Sunteți pe pagina 1din 1

CONDIȚII PENTRU REDACTAREA STUDIULUI FINAL

MASTER

Studiul va fi redactat cu TNR12 la un rând pe foaie format A4 și va avea minim 15 pagini. Tema
studiului va fi aleasă de masterand din curricula cursului.
Structura studiului este următoarea:
1. Rezumat;
2. Cuvinte cheie;
3. Introducere;
4. Studiul respectiv;
5. Analiza datelor;
6. Contribuții personale;
7. Concluzii;
8. Bibliografie.
Rezumatul va avea maxim 200 cuvinte și va fi redactat în limba engleză. El va cuprinde
obiectivele studiului, importanța temei alese, metoda de analiză și principalele rezultate obținute.
3-5 cuvinte cheie reprezentative pentru studiu, despărțite prin ; vor urma rezumatului.
Referințele bibliografice vor fi trecute în text între paranteze rotunde. De exemplu (Nijkamp,
P., 2016). În final, referințele bibliografice vor fi trecute în ordinea alfabetică a autorilor, cu
specificarea editurii/titlului revistei, anului apariției, paginilor sau paginii web.

Studiul va fi susținut oral de către fiecare masterand în ziua examenului. Prezentarea in


PowerPoint este la latitudinea masteranzilor.
Studiul realizat de fiecare masterand poate fi notat cu maximum 5 puncte din nota finală.