Sunteți pe pagina 1din 220

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.

net/publication/328281373

Probleme de Chimie Organica, volumul IV

Book · April 2013

CITATIONS READS

0 1,637

4 authors, including:

Marius Bumbac
Valahia University of Târgoviste
57 PUBLICATIONS   84 CITATIONS   

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Izolații polimerice de înaltă performanță pentru mașini electrice rotative. Tehnologie și metode de modelare View project

Evaluation of ammonium exchange capacity for agricultural soils treated with zeolites View project

All content following this page was uploaded by Marius Bumbac on 15 October 2018.

The user has requested enhancement of the downloaded file.


Iosif Schiketanz Bogdan-Cătălin Şerban
Marius Bumbac Mihai Viorel Popescu

PROBLEME DE CHIMIE ORGANICĂ

Volumul IV

2013
Nepoţelului meu David -Andrei, un posibil viitor chimist

Iosif Schiketanz

II
PREFAŢĂ
Dragi prieteni,
Aşa cum am anunţat în preambulul primului volum, apărut în decembrie 2010, continuăm
publicarea seriei de cărţi care au drept subiect problemele de chimie organică cu grad sporit de
dificultate. Desigur, acest demers editorial poate părea unora, în România anului 2013,
donchişotesc, dacă nu chiar bizar. De ce? Să ne explicăm:
a) Peste 50% dintre români nu au citit nicio carte în anul 2012, potrivit unui sondaj de
opinie efectuat de Institutul Român de Studii Sociale (IRSS), la comanda postului de
televiziune TVH 2.0. Este un rezultat îngrijorător, aproape dezesperant pentru cineva care
doreşte să scrie şi să fie citit. În plus, genul de carte pe care vi-l oferim nu se consumă
lesne. Ea trebuie lucrată, ori această întreprindere incumbă efort suplimentar, răbdare şi, nu
în ultimul rând, interes ştiinţific, dacă nu chiar pasiune.
b) În România, să nu fiţi surprinşi, se publică enorm. Conform unei analize a Ziarului
Financiar (http://www.zf.ro/companii/la-fiecare-miliard-de-euro-din-pib-in-romania-se-publica
-113-titluri-noi-de-carti-la-fel-ca-in-anglia-5151343/), noi ne situăm la acelaşi nivel cu ţări
dezvoltate ale Uniunii Europene (discutăm de număr de titluri raportat la fiecare miliard de
euro din PIB) precum Anglia, dar peste Germania! Publică practic oricine, de la pseudovedete
de televiziune până la bucătari, de la profesori universitari la poeţi de conjunctură. Vorba lui
Caragiale: „Pentru orice român care ştie să citească, cel mai greu lucru e să nu scrie...” Un
număr impresionant de cărţi se publică însă în tiraje minuscule, aproape greu de cuantificat. În
atari circumstanţe, o nouă apariţie editorială are toate şansele să treacă neobservată, să se
dilueze în masa amorfă a publicaţiilor anuale.
c) Dacă deschizi televizorul, computerul sau dacă citeşti ziarul vei constata că s-a
conturat ideea potrivit căreia unul dintre cei mai redutabili inamici ai siguranţei planetei
este chimia. Fructele şi legumele conţin nepermis de multe insecticide şi pesticide,
medicamentele au efecte secundare, aditivii alimentari (mult mediatizatele E-uri) ne
otrăvesc hrana zilnică, aerul este plin de noxe, etc.
Continuând în acest registru, probabil va veni o zi când ne vom întreba dacă mai avem
nevoie de chimie. Fireşte, discuţia este amplă şi suntem încă departe de a înţelege unde am
ajuns, de ce am ajuns în acest punct, ce am făcut cu chimia pe care o ştim şi cum putem
remedia problemele. În aceste condiţii, nu de puţine ori, publicarea unei noi cărţi de chimie
stârneşte ilaritate şi repune pe tapet cvasiinutilitatea acestui demers.
d) Segmentul de piaţă căruia i se adresează cartea pe care v-o propunem este relativ
îngust. Puţini dintre elevii români de azi mai sunt interesaţi de chimie. În plus, volumul de
faţă nu îţi poate fi trebuincios dacă vrei doar să iei o notă mare la teză, bacalaureat sau să fii
declarat admis la Facultatea de Medicină.
Şi totuşi, în pofida tuturor acestor impedimente, am ales să scriem în continuare, convinşi
fiind că încă mai există în ţară pasionaţi de chimie organică, elevi care se pregătesc pentru
olimpiadele naţionale şi internaţionale de chimie, (de cele mai multe ori cu un succes colosal,
III
mult peste nivelul real al învăţământului românesc actual), profesori care se ocupă de
pregătirea acestora, precum şi studenţi care îndrăgesc chimia organică.
Cartea conţine trei capitole: Sinteze organice, Scheme de reacţie şi Mecanisme de
reacţie. Pentru toate problemele propuse se oferă soluţii şi rezolvări detaliate.
Capitolul întâi, denumit „Sinteze organice” este capitolul cel mai amplu din această
carte şi conţine 81 probleme propuse, toate cu rezolvări integrale. Pentru prima dată, în
această serie de cărţi, se introduce conceptul de retrosinteză organică. Astfel, molecula ce
trebuie sintetizată (target molecule) se simplifică treptat, utilizând disconexia (ruperea)
anumitor legături. Fiecare precursor se supune aceluiaşi tip de analiză, ajungând în final la
o moleculă simplă, disponibilă comercial. Deşi în carte nu se prezintă analize retrosintetice
detaliate, am considerat binevenită utilizarea acestui concept, pentru o mai bună înţelegere
a modului în care se judecă etapele sintezei unei molecule, simple sau mai sofisticate.
Rezolvările oferite de autori nu sunt unice, cititorii putând găsi şi alte soluţii. Vorbim totuşi
de sinteza organică, un domeniu unde creativitatea este la ea acasă.
Capitolul doi se intitulează „Scheme de reacţie” şi include 39 de probleme, rezolvate
integral. Unele dintre structurile necunoscute se pot deduce din interpretarea datelor
spectrale prezentate (spectre IR, 1H-RMN, 13C-RMN). Multe dintre problemele propuse
vizează compuşi de interes, precum medicamente utilizate cu succes în terapeutica
medicală (Olinth, Gemfibrozil, medicamente anti-HIV), compuşi naturali (citral, nerolina,
geraniol, azulena), vitamine (vitamina A), etc.
Capitolul trei se intitulează „Mecanisme de reacţie” şi conţine 42 de probleme, rezolvate
integral. Mecanismele cerute sunt pentru reacţii dintre cele mai diverse (adiţii electrofile,
nucleofile, radicalice, transpoziţii, reacţii de substituţie nucleofilă, electrofilă, radicalică, etc).
Unele dintre reacţiile ale căror mecanisme sunt detaliate în paginile acestui capitol sunt mai
puţin analizate în literatura de specialitate din România (reacţia Baylis-Hillman, sinteză
Bradscher, rearanjarea Julia-Johnson, reacţie Appel, etc).
Am introdus la sfârşitul fiecărui capitol un set de flash-uri informative (unele cu caracter
strict tehnic, cele mai multe însă de cultură generală în chimie) care, sperăm, fac cartea mai
atractivă.
Fiecare dintre cele trei capitole prezente conţine şi o bibliografie aferentă. Unele
referinţe sunt generale şi comune (tratate, manuale), altele sunt specifice fiecărui capitol
(articole, pagini web, etc).
Nutrim speranţa că încercarea noastră de a publica această carte îşi va găsi un mic
ecou în tabăra entuziastă a celor ce doresc să înveţe, să înţeleagă şi să-şi facă o profesie din
chimia organică.
Ca de obicei, rămânem receptivi la orice sugestie venită din partea cititorilor.
Aşa cum v-am obişnuit, putem coresponda la următoarele adrese de e-mail:
bogdanserbanchimist@yahoo.com, m_bumbac@yahoo.co.uk, i_schiketanz@yahoo.com

Autorii
2 aprilie, 2013
IV
CUPRINS

LISTA DE ABREVIERI ŞI SIMBOLURI


..................................................................................................................... 1

CAPITOLUL 1:

Sinteze organice........................................................................................... 7

CAPITOLUL 2:

Scheme de reacţie ..................................................................................... 103

CAPITOLUL 3:

Mecanisme de reacţie.................................................................................. 161

V
Alchimie

Nouăzeci şi nouă de elemente,


Adunaţi-vă, combinaţi-vă, alegeţi-vă
Şi daţi-mi fericirea.

Nouăzeci şi nouă de elemente,


Vă dau jumătate din fruntea mea,
Potriviţi-vă în aşa fel,
Atâta fier, atâta aur, atâta mercur
Şi daţi-mi fericirea.

Nouăzeci şi nouă de elemente,


Aţi greşit calculele,
A ieşit intelepciunea,
Daţi-mi fericirea.

Nouăzeci şi nouă de elemente,


Ce sa fac eu cu dezamăgirea asta,
În forma de stea, de femeie, de tinereţe,
Şi de alte idealuri-
Daţi-mi fericirea.

Nouăzeci şi nouă de elemente,


Trecute în tabloul fiinţei mele,
Iată mai arunc sub cazanul vostru o zi,
Şi încă un an,
Şi încă o vârstă...

Marin Sorescu, „Norii”


Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1975
2
LISTA DE ABREVIERI ŞI SIMBOLURI

ABREVIERI

a axial
A1,4 adiţie nucleofilă conjugată 1,4
Ac acetil

Ac2O anhidrida acetică

AcOH acid acetic

AcO- ion acetat

ADN acid deoxiribonucleic

AN adiţie nucleofilă

ANi adiţie nucleofilă internă

Bn benzil

i-Bu izobutil

n-Bu n-butil

t-Bu terţ-butil

CI cistită interstiţială

d dublet

DABCO diazabiciclo [2.2.2] octan

dba dibenzilidenacetonă

DBN 1,5-diazabiciclo[4.3.0]non-5-enă

DCC diciclohexilcarbodiimidă

DCU diciclohexiluree

dd dublet de dublete
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

DG diglim

DIBAL hidrură de diizobutilaluminiu

DMAP γ-dimetilaminopiridină

DMF dimetilformamidă

DMSO dimetilsulfoxid

DMSO2 metilsulfonilmetan

DMSO-d6 dimetilsulfoxid hexadeuterat

E entgegen

e ecuatorial

EG etilenglicol

Et etil

EtO- anion etoxid

EtOH alcool etilic

FDA Food and Drug Administration

i-Pr izopropil

IR infraroşu

LDA diizopropilamidură de litiu

m- meta

m multiplet

Me metil

MEC metil etil cetonă

MeOH metanol

MU microunde

MCPBA acid metacloroperbenzoic

MVC metil vinil cetonă

4
_____________________ Listă de abrevieri şi simboluri

NBS N-bromosuccinimidă

o- orto

p- para

PAS acid-p-aminosalicilic

Ph fenil

Py piridină

R rectus
1
H-RMN rezonanţă magnetică nucleară de proton
13
C- RMN rezonanţă magnetică nucleară de izotop 13C
S sinister
s singlet
SE substituţie electrofilă
SN1 substituţie nucleofilă unimoleculară
SN2 substituţie nucleofilă bimoleculară
SNi substituţie nucleofilă internă
SPF sun protection factor (factor de protecţie solară)
SSRIs selective serotonin reuptake inhibitors (inhibitori selectivi ai
recaptării serotoninei)

taut. tautomerie

THF tetrahidrofuran

TMCS trimetilclorosilan

TsCl p-toluensulfoclorură

TsOH acid tosic

Z zusammen

5
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

SIMBOLURI

 încălzire

 randament

h iradiere

J constantă de cuplaj

M masă moleculară

deplasarea unei perechi de electroni

C C disconexia unei legături chimice

retrosinteză

sinteză

pK a  lg K a

[O] oxidare

[H] reducere

C10 catenă cu zece atomi de carbon

C15 catenă cu 15 atomi de carbon

structura
chimica
intermediar de reacţie nestabil

6
CAPITOLUL 1

SINTEZE ORGANICE

„In the fall of 1957 I came upon a simple idea which led to an
entirely different way of designing a chemical synthesis. In this
approach the target structure is subjected to a deconstruction process
which corresponds to the reverse of a synthetic reaction, so as to
convert that target structure to simpler precursor structures, without
any assumptions with regard to starting materials. Each of the
precursors so generated is then examined in the same way, and the
process is repeated until simple or commercially available structures
result. This retrosynthetic or antithetic procedure constitutes the
basis of a general logic of synthetic planning which was developed
and demonstrated in practice over the ensuing decade.”
E.J. Corey, Nobel Lecture, December 8, 1990

PROBLEMA 1

Sintetizaţi următorii spirani pornind de la ester malonic:

A B C D
spiro[2.2]pentan spiro[2.3]hexan spiro[2.4]heptan spiro[2.5]octan

E F G
spiro[3.3]heptan spiro[3.4]octan spiro[3.5]nonan

Soluţie:
Br COOEt 2EtONa COOEt
(CH2)n + H2C (CH2)n C
Br -2EtOH COOEt
COOEt
-2NaBr
1 2
n=2-5
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Închiderea inelului de trei atomi se realizează prin următoarea succesiune de reacţii:


LiAlH4 CH2 OH PBr CH2 Br Zn
3
2 (CH2)n C (CH2)n C (CH2)n C
CH2 OH CH2 Br

3 4 5

5: A (n=2), B (n=3), C (n=4), D (n=5)

Închiderea inelului de patru atomi se realizează prin următoarea secvenţă de


reacţii:

H2C(COOEt)2 COOEt H2O


4 (CH2)n C (CH2)n C COOH
2EtONa COOEt -CO2
-2EtOH
-2NaBr

6 7

1.AgNO3 1.Mg
(CH2)n C Br (CH2)n C
2.Br2 2.H2O

8 9

9: E (n=3), F (n=4), G (n=5)

PROBLEMA 2
Formulaţi mecanismul de reacţie al sintezei Perkin Jr. Cum se obţin derivaţii
dibromuraţi din problema precedentă, Br-(CH2)n-Br, unde n=2-5?

Soluţie:

COOEt COOEt
Br (CH2)n Br
EtO + H2C EtOH + HC
SN2
COOEt COOEt

pKa=13 pKa=16

+EtO SNi
Br (CH2)n CH COOEt Br (CH2)n C COOEt
-EtOH -Br
COOEt COOEt

8
_____________________ Sinteze organice

COOEt
(CH2)n C
COOEt

Închiderea inelului de ciclopropan (reacţie Würtz):

CH2 Br CH2 ZnBr -ZnBr


Zn 2
(CH2)n C (CH2)n C (CH2)n C
CH2 Br CH2 Br

Prepararea derivaţilor dibromuraţi:


CH2 CH2
a) CH2 CH2
Br Br

CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH


b) CH2O + CH3 CH O
Br Br OH OH OH O

CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 C C CH2
1.
Br Br OH OH OH OH
c)
2CH2O + C2H2

2. THF + HBr exces

1. Br (CH2)5 Br HO (CH2)5 OH HOOC (CH2)3 COOH

2. C6H5 COCl +PBr3/Br2


N N N
-POBr3
H C6H5 C O C6H5 C Br
Br
d) Br (CH2)5 Br + C6H5 C N

Transformarea piperidinei în 1,5-dibromopentan este o reactie von Braun.

H2 Al2O3 H2
3.
CHO CH2OH
O Ni O 300oC O
Ni
O
HBr
Br (CH2)5 Br
exces

9
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 3

Obţineţi dispiranul următor pornind de la ester malonic:

Soluţie:

COOEt LiAlH CH2 OH CH2 Br


CH2 Br CH2(COOEt)2 4 PBr3
CH2 Br 2EtO- COOEt CH2 OH CH2 Br

CH2(COOEt)2 COOEt LiAlH4 CH2 OH PBr3

2EtO- COOEt CH2 OH

CH2 Br Zn

CH2 Br

PROBLEMA 4

Sintetizaţi compuşii:

A B

Soluţie:

OH O
3CH2 SMe2
3CH2 PPh3 O

HO OH O O
A

10
_____________________ Sinteze organice

Na/NH3 2CH2I2

MeOH Zn(Cu)
B

PROBLEMA 5

Preparaţi următoarele hidrocarburi biciclice pornind de la ester malonic:

A B C D
biciclo[2.1.0]pentan biciclo[2.2.0]hexan biciclo[3.2.0]heptan biciclo[4.2.0]octan

Soluţie:

COOEt
Br 2CH2(COOEt)2 CH(COOEt)2
2EtO- COOEt
(CH2)n (CH2)n (CH2)n
-
Br 2EtO I2 COOEt
CH(COOEt)2
COOEt

COOH CH2 OH CH2 Br


H2O LiAlH4 PBr3
(CH2)n (CH2)n (CH2)n
H2SO4
COOH CH2 OH CH2 Br

Zn
(CH2)n

Pentru: n=1 (Br-CH2-Br) → A


n=2 (Br-CH2-CH2-Br) → B
n=3 (Br-CH2-CH2-CH2-Br) → C
n=4 (Br-CH2-CH2-CH2-CH2-Br) → D

11
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 6

Preparaţi spiro[4.5]decan-7.9-diona 1 pornind de la ciclopentanonă.

Soluţie:
Retrosinteza compusului 1:

O
COOEt O
O O O
1 2 3 4

Pentru sinteza compusului 3, acetona se introduce ca sililenoleter, condensarea cu


ciclopentanonă realizându-se în prezenţă de TiCl4 (Mukaiyama, 1982):

O SiMe3 O TiCl4
1. n-BuLi
H3C C CH3 CH3 C CH2 CH3 C CH2
2. TMCS - TMCS
O O O
Ti
Cl Cl
Cl

H2O - H2O
CH3 C CH2 3
O HO

Compusului 3 i se adiţionează ester malonic sodat (adiţie Michael). Ultima etapă


este o condensare Dieckmann în prezenţă de etoxid de sodiu.

PROBLEMA 7

Obţineţi 1-clorociclohexena A pornind de la:


a) materii prime aciclice; b) ciclohexanonă.

Cum transformaţi compusul A în acidul 3-(1-ciclohexen)propionic F? Precizaţi


structura compuşilor din succesiunea de reacţii:

2 Li 1.CH2 CH CH O MnO2 cat. H3PO4


A B C (IR: 3600cm-1) D E
2.H2O

12
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:

A:
Cl Cl

Cl
O Cl
PCl5 Cl KOH

EtOH

Mg CH2 CH COOEt
F:
Cl MgCl CuCl CH2 CH2 COOEt

H2O

H+
CH2 CH2 COOH
F

B: C: D:
Li CH CH CH2 C CH CH2
OH O

E:

Transformarea D → E este o reacţie Nazarov:


H
H+ -H+
+

O O H OH
+

OH O

13
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 8

Preparaţi 4-clorociclohexenă din:


a) materii prime aciclice; b) benzen.

Soluţie:

a) I)
Cl Cl

II)
Cl OH O C CH3
O
acetat de vinil

III)
Cl OH O NO2 NO2

1.NaOH
Transformarea este o reactie Nef (1894).
NO2 2.H2SO4 O

Li/NH3 HCl
b)
MeOH
Cl

PROBLEMA 9
Alcoolii alilici A şi B se pot prepara din compuşii carbonilici α,β-nesaturaţi în
două moduri:
a) prin reducerea selectivă a grupei carbonil cu NaBH4, NaBH4 + CeCl3, DIBAL,
LiAlH4 + AlCl3;
b) prin rearanjarea Wharton (1961), conform succesiunii de reacţii: epoxidare în
mediu bazic cu H2O2 / NaOH, urmată de condensare cu hidrazină în AcOH.

14
_____________________ Sinteze organice

red.
CH3 CH CH CH C6H5 CH3 CH CH C C6H5
OH O
A C

CH3 CH CH CH C6H5 CH3 C CH CH C6H5


red.
OH O

B D

Cum preparaţi cetonele α,β-nesaturate C şi D? Formulaţi mecanismul rearanjării


Wharton C → B.

Soluţie:

C: CH3 CH CH C C6H5 CH3 CHO + CH3 C C6 H 5


O O
În reacţia de condensare, componenta metilenică (acetofenona) se introduce ca
sililenoleter (Mukaiyama):

1. n-BuLi
CH3 C C6H5 CH2 C C6H5
2. TMCS
O O SiMe3

Condensarea se face în prezenţă de TiCl4 (vezi problema 6).

D: CH3 C CH CH C6H5 CH3 C CH3 + OHC C6H5


O O

Mecanismul rearanjării Wharton:


HO O -HO-
H2O2/HO-
CH3 CH CH C C6H5 CH3 CH CH C C6H5
-H2O
O O
C
O O
+AcOH NH2 NH2
CH3 HC CH C C6H5 CH3 HC CH C C6H5
-AcO- -H2O
O O H
-H+
O O
taut. +AcO-
CH3 HC CH C C6H5 CH3 HC CH CH C6H5
-AcOH
N N -N2
NH2 N
H

15
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

O
+AcOH
CH3 CH CH CH C6H5 B
-AcO-

PROBLEMA 10

Hidrocarbura A, cu formula moleculară C10H12, are patru izomeri optici.


Identificaţi hidrocarbura şi propuneţi metode pentru prepararea ei.

Soluţie:

H H H H H CH3 H3C H
C6H5 C6H5 C6H5 C6H5
H CH3 H3C H H H H H
H H H H

Retrosinteza hidrocarburii A:
H3C C6H5
a) CH3 CH CH2 CH C6H5 CH3 CH CH2 CH C6H5
Br Br OH OH
CH3 C CH2 C C6H5 CH3 C CH3 + EtOOC C6H5
O O O

H3C C6 H 5
b) 1 2

C6H5 CH3 C6H5


1) CH3 CH + 2) C6H5 CH + 3) H2C +

CH3
(cis;trans)

Carbenele se pot obţine prin metoda Simmons-Smith:

I Zn(Cu) I I
R CH R CH CH CH R
I ZnI ZnI
R

R=H, CH3, C6H5

16
_____________________ Sinteze organice

PROBLEMA 11
Preparaţi compusul biciclic de mai jos, una dintre materiile prime fiind esterul
acetilacetic.
O CH3
O
CH3

CH3
Soluţie:
Retrosinteza compusului (acetal):
O CH3 CH3
O CH3 C CH2 CH2 CH C OH
CH3
O OH CH3
1
CH3
CH3 COOEt CH3
CH3 C CH2 CH2 CH C CH3 C CH2 + Br CH2 CH C CH3
O CH3 O

2 3 4

CH3
4 CH2 CH C CH2
Izopren

Compusul 4 este produsul majoritar de adiţie de HBr la izopren. Obţinerea


compusului 1 din compusul 2 se face cu KMnO 4/Na2CO3 (oxidare Baeyer), sau cu
H2O2/OsO4.

PROBLEMA 12

Scrieţi structura celor trei izomeri A, B, C cu formula moleculară C5H8O2 ştiind că


prezintă în spectrul IR o bandă caracteristică la aproximativ 1780 cm-1, iar reacţia de
hidroliză a fiecăruia decurge greu.
Izomerii A şi B se pot obţine din acid 2-metilsuccinic, izomerul C se poate prepara
folosind ester acetilacetic. Sintetizaţi acidul 2-metilsuccinic precum şi izomerii A, B şi C.

Soluţie:

Compuşii sunt γ-lactone, dedus din spectrul IR şi din faptul că hidrolizează greu.

17
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

H3C CH3

O O O O H3C O O
A B C
Retrosinteza compuşilor A şi B:
CH3 CHO
CH3 CH CH2 COOH CH3 CH CH COOH +
CH2 COOH
COOH
COOH

NaCN se adiţionează la acidul crotonic obţinut prin condensare, după care se


hidrolizează nitrilul.
H3C
t oC Zn/AcOH
CH3 CH CH2 COOH A + B
COOH O O O
Retrosinteza compusului C:

CH3 CH CH2 CH2 COOEt


H3C O O OH
COOEt
CH3 C CH2 CH2 COOEt CH3 C CH CH2 COOEt
O O

COOEt
CH3 C CH2 + Cl CH2 COOEt
O

PROBLEMA 13

Preparaţi următorii compuşi folosind săruri de diazoniu:


a) 3,5-dibromoanilină d) 2-bromo 4-hidroxitoluen
b) m-iodoacetofenonă e) 3-fluoro 4-hidroxitoluen
c) 3,5-dibromotoluen f) p-bromobenzaldehidă

Soluţie:
NH2 NO2 NO2 NO2 NO2

a)
Br Br Br Br Br NH2 Br NO2 NO2

18
_____________________ Sinteze organice

Sinteza:

NO2 NO2 NO2 NH2


1.HNO2
(NH4)2S HCl, 0oC Zn/HCl

Br NO2 Br NH2 2.CuBr Br Br Br Br

O O O O
C CH3 C CH3 C CH3 C CH3

b)
I NH2 NO2

CH3 CH3 CH3 CH3

c)
Br Br Br Br
NH2 NH2

Sinteza:

CH3 CH3 CH3

Br2 1. HNO2/HCl
2. H3PO2
H2O
Br Br Br Br
NH2 NH2
CH3 CH3 CH3 CH3
Br Br Br
d)

OH NH2 NO2 NO2

CH3 CH3 CH3 CH3

e)
F NH2 NO2
OH OH OH OH

19
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Sinteza:

CH3 CH3

1. HNO2/HCl, 0oC
2. H[BF4]
NH2 F
3. 
OH OH

CH O C N NH2 NO2

f)

Br Br Br Br Br

Sinteza:

NH2 C N CH NH CH O
(a)
1.HNO2/HCl; 0oC H2O

2.CuCN

Br Br Br Br

(a)
Reducerea nitrilului la imină se poate realiza cu:
 SnCl2/HCl (reducere Stephen);
 DIBAL.

PROBLEMA 14
Propuneţi sinteza următoarelor substanţe:
O compusul B produce
CH3O C CH3 N CH3 simptome ale bolii Parkinson
la primate
Cl Cl
A B

Soluţie:
Retrosinteza compusului A:

20
_____________________ Sinteze organice

A CH3O HO H2N

Cl Cl Cl Cl Cl Cl

O2N

Cl Cl Cl Cl

Reacţia de acilare decurge regioselectiv în para faţă de grupa activatoare:

CH3COCl
CH3O
A
AlCl3
Cl Cl

Retrosinteza compusului B:

B N CH3 MgBr + O N CH3

OH
N-metil-4-piperidona

CH2 CH2 COOEt


O N CH3 O N CH3 CH3 N
CH2 CH2 COOEt
EtOOC

CH3 NH2 + 2CH2 CH COOEt (ester acrilic)

Închiderea inelului cetonic se face prin condensare Dieckmann:

COOEt
CH2 CH2 COOEt -
1.EtO
CH3 N CH3 N O
2.H+
CH2 CH2 COOEt

21
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 15

Cum se pot realiza transformările:

OCH3 OCH3 OCH3


COOH

COOH
CH3 CH3 CH3

3 1 2

Soluţie:

OCH3 OCH3 OCH3


1.reducere CN
HNO3 NO2 H2O
2.HNO2
2
3.CuCN

CH3 CH3 CH3

OCH3 OCH3 OCH3 OCH3


Br
Br2 NaNH2 NH3 1.HNO2
3
2.CuCN
NH2 3.H2O
CH3 CH3 CH3 CH3

PROBLEMA 16
Sintetizaţi următorii compuşi:

OH OH OH
Br Br Br CHO

OCH3
NH2
A B C D

Propuneţi câte două variante de sinteză pentru compuşii C şi D.

22
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:
Retrosinteza compusului A:

OH OH OH OH

A:
OCH3 OCH3 OCH3 OH
NH2 NO

Rezorcina se metilează în mediu bazic cu un mol de CH3I, urmând nitrozarea şi


reducerea grupei nitrozo (Zn/HCl ).

Retrosinteza compusului B:

OH OH OH OH OH
Br Br Br Br
B:

COOEt COOEt COOH

Acidul p-hidroxibenzoic se obţine prin sinteza Kolbe (fenol/KOH/CO2, 220 oC). Se


preferă bromurarea esterului pentru că în cazul acidului se produce şi reacţia:

OH OH
Br Br
3Br2

COOH Br

Retrosinteza compusului C:

OH OH OH OH
Br HO3S Br HO3S
C:1)

SO3H SO3H

Grupele sulfonice se îndepărtează prin încălzire cu H2SO4 diluat (desulfonare).

23
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

OH NH2 NO2
Br Br Br Br

2)

Retrosinteza compusului D:

CHO C N NH2
D: 1)

OH

β-Naftilamina se obţine prin reacţia Bucherer:


OH NH , (NH ) SO NH2
3 4 2 3

25oC, MU
30 min
η=93%

Urmează diazotarea, reacţia Sandmeyer cu CuCN; nitrilul se reduce prin varianta


Stephen (SnCl2 + 2HCl).

O
CHO COOH C CH3
2)

β-Acetilarea naftalinei se face cu CH3COCl/AlCl3 în nitrobenzen, cetona


transformându-se în acid carboxilic prin reacţie haloformă. Clorura acidă a acestuia se
reduce la aldehidă cu DIBAL.

