Sunteți pe pagina 1din 9

Școala Gimnazială Dr.

Ioan Mihalyi de Apșa Școala Gimnazială Sarasău


Structură Grădinița cu P.P. Nr.13 Structură Grădinița cu P.N. Sarasău
Str. Mihai Viteazu Nr.37 Str.Principală Nr.601
Sighetu Marmației, Maramureș Localitatea Sarasău, Maramureș
Tel. 0262312460 Tel. 0262371215

Avizat, Avizat,
Director, Director,
Prof. SIMION FLORIN Prof. LAZĂR DANIELA ELENA

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

„CERCUL PRIETENIEI”
2019-2020
Școala Gimnazială Dr. Ioan Mihalyi de Apșa Școala Gimnazială Sarasău
Structură Grădinița cu P.P. Nr.13 Structură Grădinița cu P.N. Sarasău
Str. Mihai Viteazu Nr.37 Str.Principală Nr.601
Sighetu Marmației, Maramureș Localitatea Sarasău, Maramureș
Tel. 0262312460 Tel. 0262371215
Nr .____ din data __________ Nr .____ din data __________

PROTOCOL DE PARTENERIAT

1. PĂRȚILE
Grădinița cu Program Prelungit Nr.13, Str.Mihai Viteazu Nr.37, tel: 0262 1312460, e-mail
gradinita13sighet@ gmail.com ,reprezentat prin Director- prof. Simion Florin şi prof.coordonator
Giuraniuc Irina, urmätoarele cadre didactice: Pop Maria, Ulici Corina, Oros Anca, Hodoroaba
Mirela, Lucineț Maria și Gradinita cu program normal Sarasău , Str.Principala
Nr.601, tel 0262371215 e-mail gradinita.sarasau@yahoo.com reprezentat prin director profesor
Lazar Daniela Elena şi profesor coordonator Branic Irina şi urmatoarele cadre didactice: Daniela
Dead, Bledea Ileana
2. OBIECTUL PROTOCOLULUI:
Obiectul prezentului protocol de parteneriat îl constituie desfăşurarea în parteneriat a unor
proiecte cu scop educational.
3. RESPONSABILITATILE PARȚILOR
Gradinița cu Program Prelungit Nr. 13 Sighetu Marmatiei:
 Să asigure baza materială şi educațională pentru desfaşurarea tuturor activităților prevăzute
în proiect;
 Sa asigure desfăşurarea activităților conform graficelor de desfaşurare;
 Să colaboreze cu partenerii de proiect pentru a optimiza activitatile in beneficiul copiilor;
 Să informeze periodic partenerii cu privire la toate acțiunile şi concluziile care derivă din
cadrul acestui proiect.
Gradinita cu Program Normal Sarasău:
 Să informeze copiii, parinții, cadrele didactice despre proiectul derulat, despre sistemul
acestuia, despre parteneriatul dintre cele două părți;
 să participe, în calitate de invitat sau gazdă, la acțiuni derulate în proiect;
 sa participe, alaturi de institutie la activitati de mediatizare în presă sau televiziune;
 sa disemineze informații despre grădiniță în comunitatea educatională, socială din care face
parte;
 să susțină, prin activități concrete, informații, activitatea partenerului.
4. DURATA PROTOCOLULUI DE COLABORARE
Prezentul protocol este încheiat pentru perioada: noiembrie 2019- iunie 2020, încheiat in
două exemplare.
Școala Gimnazială Dr. Ioan Mihalyi de Apșa Școala Gimnazială Sarasău
Sighetu Marmației Localitatea Sarasău
Director: Prof. Simion Florin Director: Prof. Lazăr Daniela Elena
Structură Grădinița cu P.P. Nr.13 Structură Grădinița cu P.N. Sarasău
Str. Mihai Viteazu Nr.37 Sighetu Marmației Str.Principală Nr.601
Tel. 0262312460 Tel. 0262371215
e-mail: gradinita13sighet@gmail.com e-mail: gradinita.sarasau@yahoo.vom

