Sunteți pe pagina 1din 16

DIRECȚIONEAZĂ 3,5% DIN IMPOZITUL PE VENIT Direcționează 3,5% www.fundatiareginamaria.

ro
PENTRU SĂNĂTATE ŞI EDUCAȚIE PÂNĂ PE 25 MAI. din impozit

Nr. 21 (1581), anul XXXII


29 mai 2020
16 pagini
4 lei
www.viata-medicala.ro

Pământul este
o singură ţară,
iar oamenii
sunt cetăţenii ei.

zoom
Baha’u’llah

IN
PAGINILE 8-9
Contextul generat de COVID-19
a dus la adaptarea a tot ce
înseamnă comunicare medicală.
Agenţiile și companiile care
organizează evenimente pentru
profesioniștii din domeniul sănătăţii
și pentru asociaţiile de pacienţi au
fost și ele afectate de măsurile impuse de
autorităţi. Lavinia Simion (MedicHub),
Lucian Ioniţă (Pacientul 2.0) și Iulia
Tănase (PR.INto Healthcare) ne-au făcut
o „radiografie” a unui domeniu care s-a
îndreptat din ce în ce mai mult către online.

Lavinia Simion, Deputy CEO Iulia Tănase, Managing Director Lucian Ioniţă, cofondator și
Multichannel MedicHub Media PR.INto Healthcare partener al platformei Pacientul 2.0

OPINII CELEBRITĂŢI Medic în România


Termometria Jean-Martin
cutanată, între Charcot,  u «Zâna Merciluţă»
C
da și nu descoperitorul am descoperit că
Monitorizarea tempe­ra­
turii cutanate la intra­rea în
sclerozei mă potrivesc în
multiple
magazine este clar o mă­su-
ră utilă. Aceasta, chiar dacă La 1868, întemeietorul relaţionarea cu copiii.
nu are însă o specificitate școlii de neurologie a Dr. Asma Battah, medic pedodont,
foarte bună în identificarea descris multiple boli, într-o spune că prin activităţile de voluntariat
posibililor pacienţi cu perioadă de efervescenţă. din proiectul „Zâna Merciluţă” și cele
COVID-19. PAGINA 7 PAGINA 11 din clinică și-a descoperit menirea. PAGINA 14
2 VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21
Internaţionale Grupaj realizat de
dr. Alina Simache

Cancerul orofaringian ocult, Efectele


COVID-19 la
depistat prin analiza salivei nivel placentar
În premieră mondială, În urma analizării placentelor unor gravide
cercetătorii din Australia au cunoscute ca având COVID-19, au fost
detectat cancerul orofaringian identificate multiple leziuni la acest nivel. Prin
cauzat de HPV (human urmare, femeile infectate cu SARS-CoV-2 ar
papillomavirus), în cazul putea necesita monitorizare suplimentară pe
unui adult asimptomatic, prin parcursul sarcinii.
intermediul unui test de salivă.

D
eși incidenţa acestei neopla-
zii este în creștere în ţările
P lacentele a 16 gravide COVID-19 pozitive au fost exa-
minate în cadrul unui spital din SUA pentru a se evalua
efectele noului coronavirus la acest nivel. Dintre femeile
dezvoltate, spre deosebire incluse în studiu, 15 au avut nou-născuţi sănătoși, negativi
de cancerul de col uterin, pentru COVID-19, iar o pacientă a pierdut sarcina. Conform
pentru cancerul orofaringian cauzat de rezultatelor studiului, recent publica-
HPV nu există un program standard de te în American Journal of Clinical
screening. În plus, vaccinurile împotriva Pathology, 12 femei (80%) prezentau
HPV nu au demonstrat, încă, reducerea o leziune care împiedica circulaţia
riscului de cancer orofaringian, averti- fluxului sanguin de la mamă la făt,
zează autorii studiului recent publicat în denumită malperfuzie vasculară pla-
Frontiers in Oncology. Deoarece ADN-ul centară, iar 6 femei (40%) prezentau
HPV poate fi identificat în salivă, acest tate mostre salivare la evaluarea iniţială, Queensland University of Technology, cheaguri de sânge la nivel placentar.
test ar putea fi utilizat pentru diagnosti- la 6, 12 și la 36 de luni de la înrolarea în Brisbane, Australia. Autorii studiului sus- „Rezultatele obţinute sprijină ipoteza
carea precoce a tumorilor orofaringiene. studiu, dar și la 2 săptămâni de la efectu- ţin că rezultatele obţinute demonstrează formării de cheaguri de sânge asocia-
area tonsilectomiei bilaterale. Pe durata că testul HPV salivar poate identifica tă noului coronavirus, iar acest lucru se întâmplă la nivel
Testul ar trebui să fie norma, monitorizării pacientului, s-a constatat eficient leziunile neoplazice de mici di- placentar”, a declarat pentru Reuters dr. Jeffrey Goldstein,
nu excepţia creșterea exponenţială a încărcăturii mensiuni, acesta putând fi utilizat pen- anatomopatolog în cadrul Northwestern Medicine Prentice
În perioada mai 2016 - octombrie virale HPV-16, de la 3,43 copii/50 ng la tru screeningul cancerului orofaringian, Women’s Hospital, Chicago, SUA. Deși malperfuzia vascula-
2017, 665 de persoane aparent sănă- 1281,69 copii/50 ng la trei ani de la inclu- dar și pentru monitorizarea răspunsului ră placentară poate genera restricţii de creștere fetală și oli-
toase au fost recrutate în Queensland, derea în studiu. În urma intervenţiei chi- terapeutic. „Carcinomul orofaringian gohidramnios, conducând chiar la decesul fătului, 15 dintre
Australia, pentru realizarea unui studiu rurgicale, a fost identificat un carcinom cu celule scuamoase este diagnosticat cei 16 nou-născuţi incluși în studiu erau sănătoși. Cercetăto-
cu scopul de identificare a prevalenţei cu celule scuamoase de 2 mm la nivelul frecvent în stadii tardive, asociind mor- rii sugerează monitorizarea atentă a gravidelor COVID-19
ADN-ului HPV-16 la nivel salivar în rân- amigdalei stângi, iar la două săptămâni biditate semnificativă. (...) Trebuie să pozitive, împreună cu urmărirea ulterioară a evoluţiei copi-
dul populaţiei. Dintre indivizii incluși postoperator, nivelul ADN HPV-16 din descoperim noi strategii pentru detec- ilor născuţi din mame infectate cu noul coronavirus, pentru
în studiu, numai trei persoane aveau mostrele salivare devenise nedetecta- tarea acestor neoplazii mai devreme. (...) a se identifica precoce apariţia oricărei afecţiuni.
infecţie orală persistentă cu HPV-16, iar bil. „Este uimitor să ne gândim că acest Acest studiu oferă, în premieră, o bază
la unul dintre aceștia s-a observat men-
ţinerea HPV-16 pozitiv pe termen lung,
dar și creșterea constantă a încărcăturii
bărbat a fost vindecat printr-o procedu-
ră de 15 minute. (...) Aceasta ar trebui
să fie norma, nu excepţia”, a decla-
știinţifică solidă pentru iniţierea unui
studiu de screening la indivizii cu risc
crescut pentru detectarea canceru-
Remdesivir, curând
virale în timp. Pacientul suspect a fost
urmărit timp de 36 de luni, fiind colec-
rat pentru Medscape Medical News
dr. Chamindie Punyadeera, de la
lui orofaringian provocat de HPV”, a
adăugat dr. Chamindie Punyadeera.
disponibil în Europa
HEMOGLOBINA, măsurată cu telefonul mobil
U niunea Europeană ar putea aproba comercializarea
remdesivir pentru tratamentul infecţiei cu noul coro-
navirus, informează Reuters. „O autorizaţie condiţionată de
punere pe piaţă ar putea să fie emisă în următoarele zile”, a
Cu ajutorul camerei anexate smartphone-ului, un declarat prof. dr. Guido Rasi, directorul executiv al Agenţiei
algoritm ar putea corela nivelul de hemoglobină Europene pentru Medicamente (AEM). Autorizaţia condi-
ţionată a Uniunii Europene (UE) permite comercializarea
cu imaginea feţei interne a pleoapei, eliminând
medicamentului timp de un an pe teritoriul ţărilor membre,
necesitatea unor manevre invazive. înainte de cunoașterea tuturor datelor despre eficacitatea și

A plicaţia inovatoare, denumită „mHematology”, analizea-


ză fotografia conjunctivei palpebrale prin intermediul
spectroscopiei SSR (spectral super-resolution), convertind
profilul de siguranţă al acestuia.
AEM recomandă utilizarea rem-
desivir în condiţii de supraveghere
rezultatul obţinut în nivelul corespunzător de hemoglobină, strictă, în cadrul programelor de „uz
potrivit studiului publicat în Optica. Algoritmul a fost antre- compasional”, medicamentul putând
nat prin parcurgerea mai multor seturi de imagini ale con- fi administrat pacienţilor cu necesar
junctivelor palpebrale și nivelurilor de hemoglobină prove- de ventilaţie mecanică invazivă, ce-
nite de la 138 de voluntari de la Moi University Teaching and lor spitalizaţi cu necesar suplimentar
Referral Hospital, din Eldoret, Kenya. Autorii studiului au de oxigen, pacienţilor cu ventilaţie
testat eficienţa aplicaţiei pe 15 voluntari, comparând valorile non-invazivă sau celor cu suport vital extracorporeal. „Pro-
hemoglobinei cu cele măsurate prin metode convenţionale. gramele de uz compasional sau utilizarea compasională,
Rezultatele obţinute au fost încurajatoare, fiind similare ce- siguranţă, indiferent de rasă, nefiind necesară calibrarea care sunt instituite la nivelul fiecărui stat membru al UE,
lor măsurate prin analize standard. acestuia. „Prin utilizarea acestei aplicaţii, pacienţii vor pu- au scopul de a le oferi pacienţilor cu o boală care poate pune
Ușor de utilizat, aplicaţia necesită doar fotografierea tea obţine un nivel foarte precis al hemoglobinei. (...) Orice viaţa în pericol sau care poate genera un handicap grav și
pleoapei cu ajutorul telefonului mobil și încadrarea imagi- smartphone are numeroși senzori incluși. Să utilizăm câţiva pentru care nu există opţiuni de tratament disponibile,
nii într-un anumit model predefinit. Potrivit autorilor stu- dintre aceștia pentru analize biologice și fiziologice”, a decla- acces la tratamente care sunt încă în curs de dezvoltare și
diului, conjunctiva palpebrală a fost selectată ca localizare rat pentru Reuters Young Kim, autor al studiului și profesor care nu au primit încă o autorizaţie de punere pe piaţă. Pen-
principală pentru analiză deoarece microvascularizaţia este asociat de Inginerie biomedicală la Purdue University, West tru COVID-19 nu există până în prezent niciun tratament
vizibilă la acest nivel, iar spectrul nu este afectat de culoa- Lafayette, Indiana. sau vaccin aprobat”, potrivit ARPIM (Asociaţia Română a
rea pielii. Prin urmare, același algoritm poate fi utilizat în Sursa foto: https://bit.ly/3ehYqEg Producătorilor Internaţionali de Medicamente).

VIAŢA MEDICALĂ dr. CAMELIA CRISTINA DIACONU, EDITOR BERTA ALEXE în redacţie, pe toată durata lunii, pentru o
publicaţie săptămânală dr. GABRIEL DIACONU, Adresa: Green Gate, perioadă de 1, 3, 6 sau 12 luni.
Fondator prof. dr. DAN L. DUMITRAȘCU, bd. Tudor Vladimirescu nr. 22, Titularii abonamentelor pe 12 luni
dr. MIHAIL MIHAILIDE dr. RADU GOLOGAN, etaj 11, sector 5, București sunt creditaţi astfel:
Director editorial dr. ALEXANDRA GUŢĂ, Telefon: 021.315.61.09; – membrii Colegiului Medicilor
dr. LAURA DAVIDESCU dr. NICOLAE-IORDACHE IORDACHE, Stomatologi din România – 5 ore de EMC;
Redactor șef Fax: 021.315.69.80;
dr. ALEXANDRA MIHAI, dr. GABRIELA Publicitate: 0729.729.737 – membrii Colegiului Farmaciștilor din
DAN DUMITRU MIHALACHE
MIHĂILESCU, prof. dr. FLORIN România – 10 ore de EFC;
Redactori E-mail: redactia@viata-medicala.ro
dr. MĂDĂLINA EUGENIA BADEA, MIHĂLŢAN, dr. CORNELIA PARASCHIV, Director general – membrii OBBCSSR – 7 credite FPC;
Website: www.viata-medicala.ro
dr. ROXANA DUMITRIU, dr. VIOREL PĂTRAȘCU, dr. SIMONA MELNIC – membrii OAMGMAMR – 5 ore de EMC.
ISSN 1220-5354
FLORENTINA IONESCU, acad. CONSTANTIN POPA, Director vânzări Detalii la tel.: 021.315.60.60, de luni
Tiparul executat de Deasign Print
CRISTINA GHIOCA, PAULA ROMANESCU, CANDID STOICA, până vineri, orele 9–15, sau prin e-mail:
MIRCEA TOMESCU ABONAMENTE
DORINA NOVAC, dr. ALINA SIMACHE dr. VLAD STROESCU, DEMOSTENE abonamente@viata-medicala.ro.
Marketing și Publicitate  În perioada 1–20 a fiecărei luni, la toate
Colaboratori permanenţi ȘOFRON, dr. FLORINA VÎRNĂ Conducerea săptămânalului
Grafică pagina 1 dr. MARIANA MINEA oficiile poștale din ţară, se pot încheia abo­ „Viaţa Medicală” respectă opiniile titularilor
dr. RALUCA BULEA,
prof. dr. RADU-SEPTIMIU CÂMPIAN, ANDREI POPESCU Financiar-contabilitate na­mente la „Viaţa Medicală” până la sfârșitul de rubrică (persoane fizice sau juridice), ale
DORIN CHIOŢEA, Tehnoredactare CORINA PUPEZESCU, MARIA STEMATE anului 2020. În Catalogul de presă al Poștei colaboratorilor ocazionali și ale redactorilor
dr. MONICA-EMILIA CHIRILĂ, C. CIOSU, GINA MANCIU Secretariat Române, „Viaţa Medicală” săi, chiar dacă nu întotdeauna și le însușește,
prof. dr. ALEXANDRU VLAD CIUREA, Corectură DANIELA RADU figurează la Nr. 23078. câtă vreme acestea sunt argumentate și
dr. RICHARD CONSTANTINESCU, VIOLETA MOCANU Difuzare: Abonamentele se pot încheia și direct exprimate într-un limbaj decent.
Actualitate VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21
3

Editorial
C e se întâmplă uneori în min-
tea unor medici, de-i apucă
dar și pe culoarea emoţională a
respectivilor, predispuși avant la
lui acești oameni prind curaj, ba
chiar se simt validaţi silenţios,
I-aș lăsa pe acești oameni
unde le este locul de fapt, ergo la
Nu folosiţi pandalia negaţionismului sani-
tar? Văd în ultima perioadă opinii
lettre la negaţionism medical și
clarobscurul pseudoștiinţei, gla-
aceasta este de fapt ocazional
problematic.
periferie, dacă n-ar fi tocmai po-
vara morţilor, victimele epidemi-
medicina drept deșănţate, nodpăpuriste, flagrant
conjuncte diverselor teorii ale
zată cu detalii uneori spiritual-re-
ligioase, alteori eclectic-mistice.
Ce-i drept, să intri la tăvăleală
într-o polemică oarecare pe temă
ei de coronavirus care mă apasă.
Moartea în contextul unei infecţii
scut pentru conspiraţiei în ce privește pan-
demia de COVID-19. De la faptul
N-am să rostesc nume. Nu e o în-
tâmplare că sunt aceiași „obiș-
medicală cu astfel de indivizi e tot
ce așteaptă și speră. Un loc la masă
este, prin definiţie, prevenibilă re-
spectiv evitabilă. Tușa mefistofe-
inepţii! că posibil majoritatea bolnavilor
sunt „asimptomatici”, la faptul că
nuiţi” ai controversei, ceea ce pe
bună dreptate a fost numit de jur-
pe care nu-l mai au, sau doresc să-l
capete. O importanţă, relevanţă,
lică (o fi fost de? o fi fost cu?) este
irelevantă.
decesele ar fi fost supra-raportate, naliști „negustorie de îndoială”. audienţă care le lipsește, și după Felul mi-e a fi politicos. Dar
și culminând cu utilitatea inter- Cui prodest? Cine le dă lumină? care tânjesc. Și, nu în ultimul rând, nu așa. Nu cu ei. Și nicidecum
venţiei autorităţilor, piaţa de presă Fapt este că într-o ţară norma- o praștie cu invizoacă orientată vreodată cât timp rămânem în
abundă, recent, de viteji doctorași lă derapajele etice ale medicilor către varii poziţii la fel de vremel- aceeași profesie. Vrei să fii nega-
și profesori, care mai abitir după în zona pandaliei negaţioniste ar nice ca ei, dar care le satisfac fan- ţionist? Foarte bine. Fă-te profet.
război se arată. trebui mustrate de autoritatea tezia egolatră că ce spun ei e mană, Fă-te guru. Fă-te căpitan de oști.
Este, după cum spuneam, o medicală de reglementare, în spe- și ce le iese pe gură e mir. Și totuși, Dar lasă medicina, pe care de
pandalie a cărei motivaţie poate ţă Colegiul Medicilor. Că au verb, Colegiul Medicilor ar trebui să lă- fapt o folosești drept scut pentru
sta pe frustrări intra- sau interper- că n-au lesă, că latră și mușcă murească elegant, definitiv, pozi- toate inepţiile tale, celor care
Dr. Gabriel Diaconu sonale, un oportunism cinic bazat nu face mare diferenţă. Dar că ţia comunităţii medicale în plină chiar au drag și aplecare spre
pe calcule și aritmetică a puterii, prin lipsa de răspuns al Colegiu- pandemie. medicină.

Numărul donatorilor de plasmă


convalescentă, insuficient 80%
Din cei peste 12.000 de români care dintre pacienţii
s-au vindecat de COVID-19, doar cu COVID-19
sub 100 de persoane s-au prezentat nu dezvoltă
la centrele de transfuzie pentru forme severe sau medii,
a dona plasmă convalescentă. De ci forme ușoare sau
aceea, două asociaţii de pacienţi asimptomatice.
cer organizarea unei campanii
de informare despre importanţa
donării de plasmă convalescentă.

