Sunteți pe pagina 1din 1

Făclia de Cluj, selectată pentru un grant Google

În cadrul unei runde de finanţare lansată de Google, în care au fost trimise


peste 12.000 de solicitări din mai mult de 100 de state, ziarul Făclia de
Cluj a câștigat un grant în valoare de 7.000 de dolari, pentru a-și dezvolta
prezența în mediul online. Suma a fost acordată în cadrul programului
Journalism Emergency Relief Fund şi va fi folosită de ziarul nostru pen-
tru dezvoltarea site-ului şi pentru retehnologizare.
„Considerăm că selectarea aplicației pe care am depus-o, într-o rundă
atât de competitivă, confirmă robustețea planurilor noastre de a recalibra
prezența online la necesitățile prezentului. Suntem o echipă solidă de jurna-
liști, iar produsul muncii noastre trebuie să ajungă la cât mai multă lume, acum, în
epoca fake-news, când informația corectă este mai valoroasă decât oricând”, spune redacto-
rul-șef al ziarului, Cosmin Puriș.

joi, 28 mai 2020 • anul XXXI, nr. 8953 • ISSN 1843-7311 • www.ziarulfaclia.ro • 12 pagini – 2,5 lei

Pandemia și epoca
lucratului de-acasă
Prefectul judeţului Cluj
a anunţat miercuri că
în luna mai, la nivelul
Tot mai puţine cazuri de
judeţului, s-a constatat
o scădere considerabilă
a numărului de cazuri
coronavirus în judeţul Cluj
vindecate, dintre care 383 din
de îmbolnăvire cu județ. Asta înseamnă un grad de
Cristian FOCȘANU
coronavirus. vindecare de aproximativ 80%.
„Constatăm o scădere consi- Este impresionant, cu mult pes-
derabilă a numărului de cazuri te media națională. Numărul de
pozitive. Dacă la 4 mai, când persoane în izolare la domiciliu

l a mijlocul lunii mai, aproape un am avut vârful epidemiologic este în creștere în fiecare zi da-
milion de români se aflau în șomaj la Cluj, aveam internați 223 de torită înlocuirii carantinării cu
tehnic, iar peste 300.000 în șomaj. pacienți din județ, astăzi sun- această măsură a autoizolării.
După trecerea la starea de alertă și rela- tem la 58 de persoane din județ Avem șapte persoane la terapie
xarea măsurilor, numărul celor aflați în internate în cele patru spitale intensivă, dintre care trei sunt
șomaj tehnic a scăzut, ceea ce este îmbu- COVID-19 din Cluj-Napoca’’, a din Cluj. Avem un total de 25
curător, dar îngrijorător este faptul că a spus prefectul. Mircea Abrudean de persoane care au decedat,
crescut numărul contractelor de muncă a explicat că scăderea se dato- dintre care 14 sunt din județul
care au încetat definitiv. Prin urmare, unii rează calității actului medical și Cluj. Am avut foarte multe per-
românii s-au întors la lucru, iar alții și-au profesionalismului personalu- soane internate la Cluj și din
pierdut job-ul definitiv din cauza crizei. lui medical implicat. „Avem, de C.P.
Se ridică următoarea întrebare: Ce e de asemenea, peste 470 de persoane continuare în pagina a 4-a
făcut și mai ales ce măsuri are pregătite
și a pretinde daune morale și materi-
Guvernul pentru a contracara fenomenul?
Ministerul Muncii oferă o soluție de criză:
EVENIMENT EDITORIAL:
ale de la cele 23 de state semnatare, După ce că Oserul
continuarea programului de șomaj tehnic
Trianon, Trianon! care sunt Canada, Australia, Noua este închis, a fost
Zeelandă, Africa de Sud, India,
și susținerea companiilor care și-au reluat
activitatea după 15 mai. Franța, Italia, Japonia, Belgia, Chi- anulat şi Târgul
Tratatul semnat la Trianon a fost ci are în vedere situația globală a
Desigur, susținerea acestor companii, un act internațional complex, bazat Europei și a restului lumii prin pris-
na, Grecia, Nicaragua, Panama, Po- de la Negreni
însemnând suportarea cu peste 40% a lonia, Portugalia, România, Unga-
pe principiul autodeterminării ela- ma securitatății colective viitoare, ria, Croato-Slovenia, Cehoslovacia,
salariului de bază corespunzător postului borat de Wilson, și consfințit de cele stipulând în același timp înființarea
ocupat, nu este pe termen lung, ci numai patru puteri învingătoare, în urma Siam etc. E adevărat că s-a întâmplat
organismului internațional care va ca aceste tratate, gândite pentru a
pe trei luni. Nici mult, nici puțin. De unde unor analize atente a unei uriașe veghea la punerea în practică și a
vin acești bani? Răspunsul este simplu: documentații depuse de fiecare stat respectării acestor principii pe vii- îndepărta orice difernde războinice,
statul secular nu scoate nimic din propriul și a propriilor comisii de experți. tor, prin intermediul Societății (Li- au fost încălcate de regmuri extre-
buzunar, ci numai renunță la taxele one- S-au semnat două protocoale, unul gii) Națiunilor (ONU astăzi), al că- miste sau fasciste, cum au fost cele
roase cu angajații, pe care le plătesc firme- la Saint-Germain și celălalt, final, ruia statut este atent explicitat aici. descreerate ale lui Hitler, Mussoli-
le și (sau) companiile. Rămâne de văzut în la Trianon. Acesta din urmă a avut A respinge prin urmare Trianonul ni și Horthy dar astăzi când există
ce măsură acestea vor reveni pe linia de un număr impresionant de pagini, înseamnă a respinge esența de or- o Uniune Europeană și un NATO,
continuare în pagina a 12-a 13 părți și 364 de articole. El nu pri- ganizare a lumii libere, a anula rolul Mircea Popa
vește numai pe România și Ungaria, Societății Națiunilor (ONU astăzi) continuare în pagina a 5-a

