Sunteți pe pagina 1din 6

UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ DIN

BUCUREȘTI
FACULTATEA DE DREPT
Forma de învățământ: cu frecvență redusă

REFERAT
DREPT CIVIL

Student: NĂSTĂSACHE NICUSOR


ANUL I - 2019-2020- Semestrul II
Coordonator: Prof. univ. dr. MARIA FODOR

1
STAREA CIVILĂ A PERSOANEI
FIZICE

Notiune si caractere juridice

Prin stare civila sau statut civil se inteleg toate elementele strict personale care
contribuie la individualizarea persoanei fizice in societate si familie.

Ca drept subiectiv starea civila cuprinde posibilitatea omului de a se individualiza si


de a pretinde tuturor sa fie individualizat prin starea civila, precum si posibilitatea de a
apela, la nevoie, la constrangerea statala.

Calitatile strict personale, care configureaza 818d32i starea civila a persoanei fizice,
sunt urmatoarele elemente: nascuta din casatorie, din afara casatoriei, din parinti
necunoscuti, adoptata, casatorita, divortata, vaduva, recasatorita, ruda sau afin cu
alta persoana etc.

Starea civila, ca ansamblu de calitati strict personale ale persoanei fizice, are
urmatoarele caractere juridice: indivizibilitatea, inalienabilitatea, imprescriptibilitatea,
personalitatea si universalitatea.

Folosirea starii civile (posesia de stat)

Folosirea starii civile, numita si posesia de stat, se defineste prin intrunirea de


fapte din care rezulta raportul de filiatie si de rudenie intre o persoana si familia
din care pretinde ca face parte. Posesia de stat consta in recunoasterea publica a
filiatiei.

Posesia de stat produce doua efecte:

-prezumtia ca ea corespunde realitatii. Aceasta este o prezumtie relativa (juris


tantum), putand fi combatuta sau completata prin alte probe.

-al doilea efect al posesiei de stat (folosirea starii civile) consta in existenta legala a


starii civile folosite, daca este intarita prin actul de stare civila concordant. De data
aceasta, suntem in prezenta unei prezumtii absolute (juris et de jure), care nu permite
dovada contrara.

2
Actiunile de stare civila (actiunile de stat)

Actiunile de stare civila sau actiunile de stat sunt acele actiuni in justitie care au
ca obiect elemente privind starea civila a persoanei fizice.

a)  In raport cu obiectul lor, actiunile de stare civila se divid in trei categorii: actiuni in
reclamatie de stat, actiuni in contestatie de stat si actiuni in modificare de stat.

-actiunea in reclamatie de stat este acea actiune prin care persoana fizica urmareste sa
obtina recunoasterea unei stari civile, alta decat cea aparenta (actiunea in stabilirea
maternitatii, a paternitatii);

-actiunea in contestatie de stat este acea actiune prin care se urmareste inlaturarea starii
civile aparente pe motiv ca nu corespunde realitatii (actiunea in anularea casatoriei,
actiunea in tagada paternitatii);

-actiunea in modificare de stat este acea actiune prin care se urmareste modificarea


pentru viitor a starii civile (actiunea de divort, actiunea de desfacere a adoptiei).

b)  In raport de persoanele care pot sa le exercite, actiunile de stare civila se impart in:

-actiuni care pot fi intentate de orice persoana interesata;

-actiuni care pot fi pornite numai de persoane expres determinate de lege;

-actiuni care pot fi introduse numai de titularul starii civile.

c)   In raport de aplicabilitatea regulilor prescriptiei extinctive, actiunile de stare civila se


impart in:

– actiuni imprescriptibile;

– actiuni prescriptibile (actiunea in anularea casatoriei, actiunea in tagada paternitatii,


actiunea in stabilirea paternitatii).

Actele de stare civila

Sunt acte de stare civila: actul de nastere, actul de casatorie si actul de


deces.Titularilor de acte de stare civila li se elibereaza extracte de pe aceste
acte: certificat de nastere, certificat de casatorie, certificat de deces.

Actele de stare civila sunt inscrisuri autentice, intocmite potrivit legii, in registrele
de stare civila, de catre delegatul de stare civila, care cuprind elementele starii civile
a persoanei fizice.

3
Reconstituirea actului de stare civila presupune un act cu existenta anterioara, insa
datorita unor imprejurari prevazute de lege, este cu neputinta sa se faca dovada acestuia
in prezent.

Inocmirea ulterioara priveste situatiile in care actul de stare civila nu afost


niciodata intocmit.

Anularea actelor de stare civila este sanctiunea nerespectarii dispozitiilor legale


referitoare la conditiile de valabilitate a acestora.