A
sociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni
Autoimune (APAA) şi Asociaţia
Română a Pacienţilor cu Imu-
nodeficienţe Primare (ARPID)
au făcut publice, în cadrul unei conferinţe
de presă online, mai multe propuneri pri-
vind îmbunătăţirea gestionării recoltării
de plasmă hiperimună pentru pacienţii
cu COVID-19 aflaţi în stare gravă. „Rugăm
Ministerul Sănătăţii să realizeze o campa-
nie de informare către populaţie despre im-
portanţa donării de plasmă convalescentă.
Astfel încât donatorii să știe în ce centre
să se prezinte. (...) O altă problemă impor-
tantă o reprezintă stocarea acestei plas-
me, ceea ce nu se poate face la ora actuală.
Nu știm dacă va veni sau nu un val doi (de
COVID-19 - n.red.) la toamnă sau la un mo-
ment dat în viitor, dar ar fi bine să fim mai pre-
gătiţi data viitoare”, a afirmat Otilia Stanga,
președintele ARPID. Florin Hozoc. Acesta a mai anunţat că a în- ropean aprobat deja la 4 aprilie 2020 de orice rezultat, chiar și pe un număr mic de
cheiat un protocol cu Patronatul Furnizori- ţările Europene. (...) Noi susţinem finan- pacienţi, este important. Să nu uităm că in-
Parteneriat pentru creșterea lor Privaţi de Servicii Medicale (PALMED) ciar, împreună cu alţi sponsori, realizarea teresul foarte mare pentru această metodă
donării în vederea creșterii numărului de donatori de analize medicale. Avem fonduri pentru a venit de la un studiu publicat în China pe
Florin Hozoc, directorul Besmax Phar- de plasmă. Astfel, au propus să fie acceptate 4.500 de teste, dar pe măsură ce acestea cinci cazuri, care au mers bine”, a explicat
ma, a menţionat că firma pe care o repre- pe lista de donare nu doar persoanele care au se fac noi le putem suplimenta”, a mai spus Dorel Săndesc. Specialistul a adăugat că din-
zintă a donat statului 50 de echipamente bilet de externare din spital, ci și cele care nu Florin Hozoc. Până în prezent, 31 de spitale tre cele 31 de spitale, doar opt au administrat
pentru recoltarea de plasmă convalescentă, au prezentat simptome ale bolii, dar pot dove- din România au solicitat și au primit apro- plasma la pacienţii cu COVID-19 în stare
însă au fost puse în funcţiune doar 18. „Aș- di cu analize că au avut coronavirus și că pre- barea de a colecta plasmă de la pacienţii critică. Astfel, aproximativ 25 de pacienţi au
teptăm de la Ministerul Sănătăţii să ne spu- zintă anticorpi anti-SARS-CoV-2 în concen- vindecaţi de COVID-19, după cum a precizat primit plasmă convalescentă. Acesta a mai
nă unde trebuie să instalăm celelalte 32 de traţie suficient de crescută, ca să poată dona prof. dr. Dorel Săndesc, președintele Asoci- menţionat că nu au fost înregistrate reacţii
echipamente și probabil lucrul acesta se va plasmă. „Am solicitat Ministerului Sănătăţii aţiei de Anestezie și Terapie Intensivă din adverse și că rata efectelor secundare este
întâmpla după ce vor avea discuţii cu toate să modifice metodologia de colectare de România. „Este adevărat că în această pe- foarte mică.
centrele de transfuzii din ţară”, a adăugat plasmă și să o pună în acord cu Ghidul eu- rioadă de căutare febrilă a unui tratament, Dorina Novac

TERMOSCANAREA, obligatorie
la intrarea în spaţii închise
M ăsurarea temperaturii cor-
porale este parte a triajului
epidemiologic obligatoriu cuprins
din cadrul unei instituţii publice,
complex comercial, unitate de
prestare a serviciilor etc.
sius, refuză dezinfectarea mâini-
lor sau purtarea măștii de protec-
ţie i se poate interzice intrarea în
în ordinul privind regulile insti- Măsurarea temperaturii cor- spaţiul închis.
tuite pe perioada stării de alertă, porale se va efectua atât persona- Totodată, în aceste cazuri,
subliniază reprezentanţii Minis- lului propriu, cât și vizitatorilor termoscanarea se poate repeta
terului Sănătăţii (MS). Astfel, sau consumatorilor. MS precizea- după o perioadă de 2-5 minute
termoscanarea este obligatorie la ză că în cazul în care un client are de repaus.
intrarea într-un spaţiu închis, fie temperatura peste 37,3 grade Cel- Cristina Ghioca
4 VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21 Campanie

Vaccinurile suplimenta
Campanie coordonată
de dr. Gindrovel Dumitra,
Grupul de Vaccinologie
al SNMF

cum poate fi „întărită” im


Venind în completarea vaccinurilor cuprinse în Programul Naţional de Vaccinare, vaccinurile suplim
și eliberate pe baza unei reţete simple reprezintă o soluţie eficientă pentru sporirea imunităţii.

P
rogramul Naţional de 2. Vaccinul hepatitic B 4. Vaccinul HPV - pentru sugarii cu vârsta de
Vaccinare (PNV) conţine Hepatita B are risc de evo- Legătura cauzală dintre HPV și 6-11 luni, primovaccinarea este
un număr limitat de vac- luţie spre ciroză sau carcinom cancerul de col uterin (CCU) este formată din două doze la mini-
cinuri care previn boli hepatocelular. În 2014, Comitetul certă și comparabilă cu legătura mum două luni interval, rapel în al
grave. În afara PNV, sunt dispo- OMS pentru Europa a adoptat Pla- dintre fumat și cancerul pulmo- doilea an de viaţă, dar la minimum
nibile şi alte vaccinuri împotriva nul European pentru Vaccinare, nar. CCU este unul dintre cele mai 2 luni după primovaccinare;
unor afecţiuni la fel de grave – vac- ca urmare a creșterii alarmante a frecvente și mortale cancere care - pentru copiii cu vârsta cu-
cinurile suplimentare – care vin în numărului de cazuri de boli preve- afectează sexul feminin. În Româ- prinsă între 12 și 23 de luni,
completarea schemei PNV. Aces- nibile prin vaccinare. Unul dintre nia, la fiecare patru ore o femeie primovaccinarea este formată din
tea pot fi procurate din farmacie, obiectivele acestuia este controlul moare din cauza CCU, ceea ce ne două doze la interval de două luni,
pe baza unei reţete simple elibera- răspândirii hepatitei B prin intro- situează pe locul întâi în Europa urmată de rapel la un interval de
te de medicul de familie. Și unele, ducerea vaccinării în toate ţările la mortalitatea prin CCU. Putem 12-23 de luni după imunizarea
și celelalte construiesc o imuni- europene2. proteja pacientele noastre împo- primară;
tate puternică împotriva bolilor Chiar dacă vaccinul hepati- triva acestei boli, dar și a altora - pentru copiii cu vârsta peste
prevenibile prin vaccinare. tic B este inclus în PNV din 1995, produse de HPV, prin administra- 2 ani, adolescenţi și adulţi, două
au mai „scăpat” persoane nevac- rea vaccinului inclus în PNV (pen- doze la interval de minimum o
1. Vaccinul gripal cinate, iar cei născuţi înainte de tru adolescentele în vârstă de 12-14 lună, cu rapel doar în condiţii
Gripa poate evolua grav. Sezo- 1989 nu au fost cuprinşi în sche- ani). Nu ezitaţi să îl recomandaţi și de expunere continuă la infecţie
nul gripal 2018-2019 a înregistrat mele pentru recuperarea vacci- în afara PNV, ţinând cont de reco- meningococică.
2.310 îmbolnăviri și 199 de decese, nului. Acesta este motivul pentru mandările Centrului internaţional b. Vaccinul meningococic con-
unul din doi copii cu vârsta sub 1 care îl recomandăm ca vaccin pentru controlul bolilor (CDC), jugat tetravalent are rol în pre-
an a fost spitalizat, iar pacienţii suplimentar. începând de la vârsta de 9 ani, atât venirea bolii produse de Neisse-
cu vârsta peste 65 de ani au avut Vaccinul se găsește în două la fetiţe, cât și la băieţi, limita su- ria meningitidis grup A, C, W,
o rată de internare de 83,4% din concentraţii: pentru copiii până la perioară de vârstă fiind de 45 de Y. Se administrează începând
cauza gripei1. vârsta de 15 ani (inclusiv) și pentru ani (extinsă prin decizia din iunie cu vârsta de 6 săptămâni, conform
Toţi pacienţii noștri trebuie persoanele cu vârsta peste 16 ani. 2019)6. Schema de vaccinare: schemelor7:
protejaţi de gripă, pentru că ori- Schemele de administrare sunt - două doze, cu interval de 6-12 - pentru copiii cu vârsta de 6 săp-
cine poate avea evoluţie cu forme identice, respectiv: luni între ele, pentru copiii cu vâr- tămâni-6 luni, două doze la inter-
grave, spitalizare și deces. Inclusiv - o doză cât de repede posibil, a sta între 9 și 14 ani (inclusiv); val de două luni și rapel la vârsta de
noi, medicii! În contextul actual doua doză după cel puţin o lună, a - 0-2-6 luni, pentru copiii peste 12 luni;
epidemiologic, de pandemie de treia doză după șase luni; 15 ani, toate cele trei doze necesi- - pentru copiii cu vârsta de 6-12
COVID-19, vaccinarea antigripa- - schema accelerată conferă tând administrare în decursul unei luni, o doză, cu rapel la vârsta de 1
lă în sezonul gripal 2020-2021 va protecţie rapidă, dar necesită rapel perioade de 1 an. an, dar la minimum 2 luni interval;
avea o importanţă foarte mare, – trei doze la interval de cel puţin o Vaccinul HPV nu este reco- - pentru copiii cu vârsta peste
deoarece orice boală respiratorie lună, urmată de rapel la 12 luni. mandat femeilor gravide! Totuși, 1 an, adolescenţi și adulţi, o doză.
vulnerabilizează individul și îl face Vaccinul se administrează gra- în cazul în care acesta a fost admi- c. Vaccinul meningococic B pro-
susceptibil la suprainfecţii cu alte videlor doar în caz de risc crescut nistrat accidental în timpul sarci- teic recombinat, pentru preve-
virusuri sau bacterii. de a contracta boala. Adminis- nii, nu se impune întreruperea sar- nirea bolii produsă de Neisseria
În România, avem la dispoziţie trarea vaccinului este permisă în cinii. Vaccinul poate fi administrat meningitidis grup B, este avi-
două vaccinuri gripale inactiva- timpul alăptării. în timpul alăptării3. zat doar la persoanele cu vârsta
te tetravalente, un vaccin gripal peste 10 ani, fără limită superioară
trivalent inactivat (ambele injec- 3. Vaccinul hepatitic A 5. Vaccinul meningococic de vârstă8. Schema de vaccinare
tabile intramuscular/subcutanat) Incidenţa anuală a cazurilor de Meningita menigococică este este:
și un vaccin viu atenuat reasortat hepatită A este în creștere, în 2018 o dramă cu evoluţie rapidă și risc - două doze la interval de 6 luni
tetravalent cu administrare in- înregistrându-se 4.562 de cazuri, vital. Din păcate, în România se în- sau imunizare rapidă cu trei doze
tranazală. Schema de vaccinare fiind afectate în special categoriile registrează o creștere a numărului – primele două doze au interval de
diferă, fiind necesară o aten- de vârstă 0-19 ani, cu frecvenţa ma- de cazuri – 73 în 2018, soldate cu
ţie sporită la recomandările din ximă la 5-9 ani. Vaccinul hepatitic 16 decese (rata de fatalitate este de
Rezumatul Caracteristicilor A este disponibil în concentraţia 22,22%)4. Frecvenţa cea mai mare
Produsului (RCP). Printre princi- pentru copiii cu vârsta cuprinsă în- a bolii este înregistrată în inter-
piile generale de administrare se tre 12 luni și 15 ani, iar concentra- valul 0-4 ani. De aceea, trebuie să
numără: ţia pentru adulţi, la persoanele cu asigurăm cât mai repede protecţia
- sugarii se vaccinează antigri- vârsta peste 16 ani. Ambele catego- prin vaccinare. Vaccinul meningo-
Bibliografie pal începând de la vârsta de 6 luni, rii de vârstă au aceeași schemă de cocic este inclus în PNV în 14 ţări
1. https://dexonline.ro/definitie/op%C8%9Bional
cu vaccin inactivat injectabil în vaccinare: europene5.
2. https://dexonline.ro/definitie/suplimentar
3. http://www.cnscbt.ro/index.php/infor- doză de 0,5 ml; - o singură doză, urmată de un Există trei tipuri disponibile de
mari-saptamanale/gripa/210-informare-infec- - copiii cu vârsta sub 9 ani care rapel la interval de minimum 6 vaccin meningococic: vaccin me-
tii-respiratorii-11-17-05-2015-s20/file
4. http://www.cnscbt.ro/index.php/rapoarte-anu- nu au mai fost vaccinaţi niciodată luni. ningococic B recombinat, vaccin
ale/1302-analiza-bolilor-transmisibile-afla- antigripal trebuie să primească o Gravidele se vaccinează doar meningococic conjugat tetravalent
te-in-supraveghere-raport-pentru-anul-2018/file
5. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/
a doua doză după un interval de în caz de risc crescut de a contrac- și vaccin meningococic B proteic
detail/hepatitis-b cel puţin 4 săptămâni de la prima ta boala, dar este permisă vaccina- recombinat.
6. https://www.ema.europa.eu/en/documents/ rea în timpul alăptării. a. Vaccinul meningococic B
administrare;
product-information/gardasil-9-epar-product-in-
formation_ro.pdf - vaccinul viu atenuat este indi- De reţinut că pentru un paci- recombinat protejează împo-
7. http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-da- cat pentru categoria de vârstă 24 ent care nu este vaccinat împotri- triva bolii produse de Neisseria
te-supraveghere/meningita-meningococi-
ca/1183-evolutia-bolii-meningococice-2018/file de luni - 18 ani. va hepatitei A şi B există vaccinul meningitidis grup B. Acesta se
8.https://bit.ly/3gjLE9Y  Nu uitaţi! Gravidele trebuie combinat A și B atât pentru copiii administrează începând cu vâr-
9. https://bit.ly/2TxdkhW
10. https://bit.ly/2XsJhJy
vaccinate în sezonul gripal, însă, la în vârstă de 1-15 ani inclusiv, cât și sta de 2 luni, după următoarea
11. https://bit.ly/2yzKLt4 fel ca orice alt vaccin cu virus viu, pentru adulţii cu vârsta peste 16 schemă6:
12. https://bit.ly/2XsJsoc vaccinul gripal viu atenuat este ani. Ambele au aceeași schemă de - sugari cu vârsta între 2 și 5
13. https://www.anm.ro/_/_RCP/
rcp_2201_10.12.09.pdf interzis gravidelor. Realizăm ast- administrare, respectiv, trei doze, luni, primovaccinarea este for-
14. https://bit.ly/3ggw0MG fel o protecţie dublă: a mamei și a primele două la o lună distanţă, iar mată din trei doze la minimum o
15. https://bit.ly/2X0RwgE
16. https://www.anm.ro/_/_RCP/ fătului/sugarului, care beneficiază a treia la șase luni după primovac- lună interval între ele, rapel la cel
rcp_5064_17.10.12.pdf de anticorpii materni până în mo- cinare. puţin 6 luni după primovaccinare,
17. https://www.anm.ro/_/_RCP/
RCP_8686_24.02.16.pdf
mentul la care poate fi vaccinat. Atenţie! Nu este corect să-i ad- sau două doze la interval de 2 luni,
18. https://www.anm.ro/_/_RCP/ Vaccinarea poate fi făcută la orice ministrăm unui copil jumătate de cu rapel la cel puţin 6 luni după
rcp_5405_25.02.13.pdf vârstă a sarcinii. doză din vaccinul pentru adulţi. primovaccinare;
Campanie VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21
5

are sau
Principiile generale
de administrare şi asociere
a vaccinurilor

munitatea
- Două sau mai multe vaccinuri pot fi administrate simultan.
- Este necesar un interval de 28 zile între două vaccinuri vii.
- Un vaccin viu poate fi administrat oricând înainte sau după un
vaccin inactivat.
- Un vaccin inactivat poate fi administrat oricând înainte sau
după un vaccin viu.
- Vaccinurile injectabile intramuscular se administrează în regi-
mentare disponibile în farmacii unea antero-laterală a coapsei la nou născuţi şi sugari și în del-
toid la copii şi adulţi.

