Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect didactic

DATA: 26.02.2020;
INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
CLASA: a IV-a;
ÎNVĂŢĂTOR:
COORDONATOR:
PROPUNĂTOARE:
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate;
DISIPLINA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Educatie civică;
UNITATEA TEMATICĂ: “Valorile si normele morale in care cred”;
SUBIECTUL LECȚIEI : “Ce inseamna sa fii cinstit?”;
TIPUL LECTIEI: dobandire de cunostinte;
COMPETENȚE SPECIFICE:
2.1. Explorarea unor valori morale care stau la baza relațiilor cu ceilalți oameni;
2.2. Recunoașterea unor comportamente moral-civice din viața cotidiană.
COMPETENŢE DERIVATE:
-intelegerea conceptului de " cinste";
- precizarea unor situatii in care este bine sa fii cinstit;
- exemplificarea de sinonime pentru termenul "cinstit".
STRATEGII DIDACTICE:
 Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiul, metoda
ciorchinelui;
 Mijloace de învățământ: manual, fişe, videoproiector;
 RESURSE DE TIMP: 50’activitate de conversaţia şi exerciţiul;
 RESURSE UMANE:27 de elevi
 FORMA DE ORGANIZARE: frontală, individuala;
 EVALUARE:continuă, prin observarea comportamentului elevilor.

BIBLIOGRAFIE:
 Programa școlară pentru disciplina Educatie Civica, clasa a III-a si a IV-a,
București, 2014.
 Tudora Piţilă; Cleopatra Mihailescu(2016), Educatie civica pentru clasa a
IV-a, semestrul II, Editura: Aramis, Bucuresti.
http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&p=cititori&s_id=97208
https://www.resursecrestine.ro/cantece/74514/fii-cinstit-ca-cinstea-este

Momentul Desfasurarea lecției Tipul Ob. Metode și Mijloace de


lecției lecției op. procedee realizare
1. Moment Pregătirea materialelor Frontală
organizatoric necesare desfășurării
lecției.
Asigurarea cadrului organizatoric
necesar desfășurării în
condiții optime a lecției.

2.Reactualizarea Elevii sunt intrebati ce Frontală conversația


cunoștințelor lectie au avut de pregatit si
anterioare li se verifica cantitativ
tema.
3. Captarea Captarea atentiei se face Frontală Conversația Fisa si
atenţiei cu ajutorul unei poezii videoproiector
despre ce inseamna sa fii
cinstit.
Fii cinstit că cinstea
este
1. Fii cinstit că cinstea
este
Avuţia cea mai mare
Dac-o pierzi nici când
nimic
Preţ în viaţă nu-ţi mai are.

R: /: Păzeşte-ţi cinstea
copilul meu
Ea te păstrează în
Dumnezeu :/

2. Fără cinste nu-i


credinţă
Nici frumuseţe, nici
iubire,
Şi nici cale să te ducă
Spre liman de mântuire!

3. Fără cinste adevărul


Loc în tine nu-şi mai face
Căci necinstea e minciună
Şi-n minciună nu e pace!

