Sunteți pe pagina 1din 65

Ierarhizarea programelor de studii organizate de universitățile acreditate din

sistemul național de învățământ conform art. 193 din Legea educației naționale nr.
1/2011 și prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea
Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităților și ierarhizării
programelor de studii

Domeniul Universitatea Categoria


Matematică Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea din Craiova A
Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea „Transilvania” din Braşov C
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad C
Universitatea din Piteşti C
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău C
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea de Nord din Baia Mare C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş E
Universitatea din Petroşani E
Universitatea „Valahia” din Târgovişte E

1
Domeniul Universitatea Categoria
Informatică Universitatea din Bucureşti A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad B
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad B
Universitatea din Piteşti B
Universitatea „Politehnica" din Timişoara C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Universitatea de Nord din Baia Mare C
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti C
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău C
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara E
Universitatea din Petroşani E

2
Domeniul Universitatea Categoria
Chimie Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea din Craiova C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea din Oradea D
Universitatea de Nord din Baia Mare D
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi E
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti E

3
Domeniul Universitatea Categoria
Inginerie Universitatea Politehnică din Bucureşti A
chimică Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca B
Universitatea „Politehnica" din Timişoara B
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Academia Tehnică Militară din Bucureşti C
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara C
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea „Transilvania” din Braşov E
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad E
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca E

4
Domeniul Universitatea Categoria
Geologie Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A

5
Domeniul Universitatea Categoria
Geografie Universitatea din Bucureşti A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea din Oradea C
Universitatea din Craiova C
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București D
Universitatea „Valahia” din Târgovişte D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș E
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad E
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi E

6
Domeniul Universitatea Categoria
Științe ale Universitatea din Bucureşti A
mediului Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea din Craiova B
Universitatea din Piteşti C
Universitatea Ecologică din București C
Universitatea din Oradea E
Universitatea de Nord din Baia Mare E
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău E
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava E
Universitatea de Vest din Timişoara E
Universitatea „Ovidius” din Constanţa E

7
Domeniul Universitatea Categoria
Fizică Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea din Craiova B
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Transilvania” din Braşov E
Universitatea din Petroşani E
Universitatea de Nord din Baia Mare E
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E
Universitatea „Valahia” din Târgovişte E
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti E

8
Domeniul Universitatea Categoria
Inginerie civilă Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
și instalații Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti A
Universitatea „Politehnica" din Timişoara A
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca A
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti B
Universitatea din Petroşani B
Universitatea „Transilvania” din Braşov C
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea de Nord din Baia Mare D
Universitatea din Craiova D
Academia Tehnică Militară din Bucureşti D
Universitatea din Oradea D

9
Domeniul Universitatea Categoria
Inginerie Universitatea Politehnică din Bucureşti A
electronică și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
telecomunicații
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca A
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava B
Universitatea „Politehnica" din Timişoara B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Academia Tehnică Militară din Bucureşti B
Universitatea Maritimă din Constanţa C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Universitatea din Craiova C
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia D
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea de Nord din Baia Mare E
Universitatea „Ovidius” din Constanţa E

10
Domeniul Universitatea Categoria
Inginerie Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
geologică, Universitatea din Bucureşti A
Inginerie
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti A
geodezică
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi B
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti B
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara B
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca B
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi C
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca C
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia C
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea „Politehnica" din Timişoara C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Universitatea de Nord din Baia Mare C
Universitatea din Craiova C
Universitatea „Transilvania” din Braşov C
Universitatea din Oradea C
Academia Tehnică Militară din Bucureşti E

11
Domeniul Universitatea Categoria
Mine, petrol și Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu A
gaze Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti A
Universitatea din Petroşani A
Universitatea de Nord din Baia Mare E

12
Domeniul Universitatea Categoria
Inginerie Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
aerospațială, Universitatea Politehnică din Bucureşti A
autovehicule și
Universitatea „Transilvania” din Braşov A
transporturi
Universitatea „Politehnica" din Timişoara B
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad B
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca B
Academia Tehnică Militară din Bucureşti B
Universitatea Maritimă din Constanţa B
Universitatea din Craiova B
Universitatea din Petroşani C
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea din Piteşti C
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Ovidius” din Constanţa E

