Sunteți pe pagina 1din 1

Cazurile substantivului.

Cazul vocativ
Citește, cu atenție, textul următor și rezolvă cerințele:
Răspunsul ne face să râdem cu hohot și Baruțu, încurajat ca un autor, se lansează.
- Și am mai avut ceva, adaugă Baruțu.
- Ce-ai mai avut, Baruțule?
- Am mai avut un nas în cot, zice el, și râde cu mâinile la burtă.
Și râde și Mițu, care se bucură de-o capacitate de râs extravagantă, ca și Baruțu.
- Ce zici tu, tătuțule, că o să iasă băiatul nostru?întreabă măicuța.
- Știu și eu?răspunde tătuțu...aș vrea să iasă un șoltic de povestitor...
Măicuții îi place, căci și ea avu parte de un asemenea mincinos al condeiului și zice că nu i-ar părea rău.
- Ce vrei să te faci tu, Baruțule?îl întrebă Mițu, care la patru ani a și căpătat o minte de mătușică.
Și Baruțu răspunse cu avânt:
- Tichinigiu!
(Tudor Arghezi- Cartea cu jucării)
1) Transcrie enunțul în care apare un substantiv în cazul vocativ.
2) Subiectul propoziției Ce-ai mai avut, Baruțule? este:
a. ”Baruțule”;
b. Subiect inclus (neexprimat, la pers.I sau a II-a);
c. Cuvântul ”ce”.
3) Explică rolul primei virgule din penultima replică.
4) Construiește un enunț în care substantivul ”măicuță” să fie în cazul vocativ.
5) În cazul vocativ, substantivele îndeplinesc funcția sintactică de:
a. Subiect; b. Nume predicativ; c. Nu au funcție sintactică.

Substantivul-test recapitulativ
1) Substantivele aur, Ion, fotbal au forme:
a. Numai pentru singular; c. Și pentru singular, și pentru plural.
b. Numai pentru plural;
2) În cazul dativ, substantivul poate îndeplini funcția sintactică de:
a. Subiect; b. Complement; c. Nu are funcție sintactică.
3) Substantivul subliniat din enunțul Casa de la țară este veche are funcția sintactică de:
a. Atribut; b. Nume predicativ; c. Complement.
4) În enunțul Dumnealui este profesor, substantivul are funcția de:
a. Complement; b. Atribut; c. Nume predicativ.
5) În propoziția Angajatul Manole a fost concediat, substantivul subliniat este:
a. Atribut în cazul nominativ; b. Atribut în cazul acuzativ; c. Subiect.
6) În enunțul Vântul a spulberat frunzele copacilor, toate substantivele sunt:
a. Articulate hotărât; b. Nearticulate; c. Articulate nehotărât.
7) Substantivele în cazul vocativ au funcție sintactică de:
a. Subiect; b. Atribut; c. Nu au funcție sintactică.
8) În enunțul I-am dat lui Carmen dreptate, cuvântul subliniat este:
a. Articol nehotărât; b. Pronume personal; c. Articol hotărât.
9) În cazul acuzativ, substantivele pot fi:
a. Doar însoțite de prepoziții; b. Cu sau fără prepoziții; c. Numai fără prepoziții.
10) În enunțul Telefonul este al tatălui meu, substantivul ”tatălui” este precedat de:
a. Prepoziție; b. Articol nehotărât; c. Articol posesiv (genitival).