PROBLEMA 17
În schema următoare se prezintă prepararea compuşilor carbonilici pornind de la
acizi carboxilici prin intermediul amidelor Weinreb (notate cu A):

24
_____________________ Sinteze organice

Me R' MgBr H2O


HN B C
OMe
R COOH R COCl A
Py
i-Bu2AlH H2O
D E
Hidroxilamina necesară se obţine prin variantele:

Cl COOEt Me2SO4 H2O


a) H2N OH HCl F G [H] I
NaOH NaOH

B2H6 Me2SO4
b) CH2O + H2N OH J K
Completaţi structurile necunoscute. Formulaţi mecanismul obţinerii compuşilor A, B şi D.
Soluţie:
i-Bu
MgBr Al i-Bu
O Me O R O
R
A: R C N B: C O C: C O D: R
N Me C O
OMe R' R' H N Me
Me Me
R
E: C O F: HO NH CO2Et G: MeO N CO2Et H: MeO N CO2H
H Me Me
hidroxicarbamat de etil acid carbamic

I: Me NH OMe J: CH2 N OH K: Me NH OH

Mecanisme:
Me
Me OMe Me OMe MgBr
HN O
NH - NH
OMe -Cl +Py R'MgBr R
R C Cl R C Cl R C A C O
AN -PyH+ AN R' N Me
O O O
Me
i-Bu2AlH
B
i-Bu
Al i-Bu
O
R
C O
R' N Me
Me
D

25
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 18
Completaţi structurile compuşilor necunoscuţi din succesiunile de reacţii:

Me H2O
a) C N + Me CH PPh3 A B+ C
O OMe

COCl2
b) 2 Me NH O Me D
OMe
F
2 n-BuLi
2 2E

Soluţie:

Me OMe
N O
A: C CH Me B: C Et C: Me NH OMe

OMe
Me Me Li
D: N C N E: F: C
MeO OMe
O OMe O
MeO

PROBLEMA 19

Moxisylyte (Thymoxamine) este un vasodilatator periferic utilizat în urologie


pentru tratamentul disfuncţiei erectile. Propuneţi o sinteză a acestui medicament
pornind de la timol.

O
CH3 C O

O CH2 CH2 NEt2

Moxisylyte

26
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:

ON H2 N Ac NH
HNO2 red. Ac2O
(a)
OH OH OH OH

Timol

Ac HN
1.EtO- H2O

2.Cl CH2 CH2 NEt2 HCl


O CH2 CH2 NEt2

1.diazotare
H2N HO
2.H2O, 50oC Ac2O, Py

O CH2 CH2 NEt2 O CH2 CH2 NEt2

O
CH3 C O

O CH2 CH2 NEt2

(a)
Acilare selectivă la grupa amino mai reactivă.

PROBLEMA 20
Alcătuiţi o schemă de reacţie în care fosforilidele sunt folosite pentru formare de
duble legături. Cum puteţi prepara dibenzociclooctatetraena A?

A
Soluţie:

Br Li NBS
1. 2
Br THF, reflux CCl4, reflux

27
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Br

t-BuOK

THF, 0oC

Br A
CH O Br CH2
2. A + reactie Wittig
CH O Br CH2
O
3
R C R4 R1 R3
C C
R2 R4
R3
C C O
R4 R1 R3
C C C
R2 R4

R3 N C O
R1
C C N R3
O 2
R
R1 R1
Z R2
C PPh3 C
R2
O
Z Z: O, NH
R1
C PPh3
O
R2
R3 N O R1
C N R3
2
R

NH
R 3
C R4 R1 R3
C C
R2 R4

1.CO2 R1
CH COOH
2.H2O R2

28
_____________________ Sinteze organice

PROBLEMA 21
Formulaţi trei variante de sinteză ale 2,5-heptandionei pornind de la aldehidă
propionică, metil vinil cetonă şi respectiv 1,2-dibromoetan.

Soluţie:

NaC CH 1.NaNH2
a) CH3 CH2 CHO CH3 CH2 CH C CH
2.CH3 CHO
O-Na+
1.H2O
CH3 CH2 CH C C CH CH3 CH3 CH2 CH (CH2)2 CH CH3
- + - + 2.H2/Ni
O Na O Na OH OH

[O]
CH3 CH2 C CH2 CH2 C CH3
O O

b) CH3 CH2 C CH2 CH2 C CH3 CH3 CH2 CH CH2 CH2 C CH3
O O NO2 O

CH3 CH2 CH2 + CH2 CH C CH3


NO2 O

Sinteza: adiţie Michael la MVC, urmată de reacţie Nef.

CH3
CH2 S S S S
c) C CH2 CH2 C CH3 CH3 CH2 Br + H CH2 CH2 H + Br CH3
O O

+ Br CH2 CH2 Br + + CH2 O


S S S S HS SH

Sinteză:
1.n-BuLi
2 n-BuLi BrCH2CH2Br 2.C2H5Br
2 2
S S S S S S S S 3.n-BuLi

H H H Li H CH2 CH2 H 4.CH3Br

29
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

S S S S HgCl2
CH3 CH2 C CH2 CH2 C CH3
CH3 CH2 CH2 CH2 CH3 H2O
O O

PROBLEMA 22

Formulaţi două sinteze ale acidului norpinic A pornind de la:


a) ester malonic; b) 5,5-dimetilciclopentadienă.

CH3 CH3
COOH COOH

HOOC CH3 CH3


HOOC
A B

Cum se poate obţine acidul pinic B?

Soluţie:

CH3 CH3
EtOOC cat. R2NH EtOOC C COOEt 1. 2 EtO-
a) 2 CH2 + CH3 C CH3 CH HC
EtOOC
O EtOOC COOEt 2. CH2I2

COOH
CH3 CH3
EtOOC COOEt 1. H2O CH3 CH3
COOH +
EtOOC COOEt 2. 
HOOC CH3 HOOC CH3
A

H 3C CH3 H3C CH3 S


Cl Cl ditian S
Cl2
b)
H3C

CH3

30
_____________________ Sinteze organice

HgCl2 1.red CH3


H3C COOH
H2O 2.[O]
CH3 HOOC CH3
A

Sinteza acidului pinic:


SOCl2 CH3 CH3
1.CH2N2
A COOH COOH
1 mol 2.H2O
ClOC CH3 CH3
HOOC
B
homologare Arndt-Eistert

PROBLEMA 23

Propuneţi sinteza următorilor compuşi:

a) 2,3-dicloropropenă b) succinat acid de metil


c) succinat de dimetil d) acid 6-fenilcapronic din fenol
e) efedrină din benzaldehidă f) acid 5-cetocapronic din ciclopentanol
g) ciclopropil metil eter din bromură de alil

Soluţie:
O
Cl CH3 C CH3
a) CH2 C CH2 CH2 C CH3 CH3 C CH3 sau
Cl Cl Cl Cl HC C CH3

O
CH2 COOMe
b) O + MeO- / MeOH
CH2 COOH
O

O
CH2 COOMe
c) O + MeOH exces, H+
CH2 COOMe
O

31
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

C6H5
d) C6H5 (CH2)5 COOH C6H5 C (CH2)4 COOH
O
C6 H 5 O
+ C6H5 MgBr
OH

Ciclohexanona se poate obţine din fenol:


OH OH O
2 H2
Pd

CH3 CH3
e) C6H5 CH CH NH CH3 C6H5 CH CH NH2
OH OH
CH3 CH3
C6 H 5 CH CH NO2 C6H5 CH + CH2 NO2
OH O

condensare Henry

CH3 CH3 CH3


f) O C CH2 CH2 CH2 COOH OH

O OH
CH3MgBr +

Br CH2
g) O CH3 CH O CH3 Br CH2 CH CH2
Br CH2

Br2, MeOH MeOH


sinteza: Br CH2 CH CH2 Br CH2 CH CH2 Br
-Br- -H+

Br CH2 CH CH2 Br + Br CH2 CH CH2 Br


O CH3 Br

Închiderea inelului ciclopropanic se face prin reacţie Würtz.

32
_____________________ Sinteze organice

PROBLEMA 24
Cetona A (C15H14O) reacţionează cu un mol Br2/AcOH formând compusul B, care
prezintă în spectrul IR o bandă la 1678cm-1.
Se cer:
a) Stabiliţi structura cetonei A. Preparaţi cetona A pornind de la benzaldehidă.
b) Scrieţi reacţia compusului B cu MeO-/MeOH.
c) Ce se întâmplă la tratarea compusului A cu TsOH?

Soluţie:

Br
*
A: C CH B: C C
O CH3 O CH3

Retrosinteza compusului A:

A: C CH C CH2
O CH3 O
deoxibenzoină

C CH CH O
O OH
benzoină

Sinteză: Condensare benzoinică (cat. CN-), reducere (Zn/AcOH), alchilare.


1. LDA
C CH2 C CH
2. CH3Br
O O CH3

Br
MeO-
B: C C MeOOC C
MeOH
O CH3 CH3
transpoziţie quasi-Favorskii

Cetona A este optic activă, în prezenţă de TsOH racemizându-se:

H +H+ H
C C C C
-H+
O CH3 O CH3
+
H

33
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH3
C C C C
+H+;-H+
HO CH3 O H

PROBLEMA 25
Propuneţi sinteza următorilor compuşi:
A: 5-hidroxi-3-hexanonă B: 4-hidroxi-3-metil-2-pentanonă
C: aldehida 2-metil-3-fenilcrotonică D: α-ciclopentiliden-γ-butirolactonă

Soluţie:
Compuşii A – D se obţin prin condensare aldolică/crotonică.

A: CH3 CH CH2 C CH2 CH3 H3C CHO + CH3 C CH2 CH3


OH O O

B: CH3 CH CH C CH3 H3C CHO + CH3 C CH2 CH3


OH CH3 O O

CH3
C: CH3 C C CH O CH3 C O + CH3 CH2 CH O
C6H5 C6H5

D: O +
O O
O O

Pentru sinteza compuşilor A şi B sunt necesari cei doi enolaţi ai metil etil cetonei (MEC):

1. LDA
CH2 C CH2 CH3 1
2. TMCS
OSiMe3
CH3 C CH2 CH3 enolat de control cinetic
O
1. Et3N
CH3 C CH CH3 2
2. TMCS
OSiMe3
enolat de
control termodinamic

34
_____________________ Sinteze organice

Reacţiile enolatului 1 şi respectiv 2 cu acetaldehidă se conduc în prezenţă de TiCl4


(Mukaiyama):

H3C CHO + TiCl4 H3C CH O TiCl3 + Cl-


3

CH2 H2O
CH3 CH + CH2 C CH2 CH3 CH3 CH C CH2 CH3 A
O O O O
SiMe3
Cl3Ti Cl - Ti
3 1 Cl Cl
Cl

+2 H2O
H3C CHO B
TiCl4
Pentru sinteza compusului C se prepară în prealabil enolatul aldehidei
transformată iniţial în bază Schiff:

CH3 CH2 CH O + H2N CH3 CH CH N


H

LDA
CH3 CH CH N
Li
4 aza-enolatul aldehidei
( Wittig )

C6H5
Li
+ CH3 C O O N H2O
4 C
CH3 C CH
CH
C6H5
CH3

Pentru sinteza compusului D se foloseşte enolatul lactonei (reactiv Reformatski):

Br
Br2 O
Zn

O -HBr O O O ZnBr AN
O O

35
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

BrZnO HO

H2O H+
D
O O -H2O
O O

PROBLEMA 26

În schema următoare sunt patru variante practice pentru obţinerea ciclopropil


benzenului:

E
C6H5 CH CH CH O F
A -N2

COOEt G I K
C6H5 CH H J
COOEt
B
L / NH3
C6H5 CH2 CH2 CH2
NMe3
C

M/K
C6H5 CH CH2

Completaţi condiţiile de reacţie şi structurile necunoscute. Cum se prepară


compuşii B şi C?

Soluţie:

CH2 OH
E: N2H4 F: N G: LiAlH4 H: C6H5 CH
C6H5 N
CH2 OH
H

CH2 Br
I: PBr3 J: C6H5 CH K: Zn L: NaNH2 M: CH2I2
CH2 Br

36
_____________________ Sinteze organice

Pentru prepararea esterului fenilmalonic:

O
EtO-
C6H5 CH2 COOEt + EtO C OEt B
Claisen
ester fenilacetic carbonat de etil

Pentru prepararea compusului C:

H2 HI
A (aldehida cinamica) C6H5 CH2 CH2 CH2 OH
Ni

Me3N
C6H5 CH2 CH2 CH2 I C

PROBLEMA 27

Acidul mevalonic (acid 3,5-dihidroxi-3-metilvalerianic), sub formă de lactonă,


este un intermediar esenţial în biosinteza terpenoidelor şi sterolilor (ex. colesterolul).
Molecula este chirală, enantiomerul activ având configuraţia 3-R.

HO CH3
OH
3
HO CH2 CH2 C CH2 COOH
CH3 O O
3-R mevalolactona

În organismele vii acidul mevalonic se formează din ionul acetat sub acţiunea unor
enzime şi a coenzimei A (Co-A). Sinteza in vivo a acidului mevalonic este legată de
metabolismul hidraţilor de carbon. Propuneţi o sinteză in vitro a acidului mevalonic.

Soluţie:

Retrosinteza acidului mevalonic A:

OH O
HO CH2 CH2 C CH2 COOH HO CH2 CH2 C + BrZn CH2 COOEt
CH3 CH3
B
4-hidoxi-2-butanona

37
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

O
HO CH2 CH2 C CH2O + CH3 C CH3
B CH3 O

B CH2 CH C CH 2 C2H2

Pentru sinteza compusului B se condensează formaldehida cu acetonă la 80○C, în


prezenţă de K2CO3/H2O, sau se adiţionează apă la vinilacetilenă.
CH3
Ac2O BrZn CH2 COOEt
B AcO CH2 CH2 C O
reactie Reformatski

CH3
H2O
AcO CH2 CH2 C CH2 COOEt A
OZnBr

PROBLEMA 28

Formulaţi sinteza Trifluperidolului, medicament cu acţiune neuroleptică cu


structura de mai jos:

F C (CH2)3 N
O OH
A CF3
Trifluperidol
Soluţie:
- etapa finală:

F C CH2 CH2 CH2 Cl + HN A


O OH
CF3
B C

- obţinerea compusului B:

COOH 2 H2 HCl
(CH2)2
O O O Pd O O
COOH

38
_____________________ Sinteze organice

F
O SOCl2 O
Cl (CH2)3 C OH Cl (CH2)3 C Cl B
AlCl3

- prepararea intermediarului C:

1.
C6H5 CH2Cl F3C MgBr
HN O C6H5 CH2 N O
2. H2O
4-piperidona

H2 / Ni
C6H5 CH2 N C
OH -C6H5 CH3
CF3

- prepararea compusului magnezian:

HNO3 1. red. Mg

H2SO4 2. HNO2
F3C F3C NO2 F3C Br
3. CuBr

F3C MgBr

PROBLEMA 29

Formulaţi succesiunea de reacţii pentru sinteza Prozacului, notat cu A,


medicament antidepresiv, inhibitor selectiv al recaptării serotoninei (SSRI):

CH CH2 CH2 NH CH3


O
A

F3C

39
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:
Prepararea intermediarului B:
O CH2O O
1. BH3
C CH3 C CH2 CH2 NMe2
HNMe2 2. SOCl2
reacţie Mannich

Cl Me
CH CH2 CH2 N
Me
B

Reacţia lui B cu p-trifluorometilcrezolul şi apoi dealchilare:

HO CF3
CH CH2 CH2 NMe2 dealchilare
B A
NaOH, DMF O

F3C

Dealchilarea se poate face cu bromocian (reacţie von Braun):

Me BrCN Me SN2 Me H2O Me


R N R N C N R N C N R N COOH
Me -MeBr KOH
Me Br- acid carbamic
-CO2
R NH CH3

PROBLEMA 30
Terpineolul se găseşte în florile de liliac şi măghiran şi este un ingredient uzual în
produsele cosmetice datorită proprietăţilor emoliente şi antiseptice.
Sintetizaţi α-terpineolul pornind de la: a) izopren; b) ester p-hidroxibenzoic.

α-terpineol

OH

40
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:
MeMgBr
+
CH3 CH3

O O
a)
OH
+
2 MeMgBr
COOEt COOEt

OH OH O

3 H2 ox. 1. 3 MeMgBr
b)
Ni 2. H2SO4
OH
COOEt COOEt COOEt

PROBLEMA 31

Cum se pot obţine următorii compuşi:


a) acidul izobutilsuccinic (intermediar în sinteza unui medicament folosit în terapia
artritei);
b) Bentonyl (Nitroduran), vasodilatator coronarian, (O2N-O-CH2-CH2)3N · 2H3PO4;
c) Tris, medicament folosit în acidoză metabolică, (HO-CH2)3C-NH2;
d) 1-Pentol (1-hidroxi-3metil-2-penten-4-ină), intermediar în sinteza vitaminei A.

Soluţie:

Retrosinteza compuşilor:
CH3 CH CH2 Cl
CH3
+
a) CH3 CH CH2 CH COOH Cl CH2 COOEt
CH3 CH2 COOH +
CH2(COOEt)2

Sinteză: esterul malonic sodat se alchilează succesiv cu cei doi derivaţi halogenaţi
diferiţi.

b) (O2N O CH2 CH2)3N (HO CH2 CH2)3N 3 + NH3


O

41
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Ultima etapă este esterificarea trietanolaminei cu acid azotic (cat. H2SO4). În


terapeutică se foloseşte ca fosfat.
CH2 OH
c) (HO CH2)3C NH2 HO CH2 C NO2 3 CH2O + CH3NO2
CH2 OH (condensare Henry)

CH3 CH3
d) HC C C CH CH2 OH HC C C CH CH2
OH

CH3
HC C + O C CH CH2 CH3 C CH3 + CH2O
O

Transformarea alcoolului terţiar este o izomerizare (transpoziţie) alilică:

CH3 +H+ -H2O CH3


HC C C CH CH2 HC C C CH CH2
OH +H2O -H+

CH3 +H+ -H2O CH3


HC C C CH CH2 HC C C CH CH2
OH +H2O -H+

PROBLEMA 32

Obţineţi următorii compuşi aromatici:

t-Bu Br
Cl Cl
O t-Bu
NH2
A B C
(2 variante)

42
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:

Retrosinteza compuşilor:

t-Bu t-Bu t-Bu t-Bu t-Bu t-Bu


(a)
A: 1)
NH2 NO2 NO2
NH2 NH2 NO2

(a)
Nitrarea se face după acetilarea grupei amino. Îndepărtarea grupei amino se
realizează prin diazotare şi reducere cu acid hipofosforos (H3PO2).

t-Bu t-Bu t-Bu t-Bu t-Bu

A: 2)
NH2 NH2 NO2
Br Br Br

Îndepărtarea bromului se face prin reducere cu tributilstaniu (Bu3Sn-H).

Br Br NH2 NH2
Cl Cl Cl Cl Cl Cl
B:

NO2 NO2 NO2

Se poate porni şi de la acid sulfanilic. Înlocuirea grupei amino cu brom se face


prin diazotare, urmată de reacţie Sandmeyer cu CuBr.

C: O t-Bu O2N O t-Bu

- +
O2N Cl + t-BuO K

Atomul de clor reactiv din p-nitroclorobenzen formează cu t-butoxidul de potasiu


(p-nitrofenil) t-butileter (reacţie SN aromatică cu intermediar Meisenheimer).

43
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 33
Obţineţi următorii acizi benzoici:

COOH COOH COOH COOH COOH


OH H2N

OH NH2 Cl OCH3 OH
NH2 OH NH2
A B C (PAS) D E

Soluţie:
Retrosinteza compusului A:
COOH COOH COOH COOH COOH

A:
OH OH OH NH2 NO2
NH2 NO2
1 2

COOH

Transformarea 2 → 1 se face prin diazotare, hidroliză. Nitrarea compusului 1


conduce la formarea a doi izomeri din care, după separare, se obţin A şi E.
COOH COOH COOH
O2N
HNO3
+
OH OH OH
NO2
1

E: O altă variantă de sinteză este:


COOH COOH
ON
NaNO2/HCl Zn/AcOH
E
o
OH 0C OH
(SE regioselectivă)

44
_____________________ Sinteze organice

COOH COOH COOH

KOH/ CO2 HNO3 Zn/HCl


B:
o
220 C H2SO4
NO2 NH2
OH OH OH OH

C: PAS – acid p-aminosalicilic, medicament antituberculos. Sinteza industrială se


realizează prin reacţia Kolbe-Schmitt, pornind de la m-aminofenol.
NO2 NH2 OH
(NH4)2S NaNO2/HCl Zn
H2O AcOH
NO2 NO2 NO2
COOH
OH OH
NaOH/CO2

125oC, 6 atm

NH2 NH2

Retrosinteza compusului D:

COOH COOH COOH COOH

D:
Cl OCH3 Cl OH Cl NH2 Cl NO2
COOH COOH

NO2

PROBLEMA 34
Obţineţi următorii nitroderivaţi:
CH3
NO2 NO2 CH2 NO2
CH CH3 CH C NO2
NO2

A B C D E

45
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

O NO2
CH2 NO2 CH
CH3 C CH3
NO2
CH3
NO2
F G H I

Soluţie:
Compuşii A, B, C, F, G se pot obţine prin oxidarea cu acid acid trifluoroperacetic
a oximelor corespunzătoare:

F3C CO3H
O + NH2 OH N OH N OH
-F3C COOH
O-

taut.
NO2

OH CH3
CHO CH CH NO2
CH3
D: +
CH2 NO2 -H2O

CH3
CH C NO2

OH
O CH2 NO2 CH2 NO2
E: + CH3NO2
-H2O

COOEt CH2 OH CH2 Br


LiAlH4 PBr3 NaNO2 , DMF
F:
SN2

CH2 NO2 CH2 ONO

46
_____________________ Sinteze organice

H: Condensare Claisen:

O O
i-C 5H11-O-NO2

EtO-
NO2
OH NH2 NO2
CH3CN H2SO5
I: CH3 C CH3 CH3 C CH3 CH3 C CH3
H2SO4, H2O
CH3 CH3 CH3
reacţie Ritter

PROBLEMA 35

Cum putem efectua transformarea:

OH OH
geraniol C10 farnesol C15
(izolat din uleiul de trandafiri) (izolat din flori de tei)

Soluţie:

Pentru formarea unui rest de izopren sunt necesare 3 componente:

R
OH
derivat ester acetilena
halogenat acetil
C10 acetic

PBr3
OH Br  R Br

CH3 CH3 CH3


1.H2O 1. NaC CH
R Br + CH C O R CH C O R CH2 C O
2.-CO2 2. H2O
COOEt COOEt

47
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH3 CH3
H2 cat. H+
R CH2 C C CH R CH2 C CH CH2
Pd/Pb2+ izom.
OH OH alilica

CH3
R CH2 C CH CH2 OH

PROBLEMA 36
Cei doi enantiomeri, Darvon şi Novrad, servesc la prepararea unor reactivi chimici
folosiţi pentru reduceri selective de grupe carbonil:

OH HO
Ph Ph
2 3 3
Ph NMe2 Me2N 2 Ph
H H
H3C CH3
Darvon Novrad
(2S;3R) (2R;3S)
LiAlH4

H H
Al
O NMe2
Complex pentru reduceri
Ph enantioselective
Ph H
H3C

Formulaţi prepararea celor doi compuşi pornind de la benzen şi acid propionic.

Soluţie:

O CH3
CH2O + HNMe2
C6H6 + CH3 CH2 COCl C6H5 C CH2
Mannich

O CH3 OH CH3
1. C6H5 CH2MgBr
C6H5 C CH CH2 NMe2 C6H5 C CH CH2 NMe2
2. H2O
C6H5 CH2

48
_____________________ Sinteze organice

PROBLEMA 37

Preparaţi 1-nitrociclohexena pornind de la:


a) ciclohexenă; b) ciclohexanonă.

Soluţie:

a) nitrarea ciclohexenei:

N2O4, O2   81 %
eter, Et3N, -10oC

NaNO2   96 %
Ce(NH4)2(NO3)6, AcOH NO2

NaNO2, I2   72 %
(CH2OH)2

1. NaNO2, HgCl2   92 %
2. NaOH

O OSiMe3 NO2

1. LDA Ac-O-NO2
b)
2. TMCS -15oC

O O OH NO2

NO2 NaBH NO2


i-C 5H11-O-NO2 4
Ac2O

EtO-
cond. Claisen

PROBLEMA 38

Homomentolul A, sub forma de salicilat, se foloseşte pentru protecţie împotriva


radiaţiilor UV. Preparaţi acest alcool folosind acetona ca una dintre materiile prime.

49
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

H3C CH3
3
5 1
H3C OH
A

Soluţie:
Retrosinteza compusului A:

H3C CH3 H3C CH3 H3C CH3 O

A CH3

H3C O H3C O H3C O


1 2 3

H3C CH3 O
H3C
CH3 C CH C CH3 + CH3 C CH COOEt
H3C O
COOEt O
H3C O
4 5 6

O
5 2 H3C C CH3

Adiţia esterului acetilacetic sodat 6 la compusul 5 (adiţie Michael) conduce la


formarea compusului 4. Transformarea 4 → 3 are loc prin hidroliză şi eliminare de CO2
(scindare cetonică). Transformarea 3 → 2 este o condensare crotonică în mediu bazic.
Reducerea compusului α,β-nesaturat 2 cu Li/NH3/NH4Cl (Birch) conduce la cetona 1,
din care, printr-o altă reducere (LiAlH4 sau NaBH4), se obţine A. Transformarea 2 → A
se poate realiza într-o singură etapă, cu Li/NH3/EtOH.

PROBLEMA 39
Sintetizaţi compusul A, un intermediar la prepararea medicamentului Fluvastatin,
folosit în tratamentul hipercolesterolemiei. Obţineţi Fepradinol (notat cu B), folosit ca
medicament antiinflamator.
CH3
F C CH2 N CH CH2 NH C CH2 OH
O CH OH CH3
H3C CH3
A B

50
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:
Retrosinteza compusului A:

A F C CH2 Cl + HN
O CH
H3C CH3
N-izopropilanilina

F C CH2 Cl F + Cl C CH2 Cl
O O

H3C H3C H 3C
CH NH C N C O + H2N
H3C H3C H 3C

baza Schiff

Retrosinteza compusului B:

CH3
B + H2N C CH2 OH
CH3
O
stirenoxid 2-amino-2-metilpropanol

CH3 CH3
O2N C CH2 OH O2N CH + CH2O
CH3 CH3

condensare Henry

PROBLEMA 40

Pantolactona A este produsul de degradare al acidului pantotenic în ficat. Acidul


pantotenic face parte din complexul de vitamine B, o vitamină esenţială pentru
biosinteza coenzimei A. Se găseşte în toate ţesuturile animalelor şi plantelor.
Formulaţi două sinteze pentru această lactonă, una dintre materiile prime fiind
valina.

51
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Completaţi reacţia:

CH3
OH
H3C
+ -alaninã acid pantotenic
O O
A

Soluţie:

Retrosinteza compusului A:

CH3 OH
CH3 OH CH3 O
H3C
1) H3C C CH COOH H3C C C COOH
O O CH2OH CH2OH
A B
CH3 O CH3 NH2
H3C CH C COOH H 3C CH CH COOH

Transformarea valinei în acid α-cetoizovalerianic se face prin două metode:


a) calea chimică: dezaminare cu acid azotos şi oxidare.
b) calea biochimică: dezaminare oxidativă în prezenţă de aminoacid-oxidaze.
-2[H] +H2O
R CH COOH R C COOH R C COOH
-NH3
NH2 NH O

CH3 OH CH3
2) B H3C C CH CN H3C C CH O
CH2OH CH2OH
CH3
H3C CH CH O + CH2O

Formarea acidului pantotenic:

CH3 OH CH3 OH
H3C H3C
O H
O O O
NH CH2 CH2 COOH
HOOC CH2 CH2 NH2

52
_____________________ Sinteze organice

CH3 OH O
HO CH2 C CH C NH CH2 CH2 COOH
CH3

PROBLEMA 41

Compusul de mai jos este un intermediar pentru sinteza medicamentului


Taranabant, testat din anul 2007 pentru tratamentul obezităţii (efect anorexic). În anul
2008 testările clinice au fost sistate din cauza efectelor secundare (depresie şi
anxietate).
CN

CH3 CH CH CH2 Cl
NH2
A

Propuneţi o sinteză a acestui intermediar.

Soluţie:

Retrosinteza compusului A:

NO2 NO2

A H3C C CH CH2 Cl H3C C CH2


O O
1 2

HC C H2C HC C + Cl H2C

3 NO2 4 NO2

Adiţia de apă (Kucerov) la compusul 3 conduce la cetona 2 care, după deprotonare


cu EtO-, se alchilează cu clorură de p-clorobenzil ducând la formarea compusului 1.
Grupa nitro se reduce, amina se diazotează, iar din sarea de diazoniu, prin tratare cu
CuCN (reacţie Sandmeyer), rezultă grupa nitril aromatică; urmează aminare reductivă
cu NH3/H2/Ni.

