Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 17.III.2017
Clasa: a III-a A
Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii
Disciplina: Ştiinţe ale naturii
Unitatea tematică: Animalele
Subiectul lecţiei: Mamifere şi păsări
Tipul lecţiei: predare- învăţare
Competenţe specifice:
1.1. Identificarea unor caracteristici ale corpurilor vii şi nevii;
1.2. Utilizarea unor criterii pentru compararea unor corpuri, fenomene şi procese;

Obiective operaţionale:
O 1 să identifice mamiferele şi păsările;
O 2 să stabilească asemănǎri şi deosebiri între mamifere şi păsări;
O 3 sǎ coreleze animalele cu descrierea corespunzătoare sau cu mediul de viaţă corespunzător;
O 4 să clasifice animale după modul de hrănire, mediul de viaţă sau modul de înmulţire;
O 5 să-şi formeze o atitudine pozitivă faţă animalele din mediul înconjurător;

Strategii didactice:
•Metode şi procedee: exerciţiul, explicaţia, conversaţia, observaţia, problematizarea, jocul didactic, munca independentă, cadranele, diagrama Venn.
•Resurse materiale: fişe de lucru, videoproiector, calculator, CD, caiet, imagini, animale vii (iepuraş şi porumbei).
•Forme de organizare: frontal, individual, pe grupe.

Bibliografie:
 *** Programa şcolară aprobată prin Ordin al ministrului Nr.5003/02.12.2014
 Adina Grigore, Cristina Toma şi colectivul – „Ştiinţe ale naturii”, clasa a III-a, Editura Ars Libri, 2015
 Daniela Ştefan, Diana Alexandru, - Ştiinţe ale naturii, clasa a III-a, editura EDU, 2015.
Nr. Momentele Obiective Strategii didactice
crt. lecţiei Conţinutul învăţării Metode şi Resurse Forme de Evaluar
procedee materiale organizare

1. Momentul conversaţia caiete colectiv observar


organizatoric Elevii îşi pregătesc cele necesare desfăşurării în dirijat cu sistematic
bune condiţii a activităţii. sarcini
Se asigură ordinea şi liniştea în clasă. frontale

2. Captarea atenţiei O1 Elevii vor urmări o prezentare PPT cu ghicitori


despre animale (mamifere şi păsări). Răspunsul corect al conversaţia calculator aprecier
O2 fiecărei ghicitori va fi recompensat cu câte o imagine a verbale
animalului recunoscut. Imaginile vor fi aşezate pe tablă . exerciţiul videoproiector
În urma discuţiilor cu elevii, vom descoperi cele
două grupe de animale: mamifere şi păsări. imagini

3. Anunţarea temei şi
a obiectivelor Pornind de la imaginile afişate la tablǎ se anunţǎ conversaţia colectiv
noua lecţie: „Animalele. Mamifere şi păsări”. explicaţia dirijat cu
Notez titlul la tablǎ, iar elevii îl vor nota pe caiete. sarcini
frontale
4. Reactualizarea Se verifică cunoştinţele anterioare despre lumea vie conversaţia colectiv
cunoştinţelor (corpuri cu viaţă). dirijat cu
anterioare sarcini
frontale

5. Dirijarea învăţării O2 Voi prezenta elevilor două animale „surpriză”: un


iepuraş şi doi porombei. conversaţia iepuraş colectiv
porumbei dirijat cu
sarcini aprecier
Se poartă o discuţie despre aceste două animale: observaţia frontale verbal
 Care sunt părţile componente ale corpului?
 Unde trăiesc? explicaţia
 Cu ce au corpul acoperit?
aprecier
 Cum se înmulţesc? verbale
 Cu ce se hrănesc?
 Ce alte animale din acelaşi categorii (mamifere şi
păsări) cunosc? problematizarea
O2
 Cum pot fi grupate mamiferele şi păsările? (după
mediul de viaţă, după modul de hrănire)
exerciţiul
caiet
Pe parcurs se va completa schema lecţiei la tablǎ şi
conversaţia calculator
pe caiete. (Anexa 1)
videoproiector
Se lucrează două exerciţii din manualul digital.
O3 CD
(2 şi 4 / 33 - manual).

6. Obţinerea conversaţia colectiv


performanţei Elevii vor primi o fişă de lucru, pe care o vom fişă de lucru dirijat cu
O4 rezolva împreună. (Anexa 2) exerciţiul calculator sarcini
Exerciţiile vor fi proiectate pe tablă. videoproiector frontale
O2 Se va lucra pe grupe un exerciţiu de găsire a
deosebirilor şi asemănărilor dintre două animale. diagrama Venn pe grupe
(Anexa3) fişă de lucru
7. Asigurarea feed-
back-ului Se discută despre cunoştinţele dobândite în această colectiv
O1 lecţie. dirijat cu
O5 Ce sunt mamiferele? Care sunt caracteristicile conversaţia sarcini
acestora? frontale
Ce sunt păsările? Care sunt caracteristicile acestora?

8. Evaluarea O1 Vor primi o fişǎ individualǎ. (Anexa 4 ) munca fişă de lucru individual
O2 independentă independent
O3 cadranele
9. Intensificarea
retenţiei şi Apreciez modul de participare la lecţie. conversaţia colectiv aprecier
asigurarea Temă pentru acasă: de realizat un portofoliu despre dirijat cu verbale
transferului un mamifer sau o pasăre. Pentru realizarea portofoliului, sarcini
vor căuta la bibliotecă şi pe Internet diferite informaţii. frontale recompen