CONTRACT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

Incheiat astazi, 4 noiembrie 2019, între Grădinița cu Program Prelungit nr.13 Sighetu
Marmatiei, reprezentată de profesor coordonator Giuraniuc Irina şi Grädinita cu Program Normal
Sarasău, reprezentată de profesor coordonator Branic Irina. Cele doua pärti contractante convin
asupra urmätoarelor aspecte ce constituie obiective ale colaborării pe termen de 2 ani cu
posibilitatea de prelungire:
 Să organizeze împreună activități culturale, sportive, expoziții, concursuri, vizite, excursii,
intâlniri de lucru;
 Să realizeze activități comune cu muzee, teatru, biserică, bibliotecă şi alte instituții locale;
 Să elaboreze proiecte, portofolii, creații artistice, practice, articole, etc.
 Să se asigure o bună comunicare pentru desfăşurarea în condiții optime a activitäților
propuse;
 Acțiunile concrete vor fi înscrise într-o anexă a prezentului proiect;
 Să se disemineze, prin toate mijloacele, activitățile desfăşurate în comun;
 în organizarea şi desfäşurarea activităților să fie antrenați copii, cadre didactice, pårinti,
reprezentanți ai comunității locale.

Prezentul contract a fost încheiat azi, 4 noiembrie 2019, în 2 (două) exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte.

Coordonator proiect: Coordonator proiect:


PROF. GIURANIUC IRINA Prof. BRANIC IRINA
ARGUMENT

Ce este prietenia ? Am putea spune ca doar minți luminate de cărturari ştiu să explice. Dar
nu trebuie decât să privim în jurul nostru, aproape de noi şi vom afla.
E simplu. Dacă picăturile de apă nu ar fi prietene, n-am avea râurile şi nu ne-am bucura de
răcoarea lor; daca soarele nu ar fi prietenul plantelor, nu ne-am bucura de culorile şi de parfumul
florilor; dacă lumina n-ar fi prietena boabelor de rouă, n-am avea prospețimea dimineților şi dacă
frunzele copacilor n-ar fi prietene, n-am vedea verdele päduri....Să ne privim în ochi cu blândețe, să
ne dăm mâinile şi vom vedea cát de bogati suntem căci stăpânim cea mai valoroasă comoară a lumii
– PRIETENIA
SCOPUL PROIECTULUI
 Promovarea schimbului de experienta intercultural în vederea dobandirii unei imagini
complete în ceea ce priveşte institutiile de învățământ preșcolar.
 Imbunătățirea pregătirii teoretice în vederea desfăşurării unui proces instructiv educativ de
calitate în scopul dezvoltării personalității copilului.
 Asigurarea calității în educație

OBIECTIVE GENERALE:
 Perfecționarea competențelor în proiectarea curriculară;
 Dezvoltarea competențelor în elaborarea parteneriatelor;
 Dezvoltare competențelor şi abilităților de utilizare a tehnologiilor moderne.
 Diseminarea experienței parteneriale.

DESCRIEREA PROIECTULUI:
Tema proiectului: "CERCUL PRIETENIEI”
Parteneri: Şcoala Gimnaziala ,, Dr. loan Mihalyi de Apşa, Structura Grädinita cu Program
Prelungit nr. 13 şi Şcoala Gimnaziala Sarasău, Structura Grădinita cu Program Normal Sarasãu.
Echipa de realizare:
INIȚIATORI PROIECT:
 Profesor Giuraniuc Irina
 Profesor Branic Irina

COLABORATORI:
 Pop Maria, Ulici Corina, Oros Anca, Hodoroabă Mirela, Lucineț Maria (Gradinita cu
P.P.Nr. 13)
 Deac Daniela, Bledea Ileana (Gradinita Sarasău)

GRUP ȚINTĂ:
 Educatoarele de la Grädinita cu P.P. Nr. 13, Sighetu Marmatiei;
 Educatoarele de la Grädinita cu P.N.Sarasau;
 Copiii din grădinitele înfrațite.