Mai mulți bani pentru extinderea și modernizarea Organizatorii au anunţat


Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon Daniello” pe pagina de Facebook a eve-
nimentului că ediția de vară a
Consilierii județeni clujeni vor dezbate, în ședința de joi, Târgului de la Negreni (Tîr-
un proiect de hotărâre privind extinderea, etajarea clădirii gul Coaselor), care trebuia să
existente și amenajarea de birouri la etaj, la Spitalul Clinic de se desfășoare în 8 iunie, a fost
Pneumoftiziologie „Leon Daniello” din Cluj-Napoca. Inițiativa anulată din cauza pandemiei.
are în vedere revizuirea unor costuri aprobate anterior. Deocamdată, Primăria Ne-
greni nu a anunţat dacă și edi-
Astfel, conform proiectului de hotărâre, investiţia se impune după ţia de toamnă a Târgului, care
ce în timpul execuției lucrărilor de reabilitare la nivelul parterului se bucură de o mult mai mare
clădirii s-a constatat starea instabilă a pereților interiori de compar- participare, inclusiv internaţi-
timentare, experţii ajungând la concluzia că trebuie demolaţi. onală, va fi sau nu anulată în
Prin revizuirea documentației s-au modificat indicatorii eco- acest an.
nomici aprobați anterior, iar valoarea totală a investiției a ajuns la „Din păcate, anul acesta
1.553.798,05 lei (cu TVA), de la 1.222.238,61 lei, cât a fost inițial, ediția din iunie a Târgului de
anul trecut. Suprafața construită ar urma să fie de 191 mp (de la 159 la Negreni nu va avea loc. Dis-
mp). tribuiți să afle toată lumea”, se
Anca M. Colibășanu spune pe pagina de Facebook
continuare în pagina a 4-a a târgului. V.D.

Redacția ziarului „Făclia de Cluj” – str. Clinicilor nr. 33 (stațiile Agronomia - str. Moților)
Mică și mare publicitate: • ORAR: luni-vineri orele 9-17, duminică orele 15-17
• Tel/fax: 0264-450.707 • e-mail: publicitate@ziarulfaclia.ro, 0788-476.727 • reclama@ziarulfaclia.ro, 0788-307.324