53
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 42

Preparaţi acidul ciclopropancarboxilic A folosind ca materii prime:


a) ester malonic b) diazoacetat de etil
c) propenă d) ester acetilacetic
e) ester acrilic

Soluţie:
COOEt COOEt 1. H O/H +
CH2 Br 2EtO- 2
a) + H2C COOH
CH2 Br o
COOEt COOEt 2. t C A

HNO2 CH2 CH2


b) EtOOC CH2 NH2 EtOOC CHN2 COOEt

H2O
COOH + EtOH
A

1. Cl2, 300oC KCN


c) H3C CH CH2 Cl CH2 CH2 CH2 Br
2. HBr (R2O2)

+NaNH2 +2H2O
Cl CH2 CH2 CH2 CN CN COOH + NH3
-NaCl
-NH3 A

O
O -
CH2 Br 2EtO H3C C COOEt 1. H2O
d) + H3C C CH2 COOEt
CH2 Br 2. toC

O
1. NaOCl
C CH3 COOH + CHCl3
2. H+

O
-DMSO H2O
e) (CH3)2S CH2 + CH2 CH COOEt COOEt A + EtOH
ilidă Corey

54
_____________________ Sinteze organice

PROBLEMA 43
Obţineţi următorii compuşi:
A: (CH3)2N CH2 CH2 O CH2 CH2 CH2 NH2
H3C
CH3

B: H3C N O 2,2,4,6,6-pentametilmorfolina

CH3
H3C
Soluţie:
Retrosinteza compusului A:

A (CH3)2N CH2 CH2 O CH2 CH2 C N

(CH3)2N CH2 CH2 OH + H2C CH C N


C

C (CH3)2NH +
O

Retrosinteza compusului B:
CH3 CH3
H3C NH2
N N
B H3C CH3 +
EtOOC COOEt 2 Cl CH2 COOEt
H3C OH HO CH3 D

Diesterul D reacţionează cu exces de CH3MgBr. După descompunere cu apă,


diolul se ciclizează în prezenţa H2SO4, formând eterul B.

PROBLEMA 44
Propuneţi sinteza următorilor compuşi fiziologic activi:

NH CH3
A: Ciclopentamina, decongestionant nazal
CH3

B: Octodrin, decongestionant nazal


NH2

Esterul acetilacetic este una dintre materiile prime pentru sinteza compusului B.

55
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:
Retrosinteza compusului A:

NH CH3 N CH3 O
A:
CH3 CH3 CH3
O
O O
+ H3C C CH3
CH3

Sinteza compusului A:
SiMe3
O O 1. O, cat. TiCl4
1. LDA
H3C C CH3 H3C C CH2
2. TMCS 2. F-; -Me3SiF

O O
-H2O H2 / Pd
H3C C CH2 H3C C HC
sau Li/NH3/NH4Cl
HO

O NH CH3
1. CH3NH2
H3C C CH2 H3C CH CH2
2. H2/Ni
A

Retrosinteza compusului B:
COOEt

B:
NH2 O O

COOEt
Cl
+
E
O

Derivatul halogenat E se poate obţine astfel:

CH3 CH3 CH3


Mg O
H3C CH Br H 3C CH MgBr H3 C CH CH 2 CH2 OH

56
_____________________ Sinteze organice

PCl3 CH3
H3C CH CH 2 CH2 Cl
E

PROBLEMA 45

Preparaţi ciclohexanona 2-substituită A. Completaţi structurile necunoscute din


următoarea schemă de reacţii:

CN
A

HO OH H2 hidroliza -H2O Pd
A B C [D] E F(aromatic)
Ni -4H2
HNO3
G + H + H2O
H2SO4

Soluţie:

O N O

H+ CH2 CH2 CN
1. CH2 CH CN
+ HN
2. H2O/H+

O O O O
CH2 CH2 CN 2H /Ni CH2 CH2 CH2 NH2
HO OH 2

B C
8 1
+ O NH2 N N
H2O/H -H2O Pd, 

[D] E F
chinolină

57
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

NO2
N N
HNO3
+
H2SO4

NO2
G H

Nucleul piridinic este dezactivat pentru o reacţie de substituţie electrofilă aromatică


(similar nitrobenzenului). Nitrarea are loc în inelul benzenic, în poziţiile 5 şi 8.

PROBLEMA 46
Obţineţi esterul etilic al acidului 2,2-dimetilvinilacetic A şi respectiv acidul 2,2-
dimetilsuccinic B.
Completaţi următoarele reacţii:
1. BH3 -EtOH
A C D
2. H2O2 / NaOH
t oC Zn / AcOH
B E F + D

Soluţie:
Retrosinteza compuşilor A şi B:
CH3 CH3
CH2 CH C COOEt CH3 CH C COOEt
CH3 OH CH3
A
CH3
CH3 CHO + BrZn C COOEt (reactiv Reformatski)
CH3
CH3
HOOC CH2 C COOH HOOC CH C CH3
CH3 CH3
B
CH3
(HOOC)2CH2 + O C CH3
condensare decarboxilantă Knoevenagel

Introducerea celei de-a doua grupări carboxil se face prin adiţie Michael a ionului
CN-, urmată de hidroliză.

58
_____________________ Sinteze organice

CH3
CH3
CH3
H2C CH2 C COOEt
OH CH3 O O
C D
2,2-dimetil-γ-butirolactona

CH3 CH3
CH3 CH3

O O O O O
E F
3,3-dimetil-γ-butirolactona

PROBLEMA 47
Ditianul 1, sub formă de compus organolitic, serveşte în sinteza organică ca
echivalent de grupă carbonil mascată (Corey–Seebach, 1965):

CH2O n-BuLi R1 Br
S S A B
SH SH -H2O
H H
2 1
HgCl2
C +
S S
Hg
B 2'

n-BuLi R2 Br HgCl2
D E F
-2'

Alte reacţii ale compusului D cu reactanţi electrofili:


O
3
R C R4 HgCl2
G H + 2'

O HgCl2
D I J + 2'

O
R5 C Cl HgCl2
K L + 2'
Scrieţi formulele structurale pentru compuşi notaţi cu litere din schemele de mai sus.

59
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

O
A: S S B: S S C: D: S S
H R1
H Li H R1 Li R1

O O
E: S S F: G: S S 3 H: R3
R
R2 R1 R1 R4
R2 R1 R1 C 4
R OH
OH
α-hidroxicetone
O
I: S S J:
R1 CH2 CH2 OH
R1 CH2 CH2 OH

O
K: S S L: R5
R1
R1 C R5
O
O
compuşi α-dicarbonilici

PROBLEMA 48

Sintetizaţi compuşii următori folosind reacţia Corey-Seebach:


C6H5 C CH2 CH CH2 C6H5 C CH CH3 C6H5 CH C CH3
O O OH OH O
A B C
O
O

C6H5
O
O
D E
Propuneţi metode de preparare pentru cei doi intermediari necesari preparării
compusului D.

60
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:

A: C6H5 C CH2 CH CH2


O
1. n-BuLi
2. CH2 CH CH2Cl
C6H5 CHO + S S A
SH SH 3. HgCl2
C6H5 H

1. n-BuLi
2. CH3 CHO
B: C6H5 C CH CH3 ; S S B
3. HgCl2
O OH C6H5 H

C: C6 H 5 CH C CH3
OH O
1. n-BuLi
2. C6H5 CHO
H3C CHO + S S C
SH SH 3. HgCl2
CH3 H

CHO Br H 2C

D +

CHO Br H 2C

Prepararea intermediarilor:

CH2 OH CH2 Br
LiAlH4 PBr3

COOEt
CH2 OH CH2 Br

COOEt CHO
DIBAL
Ester izoftalic

CHO

61
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

S S S S
E: 2 S S
+ Br CH2 CH2 Br
H Li H CH2 CH2 H

1. n-BuLi 3. n-BuLi S S HgCl2


C6H5 E
2. CH3Br 4. C6H5-CH2Cl S S

PROBLEMA 49
Preparaţi aldehida hidratropică (2-fenilpropanal), pornind de la acetofenonă.

Soluţie:

Folosim o reacţie Darzens:

CH3 CH3
Cl CH2 COOEt H2O/H+
C6H5 C C6H5 COOEt
EtO- O
O

CH3 CH3 O CH3


-
C6H5 COOH C6H5 C O C6H5 C CH
O O OH
H

CH3
C6H5 CH CH O

PROBLEMA 50

Obţineţi 1-fenilnaftalina (două variante) din materii prime accesibile.

62
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:

O C6H5 OH
1. C6H5-MgBr 1. -H2O
a)
2. H2O 2. +S; -H2S

α-tetralonă

Br 1. Mg
OH
2. O 1. -H2O
b) 2. +S; -H2S
3. H2O

PROBLEMA 51

Preparaţi acidul 2.5-dinitrobenzoic din materii prime accesibile.

Soluţie:
Retrosinteza:

COOH CH3 CH3 CH3


NO2 NO2 NH2 NH2

O2N O2N O2N

Nitrarea o-toluidinei se face după protejarea prealabilă prin acetilarea grupării


amino. Transformarea grupării amino în grupare nitro:
CH3 CH3
NH2 NO2
1. NaNO2/HCl

2. NaNO2/CuI
O2N O2N

PROBLEMA 52
Acidul etacrinic A, cu structura de mai jos, este un diuretic puternic, utilizat în
tratamentul de urgenţă al edemelor:

63
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

O
CH3 CH2 C C O CH2 COOH
CH2
Cl Cl
A
Formulaţi etapele sintezei acestui medicament.

Soluţie:
a) sinteza acidului 2,3-diclorofenoxiacetic 1:
1. NaOH
OH 2. Cl CH2 COONa O CH2 COOH

3. HCl
Cl Cl Cl Cl
(sintetizat din o-diclorobenzen) 1

b) acilare Friedel-Crafts:
O
O
CH3 CH2 CH2 C Cl
1 CH3 CH2 CH2 C O CH2 COOH
AlCl3
Cl Cl
2

c) introducerea grupării metilen prin reacţie Mannich:

O
CH2 O
2 CH3 CH2 CH C O CH2 COOH
Me2NH
CH2
N Cl Cl
CH3 CH3 3

d) formarea dublei legături:


O
H2O2
3 CH3 CH2 CH C O CH2 COOH
CH2
CH3 N O Cl Cl

CH3

toC
A + (CH3)2N OH
reactie Cope
N,N-dimetilhidroxilamina

64
_____________________ Sinteze organice

PROBLEMA 53

Acebutololul A este un medicament folosit pentru tratarea afecţiunilor


cardiovasculare (hipertensiune, angină, aritmii).
OH
CH3
O CH2 CH CH2 NH CH
CH3
CH3
CH C HN C CH3
CH3 O O
A
Propuneti sinteza acestui medicament.

Soluţie:

CH3 O
OH OH 4[H] OH CH
NaNO2 / HCl 3 CH C Cl

0oC; (a) -H2O


ON H2N

OH O Ac
Ac2O
CH3 CH3
CH C HN CH C HN
CH3 CH3 O
O

AlCl3 OH 1. EtO-

140oC (b) CH3


CH C HN C CH3 2. H C CH CH2 Cl
2
CH3
O O O
epiclorohidrinã

O CH2 CH CH2
H 2N CH(CH3)2
O A
CH3
CH C HN C CH3
CH3 O O
(a)
nitrozare regioselectivă
(b)
transpoziţie Fries

65
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 54

Preparaţi 4-amino-3-nitroanisolul pornind de la:


a) hidrochinona; b) anisol; c) nitrobenzen

Soluţie:

OH OCH3 OCH3 NH2


NO2 NO2
1. HO- HNO3 NH3
a)
2. (CH3)2SO4 SNaromatic

OH OCH3 OCH3 OCH3

NO2 NHAc NHAc

HNO3 1. red. NO2


HNO3
b)
2. Ac2O AcOH
  
OCH3 OCH3 OCH3 OCH3
NH2
NO2
HCl / H2O

OCH3

NO2 HNO NO2 NO2 C H N +


3 1. (NH4)2S 6 5 2
c)
2. NaNO2 / HCl 0oC
3. H2O, 50oC
NO2 OH

BH3
HO N N NH2 + HO NH2
sau
Na2S2O4
NO2 NO2

1. HO-
CH3O NH2
2. (CH3)2SO4

NO2

66
_____________________ Sinteze organice

PROBLEMA 55

Preparaţi:
a) 2,4-diclorotoluen c) 3,4-diclorotoluen
b) 2,6-diclorotoluen d) 3,5-diclorotoluen

Soluţie:

CH3 CH3 CH3


Cl Cl
Cl2 / Fe 1. reducere
a)
2. NaNO2 / HCl
3. CuCl
NO2 NO2 Cl

CH3 CH3 CH3


Cl Cl Cl Cl
2 Cl2 / Fe 1. reducere
b)
2. NaNO2 / HCl
3. H3PO2
NO2 NO2

CH3 CH3 CH3 CH3

Ac2O Cl2 / Fe 1. H2O / HCl


c)
2. NaNO2 / HCl
Cl Cl
3. CuCl
NH2 NHAc NHAc Cl

CH3 CH3 CH3

2 Cl2 1. NaNO2 / HCl


d)
2. H3PO2
Cl Cl Cl Cl
NH2 NH2

PROBLEMA 56
Condensarea compuşilor carbonilici cu formaldehidă este dificil de controlat
datorită reactivităţii mari a acesteia, iar produsul format se polimerizează rapid. Pentru
introducerea unei grupări metilen în poziţia α a unei cetone se foloseşte sinteza cu săruri
Eschenmoser, obţinute din formaldehidă, amină secundară şi acid.

67
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Me i-Pr
H2C N F3C CO2- H2C N ClO4-
Me i-Pr
1 2

Aplicaţi această variantă la MEC pentru a obţine α-metilencetonele


corespunzătoare. Explicaţi selectivitatea.

Soluţie:

O
+1
CH3 C CH CH3
un mol bazã Me
O CH2 N
Me
CH3 C CH2 CH3 b ază M annich
O
+2
H2C C
CH2 CH3
un mol bazã i Pr
CH2 N
i Pr
bază M annich

Regioselectivitatea este asigurată de volumul ionului, ionul mai voluminos atacă în


poziţia degajată steric.
Alchena se obţine din baza Mannich astfel:

MeI Ag2O toC


a) CH CH CH
CH2 NR2 CH2 NR2 CH2 NR2
I- HO-
Me Me

C + R2N Me + H2O degradare Hofmann


CH2

MCPBA toC R
b) CH C H C + N OH
CH2 NR2 H2C O -
CH2 R
N
R R eliminare Cope

PROBLEMA 57

Derivaţii acidului 2-arilpropionic sunt medicamente cu acţiune antiinflamatoare.


Un astfel de exemplu este compusul A.

68
_____________________ Sinteze organice

COOH
CH CH3

OCH3
A

Propuneţi o sinteză a acestui compus pornind de la fenol.

Soluţie:

Retrosinteza compusului A:

COOH CH CH2 CH CH2


CH CH3 CH CH3 CH CH3

OCH3 OCH3 OH
B

O CH2 CH CH CH3 OH + H2C CH CH CH3


Cl
C D

Sinteza clorurii de crotil D:


NaBH4
a) 2 CH3 CHO CH3 CH CH CHO CH3 CH CH CH2 OH
CeCl3

SOCl2
CH3 CH CH CH2 Cl
D

HCl
b) CH2 CH CH CH2 CH3 CH CH CH2 Cl
D

Obţinerea eterului mixt C printr-o reacţie Williamson:

SN2
O- + Cl CH2 CH CH CH3 C

69
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Urmează transpoziţie Claisen, eterificare şi oxidare:

O OH CH CH2
CH CH3 1. NaOH
CH3 toC 2. CH3Br
A
3. [O]

PROBLEMA 58

Formulaţi o sinteză a hidrocarburii cis-1,5-hexadiin-3-ena A.

200oC
A

Ciclizarea termică în prezenţa 1,4-ciclohexadienei duce la formare de benzen


(cicloaromatizare Bergman, 1970).
Formulaţi un mecanism plauzibil de reacţie.

Soluţie:
- CrO3
HC C + HC C CH2 CH2 HC C CH2 CH
O
OH O
1. HC C- TsCl / Py DBN A
HC C CH2 CH C CH HC C CH2 CH C CH
2. H2O
OH OTs

CH
C
HC 200oC
2
HC
C
CH
A

Pentru prepararea compusului A se poate proceda şi astfel:


Cl
PdCl2 (Ph3P)
2 HC C SiMe3 + A
CuI, Et3N
Cl

cuplare Sonogashira (1975)

70
_____________________ Sinteze organice

PROBLEMA 59

Preparaţi medicamentul cu acţiune anorexică Phentermine (fenil-t-butilamină)


pornind de la:
a) benzaldehidă; b) 3-metil-2-butanonă; c) toluen.

Soluţie:
CH3
1. SOCl2
a) C6H5 CHO + (CH3)2CH NO2 C6H5 CH C NO2
(a)
2. H2 / Pd
OH CH3

CH3
C6H5 CH2 C NH2
CH3

O OSiMe3
Et3N C6H5 CH2Br
b) CH3 CH C CH3 CH3 C C CH3
TMCS
CH3 CH3

CH3 O CH3 O
1. NaOCl 1. SOCl2
C6H5 CH2 C C CH3 C6H5 CH2 C C OH
2. H+ 2. NH3
CH3 CH3

CH3 O CH3
NaOBr (b)
C6H5 CH2 C C NH2 C6H5 CH2 C NH2
-CO2
CH3 -NaBr CH3

CH3 CH2Cl CH2 CN CH2 COOEt

Cl2 KCN 1. H2O / H+ MeMgBr


c)
hν 2. SOCl2
3. EtOH

CH3 CH3 O CH3


CH2 C OH CH2 C NH C CH3 CH2 C NH2
CH3 CH CN CH3 H2O / H + CH3
3

H+ (c) - H3C COOH

(a) (b) (c)


condensare Henry degradare Hofmann reacţie Ritter

71
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 60
Preparaţi 1,2-dimetilenciclohexanul pornind de la compuşi aciclici. Cum puteţi
obţine aceeaşi hidrocarbură pornind de la ciclohexanonă?

Soluţie:
COOEt COOEt CH2 OH
1. H2 / Ni
+
2. LiAlH4
COOEt COOEt CH2 OH
1

CH2 OTs CH2 N(CH3)2


2 TsCl 2 NH(CH3)2 H2O2
1
Py
CH2 OTs CH2 N(CH3)2
2

O-
CH2 N(CH3)2
100oC
+ 2 (H3C)2N OH
Cope
CH2 N(CH3)2
O-
O
CH2 O C CH3
2 CH3COCl > 300oC
1
Py
CH2 O C CH3
O

CH2 N(CH3)3
2 N(CH3)3 1. Ag2O
2 + 2 N(CH3)3 + 2 H2O
2. toC
CH2 N(CH3)3

O O
SeO2 2 H2C PPh3

Wittig
O

PROBLEMA 61

Imaginaţi o metodă prin care acidul benzoic poate fi substituit selectiv în poziţia
orto.

72
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:

Se protejează gruparea carboxil cu 2-amino-2-metil-1-propanol 1(Meyers):

CH3
H3C C CH2
O
N O
C OH C
CH3
H2N C CH3
+
HO CH2 -H2O
1
2-fenil-4,4-dimetiloxazolină

Urmează orto-litierea şi apoi SE aromatică:


CH3 CH3 CH3
H3C C CH2 H3C C CH2 H3C C CH2
N O N O N O
C C C COOH
Li E+ E H2O E
n-BuLi
- n-BuH -Li+ -1

Compusul 1 se poate prepara astfel:


CH3 CH3
NH3 LiAlH4
a) CH3 C COOEt CH3 C COOEt 1
Br NH2

CH3 CH3
CH2O H2
b) CH3 CH NO2 CH3 C CH2 OH 1
Ni
NO2

PROBLEMA 62

Cum puteţi realiza transformarea:


CH3
CH3 COOH CH3 CH2 CH COOH

73
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:
Se protejează grupa carboxil prin transformare în oxazolina 1 (Meyers, 1976):
CH3
CH3
N C CH3
H2N C CH3
CH3 COOH + CH3 C
HO CH2 -H2O
O CH2
2 1
CH3 CH3
N C CH3 CH3 N C CH3
1. n-BuLi 3. n-BuLi
CH3 C CH3 CH2 CH C
2. CH3CH2Br 4. CH3Br
O CH2 O CH2

H2O CH3
CH3 CH2 CH COOH + 2

PROBLEMA 63

Genisteina (4’,5,7-trihidroxiizoflavona) A, ca glucozidă la C'4 sau C7, se găseşte în


seminţele de soia şi are potenţiale efecte terapeutice (antioxidant, inhibitor de
topoizomerază).
4' OH
OH O

5
1
HO O
A

Propuneţi o sinteză a acestei substanţe.


Soluţie:
Retrosinteza compusului A:

OH
OH O OH

+ N C H2C OH
HO O HO OH
A 1 2
floroglucina p-hidroxifenilacetonitril

74
_____________________ Sinteze organice

Sinteza compusului A:

HCl / ZnCl2 +1
2 HO CH2 C NH
acilare
Houben-Hoesch

OH OH
OH NH OH O
C C
CH2 +H2O CH2
-NH3
HO OH HO OH

OH
OH O
DMF / POCl3 C BF3
CH
Vilsmeier-Hack CHO
HO OH

OH OH
OH O OH O
AN BF3
C
CH OH
-BF3
CH O BF3
HO OH HO O H

OH
OH O
H
-H2O
A
-BF3
HO O O BF3
H
H

PROBLEMA 64

Haloperidolul A, neuroleptic major, este folosit în tratamentul tulburărilor


însoţite de agitaţie psihomotorie (manie, demenţă, oligofrenie, psihopatie, schizofrenie,
alcoolism).

75
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

O OH
F C (CH2)3 N

A
Cl

O componentă a sintezei este piperidina B, care se obţine prin succesiunea de


reacţii:

OH
HN
CH2O H2O
Cl Cl NH
NH4Cl
C B Cl
Compusul D este cealaltă componentă a sintezei Haloperidolului:

F C CH2 CH2 CH2 Cl


O D

Formulaţi etapele formării compuşilor C şi D.

Soluţie:
Etapele formării compusului C:

NH4Cl NH3 + HCl

H+
CH2 O + HCl HO CH2 Cl CH2 Cl
-H2O

CH2 Cl CH2 CH2 Cl -H+


Cl Cl C
CH3

CH2 CH2 Cl CH2 Cl CH2 CH2 Cl


Cl C Cl C
CH2 -H+ CH CH2 Cl

+NH3
C
-2 HCl

76
_____________________ Sinteze organice

Compusul D se poate obţine conform schemelor:


F
BH3 (a)
a) F C (CH2)2 COOH
AlCl3
O O O O
(a)
boranul reduce selectiv grupa carboxil

SOCl2
F C (CH2)2 CH2 OH D
O

F
Zn 1. HCl
b) ClOC (CH2)3 Cl D
AcOH 2. SOCl2 AlCl3
O O O O O
γ-butirolactonă

PROBLEMA 65
Propuneţi sinteza Bromhexinului, medicament cu acţiune expectorantă:

Br NH2

CH2 N
CH3
Br A

Soluţie:

NH2 NHAc NHAc CH3


Br CH2O + HN
Ac2O 2 Br2

-AcOH AlBr3 Mannich

Br

Br NHAc Br NH2
H2O
CH2 N CH2 N
CH3 CH3
A
Br Br

77
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Amina secundară se prepară din ciclohexanonă:


H2
O + H2N CH3 N CH3 NH CH3
Ni
bază Schiff

PROBLEMA 66

Fenmetrazina, medicament anorexic, este un derivat de morfolină. Se utilizează


sub formă de clorhidrat solubil în apă. Sintetizaţi acest medicament, materie primă fiind
propiofenona.
H
HCl
H3C N

C6H5 O

Soluţie:
Retrosinteza medicamentului:
H
H3C N H3C Br H2 N
CH CH2
+
C CH2
C6H5 O C6H5 O HO

Propiofenona se α-bromurează:
Br2
C6H5 C CH2 CH3 C6H5 C CH CH3
AcOH
O O Br
1

Etanolamina se introduce în reacţie având gruparea amino protejată:

BnCl
+ NH3 HO CH2 CH2 NH2 HO CH2 CH2 NHBn
O -HCl 2
Bn H
H3C N H3C N
baze CH CH2 H2 / Pd CH CH2 -H2O
1 + 2
C CH2 -C6H5 CH3 CH CH2 cat HCl
C6H5 O C6H5
OH OH OH

78
_____________________ Sinteze organice

H
HCl
H3C N

C6H5 O

PROBLEMA 67

Formulaţi sinteza Piretanidului, derivat de difenileter cu acţiune diuretică:


SO2NH2

HOOC O

Soluţie:
Sinteza porneşte de la esterul acidului p-clorobenzoic:
SO2NH2
1. HOSO2Cl HNO3
CH3OOC Cl CH3OOC Cl
2. NH3 H2SO4

SO2NH2 SO2NH2
O-

CH3OOC Cl CH3OOC O
SNaromatic
NO2 NO2
SO2NH2 O
O O
H2 / Ni
CH3OOC O
toC
NH2

SO2NH2 SO2NH2
NaBH4
CH3OOC O CH3OOC O
O diglim
N N
O

79
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

SO2NH2
1. NaOH
HOOC O Piretanid
2. HCl
N

PROBLEMA 68
Următorii compuşi sunt intermediari pentru sinteza unor medicamente de uz uman:

NH2 F COOH
OCH3

CF3 HO Br Cl
NO2
A B C

Propuneţi sinteza acestor compuşi.

Soluţie:
Sinteza compusului A:
NO2

NaF HNO3 H2

Pt
CH3 CCl3 CF3 CF3
NH2 NHAc NHAc

Ac2O HNO3 H2O


A
CF3 CF3 CF3
NO2

Retrosinteza compusului B:
F NO2 NO2 NO2

HO Br HO Br O2N Br O2N

80
_____________________ Sinteze organice

3,5-dinitrobromobenzenul se reduce cu (NH 4)2S (Zinin), apoi prin diazotare şi


hidroliză se transformă în 3-bromo-5-nitrofenol. Urmează reducerea grupării nitro şi
diazotare:
+ -
NH2 N N]BF4 F

NaNO2 / HCl 
H[BF4] -N2
HO Br HO Br -BF3 HO Br

reacţie Schiemann, 1927

Retrosinteza compusului C:
COOH COOH
OCH3 OH OH

Cl Cl Cl

Sinteza compusului C:
COOH COONa
OH OH 1. NaOH OCH3
NaOH, CO2
6 atm., 125oC 2. (CH3)2SO4 (a)
Cl Cl Cl
COOH
OCH3
H+

Cl
COONa
ONa
(a) Ionul fenoxid este mai nucleofil ca ionul carboxilat
(chemoselectivitate).
Cl

PROBLEMA 69
Hidrocarbura C6H12 are următorul spectru 1H-RMN (δ, ppm, CDCl3):
1
Compus H-RMN, ppm), CDCl3
5,84 4,94 4,82 1,01
C6H12 dd dd dd Singlet
1H 1H 1H

81
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Identificaţi hidrocarbura. Propuneţi o sinteză pornind de la acetonă. Obţineţi


hidrocarbura utilizând reacţia Wittig. Ce rezultă la tratarea hidrocarburii cu acid
clorhidric?

Soluţie:

5,84 4,82
H H
C C
(CH3)3C H
4,94

t-butiletena (3,3-dimetil-1-butena)

Preparare:

CH3 CH3 CH3


1. Mg(Hg) cat H+ PCl5
2 (CH3)2C O CH3 C C CH3 CH3 C C CH3
2. H2O -H2O
OH OH CH3 O
pinacolonă
CH3 Cl 2 NaNH2 CH3 H2 CH3
CH3 C C CH3 CH3 C C CH CH3 C CH CH2
CH3 Cl CH3 Pd (Pb2+) CH3

Preparare prin reacţie Wittig:

CH2 PPh3
B (CH3)3C CH O
CH3 Br + Ph3P CH3 PPh3 Br
-BH+
CH2 PPh3

(CH3)3C CH O
(CH3)3C CH CH2 + Ph3P O
CH2 PPh3

Sinteza t-butiletenei pornind de la pinacolonă:

TsNHNH2 1. n-BuLi (2 moli)


1. (CH3)3C C CH3 (CH3)3C C CH3 (CH3)3C CH CH2
2. H2O
O N NHTs
reactie Shapiro

82
_____________________ Sinteze organice

NaBH4 CH3COCl
2. (CH3)3C C CH3 (CH3)3C CH CH3 (CH3)3C CH CH3
O OH O C CH3
O
o
>300 C
(CH3)3C CH CH2
-CH3COOH

Reacţia cu HCl:

CH3 CH3
~CH3-
+
CH3 C CH CH2 + H CH3 C CH CH3
(a)
CH3 CH3

CH3 Cl CH3 CH3 Cl


+ Cl-
CH3 C CH CH3 CH3 C CH CH3 + CH3 C CH CH3
CH3 CH3 CH3
(majoritar)
(a)
migrare Wagner-Meerwein.

PROBLEMA 70

Etafenona A este un vasodilatator coronarian. Formulaţi sinteza acestui compus.

