca esalonat în functie de structura

Question 20

Care din urmatoarele obiective sunt specifice proiectarii si realizarii

sistemelor informatice pentru management:

a) stabilirea resurselor (materiale, financiare si umane) necesare

realizarii sistemului informatic si modalitatile de asigurare a acestora

b) determinarea eficientei economice care va rezulta în urma

introducerii sistemului informatic

c) planificarea activitatilor care asigura realizarea componentelor

sistemului informatic

d) definirea sistemului informatic, a componentelor acestuia si a

legaturilor functionale dintre ele

Select one:

a. b+c

b. a+d

c. toate

d. nici unul

Question 21

Care din urmatoarele activitati nu sunt obligatorii în proiectarea si

realizarea sistemelor informatice pentru management:

Select one:

a. definirea structurii logice a datelor în vederea constituirii

b. sistematizarea colectiilor de date de intrare si de iesire pe surse si

c. definirea proceselor informationale si a caracteristicilor acestora

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. sistematizarea documentelor în functie de tipul, calitatea si tara

Question 22

Care din urmatoarele premise de la care pornesc metodele de analiza

organica a circuitului informational sunt false?

Select one:

a. orice activitate din cadrul unei organizatii are acelasi circuit

b. pentru fiecare activitate, intrarile informationale conditioneaza si

c. orice analiza a activitatilor este conditionata de cunoasterea

d. prelucrarea datelor de intrare specifice unei activitati în scopul

Question 23

Ce metoda de analiza organica a sistemului informational porneste de la

iesirile informationale ale sistemului si consta în parcurgerea fluxurilor

informationale inverse, de la informatia finala (de iesire) spre informatia

initiala (de intrare)?

Select one:

a. metoda analizei iesirilor

b. metoda compartimentala

c. metoda orientata pe activitati

d. metoda statistica

Question 24

Nu reprezinta cerinta specifica pentru realizarea subsistemelor informatice

pentru management:

Select one:

a. structura sistemelor informatice trebuie sa fie dependenta

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. proiectarea sistemelor informatice sa fie în concordanta cu

c. realizarea sistemelor sa se faca esalonat în functie de structura

d. realizarea sistemelor informatice trebuie sa se faca pe principii de

Question 25

Analiza de tip "ce se întâmpla daca?" ("WHAT IF?") este specifica

subsistemului informatic pentru managementul

Select one:

a. resurselor umane

b. comercial

c. activitatilor de cercetare dezvoltare

d. productiei

Question 26

Reunirea într-o conceptie sistemica a ansamblului de date si cunostinte

individuale si colective, generate de mediul intern si extern al organizatiei,

în scopul capitalizarii si valorificarii lor poarta denumirea de:

Select one:

a. memorie organizationala

b. managementul cunostintelor

c. subsistem informatic

d. sistem informational

Question 27

Reflectarea în date, proceduri, planuri, modele, algoritmi, documente de

analiza si sinteza, tehnici de analiza, a elementelor care pot fi capitalizate

prin intermediul gestiunii datelor tehnice, a documentelor sau a diferitelor

activitati de baza ale organizatiei poarta denumirea de:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. elemente scalare

b. elemente intangibile

c. elemente axiomatice

d. elemente tangibile

Question 28

Cunostintele private, aptitudinile individuale sau colective, talentele

profesionale, experientele anterioare ale decidentilor, cunostintele privind

evolutia întreprinderii, anumite contexte de adoptare a deciziilor strategice

si tactice sunt reunite sub denumirea generica de:

Select one:

a. elemente tangibile

b. elemente scalare

c. elemente intangibile

d. elemente axiomatice

Question 29

Memoria care permite capitalizarea cunostintelor legate de experienta si

lectiile referitoare la anumite proiecte ale organizatiei este:

Select one:

a. memoria de proiect

b. memoria tehnica

c. memoria organizatiei (manageriala)

d. memoria umana

Question 30

Memoria legata de structurile organizationale trecute si actuale si care

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

evidentiaza resursele umane, procesele si relatiile de management se

numeste:

Select one:

a. memorie organizatiei (manageriala)

b. memorie tehnica

c. memorie de proiect

d. memorie umana

Question 31

Memoria obtinuta prin capitalizarea cunostintelor de specialitate dobândite

de angajati poarta denumirea de:

Select one:

a. memorie de proiect

b. memorie tehnica

c. memorie organizatiei (manageriala)

d. memorie umana

Question 32

Cazurile concrete de dezvoltare si realizate a diferitelor proiecte care se

regasesc dupa un vocabular de indexare care captureaza caracteristicile

cele mai reprezentative si le individualizeaza între ele sunt cuprinse în:

Select one:

a. biblioteca de cazuri

b. baza de cunostinte

c. baza de date

d. interfata utilizator de evaluare a situatiei

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 33

O baza de cunostinte:

Select one:

a. permite echipelor care lucreaza la diferite proiecte de dezvoltare

b. este formata din cazuri concrete de dezvoltare si realizate a

c. releva caracteristicile cele mai semnificative înainte de începerea

d. contine elemente generale, structurate pe domenii si care permite

Question 34

Care din urmatoarele motive nu cresc interesul pentru o memorie a

organizatiei pe baza de caz?

Select one:

a. informatiile de dezvoltare ale unor proiecte pertinente pot fi

b. sistemul pe baza de caz ofera o mai buna interfata utilizatorului,

c. posibilitatea dispunerii de corelatiile existente între cazurile

d. mecanismele de cautare traditionala sunt mai eficiente decât

Question 35

Din punct de vedere

economico–financiar, scopul memoriei este:

Select one:

a. de a optimiza organizarea muncii angajatilor

b. de a ameliora calitatea înregistrarilor

c. de a îmbunatati competitivitatea organizatiei

d. de a creste a cantitatea de informatii

Question 36

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Procesul organizational sistematic de colectare, organizare si stocare a

cunostintelor angajatilor în asa fel încât alti membri ai organizatiei sa le

poata folosi în vederea sporirii eficientei activitatii acestora reprezinta:

Select one:

a. Sistemul de Management

b. Sistemul de Management al Cunostintelor (KMS)

c. Managementul Cunostintelor

d. Cunostintele

Question 37

Ansamblu de metode si tehnici prin care se operationalizeaza procesele

de management al cunostintelor, incluzând solutii de regasirea

documentelor, baze de date de expertize, liste de discutii si sisteme de

regasire dupa continut, precum si tehnologii colaborative de filtrare

defineste:

Select one:

a. Sistemul de Management

b. Cunostintele

c. Sistemul de Management al Cunostintelor (KMS)

d. Managementul Cunostintelor

Question 38

Instrumentele de regasire a documentelor si gestiune a bazelor de

cunostinte care asigura managementul cunostintelor localizate în

documente sau grupate în baze de date prin definirea unui sistem de

etichetare cu cuvinte cheie sunt cuprinse în categoria:

Select one:

a. documente nestructurate

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. memoria individului nestructurata

c. memoria individului structurata

d. documente structurate

Question 39

Instrumentele de filtrare colaborativa si cautare a cunostintelor care asigura

captarea acestora în documente, fara a utiliza însa un format predefinit

sunt cuprinse în categoria:

Select one:

a. documente structurate

b. memoria individului nestructurata

c. memoria individului structurata

d. documente nestructurate

Question 40

Instrumentele pentru gestiunea bazelor de date de experti si de expertize

care asigura structurarea pe baza anumitor scheme a cunostintelor care

rezida în memoria indivizilor sunt cuprinse în categoria:

Select one:

a. documente structurate

b. memoria individului structurata

c. memoria individului nestructurata

d. documente nestructurate

Instrumentele interactive pentru transferul dinamic de cunostinte care

permit accesarea altor persoane capabile sa furnizeze cunostinte, fara însa

sa existe o baza de date de experti sunt cuprinse în categoria:

Select one:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. documente structurate

b. memoria individului nestructurata

c. memoria individului structurata

d. documente nestructurate

Question 2

Motoarele de cautare dupa cuvinte cheie sau solutiile de localizare în

functie de cererile de accesare anterioare a cunostintelor similare intra în

categoria instrumentelor:

Select one:

a. de regasire a documentelor si gestiune a bazelor de cunostinte

b. pentru gestiunea bazelor de date de experti si de expertize

c. interactive pentru transferul dinamic de cunostinte

d. de filtrare colaborativa si cautare a cunostintelor nestructurate

Question 3

Forumurile sau dialogurile interactive prin care se asigura contactul

interpersonal, transferul si partajarea cunostintelor sunt cuprinse în

categoria instrumentelor:

Select one:

a. de filtrare colaborativa si cautare a cunostintelor nestructurate

b. interactive pentru transferul dinamic de cunostinte

c. pentru gestiunea bazelor de date de experti si de expertize

d. de regasire a documentelor si gestiune a bazelor de cunostinte

Question 4

Functiile sistemelor de management al cunostintelor care asigura transferul

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

asincron de cunostinte între participanti sunt:

Select one:

a. functii interactive

b. functii integrative

c. functii de legatura

d. functii de management

Question 5

Continut

Platforme de tip Intranet si Groupware prin care se asigura suport pentru

functiile integrative si interactive cu utilizare intensiva se realizeaza în faza

de implementare a unui sistem KMS (Knowledge Management

System)denumita:

Select one:

a. Dezvoltarea functiilor de interactivitate

b. Dezvoltarea functiilor de integrare

c. Dezvoltarea functionalitatlor de baza

d. Dezvoltarea functiilor de legatura

Question 6

Care din urmatoarele afirmatii este falsa:

Select one:

a. Expertiza umana se poate deprecia rapid, indiferent daca este

b. Pentru solutionarea unui program inteligent este necesara dotarea

c. Utilizarea expertizei artificiale determina cresterea posibilitatilor

d. Puterea de rezolvare a programelor deriva din procedurile si

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Question 7

Care din urmatoarele avantaje sunt specifice expertizei umana în raport cu

sistemele expert:

Select one:

a. permanent la dispozitia utilizatorului

b. transfer si reproducere facila

c. usurinta în documentare

d. sintetizarea cunostintelor

Question 8

Indicati cuvântul potrivit care lipseste din textul: „Când expertii umani

rezolva probleme pe care le-ar putea rezolva si un sistem expert, acestia nu

solutioneaza ecuatii matematice complexe, ci aleg

reprezentarea conceptelor problemei si aplica diferite strategii pentru

manipularea acestor concepte”.

........ pentru

Select one:

a. cunostinte

b. metode

c. simboluri

d. tehnici

Question 9

Deoarece un sistem expert poate opera într-un domeniu relativ îngust,

solutionând probleme deosebit de dificile putem afirma ca acesta este

caracterizat prin:

Select one:

a. rationament simbolic

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. autocunoastere

c. expertiza

d. profunzime

Question 10

Cunostintele de care dispune sistemul cu privire la modul în care trebuie sa

rationeze sunt cunoscute sub denumirea generica de:

Select one:

a. autocunostinte

b. metacunostinte

c. macrocunostinte

d. pseudocunostinte

Question 11

Care din urmatoarele avantaje sunt specifice sistemelor expert comparativ

cu expertiza umana:

Select one:

a. utilizarea în mod direct senzorii complecsi de învatare

b. creativitate, spirit de inventivitate

c. sintetizarea cunostintelor

d. transfer si reproducere facila

Question 12

Regula de baza în reprezentarea cunostintelor se axeaza pe utilizarea

relatiei:

Select one:

a. REPEAT… UNTIL…

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b. IF... THEN…

c. FOR… DO…

d. WHILE… DO…

Question 13

Care din urmatoarele afirmatii este falsa?