13
Domeniul Universitatea Categoria
Zootehnie Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de
La Brad" din Iaşi A
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca A
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti B
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara B
Universitatea din Oradea E

14
Domeniul Universitatea Categoria
Biotehnologii Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca A
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara A
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad E
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E

15
Domeniul Universitatea Categoria
Ingineria Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad A
produselor Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava A
alimentare
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca A
Universitatea din Craiova A
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti A
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi A
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de
La Brad" din Iaşi B
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău C
Universitatea de Nord din Baia Mare C
Universitatea Bioterra din București D

16
Domeniul Universitatea Categoria
Agronomie, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca A
Horticultura, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de
Silvicultură, La Brad" din Iaşi A
Inginerie
Universitatea „Transilvania” din Braşov A
forestieră
Universitatea din Oradea A
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti A
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara A
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad C
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea din Piteşti E
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa E

17
Domeniul Universitatea Categoria
Ingineria Universitatea Politehnică din Bucureşti A
sistemelor, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca A
calculatoare și
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
tehnologia
informației Universitatea „Politehnica" din Timişoara B
Universitatea din Craiova C
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava C
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea „Transilvania” din Braşov C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Academia Tehnică Militară din Bucureşti C
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad D
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău D
Universitatea din Petroşani D
Universitatea din Bucureşti D
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş D
Universitatea din Oradea D
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu D
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca E
Universitatea Româno-Germană din Sibiu E
Universitatea de Nord din Baia Mare E
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa E

18
Domeniul Universitatea Categoria
Inginerie Universitatea Politehnică din Bucureşti A
mecanică Universitatea „Politehnica" din Timişoara A
Universitatea „Transilvania” din Braşov A
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi B
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti B
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca B
Universitatea din Petroşani C
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara C
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava C
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău C
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad D
Universitatea de Nord din Baia Mare D
Universitatea „Valahia” din Târgovişte D
Universitatea din Craiova E
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E
Universitatea „Ovidius” din Constanţa E
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa E

19
Domeniul Universitatea Categoria
Inginerie Universitatea Politehnică din Bucureşti A
industrială Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Academia Navală "Mircea Cel Bătrân" din Constanţa B
Universitatea din Craiova C
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca C
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea „Politehnica" din Timişoara C
Universitatea din Petroşani C
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad C
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava C
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti D
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău D
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Ovidius” din Constanţa D
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa D
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş D
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu D
Universitatea de Nord din Baia Mare D
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti E
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E

20
Domeniul Universitatea Categoria
Mecatronică și Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
robotică Universitatea „Politehnica" din Timişoara A
Universitatea Politehnică din Bucureşti A
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca A
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava C
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău C
Universitatea din Oradea D
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş E

21
Domeniul Universitatea Categoria
Ingineria Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca A
materialelor Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
Universitatea Politehnică din Bucureşti A
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi A
Universitatea „Politehnica" din Timişoara B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea din Craiova E
Universitatea de Nord din Baia Mare E

22
Domeniul Universitatea Categoria
Ingineria Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
mediului Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca A
Universitatea Politehnică din Bucureşti A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad A
Universitatea „Transilvania” din Braşov A
Universitatea „Politehnica" din Timişoara A
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi A
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău A
Universitatea din Craiova B
Universitatea Maritimă din Constanţa B
Universitatea din Petroşani B
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti C
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara C
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu C
Universitatea de Nord din Baia Mare D
Universitatea din Oradea D
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de
La Brad" din Iaşi E
Universitatea din Piteşti E
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava E
Universitatea Ecologică din București E
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş E
Universitatea „Ovidius” din Constanţa E
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia E

