Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza modurilor de defectare şi a efectelor acestora/ Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

CONTINUARE

Aplicarea etapelor de lucru:


1. Planificare și pregătire. Se alege produsul sau serviciul ce va fi analizat și se stabilesc elementele ce vor fi
studiate (etape tehnologice, ingrediente produs). EX: PRODUS X
2.Analiza riscului. Se întocmește o listă cu defectele potenţiale, menţionându-se cauzele şi efectele posibile
ale acestora ca posibilităţi de control, întocmindu-se o posibilă Fișă de control (Tabelul 4).
Tabelul 4
Analiză risc fabricare PRODUS X
ETAPĂ NECONFORMITATE CAUZĂ EFECT
Microorganisme Surse de apă contaminată Posibilă îmbolnăvire
patogene consumator
Concentrație ridicată Cl Surse de apă necontrolate Nemulțumire consumator
a.Aprovizionare cu
Contaminarea cu pesticide Infiltrații din terenurile Posibilă îmbolnăvire
apă
agricole consumator
Contaminarea cu metale Țevile improprii sau uzate Posibilă îmbolnăvire
consumator

Etapa b

Etapa c.........
........................
Etapa n.........
z.Depozitare/transportDezvoltarea/contaminare Condiții necorespunzătoare Posibilă îmbolnăvire
cu microorganismelor de depozitare/transport consumator
3.Evaluarea riscului. Se calculează coeficientul de risc RPN cu relaţia: RPN=AxSxD
4.Minimizarea riscului=măsuri de îmbunătăţire pentru componentele sau procesele cu risc (prezentate în
Tabelul 5).
Tabelul 5
Evaluare și minimizare risc fabricare PRODUS X
ETAPĂ NECONFORMITATEA S D RPN Minimizarea riscului A S D RPN
ACȚIUNI CORECTIVE
Microorganisme 7 9 3 189Utilizarea apei potabile de la furnizorii 2 9 3 54
patogene autorizați locali. Igienizarea
rezervoarelor de apă.
Concentrație 6 7 3 126Utilizarea apei potabile de la furnizorii 2 7 3 42
a.Aprovizionare cu
ridicată de Cl autorizați locali. Teste de laborator.
apă
Contaminarea cu 7 9 3 189Utilizarea apei potabile de la furnizorii 2 9 2 36
pesticide autorizați locali.
Contaminarea cu 6 7 4 140Asigurarea și verificarea standardelor 1 7 3 42
metale privind confecționarea țevilor
ETAPĂ NECONFORMITATEA S D RPN Minimizarea riscului A S D RPN
ACȚIUNI CORECTIVE

Etapa b

Etapa c.........
.......................
Etapa n.........

z.Depozitare/transportDezvoltarea 5 9 4 180Reglarea, adaptarea timpului de 1 9 1 9


microorganismelor depozitare/transport, a temperaturii și a
umidității relative a spațiilor/mașinilor
de depozitare/transport. Igienizarea
spațiilor de depozitare/transport.
Instruirea personalului.

5. Verificarea îmbunătățirilor. Etapa de minimizare a riscului a fost corect aplicată și a condus la scăderea
valorii coeficientului de risc (RPN). Se observă că nu există RPN cu valori mai ridicate decât 100, astfel
metodologia FMEA și-a dovedit eficiența.
Metodologia finală FMEA pentru fabricarea PRODUSULUI X este prezentată în Tabelul 6.
Tabelul 6. Exemplu / Formular privind aplicarea metodologiei FMEA pentru PRODUSUL X
ETAPĂ NECONFORMITATE CAUZĂ EFECT A S D RPN ACȚIUNI CORECTIVE A S D RPN
Microorganisme Surse de apă contaminată Posibilă 7 9 3 189 Utilizarea apei potabile de la furnizorii 2 9 3 54
patogene îmbolnăvire autorizați locali. Igienizarea rezervoarelor
consumator de apă.
Concentrație Surse de apă necontrolate Nemulțumire 6 7 3 126 Utilizarea apei potabile de la furnizorii 2 7 3 42
ridicată de Cl consumator autorizați locali. Teste de laborator.
a.Aprovizionare
Contaminarea cu Infiltrații din terenurile Posibilă 7 9 3 189 Utilizarea apei potabile de la furnizorii 2 9 2 36
cu apă
pesticide agricole îmbolnăvire autorizați locali.
consumator
Contaminarea cu Țevile improprii sau uzate Posibilă 6 7 4 140 Asigurarea și verificarea standardelor 1 7 3 42
metale îmbolnăvire privind confecționarea țevilor
consumator

Etapa b

Etapa c.........
.....................
Etapa n.........

z.Depozitare/traDezvoltarea Condiții necorespunzătoare Posibilă 5 9 4 180 Reglarea, adaptarea timpului de 1 9 1 9


nsport microorganismelor de depozitare îmbolnăvire depozitare/transport, a temperaturii și a
consumator umidității relative a spațiilor/mașinilor de
depozitare/transport. Igienizarea spațiilor
de depozitare/transport. Instruirea
personalului. .

Analiza riscului Evaluarea riscului Minimizare risc/acțiuni corective Verificare îmbunătăţiri


riscului