Select one:

a. Într-un sistem expert rationarea si cunostintele trebuie tratate

b. Sistemele expert sunt produse ale inteligentei artificiale, ramura

c. Un sistem expert este un program care analizeaza cunostintele si

d. Din punct de vedere functional un sistem expert este un program a

Question 14

Nu este o componenta principala a sistemelor expert:

Select one:

a. Baza de fapte

b. Mecanismul de inferenta

c. Baza de cunostinte

d. Interfata utilizator

Question 15

Reprezinta o componenta principala a sistemelor expert:

Select one:

a. Modulul de achizitie al cunostintelor

b. Interfata utilizator

c. Modulul de explicatii

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d. Mecanismul de inferenta

Question 16

Integrarea tuturor proceselor desfasurate in cadrul firmei sau institutiei

publice sub forma de module, care pot acoperi: gestiunea financiara,

gestiunea stocurilor, gestiunea resurselor umane, gestiunea clientilor si a

furnizorilor etc. reprezinta o caracteristica importanta a sistemelor ERP

denumita:

Select one:

a. Conceptie modulara

b. Flexibilitate

c. Arhitectura server-client

d. Caracter „deschis”

Question 17

Adaptarea rapida la modificarea conditiilor mediului în care organizatia îsi

desfasoara activitatea reprezinta o caracteristica importanta a sistemelor

ERP denumita:

Select one:

a. Flexibilitate

b. Caracter „deschis”

c. Arhitectura server-client

d. Conceptie modulara

Question 18

Includerea unui numar mare de parametri din mediul extern al

organizatiei si integrarea partenerilor organizatiei ca entitati fundamentale

ale sistemului reprezinta o caracteristica importanta a sistemelor ERP

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

denumita:

Select one:

a. Conceptie modulara

b. Arhitectura server-client

c. Caracter „deschis”

d. Flexibilitate

Question 19

Utilizarea tehnologiei prin care o statie centrala este configurata sa

furnizeze servicii prin reteaua locala sau prin Internet utilizatorilor care

emit cereri catre acesta si folosirea limbajelor de programare orientata pe

obiect reprezinta o caracteristica importanta a sistemelor ERP denumita:

Select one:

a. Arhitectura server-client

b. Caracter „deschis”

c. Conceptie modulara

d. Flexibilitate

1. Guvernarea electronică constă în interacţiunea dintre :


a) Guvern, Parlament şi alte instituţii publice cu cetăţenii
b) Guvernul
c) Ministerul
d) parlamentul
2. Sensul implementării guvernării electronice este:
a) de jos în sus
b) de sus in jos
c) liniar
d) curbat
3. Guvernarea electronică reprezintă:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a) Unirea forțelor a mai multor actori


b) Exercițiul operațional
c) Procesul de reinvenșție a sectorului public
d) Un proces economic
4. Caracteristicile generale ale serviciilor publice sunt:
a) Încrederea
b) Confidențialitatea
c) Siguranța
d) Intangibiliatea, inseparabilitatea, variabilitatea, perisabilitatea
5. Caracteristicile generale ale e-services sunt:
a) Acces facil, prietenos, permanent, comunicare directa, actualitate și conștiința a informațiilor
b) Reducerea cheltuielilor publice
c) Combaterea birocrației și a corupției la nivelul instituțiilor publice
d) Îmbunatațirea accesului la informații și servicii publice
6. Sofisticarea e-services, modelul ilustrează:
a) Al șaselea nivel de sofisticare a e-services cu toate componentele acestuia
b) Al cincilea nivel de sofisticare a e-services cu toate componentele acestuia
c) Al patrulea nivel de sofisticare a e-services cu toate componentele acestuia
d) Primul nivel de sofisticare a e-services cu toate componentele acestuia
7. Elementele standard ale e-services:
a) Sofisticare online
b) Disponibilitate integral online
c) Data Center, Gateway national, Portal, Arhitectura de tip Front Office- Back
Office,Iidentificarea electronică, Case management
d) Informarea
8. Nivelurile informatizării:
a) Informarea (0%-25%)
b) Interacțiunea unidirecțională (25%-50%) și interactiunea bidirecțională(50%-75%)
c) Gestiunea complet electronică (75%-100%)
d) a),b),c)
9. Analiza Comparativă a evaluării societății informaționale în România; în nivelul 0:
a) Furnizorul de servicii nu are un site web public, pentru acces, sau acesta nu se califică pentru
niciun criteriu al stagiilor 1-4
b) Informația necesara începerii procedurii de declarare a impozitului este disponibila pe un
site administrat de autoritatea furnizoare
c) Site-ul oferă posibilitatea electronica a unui formular, de completat
d) Site-ul oferă posibilitatea de a descărcă pe suport de hârtie formularul necesar inceperii
procedurii, in forma ne-electronica
10. Concluzie ale raportului de e-Readiness:
a) Mediul de afaceri măsoara atractivitatea mediului de afaceri dintr-o țară pentru următorii 5
ani
b) României i se recunosc meritele privind formarea de specialişti bine pregătiţi şi existenţa
unei forţe de muncă calificate în utilizarea aparatului IT

c) Nivelul de pregătire a specialiştilor, gradul de calificare al forţei de muncă, existenţa şi


disponibilitatea literaturii în format electronic
d) Accesibilitatea reţelelor broadband, a telefoniei mobile, a Internetului, a computerelor
personale, a tehnologiilor WiFi costul accesului la reţeaua Internet; securitatea
infrastructurilor ICT

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

11. Caracterul holistic:


a) Vizează coordonarea unitară, la nivelul sistemului informatic, a tuturor componentelor
acestuia
b) Exercitarea atributului de previziune pe perioade lungi
c) Subsidiaritatea sistemului informatic faţă de managementul instituţiei
d) Obiectivele strategice trebuie să gliseze pe verticala progresului tehnologic
12. Caracterul sinergic:
a) Subsidiaritatea sistemului informatic faţă de managementul instituţiei
b) Exercitarea atributului de previziune pe perioade lungi
c) Obiectivele strategice trebuie să gliseze pe verticala progresului tehnologic
d) Vizează coordonarea unitară, la nivelul sistemului informatic, a tuturor componentelor
acestuia
13. Caracterul strategic :
a) Exercitarea atributului de previziune pe perioade lungi
b) Vizează coordonarea unitară, la nivelul sistemului informatic, a tuturor componentelor
acestuia
c) Subsidiaritatea sistemului informatic faţă de managementul instituţiei
d) Obiectivele strategice trebuie să gliseze pe verticala progresului tehnologic
14. Caracterul glisant :
a) Subsidiaritatea sistemului informatic faţă de managementul instituţiei
b) Obiectivele strategice trebuie să gliseze pe verticala progresului tehnologic
c) Vizează coordonarea unitară, la nivelul sistemului informatic, a tuturor componentelor
acestuia
d) Exercitarea atributului de previziune pe perioade lungi
15. Conceptul de Ciclu OODA se bazează pe o secvență de patru faze consecutive :
a) Determinarea, observația, acțiunea, orientarea
b) Orientarea, observația, determinarea, acțiunea
c) Observația, orientarea, determinarea, acțiunea
d) Actiunea, observația, determinarea, orientarea
16. Principalele clase de nevoi care orientează procesul de guvernanţă IT :
a) Nevoia de a creşte eficienţa companiei , nevoia de a evita reapariţia unor probleme legate
de securitatea datelor
b) Nevoia de a putea duce la bun sfârşit proiecte complexe, nevoia de inovare şi de abordare ,
c) Nevoia de a respecta termenele
d) a),b),c)
17. Faza de Observație :
a) Este faza de culegere a informațiilor
b) Determină evoluția acțiunilor următoare
c) Defineste actiunile care vor fi întreprinse în continuare
d) Încheie întregul ciclu, acum, acțiunile planificate si pregătite în etapele anterioare, urmeaza
sa fie duse la bun sfârsit
18. Faza de Orientare :
a) Este faza de culegere a informațiilor
b) Determină evoluția acțiunilor următoare
c) Defineste actiunile care vor fi întreprinse în continuare
d) Încheie întregul ciclu, acum, acțiunile planificate si pregătite în etapele anterioare, urmeaza
sa fie duse la bun sfârsit
19. Faza de Determinare :
a) Este faza de culegere a informațiilor
b) Determină evoluția acțiunilor următoare
c) Defineste actiunile care vor fi întreprinse în continuare
d) Încheie întregul ciclu, acum, acțiunile planificate si pregătite în etapele anterioare, urmeaza
sa fie duse la bun sfârsit
20. Faza de Acțiune :

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a) Este faza de culegere a informațiilor


b) Determină evoluția acțiunilor următoare
c) Defineste actiunile care vor fi întreprinse în continuare
d) Încheie întregul ciclu, acum, acțiunile planificate si pregătite în etapele anterioare, urmeaza
sa fie duse la bun sfârsit
21. Nivelele de maturitate (Maturity Levels – ML), acestea reprezinta:
a) un cadru stratificat de masurare a gradului de atingere a disciplinei organizationale
specifice îmbunatatirii continue
b) Sunt grupuri de activitati înrudite care sunt desfasurate în mod colectiv
c) modul practic de implementare si institutionalizare a unui grup de procese cheie
d) acele elemente de infrastructura sau procese si procedure
22. Cele 5 trepte de identificare a stării unei organizații :
a) Initial, definit, optimizat, condus, repetabil
b) Initial, repetabil, definit, condus, optimizat
c) Condus, repetabil, optimizat, definit, initial
d) Repetabil, condus, optimizat, definit, initial
23. Un sistem ERP (Enterprise Resource Planning) reprezintă:
a) Un sistem inchis
b) Un sistem care functioneaza individual
c) Un ansamblu intercorelat de subsisteme informatice
d) Un sistem care gestioneaza economia de piata
24. Sistemele ERP reprezintă o extindere a sistemelor:
a) MRP initial
b) MRP III
c) MRP I
d) MRP II
25. Primele soluţii informatice de planificare a resurselor organizaţiei au apărut :
a) la mijlocul anilor ‘60
b) la inceputul anilor ‘60
c) la sfarsitul anilor ‘60
d) in anii ‘90

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

26. Sistemele MRP2 (Manufacturer Resource Planning) au aparut :


a) In anii ‘60
b) La inceputul anilor ‘80
c) La mijlocul anilor ‘80
d) La mijlocul anilor ‘60
27. Sistemele ERM (Enterprise Resource Management) au început sa fie dezvoltate:
a) La inceputul anilor ‘60
b) La inceputul anilor ‘80
c) La inceputul anilor ‘90
d) La sfarsitul anilor ‘90
28. Arhitectura client-server.Riscuri :
a) Cost rdicat
b) Durata mare de implementare
c) Probleme sporite de securitate
d) a),b),c)
29. Managementul Relaţiilor cu Clienţii reprezinta:
a) o strategie managerial
b) un sistem informatic
c) un proces de proiectare
d) un sistem managerial
30. Obiectivul fundamental al Managementului Relatiilor cu Clientii :
a) Reducerea timpului de acces la informaţiile necesare fundamentării deciziilor
b) Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor explicite şi implicite ale clienţilor
c) Reducerea costurilor de producţie
d) Eficientizarea lanţului clienţi-organizaţie-furnizori
31. Componentele unei strategii CRM :
a) Componenta manageriala si componenta datelor
b) Componenta tehnica si component cererilor
c) Componenta managerial si component tehnica
d) Component clientilor si component strategiei
32. O fişă a fiecărui client cuprinzând informaţii precum :
a) persoanele responsabile de rezolvarea documentelor
b) stadiul rezolvării documentelor
c) toţi clienţii din baza de date
d) cereri şi solicitări primate, reclamatii si sesezari
33. A patra etapa a implementarii strategiei CRM este:
a) Culegerea informaţiilor şi actualizarea bazei de date
b) Identificarea grupelor de clienţi
c) Identificarea modalităţilor de culegere a informaţiilor
d) Stabilirea informaţiilor necesare şi a arhitecturii bazei de date
34. Call Center, obiectivul fundamental:
a) Realizarea de schimbări în plan organizaţional
b) Reprezintă o entitate organizatorică dintr-o organizaţie, în care un personal de specialitate
este contactat telefonic de către clienţi care doresc informaţii referitoare la serviciile
furnizate în societatea
c) Utilizarea metodelor şi tehnicilor de culegere a informaţiilor de la clienţi în vederea
consolidării bazei de date central
d) Stabilirea unui instrumentar de metode şi tehnici prin care informaţiile care descriu
comportamentele clienţilor să fie preluate şi introduse în baza de date

