Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Unitatea de învațământ: Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă la nivel minim Nr.2 Târgu
Mureș
Cadru didactic: Prof. Papay Maria Noemi
Data: 26.03.2019
Clasa: a 0B-IA-IIA-a
Descrierea colectivului: Colectivul este format din 7 elevi,
3 cu tulburare din spectrul autist din care 2 nonverbali si 1 cu retard
sever în devzoltarea limbajului,
5 cu retard în dezvoltarea psihica și de limbaj, 1 nonverbal
Aria curriculară: Matematica si explorarea mediului
Disciplina: Elemente de matematică aplicată
Unitatea de învățare: Culorile
Subiectul lecției: ,, Florile colorate ale primăverii, ” (formarea de grupe după culoare;
exerciţiu cu material individual)
Tipul lecției: Consolidare de priceperi și deprinderi
Scopul lecției Să-şi îmbogăţeasca experienţa senzorială, ca bază a cunoştinţelor
matamatice referitoare la recunoaşterea, denumirea obiectelor,
constituirea de grupuri pe baza unor însuşiri comune (culoare);

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfarsitul lectiei, elevii vor fi capabili:


Obiective operaționale:

Cognitive
 O1:Să numească elementele specifice anotimpului primăvara. Obiectivul este realizat la
nivel minim dacă indică cel puțin 3 obiecte din cele 6 prezentate.
 O2: Să potrivească pe un colaj elementele specifice anotipului primavara la locul care
corespund. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă potrivește cel puțin 2 elemente din
cele 5 prezentate.
 O3: Să grupeze pionezele conform categoriilor cerute de profesor pe baza însușirilor
comune precum culoare. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă așeaza 10 piozene în
cele 4 categorii.
 O4: Să aleagă culoare potrivită în pentru a colora fișa de lucru. Obiectivul este realizat la
nivel minim dacă alege 2 culori din cele 4 cerute.

Psihomotorii
 O5: Să păstreze poziţia corectă a corpului pe scăunele pe parcursul activităţii; Obiectivul este
realizat la nivel minim dacă cel putin 80% din timpul acolcat orei păstează o poziție corectă.
 O6: Să așeze creioanele în cutiile corespunzătoare conform cerinței profesorului. Obiectivul
este realizat la nivel minim dacă așează cel putin 80% din creioane în locul corespunzător.
 O7: Să așeze clemele la categoria corespunzătoare. Obiectivul este realizat la nivel minim
dacă așează cel putin 80% din cleme in locul corespunzător.
 O8: Să așeze bețele colorate categoriilor corespunzătoare Obiectivul este realizat la nivel
minim dacă atașează corespunzător 80% din bețe.
 O9: Să realizeze un șir de zale de aceși culoare. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă
atașează cel puțin 5 zale in șir.
 O10: Să manipuleze corect materialele de lucru. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă
folosește corect 3 din cele 4 tipuri de materiale folosite.
 O11: Să coloreze pe fișa de lucru conform cerinței. Obiectivul este realizatla nivel minim
dacă coloreaza 3 obiecte din cele 4 din fișă.

1
Afective
 O12: Să participe activ la lecție. Obiectivul este realizat la nivel minim dacă elevul își
menține atenția concentrată în 80% dintre sarcini.

SRATEGII DIDACTICE:
o METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, problematizarea, exercitiul, observația, jocul
didactic, activitate independentă

o RESURSE MATERIALE: Imagini înfoliate, caiete, creioane, flori colorate, jocuride manipulare
o FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual si in grup;
o FORME SI TEHNICI DE EVALUARE: observarea sistematică, aprecieri verbale
o RESURSE TEMPORALE: 45 minute
BIBLIOGRAFIE:
- Neagu, Mihaela, Mocanu, Mioara- Metodica predării matematicii în ciclul primar, Editura
Polirom, Bucureşti, 2007;
-Alois Gherguț, Lucian Frumos, Gabriel Raus- Educație specială, Ghid metodologic, Editura Polirom,
București, 2016

