Sunteți pe pagina 1din 9

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

SPECIALIZAREA - PEDAGOGIA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PRIMAR ŞI PREŞCOLAR

FILIALA FOCŞANI

ANUL III, SEMESTRUL II

PORTOFOLIU
DIDACTICA DOMENIULUI
OM ȘI SOCIETATE

PROFESOR COORDONATOR:
Prof.grad I Ion Stănel
STUDENT:
Chitacu Violeta

FOCȘANI
2020
DATA: 01.04.2020
PROPUNĂTOARE : Chitacu Violeta
CLASA: a III-a
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT : Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Focșani
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
DISCIPLINA: Educație civică
UNITATEA TEMATICĂ: ,,Persoana”
SUBIECTUL LECŢIEI: ,,Persoana mea”
FORMA DE REALIZARE: activitate integrată
TIPUL LECŢIEI: însușire de noi cunoștințe
DISCIPLINE INTEGRATE: Educație civică
Limba și literatura română
COMPETENŢE SPECIFICE:
Educație civică:
1.1. Explorarea calității de persoană pe care o are orice om;
Limba și literatura română:
1.4 Exprimarea interesului pentru receptarea de mesaje orale, în contexte de comunicare diferite;
2.1 Formularea unor enunţuri proprii în diverse situaţii de comunicare;
Obiective operaţionale:
O1 – să identifice aspectele relevante pentru identitatea proprie (numele și prenumele, data nașterii,
locul nașterii, codul numeric personal, numele și prenumele părinților, sexul, cetățenia, domiciliul);
O2 – să enumere documentele care indică identitatea fiecărei persoane ( certificatul de naștere,
cartea de identitate, pașaportul);
O3 – să precizeze asemănările și deosebirile, prin comparare cu un coleg/ o colegă referitor la
trăsăturile fizice.
Strategii didactice:
1.METODE ŞI PROCEDEE: - conversaţia, expunerea, exerciţiul, explicaţia,„Știu/ Vreau să știu/ Am
învățat”, joc de rol: „Cercul de conversație”
2.MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manualul digital, videoproiector, fișe de lucru, bilețele,
Certificat de naștere, Carte de identitate, pașaport
3.FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală .

4. FORME ŞI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică a comportamentului elevilor,


autoevaluare, evaluare orală, aprecieri verbale.

Bibliografie:
***Suport de curs „Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare pentru formarea
competenţelor cheie la şcolarii mici”, 2013
*** Programa școlară pentru disciplina Educație civică (clasa a III și clasa a IV-a), aprobată prin
ordinul ministrului Nr. 5003/02.12.2014.
Evenimentul Ob. Conţinutul ştiinţific Mijloace Forme de
Evaluare
didactic Op. şi metode organizare
* Aerisirea sălii de clasă; Frontal Observarea

1.Moment * Pregătirea materialelor necesare sistematică

oragnizatoric * Distribuirea materialelor necesare elevilor. Conversaţia

1 min.

2.Captarea O1 Acest moment al lecției îl voi realiza cu ajutorul unei poezii: Frontal .
atenţiei O2 Am primit azi o scrisoare Ori eu sunt numai vecina. Explicaţia Aprecieri
5 min. De la mare depărtare. Dragu este al meu nume, Observaţia verbale

Poştăriţa m-a-ntrebat Adelina-mi e prenume.

Dacă e adevărat Cu părinţii locuiesc

Că sunt Dragu Adelina, Şi familia-mi iubesc.

Pe baza acestei poezii voi iniția un dialog cu elevii :


a) Care este numele persoanei din poezia de mai sus?
b) Dar prenumele?

Apoi, le voi arăta câteva documente care reprezintă


Certificate de
identitatea fiecărei persoane în parte.
naștere
Carte de
identitate
Pașaport
Se anunţă subiectul lecţiei şi obiectivele. Li se comunică Conversația Frontal
3. Anuntarea
elevilor că îi aşteaptă multe surprize plăcute, sarcini pe care Expunerea
temei şi a
le vor rezolva individual sau frontal. Se scrie titlul lecţiei pe Explicaţia
obiectivelor
tablă şi în caiete.
2 min.

