Sunteți pe pagina 1din 3

TEMA NR.

3 – Goga Vasilică

SARCINILE REZOLVATE PENTRU SĂPTĂMÂNA A VIII-A

 Analizând cu atenție antetul proiectului de lecție, cu elementele sale completate,


precizați pentru ce tip de școală este realizat.
Tipul de școală pentru proiectul realizat este cea specială (elevi cu CES).

 Temele principale formulate cuprind toate cele 3 elemente? Ce constatați particular


privind sarcinile lecției?
Temele principale cuprind într-adevăr cele trei elemente: unitatea de învățare, formularea
temei propriu-zise (cu scopul lecției - învățare, consolidare sau perfecționare, evaluare),
respectiv obiectivele operaționale. Totodată, tema nr. 2 este de consolidare, iar cea cu nr.1
este de evaluare.

 În veriga a II-a, ce precizări face profesorul de educație fizică pentru o adaptare, o


individualizare eficientă a exersării exercițiilor programate în această verigă?
Pentru o adaptare și o individualizare eficientă a exersării exercițiilor programate în
această verigă, ținând cont că școala este una pentru elevi cu CES, cadrul didactic va avea în
vedere posibilitățile fiecărui copil pentru efort cu următoarele indicații metodice:
- recomandări în timpul variantelor de mers: mers pe toată talpa;
- recomandări la exercițiul de atenție: mers după posibilităţi;
- recomandări la școla alergării: realizarea acestora după posibilități.

 Exercițiile din complexul pentru veriga a III-a respectă succesiunea corectă?


Comentați particularitățile observate.
Complexul de exerciții din cadrul verigii a III-a respectă succesiunea corectă
recomandată:
-exerciții pentru cap, brațe, trunchi și picioare.
Particularitățile observate:
-exercițiile sunt recomandate pentru grupele 2 și 3, având afecțiuni care le permit realizarea
lor.

 Ce puteți spune despre desenele realizate pentru exercițiile din veriga a III-a?
Desenele sunt sugestive și simple în același timp, transmițând corect cerințele explicate
prin text, iar indicațiile asociate sub anumite desene evidențiază modul de realizare al
exercițiilor adaptate copiilor de nevoi speciale.

 În legătură cu dozarea exercițiilor din veriga a III-a, observați anumite elemente de


adaptare a efortului?

Numărul de repetări (dozarea) este determinat de complexitatea acţiunilor, de profunzimea


influenţelor ce trebuie realizate și de particularităţile elevilor. Se poate vedea că pentru
exercițiile simple sunt recomandate 8 repetări (exerciții pentru membrele inferioare și

1
trunchi: cu dozarea 4X8t), iar pentru cele cu un grad ridicat de dificultate avem 4x2t sau
adaptate după gen: fete - 4X4t, băieți - 6X4t.
 Comentați și justificați lipsa verigii IV din lecție. Sunt realizate obiectivele
instructiv-educative ale acestei verigi? Unde în lecție?
Veriga a IV-a lipsește din lecție, dar se regăsește ca parte din veriga a V-a. Această verigă
dezvoltă calitățile motrice precum viteza și îndemânarea, iar în acest moment al lecției
organismul se află într-o stare de excitabilitate optimă fără a fi obosit.

Obiectivele instructiv-educative ale acestei verigi sunt realizate astfel:


A. Tema nr. 1 - Probă de control: Alergare de viteză: - naveta pe distanţa de 25-35 m,
se observă că:
- gr. 1 execută alergare de viteză pe distanţa de 4x9 m (băieți), respectiv 4x7 m (fete);
- gr. 2-3 execută deplasare la capacitate maximă pe distanţe prestabilite în funcţie de
posibilităţi.
OBS: În cadrul acestei etape a lecției este dezvoltată viteza.
B. Tema nr. 2 propune un joc-concurs (exercițiul nr.5) - ,,Cine reuşeşte”.
Elevii servesc încercând să trimită mingea în zona marcată de cât mai multe ori. În cadrul
acestui joc se dezvoltă îndemânarea, coordonarea acțiunilor în funcție de cerințele jocului.

 Jocul de volei, prin particularitățile tehnicii, este mai dificil de însușit decât altele.
Evidențiați elementele de adaptare a exersării exercițiilor selectate de profesor
pentru a realiza obiectivul operațional stabilit pentru tema principală din jocul de
volei.
Distanța mărită progresiv, exercițiile realizându-se după principiile pedagogice: de la
simplu la complex, de la ușor la greu. În jocul de volei, la execuția procedeului tehnic “pasa
de jos/ pasa de sus” sunt mai frecvente următoarele greșeli: pasarea mingii cu greșeli de
ținere, brațele și picioarele sunt întinse, degetele prea apropiate, lipsa unei cupe elastice și
atunci profesorul intervine prin corecturile individuale - accent pe blocarea articulaţiei
pumnului şi a unghiului optim de lovire.

 Precizați dacă tema secundară din veriga a VI-a este corect formulată și care sunt
elemente ei componente.
Tema secundară din veriga a VI-a este corect formulată fiindcă prin parcurgerea traseului
aplicativ se dezvoltă rezistența generală, iar între paranteze se specifică faptul că se folosesc
deprinderi motrice bine însuşite. Elementele ei componente sunt:
a. târâre în patru labe pe o distanţă de 6-8 m;
b. mers în echilibru pe partea lată a băncii de gimnastică;
c. alergare 3 m şi târâre pe sub capră, apoi escaladarea lăzii de gimnastică;
d. culege şi transportă mingea medicinală pe cap pe o distanţă de 4 m.

 Ce tip de exercițiu este folosit pentru realizarea sarcinilor verigii? Observați care
sunt elementele de adaptare a efortului și comentați-le.
Pentru realizarea sarcinilor din veriga a VI-a este utilizat un parcurs aplicativ care
cuprinde cele 4 elemente precizate la exercițiul de mai sus. Elementele de adaptare sunt
precizate la indicații, în coloana a IV-a, astfel:
a. gr. 1 execută exercițiul complet;
b. gr. 2-3 execută în loc de alerga-re mers 6-8 m după posibilități;

2
c. gr. 2-3 execută mers în echilibru pe o linie trasată pe sol;
d. gr. 3 înlocuiește târârea și escaladarea cu deplasarea printre jaloane.
 Ce elemente de adaptare și individualizare sunt evidențiate în verigile a VII-a și a
VIII-a?
Profesorul va avea în vedere că structurile de exerciţii la nivelul elevilor, pe grupe de
afecțiuni, trebuie să fie adaptate. Cadrul didactic va face aprecieri verbale (frontale și
individuale), făcând totodată recomandări pentru activitatea independentă a fiecăruia.