23
Domeniul Universitatea Categoria
Inginerie și Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi A
management Universitatea Politehnică din Bucureşti A
Universitatea „Politehnica" din Timişoara A
Universitatea din Oradea A
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti B
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea Maritimă din Constanţa B
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava B
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca B
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca B
Universitatea Ecologică din București C
Academia Navală "Mircea Cel Bătrân" din Constanţa C
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de
La Brad" din Iaşi C
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din
Timişoara C
Universitatea din Craiova C
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Universitatea din Petroşani C
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău C
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad C
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa C
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş C
Universitatea „Ovidius” din Constanţa D
Universitatea din Piteşti D
Universitatea Bioterra din București D
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu E
Universitatea Româno-Germană din Sibiu E
Universitatea de Nord din Baia Mare E

24
Domeniul Universitatea Categoria
Inginerie Academia Tehnică Militară din Bucureşti A
genistică,
Inginerie de
armament,
rachete și
muniții

25
Domeniul Universitatea Categoria
Inginerie Universitatea Politehnică din Bucureşti A
electrică și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca A
energetică
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava A
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
Universitatea „Transilvania” din Braşov A
Universitatea „Politehnica" din Timişoara A
Academia Navală "Mircea Cel Bătrân" din Constanţa B
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea Maritimă din Constanţa C
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu C
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău C
Universitatea din Petroşani C
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş C
Universitatea de Nord din Baia Mare D
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa D
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Ovidius” din Constanţa E

26
Domeniul Universitatea Categoria
Biologie Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad B
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din B
Timişoara
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca B
Universitatea din Craiova B
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti C
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău C
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de C
La Brad" din Iaşi
Universitatea de Nord din Baia Mare C
Universitatea din Oradea C
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E

27
Domeniul Universitatea Categoria
Biochimie Universitatea din Bucureşti A

28
Domeniul Universitatea Categoria
Medicină Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti A
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi A
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj- A
Napoca
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea de Medicină Şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara B
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş B
Universitatea „Transilvania” din Braşov C
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad C
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi D
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti D
Universitatea din Piteşti D

29
Domeniul Universitatea Categoria
Medicină Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca A
veterinară Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din B
Timişoara
Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti B
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de B
La Brad" din Iaşi
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E

30
Domeniul Universitatea Categoria
Medicină Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj- A
dentară Napoca
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti A
Universitatea de Medicină Şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara A
Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi A
Universitatea „Ovidius” din Constanţa A
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova B
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş C
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad C
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Apollonia” din Iaşi D
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi E

31
Domeniul Universitatea Categoria
Farmacie Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iaşi A
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj- A
Napoca
Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti A
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş B
Universitatea de Medicină Şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara B
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea din Oradea D

32
Domeniul Universitatea Categoria
Drept Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea din Craiova B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea „Transilvania” din Braşov C
Universitatea din Oradea C
Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti C
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş C
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iași D
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava D
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București D
Universitatea „Ovidius” din Constanţa D
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia D
Universitatea Româno-Americană din București D
Universitatea „Danubius” din Galați D
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad D
Universitatea „Valahia” din Târgovişte D
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu D
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești D
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti D
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi D
Universitatea din Piteşti D
Academia de Studii Economice din Bucureşti D
Universitatea Ecologică din București D
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș D
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca D
Universitatea „Petre Andrei” din Iași D
Universitatea Bioterra din București E
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti E
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea Europeana „Drăgan” din Lugoj E
Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din E
Bucureşti
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara E
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Universitatea Româno-Germană din Sibiu E
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E

33
Universitatea „George Bariţiu” din Brașov E
Universitatea „George Bacovia” din Bacău E

34
Domeniul Universitatea Categoria
Științe Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
administrative Academia de Studii Economice din Bucureşti A
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti A
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu A
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești B
Universitatea din Bucureşti B
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea din Craiova C
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea de Vest din Timişoara C
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa C
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu C
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş C
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi C
Universitatea din Petroşani C
Universitatea „Politehnica" din Timişoara C
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad C
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad D
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti D
Universitatea din Oradea D
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Hyperion” din București D
Universitatea „Avram Iancu” din Cluj-Napoca D
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti E
Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din E
Bucureşti
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara E
Universitatea „Danubius” din Galați E
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia E
Universitatea „George Bacovia” din Bacău E
Universitatea Româno-Germana din Sibiu E
Universitatea Ecologică din București E