2
DESFÂȘURAREA LECȚIEI

Momentele Timp Ob. Activitatea Activitatea Metode Mijloace de Evaluare


activității Op profesorului elevilor învățământ
Moment 3 Asigură ordinea și pregătește materialele Se pregătesc Conversația Panou cu Aprecierea
organizatoric minute necesare desfășurării lecției. pentru lecție calendarul verbală
Se stabilesc ziua, data, luna, anotimpul, starea Precizează ce zii naturii
vremii cu ajutorul calendarului naturii. este, in ce luna și Jetoane
anotimp suntem,
starea vremii.
Captarea 5 Formarea abilităților de comunicare.
atenției minute O1 Educație senzorială, motorie și Răspund la Joc didactic Cartonașe cu
O2 psihomotorie. întrebări. Explicația elemente
Așezarea elementelor caracteristice Denumesc Demonstrația caracteristice
anotimpului primăvara la locul cartonașele Conversație. primăverii
corespunzător. Așează fiecate Foaie de
Vom realiza un colaj de primavară. cartonaș la locul desen pentru Aprecierea
Ce vedem în natură primăvara? potrivit. colaj verbală
Care sunt vestitorii primăverii? Tabla
De unde știm că a sosit primăvara?
Unde potrivim soarele? Dar pasărea? Dar
florile? Dar buburuza și albina? Așează fiecare Planșă și
Avem 4 flori de culori diferite potrivește floare la culoarea Joc didactic flori colorate
fiecare floare la planșa de aceași culoare. corespunzătoare Explicația
Anunnțarea 5 Acum o să vedem căt de bine cunoaște-ți voi Potrivesc Conversație Creione
temei si a minute O5 culorile. creioanele în cutie. Explicația colorate și Aprecierea
obiectivelor Avem pe masă creioane colorate pe care le Exercițiul suport de verbală
operaționale vom așeza in cutie. Eu voi spune ce culoare creioane.
iar voi veți potrivii în cutie acel creion.
Astăzi ne vom juca cu cleme, zale, pioneze,
bețe colorate. Fiecare dintre voi va primii un
joc. Voi cunoaște-ți și vă plac aceste jocuri.

3
Dirijarea 15 Fiecare din voi va primii un joc pe care Ascultă cu atenție Explicația Carton Aprecierea
învățării minute trebuie să-l joace conform cerinței. și receptează colorat și verbală
Cănd a-ți realizat sarcina ve-ți face schimb de informația bețe, cutie
joc cu un coleg. Conversația colorată și
O7  Avem un carton pe care apar 4 culori Se joacă conform cleme de, Aprecierea
( roșu, albastru, verde, galben) și avem 4 regulilor. tabla de verbală
culori de bețe.va trebui să potrivești bățul pioneze și
colorat la culoarea corespunzătoare. Exercițiul pioneze, zale
O6  Avem o cutie cu cele 4 laturi de colorate Obsevația
diferite culori ( roșu, albastru, verde, sistematică
galben), va trebui să potrivești clemele
colorate la latura potrivită. Conversație Obsevația
O3  Tabla cu pioneze este împărțită in 2 pe sistematică
o parte vei potrivi pioneze roșii iar pe
cealaltă pioneze albastre.
O9  Avem zale de 4 culori alege o culoare
si realizează un lanț din acea culoare.
O4  Avem plașe de lucru laminate,
potrivește culorile conform pătratului
colorat.
Asigurarea 10 O9 Va trebui să lipim în caiete flori colorate Exercițiul Flori colorate Obsevația
retenției si a minute O4 caietul este împarțit in 4 respectiv 2 părți, Realizează sarcina Caiete sistematică
transferului lipiți florile de pe masă în culoarea dată în de lucru. Conversația Lipici
caiet. Fișă de lucru Aprecierea
5 Completează o fișă de lucru, colorează fiecare Explicația verbală
minute obiect conform cerinței.
Incheierea 2 Se fac aprecierea asupra modului de Receptează Conversație Abțibilduri Aprecierea
Activității minute participare a elevilor la lecție. Elevii sunt aprecierile. verbală
recompensați cu un aliment preferat.

4
Anexe