Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Babeş-Bolyai

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor

Studiu privind analiza


cursului valutar
EUR/PKR

Student: Iurian Alexandra


Anul III FB , Gr. 3

2020
1. a) Graficul evoluţiei cursului valutar al perechilor EUR/USD și EUR/PKR în
perioada 11.10.2018 – 09.10.2019 ( pe același sistem de axe). Scurt comentariu vis a
vis de cele două grafuri.
Grafic nr. 1

Grafic nr.2

Evoluția EUR/USD 11.10.2018-09.10.2019


US dollar
1.16
Valoarea unui euro în dolari

1.15
1.14
1.13
1.12
1.11
1.1
1.09
11.10.201826.11.201811.01.201926.02.201913.04.201929.05.201914.07.201929.08.2019

Perioada de timp

Tabel nr. 1.

Interpretare:
Pe perioada analizată, cursurile valutare ale perechilor EUR/USD și EUR/PKR
prezintă o tendință oscilantă. Aceasta nu este vizibilă la nivelul graficului nr.1 deoarece
valoarea medie a perechii EUR/PKR este de aproximativ 164 de ori mai mare comparativ
cu valoarea medie a perechii EUR/USD.
Cu privire la evoluția perechii EUR/USD, aceasta înregistrează cel mai mic curs valutar
de 1,090762 în data de 30.09.2019. Pe data de 15.10.2018 se înregistrează situația
nefavorabilă, prezentată prin cel mai mare curs valutar al perechii EUR/USD. Acesta este
de 1,158554, reprezentând faptul că 1 euro putea fi cumpărat cu 1,158554 dolari
americani. Analizând datele cu privire la evoluţia cursului valutar EUR/USD obţinem o
valoare medie de 1.12712064, adică 1EUR = 1.12712064 USD, ceea ce ne indică faptul
că, în medie, pe perioada analizată 1 euro a fost echivalentul sumei de 1.12712064 USD
(dolari americani). Faptul că această medie este mai redusă deceât valoarea maximă
înregistrată la începutul perioadei analizate ne indică faptul că, pe perioada de analiză,
moneda euro s-a depreciat în raport cu dolarul american.
În cazul cursului valutar al perechii EUR/PKR, întâlnim ca punct de minim
valoarea de 150.069872, adică 1EUR = 150.069872 PKR, înregistrată pe data de
31.10.2018. Aceasta reprezentând momentul în care euro a înregistrat cea mai mare
depreciere pe toată perioada de analiză. La polul opus se află punctul de maxim, fiind de
185.889455, adică 1EUR = 185.889455 PKR. Valoarea maximă a cursului valutar pentru
EUR/PKR se raportează în data de 27.06.2019, respectiv la mijlocul perioadei de analiză.
În medie, pe perioada de analiză 11.10.2018 – 09.10.2019, se înregistrează faptul ca
1EUR = 164.2048165 PKR, adică pentru a cumpăra 1 euro era nevoie de 164.2048165
rupi pakistani. Per total, din graficul nr. 3 ni se indică faptul că valoarea unui euro în
raport cu rupii pakistani s-a apreciat.

b) Graficul evoluţiei cursului valutar al perechii EUR/PKR în perioada 11.10.2018 –


09.10.2019
Grafic nr. 3
Evoluția EUR/PKR 11.10.2018-09.10.2019
Valoarea unui euro în rupi pakistani 184
179
174
169
164
159
154
149
11.10.201817.11.201824.12.201830.01.201908.03.201914.04.201921.05.201927.06.201903.08.201909.09.2019
Perioada de timp

2. Analiza evoluţiei cursului valutar al perechii EUR/PKR în perioada 11.10.2018 –


09.10.2019.

Comentaţi evoluţia cursului valutar în baza datelor statistice şi a informaţiilor relevante de pe


pieţele financiare internaţionale (trend de apreciere/depreciere sau stagnare, puncte de
maxim/minim în corelație cu factorii economici și financiari ce influențează valutele
analizate).