o lună între ele, urmate de doza a


treia, la interval de patru luni; - pentru copiii cu vârsta de 12 Vaccinarea este inclusă în PNV
Vaccinul se administrează la luni-5 ani, două doze, la interval de în 17 ţări europene. Sunt dispo-
gravide doar în caz de risc cres- minimum 2 luni. nibile două tipuri de vaccin ro-
cut de a contracta boala, dar este b. Vaccinul pneumococic conju- taviral, administrarea lor fiind
permis în timpul alăptării. gat 13 valent (PCV13) este des- limitată de vârstă.
tinat copiilor începând cu vârsta a. Vaccinul rotaviral viu oral
6. Vaccinul pneumococic de 6 săptămâni, adolescenţilor, pentavalent
Pneumococul, patogen exclu- adulţilor și vârstnicilor. Schema - trei doze, la interval de 2 luni
siv uman, e cel mai frecvent agent de vaccinare: (prima doză administrată cel mai
etiologic al pneumoniei comuni- - pentru copiii cu vârsta cuprin- devreme la vârsta de 6 săptămâni
tare, meningitei pneumococice, să între 6 săptămâni și 6 luni, două şi cel mai târziu la vârsta de 12
bacteriemiei şi otitei medii. Acesta doze, la interval de minimum 2 luni, săptămâni, cu interval minim în-
manifestă portaj nazal crescut la urmate de un rapel la interval de tre doze de cel puţin 4 săptămâni;
copii și căpătă rapid rezistenţă la 6 luni; cea de-a treia doză nu mai târziu
antibioticele uzuale. - pentru copiii cu vârsta cu- de vârsta maximă de 32 de săptă-
Vaccinul pneumococic conju- prinsă între 7 și 11 luni, două doze mâni11).
gat 13 valent a fost inclus în PNV la interval de cel puţin o lună, rapel b. Vaccinul rotaviral viu oral
doar din 2017, deci încă nu există în cel de-al doilea an de viaţă; - două doze, la interval minim
o circulaţie redusă a pneumococu- - pentru copiii cu vârsta cu- de 4 săptămâni (prima doză cel mai
lui în comunitate, ceea ce menţine prinsă între 12 și 23 luni, două doze devreme la vârsta de 6 săptămâni
indicaţia vaccinării suplimenta- la interval de cel puţin 2 luni; și a doua doză la cel mult 24 de
re pentru toate persoanele năs- - pentru copiii cu vârsta peste 2 săptămâni12).
cute anterior lunii august 2017. ani, adolescenţi, adulţi și vârstnici,
În prezent, există trei tipuri o doză. 8. Vaccinul varicelic
de vaccin pneumococic, res­ Vaccinul nu este recomandat Varicela, această „boală a co-
pectiv: vaccinul pneumococic pentru gravide! Nu există date re- pilăriei”, înseamnă febră, erupţie
conjugat 10 valent, vaccinul pneu- feritoare la administrarea acestuia pruriginoasă și inestetică, asoci-
mococic conjugat 13 valent și vac- în timpul alăptării. ind forme grave la adolescenţi și
cinul pneumococic polizaharidic c. Vaccinul pneumococic poliza- adulţi, complicaţii la gravide și pa-
23 valent. haridic 23 valent este indicat pen- cienţi cu boli cronice și necesitând
a. Vaccinul pneumococic conju- tru prevenirea infecţiilor pneumo- numeroase zile de concediu medi-
gat 10 valent9 este recomandat cocice cu serotipurile conţinute în cal. Este mult mai bine să prevenim
sugarilor și copiilor, începând cu vaccin, la persoanele cu vârsta pes- prin vaccinare. Vaccinul se admi-
vârsta de 6 săptămâni. Schema de te 65 de ani10. Schema de vaccinare nistrează începând cu vârsta de 9
vaccinare: recomandată este: luni, după următoarea schemă:
- pentru copiii cu vârsta de 6 - o doză, cu revaccinare la in- - două doze de vaccin, la inter-
săptămâni-6 luni, vaccinare prima- terval de 5 ani. val de minimum 6 săptămâni13.
ră cu trei doze, la minimum o lună În indicaţiile ACIP (Advi-
interval, rapel după 6 luni; sory Committee on Immunizati- 9. Vaccinul împotriva
- pentru copiii cu vârsta de on Practices) pentru anul 2020, encefalitei provocată de
7-11 luni, două doze cu interval PCV13 nu mai este recomandat căpușe
de minimum o lună și rapel în cel de rutină la adult. Acest lucru Pentru că vine vara și pacienţii
de-al doilea an de viaţă, dar la mi- se explică prin faptul că vacci- vă vor întreba, vă amintesc în câte-
nimum două luni după vaccinarea narea antipneumococică a fost va cuvinte de cele două vaccinuri
primară; introdusă pe scară largă în PNV pentru imunizarea profilactică îm-
cu mulţi ani în urmă, ceea ce a potriva encefalitei produsă de că-
dus la apariţia Herd Immunity pușă. Schema de vaccinare este, în
(imunitate de grup) și, deci, la o principiu, asemănătoare:
circulaţie scăzută a pneumococu- - primovaccinare cu două doze,
lui în comunitate. Prin urmare, la interval de 1 sau 3 luni, și rapel
administrarea de rutină la adult la interval de maximum 12 luni,
nu mai este necesară. Cum, în Ro- ambele conferind protecţie pentru
mânia, vaccinul este inclus în PNV 3 ani14,15.Închei cu recomandările
de mai puţin de 3 ani, păstrăm în Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii
continuare recomandarea admi- şi ale CDC, de a-i acorda vaccinării
nistrării vaccinului pneumococic atenţia cuvenită, fără a amâna sau
13 valent la copiii restanţieri PNV, opri administrarea vaccinurilor pe
copiii cu vârsta peste 3 ani, adoles- durata pandemiei cu SARS-CoV-2.
cenţi, adulţi și vârstnici. Această perturbare a activităţii
La fel ca în cazul vaccinului de vaccinare duce la apariţia unor
gripal, în contextul pandemiei grupuri vulnerabile de indivizi,
de SARS-CoV-2 administrarea susceptibili la boli care pot fi pre-
vaccinului pneumococic NU pro- venite prin vaccinare. De fapt,
tejează împotriva virusului, dar actuala pandemie ne ilustrează o
orice vaccin care previne o boală lume fără vaccinuri, adică lipsită
respiratorie este binevenit întru- de una dintre cele mai eficiente
cât împiedică vulnerabilizarea in- metode de prevenţie specifică îm-
dividului la infecţii cu alte virusuri potriva bolilor contagioase sau,
sau bacterii. altfel spus, fără metode dovedite
ştiinţific a fi capabile „să crească
7. Vaccinul rotaviral imunitatea”.
Prin vaccinare putem pre- Dr. Dorica Sănduţu,
veni gastroenterita produsă Grupul de Vaccinologie al
de rotavirus, foarte frecventă Societăţii Naţionale de
și gravă în primul an de viaţă. Medicina Familiei
6 VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21 Opinii

Legea privind desfășurarea Sterilizare


rezidenţiatului ar putea fi și sterilitate
modificată Dr. Richard Constantinescu
Neplata gărzilor medicilor rezidenţi și lipsa unui sistem de evaluare a Pandemia ne aduce într-o zonă arhitectura, fiecare suflând cu entu-
cadrelor medicale responsabile de pregătirea acestora sunt câteva dintre în care fiecare-l studiază pe ziasm în pânzele celeilalte spre a duce
problemele care ar trebui soluţionate în contextul modificării modului de celălalt, învaţă să pășească și corabia umanităţii dinspre repetatele
efectuare a pregătirii prin rezidenţiat. să-și caute calea mai bună pe efluvii nesănătoase înspre ţărmuri ne-

U
întinate și proaspete. Este important să
care să pornească. Omul de azi se
n proiect de act normativ ce vizea- responsabile de pregătirea acestora, sunt aducem împreună arhitectura și medi-
ză modificarea anexei nr. 1 la Ordi- câteva dintre problemele semnalate. vrea steril și îl vrea și pe celălalt cina și să invităm specialiștii la dialog.
nul Ministrului Sănătăţii publice și O practică ilegală diseminată la nivelul în- asemenea lui. Curat și la distanţă. Ideea principală e aceea a locuirii, ino-
al Ministrului Educaţiei, Cercetării tregii structuri de pregătire este reprezentată vării și a sănătăţii publice, pornind de la
și Tineretului nr 1.141/1.386/2007, privind mo-
dul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în
specialităţile prevăzute de Nomenclatorul spe-
de efectuarea de gărzi neplătite, peste norma
prevăzută în contractul de muncă, de către me-
dicii rezidenţi aflaţi în primii ani de pregătire.
A m urmărit recent două dialoguri onli-
ne în care au fost invitaţi un sociolog,
profesor universitar, și un arhitect, cunos-
ceea ce scria Edward Glaeser în cartea
sa „Triumph of the City: How Our Grea-
test Invention Makes Us Richer, Smar-
cialităţilor medicale, medico-dentare și farma- Mulţi dintre aceștia ajung să facă peste șapte cut pentru activitatea sa internaţională. ter, Greener, Healthier and Happier”
ceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală a gărzi neplătite pe lună. Însă neplata gărzilor a Din cele spuse de sociolog am reţinut urmă- (The Penguin Press, 2011): „Nebunia
fost pus în transparenţă decizională la 15 mai. fost semnalată în anumite cazuri pe toată pe- torul aspect: universitarii-medici invitaţi reînnoirii urbane centrate pe clădiri ne
Acesta aduce prevederi privind modalitatea rioada rezidenţiatului. Aceasta, în condiţiile de televiziuni să-și exprime opiniile privind reamintește că orașele nu sunt struc-
de schimbare a centrelor de pregătire pentru în care legea prevede că „începând cu anul III evoluţia pandemiei au fost iniţial stângaci turi; orașele sunt oameni. (...) Trebuie
medici rezidenţi, precum și criteriile ce stau la de pregătire în specialitate, medicii rezidenţi în limbaj, pentru ca ulterior să înceapă să să ne eliberăm de tendinţa noastră de a
baza analizării acestei solicitări. pot fi incluşi, la cerere, în linia II de gardă fie mai coerenţi, mai consistenţi și cu un vedea orașele ca fiind doar clădiri și să
Totodată, sunt avute în vedere modalitatea efectuată în specialitatea în care îşi desfăşoară discurs mai puţin tehnic. ne amintim că orașul adevărat este fă-
de schimbare a unităţii angajatoare pentru me- rezidenţiatul”. Arhitectul, în schimb, s-a concentrat pe cut din carne, nu din beton”. Pentru ca
dicii rezidenţi pe loc, criterii de analiză a cere- „De foarte multe ori, în societatea româ- ideea că breasla sa e preocupată de a obţine această carne să nu devină hoit ar tre-
rii de schimbare a specialităţii pentru cazurile nească schimbările legislative sunt puse pe o contracte, de a înmulţi clădirile din Capita- bui ca o reţea de domenii să conlucreze:
justificate și desemnarea de comisii de soluţio- poziţie inferioară practicilor înrădăcinate de-a lă și de a-și spori portofoliul. Asta m-a dus cu cultura, arhitectura, designul, medici-
nare a contestaţiilor la examenul de medic spe- lungul anilor. În acest fel, întregi generaţii de gândul la ce susţinea arhitecta Oana Bog- na, farmacia, statistica, istoria, psiho-
cialist, medic stomatolog specialist, respectiv tineri medici pășesc într-un sistem presărat cu dan, ce activează de o vreme în Belgia, cum sociologia, știinţele mediului, tehnolo-
farmacist specialist. O altă prevedere vizează nereguli și nedreptăţi, obișnuindu-se în timp că arhitectura „a funcţionat aproape ca un gia, chimia, ingineria civilă și militară,
complice vinovat de distrugere a suprafeţei economia politică și administraţia pu-
Pământului”. blică. E necesar să existe un proces de
Medicii și arhitecţii, deopotrivă, au por- contaminare valorică, de fluiditate și
niri demiurgice. Cei șase ani de studii uni- dinamism între discipline.
versitare îi petrec în ideea că ei sunt marii
artizani ai ridicării de jos a omului și a clădi- Pandemia și potenţialul fertil al
rilor. Ei sunt făuritorii verticalizării mobile societăţii
Progresul umanităţii este strâns
și imobile. Unii în halate albe, ceilalţi înveș-
mântaţi în straie negre. legat de oraș. Proximitatea, densita-
tea, apropierea și diversitatea acce-
Și acum, după 15 ani, îmi este vie amin-
lerează creativitatea. Umanitatea s-a
tirea unei întâlniri pe care am avut-o cu
ridicat din pieţele și străzile marilor
șeful unei clinici pentru un interviu. Aerul
orașe ale lumii. Orașele au fost porţi
atotputernic pe care voia să-l transmită l-a
de intrare și de împrăștiere a bolilor,
păstrat pe toată durata dialogului. O idee
dar și porţi de intrare și de răspân-
a revenit constant de-a lungul celor peste
dire a ideilor. Veșnicia s-a născut la
două ore cât am stat în fastuosul cabinet,
sat, dar vitalitatea sporește la oraș.
ce contrasta strident cu restul clinicii: doc-
Pandemia ne aduce într-o copilărie a
torii pot face oricând și cu mare măiestrie
orașului în care fiecare-l studiază pe
literatură, muzică, pictură și altele, pe când
situaţia de incompatibilitate pentru membrii cu acestea și perpetuându-le, de cele mai multe celălalt și fiecare învaţă să pășească și
artiștii și alte categorii profesionale nu vor
acestor comisii sau a membrilor comisiilor de ori în necunoștinţă de cauză. să-și caute în orizontul privirii calea mai
putea niciodată să trateze nici măcar un
examinare a candidaţilor. Nu consider că este o vină singulară aţin- bună pe care s-o pornească mai vioi sau
panariţiu. Și în timp ce vorbea, privirea i
tită către sistemul medical sau către factorii mai domol. Sterilizarea este o metodă
se îndrepta către degetul cinci de la mâna
NEPLATA GĂRZILOR ȘI EVALUAREA decizionali, cât este culpa comună a indi- importantă și practicile de deconta-
dreaptă, parcă și mai apăsat voind să trans-
ÎNDRUMĂTORILOR ferenţei și comodităţii generaţiilor tinere. minare conferă siguranţă serviciilor
mită că avea lumea mereu la degetul mic.
Societatea Multidisciplinară a Medicilor Dintr-o frică indusă sistematic, preferăm medicale furnizate. Pandemia ne-a
Rezidenţi (SMMR) trage un semnal de alarmă să alegem poziţia evitantă sau resemnată în Arhitectura ca artă terapeutică făcut-o constanţă a existenţei noas-
asupra funcţionalităţii întregului sistem de numeroase rânduri și să întreţinem, invo- Cu peste două milenii în urmă, tre urbane. Îndată ce simte pericolul,
pregătire în rezidenţiat din România și vine luntar, defecţiunile sistemului”, a declarat arhitectura era așezată în ide- omul de azi își duce mâna la cingătoare.
cu propuneri privind acest proiect legislativ. pentru Viaţa Medicală dr. Ioan-Alexandru ea de artă terapeutică. Sfârșitul de Nici nu știi când scoate biocidul și se
Neplata gărzilor medicilor rezidenţi, lipsa Mirea, președintele SMMR. secol XIX și primele decenii ale secolu- luptă cu patogenii. Se vrea steril și îl
unui sistem de evaluare a cadrelor medicale Dr. Roxana Dumitriu lui XX au readus împreună medicina și vrea și pe celălalt asemenea lui. Curat
și la distanţă.
Omul este un aerob obligato-
Abonează-te pe 12 luni la Viaţa Medicală! riu – necesită oxigen pentru su-
pravieţuire și dezvoltare, dar și
conexiune cu semenul. O viaţă cu
Săptămânal, vei primi ziarul
Ziarul tipărit*: Ziarul pdf: tipărit și/sau vei avea acces la
sens e o viaţă fertilă. Sterilitatea,
prin pierderea legăturilor umane,

200 lei 129 lei ziarul în format pdf. În plus, vei


avea acces la toate articolele
tinde să se impună în aceste vre-
muri. Apariţia vieţii se datorează
producţiei, mobilităţii, morfolo-
*Primești bonus, gratuit, abonament pe 12 luni la ziarul pdf. postate pe www.viata-medicala.ro giei și transportului unor celule.
Viaţa socială apare și se naște prin
Cum te abonezi: aceleași mecanisme. Pandemia a
afectat potenţialul fertil al socie-
• Online: creează-ți cont pe medichub.ro și accesează tăţii. Secţionarea legăturilor inte-
www.medichub.ro/reviste/ziarul-viata-medicala rumane a oprit fluxul și tensiunea
creativă dintre oameni. Se încear-
sau că o cunoaștere prin distanţare,
• Trimite un e-mail pe adresa abonamente@viata-medicala.ro cu datele tale 0 necesară, dar nu suficientă.
(nume, adresă de livrare a ziarului, specializare) și cu dovada plății contravalorii
abonamentului (în contul RO09INGB0000999906229895, deschis la ING Bank; VÂND/ÎNCHIRIEZ
Titular cont: S.C. VIAŢA MEDICALĂ ROMÂNEASCĂ SRL; CIF RO4197070). FARMACIE ÎMPREUNĂ
CU SPAŢIUL EI. RELAŢII
Te vom contacta în cel mai scurt timp. Scanează QR codul pentru linkul de abonare LA TEL. 0755.730.237
Opinii VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21
7
CMMB mediate imun. Sesiunea de chirur- avea acces la sesiuni live, sesiuni

Conferinţa anuală a CMMB


gie va aborda cancerul de pancre- înregistrate și sesiuni de Q&A rea-
as. „Vedem cu toţii cum evoluează lizate prin web chat.
situaţia în privinţa infecţiei cu „Prin organizarea evenimentu-

se desfășoară online
SARS-CoV-2, cum datele, informa- lui online sper să dăm posibilitatea
ţiile și recomandările, inclusiv cele cât mai multor medici să participe,
emise de cele mai înalte foruri in- să se implice activ în cadrul eveni-

C
ternaţionale, sunt într-o continuă mentului, pentru că, să nu uităm,
ea de-a VIII-a confe- aspectele definitorii ale evenimen- mără: dezvoltarea comunicării dinamică. medicina este o profesie în care
rinţă anuală a Cole- telor știinţifice în format clasic. medic-pacient în strânsă legătură Este o afecţiune nouă, pe care informarea și pregătirea continuă
giului Medicilor din Tematica generală a conferin- cu digitalizarea în sănătate, rolul abia începem să o înţelegem, iar sunt esenţiale”, a transmis prof. dr.
Municipiul București ţei este „Medicina 9Generaţie”, medicului în societate, aspecte de pentru a le asigura pacienţilor noș- Cătălina Poiană.
(CMMB) se va desfășura în perioa- iar participarea medicilor este legislaţie și jurisdicţie. tri cea mai bună și mai eficientă Termenul limită pentru în-
da 25-27 iunie, în format exclusiv gratuită, în urma înscrierii pe sec- Numeroase patologii vor fi îngrijire este vital să fim la cu- scriere este 21 iunie 2020. Infor-
online. ţiunea aferentă evenimentului de abordate prin prisma impactului rent cu noutăţile”, a declarat prof. maţiile cu privire la accesul în
CMMB invită comunitatea me- pe site-ul https://conferintaonli- pe care COVID-19 îl are asupra dr. Cătălina Poiană, președintele cadrul manifestării vor fi trans-
dicală bucureșteană să descopere ne2020.cmb.ro/. acestora: Pediatrie, Oncologie, CMMB. mise în 22 iunie, prin e-mail, pe
o experienţă știinţifică inedită, în Printre temele de interes pe Pneumologie, Diabetologie, He- Medicii care vor participa la adresa furnizată la momentul
spaţiul virtual, care îmbină flexi- care CMMB le propune celor matologie, Epidemiologie și Boli Conferinţa Colegiului Medici- înscrierii.
bilitatea și inovaţia online-ului cu peste 13.000 de membri se nu- infecţioase, precum și patologii lor din Municipiul București vor Biroul Executiv al CMMB