Et2N CH2 CH2 O

CH2 CH2 C
O
A

Soluţie:

Acilarea fenolului cu clorura acidului hidrocinamic:

O
OH O C CH2 CH2 C6H5
O
Py
+ Cl C CH2 CH2 C6H5
B C

83
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Transpoziţia Fries a esterului fenolic:

OH
AlCl3
C
C CH2 CH2
O D

Eterificarea grupării fenolice:


1. NaOH
D A
2. Cl CH2 CH2 NEt2
E

Obţinerea compusului E:
SOCl2
Et2NH + Et2N CH2 CH2 OH E
O

PROBLEMA 71

Preparaţi următorii compuşi:

OCH3 OH OH
OH OCH3 OH

OH OH OCH3
A B C
4-metoxiresorcină 2-metoxihidrochinonă 4-metoxipirocatechină

Soluţie:

Cl OCH3 OCH3
NO2 NO2 NH2
CH3O- 12 [H] 1. NaNO2 + HCl
A
SN aromatic 2. 60oC

NO2 NO2 NH2

84
_____________________ Sinteze organice

OH NH2 NH OH NO2
OCH3 OCH3 OCH3 OCH3 OCH3

OH OH
B 3 2 1

o-Nitroanisolul se reduce în mediu neutru cu Zn/NH4Cl/H2O, iar derivatul de


hidroxilamina 2 se transpune în mediu acid. Pentru prepararea compusului 3 se poate
proceda şi astfel:

NO
OCH3 OCH3
NaNO2 / HCl 4 [H]
3

OH OH
4

m-Metoxifenolul 4 se obţine prin metilarea resorcinei cu un mol de (CH3)2SO4 /


NaOH sau un mol de CH2N2 /eter.

OH OH OH
CHO OH
DMF / POCl3 1. H2O2 / NaOH

2. H2O / H+

OCH3 OCH3 OCH3


5 6 C

Reacţia Vilsmeier-Haak a 4-metoxifenolului 5 conduce la aldehida 6 care, prin


oxidare Dakin, trece în C. Mecanismul oxidării Dakin:
O- O- O-
CH O CH
O O H
O O H
AN

OCH3 OCH3

85
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

O- OH
O CH O OH
H2O
+ HCO2H
H+

OCH3 OCH3
formiat

PROBLEMA 72
Preparaţi:

COOH CHO NH2 COOH


Cl OH OH

Cl OCH3 CH3 HO OH
A B C D
orto-vanilina

Soluţie:

Retrosinteza compuşilor A – D:

COOH CN NH2 NO2


Cl Cl Cl Cl
A:
Cl Cl Cl Cl

Cl

Cl

CHO
OH OH
B:
OCH3 OCH3
guaiacol

Formilarea se face prin metoda Reimer-Tiemann (CHCl3/NaOH) sau prin metoda


Vilsmeier-Haak.

86
_____________________ Sinteze organice

NH2 NO2
OH OH OH
C:
OCH3 OCH3 OCH3

Nitrarea guaiacolului cu HNO3/AcOH conduce la doi nitroderivaţi care se separă.

COOH COOH COOH

D:
HO OH HO3S SO3H

Acidul benzoic se sulfonează cu oleum 20% SO3, iar sarea de bariu a acidului 3,5-
disulfonic se topeşte la 300ºC cu un amestec de NaOH / KOH.

PROBLEMA 73

Preparaţi 5,5-dimetilciclopentadiena A pornind de la compusul B (C7H12O2), cu


următoarele date spectrale:

Compus IR,  (cm-1) 1
H-RMN, ppm), CDCl3
1720 5,67 2,17 1,89 4,13 1,27
B 1657 multiplet dublet dublet cuartet triplet
(C7H12O2) 1229 1H 3H 3H
1149 J=1,2 Hz J=1,6 Hz

Soluţie:
5,67
CH3 H
C C
CH3 C O CH2 CH3
1,89
O
B
β-metilcrotonat de etil
Sinteză:

CH3 1. aditie Michael CH3 CH2 COOEt


C CH COOEt + CH(COOEt)2 C
CH3 2. H+ CH3 CH COOEt
COOEt

87
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

O
1. H2O / KOH CH3 CH2 COOEt 1. Na / xilen CH3 NaBH4
C
2. H+ CH3 CH2 COOEt 2. H2O
CH3
OH

OH Br
CH3 CH3 CH3
PBr3 -2 HBr

CH3 CH3 CH3


OH Br

PROBLEMA 74

Formulaţi prepararea compusului A, (C8H8O2), cu următoarele caracteristici


spectrale:

Compus IR,  (cm-1) 1


H-RMN, ppm), CDCl3
CCl4
9,97 7,44 7,37 7,18 3,85
2839 2809
A singlet multiplet triplet multiplet singlet
2726 1709
(C8H8O2) 1H 2H 1H 1H 3H
1262 1045
J=3Hz

Soluţie:

CHO
7,37

OCH3
7,18
A
m-metoxibenzaldehidă
Sinteza compusului A:
OCH3
CHO CHO CH OCH3

HNO3 fum. 2 CH3OH H2 / Ni-Ra

H2SO4 conc. HCl(g) 70 atm, 70oC


NO2 NO2
5-10oC

88
_____________________ Sinteze organice

OCH3
CH OCH3 CHO CHO

NaNO2 H2O Me2SO4


A
H2SO4 + - o NaOH
NH2 N N]HSO4 t C OH

PROBLEMA 75
Preparaţi spiro[5.5]undecan-1,9-diona A pornind de la ciclohexanonă.

Soluţie:
Retrosinteza compusului A:
CHO
6 O O
1 O

O O O
A

CHO + O

O
2-formilciclohexanona MVC
Sinteza compusului A:

EtO- 1. MVC (aditie Michael)


+ HCOOEt CHO
-EtOH 2. H2O
O O

CHO CH3 KOH Na / NH3 / NH4Cl


C O O A
-H2O sau H2 / Pd
CH2 CH2
O O

PROBLEMA 76

Cum puteţi prepara:


a) 3,3-dimetilciclopentena (A); b) 3,3-dimetilciclohexena (B).

89
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

a) Retrosinteza compusului A:

EtOOC
HO O COOEt
A ester 3,3-dimetiladipic C

SO2 C6H5 SO2 C6H5


+
E
D

+ C6H5 SO2Cl
SO2 C6H5 MgBr
E

Sulfona E se utilizează ca echivalent de alchenă în sinteza dien. Gruparea sulfonă


se îndepărtează din compusul D prin reducere cu Na(Hg)/EtOH.
Alchena C (4,4-dimetilciclohexena) se oxidează, iar acidul dicarboxilic se
transformă în cetonă cu ciclu de cinci atomi prin încălzirea sării sale de calciu. Urmează
reducerea (NaBH4) şi deshidratare cu P2O5.

b) Retrosinteza compusului B:

OH O NO2

NO2
NO2
+
F

O + CH3 NO2
NO2
F

90
_____________________ Sinteze organice

Nitroalchena F, obţinută prin condensare crotonică, participă ca filodienă la


sinteza dien. Transformarea grupei nitro în grupare carbonil este o reacţie Nef. Urmează
reducerea cetonei (NaBH4), reacţia cu anhidridă acetică şi piroliza acetatului.

PROBLEMA 77
Propuneţi sinteza compusului biciclo[3.3.0]octan-2,8-diona A pornind de la
ciclopentanonă.

Soluţie:
Retrosinteza compusului A:
O O O O

2 8

COOEt CHO
A 1 2

O
O CH
2
+ BrMg CH2 CH2 CH
O CH2
3 4

Cetona 3 se poate prepara astfel:

O OLi O
C6H5 SeBr Se C6H5 H2O2
LDA
-LiBr 0oC
5

O O O
Se 25oC
C6H5
-C6H5 SeOH
3
Sinteza compusului 4:

HO OH O CH
HBr 2
CH2 CH CHO CH2 CH2 CHO CH2 CH2 CH
Br Br O CH2
acroleina

91
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Mg O CH
2
BrMg CH2 CH2 CH
O CH2
4
Prin adiţia conjugată a compusului 4 la cetona α,β-nesaturată 3, în prezenţă de
săruri cuproase, rezultă compusul dicarbonilic 2. Prin oxidare grupării aldehidice şi
esterificare se formează compusul 1. Ciclizarea 1→ A este o condensare Dieckmann.

PROBLEMA 78

Formulaţi sinteza unui ω-bromoester.

Soluţie:

EtOH 1. KOH
HOOC (CH2)n COOH EtOOC (CH2)n COOH
H+ 2. AgNO3

Br2 / CCl4
EtOOC (CH2)n COOAg EtOOC (CH2)n-1 CH2 Br
-CO2, -AgBr
n= 4 – 17

Transformarea sării de argint în bromoderivat este o reacţie de degradare


Hunsdiecker-Borodin. Reacţia a fost descoperită de Aleksandr Borodin în 1861 şi a fost
perfecţionată după 80 de ani de către soţii Cläre şi Heinz Hunsdiecker.
Mecanismul de reacţie este radicalic:

O -AgBr O Br
R C + Br Br R C
O Ag O

O
-CO2
R C + Br R + Br R Br
O

PROBLEMA 79

Preparaţi β-fenilglucozida pornind de la β-glucopiranoză.

92
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:

HO H BnO H HO H
H OH 5 Bn Cl H OBn H2O H OBn
O O O
HO H Py BnO H HCl BnO H
H OH H OBn H OBn
H H H
CH2 OH CH2 OBn CH2 OBn

H Br C6H5O H
-
CBr4 / PPh3(a) H OBn C6H5O H OBn
O O
SN2 BnO H SN2 BnO H
H OBn H OBn
H H
CH2 OBn CH2 OBn

C6H5O H
H2 / Pd H OH
O
HO H
-4 CH3 H OH
H
CH2 OH
(a)
reacţie Appel

PROBLEMA 80
Resveratrolul, trans-3,5,4’-trihidroxi-stilben, are potenţiale efecte terapeutice
(antiinflamator, hipoglicemiant, hipolipemiant, neuroprotector, antioxidant):

OH
5

HO 3

OH
Resveratrolul se găseşte în struguri, arahide, dude, pulbere de cacao.
Propuneţi sinteza acestui compus natural.

93
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

1. Sinteza Horner-Emmons (variantă a reacţiei Wittig), cele două componente fiind:

OH
şi O HC

Br
HO OH

A B
- Obţinerea derivatului A:

OH OBn

1. H2SO4, SO3 BnCl

2. NaOH, 300oC K2CO3


COOH HO COOH BnO COOH
acid rezorcilic

OBn OBn

LiAlH4 PBr3
OH Br
BnO BnO
A’
- Obţinerea derivatului B:

1. KOH 1. SOCl2
OH HOOC OH
2. CO2, 220oC 2. H2 / Pd

BnBr
O HC OH O HC OBn
K2CO3
B’
- Formarea dublei legături C=C:

OBn OBn

P(OEt)3 O MeONa / DMF O


A' (a)
P OEt P OEt
BnO BnO
OEt OEt

94
_____________________ Sinteze organice

OBn OBn

O
+ B' -
O OEt
P OEt
BnO BnO P -
AN OEt OEt O OEt
O - P
O- O OEt

BnO

OBn
OH
OBn

BBr3
HO
BnO dealchilare
OH

OBn
(a)
reacţie Michaelis-Arbuzov

2. Sinteza Heck, componentele sintezei fiind:

OMe
I
CH2 CH SiMe3
MeO I OMe
C D E

Catalizator: Pd(dba)2
Etapele sintezei sunt:

cat.
MeO I + CH2 CH SiMe3 MeO CH CH SiMe3
Pd

OMe
+ C; + KF BCl3
MeO
+ - Resveratol
- Me3Si-F; -KI (R4N)I

OMe

3. Sinteza Heck cu decarbonilare:

95
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

OAc
OAc
Pd(OAc)2
+
Cl xilen, 120oC
AcO C
- CO
O
4-acetoxistiren
OH
OAc

NaOH
HO
AcO H2O
OH

OAc

4. Sinteza Perkin:

OR
OR
Ac2O / K2CO3
+
RO CHO
COOH
RO
HO
BBr3
dealchilare
RO
HO
OH
OR

PROBLEMA 81
O

Formulaţi etapele sintezei compusului:

96
_____________________ Sinteze organice

Soluţie:
Retrosinteza compusului carbonilic α,β-nesaturat:

O O O

O C O

A B D

D CHO +
O

Sinteză: benzilidenacetona D rezultă prin condensarea crotonică (benzaldehidă şi


acetonă).

Pentru sintonul C se pot folosi:


O
COOEt

a) de la condensarea Dieckmann a esterului pimelic

N O

b) +
N
H
enamina ciclohexanonei

Adiţia Michael a compusului C la D conduce la compusul B, care se condensează


aldolic/crotonic în mediu bazic.

97
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

ŞTIAŢI CĂ…?

 William Henry Perkin Jr., (1860-1929) a fost un chimist organician englez. Munca
sa de cercetare ştiinţifică a constat, în principal, în studiul degradării compuşilor
naturali, sintezei de terpene, studiul coloranţilor naturali. A fost distins cu Medalia
Davy în anul 1904 şi Medalia Regală în anul 1925.
 Sir William Henry Perkin, (1838-1907) a fost un chimist englez, cunoscut
îndeosebi pentru prepararea, la doar 18 ani, a primului colorant de sinteză, moveina.
Toţi cei trei fii ai săi, William Perkin Jr., Arthur George Perkin şi Frederick Mallwo
Perkin au devenit chimişti. Perkin a fost distins cu Medalia Regală în anul 1879 şi
medalia Davy în anul 1889. A fost recompensat, de asemenea cu prima Medalie Perkin
(1906), cu ocazia celei de-a 50 aniversări a descoperirii moveinei.
 Malonatul de dietil, lichid incolor, se găseşte în guave, ananas, struguri, etc.
 Tetraoxidul de osmiu, OsO4 este un solid volatil, utilizat în sinteza organică pentru
oxidarea alchenelor. Este o otravă puternică, inhalarea acestuia ducând la edem pulmonar.
 Henry Stephen, (1889-1965) a fost un chimist englez, născut la Manchester. Este
cunoscut îndeosebi pentru sinteza aldehidelor din nitrili, reacţie care îi poartă numele.
 Esterul acetilacetic, lichid incolor cu aromă de fructe, este un intermediar valoros
în sinteza medicamentelor, aminoacizilor, vitaminelor, materialelor plastice, etc.
 Acidul fluoroboric, acid tare (pKa= -0,4), este disponibil comercial sub formă de
soluţie apoasă sau în solvenţi precum dietileter. Are rol catalitic în diverse reacţii de
alchilare şi polimerizare.
 Butanona se găseşte în mod natural în diverse fructe şi vegetale.
 Adolph Wilhelm Hermann Kolbe (1818-1884), chimist organician de origine
germană, s-a născut la Elliehausen, lângă Gottingen. Este cunoscut îndeosebi pentru
electroliza care-i poartă numele, reacţia de carboxilare a fenolilor precum şi pentru
sinteza nitrililor. Mulţi dintre doctoranzii sai au devenit chimişti faimoşi: Ernst Otto
Beckmann, Peter Griess, Julius Wilhelm Theodor Curtius, etc.
 Traugatt Sandmeyer (1854-1922), a fost un chimist elveţian, cunoscut îndeosebi
pentru sinteza halogenobenzenilor din săruri de diazoniu, reacţie care-i poartă numele.
A fost un autodidact, nefiind absolventul vreunei facultăţi cu profil chimic.
 Steven M. Weinreb (n. 1941) este un chimist organician american, profesor la
Pennsylvania State University, în U.S.A. Împreuna cu Steven Nahm a elaborat o nouă
metodă de preparare a cetonelor, prin adiţia compuşilor organometalici la amide,
reacţie care-i poartă numele.
 Serghei Nicolaevich Reformatsky (1860-1934) a fost un chimist rus, profesor la
Universitatea din Kiev. A elaborat o nouă metodă de preparare a β-hidroxiacizilor,
reacţie ce-i poartă numele.
 Acidul mevalonic este foarte solubil în apă şi în solvenţi organici polari, fiind un
precursor în biosinteza colesterolului. Statinele reduc biosinteza acidului mevalonic,
fiind utilizate astfel în tratamentul hipercolesterolemiei.
 Clorhidratul de fluoxetină este un antidepresiv cu administrare orală, diferit din
punct de vedere al structurii chimice de alţi agenţi antidepresivi triciclici sau tetraciclici.
Concentraţiile plasmatice maxime se înregistrează dupa circa şase-opt ore de la
administrarea orală. Fluoxetina se metabolizează în mare parte în ficat.

98
_____________________ Sinteze organice

 Julius Jacob von Braun a fost un chimist german, cunoscut în literatura de


specialitate îndeosebi pentru sinteza nitrilor aromatici din derivaţi halogenaţi şi cianură
cuproasă (reacţie Rosenmund–von Braun).
 Acidul hipofosforos este un agent reducător puternic, solubil în apă, alcool,
dioxan, etc. Adesea, acest acid se simbolizează sub forma HOPOH2, pentru a i se
evidenţia caracterul monoprotic.
 Jakob Meisenheimer (1876-1934) a fost un chimist german, cunoscut îndeosebi
pentru studiul intermediarilor în substituţia nucleofilă aromatică (complecşi
Meisenheimer). A sintetizat piridin N-oxidul.
 Acidul 4-aminosalicilic (PAS) este un antibiotic utilizat în tratamentul
tuberculozei. Jorgen Erik Lehman (1898-1989), chimist şi medic suedez, a fost primul
care a utilizat PAS-ul ca tuberculostatic.
 Dieter Seebach este un chimist organician german, născut la Karlsruhe, în anul
1937. A introdus şi dezvolat, alături de E.J Corey, noţiunea de inversie a polaritătii
(umpolung), devenită ulterior un instrument valoros în retrosinteza organică. Este
cunoscut, de asemenea, şi pentru sinteza β-peptidelor.
 Kenkichi Sonogashira (n.1931) este un chimist organician japonez. Este cunoscut
în literatura de specialitate pentru reacţia de cuplare dintre o alchină terminală şi o
halogenură de vinil sau de aril, în prezenţa catalizatorilor de paladiu şi cupru. Reactia
are loc în condiţii blânde (bază slabă, temperatura camerei) şi are aplicaţii multiple în
industria farmaceutică, sinteze de produsi naturali, etc.
 Albert Meyers (1932-2007) a fost un chimist american, profesor emerit la
Colorado State University şi membru al Academiei Naţionale de Ştiinţe. Este cunoscut
în literatura de specialitate pentru sinteza aldehidelor prin hidroliza oxazinelor, reacţie
care îi poartă numele.
 Genisteina a fost izolată pentru prima dată în anul 1899 din planta Genista
Tinctoria. A fost sintetizată în anul 1928.
 Deficienţa de acid pantotenic este foarte rară. Doar o cantitate infimă din această
vitamină se pierde prin gătirea alimentelor.
 Alexandr Arbuzov (1877-1968), chimist al Imperiului Rus, a fost profesor la
Universitatea din Kazan. Distins cu Premiul Stalin, este cunoscut în literatura de
specialitate pentru reacţia Michaelis-Arbuzov (reacţia trialchilfosfiţilor cu derivaţi
halogenaţi, cu formare de fosfonaţi).
 Fred Heck este un chimist american, distins cu Premiul Nobel pentru chimie în
anul 2010, alături de chimiştii japonezi Ei-ichi Negishi şi Akira Suzuki, pentru reacţii
de cuplare catalizate de paladiu.
 Henry Drysdale Dakin (1880-1952) a fost un chimist englez. Este cunoscut în
literatura de specialitate pentru reacţia de oxidare a o- şi p-hidroxibenzaldehidelor cu
apă oxigenată, în mediu bazic (reacţia Dakin) şi pentru conversia aminoacizilor în
cetoamide (reacţia Dakin-West). În timpul Primului Razboi Mondial a lucrat alături de
Alexis Carrel (Premiul Nobel pentru medicină şi Fiziologie în anul 1912) la prepararea
unor soluţii cu proprietăţi antiseptice, pentru tratamentul rănilor (soluţia Dakin).
 Walter Dieckmann (1869-1925) a fost un chimist german, asistentul lui Adolph
von Baeyer.

99
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

BIBLIOGRAFIE
1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, “Organic Chemistry”, Oxford
University Press, 2001
2. J. J. Li, E. J. Corey, “Name Reactions in Heterociclic Chemistry”, Wiley & Sons:
Hoboken, NJ, 2005
3. W. Carruthers, I. Coldham, ”Modern Methods of Organic Synthesis” - 4th edition,
Cambridge University Press, 2004
4. M. Sittig, “Pharmaceutical Manufacturing Encyclopedia”, Second edition, Noyes
Publications, New Jersey, USA, 1988
5. R.S. Vardanyan, V.J. Hruby, “Synthesis of Esential Drugs”, Elsevier, 2006
6. L. Enescu, „Medicamente-sinteze şi utilizări”, Ed. Printech, Bucureşti, 2005
7. C. D. Neniţescu, „Chimie organică”, vol. I + II, ediţia a VIII-a, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1980
8. L. Kurti, B. Czako, “Strategic Applications of Named Reactions in Organic
Synthesis”, Elsevier, 2005
9. P. S. Wharton, D. H. Bohlen, J. Org. Chem., 26, 3615, 1961; J. Org. Chem., 26,
4781, 1961
10. S. Nahm, S.M. Weinreb, Tetrahedron Lett., 22, 3815-3818, 1981
11. M. P. Sibi, Org. Prep. Proced. Int., 25, 15-40, 1993
12. T. Mukaiyama, K. Narasaka, K. Banno, J. Am. Chem. Soc., 96, 7503,1974
13. T. Mukaiyama, Org. React, 28, 203, 1982
14. Org. Synth. Coll., vol V, 929, 1973
15. J. Von Braun, Ber., 40, 3914, 1907
16. H. A. Hageman, Org. React., 7, 198, 1953
17. N. Ono, “The Nitro Group in Organic Synthesis”, Wiley-VCH, 2001
18. E. J. Corey, D. Seebach, Angew. Chem. Int. Ed., 4, 1075, 1965
19. E. J. Corey, D. Seebach, J. Org. Chem., 31, 4097, 1966; J. Org. Chem., 33, 300, 1968; J.
Org. Chem., 40, 231, 1975
20. J. J. Li, “Name Reactions”, Third expanded edition, Springer, Berlin, 2006
21. Org. Synth. Coll., vol III, 661, 1955
22. A. Eschenmoser, J. Schreiber, H. Maag, Angew. Chem. Int. Ed. Eng., 10, 330-331,
1971
23. Y. Jasor, M. Gaudry, M. J. Luche, A. Marquet, Tetrahedron, 33, 295, 1977
24. L. Claisen, Ber., 45, 3157, 1913
25. S. J. Rhoads, N. R. Raulins, Org. React., 22, 1, 1975
26. R. Bergman, R. R. Jones, J. Am. Chem. Soc., 94, 660, 1972
27. K. C. Nicolaou, Chem. Ber., 30, 33, 1994
28. A. I. Meyers, Chem. Res., 11, 375, 1978; Tetrahedron, 50, 2297, 1994
29. H. D. Dakin, J. Am. Chem. Soc., 42, 477, 1909
30. M. E. Jung, T. I. Lazarova, J. Org. Chem., 62, 1553, 1997
31. Org. Synth. Coll., vol III, 564, 1955
32. P. Wyatt, S. Warren, “Organic Synthesis Strategy and Control”, Wiley, 2007
33. R. Appel, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 14, 801, 1975
34. A. Michaelis, Ber., 31, 1048, 1898
35. A. E. Arbu.zov, J. Russ. Phys. Chem. Soc., 38, 687, 1906

100
_____________________ Sinteze organice

36. P. Gillespie, F. Ramirez, I. Ugi, D. Marquarding, Angew. Chem. Int. Ed. Engl., 12, 91,
1973
37. R. F. Heck, Org. React., 27, 345, 1982
38. J. T. Link, Org. React., 60, 157, 2002
39. R. Sakakibara, T. Hattori, T. Uchiyama, et al.. “Are alpha-blockers involved in
lower urinary tract dysfunction in multiple system atrophy? A comparison of prazosin
and moxisylyte”, J. Auton. Nerv. Syst., 79 (2–3), 191, 2000
40. D. T. Wong, J. S. Horng, F. P. Bymaster, K. L. Hauser, B. R. Molloy. “A selective
inhibitor of serotonin uptake: Lilly 110140, 3-(p-Trifluoromethylphenoxy)-n-methyl-3-
phenylpropylamine”, Life Sciences, 15 (3), 471, 1974
41. D. M. Gallant, M. P. Bishop, E. Timmons, C. A. Steele, “Trifluperidol: a
butyrophenone derivative”, Am. J. Psychiatry, 120, 485, 1963
42. http://www.drugs.com/international/fepradinol.html
43. http://www.sfatulmedicului.ro/arhiva_medicala/fluvastatine
44. http://www.mayoclinic.org/medicalprofs/statin-intolerance-clinic.html
45. http://www.emedicinehealth.com/drug-tromethamine/article_em.htm
46. H. E. Armstrong, A. Galka, L. S. Lin, T. J. Lanza Jr., J. P. Jewell, S. K. Shah et al.
“Substituted acyclic sulfonamides as human cannabinoid-1 receptor inverse agonists”,
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, Apr 15, 17(8), 2184-2187, 2007
47. T. M. Fong, X. M.Guan, D. J. Marsh, C. P. Shen, D. S. Stribling, K. M. Rosko et al.
“Antiobesity efficacy of a novel cannabinoid-1 receptor inverse agonist, N-[(1S,2S)-3-
(4-chlorophenyl)-2-(3-cyanophenyl)-1-methylpropyl]-2-methyl-2-[[5-(trifluoromethyl)
pyridin-2-yl]oxy]propanamide (MK-0364), in rodents”, Journal of Pharmacology and
Experimental Therapeutics, 321(3), 1013-1022, 2007
48. E. Rohrman, U. S. Patent 2, 520, 015, 1950
49. J. L. Schmidt, W. W. Fleming, “A Nonsympathomimetic Effect of Cyclopentamine
and Beta-Mercaptoethylamine in the Rabbit Ileum”, The Journal of Pharmacology and
Experimental Therapeutics, 145, 83–86, 1964
50. F. Semenza, “Contribution to the pharmacological study of 2-methyl-6-
aminoheptane”, Bollettino della Società italiana di biologia sperimentale, 27(3 bis),
354–357, 1951
51. D. G. Crăciunescu, “Structure-antitumour activity relationships for new platinum
complexes”, Chem. Biol. Interact., 42(2), 153–164, 1982
52. C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, “Inorganic Chemistry”, Prentice Hall, p. 307, 2004
53. http://en.wikipedia.org/wiki/Butanone
54. A. J. Rocke, “The Quiet Revolution: Hermann Kolbe and the Science of Organic
Chemistry”, University of California Press, 1993
55. H. Hagenbach, “Traugott Sandmeyer's Forschungen und Erfindungen”, Helvetica
Chimica Acta, 6(1), 134–186, 1923
56. http://en.wikipedia.org/wiki/Steven_M._Weinreb
57. http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Sergey+Reformatsky
58. K. W. Rosenmund, E. Struck, “Das am Ringkohlenstoff gebundene Halogen und
sein Ersatz durch andere Substituenten. I. Mitteilung: Ersatz des Halogens durch die
Carboxylgruppe”, Chemische Berichte, 52, 1749, 1919
59. J. von Braun, G. Manz, “Fluoranthen und seine Derivate. III. Mitteilung”, Liebigs
Annalen der Chemie, 488, 111–126, 1931

101
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

60. J. K. Williams, G. K. Sukhova, D. M. Herrington, P. Libby, “Pravastatin has


cholesterol-lowering independent effects on the artery wall of atherosclerotic
monkeys”, J. Am. Coll. Cardiol., 31, 684-691, 1998
61. http://www.pcfarm.ro/prospect.php?id=2227
62. F. A. Cotton, G. F. Wilkinson, A. Carlos, M. Bochmann, “Advanced Inorganic
Chemistry “, 6th ed., New York, Wiley-Interscience, 1999
63. http://en.wikipedia.org/wiki/Jakob_Meisenheimer
64. J. Lehmann, “Para-aminosalicylic acid in the treatment of tuberculosis”, Lancet, 1
(6384), 15, 1946
65. D. F. Hook, “Celebrating Dieter Seebach's Contributions to Science: A Bitter
Sweet Occasion?”, Chimia, 58 (2): 321–324, 2004
66. D. Seebach, J. L. Matthews , “β-Peptides: a surprise at every turn”, Chem.
Commun., (21), 2015–2022, 1997
67. http://www.hcs.harvard.edu/coreylab/
68. http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/1990/index.html
69. J. Harris, W. H. Brock,”From Giessen to Gower Street: Towards a Biography of
Alexander William Williamson (1824–1904)”, Annals of Science (Taylor & Francis),
31(2), 95–130, 1978
70. http://en.wikipedia.org/wiki/Sonogashira_coupling
71. R. C. Alves, I. M. Almeida, S. Casal, M. B. Oliveira, ”Isoflavones in coffee:
influence of species, roast degree, and brewing method”, J. Agric. Food Chem., 58 (5),
3002–3007, 2010
72. E. D. Walter, ”Genistin (an isoflavone glucoside) and its aglucone, genistein, from
soybeans”, J. Am. Chem. Soc., 62 (12), 3273–3276, 1941
73. http://www.mayoclinic.com/health/drug-information/DR601077
74. A. M. Sladkov, “Aleksandr Erminingeldovich Arbuzov”, Russ. Chem. Rev., 36 (9),
639, 1967
75. R. M. Hawthorne Jr, “Henry Drysdale Dakin, biochemist (1880-1952): The option
of obscurity”, Perspectives in biology and medicine, 26(4), 553–566, 1983
76. H. T. Clarke, “Henry Drysdale Dakin, 1880-1952”, The Journal of biological
chemistry, 198(2), 491–494, 1952
77. http://en.wikipedia.org/wiki/Walter_Dieckmann

102
CAPITOLUL 2

SCHEME DE REACŢIE

„Lui A.M Butlerov (1861) îi revine însă marele merit de a fi dat


formă clară şi generală acelei teorii a structurii combinaţiilor
chimice, care se mai foloseşte şi astăzi. Teoria structurii încheie o
epocă sterilă de teorii obscure şi de polemici aprige ce dura în
chimia organică de peste 40 de ani. Sub influenţa ei, chimia
cunoaşte imediat o înflorire rapidă fără analogie în istoria altor
ştiinţe.”

