Sunteți pe pagina 1din 2

 FIŞA DE LUCRU                                       

                                                                          Numele şi  Prenumele: NONU ILIE

                                                                                                                              
Efectele curentului electric
clasa a X-a 

● Apreciaţi cu adevărat (A) sau fals (F):
● Câmpul magnetic este o formă de existenţă a materiei.  A
● Câmpul magnetic este caracterizat prin prezenţa liniilor de câmp. A
● Liniile de câmp magnetic au formă de curbe închise. A
● Figuraformată de liniile de câmp magnetic se numeşte spectrul câmpului magnetic. A
● Forma liniilor de camp arată structura câmpului magnetic. F
● Câmpul magnetic care are liniile de camp paralele şi echidistante se numeşte câmp 
magnetic uniform. A
● Alegeţi răspunsul corect:
● Câmpul magnetic se manifestă în jurul:
● Magneţilor permanenţi
● Oricărui corp
● Conductoarelor parcurse de curent electric
● Corpurilor electrizate
● Câmpul magnetic se pune în evidenţă cu ajutorul:
● simţurilor
● acului magnetic
● ampermetrului
● voltmetrului
● Mărimea fizică vectorială ce caracterizează câmpul magnetic în orice punct este:
● puterea electrică
● inducţia magnetică
● tensiunea electrică
● intensitatea curenrului electric
● Inducţia magnetică are simbolul:
● H
● B
● I
● L


● Enunţaţi regula burghiului pentru stabilirea sensului liniilor de câmp magnetic generat de:
● conductor liniar parcurs de curent electric

● conductor circular (spiră) parcurs de current electric

● bobină (solenoid) parcursă de curent electric

PE ACESTA NU STIU SA IL FAC!

Stabiliţi corespondenţa între cele două coloane:

Formula Inducţiamagnetică a câmpului magnetic 
generat de:
1 conductor circular parcurs de current  a
B = µ ∙  electric

2 conductor liniar parcurs de current  b
B = µ ∙  electric

3 B = µ ∙  bobină (solenoid) parcursă de current  c
electric

RASPUNS :

A - 3

B - 1

C - 2