Completarea presupune trecerea unor mentiuni care nu existau in act.

Rectificarea reprezinta indreptarea ori inlaturarea unor erori strecurate cu ocazia


inregisrarii.

Modificarea este operatiunea de inscriere a unor mentiuni privitoare la statutul civil al


titularului.

Inregistrarile de stare civila

Inregistrarile de stare civila sunt operatiuni de consemnare in registrele de stare civila


a actelor si faptelor de stare civila, precum si a altor elemente prevazute de lege, operatii
efectuate de catre organele cu atributii de stare civila.

Exista doua categorii de inregistrari: inregistrari sub forma intocmirii actelor de


stare civila (in caz de nastere, casatorie, deces) si inregistrari sub forma inscrierii de
mentiuni marginale pe registrele de stare civila (adoptie, divort, schimbarea sexului).

Proba starii civile

Regula o gasim in art.22 din Decretul nr.31/1954 si art. 13 din Legea nr.119/1996
care dispun similar ca starea civila se dovedeste cu actele intocmite in registrele de stare
civila (numai pentru locul unde se gasesc aceste registre), precum si cu certificatele de
stare civila eliberate pe baza acestora ( pentru locul unde se afla persoana).

Codul numeric al persoanei fizice

Potrivit art.5 alin.2 din Legea nr.105/1996 privind evidenta populatiei codul numeric
personal constituie un mijloc de individualizare a persoanei fizice alaturi de nume,
domiciliu si stare civila ce se inscriu in cartea de identitate.

Codul numeric este singurul identificator pentru toate sistemele informatice, care

4
prelucreaza date nominale privind persoana fizica.

Fiecarei persoane fizice, cetatean roman, i se atribuie la nastere un CNP care se inscrie in
certificatul de nastere si in toate actele cu caracter oficial, precum si in Registrul
permanent de evidenta a populatiei. El nu mai poate fi schimbat decat in cazul in care se
modifica data nasterii sau sexul persoanei fizice.

Precizari:

     -In dreptul roman, statutul persoanei fizice era dat de reunirea a trei elemente: status
libertatis (stare de om liber, eliberat, sclav), status civitatis (stare de cetatean roman, de
latin sau peregrin), si status familiae (situatia in familie de pater familias sui
iuris ori alieni iuris)

     -  Legea nr. 119/1996 cuprinde o serie de reguli speciale cu privire la inregistrarea
nasterii, cind declararea ei a fost facuta dupa trecerea unui an, intocmirea actului de
nastere se face numai in baza unei hotarari judecatoresti irevocabile. Competenta apartine
judecatoriei in raza careia domiciliaza copilul sau este situat sediul institutiei de ocrotire
a copilului. Instanta va solicita politiei sa faca verificari pentru stabilirea identitatii,
precum si avizul medicului legist cu privire la varsta si sexul persoanei a carei nastere a
fost omisa de la inregistrare. Judecarea cauzei se face cu participarea procurorului
(Dec.nr. 2270/1956 a colegiului civil a fostului T.S. si Dec.nr. 392/1990 a S. a III a civ.a
T.M.B.)

 -Unul din efectele posesiei de stat este faptul ca, unita cu actul de nastere
concordant folosirea starii civile creeaza prezumtia irefragabila de existenta a acelei stari
civile. Astfel, nimeni nu poate contesta starea civila a copilului care are folosirea unei
stari civile conforme cu certificatul sau de nastere (art. 51 C. fam.)

     -  Prin exceptie, este admisibila o actiune prin care se contesta identitatea unei
persoane, sustinand ca s-a savarsit o frauda prin substituirea copiilor, dupa ce actul de
nastere a fost intocmit. Solutia este fireasca deoarece posesia de stat a copilului nu este
conforma certificatului sau de nastere ci corespunzatoare certificatului de nastere al
copilului cu care a fost substituit (Dec. nr.809/1979 a S.civ. a T.S)

        -Fara a fi un act de stare civila, livretul de familie este documentul care cuprinde
principalele date cu privire la componenta familiei, filiatia copiilor (art.1 din H.G.

5
nr.495/1997). Livretul de familie se elibereaza gratuit cu ocazia oficierii casatoriei si se
semneaza de primar sau de delegatul acestuia. In caz de desfacere acasatoriei prin divort
sau a anularii ei, livretul se retrage si se anuleza, eliberandu-se un nou livret parintelui
caruia i s-au incredintat copii.

BIBLIOGRAFIE

-https://www.stiucum.com/drept/drept-civil/Starea-civila-a-persoanei-fizi21833.php

-Biblioteca electronică- https://www.ueb.ro/drept/ebiblioteca.php