35
Universitatea Europeana „Drăgan” din Lugoj E
Universitatea „Athenaeum” din București E

36
Domeniul Universitatea Categoria
Științe ale Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
comunicării Universitatea din Bucureşti A
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București B
Universitatea „Politehnica” din Timişoara B
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea „Valahia” din Târgovişte B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău C
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad C
Universitatea „Danubius” din Galați C
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi C
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad C
Universitatea din Piteşti C
Universitatea Ecologică din București D
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava D
Universitatea „Apollonia” din Iaşi D
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara E
Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din E
Bucureşti
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş E
Universitatea din Oradea E
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu E
Universitatea de Nord din Baia Mare E

37
Domeniul Universitatea Categoria
Sociologie Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea din Oradea C
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia C
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea din Craiova C
Universitatea „Transilvania” din Braşov C
Universitatea din Petroşani C
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti C
Universitatea „Petre Andrei” din Iași D
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Universitatea „Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca E
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Ovidius” din Constanţa E

38
Domeniul Universitatea Categoria
Asistență Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
socială Universitatea din Bucureşti A
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad B
Universitatea „Emanuel” din Oradea B
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Transilvania” din Braşov C
Universitatea din Petroşani C
Universitatea de Nord din Baia Mare C
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia C
Universitatea din Piteşti C
Universitatea „Avram Iancu" din Cluj-Napoca D
Universitatea „Petre Andrei” din Iași D
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești E
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea E
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad E
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava E
Universitatea „George Bacovia” din Bacău E
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E

39
Domeniul Universitatea Categoria
Științe politice Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti A
Universitatea din Bucureşti A
Universitatea din Craiova A
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea din Oradea B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava B
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu C
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi C
Universitatea „Danubius” din Galați C
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București D
Universitatea „Petre Andrei” din Iași D
Universitatea „Hyperion” din București D
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti D
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești E
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad E
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş E
Universitatea din Piteşti E
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi E

40
Domeniul Universitatea Categoria
Științe Universitatea Naţională de Apărare "Carol I" din Bucureşti A
militare, Academia Forţelor Aeriene "Henri Coandă" din Braşov A
informații și
Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu" din Sibiu B
ordine publică
Academia Naţională de Informaţii "Mihai Viteazul" din Bucureşti C
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu E

41
Domeniul Universitatea Categoria
Economie Academia de Studii Economice din Bucureşti A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din D
Bucureşti
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești D
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava E
Universitatea din Piteşti E
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi E
Universitatea din Oradea E
Universitatea din Craiova E
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E

42
Domeniul Universitatea Categoria
Administrarea Academia de Studii Economice din Bucureşti A
afacerilor Universitatea „Ovidius” din Constanţa A
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia A
Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti B
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava B
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea Româno-Americană din București B
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş B
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad B
Universitatea din Craiova B
Universitatea din Oradea B
Universitatea „Artifex” din Bucureşti B
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu C
Universitatea de Nord din Baia Mare C
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti C
Universitatea din Petroşani C
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi C
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București C
Universitatea din Piteşti C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea „Danubius” din Galați C
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești C
Universitatea „Petre Andrei” din Iași D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti D
Universitatea „Hyperion” din București D
Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara D
Universitatea „George Bariţiu” din Brașov E
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău E
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea E
Universitatea „George Bacovia” din Bacău E
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti E
Universitatea Româno-Germană din Sibiu E

43
Universitatea Europeana „Drăgan” din Lugoj E
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș E
Institutul de Administrare a Afacerilor din municipiul București E
Universitatea „Athenaeum” din București E

