Sunteți pe pagina 1din 2

Numele______________________

Fişă de lucru
ANIMALELE

1. Scrie numele a şase animale ( păsări şi mamifere) care îndeplinesc


condiţiile:
- sunt sălbatice______________________________________________________
- sunt domestice_____________________________________________________
- nu trăiesc în ţara noastră_____________________________________________

2. Gândeşte-te la hrana pe care o consumă animalele şi scrie câte trei nume


de animale:
 carnivore ____________________________________________________
 ierbivore_____________________________________________________
 omnivore_____________________________________________________

3. Grupează animalele completând tabelul de mai jos:


Albină, crap, şopârlă, ţânţar, balenă, urs, lup, rândunică, şarpe, păstrăv,
crocodil, lăcustă, oaie, pisică, ştiucă, curcă, gâscă.

Păsări Insecte Peşti Reptile Mamifere

4. Completează un lanţ trofic ( de hrănire) :


Exemplu: grâu --- şoarece ---- uliu
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. Scrie numele unor animale sălbatice care îndeplinesc următoarele condiţii:


 sunt folositoare__________________________________________________
 sunt dăunătoare__________________________________________________
 vânează ziua____________________________________________________
 vânează noaptea_________________________________________________

6. Scrie câte trei nume de:


 păsări domestice_________________________________________________
 păsări de pradă__________________________________________________
 păsări cântătoare_________________________________________________
 păsări de baltă___________________________________________________
 păsări înotătoare__________________________________________________
 păsări călătoare___________________________________________________
 păsări necălătoare_________________________________________________
7. Stabileşte valoarea de adevăr pentru următoarele
afirmaţii:

Peştii trăiesc în ape curgătoare .

În râurile de munte nu sunt peşti.

Corpul peştilor este acoperit cu solzi.

Peştii se înmulţesc prin ouă ( icre).

Urşii nu mănâncă peşte.

Unii peşti sunt omnivori.

8. Dă exemplu de peşti care trăiesc în:


 râuri _____________________________________________________________
 mări şi oceane______________________________________________________
 bălţi ______________________________________________________________

9. Bifează propoziţiile corecte:

Reptilele au o respiraţie exclusiv pulmonară. ____


La unele reptile, membrele pot lipsi . ____
Reptilele trăiesc numai în apă . ____
Reptilele se înmulţesc prin ouă. ____
Unele reptile năpârlesc. ____

10. Identifică următoarele insecte!

________________ _________________ ________________ ____________

________________ _________________ _______________ _________