C.D. Neniţescu,
„Chimie organică”, Volumul I, ediţia a VIII-a , p.10, 1980

PROBLEMA 1

Să se scrie formulele structurale pentru compuşii notaţi cu litere din schema de


mai jos:

H+ H2SO4 conc.
CH CH2 A + B C
H2O toC (C6H10)

Compuşii A şi B sunt izomeri, iar hidrocarbura C prezintă următoarele date


spectrale:
1
Compus H-RMN, ppm), CDCl3
5,30 2,36-2,11 1,90 1,72
C
multiplet multiplet multiplet multiplet
(C6H10)
1H 4H 2H 3H

Se cere mecanismul de formare al intermediarilor A şi B precum şi sinteza


vinilciclobutanului.
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

1,72
CH3

5,30
C
1,90

+
H+ + +
CH CH2 CH CH3 CH3 CH3

D E

D + H2O CH3 A

OH

E + H2O CH3 B
OH

Sinteza vinilciclobutanului se poate realiza prin:

1. Reacţie Wittig

CH O + CH2 P(C6H5)3 sau CH P(C6H5)3 + CH2 O

Materiile prime cu inel ciclobutanic se obţin astfel:

DIBAL
CH O

COOC2H5

LiAlH4 SOCl2
CH2OH CH2Cl

[2+2]
2. +
catalizator
complex
~ 95%
de Fe, Co

104
_____________________ Scheme de reacţie

PROBLEMA 2

Să se scrie formulele structurale pentru compuşii notaţi cu litere din schema de mai jos:
NH2

H2SO4 1. Na2CO3
A B
180oC 2. NaNO2
o
3. HCl, 0 C

1. Mg/(C2H5)2O +B
R Br C D+E R: alchil, aril
2. (CH3)2N CHO

3. NH4Cl/H2O

Aplicaţi schema de transformare pentru compusul bromurat F, cu următoarele


caracteristici spectrale:
1 13
Compus H-RMN, ppm), CDCl3 C-RMN, ppm), CDCl3
7,49 7,22 6,92 – 6,69 3,84
F şapte semnale
multiplet multiplet multiplet singlet
(C7H7BrO)
1H 1H 2H 3H
Formulaţi mecanismul reacţiei C + B → D + E.
Soluţie:

+
OH
+
H3N SO3- N N SO3- (CH3)2N CH R

A B C

-
R CH O O3S N N N(CH3)2

D E
metiloranj
Mecanismul reacţiei C + B → D + E:
+
N(CH3)2

-E +
C+B R C H R CH
O H O
R CH N N SO3-
OH D

reacţie Stiles-Sisti

105
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Compusul F este o-bromoanisolul.

OCH3 OCH3
Br MgBr 1. (CH3)2N CHO
Mg

7,49 (C2H5)2O 2. NH4Cl/H2O

OCH3 OCH3
CH N(CH3)2 CHO
+B
OH + E

PROBLEMA 3

Să se scrie formulele structurale pentru compuşii notaţi cu litere din schema de


mai jos:

TsCl/Py (CH3CO)2O/BF3 +F 1. H2O


A B E G H
(C4H5N) - C -D 2. H2SO4 (C H N)
9 9

Compusul A are următoarele caracteristici spectrale:


Compus IR,  (cm-1), film 1
H-RMN, ppm), CDCl3
3401 3105 8,0 6,38 6,23
A
3064 1579 semnal larg multiplet multiplet
(C4H5N)
1530 735 1H 2H 2H

Compusul F se obţine astfel:

HBr Mg
I J F
eter
(C5H10O2)

Materia primă I (C5H10O 2) are următoarele caracteristici spectrale:


1
Compus H-RMN, ppm), CDCl3
5,78 5,42 5,32 4,76 3,27
I
multiplet multiplet multiplet multiplet singlet
(C5H10O2)
1H 1H 1H 1H 6H

106
_____________________ Scheme de reacţie

Preparaţi compusul H pornind de la compusul K (C8H11N), care are următoarele


caracteristici spectrale:


Compus IR,  (cm-1), film 1
H-RMN, ppm), CDCl3
6,93 6,62 3,46 2,16
K 3473 dublet triplet singlet singlet
(C8H11N) 3388 2H 1H 2H 6H
J = 7 Hz J = 7 Hz

Soluţie:

N + CH3COOH
N N Cl-
H Ts H
A B C D

OCH3
CH3O
CH
COCH3 BrMg CH 2 CH2 CH(OCH3)2
N
C OMgBr
Ts N
CH3
Ts
E F G

5,78
H H
C C OCH3 Br CH2 CH2 CH(OCH3)2
N H C
H H OCH3
CH3 4,76
H I J
7-metilindol

NH2
CH3 CH3

6,93

107
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Compusul H se prepară din 2,6-dimetilanilină prin sinteză Madelung (1912):

CH3 CH3 catalizator


HCOOH NaNH2

NH2 NH CH O N
H
CH3 CH3 CH3

PROBLEMA 4

Să se scrie formulele structurale pentru compuşii notaţi cu litere din schema de


mai jos:

1. (C2H5)3N H2O/H+ N2H4


A B C D
(C6H8O2) 2. R Br (a) KOH/reflux

(a)
- derivat bromurat primar

Compusul A are următoarele caracteristici spectrale:


Compus IR,  (cm-1), film 1
H-RMN, ppm), CDCl3
3000 – 2500
11,26 5,50 2,77-2,26 2,01
A bandă largă
1H 1H 4H 2H
(C6H8O2) 1570
bandă largă

Formulaţi mecanismul de reacţie pentru fiecare transformare.

Soluţie:

5,50
R R
O O O OH
O O O OH

A B

R CH2 C (CH2)3 COOH


R (CH2)5 COOH
O
C D

108
_____________________ Scheme de reacţie

R
O OH O O- O O
+ R Br 1. H+
+ (C2H5)3N (C2H5)3NH +
SN2 2. H2O

R
O OH
+ - H+ N2H4
O H R CH2 C (CH2)3 COOH
H O

tautomerie
R CH2 C (CH2)3 COOH R CH2 CH (CH2)3 COOH
N N
NH2 N H

+ HO- - + H2O
R CH2 CH (CH2)3 COOH R (CH2)5 COOH
- H2O - HO-
- N2

Transformarea C → D este reducere Kishner-Wolff.

PROBLEMA 5

Să se scrie formulele structurale pentru compuşii notaţi cu litere din schema de


mai jos:

AgBF4 NaH/THF KOH


(C6H5)2S + A B C D
DMSO, 25oC (C15H14S)

C6H5 CHO H+
E F
izomerizare
D
O
H+
G H
izomerizare

Compusul A (C3H6ClI) prezintă semnale egale ca intensitate în spectrul 1H-RMN


la ppm): 3,64 ppm, 3,33 ppm şi 2,30 ppm.
Formulaţi mecanismul izomerizării compuşilor E şi G.

109
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:
I CH2 CH2 CH2 Cl (C6H5)2S+ CH2 CH2 CH2 Cl [BF4]-
A B

C6H5 CH O
(C6H5)2S+ -
(C6H5)2S+ BF4-
sulfilidã
C D E

C6H5 O

O O
F G H

Mecanismul izomerizării compuşilor E şi G:


+ +
+
R CH O + H R CH O H R CH O H

+ OH O
R CH C R CH C
+
-H

PROBLEMA 6
Să se scrie formulele structurale pentru compuşii notaţi cu litere din schema de
mai jos:
1. C2H5O- NaNO2 + HCl H2O exces
CH2(COOC2H5)2 A B [C] - D
2. R Br (a) 0oC
(a) - derivat bromurat primar

+ H2O
[E] F G + H
(anorganic)
Soluţie:

COOC2H5 R COOH
COOC2H5 R
C C
R CH CO2
N COOC2H5 N COOH
COOC2H5
O O
A B C D

110
_____________________ Scheme de reacţie

R CH COOH R C COOH R C COOH


H2N OH
N O N OH O
G
E F H
-cetoacid

PROBLEMA 7

Compusul terpenoid A, C10H16O, prezintă următoarele caracteristici:


 reacţionează cu reactivul Tollens;
 prin oxidare se obţin acetonă, acid oxalic şi compusul B (C5H8O3). Compusul B
are următoarele caracteristici spectrale:


Compus IR,  (cm-1), film 1
H-RMN, ppm), CDCl3
1714 10,40 2,77 2,61 2,26
B
2500 – 3000 triplet triplet singlet
(C5H8O3)
bandă largă

Compusul B participă la următoarele transformări:

- H2O H2/Ni
 B C +D E

 NaBH4 - H2O
B F E

Determinaţi formulele structurale ale compuşilor notaţi cu litere din transformările


de mai sus.

Soluţie:

CH3 CO CH2 CH2 COOH


CHO acid levulic CH3 O
(acid -cetovalerianic) O

A B
citral (monoterpenă) C

111
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH3 O COOH
CH3 O O CH3
O OH
-valerolactonã
D E F

PROBLEMA 8

Compusul A, cu formula moleculară C16H18O, are următoarele caracteristici:


 are patru stereoizomeri optici;
 în spectrul IR prezintă o bandă largă în regiunea 3200 – 3600 cm-1;
 compusul A se poate prepara folosind numai compusul monocarbonilic E.
Compusul E are un conţinut de 13,33% oxigen.
 compusul A poate suferi următoarele transformări:

KMnO4
A PCC B C + D
H2SO4 (C7H6O2) (C9H10O2)

Stabiliţi structura compuşilor notaţi cu litere din schema de mai sus.

Soluţie:

CHO
E: M=120g/mol C8H8O COCH3 CH2CHO
CH3 (o, m, p)

COOH CH COOH
CH3
C D

Structuri pentru A (alcool):

CH CH CH2 CH CH2 CH
CH3 OH sau CH3 OH
A1 A2

112
_____________________ Scheme de reacţie

Dintre cele două structuri, numai A2 se poate obţine pornind de la acetofenonă:

2 H2/Ni
2 C O C CH C
CH3 CH3 O

CH CH2 CH
CH3 OH

PROBLEMA 9

Compusul A (C6H7N) prezintă următoarele caracteristici spectrale:


1 13
Compus H-RMN, ppm), CDCl3 C-RMN, ppm), CDCl3
A 8,46 7,01 2,35 149,60 146,90
(C6H7N) dublet dublet singlet 124,60 20,90
Completaţi structurile din şirul de transformări:

KMnO4 CH3OH/H+ H2/Ni Br CH2 COOCH3 1. CH3O-


A B C D E
2. H+
H2O/H+
F G H
- CO2 (C7H11NO)
Formulaţi mecanismele etapelor E → F şi G → H.
Soluţie:
COOCH3
CH3 COOH COOCH3

N
N N N
H
A B C D
COOCH3
O O O

N N COOCH3 N COOH N
CH2 COOCH3
E F G H

113
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Mecanismul etapei E → F:
CH3O O
COOCH3 C
OCH3
CH3O- ANi -
O
- CH3OH - CH3O-
N N N COOCH3
CH2 COOCH3 CH COOCH3
-
E
O O O
+ CH3O- + H+
- CH3OH -
N COOCH3 N COOCH3 N COOCH3

Mecanismul etapei G → H:
-
O O H O O O
- CO2 -H + + H+
H
O H
C H H - H H
O H

G H

PROBLEMA 10
Completaţi structurile necunoscute din următoarea succesiune de reacţii:
CrO3 H2O
A
Ac2O, H2SO4 HCl
CH3 5oC
C (C7H5NO3)
NO2
i-C 5H11-ONO H2O
[B] B'
C2H5O- HCl
(a)

1. Ac2O/AcONa SOCl2 NH3 KOCl Fe/HCl


C +
D E F G
2. H2O/H CH3OH
(C10H10N2O4)
(b) (c)

1. KOH - NH3
H [I] J
2. H+ (C8H7N)
(d)

114
_____________________ Scheme de reacţie

Soluţie:

H
OAc CH2 NO
CH C N CHO
OAc OH
NO2
NO2 NO2 NO2

A B B’ C

H COOH H COCl H CONH2


C C C C C C
H H H

NO2 NO2 NO2


D E F

O O
H NH C OCH3 H NH C OCH3
C C C C
H H

NO2 NH2
G H
uretan (carbamat)

H
N
NH2
NH2 H
I J
(a)
- condensare Claisen
(b)
- reacţie Perkin
(c)
- degradare Hofmann
(d)
- sinteza Weerman (1913) a indolului

PROBLEMA 11

Completaţi structurile necunoscute din şirul de transformări:

Mg 1. CH2O SOCl2 CH2(COOC2H5)2 1. KOH (1 mol)


C2H3Br A B C D
(C2H5)2O 2. H2O C2H5O- 2. H+

115
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

1. LiAlH4 Br2
E + F G
2. H /H2O (C5H9BrO)

G se mai poate obţine pornind de la compusul H, C5H4O 2, caracterizat de


următoarele date spectrale:


Compus IR,  (cm-1), film 1
H-RMN, ppm), CDCl3
9,67 7,73 7,30 6,63
H
1674 singlet cuartet cuartet cuartet
(C5H4O2)
1H 1H 1H 1H

H2 PBr3
H I G
Ni

Formulaţi mecanismul reacţiei F → G.

Soluţie:

CH2 CH MgBr CH2 CH CH2OH CH2 CH CH2Cl


A B C

CH 2 CH CH2 CH(COOC2H 5)2 CH 2 CH CH2 CH2 COOC2H 5


D E

CH2 CH CH2 CH2 CH2OH Br


O
F G
4-pentenol

OH
CH O
O O
H I

Mecanismul reacţiei F → G:

CH2 CH2 CH2 CH2


+ Br2 + - H+
CH2 CH CH2 CH2 CH CH2 Br G
HO HO

116
_____________________ Scheme de reacţie

PROBLEMA 12

Completaţi structurile din şirul de transformări pe care le suferă compusul


A(C8H10O) cu următorul spectru 1H-RMN:
1
Compus H-RMN, ppm), CDCl3
A 7,05 6,78 3,73 2,26
(C8H10O) dublet dublet singlet singlet

NBS KCN H2O/H+ SOCl2 CH2 CH2


A B C D E
C2H5OH (C9H10O3) AlCl3

Zn(Hg)/HCl Pd
F G H
(IR: 1701 cm-1) (C11H10O)

Compusul H, folosit în parfumerie, are următorul spectru 1H-RMN:


1
Compus H-RMN, ppm), CDCl3
7,74 – 7,70 7,42 – 7,15 7,08 3,86
H
multiplet multiplet multiplet singlet
(C11H10O)
3H 3H 1H 3H

Formulaţi o altă sinteză pentru intermediarul F.

Soluţie:
7,05 CH2Br CH2CN
CH3

CH3O CH3O CH3O


A B C
CH2COOH CH2COCl O

CH3O CH3O CH3O


D E F

CH3O CH3O 7,08


H
G Nerolina
-metoxinaftalina

117
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Sinteza intermediarului F:

H H
OH OH
Birch F
CH3O CH3O
H H

PROBLEMA 13

Completaţi structurile compuşilor care intervin în succesiunea:

O2 + (C2H5)3N
C2HCl3 [A] izomerizare B [D]
(C2HCl3O) -C > 80%

1. NaOH/CH3COOH, toC
E F
(C7H6Cl2O) 2. HCl (C7H6O2)
~ 77%

Caracteristicile spectrale ale compuşilor B, E şi F sunt:


Compus IR,  (cm-1), CCl4 1
H-RMN, ppm), CDCl3
3003
B
1803
(C2HCl3O)
1777
5,90 4,10 2,70
E 1806
multiplet multiplet multiplet
(C7H6Cl2O) 1608
2H 2H 2H
3210 8,76 7,33
F
1613 singlet multiplet
(C7H6O2)
1548 1H 5H

Formulaţi mecanismul reacţiei E → F.

Soluţie:
Cl2C CHCl +
Cl2CH COCl (C2H5)3NHCl-
O
A B C

118
_____________________ Scheme de reacţie

2,70 O O 8,76
OH
Cl2C C O Cl

Cl
D E F
diclorocetenă 7,7-diclorobiciclo[3.2.0]- tropolonă
-hept-2-en-6-ona

Mecanismul reacţiei E → F:

H O O
H OCOCH3 OH
O O + CH COO-
- 3
CH3COO - CH3COOH H2O/H+
-
Cl - Cl Cl - Cl- - CH3COOH
Cl OAc

PROBLEMA 14

Cum puteţi realiza transformările?

B (C8H14O) C (C8H16)
A
(acid 3,3-dimetilglutaric)
D (acid 3,3-dimetiladipic)

Compuşii B şi C au următoarele caracteristici:


IR,  1 13
Compus (cm-1), H-RMN, ppm), CDCl3 C-RMN, ppm), CDCl3
film
2,33 1,86 1,00
B
1710 triplet triplet singlet
(C8H14O)
4H 4H 6H

off resonance
39,70 30,28 28,92
1,43 1,36 1,22 0,88 triplet singlet cuartet
C
multiplet multiplet multiplet singlet 2C 1C 2C
(C8H16)
4H 2H 4H 6H 26,61 22,63
triplet triplet
1C 2C

119
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

1,43 (39,70)
2,33

O 1,36 (26,61)

B C

LiAlH4 PBr3 KCN H2O


HOOC COOH HOH2C CH2OH H2C CH2
Br Br NC CN

CH2 CH2
1. Ca(OH)2 SH SH H2
2. toC Ni
HOOC COOH
S S
O
B

+ (CH2SH)2

NaBH4 1. NaOH < 200oC


B - COS
2. CS2
3. CH3I - CH3SH
H OH H O C S CH3
S
xantogenat

[O]
COOH
HOOC

120
_____________________ Scheme de reacţie

PROBLEMA 15

Completaţi structurile din succesiunea:

CH3 CH3
(CH3)2C CH2
A
HF, 0oC (C12H18)

Hidrocarbura A are următorul spectru 1H-RMN:


1
Compus H-RMN, ppm), CDCl3
7,00 6,82 2,30 1,29
A
dublet triplet singlet singlet
(C12H18)
2H 1H

CH2O/HCl LiAlH4 HF, 0oC


B C D (C9H12)
Zn
HF, 0oC
Br2 Mg (CH3)2SO4
E F C
AlBr3 eter
1. CO2
2. SOCl2
A 3. (CH3)2Cd
CH3COCl 1. Zn(Hg) + HCl
G I
AlCl3, 0oC 2. HF, 0oC
LiAlH4
eter
1.KHSO4, toC
H J
2. HF, 0oC
Cl2
K + L (C8H9Cl)
AlCl3, 0oC
HF, 0oC

NaOH
M o nu reactioneaza
(C8H9Cl) 300 C, 300 atm

Spectrel 1H-RMN al compusului D:


1
Compus H-RMN, ppm), CDCl3
D 7,00-6,95 2,28 2,16
(C9H12) 3H 6H 3H

121
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Spectrele 1H-RMN ale celor doi izomeri L şi M:


1
Compus H-RMN, ppm), CDCl3
7,10 6,87 2,45
L
dublet triplet singlet
(C8H9Cl)
6H
7,00 2,34
M
multiplet singlet
(C8H9Cl)
3H 6H

Discutaţi transformările C → D, G → I, H → J, K → M. Ce reacţie are loc dacă


în aceste etape se adaugă o hidrocarbură aromatică (benzen, toluen, xilen, bifenil)? Cum
explicaţi formarea compusului L?

Soluţie:

CH2Cl CH3
CH3 CH3
CH3 CH3 CH3 CH3

A B C

Br MgBr COCH3
CH3
CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3
CH3 CH3

D E F G
Hemimeliten

HO CH3
CH CH3 CH2
CH2 CH
CH3 CH3
CH3 CH3 CH3 CH3

H I J

122
_____________________ Scheme de reacţie

Cl
CH3 CH3 Cl
CH3 CH3
CH3 CH3

Cl

K L M

Cele patru transformări C → D, G → I, H → J, K → M sunt dealchilări. Dacă se


adaugă o hidrocarbură aromatică are loc transalchilare.

R2 R2
R1 R3 R1 R3
H+ + [(CH3)3C]+

[(CH3)3C]+ (CH3)2C CH2 + H+

R2 R2
R1 R3 R1 R3
HF
+ Ar H + Ar t-Bu

5-Cloro-m-xilenul (compusul L) rezultă prin ipso substituţie:

CH3 CH3 CH3 CH3


+
+ Cl + + [(CH3)3C]

Cl

Observaţie:
Gruparea terţ-butil protejează, pe lângă poziţia de care este legată de nucleul
aromatic, şi poziţiile orto faţă de ea.

123
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 16

Completaţi reacţiile 1,3-dimetil-5-terţ-butilbenzenului:


CH3 CH3 A (majoritar)
HNO3 HNO3
+ C
H2SO4 fumans
B (minoritar)

CH2NH2
1.
CH2O/HCl KCN CH2NH2
D E F
Zn 2. HCl

Compusul F (Xilometazolina, Olinth) se foloseşte ca decongestionant nazal.

Soluţie:
NO2 NO2 CH2Cl
CH3 CH3
CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3

NO2
NO2 NO2

A B C D

CH2CN CH3 H
+
CH3 CH3 N
CH2 Cl-
N
CH3 H
E F

PROBLEMA 17

Completaţi structurile din şirul de transformări:

(CH3)2C CH2 Cl CH2 O CH3/TiCl4 Mg/eter


o
A B C
HF, 0 C - CH3OH -MgCl2

a) CH3
R
b) OCH3

124
_____________________ Scheme de reacţie

Cl CH2 O CH3/TiCl4 NaI Na AlCl3/CH3NO2


D E F G +2 H
exces acetonã C6H6 exces

Soluţie:

R R R R
CH2Cl CH2 CH2

A B C

R R
X CH2 CH2 CH2 CH2 X
R R

D: X = Cl; E: X = I F

R R

G H

PROBLEMA 18

Sintetizaţi:

OCH3
ClCH2 CH2Cl NC CH2 CH2 CN

A B

Formulaţi reacţiile:
2 NaH +A 1. H2O/H+ BBr3 oxidare
B B' C D E F (C16H14O2)
dioxan 2. toC (C17H18O)

125
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:
OCH3

1. (CH3)2C CH2, HF 0oC


A
2. CH2O/HCl, ZnCl2 exces

HOOC COOH C2H5OOC COOC2H5


1. LiAlH4 exces
2. PBr3

HO OH PBr Br Br 2KCN
3

NC CN

- -
CN CN

B’

OCH3
OCH3

NC CN

C D
O

OH
O

E F

126
_____________________ Scheme de reacţie

PROBLEMA 19

Compuşii A (C6H10O 2) şi B (C6H8O) prezintă următoarele caracteristici spectrale:


Compus IR,  (cm-1) 1
H-RMN, ppm), CDCl3
A 2,71 2,19
1705
(C6H10O 2) singlet singlet
B 1705
(C6H8O) 1670

A este supus următoarelor transformări:

A catalizã
H2O2 TsNHNH2 HO-
B C D E
bazicã NaOH (C6H8O2) - H2O (C6H8O)

Care este structura compuşilor din schema de reacţie? Formulaţi mecanismul


reacţie D → E. Cum se prepară compusul A?

Soluţie:

CH2 CH2
CH3 C C CH3 CH3 O
CH3 O
O O O
A B C

CH3 C CH2 CH2 C CH


CH3 N NHTs
O
O
D E

Transformarea D → E este fragmentare Eschenmoser-Tanabe (1967):

H
-
CH3 N N Ts HO
- H2O CH N N Ts
O 3
H O-
H

C C H
+ N2 + Ts-
O

CH3

127
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Sinteza compusului A:

COOC2H5 C2H5OOC COOC2H5


-
CH dimerizare CH CH A
C C C
O CH3 H3C O O CH3

Dimerizarea esterului acetilacetic sodat se poate face cu I2 sau electrochimic.

PROBLEMA 20

Compusul A (C7H12O2) prezintă următoarele caracteristici spectrale:


Compus IR,  (cm-1) 1
H-RMN, ppm), CDCl3
4,12 3,18 2,32-2,24 1,99-1,92 1,26
A
1755 cuartet multiplet multiplet multiplet triplet
(C7H12O 2)
2H 1H 4H 2H 3H

Completaţi structurile din seria de transformări:

A
1. 2CH3MgBr H+ 4 [O] Ac2O + 4 [H]
B C D E F + G
2. H2O - H2O - 2 AcOH - H2O (majoritar) (minoritar)

CH3
H+
F + H
CH3 OH

H este medicamentul Gemfibrozil (Lopid) care se utilizează ca hipocolesterolemiant.


Formulaţi mecanismele reacţiilor B → C şi F → H.
Propuneţi o altă preparare pentru compusul H, o materie primă fiind
1,3-dibromopropanul.

Soluţie:

CH3 COOH
COOC2H5
C CH COOH
3
OH
CH3 CH3 CH3 CH3
D
A B C
acid 2,2-
3,3-dimetilciclopentenă
dimetilglutaric

128
_____________________ Scheme de reacţie

O O
O
O O
CH3
CH3 CH3 O CH3
CH3 O CH3
E F G
lactonă

CH3

CH3
CH3 O C CH3
COOH
H

Mecanismele reacţiilor B → C şi F → H:
CH3 CH3
+ +
C CH C CH CH3 CH3
3 3
OH + H+
CH3 CH3
- H2O
B C

H
H O Ar +
O Ar
CH3
O
SN - - H+
O CH3
+ H+
CH3 CH3 O C CH3
CH3
CH3 O CH3 O COOH
F H

Prepararea compusului H:

CH3 CH3
1. NaOH
2. Br(CH2)3Br
CH3 OH CH3 O Br

CH3
C CH2 OH CH3
CH3 CH3 C H
NH2 n-BuLi
C H CH3 C N
CH3 - 2H2O CH3
COOH
(a) O
CH3

129
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH3
CH3
Li
C CH3 O Br
CH3 C N H
CH3 2. H2O
O
CH3
(a)
- protejarea grupării carboxil (Meyers).

PROBLEMA 21

Compusul A (C5H4O2) prezintă următoarele caracteristici spectrale:


Compus IR,  (cm-1) 1
H-RMN, ppm), CDCl3
9,67 7,73 7,30 6,63
A
1674 singlet cuartet cuartet cuartet
(C5H4O2)
1H 1H 1H

Formulaţi structurile necunoscute din transformările:

3H2 HBr NaNH2


A B C D (C5H8O)
(C5H4O2) Ni
cat. H+ + H2O Ag2O - H2O
E F G H
- H2O cat. H+

1. Mg

1. Mg 2.
O
C I CH2 CH CH2
2. H2O 3. H2O
Br

Formulaţi mecanismele reacţiilor B → E şi C → I.

Soluţie:

CH O CH2OH CH2Br CH2


O O O O
A B C D

CHO COOH
O OH OH O O
E F G H
dihidropiran acid -hidroxivalerianic -valerolactonă

130
_____________________ Scheme de reacţie

CH 2 CH CH 2 CH2 CH 2 OH
I
4-pentenol
Mecanismele reacţiilor B → E şi C → I:

+ H+ + - H+
CH2OH - H2O CH2
O O +
O O
B E

H2O
C + Mg CH2 CH2
CH2 MgBr
O OMgBr OH

PROBLEMA 22

Completaţi structurile din succesiunea următoare:

OH
CH2

(CH3)2C CH2 (exces) C Cl CH2 OCH3 exces


B D
HF AlCl3/CH3NO2 TiCl4
-A
CH3
A
Na2S H2O2 550oC C6H6
E F G H I (C15H14) + J (C10H14)
AlCl3/CH3NO2

AlCl3 Br2/AlBr3 C6H6


B+ K L M + J
CH3NO2 AlCl3/CH3NO2
-A

Discutaţi reacţiile H → I + J şi L → M + J.

Soluţie:

OH

CH2 CH2
Cl Cl
CH3
B D E

131
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH2 CH2 CH2 CH2


S S
O2
F G

H I

J K

Br Br

L M

Reacţiile H → I + J şi L → M + J sunt reacţii de transalchilare.

PROBLEMA 23

Identificaţi compuşii din succesiunea:

N
H 1. KOH, 1mol NBS
(CH3)2CO + H2C(COOC2H5)2 A B
Py 2. HCl conc. (C H O )
7 12 2
(a) 3. 

