Sunteți pe pagina 1din 29

Sisteme de achizitii si procesare a datelor

Senzori
Definitii
 Senzor – dispozitiv care receptioneaza si raspunde unui semnal
sau stimul extern
 - dispozitiv care receptioneaza un stimul si raspunde printr-un
semnal electric
 Senzorul este un convertor de energie
 Traductor – converteste o forma de energie in alta forma de
energie
 Actuator – converteste semnalul electric intr-o energie “ne-
electrica”
 Senzor: (i) direct
(ii) complex (sistem ce contine mai multi traductori de energie
inainte ca senzorul sa poata genera un semnal electric)
Clasificarea senzorilor (I)
 (I) Pasivi – nu necesita o sursa de energie suplimentara,
generand direct un semnal electric ca raspuns la un
stimul
 (I) Activi – pentru a functiona necesita o sursa externa
de putere
 (II) Absoluti - detecteaza un stimul in raport cu o scala
absoluta fiind independenta de conditiile de masura
 (II) Relativi
Caracteristicile senzorilor (II)
 Functia de transfer (FT) – relatia dintre stimul si
output-ul senzorului: S=f(s) {S – semnal electric, s -
stimul}
- liniara S=a+bs {b – panta, sensibilitatea}
- logaritmica S=a+b* ln(s)
- exponentiala S=a* exp(ks)
- functie de puteri S = a0+a1sk
 Daca functiile nu reusesc sa aproximeze raspunsul
unui senzor se utilizeaza polinoame de ordin
superior.
 FT poate fi unidimensionala sau sa contina mai multi
parametri de input
Caracteristicile senzorilor (III)
 Span – largimea scalei de input
 Largimea scalei de output – diferenta algebrica dintre
semnalul electric masurat cand aplicam cel mai intens si
cel mai slab stimul
 Precizia (imprecizia) – cea mai mare deviatie a valorii
reprezentate de senzor fata de valoarea reala
a input-ului
Caracteristicile senzorilor (IV)
 Calibrarea – utila atunci cand toleranta senzorului si a
circuitelor de interfatare (conditionare) este mai mare
decat cea necesara unei aplicatii date
 Reprezinta determinarea variabilelor specifice ce descriu
in ansamblu FT

 Histerezis (eroare) – deviatia semnalului


electric cand un stimul este obtinut din
directii opuse
Caracteristicile senzorilor (V)
 Neliniaritatea (eroare) – definita in cazul senzorilor
a caror FT poate fi aproximata cu o linie dreapta.
 In unele aplicatii, o precizie mare este
necesara intr-o regiune mica si acolo
are loc calibrarea
Caracteristicile senzorilor (VI)
 Saturatia – un senzor considerat liniar, de la un nivel
al stimulului, va avea un semnal la iesire care nu va
mai reflecta corect marimea masurata
 Repetabilitatea (eroarea) – in conditii identice
senzorul nu produce acelasi output
Caracteristicile senzorilor (VII)
 Rezolutie – descrie cea mai mica variatie a
stimulului care poate fi convertita in semnal electric
 Impedanta de iesire – utila pentru a interfata
senzorul cu circuitul electric. Senzorul poate fi
conectat in paralel (tensiunea) sau in serie (curent).
Caracteristicile senzorilor (VIII)
 Proprietati dinamice – In conditii statice un senzor
este descris complet de FT, span, calibrare, etc …
Cand stimulul variaza in timp, raspunsul senzorului
nu este instantaneu; exista o eroare dinamica a
senzorului.
 Gradul de incredere – abilitatea unui senzor de a
executa o anumita functie in anumite conditii si
pentru o perioada data de timp
Marimi fizice caracteristice senzorilor
 Capacitatea electrica (constanta dielectrica, factorul
de forma)

FT a unui senzor pentru umiditate

Senzor de nivel

Senzor de deplasare
 Inductanta

solenoid toroid
 Rezistenta, rezistivitatea (temperatura, presiuni
mecanice, umiditate, …)
 Efectul piezoelectric – generarea de sarcini electrice de
catre un material cristalin supus tensiunilor mecanice
(cuart – cristal natural; ceramici polarizate artificial)
 Materialul este introdus intre placile unui condensator
actionand precum un dielectric

cuart

Polarizarea
artificiala
 Efectul piroelectric – observabil in substante cristaline
capabile de a genera o sarcina electrica in prezenta unui
flux de caldura (legat de efectul piezoelectric)
 - nu necesita semnal extern pentru a functiona
 - senzor dinamic
 - polarizatia depinde de temperatura
 Piroelectricitate primara (temperatura
modifica lungimea dipolilor sau gradul
de orientare)