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

35. E-CRM reprezintă:


a) Principalele metode utilizate pentru culegerea datelor
b) Stabilirea unui instrumentar de metode şi tehnici
c) o componentă a strategiei CRM care vizează utilizarea aplicaţiilor WEB
d) Creşterea gradului de satisfacere a cerinţelor clienţilor
36. Follow up call reprezinta:
a) Apeluri de verificare a satisfacţiei şi anticiparea eventualelor dificultăţi
b) Facilitarea accesului de la distanţă la asistenţă şi service
c) Impulsionarea înclinaţiei de comunicare a sugestiilor, oportunităţilor de îmbunătăţire a
serviciului
d) Recunoaşterea importanţei gestului clientului de a cumpăra de la companie
37. Ce este un Contact Center?
a) O organizaţie dinamică
b) Un serviciu public
c) Un department serviciun-clienti
d) Un support ethnic
38. Componentele unui Contact Center de succes :
a) Date, client, tehnologie
b) Procese, oameni, tehnologie
c) Servicii, personal, clienti
d) Operator Contact Center, clienti, tehnologie
39. Stakeholderi interni generali sunt:
a) Administratie publica
b) Sectorul ONG
c) Actionarii
d) Clientii
40. Stakeholderi externi generali sunt :
a) Actionarii
b) Managementul
c) Salariatii
d) Furnizorii
41. Managementul de proiect constă în :
a) planificarea, organizarea şi gestionarea sarcinilor şi resurselor
b) scopurile cuantificabile ce trebuie atinse la finalul proiectului
c) disponibilităţile materiale, umane şi financiare alocate proiectului
d) factorii care limitează opţiunile echipei de proiect
42. Echipa de proiect a unui management de proiect:
a) o echipa de manageri
b) un singur manager si managerul de proiect
c) managerul de proiect
d) intreagul personal
43. Triunghiul managementului de proiect :
a) Personal, timp, resurse
b) Planificare, organizare, resurse
c) Timp, resurse, obiective
d) Echipa, resurse, planificare
44. Obiectivele managementului de proiect trebuie sa fie :
a) Stabilite, realiste, masurabile, acceptate,specifice
b) Clare, specific, realiste, masurabile, acceptate
c) Prioritare, masurabile,acceptate, specifice, realiste
d) Specifice, masurabile, acceptate, realiste,timp precizat
45. Gestionarea managementului de proiect, ROBOT:
a) Resurse, obiectiv, buget, organizare, termen
b) Resurse, organizare, buget,obiectiv, timp
c) Resurse, oportunitati, buget, obiectiv,termen

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

d) Relatii, obiectiv, bonusuri, oportunitati, termen


46. Etapele unui proiect :
a) Implementarea,evaluarea ex-ante, evaluarea post-ante, programarea, aprobarea, identificarea
b) Programarea, identificarea, evaluarea ex-ante, aprobarea, implementarea, evaluarea post-
ante
c) Programarea, identificarea, evaluarea ex-ante, implementarea, aprobarea, evaluarea post-
ante
d) Evaluarea ex-ante, identificarea, implementarea, aprobarea, programarea, evaluarea post-
ante
47. Un proiect reprezinta :
a) Orice intrare care contribuie nemijlocit la realizarea proiectului, de natură umană, materială
sau financiară
b) Proces care presupune realizarea unei programări a activităţilor într-o perioadă de timp egală
cu durata minimă de execuţie a întregului proiect
c) O mulţime de activităţi între care există relaţii de succesiune bine definite, pentru fiecare
activitate identificându-se o durată a sa, precum şi resursele necesare realizării ei
d) O activitate pentru care rezerva totală de timp este egală cu zero
48. O activitate critica a unui proiect reprezinta :
a) O succesiune de activităţi care formează un drum între nodul iniţial şi cel final al proiectului
formează un drum critic
b) Intervalul de timp cu care se poate prelungi durata unei activităţi
c) Orice intrare care contribuie nemijlocit la realizarea proiectului, de natură umană, materială
sau financiară
d) O activitate pentru care rezerva totală de timp este egală cu zero
49. O rezerva libera reprezinta:
a) Intervalul de timp cu care se poate prelungi durata unei activităţi, dacă se respectă timpul
minim de începere pentru activităţile care o succed
b) Intervalul de timp cu care se poate întârzia începerea unei activităţi, fără ca întârzierea să
influenţeze durata de execuţie a proiectului
c) Proces care presupune realizarea unei programări a activităţilor într-o perioadă de timp egală
cu durata minimă de execuţie a întregului proiect
d) O mulţime de activităţi între care există relaţii de succesiune bine definite
50. Sistem =
a) planificarea, organizarea şi gestionarea sarcinilor şi resurselor
b) un ansamblu de elemente care funcţionează după legi proprii
c) un proces ce conţine o dată de început şi o dată de sfârşit
d) disponibilităţile materiale, umane şi financiare alocate proiectului
51. Exemple de sisteme:
a) Sociale, personale, clasice
b) Clasice, sociale, coerente
c) Tehnice, biologie,sociale
d) Acceptate, tehnice, personale
52. Proprietăţile sistemului :
a) Studii de natură demografică pentru a înţelege potenţialul pieţei
b) Se urmăreşte identificarea trendurilor în vînzări, preferinţe, metode de livrare
c) Efectuarea de corelaţii între datele generale si specific
d) Implică existenţa unei relaţii cu proprietăţi integrative între elementele componente sau între
însuşirile acestora

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

53. Clasificarea sistemelor :


a) Dupa natura elemenetelor, dupa natura relatiilor functionale, dupa regimul de functionare,
dupa gradul de automatizare si informatizare
b) Dupa puterea economica, dupa natura elementelor, dupa personal, dupa informatizare
c) Dupa sfera de influenta, dupa interesul masifestat, dupa regimul de functionare, dupa gradul
de automatizare
d) Dupa natura elementelor, dupa pozitia sociala, dupa natura relatiilor functionale, dupa gadul
de informatizare
54. Prin sistem fizic se înţelege :
a) Interesul manifestat în ceea ce priveşte creşterea performanţelor organizaţiei
b) Orice porţiune din Univers pentru care se poate delimita un interior şi un exterior
c) Intermediul principalilor indicatori tehnici şi economico-financiari care îi caracterizează
activitatea
d) Capacitatea de a influenţa pozitiv sau negativ performanţele organizaţiei
55. După regimul de funcţionare distingem sisteme :
a) Economice si sociale
b) Statice si sociale
c) Statice si dinamice
d) Private si personale
56. Instituţiile publice reprezintă :
a) Indivizi sau grupuri care manifestă un interes în creşterea eficienţei
b) Principalii indicatori tehnici şi economico-financiari care îi caracterizează activitatea
c) Performantele organizatiei
d) Ansamblul structurilor organizate, create în societate pentru gestionarea afacerilor publice
57. Dimensiunile instituţiei publice :
a) Operează într-un mod previzibil, standardizat
b) Sisteme de preluare a feedback-ului
c) Interacţiuni discrete cu clientul; costuri de achiziţie; profitabilitate redusă
d) Model tradiţional, asociat majorităţii afacerilor
58. Cine observa că ceea ce face din instituţiile birocratice instrumente eficiente este
caracterul lor raţional?
a) Frederick Taylor
b) Max Weber
c) Henry Gantt
d) Willard Fazar
59. Rolul instituţiei publice :
a) Monitorizarea pieţei
b) Elaborarea profilului
c) Supravegherea punerii în executare a hotărârilor luate la nivel politic
d) Definirea necesarului de resurse financiare
60. Al treilea principiu al sistemului birocratic modern initiat de Weber este:
a) principiul ierarhiei oficiale şi a nivelelor de autoritate
b) principiul teritoriilor stabile aflate sub o jurisdicţie specifică
c) persoanele implicate în aceste activităţi le pun pe primul plan
d) Principiul managementul birocraţiei moderne
61. Managementul instituţiei publice :
a) studiază procese şi relaţii de management
b) institutia determina schmbari in structura politicului
c) Presupune o pregătire de specialitate
d) Presupune o subordonare a cadrelor inferioare celor superioare

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

62. Caracteristicile managementului public :


a) Legalitate, interese, de sinteza, complex, integrator
b) Integrator, politic, de diversitate, complex, de sinteza
c) Flexibilitate, politic, complex, integrator
d) Integrator, de diversitate,complex
63. Principiile managementului public :
a) principiul ierarhiei oficiale
b) principiul teritoriilor stabile
c) legalitatii, retructurarii, flexibilitatii, perfectionarii, conducerii autonome si unitare
d) conducerii autonome si unitare
64. Sistemul de management =
a) Sistem cu conexiune exacta
b) Sistem cu conexiune directa
c) Sistem cu conexiune nedetaliata
d) Sistem cu conexiune inversa
65. Sistem de management :
a) Cu feed-back
b) Fara feed-back
c) Individual
d) Complex
66. Definitia sistemului de management :
a) Un ansamblu de elemente cu caracter individual
b) Un ansamblu de elemente cu caracter decizional, informaţional, operaţional şi metodologic
c) Un ansamblu de elemente cu caracter tehnic
d) Un ansamblu de elemente cu caracter personal
67. Definitia subsistemului organizatoric :
a) Ansamblul de elemente care acţionează prin metode clasice
b) Ansamblul de elemente care acţionează rapid
c) Ansamblul de elemente care acţionează intercorelat
d) Ansamblul de elemente care acţionează eficient
68. Componentele subsistemului organizatoric :
a) Organizarea competitiva si organizarea eficace
b) Organizarea procesuala si organizarea rapida
c) Organizarea structurala si organizarea competitive
d) Organizarea pocesuala si organizarea structural
69. Funcţiile managementului:
a) Previziunea, organizarea, coordonarea, antrenarea, control-evaluarea
b) Previziunea, informatizarea, adoptarea, antrenarea
c) Initierea, cooperarea, antrenarea, controlul, evaluarea
d) Adoptarea, organizarea,controlul
70. Definitia sistemului informational:
a) ansamblul elementelor cu caracter decizional
b) ansamblul datelor si mijloacele de tratare a datelor
c) ansamblul procedurilor initiate
d) ansamblul elementelor cu caracter organizatoric
71. Interacţiunile dintre sistem şi mediul ambiant se grupează în:
a) Marimi de inceput si marimi de sfarsit
b) Marimi de grup si marimi individuale
c) Marimi de intrare si marimi de iesire
d) Marimi primare si marimi secundare

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

72. După natura elementelor distingem următoarele tipuri de sisteme :


a) Material
b) Energetic
c) Informationale
d) a),b),c)
73. Sistemele dupa natura elementelor se grupeaza in:
a) Sisteme material si sisteme ideale
b) Sisteme financiare si sisteme economice
c) Sisteme private si sisteme publice
d) Sisteme ideale si sisteme imaginare
74. O altă clasificare după natura elementelor poate fi în sisteme :
a) Naturale si organice
b) Natural, tehnologice, organice, sociale
c) Organice si sociale
d) Sociale si tehnologice
75. Regimul de funcţionare al sistemului se referă la sisteme cu funcţionare :
a) Continua si intermitenta
b) Periodica si ciclica
c) Continua, intermitenta, periodica, ciclica
d) Intermitenta si ciclica
76. Relaţii intre structurile sistemului de administraţie; relatii interne intre:
a) Agenti economici
b) ONG-uri
c) Personae fizice
d) Autoritatile puterii executive
77. Relaţii intre structurile sistemului de administraţie; relatii externe intre:
a) Agenti economici
b) Autoritatile puterii executive
c) Autoritatile legislative
d) Autoritatile judecatoresti
78. Sistemul de management=un sistem care foloseşte rezultatele :
a) Actiunii prezente
b) Actiunii trecute
c) Actiunii viitoare
d) Actiunii neprevazute
79. Deciziile în sfera informatică trebuie adoptate :
a) Acum pentru present
b) Acum pretru trecut
c) Acum pentru viitor
d) Acum pentru neprevazut
80. Nici o organizaţie nu va supravieţui fără să investească în :
a) Tehnologiile informatice
b) Personal
c) Tehnologiile de comunicatie
d) Tehnologiile informatice si de comunicatie
81. Componenetele sistemului de management:
a) Subsistemul decizional, informational, organizatoric, metodelor si tehnicilor de management
b) Subsistemul decizionalsi organizatoric
c) Subsistemul informational si decizional
d) Subsistemul metodelor si tehnicilor de management

