Sunteți pe pagina 1din 1

Software -trasare pedigree

1. Programe pentru trasare pedigree


a) Madeline 2.0 Pedigree Drawing Engine https://madeline.med.umich.edu/madeline/
prepararea, vizualizarea și explorarea pedigree la om cu aplicabilitate în studiile de linkage
-gratuit
- variante web (web-based Madeline service - https://madeline.med.umich.edu/madeline/ )
-funcționează în Firefox, Safari, Google Chrome, Opera Internet Explorer (versiuni mai recente)
Avantaje: ușor de utilizat, intuitiv, nu necesită resurse informatice, gratuit
Poate trasa bucle de consangvinizare, încrucișări multiple, grupuri fondatoare unice/ multiple
Aspecte necesare pentru analiza familiilor extinse
Dezavantaje: numerotarea indivizilor nu respectă nomenclatura standard
Atenție la trasarea unor pedigree complexe
b) Cranefoot (http://www.finndiane.fi/software/ )
c) Haplopainter (http://haplopainter.sourceforge.net/index.html ) pedigree + haplotip complex
d) PedigreeQuery (http://mga.bionet.nsc.ru/soft/pedquery/pedigreequery.html )

2. Programe care asigură convertirea datelor din pedigree într-un format utilizabil pentru analizele de linkage: Ex.
Crimap, Genehunter, Allegro, Mendel, Merlin, PedCheck, Madeline, Simwalk2