 Piroelectricitatea secundara (aparitia


unui efect piezoelectric datorat dilatarii termice)
 Efectul Hall – detectarea campului
magnetic sau ca senzor de miscare

Efect Hall transversal


 Efectul Seebeck
 Aparitia unei diferente de potential intr-un conductor ce
prezinta un gradient de temperatura (efect Thompson)
 Pentru a masura diferenta de potential este necesar sa
avem un circuit format din doua materiale
 La interfata exista un proces de difuzie a sarcinilor
electrice ce este echilibrat de aparitia unui camp electric.
 Termocuplul – functioneaza
pe baza efectului Seebeck
 Efectul Peltier – racirea sau incalzirea unei jonctiuni
formate din materiale diferite la trecerea unui curent
electric (invers efectului Seebeck)
Circuite pentru masurarea rezistentei
 Puntea Wheatstone (masurarea tensiunilor, curentul
prin ampermetru sau mentinerea acestuia la zero)
 Masurarea rezistentelor mici – in 4 puncte

Aval 2
Amonte V0 Vex
1 3
Conditie punte
echilibrata ?
Senzori de miscare si de prezenta (ON
sau OFF)
 Senzor de prezenta – detecteaza existenta oamenilor sau a animalelor intr-
o zona delimitata
 Senzor de miscare – detecteaza cand obiectele se misca
 Tipuri de senzori:
• capacitivi
• acustici
• fotoelectrici
• optoelectrici
• detectarea presiunii exercitate de corpul uman pe suprafete
• senzori de deformare
• intrerupatoare electrice sau magnetice (fara contact)
• detectoare pentru geamuri
• detectori de miscare in infrarosu
• detectori cu microunde
Pozitie, deplasare, nivel gravitational (I)
 Pozitie – determinarea coordonatelor unui obiect fata de o referinta
 Deplasare – referinta este pozitia anterioara
 Senzor de proximitate – masoara o distanta critica

 Senzor potentiometric
 Limitari: frecare mecanica, cuplarea fizica cu obiectul ce se
deplaseaza, viteza mica, sensibil la mediul inconjurator

Senzor
gravitational
de nivel
(II)
 Senzor de inclinare – masoara unghiul fata de centrul de gravitatie al
Pamantului
(III)
 LVDT – transformator variabil diferential liniar (linear variable differential
transformer) – deplasarea masurata pe baza campului magnetic

 LVDT – determina deplasarea dar si sensul

 Senzor de deplasare (ON / OFF) – pe baza


efectului Hall
 Senzori magnetorezistivi (R=f(H)) – Nobel 2007
Viteza, acceleratie
 Erorile sunt mari daca s-ar obtine informatii prin derivarea
deplasarii
 Pentru obiecte mari viteza se masoara cu ajutorul GPS
 Obiecte mici – legea inductiei electromagnetice

 Senzor pentru acceleratie con-


tine: o masa inertiala, sistem de
resorturi, carcasa
cu proprietati
de amortizare
Forta si tensiunile
 Senzori pentru forta: cantitativi (se masoara forta si se exprima in
NEWTON) si calitativi (existenta unei forte peste un anumit nivel:
tastatura)
 Forta poate fi detectata prin (senzori complexi):
- compararea cu greutatea unui corp cu masa cunoscuta
- masurarea acceleratiei indusa de forta asupra unei corp cu m
cunoscut
- echilibrarea cu o forta generata electromagnetic
- convertirea intr-o presiune a unui fluid si masurarea acesteia
- masurarea deformarii unui resort (cea mai intalnita)
Presiunea
 Presiuni ridicate – masurarea deplasarii unei
membrane
 Presiuni joase (mai mic decat presiunea atmosferica)
se bazeaza pe proprietatile de conductie termica,
vascozitate, de ionizare a gazelor, acestea variind cu
numarul de molecule pe unitatea de volum
Senzori de temperatura
 Detectori de temperatura rezistivi: platina cea mai
utilizata, tungsten
 Termistori (termic si rezistor) – masora temperatura
in mod absolut, poate avea coeficient de
temperatura negativ (precizie mare) sau pozitiv
 Termocuplu (discutat mai sus)
 Jonctiuni semiconductoare p-n
 Optici - pirometru
Materiale – senzori (I)
 Siliciu
 Plastic (Acrylic, Fluoroplastics, Nylon, Polycarbonate, Polyester, etc
…)
 Metale:
 Al
 Beriliu
 Ni
 Cu
 Pb
Materiale – senzori (II)
 Pt
 Au
 Ag
 Pd, Ir, Rh se comporta ca Pt.
 Molybdenum
 Tungsten (W)