Sunteți pe pagina 1din 1

EXAMEN GRUPURI ŞI COMBINATORICĂ

SEMESTRUL AL II-LEA 25.05.2020

Fiecare problemă este notată de la 1 la 10. Nota este media notelor


problemelor.
1. Pentru un graf Γ fără bucle am notat cu τ pΓq numărul arborilor generatori.
Considerăm e P E pΓq o muchie a lui Γ. Se ştie formula tăiere-contracţie τ pΓq 
τ pΓzeq τ pΓ eq. Folosind acestă formulă sau teorema matrice-arbore a lui Kirchhoff
să se calculeze τ pΓq pentru grafurile de mai jos.
r r
@
@
@r
r r
@
@
@r r r
@ @
@ @
r @r r r @r r
@
@
@r r

2. a) Să se calculeze polinomul cromatic şi numărul orientărilor aciclice ale


primului graf din figura de mai sus.
b) Poate 6k 4 5k 3 4k 2 3k 2 să fie polinomul cromatic al unui graf ?
3. a) Să se demonstreze că numărul partiţiilor lui n cu toate părţile ¥ 2 este
ppnq ppn 1q, unde am notat cu ppnq numărul partiţiilor lui n.
b) Demonstraţi că pentru n ¥ 2, exact jumătate din numărul partiţiilor lui n ı̂n
puteri ale lui 2 au un număr par de părţi. De exemplu pentru n 3 avem 2+1,
1+1+1, iar n 4, avem 4, 2+2, 2+1+1, 1+1+1+1.
4. Să se găsească termenul general al şirului dat de relaţia de recuremţă an 
an1 2an2 , n ¥ 2 şi a0 a1 1.
°
5. Am demonstrat relaţia z n nk0 Sn,k z k , unde Sn,k sunt numerele Stirling de
°
speţa a două iar z k este factorialul descrescător indice k.
Considerăm n ¥ 1. Folosind relaţia px y qn nk0 Sn,k px y qk şi anumite
valori naturale pentru x şi y deduceţi că Sn,2 2n1 1.