Sunteți pe pagina 1din 3

COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI AN ŞCOLAR 2019-2020

CLASA a V-a …
DIRIGINTE: prof. ……………….

CONSILIERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ


Planificare calendaristică - Semestrul al II-lea

DOMENIUL TEMATIC COMPETENŢE CONŢINUTURI NR. SĂPT. ACTIVITĂŢI DE OBS.


SPECIFICE ASOCIATE ORE ÎNVĂŢARE
1. AUTOCUNOAŞTERE 1.1 Trăiesc sănătos 4 S16 - Activităţi pentru
ŞI STIL DE VIAŢĂ Identificarea (sănătatea persoanei şi a cunoaşterea de sine şi
SĂNĂTOS ŞI resurselor mediului: alimentaţie S17 pentru intercunoaştere;
ECHILIBRAT personale şi a sănătoasa şi prevenirea - Povestiri în care se
oportunităţilor de îmbolnăvirilor) S18 evidenţiază stima de sine
dezvoltare Fac faţă stresului a unor persoane sau
specifice vârstei (sănătatea persoanei şi a S19 personaje;
1.2 mediului i: ritm biologic - Lucrul în echipă: ce
Analiza resurselor de activitate şi odihnă) este stima de sine (ce
de stres şi a Imi respect ritmul spun experţii, definiţii
consecinţelor (sănătatea persoanei şi a
personale, ghicitori)
acestuia asupra mediului: ritm biologic
- Benzi desenate, colaje
sănătăţii şi stării de activitate şi odihnă)
cu tema „Eu copil, eu
de bine Recapitulare domeniu
tematic 1 acum”
Evaluare, autoevaluare
2. DEZVOLTARE 2.1 Modalităţi de 5 S20 Studii de caz
SOCIO-EMOŢIONALĂ Recunoaşterea gestionare a emoţiilor Realizarea unor inventare
unei varietăţi de (emoţii de bază/emoţii de situaţii care implică
emoţii trăite în diverse) manifestări emoţionale:
raport cu sine şi Exersarea feedback- S21 pierderea unui prieten,
cu ceilalţi ului pozitiv (acordarea câştigarea sau pierderea
2.2 feedback-ului pozitiv) unei competiţii
Acordarea Prietenia si relaţionarea S22 Scenarii de cooperare/
feedback-ului armonioasă (acordarea necooperare în grup

1
COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI AN ŞCOLAR 2019-2020
CLASA a V-a …
DIRIGINTE: prof. ……………….

pozitiv în feedback-ului pozitiv)


relaţionarea cu Recapitulare domeniul S23
ceilalţi tematic 2 S24
Evaluare şi
autoevaluare
3. MANAGEMENTUL 3.1 Recapitularea în 4 S25 - Discuţii de grup, S27 este
ÎNVĂŢĂRII Identificarea sprijinul învăţării dezbateri pe tema alocată
factorilor (strategii şi tehnici de diversităţii şi veridicităţii Programului
personali şi de învăţre eficientă) S26 surselor de informaţii cu „Şcoala
context care Concentreaza-te pe privire la învăţare; Altfel”
facilitează/ succes! - Identificarea unor
blochează (motivaţia învăţării) S28 materiale relevante
învăţarea Portofoliul meu, despre învăţare (pliante,
3.2 oglinda mea broşuri, vizionare de
(portofoliul personal de
Prezentarea S29 casete etc)
învăţare. Scop, principiu
progreselor în - Realizarea unor postere,
şi rol în învăţare)
învăţare, utilizând fişe de lucru pe tema
Recapitulare domeniul
modalităţi variate „Regulile învăţării”
tematic 3
de comunicare
4. MANAGEMENTUL 4.1 O ocupaţie pentru 5 S30 Realizarea de către elevi
CARIEREI Recunoaşterea fiecare a unor seturi de întrebări
oportunităţilor pe (beneficiile ocupaţiilor referitoare la activitatea
care le oferă pentru individ: preferată
educaţia pentru perspective de angajare, Vizitarea unor instituţii
alegerea carierei rezolvarea unor probleme Jocuri de rol cu privire la
4.2 globale) sarcinile şi
Identificarea unor O ocupaţie pentru mine S31 responsabilităţile în
ocupaţii din (beneficiile ocupaţiilor activitatea preferată
pentru individ:
domenii diferite Ghicitori
perspective de angajare,
de activitate şi a
rezolvarea unor probleme
beneficiilor

2
COLEGIUL NAŢIONAL “COSTACHE NEGRUZZI” IAŞI AN ŞCOLAR 2019-2020
CLASA a V-a …
DIRIGINTE: prof. ……………….

acestora pentru globale)


persoana şi pentru Relaţia dintre S32
societate disciplinele şcolare,
domeniile de activitate
şi profesii
(ocupaţii ţi domenii de
activitate)
Ocupaţiile de ieri, S33
ocupaţiile de azi
(ocupaţii şi domenii de
activitate)
Recapitulare domeniul
S34
tematic 4
Prezentarea 1 S35
portofoliilor, feedback