Sunteți pe pagina 1din 2

PLAN DE DEZVOLTARE PERSONALĂ

PROF. PETRUȘ DOROBANȚU


ȘCOALA GIMNAZIALĂ, COM. CAZASU, JUD. BRĂILA

I. PRINCIPII CĂLĂUZITOARE

Motto

„Munca îndepărtează de la noi trei lucruri deodată: urâtul, viciul şi lipsa.” (Voltaire)

„Nu pot să învăţ pe nimeni nimic. Pot să fac doar oamenii să gândească!” (Socrate)

II. ANALIZA S.W.O.T. PERSONALĂ

1. PUNCTE TARI
- Dorinţă de perfecţionare şi de învăţare continuă;
- Dorinţă de autodepăşire, răbdare şi tenacitate în urmărirea scopurilor propuse;
- Ambiţie bazată pe curozitate nativă;
- Capacitate de adaptare şi flexibilitate în gândire;
- Atitudine pro-activă;
- Cunoştinţe de IT şi de tehnoredactare computerizată;
- Capacitate de comunicare şi relaţionare;
- Capacitate empatică;
- Experienţă la catedră de 14 ani;
- Dispoziţie de lucru în program prelungit;
- Responsabilitate asumată;
- Specializare și ca profesor documentarist;
- Achiziţii dobândite prin păstrarea contactului cu mediul academic în ultimul an: -
Postuniversitare: Management educaţional, participare formare continuă în ultimul an:
- Capacitate de înmagazinare sporită a informației.

2. PUNCTE SLABE
- Roluri asumate multiple;
- Resurse de timp limitate comparativ cu volumul de achiziții de informații necesar;
- Resurse financiare limitate la salariul bugetar.

3. OPORTUNITĂȚI
- Participare la proiecte ”Erasmus+” cu mobilități internaționale;
- Cursuri de formare prin programe POSDRU;
- Acces la informații din domenii diverse, complementare;
- Predarea unor discipline în cadrul CDȘ.

4. AMENINȚĂRI
- Diminuarea acuității vizuale;
- Reducerea numărului de ore în specialitate;
- Riscul pierderii locului de muncă ca urmare a diminuării numărului de clase din unitățile
școlare;
- Insecuritate socială.

III. ROLURI PERSONALE


- Director Școala Gimnazială, com. Cazasu, jud. Brăila;
- Profesor învățământ gimnazial, specializarea Religie Ortodoxă la Școala Gimnazială, com.
Cazasu, jud. Brăila;
- Președinte al Consiliului Consultativ la Disciplina Religie pentru Jud. Brăila;
- Membru al Comisiei de Elaborare a subiectelor pentru Olimpiada de Religie – faza locală.

IV. MISIUNEA PERSONALĂ


Înțelegerea lumii trebuie abordată din perspectiva unității cunoașterii în dinamica ei
studiată la nivel multidisciplinar și transdisciplinar.