O-
C D toC E
- C2H5OH
F
[3+3]
(b)

132
_____________________ Scheme de reacţie

Soluţie:

CH3 COOC2H5 CH3 Br CH2


C C C CH COOC2H5 C CH COOC2H5
CH3 COOC2H5 CH3 CH3
A B C

CH2 CH3 O
O C OH COOC2H5
O
CH C CH2 CH2
CH C
COOC2H5 CH3
CH3

D E F
lactonă
(a)
– condensare Knoevenagel
(b)
- transpoziţie Claisen

PROBLEMA 24

a) Completaţi structurile din seria de transformări:

C2H5O-/C2H5OH
e A

e 150oC
e Cl (CH3)2NH H2O2
B C

clorura de
mentil

b) Scrieţi aceleaşi reacţii pentru clorura de neomentil:

a
e Cl

clorura de
neomentil

133
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

e e
a) (E2)
a a +
e N(CH3)2 e N(CH3)2
O-
2-mentena
A B C

e
C2H5O-/C2H5OH
b) +
a
e Cl

A D
25% 75%
(CH3)2NH

e
A (65%)
H2O2 150oC
e e +
+
N(CH3)2 e N(CH3)2
-
D (35%)
O

Transformările C→ A şi C’→ A + D sunt eliminări Cope (E sin).

PROBLEMA 25

Completaţi structurile compuşilor notaţi cu litere din seria de transformări:

1. AN AN - H2O H2O2
+ C
2. H2O (C10H14O) NaOH
N(CH3)2 CH3 O
A B

1. N2H4 H2/Ni H+ [O]


D E o F G
2. CH3COOH, t C (C H O) - H2O
10 16

134
_____________________ Scheme de reacţie

cataliza
bazica NaBH4 - H2O
H I J K
(C10H16O2) - H2O CeCl3 - 3H2

Compusul H este o dicetonă simetrică. Obţineţi compusul A. Formulaţi


mecanismul transformării D → E.

Soluţie:

+ (CH3)2NH
O N(CH3)2
enamina
A

O O
O OH
C D E

OH O
F G H

O HO azulena
I J K

Mecanismul transformării D → E:

- H2O tautomerie - H+
+ N2H4 H
O N NH2 N N H
O O O

H+

O- OH

135
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Reducerea -epoxicetonelor cu hidrazină la alcooli alilici este o transpoziţie


Wharton (1961).

PROBLEMA 26

Completaţi structurile compuşilor notaţi cu litere din seria de transformări:

Mg 1. O PCC
A B C D
(C3H5Br) 2. H2O

(CH2O)n
SnCl4

HBr NaOH/H2O
E F
(produs majoritar)

- H2O toC toC


D + F G H I
[3 + 3] [3 + 3]

Compusul A are următoarele caracteristici spectrale:


1 13
Compus H-RMN, ppm), CDCl3 C-RMN, ppm), CDCl3
A
5,54 5,35 2,29 128,90 117,20 28.90
(C3H5Br)

Compusul I este intermediarul cheie pentru sinteza vitaminei A. Denumiţi ultimele


două reacţii.

Soluţie:
H

Br MgBr OH O Br
A B C D E
3-metil-3-butenal
H
CHO
O
OH O

F G H I
3-metil-2-butenol alil vinil eter citral

136
_____________________ Scheme de reacţie

Transformarea G → H este o transpoziţie Claisen.


Transformarea H → I este o transpoziţie Cope.

PROBLEMA 27
Scrieţi ecuaţiile transformărilor citralului (amestec de izomeri) A:

catalizã catalizã
NaBH4 acidã acidã - H2O
B + C* D E F
CeCl3 + H2O
A
(CH3)2CO catalizã
catalizator Ba(OH)2 acidã
G H + I
- H2O

Formulaţi mecanismele reacţiilor de formare a compuşilor D - I.

Notă: Compusul C* - reacţionează lent.

Soluţie:

CH2OH
CHO
CH2OH

A B C
cis-trans nerol geraniol
(ulei de trandafir)

OH
O

OH OH

D E F
-terpineol terpin eucaliptol
(cineol)

137
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

O O O

G H I
-ionona -ionona

CH2+
+ H+ AE + H2O
B + C CH2+ + D
- H2O - H+

+ +
+ H2O
D +H E
- H+

OH

Mecanismul formării compusului G este:

- - H2O - +A
CH3 C CH3 + HO CH2 C CH3 CH2 C CH3
O O O
-

O- O OH O
+ HO-
CH3 + H2O CH CH3 - H2O
G
- HO- H - - HO-
OH

Închiderea de ciclu:
O O
+
CH3 H+ CH3

138
_____________________ Scheme de reacţie

O O O

CH3 - H+
+ +

H I

PROBLEMA 28

Compusul A (C10H18O4) are următoarele caracteristici spectrale:


Compus IR,  (cm-1), film 1
H-RMN, ppm), CDCl3
4,12 2,32 1,67 1,26
A
1736 cuartet triplet triplet triplet
(C10H18O4)
4H 4H 4H 6H

Completaţi structurile necunoscute din următoarele reacţii:

1. C2H5O- LiAlH4
A B C + D
2. CH3COOH exces

Ts-Cl (1 mol) C2H5O-


C E F
Py (C6H10O)
(IR: 1730 cm-1)

Ts-Cl (1 mol) C2H5O-


D G H
Py
(C6H10O)

Formulaţi mecanismul transformării E → F.

Soluţie:

O OH
COOC2H5 OH
CH2 CH2 COOC2H5 HO
CH2 CH2 COOC2H5
OH
A B C D

139
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

OTs
O H HO OTs O

OH
E F G H

Mecanismul transformării E → F este:


OTs
- C2H5OH
C2H5O- + F
- OTs-
O
H

PROBLEMA 29

Completaţi structurile din secvenţele de mai jos:

C2H5O- 1. 1. + HCl
O - C2H5OH
CO CH3 A B C D
(C2H5)2CO3 2. H+ 2. - CO2
HCl

CH3O- + 2HCl - CO2


G H E
O (C8H10O3)
O
NaOH
20%

F
(C7H10O)
Scrieţi reacţiile:
2 F + N2H4 I
KOH
F + N2H4 J
180oC
Soluţie:

- CO CH COOC2H5
CO CH COOC2H5
CH2 CH2 OH
A B
condensare Claisen

140
_____________________ Scheme de reacţie

O
CO CH C CO CH2
O CH2 CH2 Cl
CH2 CH2
C D

O O
O
Cl (CH2)3 C (CH2)3 Cl C

O O
E
F G
1,7-dicloroheptan-4-onă

O
CH2 CH2 CH C CH2 CH2 CH2 C N N C CH2
Cl COOH Cl

H I J

PROBLEMA 30
Completaţi structurile necunoscute din succesiunea de transformări:

1. TiCl3/Zn(Cu) cat. H+ cat. H+


A B C NaBH4 D E oxidare F
(C4H6O) 2. H2O - H2O (C H O)
8 12
- H2O (C H )
8 12 (C8H12O2)

Compusul A este caracterizat spectral astfel:Compus IR,  (cm-1), film 1H-RMN, ppm), CDCl3 13
C-RMN, ppm), CDCl3
A 1785
două semnale trei semnale
(C4H6O) (bandă caracteristică)
Hidrocarbura E prezintă în spectrul 1H-RMN două semnale, în raportul 2:1.
Formulaţi mecanismele transformărilor B → C şi D → E.

Soluţie:
OH OH O 1
O
5 4

A B C
rezultă prin condensare spiro[3.4]octan-5-onă
(reducere) pinacolică

141
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

OH

O O

D E F
spiro[3.4]octan-5-ol biciclo[3.3.0]octenă ciclooctan-1,5-dionă

Mecanismul transformării B → C:

+ OH O
OH OH OH OH2
+
H+ - H2O - H+

Mecanismul transformării D → E:

+
OH OH2

H+ - H2O, - H+

Migrările 1,2 de grupe negative sunt migrări Wagner-Meerwein.

PROBLEMA 31

Completaţi structurile necunoscute din următoarele secvenţe de reacţii:

CH2 CH2 CH3COCl NaOH


CH2O + HCl A B C
ZnCl2 (C H ClO) 1 mol (C H O)
3 7 3 6

A
HBr HC C-Li+ 2 n-BuLi - LiCl H 2O
D E F G H
1 mol (C5H6)
Compusul C prezintă în spectrul 1H-RMN două semnale:
1
Compus H-RMN, ppm), CDCl3
C 4,75 2,70
(C3H6O) triplet cvintet

Hidrocarbura H este necesară pentru sinteza unui medicament anti-HIV. Formulaţi


mecanismul reacţiilor care intervin.

142
_____________________ Scheme de reacţie

Soluţie:

CH3
HO CH2 CH2 CH2 Cl Cl (CH2)3 O C
O O
A B C

Br CH2 CH 2 CH2 Cl CH C CH 2 CH2 CH 2 Cl


D E

Li C C CH CH2 CH2 Cl
Li C C HC C
Li
F G H

Mecanismul formării compusului A:


ZnCl2 + 2 CH2 CH2
2 CH2O + 2 HCl 2 HO CH2 Cl 2 CH2 OH
- [ZnCl4]2-

+ + [ZnCl4]2-
2 HO CH2 CH2 CH2 2 HO CH2 CH2 CH2 Cl
- ZnCl2
A
Mecanismul formării compusului B:
CH3 CH3
+
Cl (CH2)3 O + C Cl Cl (CH2)3 O C Cl
-
H O H O

CH3 CH3
- HCl
Cl (CH2)3 O C Cl Cl (CH2)3 O C
O
O H
B
Închiderea ciclului eteric - mecanismul formării compusului C:

O HO -
HO- O SNi
CH3 C CH3 C
- Cl-
O CH2 CH2 CH2 Cl O CH2
CH2
H2C
Cl

143
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

O
CH3 C +
OH O
C

Mecanismul formării compusului D:


+
+ + Br-, SN2
A + H H2O CH2 CH2 CH2 Cl Br CH2 CH2 CH2 Cl
- H2O
D

Compusul E se formează prin substituţie nucleofilă bimoleculară (SN2) la atomul


de brom, care este mai reactiv (chemoselectivitate).
Compusul F este un compus dilitiat. Se substituie un hidrogen acetilenic şi un
hidrogen propargilic (atomii de hidrogen mai acizi).
G se obţine ca urmare a închiderii ciclului printr-un mecanism de substituţie
nucleofilă internă (SNi):

CH2
- LiCl
Li C C CH CH2 Cl Li C C
Li
G

PROBLEMA 32

Completaţi succesiunea:
OC2H5 NH2
P(OC2H5)3 + H2O/H+
Br CH2 CH A B C LDA
- H2O
OC2H5

O
+ H2O
D E G
-F (C8H12O)
Transformarea D→E este o reacţie Horner-Wadsworth-Emmons (o variantă a
reacţiei Wittig).

Soluţie:

C2H5O OC2H5 C2H5O


P CH2 CH P CH2 CH O
C2H5O OC2H5 C2H5O
O O
A B

144
_____________________ Scheme de reacţie

C2H5O
P CH2 CH N
C2H5O
O
C
C2H5O - C2H5O -
P CH CH N P CH CH N
C2H5O C2H5O
O O
D
C2H5O O-
CH CH N P CH CH O
C2H5O O
E F G

Mecanismul transformării D→E este:

O
C2H5O O
- C2H5O
P CH CH N P CH CH N
C2H5O C2H5O
O O-

C2H5O O-
P + CH CH N
C2H5O O

F E

PROBLEMA 33

Să se scrie formulele structurale pentru compuşii notaţi cu litere din următoarea


secvenţă de reacţii:
O

1. C2H5MgBr + 1. O3 cataliza bazica H2O2


A H B C D
2. H2O - H2O 2. H2O/Zn - H2O NaOH

1. (C2H5)2Zn 1. BF3, (C2H5)2O


E F G
(C7H10O2) 2. H2O (C9H16O2) 2. H2O
(IR: 3400, 1715 cm-1)
(IR: 3375 cm-1)

145
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Formulaţi şi mecanismul izomerizării F→G.

Soluţie:

CH3CH2 OH CH2 CH3 CH3 CH2 O


CH3
O C CHO
CH2 CH2 CH2
A B C D

O OH O
C2H5 C2H5
CH3 CH3
O O CH3
OH
E F G

Mecanismul izomerizării F→G:

C2H5 OH C2H5 O H O
C2H5
CH3 CH3
BF3 + - - BF3
O O BF3 CH3
OH

PROBLEMA 34

Să se scrie formulele structurale pentru compuşii notaţi cu litere din următoarea


schemă:

toC CH2I2 1. KOH Br2/CCl4 t-BuLi


A + B C D E F [G]
Zn(Cu) 2. AgNO3 exces (C9H12)
(C6H8) (C4H2O4)
(2 moli)

C6H5

C6H5
[G] H
(C9H12)

146
_____________________ Scheme de reacţie

Compuşii A şi B sunt caracterizaţi de următoarele date spectrale:


Compus IR,  (cm-1), film 1
H-RMN, ppm), CDCl3 13C-RMN, ppm), CDCl3
5,84 2,13
A
multiplet dublet 126,3 124,4 22,2
(C6H8)
4H 4H
1730
B
2500-300 156,1 76,3
(C4H2O4)
(bandă largă)

Discutaţi transformările E→F, F→G şi G→H.

Soluţie:

COOH
HOOC C C COOH
COOH
COOH COOH
A B C D

C6H5
O

COOAg Br C6H5
COOAg Br

E F G H

Transformarea E→F este reacţie Hunsdiecker -Borodin.

Transformarea F→G decurge prin schimb halogen-metal, urmată de eliminare:

t-BuLi - LiBr
- t-BuBr
Br Br
Br Li
F [G]
nestabil
H rezultă în urma unei reacţii Diels-Alder (sinteză dien).

147
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 35

Completaţi structurile necunoscute din următoarea secvenţă de reacţii:

O2N NO2
(NH4)2S 1. NaNO2/HCl 1. NaOH Zn/HCl
A B C
2. 50oC 2. (CH3)2SO4

1. NaNO2/HCl DIBAL (CH3CO)2O/CH3COONa H2/Ni


D E F G
2. CuCN 180oC

H 1. SOCl2 1. CH3MgBr exces cat. H+


I J K
(C10H12O3) 2. C2H5OH 2. H2O/NH4Cl (C12H16O)

Formulaţi mecanismul ultimei etape (transformarea J→K).

Soluţie:

H2N NO2 HO NO2 CH3O NO2 CH3O NH2

A B C D

N CH3O CH O CH3O COOH


CH3O C

E F G
acid m-metoxicinamic

CH3O COOH CH3O COOC2H5

H I

CH3 CH3O
CH3O CH3
OH
CH3
CH3
J K

148
_____________________ Scheme de reacţie

Mecanismul transformării J→K este:

CH3O CH3O CH3O


+ SEi
CH3 + H CH3
- H2O + - H+
HO CH3 H CH3 CH3
CH3
J K

PROBLEMA 36

Completaţi structurile compuşilor rezultati mai jos pornind de la ciclohexanonă:

D2O
C
O
DMF
D
Ts-NH-NH2
a) A 2 n-BuLi B
CH3COCl
E
AlCl3

TCMS t-BuCl
F G
TiCl4
I2
G'
CH2N2
H
- N2
MCPBA
I
O -
S+(C6H5)2
J+K
b) KOH
CH3O CH P(C6H5)3 H2O
L L' + CH3OH
-M

LDA C6H5 SeBr H2O2 25oC


N O P R
0o C - S (C H O)
6 8
NaCN/HCl H2/Ni NaNO2
T U H
H+

O
N
H 1. CH3I Ts-NH-NH2 2 n-BuLi
c) V W A' X + X'
cat. TsOH 2. H2O
(C7H12)

149
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

d) cat.
Y(C12H16O)
+R
bazã

Soluţie:

N NH Ts Li D CH O CO CH3

A B C D E

Si(CH3)3 O I O O

F G G’ H I

CH OCH3 CH O O-Li+
O
(C6H5)2S O (C6H 5)3P O

J
K L M L’ N

O O C6H5 O HO C N
SeC6H5 Se C6H5 SeOH
O

P R S T
O

HO O N NH Ts
NH2 N CH3 CH3

U V W A’
Enamină

150
_____________________ Scheme de reacţie

CH3 CH3
+ O

2% 98%
X + X’ Y
reacţie Shapiro anelare Robinson

PROBLEMA 37

Completaţi structurile din succesiunile:

I Y
Zn
a) X A B
eter cat. Ni(PPh3)4

X: Cl, Br Y: -OCH3, -COOC2H5, -NO2

(F3C SO2)2O +D
b) CH3 C OH C E
Pd(Ph3P)4
O

Caracteristicile spectrale ale compusului C:Compus IR,  (cm-1), film 1
H-RMN, ppm), CDCl3
8,07 7,39
1700 1600 2,64
C dublet dublet
1500 1430 singlet
2H 2H
1270-1210 1140 3H
(J=8,8Hz) (J=8,8Hz)

Compusul D se obţine astfel:


Mg (Bu3Sn)2O
Cl Br F D
eter -G

I
CH3

c) Br2 Mg +J H2O Cl
CH3 H I K L M
AlBr3 eter cat. Pd(Ph3P)4
bazã
CH3

Compusul J se obţine prin tratarea BCl3 cu metanol în exces.


Preparaţi compuşii aromatici disubstituiţi care intervin în transformările de mai sus.

151
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

a) ZnX Y

A B

b) Datele spectrale indică următoarea structură a compusului C:

CH3 C O SO2 CF3


O 8,07

CH3 C Cl
Cl SnBu3
O
D E

Cl MgBr Bu3Sn OMgBr

F G

CH3O OCH3
Br MgBr B

c) B(OCH3)3

H I J K

HO OH
B

Cl

L M
acid boronic

152
_____________________ Scheme de reacţie

Prepararea compuşilor aromatici disubstituiţi care intervin în transformări:


I I I COCH3 Br
I
Cl

OCH3 COOC2H5 NO2 OH Cl


1 2 3 4 5 6

Pentru compuşii 1, 2, 3 şi 6 atomul de iod se introduce prin intermediul sării de


diazoniu (prin diazotare şi apoi tratare cu KI).
Prepararea p-hidroxiacetofenonei (4):
COCH3

+ (CH3CO)2O AlCl3
+
COCH3
OH O COCH3 OH OH

transpozitie Fries

Obţinerea derivatului halogenat 5:

NO2 NH2 Br

1. NaNO2/HCl
2. CuBr

Cl Cl Cl

Observaţie:
Derivaţii de bifenil B, E şi M s-au obţinut prin reacţie de arilare Negishi (pentru
B), Stille (pentru E) şi Suzuki (pentru M).

PROBLEMA 38

Identificaţi compuşii care apar în următoarea succesiune de reacţii:

OH
HC C CH2 CH3 + H2O
+ BH3 B C D
-A
OH
A

153
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH2 CHO
PBr5 KOH
E F
1 mol

cat. Pd(PPh3)2
D + F G
bazã

Formulaţi mecanismul reacţiei de obţinere a compusului G.

Soluţie:

O
O
B H
O O B H
C C
H CH2CH3
B C
(adiţie cis)

OH Br
HO B H CH2 CH
C C Br
H CH2CH3
D E
acid boronic

H H
H Br
H C C
C C
C C Z CH2CH3
H
E H

F G
trans--bromostiren 1-fenil-1,3-hexadienă

Obţinerea compusului G - reacţie Suzuki:

PPh3
CH CH Br + Pd(PPh3)2 CH CH Pd Br
PPh3
aditie oxidativã
F F'

154
_____________________ Scheme de reacţie

OH OH
- -
CH3 CH2 CH CH B + HO CH3 CH2 CH CH B OH
OH OH
D D'

PPh3
- Br-
F' + D' CH CH Pd CH CH CH2 CH3
- B(OH)3
PPh3
transfer grupã alchenil
(transmetalare)

H H
H C C
C C Z CH2CH3
- Pd(PPh3)2 E H
eliminare reductivã
G

PROBLEMA 39

Identificaţi compuşii care apar în succesiunea:

NaI Ph2S NaOH, 1 mol KOH


Br (CH2)3 Cl A B C
acetona Ag[BF4] THF DMSO

O
HBF4
D E F
(C15H14S) (C8H12O) izom.

cat. HCl
F
Et2NLi TMCS - TMCS
E G H
- Et2NH 330oC HCl
I J
izom. (C8H10O)

MCPBA 1. LiAlH4 TsCl, 1 mol KOH


F K L M N
2. H2O Py (C8H14O)

Scrieţi mecanismul transformărilor E→F, E→G→H→F, M→N, H→I.

155
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

+ +
Cl (CH2)3 I Cl (CH2)3 SPh2BF4- SPh2BF4-
A B C

O
+
O
-
SPh2 SPh2

D E F

OSiMe3

OLi OSiMe3

G H I

O O
O
OH
OH

J K L
biciclo[3.3.0]-octan-2-onă

O
OTs
OH
M N

Mecanismul transformării E→F:


H O H
+
O O
H+ + -H+ F

Mecanismul transformării E→G→H→F:

O O Si(CH3)3
-Et2NH (CH3)3Si Cl
O-Li+ SN2
H
H
-
Et2N
E G H

156
_____________________ Scheme de reacţie

O Si(CH3)3
+H+ + + Cl-
F
-TMCS

Mecanismul transformării M→N:

O
+ HO-
OTs OTs
- H2O
OH O-

M reactie Williamson N
interna
Mecanismul transformării H→I:

OSiMe3 OSiMe3 OSiMe3


330oC
I

Transformarea H→I este o transformare vinilciclopropan–ciclopentenă.

ŞTIAŢI CĂ…?

 Dimetilsulfoxidul este un lichid aprotic, polar, miscibil cu apa şi cu o gamă variată


de solvenţi organici. A fost sintetizat în premieră, în anul 1866, de către chimistul rus
Alexander Zaytsev. Este utilizat pe scară largă atât în studiul carbanionilor (acid foarte
slab, pKa=35), cât şi în sinteza organică, ca agent de oxidare blând. Dimetilsulfoxidul
penetrează foarte rapid tegumentele, astfel încât se impun precauţii speciale la
manipularea acestuia (mănuşi groase de cauciuc). Există numeroase studii, mai mult sau
mai puţin argumentate ştiinţific, potrivit cărora dimetilsulfoxidul ar fi eficace în
tratamentul afecţiunilor pielii (singur sau în combinaţie cu alte substanţe), artritei,
cancerului, etc. Totusi, FDA a aprobat utilizarea acestuia numai în tratamentul cistitei
interstitiale (CI). Dimetilsulfoxidul deuterat (DMSO-d6) este utilizat ca solvent în
spectroscopia RMN. Se obţine prin încălzirea DMSO în apă grea, în prezenţa oxidului
de calciu (catalizator bazic).
Metilsulfonilmetanul (DMSO 2), un compus înrudit cu dimetilsulfoxidul, a suscitat
un interes medical enorm, fiind comercializat în vederea tratării osteoartritei.
Eficacitatea acestei terapii nu este, totuşi, dovedită ştiinţific, astfel încât se consideră că
este nevoie de studii amănunţite pentru a cuantifica beneficiile şi riscurile asociate
acestui tratament.
 Proprieţătile fizice ale apei grele diferă sensibil de cele ale apei uşoare, datorită
diferenţei relative de masă ∆m/m dintre cei doi izotopi naturali ai hidrogenului. Apa
grea este utilizată ca moderator de neutroni în anumite tipuri de reactoare nucleare.
 Tetraclorura de titan este o halogenură metalică care are proprietatea rară de a fi
foarte volatilă. În contact cu umiditatea atmosferică, formează dioxid de titan şi acid

157
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

clorhidric. Datorită structurii moleculare, cu forţe de atracţie van der Waals, compusul
prezintă puncte de fierbere şi de topire scăzute.
 Clorura ceroasă (CeCl3) este un compus alb, solid şi higroscopic. Este foarte
solubilă în apă.
 Albert Meyers (1932-2007) a fost un chimist american, profesor emerit la
Colorado State University şi membru al Academiei Naţionale de Ştiinţe. Este cunoscut
în literatura de specialitate pentru sinteza aldehidelor prin hidroliza oxazinelor, reacţie
care îi poartă numele.
 Alexandr Porfirievici Borodin (1833-1887), a fost un compozitor, chimist şi
medic rus. Este unul dintre fondatorii şcolii naţionale ruse de muzică. Cneazul Igor este,
probabil, opera sa cea mai cunoscută. Este creditat, alături de Charles-Adolphe Würtz,
cu descoperirea reacţiei de condensare aldolică.
 Alexander William Williamson a fost un chimist englez, cunoscut îndeosebi
pentru sinteza eterilor, reacţie care-i poartă numele. A fost în două rânduri preşedintele
lui „London Chemical Society” (1863-1865 şi 1869-1871).
 Azulena, izomer al naftalinei, cristalizează în foiţe albastre- violete. Are caracter
aromatic şi, spre deosebire de naftalină, are moment de dipol. Un derivat al azulenei,
guaiazulena (1,4-dimetil-7-izopropilazulena), este utilizat în compoziţia a numeroase
produse cosmetice.
 Acidul levulic (acidul γ-cetovalerianic) se poate sintetiza din fructoză, sub
acţiunea acizilor minerali.
 Akira Suzuki (n.1930) este un chimist japonez, laureat al Premiului Nobel pentru
chimie în anul 2010. Este cunoscut în literatura de specialitate pentru reacţia acizilor
aril sau vinil-boronici cu halogenuri de aril sau vinil, catalizată de complecşi de Pd(0).
 Albert Eschenmoser (n.1925) este un important chimist organician elveţian. Iodura
de dimetilmetilidenamoniu (sare Eschenmoser) este un agent de dimetilaminometilare
cu aplicaţii vaste în chimia organică de sinteză.
 Robert H. Shapiro (1935–2004) a fost un chimist organician american, cunoscut în
literatura de specialitate pentru reacţia de descompunere a tosilhidrazonelor în prezenţa
a doi echivalenţi de bază, cu formare de alchene (reacţia Shapiro).
 Nitritul de sodiu este un aditiv alimentar (E 250) utilizat în industria alimentară
pentru a conferi preparatelor din carne un aspect plăcut, cât şi pentru caracterul de
conservant şi antioxidant. Merită menţionat faptul că nitritul de sodiu inhibă
producerea bacteriei Clostridium botulinum.
 Dimetilsulfatul este un compus chimic foarte toxic, cu potenţial efect carcinogen.
Este un agent de metilare al adeninei din ADN.
 Acidul fluorhidric se păstrează în sticle de plastic (solubilizează sticla). Este foarte
coroziv şi penetrează relativ rapid tegumentele. Odată ce a fost absorbit prin piele,
reacţionează cu cationii Ca2+ şi Mg2+, ducând la hipocalcemie şi, în final, la stop
cardiorespirator. Gluconatul de calciu este antidotul cel mai utilizat în cazul intoxicaţiei
cu acid fluorhidric.
 Robert Robinson (1886-1975) a fost un chimist organician englez, laureat al
Premiului Nobel pentru chimie în anul 1947.
 Geraniolul este unul dintre aditivii care se introduc în ţigarete pentru îmbunătăţirea
aromei.