44
Domeniul Universitatea Categoria
Finanțe Academia de Studii Economice din Bucureşti A
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava A
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi A
Universitatea Româno-Americană din București A
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia B
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca B
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti B
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti B
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea Ecologică din București B
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad C
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş C
Universitatea din Petroşani C
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu C
Universitatea din Oradea C
Universitatea din Piteşti C
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea „Petre Andrei” din Iași C
Universitatea „Danubius” din Galați C
Universitatea „Artifex” din Bucureşti D
Universitatea „Hyperion” din București D
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti D
Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din D
Bucureşti
Universitatea Europeana „Drăgan” din Lugoj D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti D
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa D
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad E
Universitatea Financiar - Bancară București E
Universitatea „George Bacovia” din Bacău E
Universitatea Româno-Germană din Sibiu E

45
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș E
Universitatea „Athenaeum” din București E

46
Domeniul Universitatea Categoria
Cibernetică, Academia de Studii Economice din Bucureşti A
statistică și Universitatea din Craiova A
informatică
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
economică
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti B
Universitatea Româno-Americană din București B
Universitatea de Nord din Baia Mare C
Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din E
Bucureşti
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava E
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca E
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Universitatea Europeana „Drăgan” din Lugoj E
Universitatea „Transilvania” din Braşov E
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad E

47
Domeniul Universitatea Categoria
Contabilitate Academia de Studii Economice din Bucureşti A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu A
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia A
Universitatea din Craiova A
Universitatea „Transilvania” din Braşov A
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti B
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava B
Universitatea din Oradea B
Universitatea „Valahia” din Târgovişte B
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău B
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş C
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa C
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad C
Universitatea din Piteşti C
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București C
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești A
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca C
Universitatea „Artifex” din Bucureşti C
Universitatea „Petre Andrei” din Iași D
Universitatea „Hyperion” din București D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti D
Universitatea „George Bacovia” din Bacău D
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș D
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti E
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara E
Universitatea „George Bariţiu” din Brașov E
Universitatea Româno-Germană din Sibiu E
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Universitatea „Danubius” din Galați E
Universitatea „Athenaeum” din București E
Universitatea Româno-Americană din București E

48
Universitatea din Petroşani E

49
Domeniul Universitatea Categoria
Relații Academia de Studii Economice din Bucureşti A
economice Universitatea „Transilvania” din Braşov A
internaționale
Universitatea Româno-Americană din București A
Universitatea din Craiova A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea din Oradea B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București C
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara D
Universitatea „Hyperion” din București D
Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din D
Bucureşti
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti D
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești E
Universitatea din Piteşti E
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E

50
Domeniul Universitatea Categoria
Management Academia de Studii Economice din Bucureşti A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea din Craiova A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea Româno-Americană din București B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava B
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti B
Universitatea „Valahia” din Târgovişte B
Universitatea din Oradea C
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea C
Universitatea din Petroşani C
Universitatea „Artifex” din Bucureşti C
Universitatea de Nord din Baia Mare C
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu C
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești C
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca C
Universitatea „George Bacovia” din Bacău D
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Hyperion” din București D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti D
Universitatea Româno-Germană din Sibiu E
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti E
Universitatea „Ovidius” din Constanţa E
Universitatea „Emanuel” din Oradea E
Universitatea „Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca E
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad E

51
Domeniul Universitatea Categoria
Marketing Academia de Studii Economice din Bucureşti A
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea Româno-Americană din București B
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa B
Universitatea din Bucureşti B
Universitatea „Constantin Brâncoveanu" din Pitești B
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea „Artifex” din Bucureşti C
Universitatea din Oradea C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad C
Universitatea „George Bacovia” din Bacău C
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti D
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia E
Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti E
Universitatea Româno-Germană din Sibiu E
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu E
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad E

52
Domeniul Universitatea Categoria
Psihologie Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea din Bucureşti B
Universitatea „Transilvania” din Braşov C
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti C
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi C
Universitatea din Oradea C
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad C
Universitatea Ecologică din București C
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Petre Andrei” din Iași D
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara D
Universitatea „Andrei Şaguna” din Constanţa E
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Mihai Eminescu” din Timişoara E
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău E
Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Târgu Mureș E
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti E
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad E

