Sunteți pe pagina 1din 1

MINISTERULSANATATII

COMISIANATIONALA PENTRUPRODUSE
BIOCIDE
MrNtsrRYoF Hnaltu
NarlonaI CoIvTMITTEE
FoRBIocToaIPnoDUCTS
Nr.1 - 3, 050463Bucuresti,
Str.Dr.A. Leonte, ROMANIA
Tel:'(+{9 21) 31836 20,Secretariat
tehnic:(+4021)311 86 2O;Fax:(+4021)311
8622

Dataemiterii:
14.07
.2014

AVIZDE PRELUNGIRE
Nr.269181c.102112.24

In conformitate
cu Ordinulministrului al ministrului
sanatatii, si padurilor
mediului
si al presedintelui
AutoritatiiNationaleSanitareVeterinaresi pentru Siguranta
Alimentelor
nr. 10136811112Q10,
cu modificarile
si completarile precumsi cu
ulterioare,
Ordinulnr. 6371249215A12A12,
in baza cererii de prelungirenr, 268 din data de
28.03.2014
si a Avizului nr. 2691BlO/02/05,14,
eliberatin baza dosaruluitehnic
aprobat
in cadrulComisiei pentruProduse
Nationale se emiteprezentul
Biocide, Avizde
prefungire
panala datade 31.12.2024
pentruplasarea
pe piatain Romania
a produsului
biocidNUFARDEZINFECTANT
UNIVERSAL prevederilor
conform legalein vigoare.

S-ar putea să vă placă și