Sunteți pe pagina 1din 8

Mărfurile supuse accizelor

 
Poziţia Denumirea mărfii Unitatea Cota accizelor
tarifară de Anul Anul Anul
măsură 2018 2019 2020
160431000 Caviar valoarea 25% 25% 25%
în lei
160432000 Înlocuitori de caviar valoarea 25% 25% 25%
în lei
220300 Bere fabricată din malţ litru 2,50 lei 2,50 lei 2,63 lei
2205 Vermuturi şi alte vinuri din litru 13,61 lei 14,29 lei 15,00 lei
struguri proaspeţi,
aromatizate cu plante sau
cu substanţe aromatizante
220600 Alte băuturi fermentate litru 13,61 lei 14,29 lei 15,00 lei
(hidromel); amestecuri de
băuturi fermentate şi
amestecuri de băuturi
fermentate şi băuturi
nealcoolice, nedenumite şi
necuprinse în altă parte, cu
excepţia cidrului de mere,
cidrului de pere
220600310 Cidru de mere şi de pere, litru 2,63 lei 2,76 lei 2,90 lei
spumoase
220600510 Cidru de mere şi de pere, litru 2,63 lei 2,76 lei 2,90 lei
nespumoase, prezentate în
recipiente cu un conţinut de
maximum 2 litri
220600810 Cidru de mere şi de pere, litru 2,63 lei 2,76 lei 2,90 lei
nespumoase, prezentate în
recipiente cu un conţinut de
peste 2 litri
2207 Alcool etilic nedenaturat cu litru 94,63 lei 99,36 lei 104,33
titru alcoolic volumic de alcool lei
minimum 80%; alcool etilic absolut
şi alte distilate denaturate,
cu orice titru alcoolic
volumic
2208 Alcool etilic nedenaturat cu litru 94,63 lei 99,36 lei 104,33
titru alcoolic volumic sub alcool lei
80%; distilate, rachiuri, absolut
lichioruri şi alte băuturi
spirtoase
240210000 Ţigări de foi (inclusiv cele valoarea 41% 41% 41%
cu capete tăiate) şi în lei
trabucuri, care conţin tutun
240220 Ţigarete care conţin tutun:
– cu filtru 1000 410 lei 460 lei 540 lei
bucăţi/ +12%, +12%, +13%,
valoarea dar nu dar nu dar nu
în lei mai mai mai
puţin de puţin de puţin de
540 lei 610 lei 700 lei
– fără filtru:
ovale cu lungimea de pînă 1000 260 lei + 360 lei 540 lei
la 70 mm bucăţi/ 3% +6% +13%,
valoarea dar nu
în lei mai
puţin de
700 lei
cu muştiuc, altele 1000 300 lei 460 lei 540 lei
bucăţi/ +3% +6% +13%,
valoarea dar nu
în lei mai
puţin de
700 lei
240290000 Alte ţigări de foi, trabucuri valoarea 41% 41% 41%
şi ţigarete conţinînd în lei
înlocuitori de tutun
2403 Tutun pentru fumat, alte kilogram 136,41 143,17 150,33
tutunuri şi înlocuitori de lei lei lei
tutun, prelucrate; tutunuri
“omogenizate” sau
“reconstituite”; extracte şi
esenţe de tutun
ex. 240319 Tutun tăiat fin destinat kilogram – 1000 lei 1200 lei
rulării în ţigarete
ex. Rezerve din tutun pentru 1000 – 610 lei 700 lei
240399900 dispozitive de încălzire a bucăţi
tutunului
ex. Benzoli destinaţi utilizării tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
270710000 drept carburanţi sau
combustibili
ex. Toluoli destinaţi utilizării tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
270720000 drept carburanţi sau
combustibili
ex. Xiloli destinaţi utilizării tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
270730000 drept carburanţi sau
combustibili
270750000 – Alte amestecuri de tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
hidrocarburi aromatice care
distilează minimum 65%
din volum (inclusiv
pierderile) la 2500 C după
metoda ISO 3405
(echivalentă cu metoda
ASTM D 86)
270900100 Condensate de gaz natural tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
271012110– Uleiuri (distilate) uşoare şi tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
271019290 medii
271019310– Motorină, inclusiv tonă 2092 lei 2280 lei 2508 lei
271019480 combustibil (carburant)
diesel şi combustibil pentru
cuptoare
271019510 Păcură destinată a fi supusă tonă 409 lei 409 lei 409 lei
unui tratament specific
271019620– Păcură cu un conţinut de tonă 409 lei 409 lei 409 lei
271019680 sulf
271020110– Motorină tonă 2092 lei 2280 lei 2508 lei
271020190
271020310– Păcură tonă 409 lei 409 lei 409 lei
271020390
271112 Propan tonă 3124 lei 3406 lei 3580 lei
271113 Butan tonă 3124 lei 3406 lei 3580 lei
271114000 Etilenă, propilenă, butilenă tonă 3124 lei 3406 lei 3580 lei
şi butadienă
271119000 Alte lichefiate tonă 3124 lei 3406 lei 3580 lei
280430000 Azot tonă 3156 lei 3314 lei 3480 lei
280440000 Oxigen tonă 3488 lei 3662 lei 3845 lei
290110000 Hidrocarburi aciclice tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
saturate
ex. Buta-1, 3-dienă tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290124000
290129000 Alte hidrocarburi aciclice tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
nesaturate
290211000 Ciclohexan tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290219000 Alte hidrocarburi ciclanice, tona 4961 lei 5414 lei 5960 lei
ciclenice şi cicloterpenice
ex. Benzen destinat a fi utilizat tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290220000 drept carburant sau
combustibil
290230000 Toluen tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290244000 Amestec de izomeri ai tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
xilenului
290290000 Alte hidrocarburi ciclice tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290511000- Alcooli monohidroxilici tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290513000 (metanol, propanol, butan-
1-ol)
290514 Alţi butanoli tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290516 Octanol (alcool octilic) şi tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
izomerii lui
ex. Pentanol (alcool amelic) tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
290519000
2909 Eteri, eteri-alcooli, eteri- tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
fenoli, eteri-alcool-fenoli,
peroxizi ai alcoolilor,
peroxizi ai eterilor, peroxizi
ai cetonelor (cu compoziţie
chimică definită sau nu) şi
derivaţii lor halogenaţi,
sulfonaţi, nitraţi sau
nitrozaţi
330300 Parfumuri şi ape de toaletă valoarea 30% 30% 30%
în lei
381400900 Alţi solvenţi şi diluanţi tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
organici compuşi
nedenumiţi şi necuprinşi în
altă parte; preparate pentru
îndepărtarea vopselelor sau
lacurilor
381700500 Achilbenzeni lineari tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
381700800 Alţi achilbenzeni tonă 4961 lei 5414 lei 5960 lei
ex. 430310 Îmbrăcăminte din blană (de valoarea 25% 25% 25%
nurcă, vulpe polară, vulpe, în lei
samur)
 
