Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT DIDACTIC

Data:
Nivel:I (Grupa mijlocie)
Tema anuală: Când, cum şi de ce se întâmplǎ?
Tema sǎptǎmânii: Vitamine, de la cine?
Domeniul de activitate: DLC
Subiectul : “ Morcovelul cu codiță”
Mijloc de realizare: memorizare
Tipul activității:transmitere și însușire de cunoștințe
Obiective de referință:
DLC
- Să participe la activitățile de grup,inclusiv la activitățile de joc,atât în
calitate de vorbitor cât și de auditor;
- Să audieze cu atenție un text,să rețină ideile acestuia și să demonstreze
că la înțeles
- Să înțeleagă și să transmită mesaje simpleș să reacționeze la acestea;

Obiective operaționale:
Cognitive:
OC1 – Să audieze cu atenție textul poeziei;
OC2 - Să recite clar,corect și cât mai expresiv versurile poeziei,respectând
intonația,ritmul și pauzele ;
OC3 - Să alcătuiască propoziții cu expresii și cuvinte din
poezie:”vitamine,supă,mărunt,mâncare”;
OC4 Să răspundă la întrebări vizând conținutul poeziei;

Psiho- motrice:
OP1 - să mânuiască materialele puse la dispoziție;
Afective:
OA1 – Să manifeste interes pentru activitate;
Strategii didactice:
Resurse procedurale:
Metode și procedee : conversația , explicația, exercițiul,
Forme de organizare: frontal, individual.

Resurse materiale : planșe,ghicitoare despre morcov.


Metode de evaluare:observarea sistematică a comportamentelor,aprecierea
răspunsurilor,stimulente.
Durata: 25 min.
Bibliografie
♦Aplicarea noului curriculum pentru educație timpurie - o provocare?
♦Florin Mitu , Stefania Antonovici – “ Metodica activităților de educare a
limbajului în învățământul preșcolar”
ed. Humanitas Educațional ,
București , 2005
♦Laborator preșcolar – ed. V& I Integral , București , 1998
Evenimentele Conținutul Activitatea Activitatea Strategii didactice Eval
instruirii instructiv educatoarei copiilor Forme Metode și Mijloace
-educativ de procedee de
organizare realizare

Moment Creearea
organizatoric condițiilor optime Aranjeaza
stabilirii materialul
climatului didactic si a
afectiv-educativ mobilierlui.
al activității. Frontal
Pregatirea
materialului
didactic necesar.

Se va realiza Obser
printr-o Recită sistem
Captarea ghicitoare despre ghicitoarea.
atentiei morcov. Dau răspun- comp
sul la ghici- mente
toare Conversatia
Se anunță titlul
Anuntarea poeziei ce Frontal
titlului poeziei urmează a fi Anunță
a autorului si a recitată . Copiii obiectivele
obiectivelor trebuie să fie
atenți , pentru a
putea recita
singuri poezia la
sfarșitul
activității .

Recitarea model
Dirijarea Se va face o
invatarii recitare model a Ascultă Recitarea
poeziei . Recită model model
Se va recita încă poezia Planșe Obser
o dată sau de Urmăresc Conversația sistem
doua ori poezia Prezintă imaginile Explicțtia a
de către imaginile prezentate comp
educatoare , mente
respectandu-se
intonaţia , ritmul
şi pauzele
corespunzătoare
precum și
imaginile
reprezentative .
Familiarizarea
cu continutul
poeziei Recită prima
Pe baza unor strofă ,
imagini sugestive explicând cu
prezentate , se va ajutorul
explica continutul imaginilor
de idei. cuvintele
Memorarea noi .
poeziei de către
copii Recita si Urmăresc și Explicația Imagini
Poezia va fi explica repetă. sugestive
memorată pe cuvintele noi
unități Exercițiul
logice(strofe). Frontal
Se va repeta
prima strofă cu 2-
3 copii , apoi se
va trece la Ajută copiii
următoarea strofă și atrage
, care va fi atentia asupra
repetată împreună pronuntarii Individual
cu prima , pentru corecte a Urmăresc și
fixarea în unor cuvinte repetă. Explicația
memorie a Exercițiul
fragmentelor Participă la
logice in activitate.
succesiunea lor Copiii
firească. dovedesc Imagini
Strofa a treia va interes și se Exercițiul reprezent
fi repetată concentrează ative Aprec
împreuna cu asupra răspun
primele două , iar derulării rilor
apoi toată poezia. evenimente-
Obținerea lor din
performanței poezie.
( feed-back-ul) Le cer să
realizeze enun-
țuri cu ajutorul Adresează Frontal
cuvintelor:vita- întrebări. Individual
mine,supă,mă-
Asigurarea runt,mâncare. Ascultă
retenției și a
transferului Se repeta titlul
poeziei și autorul
acesteia de 1-2
copii. Alcătuiesc Aprec
propoziții cu răspun
ajutorul cu- rilor
Se fac aprecieri vintelor date.
asupra modului Răspund la Frontal Conversația Recom- Obser
cum au întrebări. Individual pense sistem
participat . a
comp
Se împart Ascultă mente
Încheirea recompense. Face aprecierile. Conversaţia
activităţii aprecieri Primesc
asupra recompense.
activității. Frontal
Individual

Frontal Conversaţia
Împarte Idividual Explicaţia
recompense

S-ar putea să vă placă și