158
_____________________ Scheme de reacţie

BIBLIOGRAFIE
1. C. D. Neniţescu, „Chimie organică”, vol. I + II, ediţia a VIII-a, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1980
2. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, “Organic Chemistry”, Oxford
University Press, 2001
3. J. J. Li, “Name Reactions: A Colection of Detailed Reaction Mechanisms”, Third
Edition, Springer, 2005
4. J. J. Li, E. J. Corey, “Name Reactions in Heterociclic Chemistry”, Wiley & Sons:
Hoboken, NJ, 2005
5. L. Kurti, B. Czako, “Strategic Applications of Named Reactions in Organic
Synthesis”, Elsevier, 2005
6. S. K. Russell, E. Lobkovsky, P. J. Chirik, J. Amer. Chem. Soc., 133, 8858-8861, 2011
7. M. Stiles, A. J. Sisti, J. Org. Chem., 25, 1691, 1960
8. Org. Synth. Coll. Vol.V, 46, 1975
9. K. Murataka, M. Natsume, Het., 31, 683, 1990
10. H. Stetter, Chem. Ber., 85, 61, 1952; H. Stetter, Chem. Ber., 87, 869, 1954; H. Stetter,
Chem. Ber., 90, 2928, 1957
11. D. Todd, Org. React., 4, 378, 1948
12. R. A. Weerman, Ann., 401, 1, 1913
13. Org. Synth. Coll. Vol.VI, 1037, 1988
14. M. J. Schlatler, JACS, 76, 4952, 1954
15. R.Fuson, JOC, 12, 587, 1947
16. M. Tashiro, T. Yamato, Synthesis, 435, 1978
17. H. J. Bestmann, Ann., 768, 3, 1968
18. M. Tashiro, T. Yamato, Org.Prep.Proced.Int., 10, 143, 1978
19. P. Wyatt, S. Warren, Organic Synthesis: Strategy and Control, John Wiley & Sons,
2007
20. T. Shinmyozu, T. Inazu, T.Yoshino, Chem.Lett., 1319, 1978
21. P.S. Wharton, D.H. Bohlen, J. Org. Chem., 26, 3615, 1961
22. E.-I. Negishi, A. O. King, N. Okukado, J.Org.Chem., 42, 1821, 1977
23. V. Farina, J. Org. Chem., 58, 5434, 1993
24. J. K. Stille, J. Org. Chem. Soc., 109, 5478, 1987
25. T. Watanabe, A. Suzuki, Synlett, 207, 1992
26. G. Marck, A. Villiger, R. Buchecker, Tetrahedron Lettt., 35, 3277, 1994
27. R. H. Shapiro, J. H. Duncan, J. C. Clopton, J. Am. Chem. Soc., 89, 471–472, 1967;
R. H. Shapiro, J. H. Duncan, J. C. Clopton, J. Am. Chem. Soc., 89, 5734, 1967
28. R. H. Shapiro, Org. React., 23, 405, 1976
29. W. S. Rapson, R. Robinson, J. Chem. Soc., 1285-1288, 1935
30. R. E. Gawley, Synthesis, 12, 777–794, 1976
31. M. E. Yung, A. Maderna, Tetrahedron Letters, 46(30), 5057-5061, 2005
32. G. R. Krow, Org. React., 43, 251, 1993
33. P. A. S Smith, D. R. Baer, Org. React., 11, 157, 1960
34. Org. Synth. Coll. Vol.VI, 364, 1988
35. B. M. Trost, B. Bogdanowicz, J. Amer. Chem. Soc., 95, 289, 5311-5321, 1973
36. B. M. Trost, Acc. Chem. Res., 7, 85, 1974
37. J. E. Baldwin, Chem. Res., 103, 1197, 2003

159
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

38. http://people.ccmr.cornell.edu/~cober/complete.chemical.hygiene.plan.2000.pdf
39. http://www.chem.wisc.edu/areas/reich/pkatable/
40. http://www.cancer.org/treatment/treatmentsandsideeffects/complementaryandalterna
tivemedicine/pharmacologicalandbiologicaltreatment/dmso
41. W.W Epstein, F.W. Sweat, “Dimethyl Sulfoxide Oxidations”, Chemical Reviews,
67 (3): 247–260, 1967
42. T.T.Tidwel, “Oxidation of Alcohols by Activated Dimethyl Sulfoxide and Related
Reactions: An Update”, Synthesis, 10: 857-870, 1990
43. http://www.mayoclinic.com/health/drug-information/DR600543
44. I. G. Murgulescu, „Introducere în chimia fizică, vol.I, Atomi. Molecule. Legătura
chimică”, Editura Academiei RSR, București, 1976
45. http://www.mayoclinic.com/health/msm/AN00560
46. http://medicamente.romedic.ro/msm-90-capsule
47. http://en.wikipedia.org/wiki/Methylsulfonylmethane
48. FDA Center for Food Safety and Applied Nutrition, “Warning letter to Karl Loren,
Vibrant Life/B&B International”, 2000
49. http://en.wikipedia.org/wiki/Titanium_tetrachloride
50. S. S. Zumdahl, “Chemical Principles 6th Ed.”, Houghton Mifflin Company, 2009
51. http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient_details.php?ingredient_id=1483
52. http://en.wikipedia.org/wiki/Eschenmoser%27s_salt
53. http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_H._Shapiro
54. R. Stan, „Produşi de sinteză de uz alimentar”, Ed. Printech, 2002
55. http://ntp.niehs.nih.gov/ntp/roc/twelfth/profiles/DimethylSulfate.pdf
56. M. S. el Saadi, A. H. Hall, P. K. Hall, B. S. Riggs, W.L.Augenstein, B.H. Rumack,
“Hydrofluoric acid dermal exposure”, Veterinary and Human Toxicology, 31 (3), 243,
1989
57. http://ro.wikipedia.org/wiki/Robert_Robinson
58. http://en.wikipedia.org/wiki/Geraniol
59. I. Roblin, M. Urban, D. Flicoteau, C. Martin, D. Pradeau, “Topical treatment of
experimental hydrofluoric acid skin burns by 2.5% calcium gluconate”, J. Burn. Care
Res., 27 (6), 889-894, 2006

160
CAPITOLUL 3

MECANISME DE REACŢIE

“In general, the mechanism of a reaction can neither be directly


observed, nor can it be deduced with absolute certainty on purely
experimental grounds. It would be nice if the world were that simple.
But it isn't. We are not convinced either that femtosecond spectroscopy,
an incredibly fast and beautiful way of observing nature, will give the
requisite mechanistic answers. The mechanism of a reaction is a logical
construction based on a perforce limited set of experimental facts, which
are then interpreted by human beings in the framework of current,
fashionable and ephemeral theoretical models. And it is logic, with its
laws and rules, that makes it possible to arrange observations in
harmony with relevant concepts and hypotheses.”

Ockham's Razor and Chemistry


Roald Hoffmann, Vladimir I. Minkin, Barry K. Carpenter
International Journal for Philosophy of Chemistry, Vol. 3, 3-28, 1997

PROBLEMA 1

Formulaţi mecanismul reacţiei:

H+
A(C9H13N) + R CHO R = alchil, aril
N
CH3
R
B
derivat de tetrahidroizochinolină

Compusul A are următoarele caracteristici spectrale:


Compus IR,  (cm-1) 1
H-RMN, ppm), CDCl3
7,32-7,14 2,84-2,79 2,42 1,17*
A
3280 multiplet multiplet singlet
(C9H13N)
5H 4H 3H 1H
*- Semnal larg care dispare la adăugare de D2O
Propuneţi o sinteză pentru compusul A.
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

A: N-metil-2-feniletilamina
NH CH3

Mecanism:
+A
R CH O + H+ R CH OH R CH OH

1. - H+ SEi
NH CH3 N CH3 B
2. H+; - H2O - H+
HO CH CH
R R

Retrosinteza compusului A:

C6H5 CH2 CH2 NH CH3 C6H5 CH2 CH2 N CH2

C6H5 CH2 CH2 NH2 C6H5 CH2 C N C6H5 CH2 Cl


fenilacetonitril

PROBLEMA 2

Prin oxidarea norbornadienei cu acid peracetic s-a obţinut aldehida biciclică 1:

CH3CO3H H

CHO
CH2Cl2, 20oC
1
Formulaţi mecanismul de reacţie.

Soluţie:

Iniţial are loc epoxidarea alchenei (reacţie concertată):

CH3
O C
O O + CH3 CO2H
H
O

162
_____________________ Mecanisme de reacţie

Urmează deschiderea epoxidului în mediu acid:

H
+ H+
OH
+ +
O O
H

O H CHO
- H+
1

PROBLEMA 3
Formulaţi mecanismul izomerizării:

H2SO4, 50%
B

H3C CH3
A

Compusul B are următoarele caracteristici:


Compus IR,  (cm-1) 1


H-RMN, ppm), CDCl3
(CCl4)
6,98 6,64 6,56 4,70* 2,20 2,18
3262
dublet dublet dd singlet singlet singlet
2955
B 1H 1H 1H 1H
2925
J=10Hz J=3Hz J=10Hz,
2866
J=3Hz
*- Semnal care dispare la adăugare de D2O

Propuneţi metode de sinteză pentru compuşii A şi B.


Soluţie:
OH

B: 3,4-xilenol
6.98 CH3
CH3

163
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Mecanism:
OH
O OH OH

+ H+ ~CH3:- H - H+
B
CH3
CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3

Retrosinteza compusului A:
O O
HOCH2 CH2OH

OCH CHO CH3 CH3


CH3 CH3 D
CH3 CH3
C
HOCH2 CHO H CHO
+ CH2O
CH3 CH3 CH3 CH3
E aldehidă izobutirică

Prepararea decurge astfel: aldehida izobutirică se condensează cu formaldehidă în


exces, în prezenţă de baze. În aceste condiţii, aldolul E se reduce la diolul D (reacţie
Cannizzaro). Oxidarea la dialdehidă se face cu PCC în CH2Cl2.

Retrosinteza compusului B:
OH NH2 NO2

CH3 CH3 CH3 CH3


CH3 CH3 CH3 CH3

PROBLEMA 4

Explicaţi următoarele rearanjări ale dienonelor:

O OH

TFA

C6H5
CH3 C6H5
CH3

164
_____________________ Mecanisme de reacţie

O OH

TFA

COOEt
EtOOC C6H5
C6H5

Soluţie:

-
 în primul caz viteza de migrare a grupei C6H5 este mai mare
 în cel de al doilea caz:
OH
-
~ C6H5
carbocation destabilizat
H
de gruparea ester (ef -I)
OH
C6H5
COOEt

OH
EtOOC C6H5
carbocation stabil
H
COOEt
C6H5

PROBLEMA 5

Formulaţi izomerizarea dienonei următoare, marcată cu 13C (la atomul indicat cu *):

CH3
*
H+
?
Ac2O
O

Soluţie:

CH3 CH3
* * CH3
+
H ~C -
*
Ac2O
O HO AcO
H

165
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH3 CH3
CH3
~C -
* +
-H+ AcO * AcO
AcO
*
50% 50%

În cationul spiranic, datorită simetriei, se pot produce două migrări Wagner-


Meerwein.

PROBLEMA 6

Explicaţi rezultatele de mai jos, obţinute la izomerizarea spirolactonei A:

O O
O CF3COOH
O O
H2SO4 50% (CF3CO)2O
O
η = 88% H2SO4
η = 86%
HO
OH
O
B A C

Soluţie:

O ~O:-
B
O
+
A + H +

~C:-
C
OH

În mediu de acid sulfuric se produce migrarea oxigenului, iar în TFA migrarea


carbonului.

PROBLEMA 7

În schema următoare se prezintă sinteza Bucherer (1929) a sistemului carbazolic:

166
_____________________ Mecanisme de reacţie

1. NaHSO3 / H2O 2
+ N
2. H+ 1
H2N HN H
X

4
1. NaHSO3 / H2O
+ 3
2. H+
X H2N HN N
H
X= -OH, -NH2
Formulaţi mecanismul acestor reacţii.

Soluţie:

OH O + NaHSO OH
+_ H+ 3

taut. A1.4

-naftol SO3Na

NH2 NH
O N NH
C6H5NHNH2 [3,3]
- H2O

SO3Na SO3Na SO3Na

fenilhidrazonă

NH NH2
H
NH NH NH
AN
NH2

SO3Na SO3Na SO3Na

167
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

H
NH NH NH
+ 4
+H - NH4
NH3
H 3

SO3Na SO3Na

OH O OH

_ H+
+ + NaHSO3

taut. A1.4
SO3Na
-naftol

H H
N N
O N HN

C6H5NHNH2 [3,3]
- H2O
SO3Na SO3Na SO3Na

fenilhidrazonă

H2N
NH HN
H2N
AN + H+
H
SO3Na SO3Na

HN HN HN
H3N
- NH4
H
SO3Na SO3Na
H

Mecanismul este asemănător cu cel de la sinteza Emil Fischer a indolului din


fenilhidrazone.

168
_____________________ Mecanisme de reacţie

PROBLEMA 8

Formulaţi mecanismul reacţiei de ciclizare:


O
CH3 O
H+
CH3 C CH2 C CH CH2 CH3
OH O
CH3
A 2,2-dimetiltetrahidro-4H-piran-4-onă

Propuneţi o sinteză a materiei prime.

Soluţie:
O H O H
CH2 C
H+ aditie - H+
H3C C CH CH3
A
H3C O H2C Michael O+
CH3
H H

OH O

taut.
CH3 CH3
O O
CH3 CH3

Retrosinteza alcoolului:

CH3 O O
CH3 C CH2 C CH CH2 EtOOC CH2 C CH CH2
OH B

O O
EtO C OEt + CH3 C CH CH2 CH3 C CH3 + CH2O
O MVC

Esterul B se formează în urma reacţiei de condensare Claisen a metil vinil cetonei


cu carbonatul de dietil. După protejarea grupei carbonil prin acetalizare cu etilenglicol,
urmează reacţia grupei esterice cu doi moli de CH3MgBr.

169
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 9

Formulaţi mecanismul următoarelor transformări:

CH2 NH2 OH

NaNO2/ HCl
(a)

O
HO CH2 NH2
NaNO2/ HCl
(b)

(a)
rearanjare Demjanov, 1900
(b)
rearanjare Tiffeneau- Demjanov, 1937

Soluţie:

+ H+
NaNO2 + HCl HONO NO
- H2O
- H+
R CH2 NH2 + NO R CH2 NH N O
H
taut. + H+
R CH2 NH N O R CH2 N N OH
- H2O
nitrozoamină

R CH2 N N R CH2

După formarea carbocationului au loc următoarele rearanjări:

CH2 OH

- + H2O
~C
- H+
rearanjare Wagner-Meerwein

170
_____________________ Mecanisme de reacţie

OH O
HO CH2
- - H+
~C

rearanjare Wagner-Meerwein

PROBLEMA 10

Reacţia alchenelor cu paraformaldehidă, catalizată de acizi protici (H2SO4, HCl,


TsOH) sau acizi Lewis (BF3, AlCl3, ZnCl2), este cunoscută în literatura de specialitate
ca reacţia Prins. Formulaţi mecanismul reacţiilor următoare:

O O1
3
(CH2O)n
a)
H2SO4 dil. A

4-fenil-1,3-dioxan

CH3
CH3
C6H5 CH3 CH3
CH3 C6H5 CHO CH3 C C
b) C CH CH3 + CH
H2SO4 dil. O O 3 CH C6H5
CH3
OH
C6H5
B C

Soluţie:

+ C6H5 CH CH2
a) CH2 O + H+ CH2 OH C6H5 CH CH2 CH2 OH

CH2
+ CH2 O C6H5 CH CH2 - H+
A
O OH
CH2

171
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH3 H
CH3 H - H+
b) C C + C6H5 CH OH C C CH3 C
CH3 CH3 CH3 CH C6H5
OH
C6H5 CHO
CH3 CH3
CH3 C CH
- H+
O CH C6H5 B
CH OH
C6H5

PROBLEMA 11

Formulaţi mecanismul fiecărei etape din succesiunea:

OH O Cl NaOH
CH3CHO CH
HCl CH3 O
35oC
2-feniletanol
CH3

Soluţie:

H+ C6H5 CH2 CH2 OH


CH3 CH O CH3 CH O H

- H+ + H+
CH3 CH OH CH3 CH OH CH3 CH OH2
H O CH2 CH2 C6H5 O CH2 CH2 C6H5 O CH2 CH2 C6H5

CH3 CH CH3 CH
O CH2 CH2 C6H5 O CH2 CH2 C6H5
1

SEi + HO-
O O - H2O O
H
CH3 CH3 CH3

172
_____________________ Mecanisme de reacţie

O Cl
+ Cl- CH
1
CH3

PROBLEMA 12

Formulaţi mecanismul următoarei transformări:

H H
+ CH3CO3H
A (C6H8O) CH3 CH3 η = 9 7 %
- CH3CO2H O O

Pentru compusul A dispunem de următoarele date spectrale:


1 13
Compus H-RMN, ppm), CDCl3 C-RMN, ppm), CDCl3
A 5,8 2,2
150,2 106,0 13,4
(C6H8O) singlet singlet

Propuneţi o sinteză a produsului de reacţie (3-hexen-2,5-dionă). Scrieţi reacţia


acesteia cu CH3MgBr în prezenţă de CuI, urmată de încălzirea cu P2O5.

Soluţie:

5,8 (106,0)

(150,2) A: 2,5-dimetilfuran
CH3 O CH3 13,4

+ CH3CO3H
O O-
CH3 O CH3 - CH3CO2H CH3 O CH3 CH3 O CH3

CH3
CH3MgBr
CH3 CH3 CH3 CH3
O O CuI O O

173
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH3
P2O5
- 2 H2O
CH3 O CH3

Prepararea endionei:
O O
4 CH3Li
1. HOOC CH CH COOH CH3 C CH CH C CH3

NaO ONa
1. H2O
2. 2 CH3 CHO + NaC CNa CH3 CH C C CH CH3
2. H2/Pd/Pb2+
HO OH O O
MnO2
CH3 CH CH CH CH CH3 CH3 C CH CH C CH3

PROBLEMA 13

Formulaţi mecanismul transformării B → C din succesiunea de mai jos:

oxidare TsCl (1 mol) CaCO3


CH2 A B C (C7H12O)
Baeyer Py

Compusul C prezintă următoarele date spectrale:

 1
Compus IR,  (cm-1) H-RMN, ppm), CDCl3

C 2,49 1,89-1,49
1702
(C7H12O) triplet multiplet

Obţineţi alchena de mai sus.

Soluţie:

CH2 OH CH2 OTs


O
OH OH
2,49
A B C

174
_____________________ Mecanisme de reacţie

CH2 OTs + B: CH2 OTs


O
OH - B+H O- - TsO-

Prepararea alchenei:

1. O + CH3Br ; reactie Wittig

CH3
2. CH2OH CH2Cl CH2 N
CH3

CH3
H2O2 toC
CH2 N CH3 CH2 + (CH3)2N OH
-
O

Sau alte variante:

S
1. NaOH
CH2 OH CH2 O C S Me
2. CS2
3. CH3I xantogenat

toC
CH2 + COS + CH3SH (reactie Ciugaev)

PROBLEMA 14

Formulaţi mecanismele transformărilor:

O MgBr2 Ph
a) CH CH O
Ph Ph Ph
CH3
1. CH3Li
2. H2O
OH
b) O

1. CH3MgBr
CH CH3
2. H2O
OH

175
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

a) Izomerizare de epoxid în prezenţa de acid Lewis:

+ MgBr2 O MgBr
O + - MgBr+ Ph
(a)
CH CH O
Ph Ph - Br- ~Ph- Ph
Ph Ph
(a)
migrare Wagner-Meerwein
b) Prin adiţia nucleofilă se obţine trans-2-metilciclohexanolul. În prezenţa
compuşilor Grignard are loc rearanjarea epoxidului:

O MgBr
CH3MgBr - MgBr+
O O MgBr
- CH3- (a)
~C
-

+ CH3- H2O
CHO CH CH3 CH CH3
-
O OH

(a)
migrare Wagner-Meerwein

PROBLEMA 15

Formulaţi mecanismul reacţiei de transformare a unui alcool (primar, secundar,


terţiar) în nitril:
1. TMCS (2 moli)
R OH R CN
2. NaCN/DMF

Mai jos sunt prezentate câteva variante ale acestei transformări:

C6H5 CH2 OH C6H5 CH2 CN η = 90%

(CH3)3C OH (CH3)3C CN η = 64%

CH3 CH3
η = 80%
OH CN

176
_____________________ Mecanisme de reacţie

Soluţie:

SN + Me3Si Cl SiMe3
R O + Me3Si Cl R O SiMe3 R O Cl
SN SiMe3
H

SiMe3 SN2 SiMe3


NC + R O NC R + O
SiMe3 SiMe3

Dimetilformamida şi alţi solvenţi aprotici polari favorizează reacţiile de


substituţie nucleofilă.

PROBLEMA 16
Formulaţi mecanismul următoarei reacţii:
OH
EtOOC
220oC
+
NH2 O N
1 derivat de chinolină
Cum se obţine esterul β-cetonic 1?

Soluţie:

EtOOC
EtOOC
+
NH2 O NH2
O

EtOOC EtOOC
H2O taut.

NH N
OH
bază Schiff
OEt
HO C închidere HO OEt
electrociclică - EtOH

N N

177
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

O O OH
H
taut. taut.

N N N
H

Compusul 1 se obţine prin condensare Dieckmann din ester adipic în prezenţă de


EtONa.

PROBLEMA 17

Reacţia unui alcool terţiar (sau alchenă) cu un nitril (catalizată de H2SO4) duce la
N-terţ-alchilamide. Prin hidroliza acestora se obţin t-alchilamine (reacţie Ritter, 1948):

O
1
H2SO4
R3C OH + R C N R3C NH C R1
amidă

H2O
R3C NH2 + R1 COOH

R: alchil,
R1: H, alchil, aril
Formulaţi mecanismul acestei reacţii.
Formulaţi, de asemenea, mecanismele reacţiilor:

CH3 1. KCN/H2SO4 CH3


a) η =70%
OH 2. H2O NH2

CH3 CH3
CH 1. KCN/H2SO4
b) OH NH2 η =45%
2. H2O

Soluţie:

+
- H2O +
R1 C N + H2O
R3C OH + H R3 C R3C N C R1
- H+

178
_____________________ Mecanisme de reacţie

OH O
taut
1
R3 C N C R R3C NH C R1

CH3 H+ CH3 H C N CH3 H2O


a) OH N CH
H2O

CH3 CH3 H2O CH3


N CH N CH O NH2 + HCOOH
H
OH

CH3 CH3
CH +H+ CH CH3 1. HCN
b) OH
(a)
-H2O 2. H2O

CH3 CH3
H2O
NH CHO NH2 + HCOOH

(a)
migrare Wagner-Meerwein

PROBLEMA 18

Formulaţi mecanismul transformării:


CH3
C N
7
N
1. HBF4 Cl 1
+
2. -H2
Cl
A
OMe
OMe
derivat de izochinolinã

179
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

Cl N
+H
C N
Cl

OMe
OMe

N - H2 N
SE

- H+

OMe OMe
B

Compusul B (derivat de 3,4–dihidroizochinolină) se formează printr-o reacţie


Ritter.

PROBLEMA 19
Succesiunea următoare descrie sinteza inelului pirolic pornind de la cetoxime
(Trofimov, 1980):

R2 R2
CH2 N2H OH . HCl CH2 C2H2(10 atm)
C Na2CO3 C OH NaOH/DMSO
R1 O R1 N
100oC

R2 R2
+
1
R N R1 N
H CH CH2
1 2
R : alchil, aril; R : H, alchil, aril.

180
_____________________ Mecanisme de reacţie

Formulaţi un mecanism de reacţie. Preparaţi prin reacţie Trofimov:

a) 2-fenil-3-metilpirol

c)

b) 2-α-piridilpirol N
H

Soluţie:

R2 R2
CH2 C2H2 CH2 taut.
C OH KOH/DMSO C O CH CH2
R1 N R1 N
o-vinilderivat

R2 R2 R2
CH [3.3] CH CH2 taut. C CH2
C O CH CH2 C CH O C CH O
R1 N R1 NH R1 NH2
H
R2 R2
- H2O aromatizare

R1 N R1 N
H
Materiile prime pentru prepararea pirolilor sunt:

a) propiofenona Ph CO CH2 CH3


O


c) -tetralonă

b) -acetilpiridina C CH3
N O

PROBLEMA 20
Formulaţi mecanismul reacţia Corey-Fuchs (1972), prin care o aldehidă se
transformă într-o alchină marginală, cu un atom de carbon suplimentar. Succesiunea de
etape este următoarea:

CBr4, Ph3P R Br 1. 2 n-BuLi


R CH O C C R C C H
+
Zn H Br 2. H

181
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:

SN2
Br3C Br + PPh3 Br3C + Br PPh3

Br
Br C PPh3
Br PPh3 SN2 Br C PPh3 - Br2 Br R CH O
Br3C:- Br (a) Br reactie Wittig
Br- C PPh3
Br

Br
Br C PPh3 Ph3P O Br n-BuLi; E2
R CH C R C C Br
R C O Br - n-BuH; - LiBr
H

+ n-BuLi (b) H+
R C C Li R C C H
- n-BuBr

(a)
Br2 este preluat de Zn
(b)
reacţie de schimb halogen-metal

PROBLEMA 21
Formulaţi mecanismele celor două etape de oxidare a unui alcool primar la aldehidă:
Ts Cl DMSO
R CH2 OH R CH2 O Ts R CHO + Me2S + TsOH
Py NaHCO3

Soluţie:

SN
N + Ts Cl Ts N + Cl-

Ts
SN2 -H+
R CH2 O + Ts N R CH2 O H R CH2 O Ts
-Py
H

182
_____________________ Mecanisme de reacţie

R R
Me SN2 Me
-
S O + CH2 OTs S O CH2 + TsO-
Me Me

R - R
Me + HCO3 Me
S O CH S + O CH
Me - H2CO3 Me
H

PROBLEMA 22

Formulaţi structurile şi mecanismul de reacţie pentru succesiunea:

toluen cat. H2SO4


A(C8H11N) + B(C4H8O3) D
reflux N

CH3
Compusul A prezintă următoarele date spectrale:
 1
Compus IR,  (cm-1) H-RMN, ppm), CDCl3
7,48-7,04 4,06 1,56* 1,36
A 3367
multiplet cuartet singlet dublet
(C8H11N) 3267
5H 1H 2H 3H
*- Semnal care dispare la adăugare de D2O

Materia primă B se obţine prin ozonizarea şi descompunerea reductivă a


compusului C (C5H10O 2), care este caracterizat de următoarele date spectrale:
1
Compus H-RMN, ppm), CDCl3
5,77 5,42 5,32 4,76 3,33
C multiplet multiplet multiplet dublet singlet
(C5H10O2) 1H 1H 1H 1H 6H

Soluţie:

OCH3
CH CH3 O CH CH
OCH3
NH2
A B

183
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

OCH3
OCH3 CH CH
CH2 CH CH OCH3
N
OCH3
CH3
C (acetalul acroleinei) D (bază Schiff)

OCH3
OCH3 CH
CH CH + H+ CH SEi
OCH3
N - CH3OH N - H+

CH3 CH3

H
H OCH3 H + OCH
3
+
+H - H+

N N - CH3OH N

CH3 H CH3 H CH3

PROBLEMA 23

Reacţia de esterificare dintre un acid carboxilic şi un alcool poate avea loc în


prezentă de DCC (diciclohexilcarbodiimidă) şi DMAP (γ-dimetilaminopiridină).
Formulaţi mecanismul acestei esterificări, descoperită de Steglich (1978):

O
O + DCC; - DCU
1 R C
R C + R OH
cat DMAP O R1
OH
1 2 3

Soluţie:

Adiţia acidului carboxilic la DCC:

184
_____________________ Mecanisme de reacţie

N C N N C NH
O C R
OH O
R C
1 O

NMe2

NMe2

N
+ N C NH
N+ O
O C R
4 5

NMe2
O - H+
+
1 1
+ R OH DMAP + R C O R 3
N+ 2 H
O C R
4

+ H+
N C NH NH CO NH
O
5 DCU (diciclohexiluree)

PROBLEMA 24

Condensarea Darzens (1904) este reacţia dintre compuşii carbonilici şi esteri α-cloruraţi,
în prezenţă de baze. Formulaţi structurile compuşilor care intervin în succesiunea:

EtO H2O
O + A B (C10H16O3) C (C7H12O)
cat H+

185
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Caracteristici spectrale:
 1
Compus IR,  (cm-1) H-RMN, ppm), CDCl3

A 4,52 4,06 1,31


1760
(C4H7ClO2) cuartet singlet triplet
2856 9,61 2,22 1,77 1,62-1,06
C
2809 dublet multiplet multiplet multiplet
(C7H12O)
1727 1H 1H 4H 6H

Scrieţi şi mecanismul de reacţie al fiecărei etape.

Soluţie:

H
Cl CH2 COOEt CHO
O COOEt
A B C

Mecanism:
O
+ EtO
Cl CH2 COOEt Cl CH COOEt
EtOH AN

Cl H
Cl
CH COOEt
O- SNi O COOEt
B

H + H2O H
B + H+ OH
C - EtOH COOH
O O
OEt
- H+ H - CO2 - H+
O CH OH C
+ H+ O C + H+
O-
H

PROBLEMA 25

Formarea alenelor din alchene prin succesiunea de mai jos este cunoscută în
literatură ca sinteza Doering-LaFlamme(1958):

186
_____________________ Mecanisme de reacţie

R1 R3 HCX3 baza R1 R3 X: Cl, Br


C C A C C C
R2 R4 t-BuOK R2 R4 baza: RMgX, MeLi, BuLi

Formulaţi mecanismele de reacţie.

Soluţie:

t-BuOK
H CBr3 [ CBr2]
- KBr
- t-BuOK

R1 R3 R1 R3
C C + [ CBr2] C C
R 2
R 4 R2 R4
Br Br
A

R1 R3 R1 R3
- MeBr - LiBr R1 R3
C C
A + MeLi R2 R4 C C C C C
R2 C R4 R 2
R4
Li Br

PROBLEMA 26

Completaţi structurile din succesiunea:

CHBr3 / KOH MeLi +2 [C]


A B D
Ph CH2 NEt3 ] Cl- / CH2Cl2 Et2O

Compusul nestabil C se obţine din N-nitrozo-N-ciclopropiluree cu metoxid de sodiu.

Soluţie:

O
NO N H2NCOOMe
N C NH2 +
N C NH2 + MeO
N N
O O OMe
O-
H

187
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

N N - N2
-
O
- HO-
H
C (carbenă)

Br Br
A B C ([8] triangulan)

PROBLEMA 27

Formulaţi mecanismul următoarei reacţii:

CH O O
EtO-
+ Cl CH2 C C6H5
C6H5
OH O C
O
aldehidă salicilică clorură de fenacil 2-benzoilcumaronă
(-cloroacetofenonă) (2-benzoilbenzofuran)

Soluţie:

CH O CH O
- EtOH Cl CH2 CO C6H5
-
+ EtO
SN2
OH O-

CH O CH O
+ EtO- ANi
- EtOH
O CH2 C C6H5 O CH C C6H5
O O

188
_____________________ Mecanisme de reacţie

O- OH
+ EtOH + EtO-
-
C6H5 - EtO C6H5
O C O C - EtOH
H H - HO-
O O

C6H5
O C
O

PROBLEMA 28

Formulaţi mecanismul următoarelor reacţii:

CH2 CH3 CH2 CH3

HF / BF3
a) 2 + o,m,p

CH2 CH3

CH3 CH3
CH3
HBr / AlBr3
b)
CH3

CH3 CH3

HBr / AlBr3
c)
CH3
CH3

Soluţie:

HF + BF3 H+ [BF4]
HBr + AlBr3 H+ [AlBr4]

189
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH2 CH3 CH CH3

+ H+ C6H5 CH2 CH3 H


a)
- H2 CH3 CH2 CH
A CH3

-
H
CH
CH3 CH2 CH CH3 CH2
CH3
CH3

CH2 CH3

C6H5 CH2 CH3


+ A

CH2 CH3

CH3 CH3 CH3 CH3


H -
CH3 + H+ ~ CH3: - H+
b) CH3 H

CH3 CH3

CH3 CH3 CH3 CH3

+ H+ ~ CH3:- - H+
c) H

CH3 CH3
H CH3
CH3

PROBLEMA 29
Formulaţi mecanismul ciclizării Hundsdiecker:
Br CH2 CH2 COOEt Na2CO3 CH2 CH COOEt 1. H2O CH2 CH2
(CH2)n C (CH2)n C 2. toC (CH2)n C
O O O
n=1,2,….

