Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect de activitate

Tema săptămânii: ,,O lume dispărută’’


Tema activității:,,Dinozaurii’’
 „Ștafeta cu ouă de dinozauri”(predare)
 Telefonul fără fir(consolidare)
Mijloc de realizare: Joc de mișcare
Tipul de activitate: mixt
Scopul activității: Destinderea copiilor după activitățile experiențiale, îsușirea respectării
regulilor de joc, dezvoltarea îndemânării, rapidităţii în reacţii, educarea spiritului de echipă şi a
fair-play-ului.
Obiective operaționale:
 O1. Să rețină regulile jocurilor propuse;
Obiectivul se consideră realizat dacă toți copiii rețin regulile de joc
 O2.Să-și coreleze mișcările în funcție de sarcinile jocului;
Obiectivul se consideră realizat dacă copiii își corelează mișcările în funcție de
sarcinile jocului
 O3. Să participe activ la joc, manifestând fair-play în desfăşurarea acestuia;
Obiectivul se consideră realizat dacă copiii manifestă spirit de echipă
Sarcinile jocului:
1. Se stabilesc două grupe de copii așezați în șir indian;.
2. Primul copil din fiecare rând primește un ou de dinozaur, iar la semnalul dat rostogolește
oul până la reperul stabilit (cuibul de ouă), apoi se întoarce cu oul în mână, ducându-l la
următorul copil de la echipa sa ,și se îndreaptă spre capătul rândului
3. Jocul se repetă până când toți copiii reușesc să participe la rostogolirea oului de
dinozaur.
4. Câștigă echipa care respectă regulile jocului.

Regulile jocului:
Regula 1. La semnalul dat, primul copil din fiecare echipă, rostogolește oul până la cuib;
Regula 2. Ștafeta este predată doar când a ajuns copilul la echipa sa
Regula 2. După predarea ștafetei copilul merge la coada șirului echipei de care aparține;
Regula 4. Câștigă echipa care revine prima la forma inițială, respectând regulile jocului.
Elemente de joc: mişcarea, semnalul, aplauzele, întrecerea, oul de dinozaur, cuibul de ouă
Strategia didactică:
Metode si procedee:
 jocul, explicația, demonstrația, conversația, observarea spontană și dirijată.
Mijloace de învățământ:
 ouă de dinozaur, cuibul de ouă
Forme de organizare:
 frontal, individual, pe echipe
Resurse:
Umane: preșcolarii și educatoarea
Temporale: 25 minute
Spațiale: sala de grupă
Repere orare: 11.30-12.30
Bibliografie:
,,Curriculum pentru educația timpurie, Ministerul Educației Naționale, 2019’’
,,Hristu, B., Popescu, Eugenia, Șerban, Filofteia, (1994), Activități de joc și recreativ
distractive, Editura Didactică și Pedagogică, București ’’.
Scenariul didactic
Strategia didactică Evaluare
Etapele
Conţinutul activității Metode şi Mijloace de
activității
procedee învăţământ
Observarea
1. Moment Se asigură condiţiile necesare bunei
comportame
organizatoric desfăşurări a activității. Se pregătesc
ntului
materialele necesare.
nonverbal
Vom face un joc de atenție. În mână am
trei steaguri de culori diferite. Când voi
arata steagul roșu toata lumea se ridica
2. Captarea
în picioare, când voi ridica steagul
atenției Conversația Steaguri de
albastru toți copiii vor veni la mine, iar
la cel galben, toți copiii vor sta ghemuit. diferite culori

Jocul se va desfășura de două ori.

Astazi, la aceasta activitate vom


desfășura două jocuri. Primul este un joc
pe care îl cunoașteți „Telefonul fără fir”
Conversația
iar, al doilea, un joc nou pe care îl vom Capacitatea
3. Anunţarea
învăța astăzi și care se numește „Ștafeta de
temei şi a
cu ouă de dinozauri”, voi va trebui să concentrare
obiectivelor
ascultați cu atenție regulile jocurilor și a atenției
Explicația
să reacționați la primirea comenzilor;

4.Prezentarea a)Explicarea și demonstrarea jocului nou Explicația


optimă a În jocul nostru „Ștafeta cu ouă de Observarea
conținutului dinozauri” trebuie să respectăm capacității
și următoarele regului: de atenție
desfășurarea Regula 1. Jocul voluntară
activității Se stabilesc două grupe de copii și se
formează două râduri egale; Capacitatea
Regula 2. copiilor de
Primul copil din fiecare rând primește un a respecta
ou de dinozaur pe care îl rostogolește Demonstraț regulile
până la reperul stabilit (cuibul de ouă,
apoi se întoarce cu oul în mână până la
echipa sa.
Regula 3.
Ștafeta este predată doar când a ajuns
ia jocului
copilul la echipa sa.
Regula 4.
Deprindere
Jocul se repetă până când reușesc toți
a de a fi
copiii să participe la rostogolirea oului
atenţi la
de dinozaur
explicaţii şi
Regula 5.
de a
Câștigă echipa care respect regulile
Explicația respecta
jocului
regulile
După explicarea tuturor regulilor de joc
jocurilor
se execută jocul de probă pentru a vedea
dacă toţi copiii au înţeles regulile
Cooperarea
jocului.
liberă și
Elementele de joc: mişcarea, semnalul,
civilizată
aplauzele.
între
Se execută jocul propriu-zis.
partenerii
b) Repetarea jocului “Telefonul fără
de joc
fir”:presupune ca prescolarii sa fie
Explicația
asezati in semicerc, iar educatoarea va
Capacitatea
șopti la urechea primului copil
copiilor de
denumirea unui cuvânt. Acel copil va
a manifesta
șopti ceea ce a auzit următorului copil,
Conversația fairplay
care va șopti și el, la rândul său
următorului și tot așa. La sfarșit, cel din
urmă trebuie să spună cu voce tare
cuvântul ce i-a fost șoptit. Dacă, va fi
cuvântul corect, copiii vor fi aplaudați.
a) Fixarea subiectului:
Îi intreb pe copii cum se numesc jocurile
Conversația
de astăzi, iar un copil, pe care eu il voi
solicita, va răspunde.
5. Încheierea
activității
b) Evaluarea activității:
Se fac aprecieri globale şi individuale
asupra modului în care au participat la
Recompense
activitate.
Se împart copiilor recompense.