Sunteți pe pagina 1din 2

Studiu de caz 1

Un fost masterand care a absolvit și cursurile școlii doctorale, lucrează la activitățile de la seminar sub
coordonarea unui profesor. Profesorul a efectuat cercetări pe tematica managementului resurselor
umane și a adunat baze de date cu informații culese din surse secundare și primare. Masterandul a
venit cu o idee de articol științific în care a folosit baza de date pusă la dispoziție de profesor. Ideea de
articol s-a bazat pe experiența acumulată în cercetarea din domeniul resurselor umane pe timpul
colaborării cu profesorul.
Un prieten l-a ajutat cu prelucrarea datelor utilizând un soft specializat în prelucrări statistice dar nu a
contribuit l-a analiza și interpretarea datelor. De asemenea, în timpul elaborării articolului a avut
discuții cu alți doi colegi care i-au oferit unele sugestii/idei/recomandări privind referințe bibliografice.
Fostul masterand a elaborat un draft al articolului științific iar profesorul l-a ajutat la elaborarea părții
de metodologie și la revizuirea articolului, a rezultatelor cercetării și a concluziilor. Cine ar trebui să
apară pe articol în calitate de coautori și care ar trebui să fie ordinea numelor?

Studiu ce caz 2
Un cercetător științific a publicat în urmă cu 3 ani un articol știițific pe o anumită temă împreună cu un
alt coleg. Acum intenționează să trimită spre publicare un alt articol care reprezintă o dezvoltare a
temei articolului precedent pe care l-a elaborat ca singur autor. În noul articol a folosit o reprezentare
grafică din articolul precedent, care a fost de fapt o contribuție a colegului său.
Este necesară sau nu citarea articolului elaborat în urmă cu 3 ani împreună cu colegul său, din care a
folosit reprezentarea grafică? Dar dacă reprezentarea grafică ar fi fost gândită de el? Argumentați.
Studiu de caz 3
Un profesor cu notorietate științifică într-un domeniu, de la o universitate de pretigiu a fost solicitat de
către editorii unui jurnal internațional din domeniul managementului să recenzeze un articol.
După primirea articolului își dă seama că autorul este un doctorand îndrumat de un coleg de
departament, cu care a publicat articole științifice și a colaborat în proiecte de cercetare. Colegul său i-
a prezentat recent meritele științifice ale doctorandului la o intrunire științifică.
Recenzorul se află sau nu într-un conflict de interese care ar trebui raportat editorilor jurnalului?

Studiu de caz 4
Un cercetător din domeniul biochimiei alimentare este implicat într-un proiect de cercetare inițiat și
finanțat de o companie producătoare de aditivi pentru industria alimentară. Compania testează un nou
aditiv (ameliorator și potențiator de gust și aromă). Compania îl plătește cu o sumă de 5000 de dolari
pentru fiecare firmă din industria alimentară care este convinsă să cumpere și să utilizeze noua
substanță. Avem sau nu de a face cu un conflict de interese?

Studiu de caz 5
Doi cercetători sunt implicați într-un proiect de cercetare care vizează studierea efectelor stresului la
locul de muncă asupra performanțelor angajaților. Unul dintre ei află că celălalt, atunci când în urma
intervievării subiecților cercetării nu obține răspunsuri la anumite întrebări, le inventează și le trece în
colecția de date ca fiind veridice.
El îl atenționează pe cercetărorul cu comportament incorect, însă acesta nu recunoaște că ar fi procedat
astfel. Cercetătorul cu comportament incorect se află în relație de rudenie cu managerul de proiect. Ce
ar trebui să facă cercetătorul care a observat comportamentul incorect mai departe?

Răspundeți la următoarele întrebări


1. Dacă înlocuiesc ordinea cuvintelor în propoziție sau a propozițiilor în fraza unui text,
și nu menționez autorul, este corect?
2. Cum pot evita plagiatul?
3. Parafrazarea este acceptată ca fiind o forma de evitare a plagiatului? De ce?
4. Cum pot să parafrazez corect?
5. Dacă o lucrare nu este publicată de autor, o pot folosi pentru a-mi realiza propria
lucrare. Este neapărat să precizez cine a scris-o anterior mie?
6. Pot apela la servicii de scriere sau la un prieten, pentru a-mi scrie lucrarea de disertație iar
eu să o revizuiesc la sfârșit?
7. Este etic să accept ca numele să îmi fie trecut pe o lucrare științifică realizată de un
coleg/prieten, prin încheierea unui acord de reciprocitate ca și eu la rândul meu să îl menționez ca și
coautor la o lucrare elaborată de mine? În ce condiții poate fi făcut acest lucru?
8. Pentru teza de disertație un masterand a susținut inițial că a colectat un număr mai mare de
date (interviuri, chestionare, etc.) decât a reușit să realizeze de fapt. Este etic? Acest lucru
poate afecta notarea sau promovarea?