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

82. Organizarea procesuală :


a) Organigrame
b) Activitati
c) Tabele
d) programe
83. Organizarea structurală :
a) Sarcini
b) Functiuni
c) Structura organizatorica
d) Activitati
84. Metode generale de management:
a) Managementul pron obiective
b) Managementul prin proiecte
c) Managementul prin bugete si prin extectie
d) a),b),c)
85. Subsistemul metodelor şi tehnicilor de management. Metode şi tehnici specifice:
a) Metoda diagnosticarii, tabloul de bord, delegarea, brainstorming
b) Metoda diagnosticarii si tabloul si bord
c) Delegarea si brainstorming
d) Tabloul de bord si delegarea
86. Funcţiile principale ale subsistemului decizional:
a) Direcţionează desfăşurarea activităţii instituţiei
b) Direcţionează desfăşurarea activităţii instituţiei; declanşează şi coordonează acţiunile
personalului
c) Declanşează acţiunile personalului
d) Coordoneaza actiunile personalului
87. Decizia managerială implica:
a) Trei parti
b) O parte
c) Cel putin 2 parti
d) Cep putin 4 parti
88. Tipologia deciziilor în corelaţie cu folosirea aparatului informatic. După orizontul de timp
şi implicaţii:
a) Strategice
b) Tactice
c) Curente
d) a),b),c)
89. Tipologia deciziilor în corelaţie cu folosirea aparatului informatic. După frecvenţa
adoptării lor:
a) Periodice,aleatorii, unice
b) Periodice, definitorii, unice
c) Unice, modificate, temporare
d) Modificate, aleatorii, periodice
90. Metode şi tehnici de management. Centrarea pe:
a) Obiective, zone “cheie”
b) Obiective, venituri-cheltuieli, proiecte, zone “cheie”
c) Venituri- cheltuieli, proiecte
d) Proiecte, zone ”cheie”

1. Cantitatea de informatii a unui eveniment se masoara în:


bit
2. Lipsa de organizare se manifesta în cazul:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

dezordinii si incertitudinii
3. Daca o organizatie dispune de personal mai putin dar entropia manifestata

în cadrul ei este mai mare decât a altei organizatii cu personal mai


numeros, rezulta ca prima functioneaza:
ineficient
4. Aplicarea unor inovatii tehnologice care vizeaza cresterea preciziei unor

faze ale procesului conduce la:


nu influenteaza entropia
5. Aplicarea unor inovatii tehnologice care vizeaza cresterea preciziei unor

faze ale procesului conduce la:


scaderea entropiei
6. Subsistemele de management sunt:

a) decizional
b) metodelor si tehnicilor de management
c) organizatoric
d) de productie
e) comercial
f) informational
g) de resurse umane
a+b+c+f
7. Ansamblul intercorelat într-o conceptie sistemica a datelor, informatiilor,

circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor informationale si


mijloacelor de culegere, prelucrare, transmitere si stocare a informatiilor
care actioneaza intercorelat în vederea realizarii obiectivelor fundamentale
ale unei organizatii defineste:
sistemul informational
8. Dupa Morley, Huges, Leblanc sistemul informational este:

acea parte a realitatii, constituita din date si informatii organizate


9. Care din definitiile de mai jos nu se refera la sistemul informational?

ansamblul de elemente care actioneaza intercorelat, pentru a

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

10. Care din urmatoarele afirmatii este falsa?

a. informatia are un puternic caracter de subiectivism


b. datele formeaza o submultime inclusa în multimea informatiilor
c. informatiile sunt doar acele date care aduc cunostinte noi
d. notiunea de informatie este relativa destinatarului ei, în sensul ca
11. Care din urmatoarele afirmatii este adevarata?

a. informatiile modifica perceptia asupra realitatii


b. informatiile cresc gradul de incertitudine (necunoastere) asupra
c. informatia ia în considerare semnificatia fenomenului real pe carel
d. datele formeaza o submultime inclusa în multimea informatiilor

12. Prin actualitate ca determinant major al informatiei pertinente se întelege:

reducerea întârzierii în obtinerea informatiei


13. Determinantul major de utilizare efectiva a informatiei este denumit:

accesibilitate
14. Prin completitudine ca determinant major al informatiei se întelege:

caracterul exhaustiv al informatiei


15. Printre determinantii majori ai informatiei pertinente nu se regaseste:

marimea

16. Componentele sistemului informational sunt:

a) datele si informatiile
b) cunostintele si deciziile
c) fluxurile si circuitele informationale
d) procedurile si mijloacele de tratare a informatiilor
e) principiile si obiectivele
a. a+c+d
17. Fluxurile informationale ascendente reprezinta acele informatii care circula

între:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

doua niveluri ierarhice aflate în relatie de subordonare


18. Fluxurile informationale orizontale reprezinta acele informatii care circula

între:
subdiviziuni organizatorice aflate pe acelasi nivel ierarhic
19. Fluxurile informationale oblice reprezinta acele informatii care circula

între:
niveluri ierarhice diferite fara relatii de subordonare
20. Ansamblul suporturilor fizice (hardware) si a celor logice (software) prin

care se asigura prelucrarea informatiilor si obtinerea rezultatelor finale


reprezinta:
mijloacele de tratare a informatiilor

21. Acele informatii care circula între subdiviziuni organizatorice aflate pe

acelasi nivel ierarhic si care ajuta la buna desfasurare a activitatii din acele
subdiviziuni formeaza fluxurile informationale:
orizontale
22. Prin totalitatea metodelor si tehnicilor de reprezentare a informatiilor

primare prin care se asigura interfata om masina definim:


. procedurile informationale
23. Informatiile reprezinta:

date care aduc un spor de cunoastere adresantului


24. La nivelul organizatiilor se pot defini o serie de subsisteme informationale

folosindu-se criteriile:
a) compartimentului
b) activitatii
c) functiunii
d) ramurii
d. a+b+c
25. Abordarea subsistemelor informatice la nivelul activitatilor de baza din

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

cadrul fiecarei functiunii a organizatiei se face conform:


criteriului functiunii
26. Criteriul compartimentului presupune:

definirea subsistemului informational la nivel de subunitate


27. Abordarea partiala în procesul de analiza a acelor activitati economice care

se desfasoara în mai multe compartimente reprezinta o limita a definirii


subsistemelor informationale întâlnita în cazul utilizarii:
criteriului compartimentului
28. Neluarea în considerare, decât partial, a interdependentelor existente între

activitatile din cadrul unei organizatii reprezinta un dezavantaj datorat


definirii subsistemelor informationale conform:
criteriului activitatii
29. Totalitatea informatiilor care circula între doua nivele ierarhice aflate în

relatie de subordonare se constituie în fluxuri informationale:


ascendente
30. Fluxurile care apar aleatoriu si reprezinta totalitatea datelor vehiculate

între subdiviziuni organizatorice aflate pe niveluri ierarhice diferite, dar nu


în relatii de subordonare reprezinta fluxurile informationale:
oblice
31. Deficientele caracteristice în general tuturor sistemelor informationale

sunt:
a) filtrajul
b) distorsiunea
c) redundanta
d) supraîncarcarea canalelor de informatii
e) codificarea defectuoasa a informatiilor
d. a+b+c+d
32. Modificarea intentionata în cadrul sistemului a continutului unor informatii,

de-a lungul fluxului informational pe care îl parcurg defineste:


filtrajul

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

33. Prin modificarea neintentionata a continutului informatiilor în timpul

parcurgerii de catre acestea a circuitelor informationale caracterizam:


distorsiunea

34. Fenomenul de înregistrare repetata a acelorasi informatii sau a unor

informatii cu continut asemanator pe suporturi fizice este denumit:


redundanta
35. Pentru numarul 9547623, utilizând algoritmul firmei IBM se obtine cifra de

control :
5
36. Cifra de control 5 obtinuta utilizând algoritmul IBM este corespunzatoare

numarului:
9547623
37. Cifra de control din structura unui cod (introdusa utilizând algoritmul IBM)

este reprezentata de:


ultimul caracter
38. Algoritmul IBM utilizeaza ponderile:

875421
39. Algoritmul IBM calculeaza cifra de control modullo:

.9
40. Cifra de control obtinuta utilizând algoritmul IBM este data de:

diferenta dintre cifra 9 si restul obtinut într-o etapa anterioara


41. Ansamblu intercorelat într-o conceptie sistemica al datelor, informatiilor,

circuitelor si fluxurilor informationale, procedurilor informationale si al


mijloacelor de culegere, prelucrare, transmitere si stocare a informatiilor
care influenteaza procesul managerial si asigura functionarea în conditii de
eficienta a organizatiei defineste:
sistemul informational
42. Acea componenta a sistemului informational în care procedurile

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

informationale si prelucrarile se desfasoara preponderent automatizat


sistemul informatic
43. Ansamblul echipamentelor prin care se realizeaza culegerea, prelucrarea,

transmiterea si stocarea informatiilor reprezinta componenta:


fizica (hardware)
44. Totalitatea produselor informatice destinate conducerii activitatilor de baza

din cadrul organizatiei si fundamentarii deciziilor reprezinta componenta:


logica (software)
45. Resursele umane (personalul de specialitate) care asigura buna functionare

a sistemului informatic (operatori, programatori, analisti, ingineri de sistem


reprezinta componenta:
umana

46. Cadrul organizatoric care asigura functionarea sistemului informatic (statii

de calcul, oficii de calcul, departamente IT etc reprezinta componenta:


organizatorica
47. Pentru fiecare modul informatic se pot stabili în final:

procedurile de culegere, prelucrare si transmitere a datelor


48. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:

a. subsistemele cuprind mai multe aplicatii


b. subsistemele informatice sunt compuse din sisteme informatice
c. procedurile de culegere, prelucrare si transmitere a datelor se
d. aplicatiile cuprind mai multe subsisteme
49. Care din urmatoarele informatii sunt false:

a. Pentru fiecare aplicatie se poate stabili un singur modul


b. Sistemele informatice sunt compuse din subsisteme informatice
c. Pentru fiecare modul se stabilesc procedurile de culegere,
d. Pentru fiecare aplicatie se pot stabili mai multe module
50. Componentele sistemului informatic sunt:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

fizica (hardware), logica (software), umana si organizatorica


51. În functie de specificul utilizatorilor sistemele informatice se împart în:

a) Sisteme informatice pentru conducere si asistare a deciziei


b) Sisteme informatice pentru nivel operational
c) Sisteme informatice pentru prelucrarea cunostintelor
d) Sisteme informatice centralizate
e) Sisteme informatice descentralizate
f) Sisteme informatice intraorganizationale
g) Sisteme informatice transorganizationale
a. a+b+c
52. Dupa gradul de centralizare a informatiilor sistemele informatice pot fi:

a) Sisteme informatice pentru conducere si asistare a deciziei


b) Sisteme informatice pentru nivel operational
c) Sisteme informatice pentru prelucrarea cunostintelor
d) Sisteme informatice centralizate
e) Sisteme informatice descentralizate
f) Sisteme informatice intraorganizationale
g) Sisteme informatice transorganizationale
b. d+e
53. Dupa aria de cuprindere sistemele informatice se clasifica în:

a) Sisteme informatice pentru conducere si asistare a deciziei


b) Sisteme informatice pentru nivel operational
c) Sisteme informatice pentru prelucrarea cunostintelor
d) Sisteme informatice centralizate
e) Sisteme informatice descentralizate
f) Sisteme informatice intraorganizationale
g) Sisteme informatice transorganizationale
b. f+g
54. Sistemele ERP (Enterprise Resource Planning) fac parte din categoria:

sistemelor informatice transorganizationale

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

55. Sistemele CRM (Customer Relationship Management – Managementul

Relatiilor cu Clienti) fac parte din categoria:


sistemelor informatice transorganizationale
56. Sistemele SCM (Supply Chain Management) fac parte din categoria:

sistemelor informatice transorganizationale


57. Un sistem informatic multi-modular proiectat în vederea eficientizarii

principalelor activitati desfasurate într-o companie sau institutie publica


defineste:
Sistemul ERP (Enterprise Resource Planning)
58. Caracteristicile sistemelor ERP (Enterprise Resource Planning) sunt:

a) conceptie modulara
b) flexibilitate
c) caracter deschis
d) arhitectura client-server
e) caracter închis
f) sisteme off-line
b. a+b+c+d
59. Sistemele pentru controlul proceselor si cele pentru eficientizarea activitatii

de birou: Workplace, Managementul documentelor etc. sunt:


sisteme informatice pentru nivel operational
60. Sistemele care au la baza conceptul de organizatie extinsa si utilizeaza

tehnologii informationale specifice (e-banking, comert electronic etc.) sunt:


sisteme informatice transorganizationale
61. Algoritmul simplex primal este folosit în pachetele de programe:

de optimizare liniara
62. Algoritmul unghiului de nord-vest este utilizat în pachetele de programe:

pentru optimizarea transportului intern


63. Algoritmii derivati din teoria multimilor vagi sunt utilizati în pachetele

programe:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale


64. Extrapolarea evolutiei unor indicatori economici si efectuarea studiilor de

prognoza sunt caracteristice pachetelor de programe:


d. pentru exercitarea atributului de previziune
65. Posibilitatea evidentierii „preturilor umbra”, ca solutii ale problemei duale

este caracteristica pachetelor de programe:


de optimizare liniara
66. Pachetele de programe functionale pe baza metodei ADC (Analiza Drumului