Convalescenţa COVID-19, Termometria


cutanată, între
o nouă specializare da și nu
V
irusul SARS-CoV-2, eliminat virusul, nu mai prezintă reputată sub acest aspect balne-
necunoscut speciei pericol de contagiune, a devenit oclimatic. Este unul dintre ju-
umane, a provocat o
boală nouă, cu care
medicina nu are desigur experi-
imun faţă de noul coronavirus iar
infecţia nu mai recidivează.
Până la revenirea quo ante are
deţele cu cea mai redusă rată de
îmbolnăviri și mortalitate prin
COVID-19. Zona este intens împă-
Î n acest articol doresc să aduc
câteva lămuriri, în contextul
dezbaterilor apărute în presă le-
cu evoluţia cea mai nefavorabilă
este cea vârstnică, iar pacienţii
vârstnici de multe ori nu reacţio-
enţă, fiind și cu totul aparte. De- însă de parcurs o cale lungă. In- durită (încă) și are calităţi ale cli- gate de utilitatea monitorizării nează cu febră în cazul unei infec-
butul clinic este brusc, de pe o zi flamaţia ţesutului pulmonar este mei și aerului care merită atenţie. temperaturii cutanate la intrarea ţii. Infecţiile virale apar mai ales
pe alta, iar evoluţia formelor me- încă activă și poate evolua spre Un astfel de centru și-ar dobândi în magazine. Febra definită ca o în sezonul rece.
dii și severe reclamă îngrijiri spe- fibroză pulmonară. Miocardita curând notorietatea, putând trata creștere a temperaturii corporale Ce se va întâmpla așadar cu
ciale în secţii de terapie intensivă, se află într-o situaţie similară, iar și bolnavii din alte zone ale Euro- peste 38,3 grade C (în interva- un pacient vârstnic, infectat cu
pe primul plan fiind insuficienţa evoluţia către o cardiomiopatie pei, în beneficiul României care lul 37,2-38,3 grade C vorbim de SARS-CoV-2, contagios, subfe-
respiratorie. Perioadele în care dilatativă nu poate fi exclusă. Cre- și-ar dobândi un adevărat brand. subfebrilitate) este un simptom bril, care va ieși să facă cumpă-
bolnavul este intubat, ventilat ierul a suferit și el leziuni. Fiecare Îi adresez provocarea Ministeru- comun ce apare atât în boli in- rături de la un magazin aflat la o
artificial, se află în comă indusă, organ afectat se exprimă pe lim- lui Sănătăţii, care ar putea să ia fecţioase (virale sau bacteriene), distanţă de 300-400 m de casă, la
în afecţiuni non-infecţioase (boli o temperatură externă a aerului
autoimune, boli endocrine, sevraj de 2-3 grade C? Dacă a mai luat
alcoolic, tromboflebite, hema- înainte și un algocalmin pentru
toame, arsuri, pancreatită acută o durere lombară, cu siguranţă
etc.), cât și în insolaţii sau după că la determinarea temperaturii
efortul fizic. la intrarea în magazin va ieși că
Mecanismul prin care apa- nu are febră și va fi lăsat să intre,
re creșterea temperaturii este contagios fiind.
comun. Indiferent de stimul În altă situaţie, un tânăr care
(infecţios sau nu) organismul a căzut pe gheaţă/accident de bi-
reacţionează prin eliberarea de cicletă cu câteva zile înainte și a
citokine: IL1, IL6, TNFα, care vor făcut un hematom de coapsă, va
determina formarea de cliclo- veni cu taxiul la magazin și va ieși
oxigenază (COX) și generarea de subfebril la determinarea tempe-
prostaglandină E2 la nivel hipo- raturii cutanate (el fiind în faza
talamic. Astfel hipotalamusul va de resorbţie a hematomului ce
determina creșterea termogene- determină cel puţin subfebrilita-
zei și limitarea pierderilor de căl- te). În concluzie, el nu va fi lăsat
dură prin vasoconstricţie perife- să intre în magazin, fiind consi-
rică, rolul creșterii temperaturii derat suspect de COVID-19.
fiind acela de a distruge agentul Așadar termometria cutana-
patogen. tă este utilă, cu amendamentul că
Ideea de a face un triaj pe nu are o specificitate foarte bună
baza determinării temperaturii în a identifica pacienţii infectaţi
corporale în timpul unei epide- cu SARS-CoV-2. Utilitatea ei în
mii, cum este cea cu SARS-CoV-2, identificarea precoce a cazuri-
este perfuzat și hrănit artificial ba sa, cu manifestările specifice. în considerare realizarea acestui nu este lipsită de sens, deoarece lor de infecţie cu SARS-CoV-2,
durează uneori câteva săptămâni. Comorbidităţile trebuie reeva- centru medical specializat, operă principalul simptom la pacienţii precum și în controlul epidemiei
Dacă la început se considera luate. Recuperarea este dificilă, de pionierat în medicină. cu COVID-19 este febra (83-99%) prin această metodă urmând să
că suferinţa majoră este pneumo- îndelungată, depinzând în bună Unul dintre medicii români urmată de tuse, pierderea apeti- fie stabilită ulterior prin studii de
nia, s-a văzut curând că sunt afec- măsură de calitatea îngrijirilor de care s-au specializat în boli infecţi- tului, oboseală și dispnee. Măsu- specialitate.
tate majoritatea organelor, apara- specialitate. oase virusale la Universitatea Co- rarea temperaturii cutanate la Dr. Bogdan Pavel
telor și sistemelor. Miocardita, în Epidemia de COVID-19 va lumbia, din New York, absolvent nivel frontal cu ajutorul unui ter-
acest cadru, ridică probleme difi- continua indefinit, la un nivel că- al Facultăţii de Medicină din Bu- mometru cu infraroșu e igienică,
cile. Comorbidităţile preexistente ruia i se va putea face faţă, cu sau curești, este profund implicat în neinvazivă și aduce o in-
îngreunează considerabil actul fără un vaccin eficient și durabil lupta cu COVID-19, având și studii formaţie utilă privind
terapeutic. După un sejur destul ca protecţie, iar numărul conva- de specialitate deja publicate. Ar starea de sănătate a
de îndelungat, circa jumătate din lescenţilor este deja important. merita să fie contactat de auto- fiecărui cetăţean.
bolnavi părăsesc secţia ATI, cu Astfel, consider că se impune în- rităţile române în vederea unei Sunt însă și câteva
perspectiva vindecării. Bolnavul fiinţarea unor centre medicale colaborări sau chiar consilieri în aspecte de luat în
reînvaţă să se ridice din pat, să specializate în îngrijirea convales- cadrul valului actual de infecţii considerare. S-a
meargă, să mănânce, să vorbească cenţilor, cu profil dominant de re- cu noul coronavirus. De menţio- observat că po-
după o intubaţie îndelungată cuperare și cu abilităţi în tratarea nat că ideea înfiinţării unui astfel pulaţia cea
ș.a.m.d. diverselor suferinţe de organ care de centru specializat este împăr- mai vulne-
Convalescenţa este greoaie, se află încă în evoluţie. tășită de un mare centru ameri- rabilă și
dar se poate vorbi de vindecare. Un astfel de centru-pilot s-ar can – Universitatea Columbia. Să
Ce înţelegem însă prin vindeca- putea înfiinţa la Râmnicu Vâl- sperăm că acest articol-semnal va
re? În general, vorbim de vin- cea, într-una din staţiunile care avea ecou.
decarea virusologică, bolnavul a satelizează acest oraș, zona fiind Conf. dr. Corneliu Zeana
8 VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21 Special

Lavinia Simion
este Deputy CEO
Multichannel în Impactul pan
asupra organiz
cadrul MedicHub
Media din ianuarie
2020. În cadrul
companiei, a fost
Events Team
Manager în
perioada 2017- Măsurile impuse de autorităţi în luna martie, când s-a ins
2020, iar în prezent României, au afectat multe domenii, printre care și organ
coordonează profesioniștilor din sănătate. Distanţarea fizică, riscul de
numeroase ordonanţele militare au devenit subiecte la ordinea zilei,
evenimente în mediul online, pe platforme complexe care au înlocuit
dedicate medicilor Deputy CEO Multichannel la MedicHub Media, ne vorbe
și farmaciștilor, survenite în peisajul evenimentelor dedicate medicilor ș

’’
precum România, în contextul pandemiei de COVID-19.
Conferinţele
Medic.ro, Răspundem prin mijloace digitale nevoii de
Conferinţele educaţie medicală continuă și de interacţiune între
Farmacist.ro, profesioniștii din domeniul sănătăţii. De cinci ani,
platforma MedicHub reunește în mediul digital o
Forumul ORL.ro și
comunitate de specialiști dornică de informare în
multe altele. timp real.
mare de participanţi, să apară nea face-to-face (faţă în faţă – n.r.).
lucruri neprevăzute. Dintr-o dată, mediul online a deve-
Într-adevăr, ne aflăm într-un mo- nit un loc sigur și rapid în care pu-
ment în care ieșim din zona noastră tem continua să comunicăm. Inevi-
de confort. Ca organizator, în acest tabil, lumea se va adapta la zona de
moment, gestionarea situaţiilor digital pe care o vom transforma în
neprevăzute este diferită, deoarece noul normal.
partea tehnică, conexiunea la in- Care sunt beneficiile eveni-
ternet și serverele sunt în oarecare mentelor organizate în me-
măsură dincolo de controlul nos- diul online pentru medici și
Dacă în trecut, tru direct. Cu toate acestea, farmaciști, în contextul actual?
la conferinţele platforma MedicHub Evenimentele organizate în mediul
poate acomoda si- online sunt mult mai ușor de ac-
obișnuite (offline) organizate
multan un număr cesat. Informaţia este disponibilă
de MedicHub numărul
de peste 100.000 unui număr mare de persoane, indi-
participanţilor se situa între
de utilizatori și este ferent de localizarea geografică, cât
500 și 600 de profesioniști, în
în continuă dezvol- timp există o conexiune la internet.
mediul online, în contextul actual, tare, astfel încât Mai mult decât atât, prezentările
numărul participanţilor a depășit să putem gestiona știinţifice pot fi vizualizate și după
Lavinia Simion împreună cu echipa sa 2.000 pe un eveniment proiecte complexe și finalizarea evenimentului, astfel

’’
medical găzduit de platforma diverse. încât programul de la cabinet să nu
MedicHub. Cum credeţi că a re- mai fie o piedică în participarea la o
Cum aţi primit anunţul autorită- tă ocazie am lansat ușit mediul digital să manifestare știinţifică.
ţilor referitor la declararea stării
Oferim suportul o versiune nouă a modu- transforme organizarea eveni- Care este atitudinea medicilor
de urgenţă, din martie, când au necesar, pentru ca lului de transmisiuni live, astfel mentelor dedicate medicilor și și farmaciștilor vizavi de eveni-
fost interzise manifestările pu- mesajul liderilor de încât să putem răspunde celor mai farmaciștilor de la noi din ţară? mentele online, ţinând cont că
blice și private cu un număr mare opinie să ajungă la exigente cerinţe. Mediul digital a schimbat cu to- riscul de răspândire a virusului
de participanţi? cadrele medicale și Ce fel de evenimente pregătește tul percepţia oamenilor despre SARS-CoV-2 se menţine?
Anunţul autorităţilor ne-a prins punem la dispoziţie în prezent echipa dv. pentru me- evenimentele online. De exem- Am observat că atât medicii, cât
într-un moment foarte aglomerat, dicii și farmaciștii din România? plu, până acum, webinariile erau și farmaciștii sunt din ce în ce mai
în care urma să avem câte zece
mijloacele de
În momentul acesta lucrăm îm- foarte puţin explorate, deoarece deschiși, mai interesaţi de eveni-
evenimente medicale în fiecare comunicare prin care preună cu importanţi lideri de toată lumea prefera interacţiu- mentele online. Nevoia de educaţie
săptămână. Din păcate, proiecte se pot dezbate teme de opinie la proiecte adresate medi-

Când componenta digita


interesante dezvoltate de întreaga interes și genera idei cilor și farmaciștilor, mini-serii de
echipă au fost oprite în momentul inovatoare. webinarii care au rolul de a ajuta
în care am primit anunţul că se in- comunitatea medicală în manage-
terzic manifestările publice. Iniţial Noi ne desfășurăm activitatea în mentul infecţiei cu virusul SARS-
am fost informaţi că nu se pot or- mediul online de mulţi ani. Plat- CoV-2. Seriile de evenimente on- ble
ganiza evenimente cu mai mult de forma MedicHub.ro a apărut din line pentru medici au început să co
1.000 de persoane, însă informa- dorinţa de a crea în mediul onli- se desfășoare deja. Webinariile cu tre
ţiile se schimbau rapid, de la o oră ne o comunitate medicală unită. temele „Pandemia COVID-19 din cr
la alta. Tocmai începusem o con- Peste 47.000 de cadre medicale perspectiva pacientului pedia- off
ferinţă la care am permis accesul au cont în platforma MedicHub. tric” și „Comunicare, prevenţie și Pa
pentru maximum 200 de persoane ro și numărul este în continuă abordare în COVID-19” găzduite ieș
în momentul în care autorităţile creștere. Este drept că atunci când de platforma MedicHub au fost
ne-au informat că nici acest tip de am început acest proiect nu ne- urmărite de peste 10.000 de me- Di
întâlniri nu mai pot avea loc. Am am gândit că va fi folosit într-un dici. În perioada următoare plă- fo
început imediat să evaluăm impac- context cum este cel al pandemiei nuim să aducem în mediul online
tul pe care îl va avea această deci- de COVID-19. Această perioadă conferinţe de interes pentru toţi m
zie în organizarea de evenimente trebuie tratată ca o provocare, o specialiștii în domeniul sănătăţii. cia
medicale. oportunitate de a ne reinventa atât for

NEVOIA DE REINVENTARE
pe noi înșine, cât și modul în care
organizăm evenimente medicale.
Platforma MedicHub avea dezvol-
RISCUL UNOR ERORI
TEHNICE ESTE MARE Î n perioada stării de urgenţă am
vorbit și cu Lucian Ioniţă (foto),
cofondator și partener al platformei
cunoscuţi, oferindu-le o punte clară
pentru a transmite întrebări. Am vrut
să aflu de la Lucian Ioniţă dacă pande-
pe
pe
bli
Povestiţi-ne cum decurg lucru- tat modulul de evenimente online, Care sunt provocările actuale în Pacientul 2.0, platformă care include mia de COVID-19 a avut și părţi bune nic
rile acum în organizarea eve- așa că din martie am început seria domeniul evenimentelor medi- și un canal de YouTube dedicat. Misi- în domeniul său de activitate. ev
nimentelor medicale în online. de briefinguri și interviuri online. cale? De exemplu, într-un eveni- unea acesteia este de a ajuta pacienţii Pentru echipa de la Pacientul 2.0, era
Am văzut că echipa dv. deja orga- Ulterior, ne-am adresat compani- ment online se poate întâmpla ca din România să fie informaţi în do- ordonanţele date de autorităţi în sta- ele
nizează webinarii, briefinguri, ilor farma și ușor-ușor, am mutat tehnica să cedeze, platformele meniul sănătăţii. În același timp, ea rea de urgenţă referitoare la organi- re
interviuri cu specialiști. evenimentele în online. Cu aceas- să fie accesate de un număr prea pune în legătură pacienţii cu medici zarea evenimentelor nu au fost o pro- să
Special VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21
9

ndemiei de COVID-19
zării evenimentelor medicale
staurat starea de urgenţă pe teritoriul
nizarea evenimentelor dedicate
e transmitere a SARS-CoV-2 și
T recem de câteva luni printr-o
perioadă provocată de ceva
ce a reprezentat un șoc major
Adaptarea ecosistemului
comunicaţional
pentru toţi și care ne-a obligat să
, iar conferinţele medicale s-au mutat
acţionăm rapid pentru a-i face
t sălile de evenimente. Lavinia Simion, faţă. Niciunul dintre noi, oricâte
ește despre schimbările planuri de issues și crisis manage- diu. Poate părea chiar mai dificil
Grupaj realizat de ment am gândit, nu a fost pregă- în cazul evenimentelor medicale
și farmaciștilor în Florentina Ionescu tit pentru această nouă realitate. și a comunicării cu o componen-
Cu siguranţă contextul ultimelor tă preponderent în zona de BTL
luni a dus la o adaptare a tot ceea pentru companii farmaceutice și
medicală continuă a crescut și mai număr restrâns de participanţi. De ce înseamnă ecosistem comuni- diverse entităţi medicale, unde
mult de la apariţia virusului SARS- aceea, cred că webinariile și confe- caţional, inclusiv în domeniul există tot felul de reglementări,
CoV-2 și este cert că există o nevoie
rinţele online sunt o soluţie eficien- comunicării medicale și, impli- procese și proceduri stabilite și
acută de informare și comunicare. tă de care ne vom folosi și în viitor. cit, al publicităţii companiilor sedimentate în timp, care impun
Feedback-urile primite în urma Odată ce comunitatea medicală a farmaceutice. un anumit timp de aprobare și de
conferinţelor online organizate în îmbrăţișat acest mod de a parti- Cele mai multe companii și- implementare.
această perioadă ne încurajează cipa la manifestări știinţifice, nu au adaptat mesajele la context și Asistam încă de dinainte de
să venim cu noi proiecte în mediul cred că se va mai renunţa la el, și-au maximizat prezenţa atât în COVID-19 la o serie de inovaţii cu
digital. Prin intermediul platfor- chiar dacă ne vom întoarce la un mediile convenţionale, cât și în potenţialul de a transforma aceas- Iulia Tănase
mei MedicHub și al webinariilor nou „normal”. tot ceea ce înseamnă spaţiu onli- tă zonă de activitate. Acum, vom
pe care le organizăm ne propunem Care credeţi că este partea ne. Din păcate, agenţiile și com- avea posibilitatea de a alege cele Toată perioada aceasta a ară-
să rămânem în continuare locul cea mai afectată din domeniul paniile care au organizarea de mai bune opţiuni pentru situaţii tat că trecerea din offline în on-
de întâlnire online al comunităţii organizării evenimentelor de­ evenimente drept core business specifice și să investim în conti- line reprezintă o opţiune viabilă
medicale din România și să spri- dicate profesioniștilor din sănă­ sunt printre cele mai afectate nuare în dezvoltarea lor pentru a chiar și pentru evenimentele cu
jinim în acest fel lupta împotriva tate? de măsurile de siguranţă luate ne atinge cât mai bine obiectivele. un număr mare de participanţi
virusului SARS-CoV-2. În domeniul nostru de activitate, de autorităţi. Noi ne numărăm Paleta este foarte largă, iar spaţiul sau de speakeri. Sunt multe com-
interzicerea întâlnirilor a dus la printre cei aproape norocoși din de inovare – extrem de generos. panii sau agenţii care implemen-
PERSPECTIVE amânarea evenimentelor progra- acest punct de vedere, cu puţine Putem vorbi de evenimente de tip tează deja cu succes acest pro-
ÎN DOMENIU mate anul acesta. Prin urmare, evenimente sau activităţi BTL webinar, cu sesiuni live de Q&A, de ces. Cred că vom asista la lucruri
activitatea noastră s-a restrâns (below-the-line marketing) pla- conţinut interactiv, care să permi- spectaculoase în domeniu.
Cum vor evolua evenimentele semnificativ. Chiar dacă am mutat nificate în offline în lunile care tă interacţiunea directă cu infor- Cert este că suntem, în conti-
dedicate medicilor și farma­ o parte din evenimentele noastre au trecut sau pentru perioada ur- maţiile și datele prezentate, foru- nuare, într-o etapă de acomodare,
ciștilor? Spre ce direcţie se în mediul online, nu cred că vom mătoare, graţie strategiei de dez- muri sau chat-uri care să faciliteze în care căutăm noi opţiuni și tes-
îndreaptă? putea atinge ușor nivelul estimat voltare implementate de câţiva dezbaterea sau kituri interactive tăm să vedem ce funcţionează mai
Chiar dacă dorinţa noastră, a înainte de începerea pandemiei. ani – de a ne concentra pe consul- trimise profesioniștilor din dome- bine. Tot cert este că vor apărea
tuturor din echipă, este să ne re- Comunicarea în mediul digital tanţă în comunicare, și mai puţin niul sănătăţii, care să includă chiar noi și noi platforme, dispozitive și
întoarcem la evenimentele și transmisiunile live ale pe evenimente sau implemen- și instrumente VR (realitate virtu- aplicaţii. Livrarea va fi facilitată
obișnuite, în care pu- manifestărilor știin- tare. Însă pentru alţi colegi din ală – n. red.). Înlocuirea evenimen- de noile tehnologii, care apar zil-
team să comunicăm Calendarul ţifice organizate piaţă, din păcate, nu e o perioadă telor live cu experienţe digitale nic, și de schimbările comporta-
faţă în faţă și să evenimentelor online sunt prioritare ușoară. Au fost multe evenimente virtuale face posibilă continuarea mentale pe scară largă. Însă ceva
fim aproape unii organizate pe platforma pentru noi în anulate sau amânate. Capacitatea furnizării celor mai multe dintre cred că nu se va schimba: diferen-
de ceilalţi, acel acest moment. de adaptare rapidă și creativita- beneficiile întâlnirilor faţă în faţă, ţa o va face conţinutul, nu doar
moment pare MedicHub exclusiv pentru Astfel, vom tea de a identifica rapid soluţii și poate chiar extinde acoperirea platforma prin care va fi acesta
încă departe. profesioniștii din domeniul putea păstra inovative sunt câteva dintre ele- și impactul acestora. Singurul ele- transmis.
Chiar dacă vor sănătăţii poate fi consultat în continuare mentele care vor face diferenţa pe ment care are de pierdut în această Iulia Tănase,
fi permise eve- contactul cu termen lung pentru menţinerea situaţie este networking-ul, inter- Managing Director PR.INto
nimente faţă
la co m u n i tate a relevanţei în această piaţă. acţiunea umană directă, a cărei Healthcare,
în faţă, acestea www.medichub.ro/ medicală și vom Evident, este dificil să faci asta pondere în tot ecosistemul împăr- Divizie specializată în
probabil vor pu- evenimente-online. putea răspunde fără să ai o perspectivă asupra lu- tășirii de cunoştinţe medicale ști- comunicare medicală
tea fi accesate de un nevoilor ei. crurilor nici măcar pe termen me- inţifice nu este deloc de ignorat. PR.IN Grup

