Sunteți pe pagina 1din 1

Caracterizarea lui Moş Mihail din nuvela „Sania”

Personajul principal din opera „Sania” de Ion Druţă este Moş Mihail,find o
persoana modestă şi un gospodar cumsecade.Batrînul muncitor avea ca scop de
a făuri o sanie remarcabilă, din nucul uscat din faţa casei. Prin aceasta,
protagonistul îşi manifestează dorinţa şi tăria de a depăși obstacolele pe parcursul
îndeletnicirii sale.
Autorul reda o mulţime de trasaturi caracteristice moşului,că e un om hotărît
”Vrasăzică,era hotărît”; fără obiceiuri rele”Că n-avea obiceiul cela prost să se
grăbească,şi în viaţa lui n-a făcut trei paşi cand putea să facă numai doi”; liniştit
“dar e liniştit de parcă i s-a copt bozul,şi nu poama” şi visător “şi moşul cu ochii
pe jumătate închişi,visa cum peste multă vreme a zbura pe drumurile satului cu o
săniuţă sprintenă”.Nedumerita bunicuţă adevereşte că soţul său e tăcut şi foarte
încet la lucru “Te-ai apucat de lucru Mihăluţă?”;”Ia ascultă,măi,dacă n-o faci pană
la Anul Nou ,te lepăd,dau divorţ!
Din caracterizarea indirectă, faptele şi comportamentul au un rol
semnificativ,ele adăugînd amplitudini în întreaga opera .Astfel, Moș Mihail
reflectă chibzuinţă şi năzuinţă spre ideal ex:”Pană la Anul Nou de-abia a dovedit
să taie nucul,cand a venit viscolul a reuşit doar tălpile saniei”; “Domol,tăcut stă
zile întregi în picioare”; “Cu vremea pierduse socoteala vremei,culcandu-se în
amorţeala palmelor”.Vestimentaţia, aproximativ, nu persista cu excepţia
ciubotelor care bunicuţa le-a luat să le vîndă.Gîndirea personajului principal e una
excepţională,datorită ei,el a desprins cele mai profunde valori
ca:demnitatea,credinţa sufletească,bunătatea şi înţelepciunea mioritică.
În conturarea mesajului textului,protagonistul a luat parte,astfel a inspirat cu
puterea spre desăvîrşirea noastră .Iscusinţa de a se lupta cu frica sa a dobîndit un
succes enorm ,deci mesajul oglindeşte că mereu trebuie să finalizăm scopurile
noastre puse în plan si nimeni nu o sa ne contrazică.
În opinia mea, Moș Mihail înfăţişează genialitatea şi măiestria sa în pofida
tuturor impedimentelor...