Critic) sunt destinate :


optimizarii activitatilor economice a caror functionare poate fi
67. Metoda Electre sta la baza unor pachete de programe:

pentru determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale


68. Pachetele de program de optimizare liniara sunt destinate:

optimizarii activitatilor economice ale caror modele economicomatematice


69. Pachetele de program pentru exercitarea atributului de previziune sunt

destinate:

efectuarii studiilor de prognoza


70. Pentru prognozarea duratei de viata a produselor marketate de o firma se

pot utiliza pachetele de programe :


pentru exercitarea atributului de previziune
71. Pentru elaborarea variantelor de preturi de catre o firma care participa la

ofertarea produselor sale se pot utiliza pachetele de programe :


pentru exercitarea atributului de previziune
72. Pentru a controla si mentine abaterile costurilor de productie efective de la

cele normate într-o anumita „plaja” de valori care sa asigure profitul dorit
se pot utiliza pachetele de programe :
pentru exercitarea atributului de previziune
73. Pentru determinarea retetei de aranjare a reperelor pe plansa astfel încât

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

restul materialului inutilizabil sa fie minim atunci când exista o cantitate


disponibila de planse si un necesar de repere de croit se pot utiliza
pachetele de programe :
destinate activitatii de elaborare a retetelor optime de croire
74. Pentru simularea managementului societatilor comerciale care functioneaza

într-un mediu concurential se poate folosi pachetul de programe:


SIMACO
75. Folosirea tehnicii de calcul în cadrul organizatiilor permite dezvoltarea unor

aplicatii informatice referitoare la optimizarea proceselor decizionale în


vederea:
a) cresterii calitatii deciziilor
b) cresterii numarului deciziilor
c) cresterii vitezei de informare a decidentilor
d) asigurarii cu informatii de o calitate sporita
e) asigurarii cu informatii cât mai variate
a. a+c+d
76. În determinarea alternativei decizionale optimale se pot folosi o serie de

metode cum ar fi:


a) metoda pesimista
b) metoda celor mai mici patrate
c) metoda optimista
d) metoda arborelui de decizie
e) metoda Monte-Carlo
b. a+c+d+e
77. Metoda care indica drept alternativa optimala pe aceea careia îi corespunde

o medie aritmetica a functiilor caracteristice cu valoarea cea mai mare se


numeste:
metoda lui Laplace
78. Coeficientul de apartenenta al fiecarui criteriu trebuie sa apartina

intervalului:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

[2,6]
79. Valoarea asociata coeficientului de apartenenta trebuie sa respecte

urmatoarea regula:
daca criteriul „j” este mai important decât criteriul economic

80. Prin consecinta relativa cea mai favorabila se întelege:

a) consecinta relativa cea mai mica daca criteriul este de minim


b) consecinta relativa cea mai mare daca criteriul este de maxim
c) consecinta relativa cea mai mare daca criteriul este de minim
d) consecinta relativa cea mai mica daca criteriul este de maxim
a. a+b
81. Metoda lui Laplace indica drept alternativa optimala pe aceea careia îi

corespunde :
o medie aritmetica a functiilor caracteristice cu valoarea cea mai
82. Pachetul de Pachetul de programe pentru determinarea deciziei optimale în

conditii multicriteriale de certitudine poate fi folosit si atunci când se


doreste obtinerea:
unei structuri de productie în conditiile luarii în calcul a mai
83. Aranjati într-o succesiune logica etapele de rezolvare a problemelor pentru

determinarea deciziei optimale în conditii multicriteriale de certitudine:


a) exprimarea în valori relative a consecintelor absolute
b) calcularea elementelor matricei ajutatoare
c) stabilirea elementelor matricei functiilor caracteristice
d) determinarea alternativei decizionale optimale prin asocierea
matricei functiilor caracteristice unor metode de luare a deciziilor
a,b,c,d
84. A doua etapa de rezolvare a problemelor pentru determinarea deciziei

optimale în conditii multicriteriale de certitudine este:


calcularea elementelor matricei ajutatoare
85. A treia etapa de rezolvare a problemelor pentru determinarea deciziei

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

optimale în conditii multicriteriale de certitudine este:


stabilirea elementelor matricei functiilor caracteristice
86. Functia

y = a × ex este specifica pentru regresia:


exponentiala
87. Functia

y = ax + bx + c 1 1
este specifica pentru regresia:
parabolica
88. Conceptul de nivelare a resurselor presupune:

obtinerea unei programari a activitatilor într-o perioada de timp


89. Aranjati într-o succesiune logica etapele care trebuie parcurse pentru

utilizarea programelor de tip ADC:


a) identificarea tuturor activitatilor care compun proiectul
b) determinarea duratei acestor activitati
c) precizarea resurselor si intensitatii acestora
d) stabilirea relatiilor de precedenta dintre activitati urmata de
trasarea grafului retea
d. a,b,c,d
90. Identificarea tuturor activitatilor care compun proiectul reprezinta:

prima etapa

91. Determinarea duratei activitatilor care compun proiectul reprezinta:

a doua etapa
92. Precizarea resurselor si intensitatii activitatilor care compun proiectul

reprezinta:
. a treia etapa
93. Stabilirea relatiilor de precedenta dintre activitati urmata de trasarea

grafului retea reprezinta:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a patra etapa
94. Precizati care din conditii sunt absolut necesare a fi îndeplinite pentru aplicarea
modelului matematic utilizat în programele de tip ADC:

a) lungimea drumului critic sa difere semnificativ de lungimea oricarui alt drum complet cu
cel putin 15%
b) lungimea drumului critic sa difere semnificativ de lungimea oricarui alt drum complet cu
cel mult 15%
c) drumul critic sa contina un numar mare de activitati si durata fiecareia sa fie maxim 10%
din durata totala de executie
d) drumul critic sa contina un numar mic de activitati si durata fiecareia sa fie minim 10% din
durata totala de executie
d. a+b
95. Intervalul de timp cu care se poate întârzia începerea activitatii fara ca

durata totala de executie a proiectului sa fie afectata este denumit:


rezerva totala de timp
96. Timpul cu care poate fi prelungita durata unei activitati daca se respecta

timpul minim de începere pentru toate activitatile care o succed se


numeste:
rezerva libera de timp
97. Un proiect cuprinde în principal (obligatoriu):

a) evenimente unice
b) datele de începere si terminare specificate
c) buget sau cost planificat
d) grafice Gantt
e) metoda PERT
a+b+c
98. Ingineria valorii foloseste câteva concepte de baza si anume:

. a+b
99. Functiile care evidentiaza caracteristicile activitatilor auxiliare din sistem si

care influenteaza activitatile de baza din cadrul acestora se numesc functii:


secundare

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

100.Functiile care reflecta ansamblul activitatilor ce nu fac parte din sistem, dar

cu care acesta este în strânsa corelatie se numesc functii:


auxiliare
101.Functiile care nu reflecta nici o activitate din cadrul sistemului, dar care fac

parte din designul acestuia se numesc functii:


inutile
102.Functiile care asigura folosirea iesirilor subsistemului informatic ca suport

decizional sau ca intrari în alte subsisteme din cadrul organizatiei se numesc


functii:
auxiliare
103.În cadrul carei etape de aplicare a metodei ingineriei valorii, fiecarei functii

i se asociaza un numar de niveluri de importanta?


primei etape
104.În cadrul carei etape de aplicare a metodei ingineriei valorii are loc

dimensionarea economica a fiecarei functii?


a doua etapa
105.Determinarea numarului nivelurilor de importanta pentru fiecare functie se

face printr-o grila ajutatoare în care se înscriu pe linii si pe coloane functiile


subsistemului si care se completeaza dupa urmatoarele reguli:
a) daca functia intersectia coloanei functiei i este mai importanta decât functia j se înscrie 1 lai
cu linia functiei j si 0 la intersectia coloaneij cu linia functiei i
b) daca functia intersectia coloanei functiei i este mai importanta decât functia j se înscrie 0
lai cu linia functiei j si 1 la intersectia coloaneij cu linia functiei i
c) la intersectia liniei si coloanei aceleiasi functii se înscrie caracterul 0
d) la intersectia liniei si coloanei aceleiasi functii se înscrie caracterul 1
a. a+d
106.Numarul nivelurilor de importanta ale unei functii se determina prin:

însumarea valorilor înscrise pe coloana functiei respective

107.Valorile nivelurilor de importanta sunt supuse restrictiei urmatoare:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

"Multimea numarului nivelelor de importanta trebuie sa acopere în


întregime multimea
numerelor naturale din intervalul [1,n]
108.Presupunem ca functionarea unui subsistem informatic este influentata de

patru functii notate A, B, C, D si aflate în urmatoarele relatii:


- functia A este mai importanta decât toate celelalte;
- functia B este mai importanta decât functiile C si D;
- functia C este mai importanta decât D. Functia care are nivelul de
importanta 3 este:
d. B
109.Presupunem ca functionarea unui subsistem informatic este influentata de

patru functii notate A, B, C, D si aflate în urmatoarele relatii:


- functia A este mai importanta decât toate celelalte;
- functia B este mai importanta decât functiile C si D;
- functia C este mai importanta decât D.
Functia C are nivelul de importanta:
c. 3
110.În conditiile folosirii criteriului proportionalitatii, se considera ca o functie este
supradimensionata economic daca costul calculat corespunzator ei se situeaza:

deasupra primei bisectoarei

111. Estimatorul abaterilor are valoarea cea are valoarea cea mai mica atunci

când:
suma patratelor abaterilor valorilor calculate de la cele
112.Înlantuirile de articole pot fi de tipul:

a) lant de descompunere
b) lant de recompunere
c) lant de transmisie
d) lant de aprovizionare

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

e) lant cinematic
f) lant trofic
b. a+b
113.Lanturile principale prin care se parcurge structura produsului de la nivelul

0 spre nivelul N se mai numesc si lanturi de:


. descompunere
114.Lanturile secundare prin care se parcurge structura de la nivelul N spre

nivelul 0 se mai numesc si lanturi:


recompunere
115.Fenomenul de explozie are loc în cadrul:

lanturilor de descompunere

116.Fenomenul de implozie are loc în cadrul:

lanturilor de recompunere
117.Prin cap de veriga se întelege:

un articol din fisierul principal


118.Prin cantitatea de montaj se întelege:

o valoare care specifica câte unitati din articolul inferior intra


119. Structura folosita si în cadrul aplicatiei de lansare, în care între entitati exista un sistem de
legatura pe nivele ierarhice diferite este denumita

structura ierarhica arborescenta


120.Dupa sfera de cuprindere a activitatilor firmei jocurile si simularile manageriale se
împart în:

a) generale
b) partiale
c) specifice
d) particulare
d. a+b
Dupa modalitatea de participare la desfasurarea jocului, simularile manageriale se împart în:
a) participative

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

b) individuale
c) active
d) creative
b. a+b
124.Dupa tipul mijloacelor de tratare a informatiilor încorporate în joc simularile manageriale
se împart în:
a) computerizate
b) manuale
c) mecanice
d) electronice
a. a+b
125.Dupa dependenta dintre participanti la procesul formativ jocurile si simularile
manageriale se împart în:
a) interactive
b) noninteractive
c) on-line
d) off-line
d. a+b
126.Dupa esalonul managementului jocurile si simularile manageriale se împart în:
a) management superior
b) management mediu si inferior
c) management public
d) management strategic
b. a+b
127.Care dintre urmatoarele caracteristici apartin jocurilor si simularilor manageriale
generale?
a) cuprind ansamblul sau cea mai mare parte a activitatilor
b) simuleaza o activitate sau un numar restrâns de activitati
c) gradul de complexitate al jocului este de regula redus sau de nivel mediu
d) gradul de complexitate este foarte ridicat
e) simuleaza perioade îndelungate, de minimum 6 luni
f) perioadele simuleaza variaza între limite foarte largi