Privind evoluția EUR/PKR, cursul minim a fost de 150.069872 EUR/PKR, curs


înregistrat la începutul perioadei analizate, respectiv 31 Octombrie 2018. Valoarea maximă a
cursului valutar pentru EUR/PKR se raportează în data de 27.06.2019, respectiv la
mijlocul perioadei de analiză, când 1 euro putea fi cumpărat cu 185.889455 rupi
pakistani. Analizând datele cu privire la evoluţia cursului valutar EUR/PKR obţinem o
valoare medie de 164.2048165, adică 1EUR = 164.2048165 PKR, ceea ce ne indică
faptul că, în medie, pe perioada analizată 1 euro a fost echivalentul a 164.2048165 PKR
(rupi pakistani). Faptul că această medie este mai mare decât valoarea înregistrată la
începutul perioadei analizate ne indică faptul că, pe perioada de analiză, moneda euro s-a
apreciat în raport cu rupii pakistani.
3. Precizaţi tipul de regim valutar din ţara monedei cotante. Ce avantaje/dezavantaje
prezintă (în general, revizie a literaturii de specialitate)? A avut vreun impact
asupra evoluției cursului valutar analizat?
Banca Centrala a Pakistanului (The State Bank of Pakistan – SBP) este unitatea
financiară responsabilă de implementarea și respectarea atât a politicii monetare, cât și a
regimului monetar în Pakistan. Regimul valutar aplicat în Pakistan este unul flexibil (Soft
peg), de tip stabilizat (stabilized arrangement).
Politica monetară este, în esență, o politică de stabilizare sau de gestionare a
cererii care nu poate avea impact asupra potențialului de creștere pe termen lung al unei
economii. În opinia SBP, cel mai bun mod de a atinge aceste obiective în mod durabil
este să menținerea unei inflații scăzute și stabile. Inflația scăzută și stabilă oferă condiții
favorabile pentru creșterea durabilă și generarea de locuri de muncă în timp. Aceasta
reduce incertitudinile cu privire la prețurile viitoare ale bunurilor și serviciilor și ajută
gospodăriile și întreprinderile să ia decizii importante din punct de vedere economic, cum
ar fi consumul, economiile și investițiile cu mai multă încredere. La rândul său, acest
lucru facilitează o creștere mai mare și creează oportunități de angajare pe termen mediu,
ceea ce duce la bunăstarea economică generală în țară.
SBP semnalează poziția sa de politică monetară prin ajustări ale ratei politicii
monetare. Modificările ratei influențează ratele dobânzilor determinate pe piața
interbancară la care instituțiile financiare se împrumută, atât reciproc cât și de la Banca
Centrală a Pakistanului. Astfel, ratele dobânzilor de pe piață sunt influențate și de
intervențiile Băncii Centrale pe piețele monetare și valutare.
Modificările dobânzilor de pe piață influențează costul împrumutului pentru
consumatori și întreprinderi, precum și randamentul depozitelor pentru economiți. În
general, ratele dobânzilor mai mici încurajează oamenii să economisească mai puțin și să
consume sau să investească mai mult (ori invers în caz contrar). Modificările ratei de
politică influențează, de asemenea, valoarea activelor financiare și reale, afectând averea
oamenilor și astfel cheltuielile acestora. Ajustarea cererii afectează în sfârșit nivelul
general al prețurilor și deci inflația în economie.
4. a) Previzionați cursul EUR/PKR pentru data de 19.10.2019 și comparați cursul
previzionat cu cel oficial de la data de 19.10.2016, 19.10.2017 și 19.10. 2018.
Grafic nr. 5