[Anexa nr.1 la Titlul IV modificată prin Legea nr.170 din 19.12.2019, în vigoare 01.01.2020]
[Anexa nr.1 la Titlul IV modificată prin Legea nr.97 din 26.07.2019, în vigoare 16.08.2019]
[Anexa nr.1 la Titlul IV în redacţia Legii nr.288 din 15.12.2017, în vigoare 01.01.2018]
[Anexa nr.1 la Titlul IV în redacţia Legii nr.281 din 16.12.2016, în vigoare 01.01.2017]
[Anexa nr.1 la Titlul IV în redacţia Legii nr.138 din 17.06.2016, în vigoare 01.07.2016]
[Anexa nr.1 la Titlul IV modificată prin Legea nr.108 din 28.05.2015, în vigoare 05.06.2015]
[Anexa nr.1 în redacţia Legea nr.71 din 12.04.2015, în vigoare 01.05.2015]
[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.47 din 27.03.2014, în vigoare 25.04.2014]
Notă: Se declară neconstituţională cota accizului de “75 lei+24%” de la poziţia tarifară
“240220” conform Hot. Curţii Constituţionale nr.11 din 25.03.2014, în vigoare 25
martie 2014
[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.324 din 23.12.2013, în vigoare 01.01.2014]
[Anexa nr.1 modificată prin Legea nr.172 din 12.07.2013, în vigoare 09.08.2013]
[Anexa nr.1 la Titlul IV modificată prin Legea nr.324 din 27.12.2012, în vigoare 11.01.2013]
[Anexa nr.1 la Titlul IV modificată prin Legea nr.178 din 11.07.2012, în vigoare 01.01.2013]
[Anexa la Titlul IV modificată prin Legea nr.267 din 23.12.2011, în vigoare 13.01.2012]  
[Anexa la Titlul IV modificată prin Legea nr.48 din 26.03.2011, în vigoare 04.04.2011]
[Anexa la Titlul IV completată prin Legea nr.206 din 16.07.2010, în vigoare 10.08.2010]
[Anexa la Titlul IV modificată prin Legea nr.141 din 02.07.2010, în vigoare 30.07.2010]
[Anexa la Titlul IV modificată prin Legea nr.108-XVIII din 17.12.2009, în vigoare 01.01.2010]
[Anexa la Titlul IV modificată prin Legea nr.296-XVI din 25.12.2008, în vigoare 13.01.2009]
[Anexa la Titlul IV modificată prin Legea nr.172-XVI din 10.07.2008, în vigoare 01.01.2009]
[Anexa la Titlul IV modificată prin Legea nr.172-XVI din 10.07.2008, în vigoare 25.07.2008]
[Anexa la Titlul IV modificată prin Legea nr.280-XVI din 14.12.2007, în vigoare 30.05.2008]
[Anexa la Titlul IV modificată prin Legea nr.177-XVI din 20.07.2007, în vigoare 01.01.2008]
[Anexa la Titlul IV (notele) modificată prin Legea nr.177-XVI din 20.07.2007, în vigoare
10.08.2007]
 