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c. a+d+e
128.Care dintre urmatoarele caracteristici apartin jocurilor si simularilor manageriale partiale?
a) cuprind ansamblul sau cea mai mare parte a activitatilor
b) simuleaza o activitate sau un numar restrâns de activitati
c) gradul de complexitate al jocului este de regula redus sau de nivel mediu
d) gradul de complexitate este foarte ridicat
e) simuleaza perioade îndelungate, de minimum 6 luni
f) perioadele simuleaza variaza între limite foarte largi
d. b+c+f
129.Care dintre urmatoarele caracteristici apartin jocurilor si simularilor manageriale
computerizate?
a) cea mai mare parte a jocurilor sau simularilor manageriale de acest tip sunt individuale
b) cea mai mare parte a acestei categorii de jocuri sau simulari manageriale sunt de echipa
c) gradul de complexitate al proceselor simulate este mare sau mediu
d) implica un numar redus de runde decizionale
e) simuleaza perioade îndelungate, cel mai adesea de ordinul anilor
f) permit frecvent organizarea si desfasurarea de secvente de învatamânt programat
a. b+c+e+f
130.Care dintre urmatoarele caracteristici apartin jocurilor si simularilor manageriale
manuale?
a) cea mai mare parte a jocurilor sau simularilor manageriale de acest tip sunt individuale
b) cea mai mare parte a acestei categorii de jocuri sau simulari manageriale sunt de echipa
c) gradul de complexitate al proceselor simulate este mare sau mediu
d) implica un numar redus de runde decizionale
e) simuleaza perioade îndelungate, cel mai adesea de ordinul anilor
f) permit frecvent organizarea si desfasurarea de secvente de învatamânt programat
c. a+d
131. Care dintre urmatoarele caracteristici apartin jocurilor si simularilor
manageriale generale?

a) cuprind ansamblul sau cea mai mare parte a activitatilor


b) simuleaza o activitate sau un numar restrâns de activitati

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

c) gradul de complexitate al jocului este de regula redus sau de nivel mediu


d) gradul de complexitate este foarte ridicat
e) simuleaza perioade îndelungate, de minimum 6 luni
f) perioadele simuleaza variaza între limite foarte largi

c. a+d+e
132.Conform carui principiu determinarea si analiza iesirilor trebuie sa se faca desfasurând
ponderea principala a activitatilor de la nivelul strategic si tactic spre nivelul operativ?
principiul viitor – trecut
133.Conform carui principiu se asigura integrarea subsistemelor informatice dintr-o
organizatie prin crearea posibilitatilor de constituire a unei baze de date unice în care
informatia este culeasa o singura data si este folosita de toate aplicatiile informatice
dezvoltate?
principiul abordarii globale (de pe pozitia întregului)
134.Conform carui principiu se proiecteaza sistemul informatic pe baza functionala prin
integrarea în etapele elaborarii sale a celor cinci functiuni ale organizatiei?
principiul independentei structurii
135.Conform carui principiu se permite gruparea datelor în fisiere de dimensiuni mici a caror
prelucrare necesita, într-o prima faza, configuratii modeste de calcul si un efort relativ mic în
procesul de prelucrare a datelor?
principiul nivelului strategic
136.Conform carui principiu prin realizarea unor componente specifice cu ajutorul unor
modele dinamice se permite constituirea unor fisiere de tip arhiva care stocheaza o perioada
mare de timp variabilele de stare ale activitatilor economice preluate de calculator?
principiul includerii componentelor de avarie
137.Conform principiului viitor – trecut determinarea si analiza iesirilor trebuie sa se faca
desfasurând ponderea activitatilor de la:
nivelul strategic si tactic spre nivelul operativ
138.Succesiunea logica de activitati privind proiectarea sistemului conform principiului
viitor-trecut este urmatoarea:
analiza iesirilor-> determinarea modelelor pentru conducerea
139.Conform conceptiei sistemice, proiectarea sistemelor informatice trebuie sa înceapa de la:
iesirile acestuia si de la continutul situatiilor informationale finale
140.Abordarea realizarii viitorului sistem informatic trebuie sa se faca de pe pozitia:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

. întregului, urmarindu-se în acelasi timp satisfacerea partilor sale


141.Abordarea realizarii viitorului sistem informatic trebuie sa se faca de pe pozitia:
întregului, urmarindu-se în acelasi timp satisfacerea partilor sale

142.Asigurarea independentei structurii sistemului informatic de structura:


. organizatorica a organizatiei
143.Asigurarea independentei structurii sistemului informatic de structura:
organizatorica a organizatiei
144.Implementarea noului sistem trebuie sa înceapa întotdeauna de la nivelul:
strategic
145.Implementarea noului sistem trebuie sa înceapa întotdeauna de la nivelul:
strategic
146.Realizarea sistemelor informatice pentru management trebuie sa aiba sa baza o serie de
principii metodologice. Unul dintre acestea specifica necesitatea includerii în sistemul
informatic a componentelor sale:
de avarie
147.Realizarea sistemelor informatice pentru management trebuie sa aiba sa baza o serie de
principii metodologice. Unul dintre acestea specifica necesitatea includerii în sistemul
informatic a componentelor sale:
de avarie
148.Constituirea unor fisiere de tip arhiva stocheaza variabilele de stare ale activitatilor
economice preluate pe calculator pe o perioada de timp
lunga
149.Implementarea de la nivel strategic al noului sistem permite ghidarea activitatii de
implementare pentru faze ulterioare datorita posibilitatii de a simula pe însasi sistemul
informatic implementat comportarea sa în faza:
urmatoare
150.Implementarea sistemului de la nivelul strategic si tactic permite agregarea datelor, a
caror prelucrare necesita, într-o prima faza:
configuratii modeste de calcul si efort relativ mic în procesul de
151.Potrivit clasificarii propusa de Avison si Fitzgerald, metodologiile utilizate la nivelul unor
procese bine structurate si relativ stabile în timp, pentru care se cunosc obiective clare si
cerinte bine specificate (abordarea clasica de tip SDLC (System Development Life Cycle))
fac parte din clasa:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

I
152.Potrivit clasificarii propusa de Avison si Fitzgerald, metodologiile utilizate la nivelul unor
procese bine structurate si relativ stabile în timp, pentru care se cunosc obiective clare însa
pentru care cerintele sunt incerte, metodologii precum STRADIS, MERISE sau SSADM fac
parte din clasa:
II
153.Potrivit clasificarii propusa de Avison si Fitzgerald, metodologiile utilizate la nivelul unor
procese slab structurate si instabile în timp, pentru care se cunosc obiective neclare, cea mai
reprezentativa metodologie fiind SSM (Soft System Methodology), dezvoltata în cadrul
Universitatii din Lancaster, fac parte din clasa:
III
154.Potrivit clasificarii propusa de Avison si Fitzgerald, metodologiile utilizate atunci când
exista o puternica interactiune a utilizatorului cu sistemul si care pornesc de la premisa ca în
procesul de proiectare a unui sistem informatic trebuie luat în considerare atât factorul tehnic,
cât si cel social, cea mai reprezentativa metodologie fiind ETHICS (Effective Technical and
Human Implementation & Computer-based Systems), fac parte din clasa:
IV
155.În functie de modalitatea de abordare a sistemelor metodologiile se împart în:
a) metodologii cu abordare structurata
b) metodologii cu abordare pe obiecte
c) metodologii cu abordare directa
d) metodologii cu abordare înlantuita
c. a+b
156.Metodologiile care au ca principiu de lucru împartirea sistemului in subsisteme, folosind
doua tipuri de abordari: una functionala (pe baza functiilor sistemului) si una bazata pe date
sunt:
metodologii cu abordare structurata
157.Metodologiile care propun modelarea datelor separat de modelarea procedurilor sunt:
metodologii cu abordare structurata
158.Metodologiile prin care modelarea sistemului se face pornind de la premisa ca acesta nu
este unul izolat, ci se afla în legatura cu alte subsisteme din mediul cu care interactioneaza
sunt:
metodologii cu abordare structurata
159.Metodologiile care efectueaza gruparea activitatilor în etape în functie de omogenitatea
acestora si de obiectivele urmarite sunt:
metodologii cu abordare pe obiecte

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

160.Realizarea documentatiei de sistem care constituie mijlocul de comunicare între diferitele


categorii de personal antrenate în activitatea de realizare si exploatare a sistemului este
caracteristica:
metodologiilor cu abordare pe obiecte
161.Modelarea sistemului utilizând trei tipuri de modele: static, dinamic si functional este
caracteristica:
metodologiilor cu abordare pe obiecte
162.Unul din avantajele metodologiei cu abordare structurata este faptul ca:
se utilizeaza reprezentari grafice sugestive, usor de interpretat de
163.Unul din avantajele metodologiei cu abordare pe obiecte este faptul ca:
se reprezinta explicit elementele comune tuturor componentelor

164.Metodologia de proiectare structurata utilizata în special în etapele de analiza si


proiectare a sistemelor informatice si care utilizeaza principiul proiectarii “în cascada”,
conform caruia o etapa nu poate sa înceapa înainte de finalizarea si acceptarea de catre
beneficiar a tuturor fazelor care o preced este:
SSADM (Structured Systems Analyses and Design Methodology)
165.Metodologia structurata de proiectare, dezvoltare si realizare a sistemelor informatice,
bazata pe abstractizarea si separarea datelor si procedurilor, cu ajutorul unor seturi de modele
conceptuale si fizice este denumita:
MERISE (Méthode d’Etude et de Réalisation pour les Systemes
166.Studiu de fezabilitate, analiza cerintelor, definirea cerintelor, elaborarea specificatiilor,
proiectarea fizica reprezinta structura metodologiei:
SSADM (Structured Systems Analyses and Design Methodology)
167.În cadrul metodologiei SSADM, procesul de identificare, modelare si definire a cerintelor
unui sistem informational în care elementele centrale ale acestui proces sunt tehnicii de
modelare entitatile si relatiile dintre entitati este caracteristic:
logica a datelor
168.În cadrul metodologiei SSADM, procesul de identificare, modelare si definire a fluxurilor
informationale din cadrul unui sistem informational în care elementele centrale ale acestui
proces sunt zonele de date modelare: procesele, entitatile externe,si circuitele informationale
este caracteristic tehnicii de
a fluxurilor de date
169.În cadrul metodologiei SSADM, procesul de identificare, modelare si definire a
evenimentelor care pot afecta fiecare entitate si a momentelor în care aceste evenimente pot
aparea este caracteristic tehnicii de modelare:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

entitate/eveniment
170.În cadrul metodologiei MERISE modelul conceptual este compus din urmatoarele
modele:
a) Modelul conceptual al comunicarii
b) Modelul conceptual al datelor
c) Modelul conceptual al prelucrarilor
d) Modelul conceptual al informatiilor
e) Modelul conceptual al fluxurilor
c. a+b+c
171.Identificarea si definirea ariei de întindere a sistemului informational ce urmeaza a fi
analizat, precum si a problemelor care justifica din punct de vedere economic si decizional
rationalizarea sa. Reprezinta obiectivul fundamental al etapei:
de analiza preliminara
172.Cunoasterea detaliata a functionarii sistemului informational, a particularitatilor sale,
precum si evaluarea sa critica din prisma modului în care se asigura legatura între subsistemul
decizional si cel operational, în strânsa corelatie cu asigurarea luarii în timp util a unor decizii
pertinente reprezinta obiectivul fundamental al etapei:
de analiza detaliata

173.Rationalizarea sistemului informational, urmarindu-se preponderent îmbunatatirea


componentelor sale fara trecere la prelucrarea automata a datelor reprezinta un obiectiv:
derivat al etapei de analiza preliminara
174.Cresterea calitatii informatiilor care circula în sistem, a vârstei si acuratetei acestora prin
dezvoltarea în cadrul sistemului a unor subsisteme reprezinta un obiectiv:
derivat al etapei de analiza preliminara
175.Problemele localizate în prima faza a etapei de analiza preliminara trebuie sa aiba:
un caracter general si sa evidentieze o serie de aspecte negative în

