Sunteți pe pagina 1din 1

Model argumentare basmul

Basmul este o specie a genului epic, popular sau cult, în care sunt relatate întâmplări
fantastice puse pe seama unor personaje simbolice pentru confruntarea dintre bine şi rău, având un
final fericit şi un mesaj moralizator.

Fragmentul din textul.............................................., cules de.................................................

ilustrează trăsăturile speciei menţionate şi, totodată, caracterele specifice literaturii populare: oral,
anonim, colectiv şi tradiţional.

În primul rând, prin intermediul formulei narative iniţiale ,,A fost odată...” se deschide
orizontul unei lumi ireale în care se va petrece întâmplarea, iar adverbul ,,odată” subliniază vagul
temporal. Spaţiul este şi el vag indicat .............................având alături de timpul naraţiunii un
caracter mitic.

În fragment apare ca mod de expunere predominant naraţiunea. Apar întâmplări reale, obişnuite
care se împletesc cu cele fantastice:...............................................................................................

....................................................................................................................................................

........................................................rezumatul..........................................................................................

...................................................................................................................................................

În al doilea rând, în acţiune sunt antrenate personaje reprezentând binele........................

şi răul......................... Eroul întâmplărilor este......................... deoarece participă la întreaga acţiune


şi este reprezentantul binelui. El reuşeşte să-şi demonstreze calităţile (inteligenţa, bunătatea, mila,
curajul, vitejia, isteţimea etc). Se remarcă, de asemenea, prezenţa ajutoarelor (obiecte magige,
animale, fiinţe magice, daţi exemple din text) ce intervin în lupta cu răul şi sprijină protaginistul în
situaţiile dificile. Apariţia cifrelor magice ( 3, 7, 12 etc) constituie şi ea o caracteristică a basmului.

Prin urmare, textul dat aparţine unui basm popular prin personajele cu puteri supranaturale
care sunt implicate în acţiune, prin motivele fabuloase care susţin tema luptei dintre bine şi rău, prin
formula iniţială tipică şi prin cadrul spaţio-temporal în care este proiectată întâmplarea.

S-ar putea să vă placă și