53
Domeniul Universitatea Categoria
Științe ale Universitatea din Bucureşti A
educației Universitatea „Transilvania” din Braşov A
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia A
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti A
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad B
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava C
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad C
Universitatea din Oradea C
Universitatea din Piteşti C
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti D
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău D
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş E
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti E

54
Domeniul Universitatea Categoria
Educație fizică Universitatea din Piteşti A
și sport Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău A
Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti A
Universitatea „Transilvania” din Braşov A
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi A
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad A
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea Ecologică din București B
Universitatea din Oradea B
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava C
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca C
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu C
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca C
Universitatea „Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti D
Universitatea „George Bariţiu” din Brașov D
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa D
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş D

55
Domeniul Universitatea Categoria
Filologie Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea din Bucureşti A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava B
Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad C
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia C
Universitatea „Petrol-Gaze” din Ploieşti C
Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti C
Universitatea din Piteşti C
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București C
Universitatea din Oradea C
Universitatea de Nord din Baia Mare C
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea C
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte D
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara E
Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din E
Bucureşti
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad E
Universitatea „Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca E
Universitatea „Emanuel” din Oradea E

56
Domeniul Universitatea Categoria
Filozofie Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea de Nord din Baia Mare B
Universitatea din Craiova B
Universitatea din Oradea C
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea din Piteşti E
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava E
Universitatea „Avram Iancu" din municipiul Cluj-Napoca E
Universitatea de Vest din Timişoara E

57
Domeniul Universitatea Categoria
Istorie Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi A
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu B
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia B
Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava C
Universitatea din Craiova C
Universitatea din Oradea C
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea din Piteşti D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa E
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad E
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad E
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu E
Universitatea „Mihail Kogălniceanu” din Iaşi E

58
Domeniul Universitatea Categoria
Teologie Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu A
Universitatea din Bucureşti A
Universitatea „Emanuel” din Oradea A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad B
Universitatea din Craiova B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia C
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi C
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa C
Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca C
Universitatea din Piteşti C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea din Oradea C
Institutul Teologic Baptist din București D
Universitatea de Nord din Baia Mare D
Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti D
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea E

59
Domeniul Universitatea Categoria
Studii Universitatea din Bucureşti A
culturale Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea de Nord din Baia Mare E
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu E
Universitatea de Vest din Timişoara E

60
Domeniul Universitatea Categoria
Arhitectură și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti A
urbanism Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi" din Iaşi A
Universitatea „Politehnica" din Timişoara B
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca B
Universitatea din Oradea D
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E

61
Domeniul Universitatea Categoria
Arte vizuale Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti A
Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi A
Universitatea din Oradea B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa B
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu C
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea C
Universitatea „Hyperion” din București D
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara E
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi E
Universitatea de Nord din Baia Mare E
Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad E
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu E

62
Domeniul Universitatea Categoria
Istoria și teoria Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti A
artei Universitatea de Vest din Timişoara E

63
Domeniul Universitatea Categoria
Artele Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu A
spectacolului Universitatea Naţională de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. A
Caragiale” din Bucureşti
Universitatea de Arte din Târgu Mureş A
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca A
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi B
Universitatea de Vest din Timişoara B
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea „Hyperion” din București E
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea Română de Ştiinţe și Arte „Gheorghe Cristea” din E
Bucureşti
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi E

64
Domeniul Universitatea Categoria
Muzică Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti A
Academia de Muzică „Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca A
Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi A
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi A
Universitatea de Arte din Târgu Mureş A
Universitatea de Vest din Timişoara A
Universitatea „Transilvania” din Braşov B
Universitatea din Piteşti B
Universitatea din Oradea B
Universitatea din Craiova B
Universitatea „Ovidius” din Constanţa C
Universitatea „Valahia” din Târgovişte C
Universitatea Creștină „Partium” din Oradea C
Universitatea „Spiru Haret” din Bucureşti E
Universitatea „Emanuel” din Oradea E
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca E

65