ală dă voce asociaţiilor de pacienţi


emă atât de mare: „De ce? Întrucât vin din ţară (în București, n.r.). Ei bine, mente. „Cred că avansul acesta digital
omponenta digitală a activităţii noas- în momentul acesta, numărul de par- va continua într-un mod ponderat, dar
e «a sărit în aer» și mai tare. Multe lu- ticipanţi la un astfel de curs s-a triplat, cu o viteză mult mai mare faţă de ce ar
ruri pe care urma să le facem în mod adică am avut și 50 de oameni în tim- fi fost dacă nu s-ar fi întâmplat pande-
fline le-am transformat în online. pul unui curs. E drept, asta în online. mia de COVID-19. În același timp e evi-
artea bună este că unele lucruri ne-au Din perspectiva agenţiei DeciSePoate dent că oamenii, pacienţii, simt nevoia
șit cu mult mai bine”. și a platformei Pacientul 2.0, digitali- să se mai vadă, și în momentul când va
zarea s-a accelerat în perioada asta, și fi sigur pentru ei, se vor și vedea și se
igitalizarea, un aspect cel puţin în anumite momente acest vor și bucura de acest lucru”, spune el.
olositor pentru pacienţi aspect este folositor pentru pacienţi”, a
Un exemplu dat de interlocutorul explicat Lucian Ioniţă. Criza de medicamente
meu sunt evenimentele pentru aso- Un alt aspect pe care l-am discutat În actualul context, asociaţiile de
aţiile de pacienţi, cele în care plat- cu fondatorul platformei a fost modul pacienţi pot folosi tehnologia pen-
rma lui Lucian Ioniţă face educaţie în care crede că se prefigurează do- tru ca oamenii să se adune în același
entru respectivele asociaţii: îi învaţă meniul evenimentelor dedicate paci- spaţiu și să discute problemele arză- Plaquenil (hidroxiclorochină) în panţi în live, au umplut Zoom-ul. Și
e membrii lor cum să vorbească pu- enţilor după ridicarea restricţiilor. Un toare din sistem. De exemplu, Asoci- farmacii. În această întâlnire, po- au mai fost și mii sau zeci de mii de
ic, cum să folosească video în comu- avantaj al evenimentelor online este aţia Pacienţilor cu Boli Autoimune vestește Lucian Ioniţă, organizato- oameni care s-au uitat în acel live,
icarea cu membrii lor ș.a.m.d. „Dacă faptul că vocea pacienţilor și, impli- (APAA) a organizat recent un miting rii au mers până la limita maximă a dar să reţinem că 100 de oameni
venimentele ar fi fost offline, așa cum cit, a asociaţiilor de pacienţi se poate în care pacienţii au putut transmite softului Zoom. „Au intrat oameni în și-au spus păsurile, au zis că nu au me-
rau plănuite iniţial, ar fi avut acces la face auzită acum și mai tare, conside- problemele cu care se confruntă și să platformă până când Zoom nu a mai dicamentul respectiv, și-au spus poves-
e 10-15 sau 20 de asociaţii din Bucu- ră Lucian Ioniţă, iar acest aspect este aducă în atenţia autorităţilor criza de putut să facă faţă – era un maximum tea. Or, la asta nu s-ar fi gândit nimeni
ești. Sau dacă aveam invitaţi, trebuia important, mai ales că în ţara noastră medicamente – una dintre ele fiind de 100 de participanţi (speakeri in- până acum”, a conchis cofondatorul
ă plătim avion, cazare pentru cei care există în prezent o criză de medica- lipsa de Euthyrox (levotiroxină) și de vitaţi, n.r.). Au intrat 100 de partici- Pacientul 2.0.
10 VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21 Primim

Anul asistenţilor medicali


Anul 2020 a fost
desemnat de OMS ca Anul
Internaţional al Asistentului
Medical și al Moașei, Ziua

și al moașelor
Internaţională a Moașei
și Ziua Internaţională
a Asistentului Medical
fiind celebrate la 5 mai
și, respectiv, 12 mai. Anul
acesta este unul special, într-o manieră greu de anticipat, vitale în fiecare dintre aceste con- Portofoliul de cursuri va fi extins De asemenea, instituţia a oferit
iar dumneavoastră, dragi colegi, texte. De aceea, este important ca permanent și poate fi accesat la exemple recente privind acţiunile
fiind dedicat, pentru prima
aţi onorat-o cu demnitate, curaj, aceștia să lucreze la întreaga dimen- adresa https://emc.oamr.ro. demarate în susţinerea obiective-
oară la nivel internaţional, dăruire și compasiune. Vă mulţu- siune a educaţiei și pregătirii lor. Dezvoltarea unei interfeţe lor enunţate, respectiv finanţarea
celor două profesii. mim pentru puterea și priceperea facile de acces și utilizare a plat- din programul UE pentru sănătate

P
voastră, pentru că ne îngrijiţi co- INVESTIŢII ÎN EDUCAŢIA formei de cursuri de către utiliza- a unei „Acţiuni comune privind
entru a marca cele două piii, părinţii și bunicii, chiar dacă MEDICALĂ CONTINUĂ tori, asigurarea suportului tehnic planificarea și prognozarea forţei
evenimente, Ordinul sunteţi apăsaţi de grija siguranţei Mesajul raportului este clar, gu- permanent și diversitatea temelor de muncă din domeniul sănătă-
Asistenţilor Medicali propriilor familii. Vă împărtășim vernele fiind îndemnate, printre cursurilor sunt condiţii esenţiale ţii”, urmată de înfiinţarea Reţelei
Generaliști, Moașelor și cea mai adâncă preţuire și cel mai altele, să investească în accelera- urmărite în conceptul de funcţi- de experţi privind planificarea și
Asistenţilor Medicali din România sincer respect!”, a declarat Mircea rea masivă a educaţiei în domeniul onare a platformei naţionale de prognozarea forţei de muncă (SE-
(OAMGMAMR) a demarat cam- Timofte. asistenţei medicale – învăţământ cursuri. OAMGMAMR își respectă PEN). În prezent, un studiu con-
pania online „Moașa din comuni- În cadrul aceleiași campanii, superior, infrastructură și studenţi astfel angajamentul de a facilita tractat de Comisie, numit „Mapa-
tatea mea” și campania online de Howard Catton, director executiv – pentru abordarea nevoilor glo- și sprijini procesul de instruire și rea și evaluarea evoluţiilor pentru
promovare a profesiei de asistent al Consiliului Internaţional al Asis- bale. Aceasta, pentru a răspunde pregătire profesională a asistenţi- una dintre profesiile sectoriale
medical, sub egida Zilei Interna- tenţilor Medicali (ICN), a declarat, cererii interne și tehnologiilor în lor medicali și moașelor, punând la în temeiul Directivei 36/2005/CE
ţionale a Asistentului Medical într-un mesaj video filmat special continuă schimbare și evoluţiei dispoziţia acestora mijloace digita- - asistenţii medicali generaliști’’,
(ZIAM). Campaniile au inclus in- pentru asistenţii medicali din Ro- continue a modelelor integrate de le moderne, gratuite, care respectă este în curs de desfășurare.
terviuri care au evidenţiat aspec- mânia, că nu putea fi un context sănătate și asistenţă socială. exigenţele de instruire existente la
tul complex al celor două profesii. mai potrivit pentru desemnarea Investiţia în educaţie este și nivelul Uniunii Europene cu privi- EVIDENŢIERI
Recent, la 12 mai, înalţi oficiali ro- anului 2020 drept Anul interna- obiectul intern asumat al orga- re la educaţia medicală continuă a ȘI PROMISIUNI
mâni, precum Diana Loreta Păun ţional al asistentului medical și al nizaţiei, iar Anul Internaţional corpului profesional al asistenţilor Reacţionând la scrisoarea
(consilier prezidenţial), Ludovic moașei, făcând referire la contri- al Asistentului Medical și Moașei medicali și moașelor din România. ENC, David Sassoli, președintele
Orban (prim-ministrul României), buţia uriașă a asistenţilor medicali aduce la nivel profesional în prim- Investiţia în educaţie este totoda- Parlamentului European, a subli-
Florin Buicu (președintele Comi- din avangarda luptei cu pandemia plan educaţia medicală continuă tă un obiectiv central al agendei niat că îngrijorările autorităţilor
siei de sănătate a Camerei Depu- de coronavirus. în regim online. Prin Hotărâ- externe a președintelui OAMG- de reglementare a profesiei de
taţilor), Cristian Bușoi (membru Demn de menţionat este faptul rea nr. 30 din data de 21.11.2019, MAMR. Astfel, în luna mai 2020, asistent medical „trebuie, în mod
al Parlamentului European și vi- că în sprijinul asistenţilor medicali Consiliul Naţional a urmărit să în exercitarea mandatului de pre- evident, luate în considerare, pro-
cepreședinte al Comitetului pen- din prima linie, în contextul epide- îmbunătăţească modul de orga- ședinte al Consiliului European porţional cu problemele cu care se
tru mediu și sănătate din PE), au miei de COVID-19 și în pregătirea nizare și desfășurare a cursurilor al Asistenţilor Medicali (ENC), confruntă această criză (n.r. pan-
transmis mesaje de apreciere pen- ZIAM, OMS în parteneriat cu ICN de educaţie medicală continuă, acesta a transmis o scrisoare con- demia de coronavirus)”. A promis
tru asistenţii medicali. Le-au mul- a lansat raportul „Situaţia profe- organizate de OAMGMAMR, ducerii Comisiei Europene, Consi- în același timp că le va transmite
ţumit, astfel, pentru devotamen- siei de asistent medical la nivel stabilind astfel principiile fun- liului European și Parlamentului sugestiile ENC comisiilor compe-
tul lor faţă de pacienţi și pentru mondial 2020: investiţii în educa- damentale ale acestora: gratu- European, în care a adus în atenţie tente ale Parlamentului European.
eforturile în scopul îmbunătăţirii ţie, locuri de muncă și leadership”. itatea, incluziunea, abordarea contextul și dificultăţile cu care La rândul său, Charles Michel,
calităţii îngrijirilor de sănătate, Acest raport apare în contextul interactivă în ceea ce privește ac- se confruntă asistenţii medicali președintele Consiliului European,
cu accent pe contribuţia specială în care lumea asistă la o implica- cesul și nivelul calităţii serviciilor din sectorul sănătăţii. A subliniat, referindu-se la succesul luptei îm-
din prima linie a luptei împotriva re fără precedent în acoperirea educaţionale oferite. totodată, necesitatea extinderii potriva pandemiei, a recunoscut că
pandemiei de COVID-19. Și pre- universală cu servicii de sănătate. Începând cu luna mai 2020, iniţiativelor, inclusiv la nivelul „acest lucru nu ar fi fost posibil fără
ședintele României le-a adresat În același timp, capacitatea de platforma online dedicată cursuri- Uniunii Europene, dedicate educa- eforturile și implicarea extraordi-
mulţumiri profesioniștilor noștri pregătire și reacţie în caz de urgen- lor de educaţie medicală continuă ţiei, formării și dezvoltării profesi- nare ale personalului de îngrijiri,
în cadrul conferinţei de presă din ţă este testată de actuala pandemie a OAMGMAMR este operaţiona- onale continue a asistenţilor medi- care luptă în prima linie pentru a
12 mai. de COVID-19 și de migraţia în masă lă, fiind lansate 20 de noi cursuri cali, precum și sprijinirea la nivel salva vieţi. Acum, că ne apropiem
a populaţiei, cauzată de conflicte. de instruire, disponibile gratuit european a unui număr mai mare de faza a doua, cu o redeschidere
MESAJE Asistenţii medicali oferă îngrijiri pentru toţi membrii organizaţiei. de proiecte finanţate UE în acest treptată a societăţilor, eforturile
INTERNAŢIONALE domeniu. lor vor rămâne la fel de esenţiale ca
Mircea Timofte, președintele În răspunsul la scrisoare, întotdeauna”. Consiliul European a
OAMGMAMR, a subliniat, în me- Comisia Europeană a confirmat că menţionat și eforturile Comisiei de
sajul său, importanţa profesiilor aspectele semnalate în scrisoare a asigura aprovizionarea cu echi-
în sistemul de sănătate, punând sunt prioritare pe agenda europea- pament individual de protecţie pe
accent pe valorile care guvernea- nă în domeniu, precizând că un teritoriul întregii Uniuni, prin ini-
ză exercitarea actului medical. element fundamental pentru efi- ţiative comune de achiziţii publice
„Sărbătorim astăzi o zi extrem de cienţa, accesibilitatea și rezistenţa și achiziţii directe prin intermediul
specială într-un an dedicat inter- sistemelor de sănătate din UE este mecanismului de protecţie civilă.
naţional celebrării rolului vital al implicarea unei forţe de muncă
Roxana Rotocol,
asistenţilor și moașelor pentru din domeniul sănătăţii, în număr Șef Departament Comunicare
sănătate. Pandemia a pus profesia suficient, cu competenţele adecva- și Relaţii Internaţionale,
noastră în lumina reflectoarelor te și în locurile potrivite. OAMGMAMR
Celebrităţi VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21
11

Jean-Martin Charcot,
descoperitorul
sclerozei multiple
Anual, la 30 mai se marchează Ziua Mondială a Sclerozei Multiple. Anul acesta,
mottoul este: „Mă conectez. Ne conectăm” – în subsidiar, adaptat vremurilor,
„COVID-19 nu ne poate opri! Împreună suntem mai puternici!”.

asociind spasm laringian), anevris- altor organe, precum rinichiul, fi- ţări. În perioada 1873-1893 a condus
mele Charcot-Bouchard (anevrisme catul și plămânul. Cursurile sale au 223 de teze de doctorat, 18% dintre
ale vaselor mici cerebrale cauzatoa- continuat să aibă aceeași audienţă doctoranzi fiind străini.
re de hemoragii intracerebrale), impresionantă, devenind astfel
sindromul Charcot-Joffroy (trom- un reprezentant de frunte al elitei „Verdictul de mâine”
boflebita venelor meningoarahnoi- medicale. Până la el, majoritatea bolilor
diene cu pahimeningită), cristalele neurologice erau fie nediagnosti-
Charcot-Leyden prezente în sputa Primul profesor cate, fie cel mai adesea considerate
astmaticilor, sindromul Charcot de neurologie incurabile. „Să căutăm, să căutăm
(claudicaţia intermitentă), articu- La 12 iulie 1881, Charcot și-a întruna – e singurul mod în care
laţia Charcot (artropatie neuroge- văzut visul împlinit: înfiinţarea, am putea găsi ceva și poate, graţie
Portret realizat de Carmen Ţanu nă), punctele Charcot (puncte care,
strict pentru el, a primei catedre eforturilor noastre, verdictul de
Pigment liner și acuarelă pe hârtie supuse presiunii, generează o criză clinice a bolilor sistemului nervos. mâine nu va fi verdictul de azi”, spu-

