Sunteți pe pagina 1din 3

Parchetul European

În aprilie 2017, 16 state membre au convenit să colaboreze mai strâns pentru a


combate mai bine frauda împotriva UE. Acestea au convenit să instituie un Parchet European
(EPPO), utilizând procedura „cooperării consolidate” (Cooperarea consolidată este o
procedură prin care, cel puțin nouă țări ale UE, au dreptul de a institui o integrare sau
cooperare avansată într-un domeniu din cadrul structurilor EU, fără a fi implicate celelalte
țări ale UE). Ulterior, și alte țări au decis să se alăture acestor eforturi pentru a proteja bugetul
UE împotriva fraudei: în prezent, sunt 22 de state membre participante.
Parchetul UE are competența de a investiga și a urmări penal infracțiuni care
afectează bugetul UE, precum:
 Frauda.
Potrivit DEX, frauda este definita dupa cum urmeaza: inducere în eroare, înşelăciune, act de
rea-credinţă săvârşit spre a realiza un profit material prin atingerea adusă drepturilor altei
persoane (ex.: actul săvârşit de către debitorul insolvabil pentru a-şi sustrage bunurile de la
urmărirea creditorilor săi).
 Corupția
Corupția reprezintă folosirea abuzivă a puterii publice, în scopul satisfacerii unor interese
personale sau de grup. In aria economică, afecteaza interesele colective prin: însușirea,
deturnarea și folosirea resurselor publice în interes personal, ocuparea unor funcții publice
prin relații preferențiale, încheierea unor tranzacții prin eludarea normelor morale și legale.
 Spălarea de bani.
Prin procesul de spălare a banilor se dă o aparență de legalitate unor profituri obținute ilegal
de către infractori care, fără a fi compromiși, beneficiază ulterior de sumele obținute., ETC.
 Frauda transfrontalieră în materie de TVA.
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este o sursă majoră de venituri fiscale, care în 2015 a
reprezentat 7 % din PIB-ul Uniunii Europene. Cu toate acestea, până în prezent, normele și
mecanismele de cooperare în vigoare în Uniune nu au reușit să prevină fraudele
transfrontaliere. Comisia estimează că, în 2015, s-au pierdut aproximativ 152 de miliarde de
euro ca urmare a problemelor la colectarea TVA, inclusiv a fraudei. Frauda transfrontalieră
este costisitoare atât pentru bugetul Uniunii Europene, cât și pentru cel al statelor membre,
afectând în cele din urmă publicul.
Parchetul European este competent numai atunci când acțiunile sau inacțiunile
intenționate definite în dispoziția respectivă sunt legate de teritoriul a două sau mai multe
state membre și implică un prejudiciu total de cel puțin 10 milioane de euro.

Structura Parchetului European 


Parchetul European va fi un organ al Uniunii, dotat cu o structură descentralizată, care va
avea ca obiectiv integrarea autorităților naționale de respectare a aplicării legii. Un procuror
european va fi șeful Parchetului European și fiecare membru participant va fi reprezentat cu
un procuror. În conformitate cu regulamentul, anchetele vor fi efectuate de către procurorii
europeni delegați (PED) situați în fiecare stat membru. Numărul de procurori europeni
delegați pentru statele membre va fi decis la nivel național, dar fiecare dintre acestea trebuie
să aibă cel puțin unul. Procurorii europeni delegați vor face parte integrantă din Parchetul
European, dar vor continua, de asemenea, să își exercite atribuțiile în calitate de procurori
naționali. În cazul în care acționează în numele EPPO, ei vor fi pe deplin independenți de
parchetele naționale

Funcționarea Parchetului European implică:


 un birou independent, ce acționează ca un birou unic pentru toate statele membre
participante, cu un înalt grad de specializare;
 cooperare eficientă cu autoritățile naționale, Parchetul European urmând să dispună
de un birou central la nivelul UE și de servicii descentralizate, formate din procurori
europeni delegați, ce se vor afla în statele membre și vor continua să își exercite și
atribuțiile de procurori naționali (după așa-numitul model al „dublei
responsabilități”);
 competența de a desfășura cu promptitudine activități de investigare și urmărire
penală, el având posibilitatea de a acționa rapid fără ca intervenția să îi fie îngrădită de
granițele dintre statele membre și fără să trebuiască să recurgă la proceduri de
cooperare judiciară îndelungate;
 abordare cuprinzătoare pentru a proteja banii contribuabililor, Parchetul European
având responsabilitatea de a derula cercetări penale, în timp ce OLAF va continua să
efectueze investigații administrative în cazurile de nereguli și fraude care aduc
atingere intereselor financiare ale Uniunii, în toate statele member.
.

S-ar putea să vă placă și