Elevii citesc primele două texte din manual ( Aprecieri


https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Educatie
O1 %20Civica/Aramis/Partea%20I/manual.html), apoi se vor rezolva Conversația Verbale
sarcinile cerute de fiecare text în parte. Expunerea
Pentru început le voi solicita copiilor să completeze primele Explicația
două rubrici din tabelul următor în urma discuțiilor despre Frontal Observarea
O2 caracteristicile care ne reprezintă ca persoană: Exercițiul comportament
ului elevilor
4.Dirijarea
„Știu/ Vreau
activităţii
Știu Vreau să știu Am învățat să știu/ Am
30 min.
Orice om, la Cum se numește Fiecare persoană învățat”
O3 naștere primește o primul document are un certificat
identitate proprie pe care îl de naștere în care
Manualul
și unică. primește fiecare sunt înscrise:
la naștere și ce numele și digital
informații deține? prenumele, data Videoproiector
de naștere, locul
Ce alte nașterii, sexul,
documente de
identitate mai numele și
primește fiecare prenumele
persoană odată părinților, codul
cu trecerea numeric
timpului? personal,
domiciliul,
cetățenia.

Alte documente de
identitate: cartea
de identitate,
pașaportul.

După completarea primelor două rubrici, elevii vor


urmări două filmulețe, tot din manualul digital, apoi vor scrie
pe caiete noile cunoștințe care sunt trecute în cea de a treia
rubrică. Mai departe vor lucra câteva exerciții interactive
Frontal
proiectate la tablă.
Manualul
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Educatie
%20Civica/Aramis/Partea%20I/manual.html digital
Videoproiector

Apoi, elevii vor lucra o fișă pe care vor scrie Fișe de lucru

asemănări și deosebiri completând un tabele comparându-se


cu un coleg/ o colegă în care vor preciza diferite trăsături
fizice, cum ar fi: înălțimea, culoare ochilor, părului și Individual

trăsături morale.
Joc de rol: Cercul de conversaţie
Completează spaţiile punctate. Citeşte textul colegilor.
Joc de rol Frontal
Ceea ce prefer eu este ...................................; mi-ar plăcea să
Bilețele
fiu...........................; jocul meu preferat
este ..................................; nu mi-ar plăcea ...............................;
sunt fericit/trist când .....................................; aş vrea să fiu mai
............................; într-o zi sper
Elevii vor primi o fișă pe care este reprezentat un certificat de
naștere pe care îl vor completa: Exercițiul
Individual
Aprecierea
Analiza şi orală
aprecierea

5.Oținerea
O1 Fișe de lucru
performanței
5 min
CERTIFICAT DE NAŞTERE

CERTIFICAT DE NAISSANCE/ BIRTH


CERTIFICATE

Seria.... Nr............

Serie/Series No/Nmb
Fac aprecieri generale şi individuale asupra modului de Conversaţia Aprecierea
6. Aprecierea
participare și DATE PRIVIND
colaborare COPILUL
al elevilor la lecţie. orală
activităţii
Cod Numeric Personal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
elevilor 2 min
S AA LL ZZ NNNNNC

Numele de
familie

Prenumele

Anul Luna Ziua


Sexul Data naşterii

Localitatea Judeţul
Locul naşterii

DATE PRIVIND PĂRINŢII

Numele de familie
TATĂL
Prenumele

Numele de familie
MAMA
Prenumele

Act de naştere nr. ................. din ........................................

Înregistrat la.........................................................................

Menţiuni...............................................................................

Eliberat de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Data _ _ _ _ _ _ _ _

AAAA L L Z Z

S-ar putea să vă placă și