Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DE STIINŢE

AGRICOLE ŞI MEDICINĂ
VETERINARĂ CLUJ-NAPOCA
FACULTATEA DE
AGRICULTURĂ

FACULTATEA DE HORTICULTURA

HORTICULTURA ANUL III

PROIECT: ARBORICULTURA SI ARHITECTURA PEISAGERA

STUDENT

FLOREA TEODOR

GRUPA I

CLUJ-NAPOCA 2015
BORDEROU DE PIESE

A. PIESE SCRISE

1. TEMA DE PROIECTARE
2. MEMORIU JUSTICATIV
3. NOTA DE CALCUL A SUPRAFETELOR
4. LISTA DE MATERIAL SADITOR
5. DEVIZ TEHNICO-ECONOMIC PRIVIND AMENAJAREA SPATIULUI VERDE
PREGATIREA TERENULUI
INSTALAREA VEGETATIEI LEMNOASE
SPECII ARBORESCENTE
SPECII ARBUSTIVE
TRANDAFIRI
INSTALAREA SPECIILOR FLORICOLE
INSTALAREA GAZONULUI
6. CENTRALIZATOR VALORIC AL AMENAJARII REALIZATE

B. PIESE DESENATE

1. PLAN DE SITUATIE
2. PLAN DE PLANTARE
TEMA DE PROIECTARE

Sa se execute proiectul de amenajare al spatiului verde aferent al unei


GRADINITE cu o suprafata de 26091m2din localitatea Cluj- Napoca, la scara 1:500.

Proiectul va include: plan de situatie si plan de plantare. Ambele planuri


proiectandu-se la scara 1:500.
Spatiul verde propus pentru amenajare se afla intr-o zona urbana pe un teren
plan fara nelivaturi.

Cerintele eco-pedologice corespund din orice punc de vedere al dezvoltarii


fiecarei specii dendro-floricole.

Tipul genetic de sol este preluvosol. Panza de apa freatica se gaseste la sub 2
metri, neavand influente negative asupra vegetatiei.

Dintre speciile intalnite vom intalni Picea Abies, Pinus nigra… , precum si
specii de: Quercus robur, Carpinus betulus, Fagus silvatica, Abies alba s.a Aceste
formand massivele. Speciile solitare sau in grupuri, compuse din: Acer palmatum,
Abies alba... si o mare diversitate de arbusti foiosi: specii de cotoneaster, de
forsyia…., constitue ceva foarte frumos in aceasta amenajare. De mentinut este
faptul ca aceste specii trebuiesc alese in functie de altitudinea la care se
amenajaza speciile respective, altitudinea de amenajare.

Amenajarea peisagistică a spaţiului ales,are ca scop crearea unui fond de


vegetatie cât mai diversificat dar care sa reprezinte o ambianţă cât mai placută şi
corespunzătoare funcţionalitaţii zonei respective, precum si să include factori
necesari vieţii în cadrul acestei gradinite si de ce nu si acestui oras, Cluj-Napoca.
Memoriu justificativ

Amenajarea spaţiului verde in cadrul Gradinitei propuse are ca scop


realizarea unei ambianţe cât mai plăcute, prin crearea unui fond de vegetaţie
diversificat, cu rol relaxant, placut, distractiv si terapeutic. Având în vedere faptul
ca zona aleasă deserveşte unei gradinite vegetaţia a fost aleasă cu foarte mare
grijă pentur a îndeplinii nevoile special copiilasiilor in primul rand,
educatoriilor/toarelor dar si insotitorii copiilasiilor.

Proiectul de amenajare peisagistică are la baza stilul mixt ,care combină silul
liber si cel geometric, dar apare preponderant stilul liber ca urmare a
particularitaţilor zonei respective. Reţeaua de circulaţie este formată din strazi,
dar în special alei, pentru a favoriza plimbarile în aer liber. Vegetaţia în ansamblu
este diversificată, reprezentată de arbori foioşi şi raşinoşi, arbuşti foioşi şi raşinosi,
plante floricole , trandafiri şi gazon.

Vegetaţia lemnoasă apare sub formă de masive (Quercus robur, Fagus


sylvatica, Pinus nigra…. ), cu rol deosebit in diminuare aerului poluat, a zgomotului
produs de autovehichule si fabrica “TATAR”, fabrica de pensule. Exemplare
solitare de o mare frumuseţe ( Picea abies, Magnolia stellate….), au fost alese cu
scopul de a scoate in evidenta frumusetea prin cromanta care o asigura ata floriile
de magnolia cat si frunzele de Acer si…. .

Nu lipsesc nici specile de trandafir in pofida faptului ca zona de amenajare


este destinata copiilor am incercat sa ii protejam, plasandui cat mai departe de
locul unde si-ar desfasura programul copiii. Speciile folosite au fost Rosa gallica
oficinalis si Rosa polyantha topsi.

Gazonul, datorita calitatiilor pe care le are fiind, unul dintre elementele cele
mai importante dintr-o amenajare peisagera, ocupand o suprafata de din
totalul de . Infintarea acestuia fiind realizata prin intermediul bradelor inierbate.
LISTA CU MATERIAL SADITOR

Nr. Specia Buca Cantit Inalti Pret/buc+TV Pret


Crt ti ae me(c A RON total
m)
1 Acer Buc 29 70-80 160 4640
platanoides
2 Acer negundo Buc 14 80 150 2100
3 Quercus Buc 10 90 14 140
robur
4 Carpinus Buc 11 80 13 143
betulus
5 Prunus avium Buc 5 80 11 55
6 Fagus Buc 9 80 14 126
sylvatica
7 Picea abies Buc 17 80 40 680
8 Abies alba Buc 11 80 40 440
9 Pinus nigra Buc 4 80 40 360
10 Picea abies Buc 1 150- 350 350
pumila 200
11 Abies Buc 2 150- 350 700
concolor 200
glauca
12 Chamaecypar Buc 2 150 400 800
is lawsoniana
ellwoodii
13 Magnolia Buc 2 150 150 300
stellate
14 Acer Buc 6 110 325 1950
palmatum
atropurpureu
m
15 Acer negundo Buc 6 110 315 1890
flamingo
16 Taxus bacata Buc 3 80 70 210
17 Cotoneaster Buc 2 40-60 15 30
horizontalis
18 Juniperus x Buc 2 40-50 50 100
pfitzeriana
19 Viburnum Buc 6 60-70 20 120
opulus sterile
20 Forsythia Buc 6 40-50 15 90
suspens
21 Buxux Buc 1930 15-30 9 17370
sempervirens 0
22 Rossa gallica Buc 18 40-50 16 288
oficinalis
.23 Rosa Buc 18 40-50 15 270
polyantha
topsi.
24
SUPRAFATA DE CALCUL AL SUPRAFETELOR

Unitate % din
Nr.crt. Suprafaţă de Cantitate suprafaţa
măsură totală
1. Suprafaţă totală m2 26 091 100%

2. Suprafaţă clădiri m2 1260 4,82%

3. Alei, drumuri, parcare 10181 39,02%


2
m

4. m2 %

5. Suprafaţă ocupată cu m2 14649 56,14%


vegetaţie

5. Suprafată ocupată cu m2 0,33%


trandafiri
6. Suprafaţă ocupată cu m2 174= 2,11%
arbori

7. Suprafaţă ocupată cu m2 33,25 0,22%


arbuşti

8. Suprafaţă ocupată cu m2 6,85%


flori

9. Suprafaţă gazonată m2 37,24%