Sunteți pe pagina 1din 7

Nr. 485/09.02.

2018
RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA INSTRUCTIV-EDUCATIVĂ

AN ŞCOLAR 2017-2018 – Semestrul 1


GRUPA MARE C IEPURAŞII

Prof.înv.preşcolar: Rodica Burgheaua


Prof.înv.preşcolar: Maria Nistor

În anul şcolar 2017- 2018 am condus grupa mare C – Iepuraşii, unde au fost înscrişi 30

de preşcolari cu vârste cuprinse între 5 - 6 ani, dintre care 14 fete și 16 băieți iar 1 preşcolar

nu s-a prezentat deloc, astfel încât au frecventat grădiniţa un număr de 29 de copii.

În munca cu copiii, noi educatoarele de la grupă am îmbinat în mod riguros cerinţele


planificării cu nevoile şi cu posibilităţile copiilor pe care i-am îndrumat. În calitate de cadre
didactice, am căutat să fim mereu informate cu tot ceea ce apare nou în specialitatea noastră
şi să fim bine documentate şi pregătite în ceea ce priveşte activitatea instructiv-educativă,
predare-învăţare-evaluare, proiectare, interrelaţionarea educatoare-copii.

La începutul anului şcolar, în luna septembrie, a avut loc şedinţa cu părinţii, în cadrul
căreia am prezentat părinţilor programul zilei, regulile grupei, oferta educaţională, părinţii
alegând pentru grupă opţionalele: “Limba engleză”, pian, jocurile muzicale, șah şi dans.
Le-am adus la cunoştinţă necesitatea procurării de rechizite şi materiale didactice.

În ce priveşte proiectarea activităţii am căutat să respectăm programa şcolară, să


întocmim planificarea calendaristică conform programei în vigoare, să fundamentăm
proiectarea didactică pe achiziţiile anterioare ale copiilor şi să aplicăm un curriculum
personalizat. Am selectat materiale didactice în conformitate cu legislaţia în vigoare şi
le-am utilizat conform capacităţilor de învăţare ale copiilor, am stabilit şi ordonat
coerent temele anuale estimând şi revizuind periodic bugetul de timp alocat fiecărei
teme în funcţie de interesul manifestat de copii faţă de activitate.
Ca proiecte tematice desfăşurate în acest prim semestru:
 “Eu și ceilalți” cu subtemele: “Eu sunt unic”, “Acasă e cel mai bine “, Vecini, colegi,
prieteni.
 “ Călători prin anotimpuri” cu subtemele: “Toamnă harnică și darnică’’,
,, Pe cărările toamnei”.
 “Astăzi, despre ieri și mâine ” cu subtemele: “ Timpul, prietenul meu’’, ,, Demult,
tare demult”, “ Călătorie prin galaxie”.
 “Bucurie dăruim, bucurie noi primim” cu subtemele: “ Surprizele lui Moş Nicolae”,
“ Colindăm, sănătate vă urăm!”, “ Dăruim din suflet”.

De asemenea, pe lângă aceste proiecte tematice am abordat şi teme săptămânale, cum ar fi:
- ,, Sunt român, suntem europeni’’;
- ,, Bucuriile iernii’’;
- ,, Viețuitoarele Pământului’’
La începutul semestrului am făcut o evaluare iniţială a fiecărui copil în cadrul
activităţilor pe domenii experienţiale, dar şi în cadrul jocurilor şi activităţilor alese unde copiii
s-au manifestat în largul lor. Evaluarea are scopul de a urmări progresul copilului în raport cu
el însuşi, de aceea şi în cadrul săptămânii în curs (29.01.2018 - 02.02.2018) se realizează
evaluarea sumativă la sfârşitul semestrului I. Evaluările continue le-am desfăşurat pe întreaga
perioadă a anului şcolar prin diferite mijloace. Am aplicat probe orale, practice şi acţional-
practice; am desfăşurat o serie de jocuri, întreceri, pentru o observare sistematică a
comportamentului şi nivelului de achiziţii la care a ajuns copilul.

În desfăşurarea activităţilor de la grupă, am utilizat metode şi procedee specifice


învăţării prin cooperare şi am încurajat plasarea copilului în situaţia de a explora şi de a
deveni independent. Cel mai des au fost utilizate metode precum: exerciţiul, elemente de
problematizare, povestirea, metoda fonetică analitico-sintetică, demonstraţia, ciorchinele,
explozia stelară etc. Ca şi metode de evaluare utilizate le-am valorificat atât pe cele
tradiţionale, dar şi pe cele de dată recentă.