Tabel nr. 2

În urma previzionării cursului valutar a perechii EUR/PKR în excel prin funcția forecast,
valoarea previzionată pentru 19.10.2019 a fost de 178.636591 PKR, adică 1 euro putea fi
cumpărat cu 178.636591 rupi pakistani.
Cursul previzionat pentru 19.10.2019 este mai mare comparativ cu cursurile oficiale a EUR/PKR
pentru 19.10.2016, 19.10.2017, 19.10.2018 și 19.10.2019 (luate de pe
https://www.exchangerates.org.uk/EUR-PKR-exchange-rate-history.html). Astfel, față de cursul
oficial de 114.9226 EUR/PKR din data de 19.10.2016, cursul prezivionat pentru 19.10.2019 este
mai mare cu 63.713991 EUR/PKR. Cursul valutar prezivionat al perechii EUR/PKR este mai
mare față cursul oficial astfel: cu 54.195291 comparativ cu cel din data 19.10.2017, cu
24.911991 comparativ cu cel din data 19.10.2018. Cursul valutar oficial al perechii EUR/PKR
pentru 19.10.2019 a fost de 174.1998 PKR, adică 1 euro valora 174.1998 rupi pakistani. Față de
cel anterior menționat, cursul previzionat a fost mai mare cu 4.436791 EUR/PKR.

b) Determinați gradul de apreciere/depreciere al monedei cotante în raport cu


moneda de bază:
- pentru 19.10 2017 în raport cu 19.10.2016

- pentru 19.10.2018 în raport cu 19.10.2017

- pentru 19.10.2019 în raport cu 19.10.2018


c) Determinați gradul de apreciere/depreciere al monedei de bază în raport cu
moneda cotantă:
- pentru 19.10 2017 în raport cu 19.10.2016

- pentru 19.10.2018 în raport cu 19.10.2017

- pentru 19.10.2019 în raport cu 19.10.2018

NOTĂ: Unde se menționează, se vor lua în considerare cursurile oficiale valabile pentru data
de 19.10.2016, 19.10.2017, 19.10.2018 și 19.10.2019.
5. Creați o problemă în care să determinați efectele evoluției cursului perechii valutare
care a făcut obiectul proiectului asupa participanților la tranzacție.
O firmă din Pakistan vinde unei firme din Italia materiale textile în valoare de 5
milioane dolari americani. Plata se va efectua peste 3 luni la Islamabad. Să se determine
efectul evoluției cursului monedei de plată asupra participanților la tranzacție, știind că la
Islamabad cursul dolarului american a trecut de la 0,0061 la 0,0065, iar al monedei euro
de la 0,0062 la 0,0054.

Rezolvare:
EXP: Pakistan
IMP: Italia
MP: USD
∑= 5.000.000 USD
a) Efectele asupra exportatorului: evoluția USD în raport cu PKR

Interpretare:
Dolarul american, moneda de plată s-a depreciat în raport cu moneda națională,
rupii pakistani, și îl dezvantajează pe exportator, care încasează mai mult cu
50.441.361,92 PKR.

b) Efectele asupra importatorului


Interpretare:
Dolarul american, moneda de plată s-a depreciat în raport cu moneda națională,
euro, și îl avantajează pe importator, care plătește mai puțin cu 950.000 EUR.

6. Determinați cursul USD în moneda atribuită respectiv al monedei atribuite în


raport cu USD la data de 18.07.2019. (curs încrucișat).
Tabel nr. 3

Din foaia de excel numită ,,Perechi de valută” am scos valorile cursurilor valutare ale perechilor
EUR/PKR și EUR/USD pentru data de 18.07.2019.
a) Cursul USD/PKR se obține prin încrucișarea cursurilor valutare EUR/PKR și EUR/USD.
Astfel avem:

0,00626 USD/PKR înseamnă că 1PKR = 0,00626 USD

a) Cursul PKR/USD se obține prin încrucișarea cursurilor valutare EUR/PKR și EUR/USD.


Astfel avem:

159,74004 PKR/USD înseamnă că 1USD = 159,74004 PKR


7. Pornind de la modelele din seminar creați o speculație valutară cu perechea EUR/ X
desemnată. Rezolvați în toate variantele prezentate. În rezolvare dați toate
amănuntele necesare. Nu uitați să atașați cifrelor unitățile de măsură.
Urmărind evoluția cursului euro în raport cu rupii pakistani, un investitor decide
să vândă suma de 2 milioane euro băncii sale. Banca cu care acesta face tranzacția anunța
următoarele cotații pentru perechea EUR/PKR:
T0 Curs de cumpărare Curs de vânzare
Spot 154,3 160,1
2M 500 900
T1
Spot 152,7 158,2
2M 1400 1200

Din speculația la vedere (a la baisse) nu rezultă că lichidarea tranzacției s-ar


realiza în alt moment, pentru că investitorul adoptă o poziție short, de vânzător, deci
mizează pe deprecierea (scăderea) cursului EUR în raport cu PKR.