S
de isterie – domeniul isteriei și cel Neurologia se desprindea din me- nea Charcot în 1888, stimulându-și
cleroza multiplă a fost de- A reorganizat spitalul, transfor- al hipnozei fiind frecvent contestate dicina internă, ca o specialitate in- elevii. Era foarte atașat de ei, chiar
scrisă pentru prima dată în mându-l dintr-un azil obscur într-un de contemporanii săi, și nu doar de dependentă. A fost numit profesor dacă părea sever și dominator, tăcut
1868, de Jean-Martin Char- centru de îngrijire, cercetare și învă- ei). Pe lângă toate acestea, a contri- în ianuarie 1882, deschizând seria și mereu meditativ. În spatele aces-
cot, considerat întemeieto- ţământ unic în Europa. Constatând buit la studiul și descrierea anato- cursurilor magistrale cu învăţământ tor aparenţe era un om timid, sensi-
rul școlii de neurologie. Boala a fost importanţa studiilor histologice, a mofuncţională a măduvei spinării și clinic practic. În zilele de marţi bil și generos. Iubitor al animalelor,
denumită atunci „scleroză în plăci”, înfiinţat un laborator dotat a diferitelor arii de proiecţie ţinea cursuri exclusiv clinice, adu- se declarase împotriva vivisecţiilor
pe baza descoperirii neuropatologi- cu microscoape și cu corticală, precum și la când în faţa audienţei opt-zece din- și a experimentelor pe animale,
Anul acesta,
ce a unor mici plăci demielinizante toate cele necesare descrierea altor pato- tre pacienţii consultaţi anterior în împotriva coridelor și a vânătorii.
și a infiltratului inflamator perivas- conservării pieselor motto-ul Zilei logii: afazia, siringo- policlinică, majoritatea cu afecţiuni Studia din punct de vedere medi-
cular. În 1879, Charcot a completat anatomice. A orga- Mondiale a Sclerozei mielia, mielita cen- neurologice, și discutând cazurile. cal personajele pictate de olandezi
tabloul clinic, descriind o simpto- nizat o policlinică Multiple (30 mai) este: trală, tabes dorsalis, Cursurile sale, publicate, au fost în secolul al XVII-lea, era un mare
matologie foarte variată, secundară și un cabinet de ataxiile ereditare, traduse în multe limbi, iar Sigmund admirator al operelor lui Shakespe-
afectării cerebrale și/sau spinale, e l e ct r o d i a g n o s - „Mă conectez. paraliziile infantile, Freud, unul dintre foștii săi elevi, a are, asculta muzică, uneori cânta și
și a subliniat că boala afectează în tic pentru studiul Ne conectăm”. atrofiile musculare contribuit la traducerea lor în ger- călătorea de câteva ori pe an prin
special femeile tinere. A descris trei electrofiziologic al progresive. mană. În 1883 a devenit membru al Europa. Era erudit, talentat la desen
stadii de boală și mai multe variante nervilor și al mușchilor, „Paralizia agitantă” Academiei de Știinţe, dobândind o și limbi străine, activ, perfecţionist
clinice posibile, insistând asupra po- condus de Duchenne de descrisă de James Parkinson poziţie dominantă în ierarhia me- și cu o permanentă dorinţă de a se
limorfismului semiologic și evolutiv. Boulogne. A construit un amfitea- în 1817 a fost denumită de Charcot dicală, fiind depășit poate numai autodepăși. În ultimii ani ai vieţii a
Jean-Martin Charcot s-a născut tru cu 400 de locuri, dotat cu instru- „boala Parkinson”, deoarece el a de Pasteur. A avut o vastă clientelă, fost chinuit de lombalgii și de frec-
la 29 noiembrie 1825 într-o suburbie mente de demonstraţie dintre cele constatat că pacienţii nu prezen- pe măsura renumelui său, incluzân- vente crize anginoase, decedând
a Parisului. Rămas orfan de mamă la mai moderne, inclusiv aparate de tau paralizie, iar tremorul acestora, du-i pe regele Braziliei, marii duci în urma unui edem pulmonar acut
vârsta de 13 ani, a studiat Medicina proiecţie a fotografiilor și a prepa- investigat cu un sfigmograf, putea Nicolai Nicolaevici și Constantin în 16 august 1893.
la Universitatea Sorbona, în ciuda ratelor microscopice. A primit 32 de
greutăţilor financiare. A devenit interni, cel mai fidel elev al său fiind
extern, intern și apoi medic laureat Joseph Babinski. Din 1866, timp
al facultăţii, în 1853, după susţine- de 16 ani a ţinut o serie de „cursuri
rea dizertaţiei rezultate din studiul libere”, independente de programul
a 41 de cazuri de gută și poliartrită universitar, care i-au adus o mare
reumatoidă. Și-a început activitatea audienţă internaţională. A început
ca medic personal al familiei ban- să se concentreze pe domeniul pato-
cherului Benoît Fould, împreună logiei neurologice, pentru obţinerea
cu care a mers pentru prima dată unei catedre universitare, medicina
în Italia, descoperind gustul pentru internă clinică fiind vizată de mai
artă și călătorii. Ca membru titular mulţi colegi.
al Societăţii de Biologie (1851), dar
și al Societăţii Anatomice din Pa- Descoperitorul unor noi boli
ris (1852), a cunoscut comunitatea A studiat literatura medicală de
știinţifică, a învăţat regulile cerce- limbă franceză, engleză și germa-
tării și a început să publice lucrări, nă, pentru a completa descrierea
dorindu-și o carieră academică. unor boli sau pentru a descoperi al-
tele noi, pe baza metodei anatomo-
Hôpital de la Salpêtrière clinice. Prin participarea activă la
După examene foarte dure, în autopsii, a descris leziunile sistemu-
1862 a ajuns șef de secţie la spita- lui nervos din punct de vedere ana-
lul Salpêtrière, unitate medicală tomopatologic (macro- și microsco-
cu o patologie foarte variată, unde pic) și le-a corelat cu simptomele și
lucrase și pentru dizertaţie. Fost semnele clinice pe care le urmărise
azil al femeilor în vârstă, spitalul se în timp la acei pacienţi. A descris
întindea pe 31 de hectare, având 45 cu minuţiozitate posturile, tipurile
de corpuri de clădire și adăpostind patologice de mers și semnele clini- Une leçon de Charcot à La Salpêtrière, tablou de André Brouillet
aproximativ 4.500 de persoane. In- ce ale bolilor, desenând schiţe, folo-
firmeria dispunea de 300 de paturi. sind fotografia, mulaje din ceară sau fi absent, iar dacă era prezent, era Nicolaevici ai Rusiei, regina Spa- Prin activitatea sa clinică, de cer-
Ajuns aici, Charcot a intuit resurse sculpturi. de repaus și inconstant. Nu a pu- niei, scriitorii Ivan Sergheievici cetare și didactică, cursuri, lucrări
inepuizabile pentru cercetarea bo- Multe dintre bolile pe care le-a tut demonstra leziunea anatomică Turgheniev și Alphonse Daudet, sau și manuale originale, Jean-Martin
lilor cronice, având posibilitatea de descris îi poartă numele: boala responsabilă de simptomatologie, oameni politici, ca Lèon Gambetta. Charcot este considerat unul dintre
a urmări timp îndelungat evoluţia Charcot (scleroza laterală amiotro- dar a adăugat tabloului clinic cla- A mers de două ori în Rusia, la Mos- cei mai iluștri reprezentanţi ai medi-
pacienţilor, ceea ce nu ar fi fost po- fică), boala Charcot Marie Tooth sic semne noi, importante pentru cova și Sankt Petersburg, pentru a cinei anatomoclinice internaţiona-
sibil într-un spital obișnuit. Și-a în- (polineuropatie senzitivo-motorie diagnostic. consulta mulţi pacienţi aparţinând le, creatorul neurologiei moderne,
ceput activitatea luând în evidenţă ereditară), boala Charcot-Erb (pa- În 1872 a primit un post la cate- tuturor categoriilor sociale, pentru a întemeietorul școlii de neurologie
toate persoanele, stabilindu-i fiecă- raplegia spastică tabetică), verti- dra de anatomie patologică a Facul- vizita spitale și universităţi, împăr- și cel mai mare neurolog al tuturor
reia eventuale diagnostice în urma jul Charcot (sincopă sau ameţeală tăţii de Medicină, poziţie din care tășind din experienţa sa și întărind timpurilor.
consulturilor efectuate. generate de accesul de tuse a fost nevoit să își dedice studiile și legăturile știinţifice între cele două Dr. Gabriela Mihăilescu
12 VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21 Dosar Ars medici

Reducerea impactului COVI


asupra pacienţilor cu afecţiu
hemato-oncologice
Pacienţii oncologici sunt la risc vital atât din cauza afecţiunii private; desemnarea unor unităţi
de fond, cât și din cauza ameninţării infectării cu spitaliceşti pentru tratarea exclu- SCENARII
sivă a pacienţilor cu COVID-19);
SARS-CoV-2 („dublu pericol”). Următoarele recomandări
sunt asumate de către Societatea Română de Hematologie
- riscurile legate de expunerea POSIBILE
la SARS-CoV-2 şi posibil de îmbol- A. Pacientul hemato-oncologic testat
(srh.org.ro) şi Societatea Română de Transplant Medular. năvirea personalului medical din pozitiv SARS-CoV-2:
Grupaj realizat de dr. Mihaela Andreescu, - secţiile de hematologie COVID-free nu
domeniul hemato-oncologiei;
Secţia Hematologie, Spitalul Clinic Colentina, trebuie să primească pacienţi infectaţi
- resursele limitate de echipa- cu SARS-CoV-2 sau să le acorde îngrijiri
prof. dr. Anca Roxana Lupu, mente de protecţie personală, de acestora;
Preşedinta Societăţii Române de Hematologie
aparatură medicală dedicată (ex.: - tratamentul oncologic trebuie oprit, iar

Î
ventilatoare), medicamente speci- pacienţii îndrumaţi către centrele spe-
n eventualitatea infectării cu - pacienţi cu neoplazii hema- fice, produse de sânge; cializate de hematologie care îngrijesc
pacientul pozitiv pentru COVID-19.
SARS-CoV-2, unii pacienţi tologice: leucemii, limfoame, mie- - siguranţa administrării trata- B. Pacientul hemato-oncologic suspect
cu cancer prezintă un risc de lom, în orice stadiu de boală; mentelor oncologice, cu potenţial clinic de infecţie cu SARS-CoV-2:
patru-cinci ori mai mare de a - pacienţi în curs de imuno­ toxic, ţinând cont de interacţiunile - secţiile de hematologie nu trebuie să
dezvolta rapid complicaţii respira- terapie; medicamentoase cu medicamen- primească pacienţi cu simptome de
torii severe, mergând până la deces, - pacienţi în curs de terapii tele antivirale (există site-uri unde COVID-19; - eritrocitoze asociate cu feno-
- unităţile sanitare trebuie să elaboreze
îndeosebi dacă au suferit interven- care afectează sistemul imun: se vor studia interacţiunile me- mene de sludge;
protocoale prin care testarea pentru
ţii chirurgicale sau dacă au primit inhibitori de protein kinaze, PARP dicamentoase dintre terapiile SARS-CoV-2 a tuturor pacienţilor cu - gamapatiile monoclonale cu
chimioterapie în săptămânile an- inhibitori; aprobate în tratamentul infecţiei cancer care se prezintă cu manifestări sindrom de hipervâscozitate;
terioare infectării. Totuși, în cazul - pacienţi care au avut un trans­ SARS-CoV-2 şi terapiile indicate în de infecţie de căi respiratorii să se facă - sindroamele hemoragice cu
pacienţilor care urmează o terapie plant de celule stem în ultimele cadrul afecţiunilor hematologice), „la cerere“, atunci când solicitarea vine manifestări clinice care pun viaţa
din partea medicului hematolog curant;
oncologică cu viză curativă, trebuie șase luni sau care se află în curs de precum şi potenţialul de gravitate în pericol;
de asemenea, unităţile sanitare trebuie
să avem în vedere şi posibilitatea tratament imunosupresor. a evoluţiei infecţiei cu SARS-CoV-2 să dispună de spaţii de izolare a pacien- - hipercalcemia asociată neo-
efectuării planului de tratament la pacienţii cu cancer. tului suspect; plaziilor hematologice;
conform programărilor, dacă sta- Provocări - se recomandă utilizarea tampoanelor/ - leucemia acută în faza de evo-
rea clinico-biologică a bolnavilor Managementul pacienţilor Factori de risc aspiratelor nazo-faringiene, respectiv a luţie iniţială sau de recădere;
permite acest lucru, în unităţi care cu cancer în cursul pandemiei cu Potenţialii factori de risc pen- aspiratelor din căile respiratorii inferi- - leucemiile cronice cu hiper-
oare pentru pacienţii cu manifestări de
trebuie păstrate COVID-free. Orice SARS-CoV-2, inclusiv al celor cu tru evoluţia severă a infecţiei la infecţie de căi respiratorii inferioare (1); leucocitoză și sindrom de leucos-
întârziere în administrarea terapiei neoplazii hematologice, pune o se- pacientul cu patologie hemato- - pacienţii cu rezultat negativ vor putea tază;
duce la scăderea șanselor de supra- rie de probleme şi provocări care logică pot fi imunodepresia se- continua tratamentul, iar cei pozitivi vor - limfoame maligne cu mase
vieţuire a pacienţilor, de aceea tre- ţin de: veră, neutropenia severă prelun- fi îndrumaţi către centrele specializate ganglionare compresive;
buie găsit un compromis rezonabil - limitarea accesului la servicii- gită, limfopenia severă. Infecţia COVID-19. - sindromul febril asociat neo-
O situaţie particulară este repre-
între riscul de infecţie cu SARS- le de sănătate impuse de instituirea cu SARS-CoV-2 se asociază cu plaziei sau progresiei de boală, ex-
zentată de pacientul cu neutropenie
CoV-2 și continuarea administrării măsurilor pentru prevenirea răs- limfopenie, astfel că limfope- febrilă survenită în urma administrării ceptând complicaţiile infecţioase;
terapiei oncologice. pândirii infecţiei cu SARS-CoV-2 nia severă preexistentă, la valori tratamentului antineoplazic, care se - sindromul de hiperuricemie
pe teritoriul României (decretul <200/dl, se poate dovedi în timp fac- prezintă la spital de la domiciliu. asociat neoplaziei hematologice;
Grupuri la risc Preşedintelui României din 16 tor de risc pentru evoluţia severă a - Pacientul va fi considerat ca suspect - tumorile maligne hematologi-
de infecţie cu SARS-CoV-2, va fi izolat,
Conform ghidului clinic de ma- martie a.c. de instituire a stării de COVID-19. De asemenea, este ce sângerânde;
iar până la obţinerea testului de confir-
nagement al pacienţilor oncologici urgenţă pe teritoriul României, posibil ca durata infecţiei să fie mare se va iniţia de urgenţă tratamen- - trombocitozele complicate cu
pe perioada pandemiei cu noul co- Ordinul Comandantului Acţiunii, mai mare în cazul acestor paci- tul antibiotic, conform ghidurilor de tra- eritromelalgie și cu alte fenomene
ronavirus, publicat de NHS pe 17 Secretar de stat, şef al Departa- enţi, în comparaţie cu pacienţii tament al neutropeniei febrile. de constricţie a microcirculaţiei.
martie 2020, următorii pacienţi mentului pentru Situaţii de Urgen- imunocompetenţi (1). - În cazul confirmării infecţiei, pacientul În cazul acestor afecţiuni, me-
cu cancer prezintă risc crescut de ţă nr. 74527/23.03.2020 privind În aceste condiţii, este esen- va fi admis într-un serviciu destinat tra- dicii curanţi decid care sunt situ-
tamentului pacienţilor cu SARS-CoV-2.
a face forme severe de boală dacă instituirea unor măsuri necesare ţială definirea procedurilor care aţiile în care se poate amâna cu 14
se infectează cu SARS-CoV-2: pentru limitarea răspândirii infec- să asigure accesul pacienţilor gradul de urgenţă, de stadiul bolii zile efectuarea tratamentelor sau
- pacienţi în curs de chimio- ţiei cu virusul SARS-CoV-2 la ni- la tratamente esenţiale pentru şi potenţialul curativ, precum şi a investigaţiilor care fac obiectul
radioterapie; velul unităţilor sanitare publice şi evoluţia bolii lor, ţinând cont de de asigurarea măsurilor de preve- programelor naţionale de sănăta-
nire a infectării cu SARS-CoV-2 te curative şi care sunt furnizate
RECOMANDĂRI 2 metri, iar durata consultaţiei să fie scur-
tată la minimul necesar;
atât a pacienţilor cu boli hemato-
logice cronice, cât şi a personalului
în regim ambulatoriu sau spitali-
cesc de unităţile sanitare publice
Măsurile generale recomandate sunt procedurile ce reprezintă o urgenţă de - scurtarea duratei de staţionare pentru
medical. și private.
următoarele: tratament (2); pacienţii spitalizaţi:
- schimbarea administrării intravenoase a - monitorizarea de laborator se poate face - recoltarea analizelor și transmiterea re- Decizia de întrerupere a cu-
tratamentelor cu o administrare subcuta- prin recoltare la domiciliu sau în teritoriu; zultatelor să se facă prioritar şi în cel mai Complicaţii ce pot duce la relor de chimioterapie şi radiote-
nă sau orală, atunci când există această - se vor lua în calcul eliberarea reţetelor scurt timp pentru toţi pacienţii oncologici, internare rapie aflate în curs rămâne la la-
alternativă; de către medicul de familie şi livrarea iar oricând este posibil să se apeleze la Lista cuprinzând urgenţele titudinea medicilor curanţi, care
- selectarea ritmurilor terapeutice mai comenzii direct acasă de către farmacie; recoltarea hemoleucogramei şi a altor medico-chirurgicale, precum și vor lua decizia în funcţie de riscul
scurte ca durată de administrare; - minimizarea întâlnirilor faţă în faţă me- probe la domiciliu;
- regimurile de imunoterapie care se dic-pacient şi evitarea aglomerărilor în - reducerea procedurilor birocratice exce-
bolile infecto-contagioase din gru- de infectare cu SARS-CoV-2 şi de
administrează la 2 sau 3 săptămâni sălile de aşteptare; sive asociate activităţii medicale, pentru pa A, potrivit Hotărârii 1186/2000, beneficiile aduse bolnavului de
se vor administra la 4, respectiv la - evitarea transmiterii virusului, prin scur- ca internarea şi externarea pacienţilor cuprinde următoarele complica- continuarea administrării terapiei
6 săptămâni; tarea timpului petrecut în sălile de aștep- să fie făcute operativ şi în timpul cel ţii care pot apărea la un pacient oncologice. Totodată, se continuă
- eliberarea de reţete pentru terapiile ora- tare şi în cabinete de consultaţie: mai scurt (avem în vedere simplificarea cunoscut cu patologie hemato- acordarea medicamentelor speci-
le pe cel puţin trei luni; - toţi pacienţii oncologici trebuie să poarte redactării foilor de observaţie, a scrisori-
logică şi care ar putea duce la in- fice, prin intermediul structurilor
- renunţarea la terapiile suportive, cum ar măşti în sălile de aşteptare (unităţile sa- lor medicale, adeverinţelor, formularelor
fi Acidul zoledronic, exceptând situaţiile nitare trebuie să pună la dispoziţie aceste etc.). Sarcina birocratică excesivă con- ternări în secţiile de hematologie ambulatorii ale spitalelor, pentru
cu hipercalcemie; mijloace de protecţie); duce la încetinirea activităţii medicale în non-COVID: tratamentul în ambulatoriu al bol-
- amânarea flebotomiilor la pacienţii cu - păstrarea distanţei de minimum 2 metri general şi la prelungirea timpului petrecut - anemiile severe, cu complica- navilor cu hemofilie, talasemie și
eritrocitoză sau cu hemocromatoză (2); între pacienţi; de pacienţi în unităţile sanitare; ţii cardiovasculare; unele boli rare.
- amânarea tratamentului de menţinere - programarea pacienţilor la intervale - documentele de externare pot fi trimise/
- accidentele toxice hema-
cu Rituximab în limfomul folicular (2); de 20 - 30 de minute (acolo unde este transmise prin mijloace electronice către
- amânarea pacienţilor care sunt în moni- posibil); recoltarea analizelor se va face pacient şi medicul de familie; tologice și viscerale, secundare Niveluri de prioritizare a
torizare pe termen lung; etapizat, pe ore, în aşa fel încât în sala de - respectarea indicaţiilor de vaccinare tratamentelor cu citostatice; terapiei
- ca urmare a imunosupresiei prelungite, aşteptare sau în zona de recoltare să nu anti-gripală şi anti-pneumococică (1). - accidentele survenite după Ghidul clinic de manage-
a monitorizării pe termen lung şi nece- existe mai mulţi pacienţi simultan, pentru - nu se recomandă întreruperea terapiilor terapia de substituţie cu produse ment al pacienţilor oncologici
sităţilor crescute de servicii spitaliceşti, a nu fi compromisă distanţa de siguranţă continue, cum ar fi inhibitorii de tirozin-ki- sanguine; pe perioada pandemiei cu noul
majoritatea transplanturilor de măduvă de 2 metri; nază BCR-ABL, Ibrutinib, Venetoclax sau
osoasă, în special allotransplanturile, va - în cabinetul de consultaţie, distanţa din- Ruxolitinib (din cauza fenomenului de
- criza de hemoliză acută coronavirus, publicat de NHS
trebui să fie amânate, excepţie făcând tre medic şi pacient să fie de minimum rebound) (1). extra- și intravasculară; pe 17 martie 2020, recomandă
Ars medici Dosar VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21
13