Ca activităţi extraşcolare pe care le-am desfăşurat în acest semestru, amintim:


 Petrecerile de zilele onomastice ale copiilor;
 Atelier de lucru cu părinții de la grupă – Ornamente de Crăciun;
 Vizionarea unor piese de teatru de păpuşi, teatru cu marionete precum:
„ Iepurașii neascultători, „Păcală și tândală”, „ Cei trei purceluși”;
 Vizionarea de: „ Spectacol de Magie și iluzionism”;
 Vizionarea unor piese de teatru la Teatrul Luceafărul Iași: „Povestea unui
pescămăgăruș”, „De ziua lui Pinochio”; Cenușăreasa.
 Serbarea de Crăciun care a avul loc în incinta locului de joacă „Kidss Land, Iulius
Mall Iași”;
 Concursuri :
 Concursul „Steluța de Argint”, Proiectul Iarna pe uliță - 5 preşcolari
 Concursul județean Moș Nicolae și copiii - 5 preşcolari și atelier de lucru

La toate aceste concursuri copiii au obţinut trofee, premii şi diplome de participare;


De asemenea, în grădiniţa noastră au avut loc și manifestări deosebite, unde ne-am
implicat cu drag alături de preşcolarii noştri. Iată şi activităţile unde ne-am manifestat activ:
- Acțiunea : “Săptămâna legumelor și fructelor donate”; SNAC ( 20-24 nov.2017)
- Acțiunea: “Împlinește un vis! Schimbă o lume”!
- Acțiunea : “ Trăim sănătos într-o lume curată” (colectare de baterii uzate);
- Acțiunea: “ Solidaritate în comunitate”
- Acțiunea:”Colinde, colinde!” – Mitropolia Iași -10 preșcolari (20 dec. 2017)
În munca la grupă am căutat să realizăm un ambient adecvat pentru desfăşurarea
activităţilor instructiv-educative.
În acest cadru plăcut, am monitorizat permanent comportamentul copiilor şi am căutat să
gestionăm cât mai bine situaţiile conflictuale, stabilind reguli de conduită ale copiilor şi am
căutat să-i motivăm pe copii prin exemple de bună practică. Prin toate aceste lucruri am căutat
să-i responsabilizăm pe copii şi să-i pregătim pentru viaţa de viitor adult.
Am căutat şi în acest an şcolar să atragem şi să dezvoltăm parteneriate educaţionale în
vederea dezvoltării instituţionale şi promovarea muncii noastre la nivel local, judeţean,
naţional.

Activități educative: PARTENERIATE


- Parteneriat cu Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Iași, Centrul
Logopedic interșcolar la nivel de grupă;
- Parteneriat cu locul de joacă „ Kidss Land” de la Iulius Mall Iași;
- Parteneriat cu familia la nivel de grupă;
- Parteneriat cu Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 25 Iași;
- Parteneriat cu Grădinița cu Program Prelungit nr. 3 Iași;
- Parteneriat cu S.C. Editura D Art, Media S.R.L., Pitești ;
- Parteneriat cu Editura EDU și Asociația Educrates Pitești;

În acest semestru şcolar am participat la toate comisiile metodice organizate la nivel de


unitate, am participat ca asistent la olimpiada de lingvistică- etapa județeană, la Conferința
națională organizată de CJRAE şi la cercul pedagogic organizat de Grădinița cu program
prelungit nr. 4 Iași.
Considerăm că ne-am implicat activ în crearea unei culturi a calităţii atât în munca la
clasă, cât şi la nivel de grădiniţă, că am avut disponibilitate pentru orice problemă ivită şi am
tratat-o cu responsabilitate.
Constatări și recomandări:
Majoritatea obiectivelor pe care le-am urmărit în semestrul I al acestui an școlar au
fost atinse.
Activitățile în grup sunt preferate de preșcolari, aceștia grupându-se în funcție de
preferințele lor.
Activitățile de dezvoltare socio-emoționale desfășurate pe parcursul demersului
instructiv-educativ, au ameliorat timiditarea, au înlăturat elementele agresive apărute
ocazional la grupă.
Se recomandă jocul ca activitate principală.
Se pune accent pe dezvoltarea comunicării, folosindu-se ca bază dramatizările, modele
diverse de personaje, cu trăsături morale dezirabile.
Ne propunem în continuare o colaborare la fel de bună cu familia, organizarea unor
jocuri de mișcare cu reguli, organizarea de activități din cadrul JALA.