176.Identificarea circuitelor si fluxurilor informationale, precum si a suportilor purtatori de


informatii care le strabat are loc în faza de:
analiza a structurii functionale a organizatiei
177.Analiza documentelor din sistem reprezinta:
prima faza a etapei de analiza detaliata

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

178.Evidentierea existentei unor deficiente generale cum ar fi: prezenta redundantelor,


documentele inutile care circula în sistem, numarul nejustificat de mare al exemplarelor
generate din fiecare document etc. reprezinta o caracteristica a fazei de
analiza a fluxurilor informationale
179.Definirea conceptului general si detaliat al noului sistem si a componentelor sale
informatice reprezinta obiectivul:
fundamental al etapei de proiectare a noului sistem
180.Organigrama sistemului informatic, ceea ce presupune ca, prin intermediul unor
simboluri sa se reprezinte succesiunea în timp a operatiilor executate asupra bazei de date se
va elaboreaza, de obicei, în cadrul etapei de :
analiza preliminara
181.Prezentarea solutiilor de perfectionare a sistemului informational face obiectul:
ultimei faze a etapei de proiectare
182.Prezentarea solutiilor de perfectionare a sistemului informational mai este cunoscuta si
sub numele de:
proiectare logica
183.În proiectarea logica sunt vizate urmatoarele categorii de solutii:
a) solutii care vizeaza perfectionarea componentelor informationale cum ar fi: circuitele,
fluxurile si circuitele informationale
b) solutii care prevad trecerea la prelucrarea automata pentru anumite activitati din cadrul
noului sistem
c) solutii care cuantifica impactul implementarii noului sistem asupra componentelor
sistemului de management si factorului uman din cadrul sau
d) solutii care evidentiaza schemele logice de program din care sa rezulte variabilele de stare
corespunzatoare fiecarui program
a. a+b
184.Inexistenta unei codificari unice si coerente a tuturor categoriilor de informatii cu impact
deosebit asupra performantelor viitoarelor subsisteme informatice si a modului în care sunt
satisfacute unele cerinte decizionale reprezinta o deficienta evidentiata în faza de:
evaluare critica a functionarii sistemului informational
185.Consumarea unui volum mare de munca manuala pentru executarea operatiilor din sistem
cu influenta negativa asupra acuratetei rezultatelor si a vitezei de informare a factorilor de
decizie reprezinta o deficienta evidentiata în faza de:
evaluare critica a functionarii sistemului informational
186.Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare logica a subsistemului
informatic din cadrul etapei de proiectare?

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

prezentarea situatiilor informationale furnizate de noul sistem si


187.Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare logica a subsistemului
informatic din cadrul etapei de proiectare?
definirea conceptului si a structurii generale a bazei de date
188.Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare logica a subsistemului
informatic din cadrul etapei de proiectare?
. elaborarea schemei logice de sistem pentru redarea sub forma

189.Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare detaliata a
subsistemelor informatice din noul sistem?
prezentarea analitica a continutului rapoartelor finale, prin
190.Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare detaliata a
subsistemelor informatice din noul sistem?
redarea modelelor economico-matematice folosite în procedurile

191.Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare detaliata a
subsistemelor informatice din noul sistem?
descrierea modului de lucru al fiecarei proceduri automate din
192.Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare detaliata a
subsistemelor informatice din noul sistem?
evidentierea schemelor logice de program din care sa rezulte
193.Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare detaliata a
subsistemelor informatice din noul sistem?
cuantificarea impactului implementarii noului sistem asupra
194.Care din operatiile de mai jos sunt caracteristice fazei de proiectare detaliata a
subsistemelor informatice din noul sistem?
validarea modului de lucru al procedurilor automate prin testarea
195.Avantajul folosirii metodei FLOWCHART consta în faptul ca:
permite redarea succesiunii operatiilor la care sunt supuse
196.Metoda FLOWCHART prezinta urmatorul dezavantaj:
poate fi utilizata eficient decât pe grupe mici de activitati
197.Prin ansamblul activitatilor desfasurate si a masurilor organizatorice luate care asigura
înlocuirea vechiului sistem cu cel proiectat se defineste:
procesul de implementare

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

198.Pentru evidentierea în etapa de proiectare a unui sistem informatic a componentelor sale


cu costuri antecalculate supradimensionate se foloseste un ansamblu de tehnici cunoscute sub
numele de :
. ingineria valorii
199.Activitatile de implementare trebuie dublate de:
scolarizarea personalului utilizator

200.Informatiile identificate în etapa de analiza detaliata trebuie sa corespunda urmatoarelor


cerinte:
a) denumirea documentelor, activitatea la care se refera si compartimentul în care se
genereaza
b) tipul documentului, prin care se semnifica natura sa tipizata, modul de obtinere (manual
sau automat), precum si pozitia acestuia fata de sistemul analizat (interior sau exterior
sistemului)
c) calitatea suportului documentului (tipul de hârtie utilizat), inclusiv încadrarea în normele de
protectie a mediului (biodegradabile, reciclabile, reutilizabile, etc.)
d) starea de conservare a documentului, precum si o analiza a conditiilor de arhivare a
acestora (volumul spatiilor de depozitare, temperatura, umiditate, ventilatie etc.)
c. a+b
201.Informatiile identificate în etapa de analiza detaliata trebuie sa corespunda urmatoarelor
cerinte:
denumirea persoanei care introduce în circuitul informational
202.Precizati care cerinta nu este necesara în identificarea informatiilor din etapa de analiza
detaliata:
sursa obtinerii suportilor informationali utilizati, cu precizarea
203.Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza detaliata:
analiza fluxurilor informationale
204.Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza detaliata:
analiza documentelor din sistem
205.Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza detaliata:
evidentierea tuturor cerintelor decizionale
206.Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza detaliata:
evaluarea critica a functionarii sistemului informational
207.Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza preliminara:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

analiza structurii de productie si conceptie a organizarii, precum


208.Care din urmatoarele faze apartin etapei de analiza preliminara:
stabilirea obiectivului fundamental si a obiectivelor derivate din
209.Care din urmatoarele faze apartin etapei de proiectare:
identificarea subsistemelor informatice carora le corespund costuri
210.Care din urmatoarele faze apartin etapei de proiectare:
. prezentarea solutiilor de perfectionare a sistemului informational
211.Care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta restrictii sau cerinte în proiectarea si
realizarea sistemelor:
proiectarea sistemelor informatice sa se faca în colaborare cu
212.Care din urmatoarele obiective sunt specifice proiectarii si realizarii sistemelor
informatice pentru management:
a) stabilirea resurselor (materiale, financiare si umane) necesare realizarii sistemului
informatic si modalitatile de asigurare a acestora
b) determinarea eficientei economice care va rezulta în urma introducerii sistemului
informatic
c) planificarea activitatilor care asigura realizarea componentelor sistemului informatic
d) definirea sistemului informatic, a componentelor acestuia si a legaturilor functionale dintre
ele
toate
213.Care din urmatoarele activitati nu sunt obligatorii în proiectarea si realizarea sistemelor
informatice pentru management:
sistematizarea documentelor în functie de tipul, calitatea si tara
214.Care din urmatoarele premise de la care pornesc metodele de analiza organica a
circuitului informational sunt false?
orice activitate din cadrul unei organizatii are acelasi circuit
215.Ce metoda de analiza organica a sistemului informational porneste de la iesirile
informationale ale sistemului si consta în parcurgerea fluxurilor informationale inverse, de la
informatia finala (de iesire) spre informatia initiala (de intrare)?
metoda analizei iesirilor
216.Nu reprezinta cerinta specifica pentru realizarea subsistemelor informatice pentru
management:
structura sistemelor informatice trebuie sa fie dependenta

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

217.Analiza de tip "ce se întâmpla daca?" ("WHAT IF?") este specifica subsistemului
informatic pentru managementul
activitatilor de cercetare dezvoltare
218.Reunirea într-o conceptie sistemica a ansamblului de date si cunostinte individuale si
colective, generate de mediul intern si extern al organizatiei, în scopul capitalizarii si
valorificarii lor poarta denumirea de:
memorie organizationala
219.Reflectarea în date, proceduri, planuri, modele, algoritmi, documente de analiza si
sinteza, tehnici de analiza, a elementelor care pot fi capitalizate prin intermediul gestiunii
datelor tehnice, a documentelor sau a diferitelor activitati de baza ale organizatiei poarta
denumirea de:
elemente tangibile
210.Cunostintele private, aptitudinile individuale sau colective, talentele profesionale,
experientele anterioare ale decidentilor, cunostintele privind evolutia întreprinderii, anumite
contexte de adoptare a deciziilor strategice si tactice sunt reunite sub denumirea generica de:
elemente intangibile
211.Memoria care permite capitalizarea cunostintelor legate de experienta si lectiile
referitoare la anumite proiecte ale organizatiei este:
memoria de proiect

212.Memoria legata de structurile organizationale trecute si actuale si care evidentiaza


resursele umane, procesele si relatiile de management se numeste:
memorie organizatiei (manageriala)
213.Memoria obtinuta prin capitalizarea cunostintelor de specialitate dobândite de angajati
poarta denumirea de:
memorie tehnica

214.Cazurile concrete de dezvoltare si realizate a diferitelor proiecte care se regasesc dupa un


vocabular de indexare care captureaza caracteristicile cele mai reprezentative si le
individualizeaza între ele sunt cuprinse în:
biblioteca de cazuri
215.O baza de cunostinte:
. contine elemente generale, structurate pe domenii si care permite
216.Care din urmatoarele motive nu cresc interesul pentru o memorie a organizatiei pe baza
de caz?

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

informatiile de dezvoltare ale unor proiecte pertinente pot fi


217.Din punct de vedere economico–financiar, scopul memoriei este:
de a îmbunatati competitivitatea organizatiei
218.Procesul organizational sistematic de colectare, organizare si stocare a cunostintelor
angajatilor în asa fel încât alti membri ai organizatiei sa le poata folosi în vederea sporirii
eficientei activitatii acestora reprezinta:
Managementul Cunostintelor
219.Ansamblu de metode si tehnici prin care se operationalizeaza procesele de management al
cunostintelor, incluzând solutii de regasirea documentelor, baze de date de expertize, liste de
discutii si sisteme de regasire dupa continut, precum si tehnologii colaborative de filtrare
defineste:
Sistemul de Management al Cunostintelor (KMS)

220.Instrumentele de regasire a documentelor si gestiune a bazelor de cunostinte care asigura


managementul cunostintelor localizate în documente sau grupate în baze de date prin
definirea unui sistem de etichetare cu cuvinte cheie sunt cuprinse în categoria:
documente structurate
221.Instrumentele de filtrare colaborativa si cautare a cunostintelor care asigura captarea
acestora în documente, fara a utiliza însa un format predefinit sunt cuprinse în categoria:
documente nestructurate
222.Instrumentele pentru gestiunea bazelor de date de experti si de expertize care asigura
structurarea pe baza anumitor scheme a cunostintelor care rezida în memoria indivizilor sunt
cuprinse în categoria:
memoria individului structurata

223.Instrumentele interactive pentru transferul dinamic de cunostinte care permit accesarea


altor persoane capabile sa furnizeze cunostinte, fara însa sa existe o baza de date de experti
sunt cuprinse în categoria:
memoria individului nestructurata

224.Motoarele de cautare dupa cuvinte cheie sau solutiile de localizare în functie de cererile
de accesare anterioare a cunostintelor similare intra în categoria instrumentelor:
de filtrare colaborativa si cautare a cunostintelor nestructurate
225.Forumurile sau dialogurile interactive prin care se asigura contactul interpersonal,
transferul si partajarea cunostintelor sunt cuprinse în categoria instrumentelor:

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

. de filtrare colaborativa si cautare a cunostintelor nestructurate


226.Functiile sistemelor de management al cunostintelor care asigura transferul asincron de
cunostinte între participanti sunt:
functii integrative
227.Platforme de tip Intranet si Groupware prin care se asigura suport pentru functiile
integrative si interactive cu utilizare intensiva se realizeaza în faza de implementare a unui
sistem KMS (Knowledge Management System)denumita:
Dezvoltarea functionalitatlor de baza
228. Care din urmatoarele afirmatii este falsa:
Select one:
a. Expertiza umana se poate deprecia rapid, indiferent daca este
b. Pentru solutionarea unui program inteligent este necesara dotarea
c. Utilizarea expertizei artificiale determina cresterea posibilitatilor
d. Puterea de rezolvare a programelor deriva din procedurile si
229.Care din urmatoarele avantaje sunt specifice expertizei umana în raport cu
sistemele expert:
sintetizarea cunostintelor
230.Indicati cuvântul potrivit care lipseste din textul: „Când expertii umani rezolva probleme
pe care le-ar putea rezolva si un sistem expert, acestia nu solutioneaza ecuatii matematice
complexe, ci aleg reprezentarea conceptelor problemei si aplica diferite strategii pentru
manipularea acestor concepte”......... pentru
simboluri
231.Deoarece un sistem expert poate opera într-un domeniu relativ îngust, solutionând
probleme deosebit de dificile putem afirma ca acesta este caracterizat prin:
profunzime
232.Cunostintele de care dispune sistemul cu privire la modul în care trebuie sa rationeze
sunt cunoscute sub denumirea generica de:
metacunostinte
233.Care din urmatoarele avantaje sunt specifice sistemelor expert comparativ cu expertiza
umana:
transfer si reproducere facila
234.Regula de baza în reprezentarea cunostintelor se axeaza pe utilizarea relatiei:
IF... THEN…
235.Care din urmatoarele afirmatii este falsa?