4. Când cinstit tu
totdeauna
Eşti în umbletele tale
Dumnezeu te-ncununează
Cu izbânzi pe-a vieţii
cale!

4. Anunţarea În ora de astă zi vom învă ţa Frontală conversația fisa


titlului şi "Ce inseamna sa fii cinstit?
enunţarea
obiectivelor
5. Dirijarea Cu ajutorul Frontală C1 Conversația fisa
învăţării videoproiectorului li se , explicația,
prezinta elevilor contexte
in care apare termenul de
cinste si care ii vor ajuta
sa inteleaga mai bine
acest termen. Astfel fisa
proiectata contine
urmatoarele afirmatii:
"Cinstea este una dintre
cele mai importante
atribute ale omului care
tinde și dorește să fie cât
mai perfect din punct de
vedere al caracterului,
calitate care-i conferă
unei persoane statutul de
OM. Este o calitate
morală care se
evidențiază în raporturile
cu alți oameni,
îndreptându-i să-și
îndeplinească obligațiile
sociale, să respecte
adevărul și dreptatea și
să se comporte sincer și
corect în societate, cu
onestitate, probitate și
omenie. Această valoare
morală este
fundamentată în orice
societate civilizată.
Omul cinstit nu înșală pe
nimeni, nu umblă cu
tertipuri și cu vicleșuguri,
nu măsluiește și nu
răstălmăcește.
În viaţa noastră
pămîntească ne
confruntăm permanent cu
situaţii în care cinstea,
onestitatea şi
corectitudinea ne sînt
puse la încercare, ele
reprezentînd o cerinţă
capitală a personalităţii
fiecăruia dintre noi.
Încă din antichitate
această virtute era
respectată şi preţuită în
societate, iar cei
necinstiţi erau supuşi
judecăţii publice luîndu-
se măsuri dure împotriva
lor.
Înţeleptul Solomon ne
arăta că „acela care nu
cinsteşte pe sărac
greşeşte, iar acela ce
miluieşte pe sărac este
fericit“, iar Platon ne
avertiza că „numai acela
ne e prieten, care în
acelaşi timp pare şi este,
într-adevăr un om
cinstit“. Referindu-se la
această calitate umană,
Cicero sublinia că „a
răpi ceva altuia pentru a-
ţi spori mijloacele de
trai, micşorîndu-le pe ale
altora, este mai contrar
naturii decît moartea,
decît sărăcia, decît
suferinţa“.
Din păcate, în zilele
noastre această cerinţă
definitorie a fost lăsată în
umbră şi chiar trecută pe
un plan inferior
promovîndu-se în schimb
principiul „mie să-mi fie
bine“ sau „scopul scuză
mijloacele“ pentru a
prospera cît mai repede.
Mijloacele mass-media
ne aduc periodic în
atenţie diferite
clasamente şi topuri
despre bogăţia unor
semeni de-ai noştri care
au reuşit să agonisească
mari sume de bani numai
prin mijloace şi metode
de ei ştiute şi cinstite în
opinia lor. Nu se fac însă
clasamente şi cu cei mai
săraci oameni cinstiţi din
România, care şi-au
păstrat demnitatea,
credinţa, corectitudinea
şi loialitatea în viaţa de
zi cu zi, ajutînd din
puţinul lor pe semenii
apropiaţi.
În multe ţări cinstea este
ridicată la rang de
adevărată virtute morală
(unde ar trebui să-i fie
locul), afirmîndu-se că
„orfan nu este cel fără
tată şi mamă, ci acela
fără ştiinţă şi cinste“
(Turcia), „dacă sufletul
este cinstit, cinstite vor fi
şi faptele“ (Japonia), iar
„un om cinstit nu se face
cîine pentru un os“
(Belgia).
In concluzie, cinstea e
calea catre reusita, aduce
caractere pozitive in
viata noastra si da un
sens bun
comportamentului, caci
un om corect e greu de
gasit astazi, asa ca
fiecare putem sa devenim
primul om foarte corect,
foarte cinstit."
Fixarea Cu ajutorul metodei Frontală C2 ,exercitiul Fisa de lucru
cunoștințelor ciorchinelui se face o C3
recapitulare a celor
prezentate in ora
sustinuta. Astfel elevii vor
completa fisele primite cu
ciorchinele si unii dintre ei
vor iesi sa completeze si la
tabla.
Aprecieri Voi mulțumi colectivului frontala Conversația
pentru cooperare.
Fişă de lucru

Să fii perfect din punct de


vedere al caracterului.
Să-şi indeplineasca
obligatiile sociale.

Respectarea
adevărului şi a
dreptăţii.
A nu minti.
Ce înseamnă să fii
cinstit?

Comportament corect
si onest.

A nu insela.

Să fie sincer.

S-ar putea să vă placă și