Sunteți pe pagina 1din 2

Aplicație

rezolvată – previziune ritm de creștere
Pe baza următoarelor date estimați cifra de afaceri din 2021, folosind ritmul
mediu de creștere determinat ca medie aritmetică simplă și respectiv ca medie
aritmetică ponderată:

t 0 1 2 3 4
Ani 2016 2017 2018 2019 2020
Cifra de afaceri - CA 10000 11500 13500 14800 16500

REZOLVARE

Ritmul mediu de creștere, fie ca medie artimetică simplă(RMAS), fie ca medie
artimetică ponderată (RMAP).

RMAS = ΣRt/T, unde
RMAS – Ritmul mediu de creștere ca medie aritmetică simplă
Rt- ritmul efectiv al perioadei t
t – perioada pt care se calculează ritmul efectiv( Rt)
t=1 pentru prima perioadă, t=2 pentru a doua perioadă, t=3 pentru a doua
perioadă s.am.d
T- ultima perioadă


RMAP = ΣRt*t/Σt, unde
RMAP – Ritmul mediu de creștere ca medie aritmetică ponderată
Rt- ritmul efectiv al perioadei t
t – perioada pt care se calculează ritmul efectiv, Rt,
t=1 pentru prima perioadă, t=2 pentru a doua perioadă, t=3 pentru a doua
perioadă s.am.d

Rt= (CAt/CAt-1)*100


t 0 1 2 3 4
Ani 2016 2017 2018 2019 2020
Cifra de afaceri - CA 10000 11500 13500 14800 16500
Rt= (CAt/CAt-1)*100 - 15,00% 17,39% 9,63% 11,49%

Ritmul de creștere efectivă pentru cifra de afaceri - Rt

R1= (11500/10000)*100= 15%
R2 = (13500/11500)*100 = 17,39%
R3 = (14800/13500)*100 = 9,63%
R4 = (16500/14800)*100 = 11,49%


RMAS = ΣRt/T,
RMAS = (0,15+0,1739+0,0963+0,1149)/4
RMAS = 13,38%

RMAP = RMAP = ΣRt*t/Σt
RMAP = (0,15*1+0,17398*2+0,0963*3+0,1149*4)/(1+2+3+4)
RMAP= 12,46%

Estimarea cifrei de afaceri in 2021 pe baza ritmului mediu de creștere ca medie
aritmetică simpla
CA 2021 = CA2020 (1+0,1338) = 16500*1,1338= 18707,7

Estimarea cifrei de afaceri in 2021 pe baza ritmului mediu de creștere ca medie
aritmetică ponderată

CA 2021 = CA2020 (1+0,1246) = 16500*1,1246= 18555,9