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

a. Într-un sistem expert rationarea si cunostintele trebuie tratate


b. Sistemele expert sunt produse ale inteligentei artificiale, ramura
c. Un sistem expert este un program care analizeaza cunostintele si
d. Din punct de vedere functional un sistem expert este un program a
236.Nu este o componenta principala a sistemelor expert:
Interfata utilizator
237.Reprezinta o componenta principala a sistemelor expert:
Mecanismul de inferenta
238.Integrarea tuturor proceselor desfasurate in cadrul firmei sau institutiei publice sub forma
de module, care pot acoperi: gestiunea financiara, gestiunea stocurilor, gestiunea resurselor
umane, gestiunea clientilor si a furnizorilor etc. reprezinta o caracteristica importanta a
sistemelor ERP denumita:
Conceptie modulara
239.Adaptarea rapida la modificarea conditiilor mediului în care organizatia îsi desfasoara
activitatea reprezinta o caracteristica importanta a sistemelor ERP denumita:
Flexibilitate
240.Includerea unui numar mare de parametri din mediul extern al organizatiei si integrarea
partenerilor organizatiei ca entitati fundamentale ale sistemului reprezinta o caracteristica
importanta a sistemelor ERP denumita:
Caracter „deschis”
241.Utilizarea tehnologiei prin care o statie centrala este configurata sa furnizeze servicii prin
reteaua locala sau prin Internet utilizatorilor care emit cereri catre acesta si folosirea
limbajelor de programare orientata pe obiect reprezinta o caracteristica importanta a
sistemelor ERP denumita:
Arhitectura server-client

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

STUDENTI

Care sunt cele 3 tipuri de marketing online?


SEM, SEO, SMM

Punctajul Agendei Digitale pentru România în anul 2020 este estimat a ajunge
la?
100%

Ce reprezintă termenul "backbone”?


rețea de transmisiuni de mare capacitate

Ce reprezintă grafica?
documente care pot fi revizuite

Progresul în e-Guvernare poate fi blocat sau restricționat prin:


lipsa de încredere - securitatea inadecvată poate submina încrederea în e-
Guvern

Unul dintre principalele procese ale unui subsistem de prelucrare al datelor


este:
efectuarea tuturor operațiilor de prelucrare a datelor și informațiilor

Ce este Firewall-ul ?
este un program pentru calculator sau un dispozitiv hardware care filtrează
informația ce circulă între un sistem sau rețea, pe de o parte, și Internet, pe de
altă parte

e-Guvernare înseamnă:
guvernare electronică

Care sunt cele 2 componente majore care alcătuiesc platforma electronică?


Punctul de cotact unic (PCU) și One-Stop-Shop (OSS)

În guvernarea electronică cel mai folosit serviciu pe care internetul îl pune la


dispoziție este:
HTTP

Pe ce loc se situează România, conform indicelui economiei și societății


digitate calculat de comisia europeană în anul 2015, în ceea ce priveste
experiența digitală?
ultimul loc

Care sunt principiile fundamentale ale organizării administrativ-teritoriale?


Principiul descentralizării, principiul centralizării, principiul deconcentrării

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Modelul de referință OSI permite:


Open Systems Interconnection

Ce îi sfătuiește Kaspersky Lab pe părinți?


să folosească o bună comunicare

Back-up fișierelor se face:


Zilnic

Unul dintre principiile de furnizare a serviciului e-România este:


integrarea serviciilor

Prin comerț ca parte a conceptului de eCommerce se înțelege:


schimbul de produse şi servicii între companii, grupuri şi persoane

Ce înseamnă APDETIC?
Asociația Producătorilor și Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia
Informației și Comunicații

Cum separăm TAG-urile între ele?


prin virgulă

Ce înțelegeți prin eGuvernare?


administrație de stat, prin intermediul tehnologiei electronice

Ce este guvernarea?
exercițiul operațional prin care se realizează guvernanța

Care dintre următorii factori vor fi determinanți pentru cererea de servicii de


Internet de bandă largă în România în anul 2017?
creșterea disponibilității serviciilor de e-Guvernare

Care sunt principiile care realizează funcționarea procesului de descentralizare


în România?
principiul subsidiarității , asigurarii resurselor, responsabilității, asigurarii unui
proces de descentralizare, echitatii și constrângerii bugetare

Planul de măsuri are în vedere următoarele obiective specifice:


toate variantele

Cum erau serviciile publice digitale în România în anul 2015?


foarte puțin dezvoltate

Metoda wiping reprezintă:


procesul de scriere peste spațiul unde se află datele a căror eliminare se
urmărește cu alte date, fără caracter sensibil

Care sunt caracteristicile generale ale serviciilor publice ?


Intangibilitatea, Inseparabilitatea, Variabilitatea, Perisabilitatea;

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Precizați ce sunt relațiile sociale off-line?


Relații sociale care presupun interacțiune directă, proximitate fizică și
temporală.

Noțiunea de funcționar public poate fi abordată din mai multe puncte de


vedere:
din punct de vedere juridic

Ce este Guvernarea electronică ?


Reprezintă procesul de reinvenţie a sectorului public prin digitalizare şi noi
tehnici de management a informaţiei.

Ce înseamnă e-Content sau conţinut digital/electronic?

orice "material pe care poţi da un click de mouse"

La ce se referă conceptul de e-Service?

Livrarea de servicii e-Business

Pentru siguranța cibernetică, modificarea parolelor se recomandă a se face:

Trimestrial

Gama de servicii electronice trebuie sa fie structurată:

într-un mod ușor de înțeles, simplu și clar

Care dintre modelele de livrare al serviciilor Cloud ofera procesare online?

Infrastructura ca Serviciu (IaaS)

Care sunt caracteristicile generale ale serviciilor publice ?

Intangibilitatea, Inseparabilitatea, Variabilitatea, Perisabilitatea;

Din punct de vedere al e-Bussiness-ului, comerțul electronic se referă la:

toate variantele sunt corecte;

Punctajul Agendei Digitale pentru România în anul 2020 este estimat a ajunge la?

100%

Principalele componente ale Guvernării elctronice:

G2C

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Care sunt liniile de acțiune a susținerii utilizării platformelor online de socializare


pentru promovarea inițiativelor guvernamentale?

Promovarea dezbaterilor publice.

Ce reprezintă o semnătură electronică din punct de vedere legal?

date în formă electonică atașate unor altor informații electronice și care serversc ca
metodă de identificare;

În care din următoarele domenii se clasifica eGuvernarea:

Informare, comunicare, tranziție

Care dintre următoarele elemente sunt cuprinse de o autoritate publică?

Mijloace materiale și financiare

Care dintre indicatorii de mai jos determină gradul de pregătire al mediului de afaceri
pentru Societatea Informațională?

toate variantele de mai sus.

Ce condiții trebuie să îndeplinească în primul rând contribuabilul pentru a transmite o


declarație online?

să aibă o semnatură electronică, obținută printr-un certificat digital

Colectivităţile locale exercită următoarele competenţe:

competențe proprii si competențe delegate

Malware - un tip de ... ce contribuie la deteriorarea unui computer. Îndicați cuvântul


lipsă.

Software

Cărui mediu aparțin punctele tari și punctele slabe?

mediului intern al organizației

În ce an a publicat Comisia Europeană seria de rapoarte Factsheets?

2015

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Tutela asupra existenței organelor de tutelă cunoaște mai multe forme. Care formă
NU este specifică tutelei?

forma care derivă din forma dură, constă în neinstituirea demiterii sau dizolvarea
organului tutelat

Ce înțelegeți prin eRomânia?


sistem național dedicat serviciilor publice online

una dintre caracteristicile adreselor IP este:

unicitatea

Ce reprezintă Guvernarea Electronică?

interacţiunea dintre Guvern, Parlament şi alte instituţii publice cu cetăţenii prin


intermediul mijloacelor electronice

La ce va conduce Agenda Digitală pentru România 2020?

creșterea sectorului industrial

Unul dintre principiile de furnizare a serviciului e-România este:

integrarea serviciilor

Care sunt actorii Guvernării Electronice?

Cetațeni, guvernul, parlament și alte instituții publice

În ce domenii se clasifică E- Guvernarea?

Informare, Comunicare, Tranzacție

Cine are acces la datele private ale cetățenilor ?

personalul autorizat

Ce semnifică CRM?

O strategie managerială care vizează identificarea așteptărilor clienților și găsirea de


modalități de satisfacere a cerințelor acestora.

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Care este pricipalul punct de informare pentru cetățeni despre o instituție sau
reprezentanții acestei?

Navigând pe website-ul instituției

Cum se obține profitul în cazul conceptului e-Licitații?

prin colectarea taxelor de tranzacții și publicitate

Care sunt avantajele marketingului online?

economie de timp, bani și resurse.

Prin comerț se înțelege:

schimbul de produse și servicii


între companii, grupuri si persoane

Cine este coordonatorul portalului e-România și a componentelor sale?

Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

Noțiunea de funcționar public poate fi abordată din punct de vedere:

toate variantele sunt corecte

Care sunt cele mai importante categorii de informații care ar trebui să se regăsească
pe pagina web a unei instituții?

date de contact, formulare în format electronic,informații despre diversele proiecte


ale instituției

Care sunt caracteristicile generale ale serviciilor publice?

intangibilitatea, inseparabilitatea, variabilitatea, perisabilitatea

Clasificarea sistemelor informatice după specificul activității:

sisteme informatice de gestiune

Ce lege prevede accesul liber și neîngrădit la orice informație de interes public?

Legea 544/2001

Care sunt fazele pe care le tratează protocolul pentru Web?

conectarea, cererea, răspunsul, deconectarea

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Ce este Guvernarea?

exercitarea autorității economice, politice și administrative

Întocmirea și semnarea de NDA-uri (acorduri de confidențialitate) cu angajații și


colaboratorii/cocontractanții se face:

la momentul inceperii activitații

Care a fost motivul principal al lipsei accesului la internet în România în anul 2015?

costul prea mare al echipamentului necesar

Confidențialitatea în mediul online se referă la :

accesul neautorizat al persoanelor la informații care nu le sunt dedicate

Cum erau serviciile publice digitale în România în anul 2015?

foarte puțin dezvoltate

Dreptul accesului la informații publice prezintă:

Opțiunea fiecărui cetățean

Ce reprezintă URL?

Punctul cheie al localizării şi interpretării informaţiilor din Internet

Care este rolul marketingului?

toate elementele menționate

În ce an Comisia Europeană a publicat concluziile unui nou indice al economiei şi


societăţii digitale?

2015

SEAP are ca avantaj:

Simplificarea procedurii de participare la licitație a furnizorilor

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)


lOMoARcPSD|3187827

Cât la sută dintre companiile private din România foloseau tehnologii de Cloud în anul
2012?

55%

Un sistem ERP nu cuprinde?

resursele financiare

Expeditorul creează mesajul e-mail într-un:

MUA (mail user agent)

Modelul de referință OSI permite:

Open Systems Interconnection

De ce anume se tem părinții în legătură cu copii lor, privind instalarea internetului?

petrec prea mult timp online

De când datează WWW?

1989

Downloaded by MIHAELA VILAU (vilau.mihaela@yahoo.com)