Sunteți pe pagina 1din 2

Alto Sax

Come Together
Lennon/McCartney
Arr. Marcus Miller

∀∀∀∀ 3 3 = = =
Intro

% 3 Œ ‰ œΙ œ œ ‰ Œ ‰ œΙ œ œ ‰ Œ ‰ œΙ œ œ ‰ ∑
Ι Ι Ι

∀∀∀∀ 7 = = =
A B

% Œ ‰ œΙ œ œΙ ‰ Œ ‰ œΙ œ œΙ ‰ Œ ‰ œΙ œ œΙ ‰ ∑

∀∀∀∀ œ œ− œ− œ− œ œ œ œ− œ− œ− œ œ œ œ− œ− œ− œ œ œ œ− œ− œ− œ œ œ œ œ − œ
C

% ‰ Ι ‰ Ι ‰ Ι ‰ Ι ‰ Ι Ι
œ ∀œ − ˙ œ œ œ ∀œ œ
∀∀∀∀ œ œ œ œ œ ∀œ
Œ ∑ Ó− ≈ Ι Ó
26

∀∀∀∀ =œ œ œ =œ œ œ =œ œ œ µµµµ
D

% Œ ‰Ι ‰ Œ ‰Ι ‰ Œ ‰Ι ‰ ∑
Ι Ι Ι
Solo section

œ∀ œ œ œ ˙ ˙ œ∀ œ œ 7 ∀
C dorian
E
˙ −− ∀∀ ∀
1/2 full


% − œ˙ ˙ ∀ ˙ −− −−

∀∀∀∀ Œ = = =
F

% ‰ œΙ œ œ ‰ Œ ‰ œΙ œ œ ‰ Œ ‰ œΙ œ œ ‰ ∑
Ι Ι Ι
œ ∀œ − ˙ œ œ œ ∀œ œ œ ∀œ − ˙ œ
∀∀∀∀ 6 œ ∀œ œœ
G

% Ó− ≈ Ι Œ ≈ Ι

©
œ
Come Together
∀œ − ˙
2
œ œ ∀œ œ œ œ œ ∀œ œ
∀∀∀∀ œ œ
Œ ≈ Ι Ó
62

∀∀∀∀ − Œ = = =
H

% − ‰ œΙ œ œ ‰ Œ ‰ œΙ œ œ ‰ Œ ‰ œΙ œ œ ‰ ∑ −−
Ι Ι Ι

∀∀∀∀ = = = Τ Τ
Œ ‰ œΙ œ œΙ ‰ Œ ‰ œΙ œ œΙ ‰ Œ ‰ œΙ œ œΙ ‰ Œ ‰ œΙ œ œ
69