BENEFICIARI:
 Directi: preşcolari, parinti, cadre didactice;
 Indirecti: comunitatea local;

DURATA: noiembrie 2019 - lunie 2019


RESURSE UMANE:
 Preşcolari;
 Cadre didactice;
 Părintii copiilor;
 Specialişti din diverse domenii;
 Colaboratori ocazionali sau permanenți;
 Sponsori;
 Alți parteneri.

REZULTATE AŞTEPTATE:
 Promovarca schimbului de experiența;
 Promovarea rapoartelor de colaborare;
 Cunoaşterea reciprocă a unor metode utilizate în activitatea didactică;
 Cunoaşterea unor obiceiuri şi traditii specifice mai multor zone din judet, reflectate in
activităti şi evenimente speciale.

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE:


 Materiale didactice
 Softuri educationale
 Internet

MODALITATI DE REALIZARE:
 Vizite reciproce;
 Vizite comune;
 Expozitii cu materiale trimise de parteneri;
 Proiectii cu imagini trimise de parteneri;
 Vizionarea unor materiale filmate trimise de parteneri;
 Excursii comune;
 Mese rotunde;

ETAPELE PARTENERIATULUI:
1. discutarea nevoilor de dezvoltare profesională şi de diversificare a contactelor cu alte
institutii;
2. contacte telefonice şi schimburi de idei între conducerile celor trei unităti;
3. încheierea protocolului de colaborare;
4. întocmirea calendarului activitatii.
MODALITATI DE COMUNICARE
 Schimb informational la distanță;
 Întâlniri față în față;

MODALITATI DE PUBLICITATE:
 Pliante;
 Invițatii;
 Anunțuri;

EVALUAREA
 Realizarea unor portofoli/expoziții cuprinzând lucrările copiilor realizate pe perioada
parteneriatului;
 Realizarea unui album cu fotografii şi a unui CD cuprinzind aspecte din timpul derulării
activității de parteneriat;
 Rapoarte de activitate;
 Analiza modului de implicare a educatoarelor şi părinților în derularea proiectului;
 Diseminarea experientei pozitive;
 Materiale PPT/C.D.-uri cu serbari specifice diferitelor evenimente şi traditii: Crăciun, Anul
Nou, Märtişorul, Paşte, Ziua Internationala a copilului, Zilele portilor deschise etc.
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
2019-2020

Nr. Crt. TEMA ACTIVITATEA PERIOADA EVALUARE


1. „Încântați de Invitație – program Octombrie Format electronic
cunoștință” pentru acceptarea
parteneriatului și Prin e-mail
transmiterea lui între
cele două unități;
2. „Sărbătoarea Expoziție cu păpuși Noiembrie Expozitie
recoltei” tradiționale vechi și alte
obiecte.
3. „E vremea Spectacol de colinde; Decembrie Spectacol
colindelor”
4. „Dăruim un Schimb de mărțișoare Martie Expoziții cu
mărțisor” între cele două unități lucrări realizate
partenere; de parteneri.
5. „Picnic în aer Jocuri distractive în aer Mai Poze
liber” liber;
6. „E ziua noastră a Concurs sportiv – Iunie Concurs - poze
tuturor” alergare, mers pe
bicicletă;
PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR
2020-2021

Nr. Crt. TEMA ACTIVITATEA PERIOADA EVALUARE


1. „Carnavalul Confecționare de măști; Octombrie Schimb de măști
toamnei” între grădinițele
partenere
2. „Uite vine Moș Serbări la toate grupele; Decembrie Schimb de CD-
Crăciun” uri cu poze și
DVD
3. „Hai la derdeluș Jocuri de iarnă în curtea ianuarie Poze
copii” grădiniței;
4. „La mulți an, Confecționare de Martie Schimb de
mămică dragă” felicitări; felicitări
5. „Hristos a Înviat!” Vizită la biserica din Aprilie - mai Poze
Sarasău;
6. „Vine vacanța” Evaluarea Iunie Pliante.
Parteneriatului;