ID-19
Managementul pacientului
hemato-oncologic confirmat pozitiv
COVID-19:

uni
- Pacienţii hemato-oncologici confirmaţi pozitiv vor fi spitalizaţi în unităţi specializate
COVID-19.
- Utilizarea factorilor de creştere granulocitari se va face cu respectarea ghidurilor
în vigoare, ţinând cont de faptul că în perioada de regenerare, administrarea lor
se asociază cu risc de hiperinflamaţie. De asemenea, profilaxia cu antibiotice se
va utiliza ţinând cont de recomandările ghidurilor şi de rata infecţiilor cu bacterii
multirezistente (1).
- Se vor administra imunoglobuline i.v. la pacienţi cu un nivel al IgG <4 g/L, ca ur-
mare a imunodeficienţei secundare şi a infecţiilor bacteriene recurente; beneficiul Ig
este legat de restaurarea răspunsului imun şi de prevenirea unei infecţii bacteriene
supraadăugate (1).
- Pentru diagnosticarea infecţiei de căi respiratorii inferioare, se recomandă exa-
minare prin CT, mai degrabă decât prin Rx. În cazul infecţiilor de căi respiratorii
inferioare, se recomandă screening microbiologic pentru infecţii bacteriene/fungice
supraadăugate (1).
- Se va evita utilizarea steroizilor în doze
mari, pentru a evita imunosupresia
profundă; se va reduce doza
<1 mg/kgc/zi (1).
- Produsele de sânge sunt considerate
sigure; tratamentul transfuzional se va
administra conform indicaţiilor generale,
ţinând cont de disponibilitatea limitată a
produselor de sânge (1).
În stabilirea indicaţiei de terapii cu
potenţial mielo- si imunosupresor sever,
se va ţine cont de raportul risc/benefi-
ciu, respectiv de posibilitatea tratării
complicaţiilor induse de tratament versus potenţialul curativ şi rata de proliferare
rapidă a bolii.

dar cu o prelungire a vieţii de sub medicină internă, către cen-


1 an; trele de îngrijiri paliative
- Nivel 6 – terapie non-curati- COVID-free sau către îngrijirea la
prioritizarea pacienţilor cu indica- ve de monitorizare şi urmărire în - Nivel 3 – terapie non-curativă, vă, cu şansă intermediară, de 15- domiciliu (3).
ţie de terapie sistemică antineopla- dinamică a acestor pacienţi (tele- dar cu peste 50% şanse de a avea o 50%, de paliaţie/control tumoral Bibliografie
zică în funcţie de: medicină). speranţă de viaţă de peste 1 an; temporar, şi o prelungire a vieţii de 1. Marie von Lilienfeld-Toal, et al. Frequently asked
questions regarding SARS-CoV2 in cancer patients:
- intenţia curativă pe de o par- Împărţirea pacienţilor pe gru- - Nivel 4 – terapie curativă cu sub 1 an. Recommendations for clinicians caring for patients
te, şi raportul risc-beneficiu asoci- pe de risc şi nivelul de prioritizare şanse mici de succes, 0-15%, sau Ghidul Oficial francez reco- with malignant diseases; on behalf of the EHA
Scientific Working Group Infections in Hematology
at cu tratamentul, pe de altă parte; a terapiei: terapie non-curativă cu o şansă in- mandă administrarea tratamen- 2. John Willan, et al. Care of hematology patients in a
COVID 19 epidemic, doi: 10.1111/bjh.12620
- luarea în calcul a alternative- - Nivel de prioritate 1 – terapie termediară de 15-50% de a avea o tului hematologic în această peri- 3. The official french Guidlines to protect patients with
lor de tratament şi a regimurilor cu intenţie curativă cu şansă de speranţă de viaţă de peste 1 an; oadă în principal pentru pacienţii cancer against SARS-Cov-2 infection – Benoit You,
Alain Ravaud et al
de chimioterapie mai puţin inten- succes mai mare de 50%; - Nivel 5 – terapie non-curativă, din nivelurile de prioritizare 1-3, 4. Specialty guides for patient management during
sive; - Nivel 2 – terapie curativă cu cu o şansă înaltă, de peste 50%, de ceilalţi pacienţi putând fi în- the coronavirus pandemic - Clinical guide for the
management of cancer patients during the coronavirus
- căutarea metodelor alternati- şansă de succes de 15-50%; paliaţie/control tumoral temporar, drumaţi către departamente de pandemic - NHS guidelines (march 17th, 2020)

PUBLICITATE

Prevenţia complicaţiilor neuropatiei diabetice


Piciorul diabetic rămâne una dintre cele mai seri- sensation. Este momentul în care pacientul pierde ca-
oase şi costisitoare complicaţii cronice la nivel global. pacitatea de a sesiza leziuni la nivelul membrelor inferi-
Nu există arie geografică în care să nu se fi raportat oare (2) şi se poate prezenta la medic cu ulceraţie indo-
leziuni la nivelul membrelor inferioare, ca o consecin- loră sau cu un proces infecţios localizat la nivel plantar.
ţă a neuropatiei sau a bolii arteriale periferice (1). Este Ghidul din 2017 al International Diabetes Fede-
cunoscut faptul că neuropatia diabetică rămâne una ration, „Clinical Practice Recommendations on the
dintre cele mai frecvente complicaţii microvasculare ale Diabetic Foot“, încadrează pacientul cu picior diabetic
diabetului zaharat (DZ), fiind şi factorul de risc principal în patru clase de risc. Scopul clasificării este de a îndru-
pentru apariţia ulceraţiilor la nivelul membrelor inferi- ma medicii în a adopta măsuri preventive de tratament
oare (1). Neuropatia diabetică este cea mai comună încă de la clasa 2 şi 3 de risc, minimizând pe cât po-
formă de neuropatie în ţările dezvoltate, responsabilă sibil trecerea în clasa 4, clasa cu riscul foarte înalt de
de 50-75% dintre amputaţiile nontraumatice (3). Preva- amputaţie (1).
lenţa sa este de 8% în cazul bolii nou diagnosticate și Tratamentul poate cuprinde mai multe etape, şi
ajunge până la 50% la cei cu evoluţie de lungă durată a anume (1):
bolii (3). Proporția persoanelor cu neuropatie diabetică 1. Identificarea timpurie a leziunilor asociate şi
dureroasă este de aproximativ 15% (3). tratamentul preventiv al acestora;
Neuropatia diabetică se caracterizează printr-un 2. Educaţia pacientului cu privire la normele
ansamblu de tulburări neurologice – clinice şi anatomi- de igienă;
ce – apărute în DZ şi cauzate de acesta, iar trăsăturile 3. Educaţia pacientului cu privire la inspecţia zilnică
clinice variază şi formează un spectru larg de manifes- a picioarelor, în vederea sesizării zonelor de roșeaţă, de
tări induse de afectarea sistemului nervos periferic (4). vezicule, de callus, a ulceraţiilor, edemelor, dishidrozei,
O definiţie adoptată internațional a neuropatiei diabeti- îngroşării unghiilor sau pentru observarea modificării
ce ar fi „prezenţa simptomelor şi/sau semnelor de dis- sensibilităţii acestora;
funcţie a nervilor periferici la pacientul diabetic, după 4. Folosirea de dispozitive de descărcare a presiu-
excluderea altor cauze” (1). nilor pentru prevenirea şi diminuarea riscului de ulcere
Conform recomandărilor American Diabetes recurente şi pentru accelerarea vindecării acestora.
Asociation (ADA) 2020, screening-ul neuropatiei diabe- Bineînţeles că tuturor acestor măsuri nonfar-
tice trebuie efectuat la debutul DZ de tip 2 şi la cinci ani macologice li se alătură şi opţiuni farmacologice, cum
de la diagnosticul DZ de tip 1, iar ulterior cel puţin anu- ar fi tratamentul patogenic, cu antioxidanți ca acidul
al (2). Screening-ul se face prin anamneza pacientului alfa-lipoic, cel de compensare a deficitului de vitami-
şi o serie de teste clinice. Majoritatea pacienţilor cu nă B1, cu benfotiamină, precum şi tratamente legate
neuropatie prezintă de cele mai multe ori simptome şi/ de terapia durerii. Acestea, pe de o parte, acţionează
sau semne patognomonice care ar trebui recunoscute asupra sistemului nervos central, iar pe de altă parte,
imediat de clinician. Până la 50% dintre pacienţi sesi- ameliorează durerea şi îmbunătăţesc calitatea vieţii (3).
zează dureri cu caracter de arsură, senzaţii de „elec- În concluzie, o evaluare completă a piciorului diabe-
trocutare” sau „înjunghiere”, parestezii, hiperestezii tic bazată pe prevenţie, educaţia pacientului şi o abor-
sau doar dureri intense. Durerea neuropată se agra- dare multidisciplinară a cazurilor poate reduce riscul de
vează tipic nocturn şi la repaus, pe măsură ce boala complicaţii şi de amputaţii la pacientul diabetic cu până
avansează fiind resimţită la nivelul picioarelor şi gam- la 85% (1).
belor, deşi în anumite cazuri poate apărea şi la nivelul Prof. dr. Gabriela Radulian¹,²,
mâinilor (1). dr. Smaranda Roșioru²,
Simptomatologia poate varia în funcţie de tipul de 1. UMF „Carol Davila” Bucureşti
fibră senzitivă implicată. Simptomele incipiente sunt 2. INDNBM „Dr. N.C Paulescu” Bucureşti
consecința afectării fibrelor subţiri şi includ durere, pa- Bibliografie
restezii şi dizestezii de tipul arsurilor sau furnicăturilor. 1. IDF Clinical Practice Recommendations on the Diabetic Foot – 2017
2. American Diabetes Association – Standards of Medical Care in Diabetes - 2020
Afectarea fibrelor mari cauzează senzaţia specifică de 3. Radulian Gabriela. „Diabetul zaharat în practica medicală”, București, Ed. Univ.
„amorţeală” şi aşa-numita LOPS – loss of protective „C. Davila” 2019
14 VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21 Medic în România

Zâna Merciluţă,
calea către dinţișorii
sănătoși
Problemele dentare ale
Dr. Asma Battah este medic coordonator la iniţiativa
pacientului pediatric nu
„Zâna Merciluţă” și medic voluntar în caravanele cu
se rezumă doar la carii
același nume, oferind servicii dentare copiilor din zonele
și traumatisme, explică
rurale. Totodată, este coordonatoarea echipei de medici
dr. Asma Battah, medic
pedodonţi din cadrul Clinicilor dentare Dr. Leahu. A
specialist în pedodonţie.
absolvit Facultatea de Medicină Dentară a Universităţii
Am stat de vorbă cu
„Titu Maiorescu” din București. În copilărie, și-a dorit să
ea în contextul Zilei
fie arhitect, la fel ca mama ei. Spre sfârșitul liceului însă,
Internaţionale a Copilului,
pentru că descoperise că este
pentru a înţelege de la un
pasionată de stomatologie și
medic care lucrează zi de zi
chiar lucra într-un cabinet
cu copiii, cât de importantă
în cartierul în care locuia
este prevenţia cariilor și
s-a alăturat iniţiativei
a celorlalte afecţiuni ale
comunitare „Zâna Merciluţă”,
cavităţii orale.
din dragoste pentru copii.
Ce anume v-a îndemnat să alegeţi interacţionez în medie cu opt-zece
pedodonţia? copii zilnic. În responsabilitatea
Iniţial am dorit să mă specializez mea este și coordonarea echipei de
pe chirurgie, însă odată cu nașterea pedodonţie din clinici și, bineînţe-
copiilor mei și ulterior cu proiectul les, partea de voluntariat cu plecări
„Zâna Merciluţă”, am descoperit cam de două ori pe lună, și de educa- Ziua Internaţională
că mă potrivesc foarte bine în rela- ţie în școli. Periodic mergem în școli a Copilului este o ceea ce este un plafon infim, iar pen-
ţionarea cu copiii. De atunci, prin să îi învăţăm pe copii cum să se spele Ședinţele de împrietenire sărbătoare publică, marcată tru a accesa aceste decontări există o
campaniile din școli, prin activi- corect pe dinţi. sunt necesare în unele ţări la 1 iunie. Odată cu mulţime de obstacole și piedici. Lip-
tatea mea de voluntariat de la sate Cum le câștigaţi încrederea mici- crearea acestei zile, statele membre sa finanţării este o provocare actua-
sau chiar de la Institutul Oncologic lor pacienţi? Cum decurge interacţiunea lă majoră. Ajungem să fim nevoiţi să
ale ONU le-au recunoscut tuturor
București și prin activitatea de zi cu Cred foarte tare în înţelegerea lu- cu copiii pe care îi trataţi? selectăm pacienţii sau să le spunem
zi de la clinică, mi-am demonstrat că Copiii sunt recompensaţi în jo-
copiilor dreptul la afecţiune, iubire,
crurilor, mecanismelor la care copiii că nu avem plafon, că nu avem fon-
aceasta este menirea mea: să le arăt reacţionează. Din cele observate de curi pe care ei le încearcă prin înţelegere, hrană adecvată, îngrijiri duri, că nu putem să tratăm. Având
copiilor calea către a avea dinţișorii noi, ei se relaxează și interacţionea- tehnologia din clinică. Dincolo medicale, educaţie și protecţie contract cu CNAS, noi am ales să
sănătoși. ză prin poveste și tehnologie. Ne aju- de toate acestea, desigur, și felul împotriva tuturor formelor de decontăm serviciile pentru copii
Cum decurge o zi din viaţa dv., ca tă foarte tare conceptul unic pe care în care ne strângem mâna, și felul exploatare. din bugetul alocat pe fiecare medic.
medic specialist pedodont? îl avem în Academia Spaţială Dr. în care facem cunoștinţă când vin Decontarea serviciilor pe copil și
Fiecare zi este diferită și spun asta Leahu – am creat un întreg univers la cabinet contribuie major (la ati- nu pe medic ar rezolva parţial din
pentru că, pe de o parte, fiecare în care copilul învaţă despre sănă- tudinea celor mici – n.red.) și, bine- stomatologic. În cazul lor, recurgem probleme.
copil vine cu propria poveste și ex- tatea dinţilor prin ochii lui Dinţică înţeles, contează și povestea cu care la o formă de sedare pentru a-i ajuta Care sunt atuurile unui pedodont
perienţă, iar pe de alta, acţiunile și și periplul său printre alte planete, vin de acasă. să depășească durerea. bun?
abordările sunt adaptate în func- în care o descoperă pe vrăjitoarea Ce provocări întâmpinaţi în lucrul În primul rând, răbdarea și adapta-
ţie de situaţie. Ca medic pedodont Carie și alte personaje. cu micii pacienţi? Obiceiurile care afectează bilitatea lui. Cum spuneam, fiecare
Perioada aceasta de pandemie de dinţii micuţ pacient vine cu propria po-