 
Anexa nr.2
 
Cota accizului pentru mijloacele de transport
 
Poziţia Denumirea Unitate Cota accizului în funcţie de termenul de
tarifară mărfii a de exploatare a mijlocului de transport, lei
măsură de la 0 de la 3 de la 5 de 7 de 8 de 9 de
la 2 la 4 la 6 ani ani ani 10
ani ani ani ani
inclusi inclusi inclusi
v v v
8703 Autoturism
e şi alte
autovehicul
e, proiectate
în principal
pentru
transportul
persoanelor
(altele decît
cele de la
poziţia
8702),
inclusiv
maşinile de
tip “break”
şi maşinile
de curse:
– Alte
vehicule cu
motor cu
piston
alternativ
cu
aprindere
prin
scînteie:
870321 – – Cu cm3 9,56 10,00 10,23 10,4 11,5 12,1 12,8
capacitatea 5 0 9 9
cilindrică
de
maximum
1000 cm3
870322 – – Cu cm3 12,23 12,67 12,90 13,1 14,4 15,1 16,3
capacitatea 2 9 7 3
cilindrică
de peste
1000 cm3,
dar de
maximum
1500 cm3
870323 – – Cu cm3 18,90 19,34 19,57 19,7 21,6 23,2 24,3
capacitatea 9 2 3 9
cilindrică
de peste
1500 cm3,
dar de
maximum
2000 cm3
870323 – – Cu cm3 31,14 31,58 31,81 32,0 35,2 37,0 38,8
capacitatea 3 0 3 8
cilindrică
de peste
2000 cm3,
dar de
maximum
3000 cm3
870324 – – Cu cm3 55,60 56,04 56,27 56,4 58,6 58,8 59,1
capacitatea 9 6 9 3
cilindrică
de peste
3000 cm3
– Alte
vehicule
(autoturism
e) cu motor
cu piston,
cu
aprindere
prin
compresie
(diesel sau
semidiesel):
870331 – – Cu cm3 12,23 12,67 12,90 13,1 14,4 15,1 16,3
capacitatea 2 9 7 3
cilindrică
de
maximum
1500 cm3
870332 – – Cu cm3 31,14 31,58 31,81 32,0 35,2 37,0 38,8
capacitatea 3 0 3 8
cilindrică
de peste
1500 cm3,
dar de
maximum
2500 cm3
870333 – – Cu cm3 55,60 56,04 56,27 56,4 58,6 58,8 59,1
capacitatea 9 6 9 3
cilindrică
de peste
2500 cm3
870340 – Alte cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor
vehicule tarifare 870321–870324, în funcţie de termenul
având atât de exploatare şi capacitatea cilindrică, în
motor cu condiţiile art.124 alin.(18)
pistoane
alternative
cu
combustie
internă cu
aprindere
prin
scânteie, cât
şi motor
electric ca
motoare
pentru
propulsie,
altele decât
cele care
pot fi
încărcate
prin
conectarea
la o sursă
externă de
energie
electrică
87035000 – Alte cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor
0 vehicule tarifare 870331–870333, în funcţie de termenul
având atât de exploatare şi capacitatea cilindrică, în
motor cu condiţiile art.124 alin.(18)
pistoane cu
combustie
internă cu
aprindere
prin
compresie
(diesel sau
semidiesel),
cât şi motor
electric ca
motoare
pentru
propulsie,
altele decât
cele care
pot fi
încărcate
prin
conectarea
la o sursă
externă de
energie
electrică
870360 – Alte cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor
vehicule tarifare 870321–870324, în funcţie de termenul
având atât de exploatare şi capacitatea cilindrică, în
motor cu condiţiile art.124 alin.(18)
pistoane
alternative
cu
combustie
internă cu
aprindere
prin
scânteie, cât
şi motor
electric ca
motoare
pentru
propulsie,
care pot fi
încărcate
prin
conectarea
la o sursă
externă de
energie
electrică
87037000 – Alte cm3 Cota accizei se stabileşte similar poziţiilor
0 vehicule tarifare 870331–870333, în funcţie de termenul
având atât de exploatare şi capacitatea cilindrică, în
motor cu condiţiile art.124 alin.(18)
pistoane cu
combustie
internă cu
aprindere
prin
compresie
(diesel sau
semidiesel),
cât şi motor
electric ca
motoare
pentru
propulsie,
care pot fi
încărcate
prin
conectarea
la o sursă
externă de
energie
electrică
9705 Autovehicul de De la 30 de ani pînă la 39 de ani inclusiv – 40000
colecţie de interes de lei.
istoric sau etnografic De la 40 de ani pînă la 49 de ani inclusiv – 30000
de lei.
De la 50 de ani – 20000 de lei
 
870 Autoturism Suma cotei accizei suplimentare, aplicată la valoarea în
3 de lux vamă, după cum urmează:
Valoarea în vamă a Cota accizei suplimentare
autoturismelor (lei) (%)
Minimum Maximum
600000 700000 2%
700001 800000 3%
800001 900000 4%
900001 1000000 5%
1000001 1200000 6%
1200001 1400000 7%
1400001 1600000 8%
1600001 1800000 9%
1800001 10%