Sunteți pe pagina 1din 10

INTREBARIPENTRU EXAMENUL LA METODOLOGIA

ELABORARII LUCRARII DE LICENTA

1.Care este instrumentul de pe platforma de e-Learning Blackboardcare permite


studentilor verificarea antiplagiat a lucrarilor de licenta?

2.Care este Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe?

3.Cu cate puncte se face evaluarea calitatii lucrarii de licenta la examenul de licenta?

4.Cate luni prevede Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 ca durata minima de elaborare
a lucrarii de licenta?

5.Din ce punct de vedere trebuie să fie riguros stilul de redactare a lucrarii de licenta?

6.Ce rezultate trebuie sa contina, in principal, lucrarea de licenta?

7.In capitolul 1 al lucrarii de licenta studentul trebuie sa realizeze o analiza a evolutiei


domeniului economic specific temei lucrarii de licenta. Cati ani se iau în considerare?

8.De unde se documentează studentul pentru elaborarea lucrarii de licenta?

9.Sub ce formă studentul consemneaza rezultatele cercetarilor economice proprii in


lucrarea de licenta?

10.Ce este lucrarea de licenta întocmita de absolventul unui program de studii


universitare?

11.Pentru ce este folosit un sistem informatic antiplagiat?

12.Ce înseamnăconfectionarea de date, informatii si rezultate in lucrarea de licenta?


13.Ce reprezintă interpretarea deliberat distorsionata a unor date, informatii si rezultate,
ca si deformarea constatarilor si concluziilor in lucrarea de licenta?

14.Care sunt sanctiunilecare se pot aplica, potrivit legii, studentilor pentru abateri de la
etica universitara in intocmirea lucrarii de licenta?

15.La ce se referă corectitudinea elaborarii lucrarii de licenta?

16.Ce presupune documentarea in vederea elaborarii lucrarii de licenta?

17.Care sunt criteriile pe care trebuie sa le aplicam atunci cand selectam o sursa
bibliografica?

18.Ce este lucrarea de licenta?

19.Ce este un cadru didactic indrumator?

20.Cine raspundepentru originalitatea lucrarii de licenta?

21.Cum se intocmeste planul lucrarii de licenta?

22.Ce trebuie sa indice citarea surselor bibliografice?

23.Care este dimensiunea maxima admisa pentru o lucrare de licenta?

24.Ce va evidentia la capitolul concluzii lucrareade licenta?

25.Poate autorul lucrarii de licenta schimba titlul temei aprobate?

26.Cum se sustine lucrarea de licenta?

27.Care sunt conditiile pentru elaborarea lucrarii de licenta?


28.Ce fel de rezultate sunt prezentate in lucrarea de licenta?

29.Ce norme gramaticale se utilizează în elaborarea lucrarii de licenta?

30.Ce sintetizează lucrarea de licenta?

31.Ce trebuie sa rezulte din continutul si prezentarea lucrarii de licenta?

32.Ce va avea permanent in vedere autorul în procesul de redactare a lucrarii de


licenta?

33.Ce constituie concluzii, contributii originale si propuneri concrete ale lucrarii de


licenta?

34.Cum se face preluarea in lucrarea de licenta a unor idei, informatii, date statistice din
diferite surse?

35.Cum se focalizeaza pe problema de rezolvat studiul de caz al lucrarii de licenta?

36.In ce consta sustinerea lucrarii de licenta?

37.Unde se regăsesc concluziile, contributiile originale si propunerile lucrarii de licenta?

38.Unde se regăsesc opiniile personale privind rezultatele obtinute?

39.Ce au in vedere criteriile de evaluarea lucrarii de licenta dupa continutul stiintific?

40.În ce situatii se face mentionarea exacta a sursei in note de subsol, prin mentionarea
autorului sau colectivului de autori?

41.Care sunt regulile de redactare a bibliografiei intr-o lucrare stiintifica?


42.Ce rigori trebuie sa indeplineasca bibliografia utilizata pentru elaborarea lucrarii de
licenta?

43.Care sunt elementele care trebuie sa fie introduse obligatoriu in structura lucrarii de
licenta?