La momentul T0 vinde 2 mil EUR:

Adică vinde 2 mil. EUR și obține:

La momentul T1 avem două variante în care putem continua rezolvarea problemei:


Varianta I
Dacă ar fi aşteptat până la momentul T0 ar fi putut vinde cele 2.000.000 EUR

Și ar fi obținut:
În concluzie, a intuit corect evoluția cursului EUR/PKR, vânzând la momentul T0
a încasat cu 3 200 000 PKR mai mult, deci câștigă în urma speculaţiei suma de 3 200 000
PKR.

Varianta II
La momentul T1 cu suma de 308 600 000 PKR (obținută la momentul T0) poate cumpăra
(răscumpăra mai exact) EUR:

Deci cu 49 304,68 EUR mai puțin. (2.000.000 – 1.950.695,32)

În concluzie tendinţa cursului EUR în raport cu PKR a fost incorect intuită de


investitor care a pierdut 49 304,68 EUR.Banca nu se precizează în text că s-ar fi acoperit,
în consecință pierderea clientului său va fi pentru bancă un câștig.

8. Pornind de la modelele din seminar creați un arbitraj care să implice moneda cotantă X
desemnată.

Se presupun următoarele cursuri valutare (mid rates) oferite pe următoarele piețe:


Washington Islamabad Italia
1USD = 158,5 PKR 1PKR= 0,0061 USD 1USD = 0,89 EUR
1USD = 0,88 EUR 1PKR = 0,006 EUR 1PKR = 0,0062 EUR

Ce arbitraj va efectua o bancă pentru suma de 3.000.000 USD astfel încât să obţină câştig
maxim?

Rezolvare

Curs USD Washington Curs USD pe alte piețe Diferența de curs Opțiunea (V/C)
1USD = 158,5 PKR Islamabad 1,2 PKR /USD V: Washington
1USD = 157,3 PKR C: Islamabad
1USD = 0,88 EUR Italia: 0,01 EUR/USD V: Italia
1USD = 0,89 EUR C: Washington

Putem face două arbitraje USD/PKR respectiv USD/EUR.


a) Arbitraj USD/PKR
1.500.000 USD îi vindem la Washington (1 USD = 158,5 PKR) → obținem:

cu care cumpărăm USD la Islamabad (1 PKR = 157,3 USD) → obținem:

adică un câștig de 37.396.575.000 USD (37.398.075.000-1.500.000)

b) Arbitraj USD/CHF
1 500 000 USD îi vindem în Italia (1 USD = 0,89 EUR) → obținem:

cu care cumpărăm USD la Washington (1 USD = 0,88 EUR) → obținem:

adică un câştig de 17.045,45 USD (1.517.045,45 – 1.500.000)

Comparând cele două rezultate se va lua decizia de a se efectua arbitrajul USD/PKR deoarece aici
câștigul este maxim.
Bibliografie
1. https://www.exchangerates.org.uk/EUR-PKR-exchange-rate-history.html
2. https://www.exchangerates.org.uk/EUR-PKR-spot-exchange-rates-history-2016.html
3. https://www.exchangerates.org.uk/EUR-PKR-spot-exchange-rates-history-2017.html
4. https://www.exchangerates.org.uk/EUR-PKR-spot-exchange-rates-history-2018.html
5. https://www.exchangerates.org.uk/EUR-PKR-spot-exchange-rates-history-2019.html
6. http://www.sbp.org.pk/m_policy/index.asp
7. http://www.sbp.org.pk/m_policy/About.asp
8. http://www.sbp.org.pk/m_policy/mpf-01.asp
9. http://www.sbp.org.pk/m_policy/mp-imp-01.asp