Sunteți pe pagina 1din 2

01

2.1. Atitudinea profesionala

2.2. Pregatirea psihologica a sportivilor

2.3. Setarea obiectivelor pentru atingerea performantelor

2.4. procese motivationale. Tipuri de motivatie

2.5. Cresterea gradului de constientizare in activitatea sportivă

2.6. Tehnici de focalizare si concentrare mentala

2.7. tehnici de relaxare pentru teducere stresului si anxietatii

2.8 Metode de crestere a increderii in Sine

56 560

1. Motivatia

2. Concentrarea. Atentia. Deprinderi

3. Anxietatea. Stress

4. Increderea in sine - controlul comportament si ganduri

5. Antrenamentul mental
1.0 0.3 0.4 Increderea in sine - controlul comportament si ganduri

DEPRINDERI ATENTIONALE/EXERCITII PENTRU


' '
ATENTIE
'

Atentia §i funcfiile ei
Atentia este conditia de bazii a con tientiziirii intregii vieti psihocompmiamentale;
ftirii ea nu se recepteazii i nu se prelucreazii eficient nici o infonnatie externii sau intemii.
Atentia este functia de orientare i concentrare a activitiitii psihice, in mod selectiv,
asupra unor obiecte i fenomene, cu scopul perceperii i clmoa te1ii lor in vederea organiziirii
eficiente a comportamentului.
Din definitie deducem diteva functii a ciiror cunoa tere i utilizare conduce la o mai
sigurii i eficienta perfonnantii in orice activitate.
Atentia este orientarea activitatii cognitive spre obiecte sau fenomene care prezintii
anumita impmiantii pentm individ. Ca orientare ea este pregatire pentru receptarea stimulilor,
din care se vor constitui perceptiile. Baza fiziologica a acestei pregiitiri este constituitii de
rejlexul de orientare sustinut de formatia reticulatii ascendenta a sistemului nervos central
i care asigurii excitabilitatea scoaqei cerebrale i aptitudinea ei de a recepta stimulii noi;
Atentie este selectarea, din intreaga ambianta a unui singur obiect sau fenomen pe care
il percepem . Aici se manifesta una din slabiciunile atentiei: ea nu poate sa se indrepte
simultan asupra tmui numar mare de stimuli. Capacitatea de receptie este limitata la 7-8
stimuli simpli i este verificata prin memmia de scurta durata. Este foarte greu sa ascultam i
sa intelegem, simultan, doua dialogmi care se pomia alaturi de noi. Putem insa sa le
percepem pe rand;
Atentia este concentrare, adica dirijare vohmtara i con tienta asupra activitatii cogni
tive (perceptii, giinduri), afective sau corporale, precum i asupra obiectului sau fenomenului
care a provocat reactia de orientare. Este vorba decide focalizarea energiei asupra a ceea ce
a apiimt in ,ciimpul con tiintei,;
Intensitatea i durata concentrarii depind atilt de capacitatea proprie a sportivului, cat
i de insu irile fenomenelor-stimuli.
Stabilitatea sau persistenta atentiei consta din posibilitatea de ate mentine concentrat
pe o activitate timp mai indelungat, ftira momente de distragere, erori perceptive-actionale
sau blocaje, ceea ce pretinde exercitii specifice, mai ales in situatii monotone. Un factor
hotariitor pentru persistenta atentiei asupra unei activitati este constituit din preocuparea
dominanta, de interes i motivatie.
Comutarea sau deplasarea atentiei consta din capacitatea de a putea trece de la m1
obiect la altul, in mod intentionat, in masma in care unul sau altul dintre stimuli ii pierde