44.Care sunt elementele pe care lucrarea de licenta trebuie sa le cuprinda in


introducere?

45.Ce este interzis la elaborarea lucrarii de licenta?

46.Lucrarea de licenta trebuie sa cuprinda un Cadrul economic general specific


domeniului temei de licenta. Care sunt elementele care trebuie mentionate aici?

47.Lucrarea de licenta trebuie sa cuprinda o Sinteza a fundamentelor teoriei temei de


licenta. Ce elemente trebuie introduse in structura acestui capitol?

48.Pentru prezentarea si sustinerea publica a lucrarii trebuie avute in vedere mai multe
elemente. Care sunt acestea?

49.Care este prima actiune in ceea ce priveste elaborarea lucrarii de licenta, dupa
alegerea temei?

50.Care sunt obiectivele disciplinei Metodologia elaborarii lucrarii de licenta?

51.Care sunt caracteristicile de baza ale lucrariide licenta?

52.Ce este planul de elaborare a lucrarii de licenta?

53.Ce se evită în capitolul de Concluzii?

54.Care sunt criteriile de evaluare a unei lucrari de licenta?


55.Lucrarea de licenta trebuie sa cuprinda obligatoriu si un studiu de caz. Ce elemente
trebuie sa contina acesta?

56.Care sunt reperele de baza ale moduluide elaborare a lucrarii delicenta?

57.În redactarea unei lucrari stiintifice, unde se vor mentiona obiectivele cercetarii?

58.Care este dimensiunea optimă a capitolelor lucrării de licență?

59.Ce rol are subiectivismul în elaborarea lucrarii de licenta?

60.Care sunt cerințele privitoare la coerenta unei lucrari de licenta?

61.Care este a doua etapa a planului de redactare a lucrarii de licenta?

62.Introducerea poate conține și concluziile la care a ajuns studentul înelaborarea


lucrarii de licenta?

63.Exista bibliografie esențială?

64.Ce este plagiatul?

65.În câte feluri se poate menționa o referință bibliografică?

66.Ce rol au anexele în cadrul lucrării de licență?

67.Ce este o știință?

68.Ce reprezintă cunoașterea științifică?


69.Ce etape din elaborarea lucrării de licență de pot desfășura în echipă?

70.Care sunt avantajele lucrului în echipă?

71.Nota de lectură este lucrare cu autoritate stiintifica?

72.Cum se numesc literele inclinate?

73.Care sunt etapele redactarii lucrarii stiintifice?

74.Al câtelea se scrie de regulă responsabilul sau coordonatorul atunci cand scriem
numele autorilor unei lucrari stiintifice?

75.Ce reprezintă cuvântul idemîn cazul citarii repetate a unei surse in subsolul paginii?

76.Ce este pagina de garda a unei carti?

77.Ce reprezintă clauza caeteris paribus?

78.Care sunt elementele structurale ale unei stiinte?

79.Cum diferă cunoasterea stiintifica fata de cunoasterea comuna?

80.Caresunt caracteristicile etapei de documentare?

81.Care sunt avantajele lucrului in echipa?

82.Ce tipuri delucrari suntcu autoritate stiintifica?

83.Ce reprezinta literele italice?


84.Valorificarea lucrarii se regaseste in cadrul redactarii lucrarii stiintifice?

85.În ceordine se scriu autorii unei lucrari stiintifice?

86.Cum se marcheaza citarea repetata a unei surse in subsolul paginii, atunci cand
corespund toate elementele, inclusiv pagina, pentru a se evita repetarea titlului lucrarii?

87.Care sunt paginile de la începutul unei carți?

88.Ce clauză indică faptul că celelalte conditii raman neschimbate?

89.În Capitolul 1 al lucrarii de licenta, pe ce perioadă se trateaza problematica cadrului


economic general, specific domeniului lucrarii de licenta, prin realizarea unei analize a
evolutiei entitatilor economice / institutiilor publice din domeniul economic considerat?

90.Ce aspecte se vor prezents in Capitolul 1 al lucrarii de licenta?

91.Ce aspecte se vor prezents in Capitolul 2 al lucrarii de licenta?