Obţineţi bromoesterul necesar sintezei ciclobutanonei, respectiv ciclopentanonei.

190
_____________________ Mecanisme de reacţie

Soluţie:

CO32-
H
Br CH2 CH COOEt - HCO3- CH2 CH COOEt
-
(CH2)n C - Br SNi (CH2)n C
O O
Obţinerea derivatului bromurat necesar sintezei butanonei (n=1):

Acilarea esterului malonic în prezenţă de Mg:


COOEt Mg EtOOC COOEt 2 CH2 CH COCl
CH2 CH Mg CH
COOEt EtOOC COOEt - MgCl2
1
COOEt 1. KOH (1mol)
CH2 CH C CH CH2 CH C CH2 COOEt
+
O COOEt 2. H , -CO2 O
O
HBr
Br CH2 CH2 C CH2 COOEt

Obţinerea derivatului bromurat necesar Br CH2 CH2 CH2 C CH2 COOEt


sintezei ciclopentanonei (n=2): O

H 2O O SOCl2
HO COOH
O O O O (CH2)3 COOH
γ-butirolactonă
+1

O O (CH2)3 COCl O O (CH2)3 CO CH(COOEt)2

1. KOH (1mol)

2. H+, -CO2 O O (CH2)3 CO CH2 COOEt

HBr
+ Br (CH2)3 CO CH2 COOEt
O
ester 6-bromo-3-oxocapronic (hexanoic)

191
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 30
Prin reacţia alcoolului propargilic 1 cu tetrabromometan şi trifenilfosfină (reacţie
Appel, 1971), s-au obţinut următoarele rezultate:
R C C CH R1
2
CBr4 Br
R C C CH R1 +
Ph3P Br
OH 3
1 R C C CH R1
R, R1 = alchil, aril
Dacă R1=aril, se formează numai alena 2; când R1=alchil rezultă bromura de
propargil 3.
Formulaţi mecanismul de reacţie.
Soluţie:
Ph3P + Br CBr3 Ph3PBr + CBr3
4
1 + CBr3 R C C CH R1 + HCBr3
O
5
Br
SN2
R C C CH R1 3
O PPh3
1
R C C CH R + Ph3P Br
O Br
SN2'
5 4 R C C CH R1 2
O PPh3

PROBLEMA 31

Inelul 1,2,4-triazo1ic 1 se poate obţine prin reacţia hidrazinei 2 cu imida 3 (metoda


Einhorn-Brunner, 1905):
R
4
NH C R NH2 N
R C O + NH N
R1 R N
O
R1
3 2 1

Formulaţi mecanismul de reacţie. Preparaţi diacetimida.

192
_____________________ Mecanisme de reacţie

Soluţie:

O O OH
NH C R NH C R NH C R
R C NH2 R C NH2 R C NH
1
O NH R1 O NH R O NH R1

R
N C R N C
- H2O - H2O
R C NH R C N 1
1
N H
O NH R HO
R1

benzen
CH3 CO NH2 + CH3 COX CH3 CO NH CO CH3
reflux
X = Cl, -O-CO-CH3

PROBLEMA 32

Formulaţi mecanismul următoarei rearanjări (M. Julia, S. Julia, S. Johnson):

R HBr
Br CH2 CH2 C CH CH2 OH

O R
A derivat bromurat homoalilic

Soluţie:

Br

R R
+ H+ Br CH2 CH2 C CH CH2OH
O O R
H

193
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 33

Scrieţi rearanjarea Julia-Johnson pentru compusul F, obţinut prin succesiunea:

1. NaH
+ 2. (EtO)2CO
CH2O, H +B
CH3 CH2 C CH3 A C D
- H2O - DMSO 3. C6H5 CH2 Cl
O

+ H2O 1. LiAlH4 HBr


E F G
- EtOH, - CO2 2. H2O

Soluţie:

CH3 O
A: CH2 C CO CH3 B: CH2 S(CH3)2 sulfilida Corey
+

CH3 CH3
C: CH2 C CO CH3 D: CH2 C CO CH CH2 C6H5
CH2 CH2 COOEt

CH3 CH3
E: CH2 C CO CH2 CH2 C6H5 F: CH2 C CH CH2 CH2 C6H5

CH2 CH2 OH

CH3
G: Br CH2 CH2 C CH CH2 CH2 C6H5

PROBLEMA 34

Formulaţi mecanismele celor două reacţii ale benzoinei 1 cu nitrili şi respectiv


amine aromatice:

194
_____________________ Mecanisme de reacţie

Ph
R C N N
oxazol
OH cat. H2SO4
Ph Ph O R
CH
2
C
Ph O NH2 Ph
1 indol
cat. ZnCl2
Ph N
H
3
R: H, alchil, C6H5

Soluţie:
R C N + H+ R C NH R C NH
4
O
O OH+
Ph CH C Ph
1. AN Ph CH C Ph +H+ Ph CH C Ph
HO 1
O O
2. - H+ C NH
R C NH C NH
R R
4

OH H OH2
AN Ph CH C Ph - H+ Ph C C Ph - H2O
2
O N H +H+ O N - H+
C C
R R
O OH+ HO Ph
+H+ - H2O C
Ph CH C Ph Ph CH C Ph
- H+ C
OH 1 OH NH Ph
NH2
Ph

O Ph HO Ph
taut. +H+ SEi

NH Ph NH Ph

OH OH2
+
Ph +H Ph - H2O
3
Ph - H+
N Ph N
H
H H

195
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

PROBLEMA 35

Alchilarea reductivă a unei amine cu o cetonă în prezenţă de acid formic în exces


are următoarea stoechiometrie pentru un caz particular:

HCO2H CH3 CH3


(CH3)CO + HN(CH3)2 CH N
- CO2; - H2O CH3 CH3

Metoda este cunoscută ca reacţie Leuckart-Wallach. Înlocuind cetona cu


formaldehidă, reacţia se numeşte alchilarea reductivă Eschweiler-Clarck a aminelor.
Formulaţi mecanismul de reacţie.

Soluţie:

CH3 + H+ CH3 CH3 HN(CH3)2


C O C OH C OH
CH3 CH3 CH3

CH3 CH3 - H+ CH3 CH3 - H2O CH3 CH3


C NH C N C N
+
CH3 OH CH3 + H CH3 OH CH3 CH3 CH3
2

H C O H
O
+ CH3 CH3
-H
CH N + CO2
CH3 CH3

În ultima etapă are loc un transfer de ion hidrură de la acidul formic.

PROBLEMA 36

o-Acetilacetanilida tratată cu amoniac şi acetat de amoniu în etanol la 100-170oC


se transformă în 2,4-dimetilchinazolina A. Reacţia poartă numele de ciclizare Bischler:
CH3 CH3
5 4
O NH3, AcONH4 N 3

NH EtOH, 100-1700C N CH3


1
CH3 O A

Formulaţi mecanismul de reacţie.

196
_____________________ Mecanisme de reacţie

Soluţie:
AcONH4 AcOH + NH3

CH3 CH3 CH3


C C
O + NH3 NH + H+ NH ANi
- H2O
NH NH C CH3 NH C CH3
O O
CH3 O H

CH3 CH3 CH3

NH - H+ N - H2O N
CH3 CH3
+ H+ - H+
N N N CH3
OH OH2
H H A

PROBLEMA 37
Prin tratarea limonenoxidului (notat cu A) cu ZnBr2 în benzen la reflux se obţine
un amestec în care s-au identificat trei compuşi:
CH3 CH3 O CH3
O CH3
O
MCPBA ZnBr2 CHO CH3
+ +

A B 30% C 10% D 60%


Explicaţi formarea acestor compuşi carbonilici.

Soluţie:

Bromura de zinc acţionează ca acid Lewis:

CH3 CH3
O O ZnBr
ZnBr2
- Br-

197
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Ionul oxoniu se deschide în două moduri:

CH3 CH3 CH3


O ZnBr
H O
(a) ~H -
O ZnBr
- ZnBr
D

~C -
(b)
- ZnBr
CH3
CH3 O ZnBr
CHO
H

~C -
O
- ZnBr
CH3

PROBLEMA 38

Formulaţi mecanismul pentru reacţia:

R1 O
1. H2SO4, 0-15oC
R OH + CH2 C R CH2 C R1
Cl 2. H2O

Când R1 = Cl, produsul de reacţie este un acid carboxilic.


Scrieţi reacţia norbornenei, t-butanolului şi respectiv benzhidrolului cu clorura de
viniliden în condiţiile de mai sus.

Soluţie:
R1
- H2O CH2 C Cl
R OH + H+ R+ R CH2 C R1
Cl

198
_____________________ Mecanisme de reacţie

O O
+ H2O
1
R CH2 C R (R CH2 C OH )
- HCl, - H+

CH2 COOH

exo

CH3
(CH3)3C OH CH3 C CH2 COOH
CH3
acid 3,3 – dimetilbutiric

(C6H5)2CH OH C6H5 CH CH2 COOH


C6H5
acid 3,3 – difenilpropionic

PROBLEMA 39

Reacţia benzaldehidei cu anhidrida acetică, în prezenţă de acetat de sodiu,


conduce la acidul cinamic 3:

CH3COO-
CHO + (CH3CO)2O CH CH C O C CH3
toC
O O
1 2 anhidridă mixtă

H2O
CH CH COOH + CH3COOH

3 (E)

Înlocuind aldehida aromatică cu salicilaldehida sau o-hidroxifenone 1’ se obţin


compuşi heterociclici de tip cumarine 4 şi cumarone 5.

R R

O cat. baza CH C O C CH3


+ (CH3CO)2O
OH toC O O
OH
1’ 2’

199
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

R
R
1. Br2

2. KOH
O O O
4 3. toC 5
R: H, alchil

Bazele folosite (baze slabe): CH3COONa, K2CO3, Et 3N, Py.


Aceste reacţii poartă numele de condensări Perkin.
Formulaţi mecanismele reacţiilor care intervin.

Soluţie:
Formarea anhidridei mixte 2 (sau 2’):

- HB+
B + CH3 C O C CH3 CH2 C O C CH3
O O O O
OH
R O
+1' ANi
CH2 C O C CH3 C CH2 C O C CH3
AN
O O O- O

OH R OH R
O O
migrare + (CH3CO)2O
O O O O
acetil - CH3COO-
CH3 O-
O
H
OH R OH R
O
+ B: - BH O
O O O -
-CH3COO
O O
O
2’
Formarea cumarinei 4:

R O O R

+B O ANi
2'
O
- BH O- O O O

200
_____________________ Mecanisme de reacţie

-CH3COO-

O O
4
Transformarea cumarinei 4 în cumarona 5:

R R
Br
Br Br
+ Br2 + KOH + HO-
4
- KBr; - H2O
O O O O
R R
Br Br
- Br-
-
O
COOH SNi
O OH O-
R R
O
C + CO2
O O O
H 5

PROBLEMA 40

În schema următoare sunt prezentate sinteze al antracenului:

4000C
a)
CH3
Elbs, 1884

HBr
b)
O AcOH

CH3 CH3
Bradsher, 1940
Br NaNH2
c) [A]
THF

201
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

n-BuLi
n-BuH + C2H4 + B
O
+A 1. H2O
[A] + B [C C'] D
2. H+; - H2O
Fleming – Mah, 1975

Formulaţi structurile compuşilor necunoscuţi şi mecanismele reacţiilor care


intervin. Preparaţi prin sinteză Bradscher 9-(o-bromofenil)antracen.

Soluţie:

O OH

taut. inchidere
a)
electrociclica
CH3

OH
H OH
izom. H2O

alilica
H H H

+H+ - H+
b)
O SEi
OH
CH3 CH3 OH
CH3

H H

+H+ - H+
9-metilantracen
H2O
9
CH3 CH3

CH2
c) A: B: CH C: C':
OLi
OLi
OLi

202
_____________________ Mecanisme de reacţie

D:

OLi

Retrosinteza bromoderivatului:

O O
t-Bu
Br Br Br

Cl

t-Bu t-Bu

PROBLEMA 41

Prin oxidarea 3-carenei cu MCPBA în benzen, se formează oxidul A care, prin


refluxare în benzen cu MgBr2, se izomerizează formând trei compuşi carbonilici (circa
90%) şi p-cimen:

CH3 CH3 CH3 CH3


O CHO
O
MCPBA MgBr2
+ +
C6H6
reflux

A B C (cis/trans)

Formulaţi mecanismul de reacţie.

Soluţie:

Bromura de magneziu acţionează ca acid Lewis:

203
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

CH3 BrMg CH3


O O
H H
MgBr2

- Br-

Ionul de oxoniu D se deschide formând carbocationul terţiar E în care au loc


migrări Wagner-Meerwin:

CHO
-
~C:
B
BrMg CH3 CH3 - MgBr
O BrMgO
H
H
CH3
O
~H:-
C
D E - MgBr

Formarea p-cimenului are loc prin participarea inelului ciclopropanic:

BrMg CH3 CH3 CH3 CH3


O
H BrMgO
- BrMgO-

CH3 CH3 CH3

204
_____________________ Mecanisme de reacţie

PROBLEMA 42

Dihidroxilarea unei duble legături C=C poate decurge astfel (Prévost, 1933):

OH
1. I2/ PhCO2Ag(2mol) H R

2. H2O, baze R OH H
H R
trans-diol (mezo)
R H
1. I2/ CH3CO2Ag(1mol) H R

2. CH3CO2H/ H2O R OH HO H
3. H2O, baze cis-diol (+)racemic
-
Reacţia reprezintă o trans-dihidroxilare. Prin modificările introduse de
Woodward (1958) şi anume folosirea unui mol de sare de argint şi adăugare de acid
acetic apos, se obţin compuşi cis-dihidroxilaţi. Formulaţi mecanismul acestor reacţii.

Soluţie:

I I
I H R
H R
I - I- SN2 SNi
H R H
R H R O O
- C
R H Ph C O
Ph
O
O
C
H R O Ph OH
PhCO2 H R H2O H R
R O O H HO-
SN2 H H
C R O O R OH
C trans-diol (mezo)
Ph
Ph
trans-diester
În varianta Woodward:

H R H R H R
+ - H2O
-H
R O O H R O O H R O H
HO
C H C + HO-
O CH3 O H C
CH3 CH3 O
H

205
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

+ H2O H R

- CH3CO2H
R OH HO H
- HO-
cis-diol (+)racemic
-

PROBLEMA 43

Reacţia unei alchene electrofile (Michael) cu un compus carbonilic, în prezenţa


unei amine terţiare, conduce la formarea unei legături carbon-carbon (reacţia Baylis-
Hillman, 1972):
O OH O
O
R3 N
+ OC2H5 Ph OC2H5
Ph H

Catalizatorul cel mai potrivit este diazabiciclo[2.2.2]octanul (DABCO), care


îmbină perfect caracterul de nucleofil cu abilitatea de grupă nucleofugă bună.

N
DABCO
N

Formulaţi mecanismul de reacţie. Aplicaţi reacţia Baylis-Hillman pentru a obţine


compusul:
O

Soluţie:

O
Ph O-
Ph CH
OEt AN H
R3 N OEt OEt
O
R3N O R3N O

Ph OH
- R3N
OEt

206
_____________________ Mecanisme de reacţie

Retrosinteza derivatului de cromenă:

O HO H O

O O

O O
HO H
CH O
+
OH OH
salicilaldehidă

Salicilaldehida se prepară prin formilare Reimer-Tiemann:


CH O
+ CHCl3 / NaOH
OH OH

Fenil vinil cetona se prepară prin condensare crotonică:


O O

CH2O +

PROBLEMA 44

Formulaţi produsul şi mecanismul reacţiei:

O
A B
cat. baza
(C6H8O2) (C11H14O2)

Compusul A are urmatoarele caracteristici spectrale:


Compus IR,  (cm-1), CCl4 1
H-RMN, ppm), DMSO-d6
A 11,5 2,35 1,47
1591
(C6H8O2) 1H 4H 3H

207
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

Soluţie:
CH3 CH3

O O O OH

A
O-

+ B:- O + BH
A O O O O
- BH ad. Michael - B:-
OH O O

O O taut. O O + B:- O O - H+
- BH
O-
O
CH3 + BH
AN
O O O
CH3
O- - B:-

O O O
CH3 + B: - CH3 + BH CH3
O O O
CH3 CH3 - H O CH3
OH - BH OH 2
- B:-
B

PROBLEMA 45

Formulaţi mecanismul următoarelor reacţii:


MeONa
a) CH N NH Ts + + C2H4 + C2H2
decalinã, 180oC
83% 3% 10%

N NH Ts
b) MeONa
+ + CH2 CH CH CH2
decalinã, 180oC
79% 18% 2%

MeONa
c) CH N NH Ts +
diglim, 180oC
67% 33%

208
_____________________ Mecanisme de reacţie

NaNH2 (exces)
d) N NH Ts
diglim
99,7%

Soluţie:

În reacţiile a, b, şi c apar intermediari de tip carbenă:

+ MeO- - Ts-
C N NH Ts C N N Ts C N N
- MeOH

- N2
C N N C

C H - rearanjare

a) C H C H - rearanjare

C H C2H4 + C2H2 - fragmentare

H - rearanjare

H
b) H - rearanjare

H - fragmentare

CH - rearanjare

c) CH

CH + HC CH - fragmentare

209
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

d) reacţie tip Shapiro:


-

+ NH2 + NH2
N NH Ts N N Ts N N Ts
- NH3 - NH3

- N2 + NH3
N N
- NH2

PROBLEMA 46
Identificaţi compuşii A – C care se formează în reacţiile următoare:

1. Ts NH NH2
C A
2. MeONa / DG
O

O 1. Ts NH NH2
B
2. MeONa / DG

1. Ts NH NH2
CHO C
2. MeONa / DG
Soluţie:

În condiţii aprotice, reacţiile Bamford–Stevens decurg prin intermediar de tip


carbenă:

A B C

PROBLEMA 47

Formulaţi mecanismul de reacţie pentru transformările tosilhidrazonei camforului


în mediu bazic (Bamford-Stevens-Shapiro):

210
_____________________ Mecanisme de reacţie

Na / EG
camfena
(a)

N NH Ts
MeONa / DG
triciclen
(b)

2 MeLi / Et2O
2-bornena
25oC, (c)
Soluţie:

a) În mediu protic intermediarul este un carbocation:


N
N NH Ts - H+ N N Ts N

1 2

N N
N + H+ N - N2 W- M
H

- H+

b) În mediu aprotic intermediarul este o carbenă:


N
N H
H
2 - N2

c) Reacţie Shapiro, intermediarul este un dianion:

N N Ts + CH3Li N N Ts - Ts- N N

H - CH4
1
H H H

Li + H2O H

H H

211
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

ŞTIAŢI CĂ…?

 Nikolay Yakovlevich Demyanov (1861-1938) a fost un chimist rus, cunoscut în


literatura de specialitate pentru reacţia aminelor primare cu acid azotos, cu formarea
alcoolilor transpuşi.
 Lev Aleksandrovich Chugaev (1873-1922) a fost un chimist rus, cunoscut în
literatura de specialitate îndeosebi pentru reacţia de eliminare a alcoolilor, cu formare
de alchene (prin intermediul xantaţilor). A avut contribuţii importante şi în domeniul
chimiei anorganice, fiind primul care a utilizat dimetilglioxima în analiza calitativă şi
cantitativă a cationilor Ni2+.
 Hugo Schiff (1834-1915) a fost un chimist german, cunoscut în literatura de
specialitate îndeosebi pentru sinteza azometinelor (denumite acum baze Schiff). A
predat la Universităţile din Torino şi Florenţa. În anul 1870 a fondat, alături de
Stanislao Cannizzaro, Gazzetta Chimica Italiana.
 Wolfang Steglich (n. 1933) este un chimist organician german. A predat la
Universitatea Tehnică din Munchen şi la Universitatea din Bonn.
 Rolf Appel (1921-2012) a fost un chimist anorganician care are contribuţii
importante în chimia compuşilor organofosforici. Este cunoscut în literatura de
specialitate îndeosebi pentru conversia alcoolilor în derivaţi cloruraţi, în prezenţa
trifenilfosfinei şi a tetraclorurii de carbon. Pentru obţinerea derivaţilor bromuraţi se
poate utiliza tetrabromura de carbon, în timp ce pentru sinteza derivaţilor ioduraţi se
preferă iodul.
 Alfred Einhorn (1856-1917) a fost un chimist german, cunoscut în literatura de
specialitate îndeosebi pentru sinteza procainei (1905), utilizată şi astăzi în stomatologie.
 Carl Louis Rudolf Alexander Leuckart (1854–1889) a fost un chimist german,
cunoscut în literatura de specialitate îndeosebi pentru obţinerea aminelor din aldehide şi
cetone, în prezenţa formiatului de amoniu.
 Otto Wallach (1847–1931) a fost un chimist german, laureat al Premiului Nobel
pentru chimie în anul 1910.
 Gilbert Newton Lewis (1875–1946) a fost un chimist american, cunoscut
îndeosebi pentru contribuţiile sale în chimia fizică (termodinamică chimică, conceptul
de legătură covalentă, teoria electronică a acizilor şi bazelor).
 Karl Elbs (1858–1933) a fost un chimist german, cunoscut mai ales pentru
elaborarea unei sinteze a antracenului. De asemenea, a sintetizat hidrochinona cu
randament mic, utilizând persulfatul de potasiu ca agent oxidant al fenolului.
 N,N'-Diciclohexilcarbodiimida este foarte solubilă în dimetilformamidă, clorură
de metilen, dar este insolubilă în apă. Are multiple utilizări în sinteza organică: agent
de cuplare al aminoacizilor în sinteze de peptide artificiale, agent de deshidratare pentru
sinteze de amide, nitrili, reactiv în oxidarea Pfitzner-Moffatt, etc.
 Antracenul cristalizează în foiţe incolore, cu fluorescenţă violetă.
 Lama lui Occam sau principiul parcimoniei este enunţat adesea astfel: „Entităţile
nu trebuie să fie multiplicate dincolo de necesar” (entia non sunt multiplicanda praeter
necessitatem). Cu alte cuvinte, atunci când putem opta între două teorii X şi Y, care
explică acelaşi fenomen, versiunea mai simplă este de preferat.

212
_____________________ Mecanisme de reacţie

BIBLIOGRAFIE
1. C. D. Neniţescu, „Chimie organică”, vol. I + II, ediţia a VIII-a, Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1980
2. M. B. Smith and J. March, “March’s Advanced Organic Chemistry”, Fifth Edition, John
Wiley & Sons, 2001
3. J. Jack Li, “Name reactions”, Third Edition, Springer, 2006
4. J. Jack Li, E. Corey, “Name Reactions in Heterocyclic Chemistry”, Wiley, New York, 2005
5. L. Kurti, B. Czaki, “Strategic Aplication of Named Reactions in Organic Synthesis”,
Elsevier Academic Press, 2005
6. J. Meinwald, S. S. Labana, M. S. Chadha, J. Am. Chem. Soc., 85, 582, 1963
7. R. D. Woodward, T. Singh, J. Am. Chem. Soc., 72, 494, 1950
8. B. Miller, Acc. Chem. Res., 8, 245, 1975
9. R. Fukati, Tetrahedron Lett., 3159, 1964
10. D. J. Hart, A. Kim, R. Krishnamurthy, G. H. Merriman, A.-M. Waltos, Tetrahedron
Letters, 48, 8179, 1992
11. D. H. Hey, J. A. Leonard, T. M. Moynehan, C. W. Rees, J. Chem. Soc., 232, 1961;
D. H. Hey, J. A. Leonard, C. W. Rees, J. Chem. Soc., 5251, 1963
12. T. H. Bucherer, J. Prakt. Chem., 77, 403, 1908; T. H. Bucherer, J. Prakt. Chem., 79, 369,
1909; T. H. Bucherer, J. Prakt. Chem., 81, 1, 1909
13. N. L. Drake, Org. React., 1, 105, 1942
14. R. Davis, J. Org. Chem., 46, 2985-2987, 1981
15. J. J. Ritter, P. P. Minieri, J. Am. Chem. Soc., 70, 4045, 1948
16. L. I. Krimen, D. J. Cota, Org. React., 17, 213, 1969
17. A. Trofimov, A. I. Mikhaleva, Heterocycles, 37, 1193, 1994
18. B. A. Trofimov, Russ. J. Org. Chem., 34, 911-948, 1998
19. E. Schlitter, J. Müller, Helv. Chim. Acta, 31, 914, 1948
20. G. A. Darzens, Compt. Rend. Acad. Sci., 139, 1214–1217, 1904
21. M. S. Newman, B. J. Magerlein, “The Darzens Glycidic Ester Condensation”, Org.
React., 5, 413, 1949
22. Org. Synth., Coll. Vol IV, 459, 1963
23. W. von E. Doering, P. M. LaFlamme, Tetrahedron, 2, 75, 1958
24. A. de Meijere, M. von Seebach, S. Zöllner, S. I. Kozhushkov,V. N. Belov, R. Boese,
T. Haumann, J. Benet-Buchholz, D. S. Yufit, and J. A. K. Howard, Chem. Eur. J., 7,
4021, 2001
25. H. Hunsdiecker, Ber.,75, 1190, 1942
26. N. Sakai, T. Maruyama, T. Konakahara, Synlett, 13, 2105-2106, 2009
27. M. Julia, S. Julia, R. Guegan, Bull. Soc. Chim. Fr., 1072, 1960
28. S. F. Brady, M. A. Ilton,W. S. Johnson, J. Am. Chem. Soc., 90, 2882, 1968
29. F. R. Japp, T.S. Murray, J. Chem. Soc., 63, 469, 1893; F. R. Japp, T.S. Murray, J.
Chem. Soc., 65, 889, 1894;
30. R. Leuckart, Ber., 18, 2341, 1885
31. M. L. Moore, Org. React., 5, 301–303, 1949
32. P. L. deBenneville, J. H. Macartney, J. Am. Chem. Soc., 72, 3073, 1950
33. R. D. Bach, J. Org. Chem., 33, 1647, 1968
34. A. Bischer, Ber., 24, 506, 1891
35. R. L. Settine, G. L. Parks, G. L. K. Hunter, J. Org. Chem., 29, 616, 1964

213
Probleme de chimie organică – vol.IV ______________________________________

36. K. Bott, Angew. Chem. Int., 4, 11, 1965


37. W. H. Perkin, J. Chem. Soc., 21, 53, 1868
38. K. Elbs, E. Larsen, Ber., 17, 2847, 1884
39. C. K. Bradsher, J. Am. Chem. Soc., 62, 486–488, 1940; C. K. Bradsher, J. Am.
Chem. Soc., 65, 451, 1943
40. I. Fleming, T. Mah, “A Simple Synthesis of Anthracenes”, J. Chem. Soc. Perkin
Trans., 1, 964-965, 1975
41. F. A. Vingiello, M. O. L. Spangler, J. E. Bondurant, J. Org. Chem., 25, 2091, 1960
42. R. L. Settine, C. McDaniel, J. Org. Chem., 32, 2910, 1967
43. C. Prévost, Comp. Rend. Acad. Sci., 196, 1129, 1933
44. R. B. Woodward, F. V. Brutcher, J. Am. Chem. Soc., 80 (1), 209-211, 1958
45. S. Winstein, R. E. Buckles, J. Am. Chem. Soc., 64, 2784, 1942
46. A. B. Bayles, M E. D. Hillman, Patent german, 2.155.113, 1972
47. E. Ciganek, Org. React., 51, 201, 1997
48. M. Shi, C. Q. Li, J. K. Jiang, Tetrahedron, 59, 1181, 2003
49. M. Hannak, Angew Chem. Int., Ed. Engl., 6 702, 1967
50. K. B. Wiberg, G. J. Burgmaier, J. Am. Chem. Soc., 93, 246, 1971
51. W. Kirmse, K.H. Pook, Chem. Ber., 98, 4022, 1965
52. R. H. Shapiro, J. H. Duncan, J. C. Clopton, J. Am. Chem. Soc., 89, 1442, 1967
53. R. H. Shapiro, M. J. Heath, J. Am. Chem. Soc., 89, 5734, 1967
54. http://www.chem.msu.su/rus/history/acad/demyanov.html
55. L. Tschugaeff , “Über ein neues, empfindliches Reagens auf Nickel”, Berichte der
deutschen chemischen Gesellschaft , 38 (3), 2520–2522, 1905
56. http://en.wikipedia.org/wiki/Hugo_Schiff
57. http://en.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Steglich
58. http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_Einhorn
59. http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Leuckart_(chemist)
60. http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Wallach
61. http://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Elbs
62. K. Elbs, J. Prakt. Chem., 48, 179, 1893
63. http://en.wikipedia.org/wiki/N,N'-Dicyclohexylcarbodiimide

214

View publication stats