Sunteți pe pagina 1din 9

BIBLIOGRAFIE

1) Activitatea integrata din grădiniţă, L. Culea, A. Sesovici, F. Grama, Editura Didactica


Publishing, Bucureşti, 2011
2) Breben S., Metode interactive de grup, Editura Arves, Bucureşti, 2007
3) Ciolan Laura, Învăţarea integrată, Editura Polirom, Bucureşti, 2008
4) Curriculum pentru educaţia timpurie, Ministerul educaţiei, cercetării şi tineretului, 2019
5) Dumitrana M, Jocuri şi jucării pentru preşcolari, Editura Compania, Bucureşti, 2002
6) Ezechil L., Lăzărescu M., Laborator preşcolar, Editura V&Integral, Bucureşti, 2011
7) Glava A., Pocol M., Tătaru L., Educaţie timpurie. Ghid metodologic pentru aplicarea
curriculumului şcolar, Editura Paralele 45, Piteşti, 2009
8) Ileana Hanganu, Cireşica Răclaru, Jocuri pentru preşcolari – culegere, Editura Aramis,
2007
9) Ionescu, Mihaela (coord.). (2010). Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea
timpurie a copilului de la naştere la 7 ani, Bucureşti: Ed. Vanemonde
10) Lolica Tătaru, Adina Glava, Olga Chiş, Piramida cunoaşterii – repere metodice în
aplicarea curriculumului preşcolar, Editura Diamant, Piteşti, 2014
11) Metode Interactive De Grup, editura Arves, Bucureşti, 2009
12) Mihaela Bulc, Oana Driha, Elemente de didactică preşcolară aplicată, Editura Mega,
Cluh-Napoca, 2013
13) Mihăilescu, I. (coord.). (2000). Un deceniu de tranziţie. Situaţia copilului şi a familiei în
România, UNICEF, Bucureşti
14) Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământul preşcolar în mileniul III, Editura
Reprograph, Craiova, 2019
15) Preda V., Miron Boca, Ghid metodologic şi aplicativ al educatoarei, Editura Eurodidact,
Cluj, 2005
16) Revista învăţământului preşcolar, Editura Arlequin, Bucureşti, 2010
17) Tomşa, Gh., Oprescu, N. (2007). Bazele teoretice ale psihopedagogiei preşcolare,
Bucureşti: Ed. V&I Integral
18) Vasile Molan, Didactica domeniului limbă şi comunicare din învăţământul preşcolar,
Editura Miniped, Bucureşti, 2017
19) Vrăsmaș, T. (coord.). (2010). Incluziunea scolară a copiilor cu cerințe educaționale
speciale. Aspirații si realități. București: Ed. Vanemonde
20) *** (2007). Despre dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi sociale ale copiilor, fete şi
băieţi, cu vârsta până în 7 ani - Ghid pentru cadrele didactice din învăţămânul
preşcolar. UNICEF, Centrul Parteneriat pentru Egalitate, București