92.Cat trebuie sa reprezinte numarul de pagini însumat pentru capitolele 1 si 2 ale


lucrarii de licenta din numarul total de pagini?

93.Ce trebuie sa cuprinda Capitolul 3 al lucrarii de licenta ?

94.Cat reprezinta numarul de pagini al capitolului 3 din numarul total de pagini al lucrarii
de licenta ?

95.Ce aspecte importante trebuie cuprinse in cadrul Introducerii lucrarii de licenta?

96.Ce informatii va trebui sa contina capitolul lucrarii de licenta intitulat Concluzii,


contributii originale si propuneri?
97.Care tipuri de lucrari/surse de referinta bibliografica vor trebui incluse cu
preponderenta in cadrul Bibliografiei lucrarii de licenta?

98.Cum se va proceda in cazul in care se vor prelua idei, informatii sau date statistice
din diferite surse bibliografice pentru a fi incluse in cadrul lucrarii de licenta?

99.Care sunt criteriile avute in vedere la evaluarea lucrarii de licenta de catre comisia
de licenta de specialitate in momentul examinarii finale?

100.Care sunt regulile sustinerii lucrarii de licenta?

101.Care sunt conditiile de inscriere la examenul de licenta pentru un absolvent?

102.Care sunt criteriile de baza de redactare si tehnoredactare ale lucrarii de licenta?

103.In BAREMUL DE EVALUARE A LUCRARILOR DE LICENTA se precizeaza


capitolul in care trebuie sa apara o sinteza a fundamentelor teoriei temei. Care este
acesta?

104.În ce capitol se trateaza studiul de caz la o entitate economica sau la o institutie


publica, focalizat pe problema de rezolvat?

105.Cat de veche poate fi bibliografia utilizata care include lucrari de referinta (carti si
articole) ale domeniului abordat?

106.Cu cate puncte se noteaza introducerea (in care se arata scopul, obiectivele,
importanta si noutatea lucrarii de licenta)?

107.Lucrarea va avea introducere, 3 capitole, concluzii, contributii originale si propuneri,


bibliografie si anexe. Ce intindere aproximativa trebuie sa aiba (nr. pagini)?

108.Care sunt specificațiile de tehnoredactare a lucrarii de licenta?

109.Ce relevanta trebuie sa aiba tema aleasa pentru lucrarea de licenta?


110.Care este intervalul de notare in care trebuie să se incadreze nota propusă căre
comisie de catre îndrumatorul stiintific?

111.Ce implică modul de prezentare si sustinere publica?

112.Ce se intampla cu lucrarile de licenta care nu îndeplinesc regulile si normele


exprimate in metodologia elaborarii lucrarii?

113.Cu cine se stabileste de comun acord planul lucrarii de licenta?

114.In ce consta sustinerea examenului de licenta?

115.În ce ordine se redactează bibliografia?

116.Ce vizează disciplina Metodologia elaborariilucrării de licentă?

117.Precizaticare este obiectivul general la disciplina Metodologia elaborarii lucrării de


licentă?

118.Ce isi propune disciplina Metodologia elaborarii lucrării de licentă?

119.Ce abilități oferă studențilordisciplina Metodologia elaborarii lucrării de licentă?

120.Precizati cine stabileste Planul lucrării?

121.Ce trebuie sa reflecte lucrarea de licenta?


122.Ce aspecte vor fi reliefate in sectiunea Concluzii, contributii originale si propuneri?

123.Care este stilul de redactare a lucrării?

124.Ce disciplină îsi propune corelarea si completarea cunostintelor acumulate la orele


de cursuri, seminarii, lucrări practice de la disciplinele de specialitate cu activitatea
practică specifică în cadrul diverselor organizatii?

125.Ce informatii trebuie să contină Bibliografia?

126.Cate surse trebuie sa contina Bibliografia?

127.În ce zona a lucrarii se pune Bibliografia?

128.Cum trebuie structurata Bibliografia?

129.Care este structura lucrarii de licenta?

130.Unde este apreciata contributia originala a studentului (parerile, observatiile si


concluziile proprii)?