Sunteți pe pagina 1din 1

Aplicație

de rezolvat – previziune ritm de creștere
Pe baza următoarelor date estimați nivelul cheltuielilor fixe din 2021, folosind
ritmul mediu de creștere determinat ca medie aritmetică simplă și respectiv ca
medie aritmetică ponderată:

t 0 1 2 3 4
Ani 2016 2017 2018 2019 2020
Cheltuieli fixe - Cf 3500 4370 5750 6512 7425Ritmul mediu de creștere, fie ca medie artimetică simplă(RMAS), fie ca medie
artimetică ponderată (RMAP).

RMAS = ΣRt/T, unde
RMAS – Ritmul mediu de creștere ca medie aritmetică simplă
Rt- ritmul efectiv al perioadei t
t – perioada pt care se calculează ritmul efectiv( Rt)
t=1 pentru prima perioadă, t=2 pentru a doua perioadă, t=3 pentru a doua
perioadă s.am.d
T- ultima perioadă


RMAP = ΣRt*t/Σt, unde
RMAP – Ritmul mediu de creștere ca medie aritmetică ponderată
Rt- ritmul efectiv al perioadei t
t – perioada pt care se calculează ritmul efectiv, Rt,
t=1 pentru prima perioadă, t=2 pentru a doua perioadă, t=3 pentru a doua
perioadă s.am.d

Rt= (Cft/Cft-1)*100