’’
COVID-19 ne-a arătat cât de impor- veste, iar noi ne mulăm abordarea
tante sunt prevenţia și sănătatea Care sunt problemele dentare pe la felul în care el acţionează sau
dentară. Nu ne dorim să se ajungă care le întâlniţi frecvent la paci- reacţionează. Aș putea spune că și
la situaţii grave nici în vremurile entul pediatric, pe lângă carii și
obișnuite, cu atât mai mult într-o demineralizări? Stomatologia copilăriei
perioadă de criză, în care accesul la Traumatismele. Copilul cade, își noastre și în mare
serviciul medical și inclusiv la ser- rupe dinţișorul sau se joacă cu Lego, parte starea actuală de
viciile stomatologice de urgenţă a desprinde o bucăţică din piesa de sănătate a dinţilor noștri
fost limitat. Durerea la un dinţișor plastic cu dinţii și se desprinde ca adulţi au fost influenţate
înseamnă că este deja vorba de ner- astfel și dintele. Mai intră aici și obi- și de teama cu care am rămas.
vul care doare, deci caria a ajuns la ceiurile vicioase – suptul degetului, De aceea ne dorim altceva pentru
nerv. Dacă acel copil este și cu alte suzeta, creionul, manșeta de la copiii noștri: să vină cu drag la
afecţiuni, deja tratamentul dentar bluză, rosul unghiilor. medicul stomatolog și să aibă grijă
este mai greu de făcut. De ce? Pen- Ce ar trebui să se schimbe, în de sănătatea lor.
tru că el asociază orice atingere cu prezent, în stomatologia din
durere și noi vrem să atingem, vrem România? creativitatea și spontaneitatea pot fi
să umblăm la dinţișor, și în plus ne Principala problemă pe care o în- atuurile unui medic pedodont.
dorim de la el să stea și 20 de minute tâlnim în practica medicală este Este important ca medicul pe-
nemișcat, pe scaun. El abia stă aca- lipsa educaţiei medicale. Tocmai de dodont să aibă și cunoștinţe de
să, la spălatul pe dinţi, darămite să aceea, încă de la început am acor- psihologia copilului?
mai vină ca să umblăm și noi la din- dat o atenţie sporită campaniilor de Este foarte important ca orice me-
ţișorul cu durere și carii mici. Aces- educare, de prevenţie, pe care le-am dic specialist pe tratamente pentru
tea se pot rezolva în câteva ședinţe desfășurat în școli, dar și pe canale copii să aibă o bază destul de mare
de împrietenire. proprii. Este important să existe în psihologia copilului. Cei mici au
Care au fost cele mai grave pato- și o decontare reală a serviciilor diferite tipuri de atașament – eu îmi
logii cu care v-aţi confruntat până dentare, asemănător cu ţările dau seama de tipul de atașament în
acum? europene – aceasta în contextul unei momentul în care dau mâna, fac cu-
Avem cazuri de copii cu vârsta de nevoi reale din partea populaţiei. noștinţă cu copilul. Și în funcţie de
un an și jumătate - doi ani, cu de- Realitatea ne arată că la capitolul să- asta, adaptez și povestea și interac-
mineralizări masive ce necesită nătate dentară, situaţia din Româ- ţiunea cu el, încât să îi câștig încre-
tratamente complexe, alţii cu trata- nia este dezastruoasă. derea și ulterior să reușesc să văd
mente de canal, cu reconstrucţie cu Cum catalogaţi finanţarea cabi- dinţișorii. În prima ședinţă mă in-
pivot de fibră de sticlă și inclusiv co- netelor stomatologice din ţara teresează foarte mult ca el să știe de
roane dentare la vârste foarte mici. noastră? ce sunt importanţi dinţișorii, la ce îi
Apoi mai sunt acei copilași care au În momentul de faţă, Casa Naţiona- folosește și de ce este atât de necesar
autism sau alte probleme de sănă- lă de Asigurări de Sănătate(CNAS) să fie curaţi și sănătoși.
tate și care au nevoie de tratament decontează din tot bugetul doar 2%, Florentina Ionescu
Timp liber VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21
15
Mazda 3 Skyactiv-G150

Refugiu în natură, la Ferma Dacilor


P
Plus
• 1.998 cm3, 150 CP, Sedan, 6 trepte
• Proiecție laser pe parbriz și
instrumente de bord digitale
• Sistem de navigație cu sistem
recunoaștere semne trafic
• Sistem acces fără cheie și sistem
alarmă efracție
• Pilot automat adaptiv, sistem
asistență depășire bandă de rulare,
asistent inteligent de frânare
• Faruri LED adaptive și lumini diurne
LED
• Sistem audio BOSE, 12 difuzoare
• Preț 24.290 euro.

La nici 100 de kilometri Cazare în odăi, case Locul este unul dintre po- de distanţare fizică) erau menţionate
de Capitală, într-o vâlcea suspendate și colibe pasurile preferate ale cicliștilor platourile haiducești (un bestseller
Acum, Ferma Dacilor înseamnă amatori – în al doilea weekend al locului, pe care îl poţi primi și la
însorită din apropiere de 30 de camere duble, situate într-un după declararea stării de alertă micul dejun), borșul de cocoș, puiul
Tohani, se află un obiectiv corp central, cu restaurant, și în căsu- erau deja câţiva rutieri strașnic la jar, obrăjorii de porc, iedul la pro-
turistic plin de autenticitate, ţe suspendate, cărora li se vor adău- echipaţi –, ale motocicliștilor ţap, dar și plăcinta cu brânză sau
pe care l-am descoperit ga și niște colibe din piatră, acoperite care iubesc drumeagurile șer- checul cu dulceaţă. De altfel, o par-
cu stuf, aflate încă în curs de amena- puite din zonă, ale amatorilor te dintre bunătăţile producţie pro-
într-o escapadă la volanul jare. Totul e rustic, construit din bârne de trasee oenologice pe Dru- prie pot fi comandate și online, pe
unei Mazda 3.

P
mul Vinului, dar și de familiile fermadacilor.ro, serviciu introdus
iatră, lemn, stuf, blană, cu copii, care vin pentru echi- recent, din nevoia de a susţine
Pe sub
multă verdeaţă, mâncare taţie, plimbări în natură, activitatea în ultimele luni.
podelele
produsă local, soare și râ- transparente ale jucat cu animalele din Chiar dacă are încă multe ches-
sete de copii. Peste aceste căsuţelor suspendate, gospodărie și relaxare, tiuni logistice de rezolvat, Cornel
senzaţii și elemente am dat după ce proprietarul pur și simplu. Dinicu, proprietarul fermei, are mul-
Lupul, paznic te idei de dezvoltare a proiectului și
am urcat cărarea șerpuită ce duce intenţionează să
la… turiști amenajeze un padoc Loc de ospeţe speră să reușească să amenajeze
către Ferma Dacilor, odată ce am vi-
rat din șoseaua ce vine dinspre Mizil.
Ca artificiu inedit de prin care să se tradiţionale curând și un centru spa&wellness,
design sunt de menţionat plimbe lupi. Însă toată lumea pentru a putea găzdui sportivi în can-
Poiana cea pietroasă, sit ce conţine
podelele transparente ale vine pentru mâncarea de la tonament sau seniori care au nevoie
încă vestigii preistorice de pe vremea
căsuţelor suspendate, pe sub Ferma Dacilor! Proprietarul este de câteva zile de refacere în mijlocul
când locul era scăldat de apele Mării
și piatră, inclusiv mesele, pentru că care proprietarul intenţionează să el însuși un gurmand și, chiar fără naturii.
Sarmatice, a fost descoperită și ame-
proprietarul a vrut să celebreze amin- amenajeze un padoc prin care să se studii de gastronomie, le propune bu- Cei dornici de un weekend per-
najată acum opt ani de un iubitor de
tirea strămoșilor daci, motiv pentru plimbe… lupi. Animalele sunt achiziţio- cătarilor săi tot felul de reţete extrem fect, cu ospăţ, aer curat și relaxare,
natură care a vrut să transforme locul
care a apelat la tehnologie și la ma- nate deja de la o grădină zoologică din de apreciate de clienţii săi, semn că pot face rezervări direct pe site-ul
într-o fermă eco. Dar, cum vulpile au
teriale moderne doar acolo unde era străinătate și se vor bucura, când totul instinctul nu-l înșală. De exemplu, pensiunii sau telefonic.
închis cam prea din plin lanţul trofic,
absolută nevoie. Deci, fără televizoa- va fi gata, de un areal de un hectar, ce când am vizitat locul, în meniul zilei Dr. Laura Davidescu
vânând cu sutele din găinile bio ale
re în camere și cu semnal telefonic include și suprafaţa de sub camerele (în regim take-away, adică îţi luai sin-
întreprinzătorului, omul a schimbat
doar cât să anunţi acasă că ai ajuns turiștilor, care vor avea astfel ocazia să gur mâncarea de la bucătăria situată
destinaţia, transformând o parte din
cu bine… doarmă… cu lupii! în aer liber, ca să se respecte regulile
fermă în obiectiv turistic.

Călătorie realizată cu sprijinul Mazda

Comori de orfevrărie orientală


împăratului Wanli (1573-1620), Exponate din mausoleu cvasilabirintic, semiobscur, care
cel de-al paisprezecelea împărat Astăzi putem admira aceste poate cumva să amintească de
al dinastiei Ming (1368-1644) și capodopere artistice datorită fap- atmosfera solemnă a unui mau-
aparţin colecţiei Muzeului de Artă tului, specific chinezesc, că obiec- soleu. Spoturile de lumină atrag
din Xi’an Qujiang. Vândute la lici- tele preţioase își însoţeau propri- privirea către vitrinele ce adă-
taţie în Japonia în urmă cu aproxi- etarul în mormânt, după trecerea postesc obiectele: vase de libaţie,
mativ un secol, aceste obiecte au sa în nefiinţă, pentru a-i asigura vaze și casete decorative, coșuri cu
intrat ulterior în patrimoniul mu- o existenţă confortabilă în viaţa flori – purtătoare de semnificaţii
zeal, fiind prezentate și în cadrul de apoi. Ceea ce este prezent în simbolice și metaforice, sceptre,
unor expoziţii temporare la Paris, expoziţia de la București provi- cutii de parfum, precum și o mare
Geneva ori Ljubljana. ne, cel mai probabil, din mau- tezaure au fost definitiv pierdute, varietate de obiecte de podoabă –
Ambasada Republicii Simbol peren și universal al soleul unui membru al familiei deoarece mormintele ajungeau să brăţări, cercei, ace de păr, coliere
Populare Chineze la bogăţiei și puterii, aurul a do- imperiale. fie profanate, iar aurul era topit și ș.a. Remarcăm fineţea realizării
București a marcat la bândit în societatea chineză atât Sunt obiecte datate la sfârșit transformat, uneori chiar la scurt filigranului și a dantelăriilor din
simboluri mistice, legate de pu- de secol XVI – început de secol timp de la decesul proprietarilor. aur, fericita îmbinare cu jadul și
finalul anului trecut 70 de
teri atribuite de prelungire a vie- XVII, și realizate în ateliere- pietrele preţioase, precum și ce-
ani de relaţii diplomatice ţii sau împiedicare a degradării le imperiale Yinzuoju, element Un spaţiu cvasilabirintic lelalte tehnici specifice de lucru,
între China și România organismului uman, cât și roluri identificabil, deoarece atelierul Amenajarea expoziţiei a foiţele de aur suprapuse și bătute,
prin vernisarea, la MNIR, sociale, el fiind destinat aproape avea obligaţia să marcheze fie- transformat holul central al dar și gravarea diferitelor modele
a expoziţiei „Aurul exclusiv împăratului și familiei care dintre produsele executate. Muzeului Naţional de Istorie a și simboluri grafice ale alfabetului
împăraţilor chinezi”. Odată sale. Din nefericire, multe asemenea României (MNIR) într-un spaţiu chinez.
cu redeschiderea muzeului Simbolistica modelelor deco-
rative poate fi descifrată cu ajuto-
la 20 mai, publicul se poate
rul unui bogat material explicativ
bucura și de întâlnirea cu ce întregește expoziţia, povestind
aceste exponate deosebite. și despre istoria împăraţilor chi-
nezi, definind epoca și contextul

C ele 149 de piese selectate


datează din timpul domniei
realizării pieselor prezentate.
Dr. Raluca Bulea
16 VIA�A MEDICALĂ
29 mai 2020 l Nr. 21 Medicina altfel Grupaj realizat de
dr. Mădălina Badea

Testele rapide,
soluţii eficiente
În această perioadă în care trebuie menţinută
distanţarea socială și limitarea expunerii
pacienţilor la contactul cu lumea medicală,
testele rapide, care folosesc produse biologice
ușor de recoltat sunt utile pentru diagnosticul
anumitor afecţiuni.

B olile cu transmitere sexuală (BTS) produse de


Chlamydia sau Gonorrhea beneficiază în prezent
de un astfel de test, care în 30 de minute permite reali-
zarea unui screening rapid, la fel de eficient ca testele de
biologie moleculară.
Eficienţa acestor teste a fost studiată pe o populaţie
de 1.523 de femei, jumătate fiind simptomatice, și 922
de bărbaţi, dintre care 33% cu manifestări sugestive pen-
tru BTS. Rezultatele obţinute au fost publicate în JAMA*.
Probele de secreţie vaginală, respectiv de urină au fost
analizate atât prin proba rapidă, cât și prin trei teste ce
utilizează tehnica de amplificare a acizilor nucleici.

Afectarea gastrointestinală Eficienţă în detectarea Chlamydia sau


Gonorrhea
Testul rapid a avut sensibilitate, specificitate, valoare
predictivă pozitivă și negativă de peste 90% pentru ambe-

în infecţia cu SARS-CoV-2
Noi date indică niveluri crescute ale calprotectinei fecale la pacienţii cu COVID-19,
susţinând ipoteza unui răspuns inflamator gastrointestinal asociat acestei infecţii.

M
ai mult de un sfert din- manifestări active în ultimele două acordat Reuters Health. Această ipo-
tre pacienţii cu această zile. Concentraţia calprotectinei fecale teză pune în evidenţă rolul pe care
patologie prezintă mani- a fost semnificativ mai mare la pacien- calprotectina fecală l-ar putea avea în
festări digestive de tipul ţii care au avut diaree în decursul celor diagnosticul și urmărirea pacienţi-
greaţă, vărsături sau diaree, cu un me- două zile (37,2 ug/g) sau în perioada lor cu simptome digestive asociate
canism fiziopatologic incert. Calprotec- testării (123,2 ug/g), faţă de cei care nu infecţiei cu SARS-CoV-2.
tina fecală este un marker de inflamaţie au prezentat acest simptom al infecţiei
folosit uzual la pacienţii cu boli inflama- (17,3 ug/g). Nivelul de calprotectină s-a De la markeri la tratament le infecţii, atât la femei, cât și la bărbaţi. Eficienţa testului
torii intestinale. Cercetătorii austrieci corelat cu nivelul seric de interleuki- antiinflamator s-a dovedit excelentă pentru femei, dar în cazul bărbaţilor
au dorit să afle dacă acesta poate fi util nă-6, un alt marker inflamator. ARN-ul „Rezultatele acestui studiu indică este necesară îmbunătăţirea acestuia, întrucât sensibili-
și în contextul pandemiei actuale, prin viral nu a fost detectat în materiile feca- faptul că particulele virale pot fi detec- tatea testului rapid a fost inferioară testelor de biologie
decelarea unor legături între simpto- le ale celor cu manifestări active, dar s-a tate în scaun chiar și după ce activarea moleculară. Cu toate acestea, eficienţa nu este singurul
mele gastrointestinale, nivelul de ARN identificat la 61,5% dintre cei cu simpto- imună intră pe o pantă descendentă. parametru care trebuie luat în considerare atunci când se
viral excretat prin materiile fecale și me remise și la 31% dintre cei fără mani- (...) Tot mai multe informaţii apar pri- evaluează introducerea unui test pe scară largă, fiind lua-
acest biomarker. festări digestive. vind posibila eficienţă a unor medica- te în calcul și alte aspecte, precum fezabilitatea sau costul.
Studiul publicat în revista Gut* a in- mente utilizate în bolile inflamatorii Aceste teste sunt necesare, ţinând cont de faptul că
clus 40 de pacienţi internaţi, cu forme Calprotectina fecală, în intestinale pentru tratamentul infec- majoritatea persoanelor infectate sunt asimptomatice,
de COVID-19 ce nu necesitau suport în monitorizare ţiei cu SARS-CoV-2 întrucât acestea accesul la testarea de rutină este limitat în actualul con-
secţia de terapie intensivă, în absenţa „Este plauzibil ca diareea asociată suprimă răspunsul inflamator, activa- text, iar prevalenţa acestor infecţii este în creștere. Netra-
altor cauze infecţioase care să explice COVID-19 să fie consecinţa inflama- rea celulară și sinteza calprotectinei tate, ele se pot complica, adăugând o povară suplimentară
manifestările gastrointestinale. Aceștia ţiei intestinale produse de acest virus fecale”, declară dr. Herbert Tilg, unul asupra sistemelor medical și economic. În plus, obţinerea
au fost împărţiţi în trei grupuri, astfel: și afluxului de celule inflamatorii la dintre autorii studiului din cadrul Uni- rezultatului rapid împiedică eventuala răspândire a bolii
18 pacienţi fără simptome digestive, nivelul mucoasei intestinale”, susţine versităţii de Medicină din Innsbruck, în populaţie în zilele care ar fi fost necesare obţinerii re-
13 pacienţi la care acestea s-au remis dr. Flavio Caprioli de la Universitatea pentru aceeași publicaţie. zultatului de la testele convenţionale.
de cel puţin 48 de ore și 9 pacienţi cu din Milano în cadrul unui interviu *https://bit.ly/2X0zL16 *https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/2765941

Expunerea C opiii cu expunere prenatală la corticos- populaţia globală (12,01% versus 6,45%),
teroizi au un risc mai mare de a dezvol- cât și în lotul celor născuţi la termen
ta afecţiuni neurocognitive, mai ales dacă (8,89% versus 6,31%). Aceste diferenţe au

prenatală la
expunerea are loc și după săptămâna a 34-a persistat în rândul fraţilor născuţi la
intrauterină. Aceasta este concluzia unui termen, sugerând că nu există un subs-
studiu finlandez publicat în JAMA*, care a trat genetic dominant în apariţia acestei
urmărit efectele pe termen lung ale acestui diferenţe.

corticosteroizi,
tratament – pe o mediană de vârstă de 5,8 Beneficiul tratamentului corticosteroid
ani. Corticosteroizii se administrează în pe reducerea morbidităţii și mortalităţii in-
vederea maturării fetale gravidelor cu risc fantile ar putea fi astfel contrabalansat de

factor
iminent de naștere prematură înainte de 34 riscurile pe termen lung ale acestui trata-
de săptămâni. ment, cel puţin la copiii care au primit acest
Au fost analizate date obţinute de la tratament pe o perioadă mai îndelungată,
670.097 de copii născuţi prematur sau la până la nașterea la termen. Cu toate aces-

de risc
termen în perioada 2006 - 2017, dintre tea, studiul finlandez este unul observaţio-
care 14.868 fuseseră expuși prenatal la nal și nu dovedește legătura directă dintre
corticosteroizi. Dintre acești copii, 45,27% tratament și afecţiunile neurocognitive. El
s-au născut la termen, iar 54,73% – prema- indică o posibilă asociere care trebuie lua-
tur. Utilizarea tratamentului corticoste- tă în considerare atunci când se stabilește
roid în perioada gestaţională s-a asociat această indicaţie de tratament și durata de
cu o incidenţă semnificativ mai mare a administrare. Urmărirea acestor copii, cel
oricărei afecţiuni psihice sau tulburări de puţin până la vârsta școlară, este esenţială.
comportament în timpul copilăriei, atât în *https://bit.ly/2LUYwFM