Sunteți pe pagina 1din 8

PROIECT DIDACTIC

DATA:
UNITATEA DE APLICAȚIE:
CLASA: a III-a C
ÎNVĂȚĂTOR:
PROPUNĂTOR:
ARIA CURRICULARĂ: Om și societate
OBIECTUL: Educație civică
UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: Trăsături morale ale persoanei
SUBIECTUL: „Modestia și lipsa de modestie”
TIPUL LECŢIEI: Lecție mixtă de predare/ însușire a noilor cunoștințe

COMPETENȚE GENERALE:

1. Aplicarea unor norme de conduită în viaţa cotidiană;


3. Cooperarea cu ceilalți pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând
disponibilitate.

COMPETENȚE SPECIFICE:

1.1. Explorarea calității de persoană pe care o are orice om;


1.2. Identificarea unor trăsături morale definitorii ale persoanei;
1.3. Explorarea grupurilor mici și a regulilor grupului.
3.1. Relaționarea pozitivă, în grupuri mici, pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru.

OBIECTIV FUNDAMENTAL: însușire de noi cunoștințe despre sentimentul de modestie și


despre lipsa de modestie.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
OB 1: Să definească noţiunile de sinceritate şi minciună;
OB 2:Să identifice în textele prezentate aspectele care denotă un comportament: sincer /
mincinos;
OB 3:Să exprime un punct de vedere personal cu privire la comportamentele identificate.

STRATEGII DIDACTICE:

METODE ŞI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, explicația, exercițiul, brainstormingul

RESURSE MATERIALE: manual, caiet de lucru, fișă de lucru, planșă cu text, tabla, proiectare
power point

FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual


RESURSE UMANE: 23

RESURSE DE TIMP: 50 min.

FORME ŞI STRATEGII DE EVALUARE:


a) evaluare formativă (aprecieri verbale, scrise, autoevaluare): „Foarte bine”,
„Bine”, „Excelent”, „Te-ai descurcat minunat”, „Bravo”.
b) evaluare de produs (aprecieri verbale şi autoevaluare): „Foarte bine”, „Bine”,
„Excelent”, „Te-ai descurcat minunat”, „Bravo”.

BIBLIOGRAFIE:

 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale nr. 5003 / 02.12.2014


MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE Programa școlară pentru disciplina
EDUCAȚIE CIVICĂ CLASELE a III-a – a IV-a București, 2014.

 Olga Pîrîială, Educație civică, manual pentru clasa A III-A semestrul 1, Editura Amaris,
București, 2014.

 Simona Brie, Adina Micu, caiet de aplicații, clasa A 3-A, Editura Sinapsis, București,
2014

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:
Nr. Etapele/ Structura de realizare Metode și Mijloace Metode de Timp
Crt. secvențele lecției (desfasurarea lecției) procedee didactice evaluare necesar
acordat
1. Momentul Se asigură condițiile necesare -conversația 2 min
organizatoric pentru buna desfășurare a
lecției.
Se pregătesc materialele
necesare lecției.
2. Re/actualizarea Se pun întrebări legate de -conversația -manualul Observarea 5 min
cunoştinţelor lecția anterioară elevilor directă
asimilate „Curajul, frica și lașitatea.”
anterior
 Ce exprimă curajul?

 Ce este frica?

 Dar lașitatea?

3. Captarea atenției Se prezintă un material -conversația -prezentare Observare 5 min


elevilor cu imagini din power point directă
povestea ,, Fata babei și fata
moșneagului ” de Ion Creangă

După care se adresează


elevilor întrebările:

-Din ce poveste fac parte


personajele?
-De ce fata moșului a ales o
ladă mică?

-Ce calitate morală exprimă


gestul ei?

-Cum era fata babei în


comparație cu fata moșului?

Elevii sunt astfel conduși să


descopere titlul lecției
,,Modestia și lipsa de
modestie”
4. Anunțarea Astăzi, la ora de Ed. Civică -conversația Observarea 3 min
subiectului lecției vom învăța despre Modestia sistematică
și a obiectivelor și lipsa de modestie.
operaționale La sfârșitul lecției toată lumea
va ști ce este modestia și ce
este îngâmfarea și să dea
exemple de situații în care au
dat dovadă de acestea .
5. Dirijarea Se solicită elevilor -conversația, -manualul Capacitatea de a 10 min
învățării deschiderea manualului la brainstorming elevilor citi un text la
pag.28 și citirea textului dat. prima vedere
După care se adresează
întrebări referitoare la
povestea dată : „Leul și Capacitatea de
țânțarul”, de Lew Tolstoi: identifica un
- Cine povestește comportament
întâmplările? pozitiv/corect
- Ce credea leul despre el? -Autoevaluare

-Ce a pățit leul?

-Care sunt personajele?

- Cine a îndrăznit să-l


înfrunte pe leu?

- Ce învățătură
desprindem din text?

Pornind de la informațiile date


îi voi conduce pe elevi să
definească termenii modestia
și lipsa de modestie.

6. Fixarea Le voi da elevilor de rezolvat -conversația -manualul -Observarea 5 min


cunoștințelor oral exercițiul 1 pagina 29, în elevilor
asimilate în care vor avea de formulat
etapa anterioară enunțurii cu anumite cuvinte.
7. Obținerea Elevii vor primi o fișă de lucru -explicația -fișă de lucru -Observarea 15 min
performanței în care au de rezolvat sistematică
exerciții referitoare la
subiectul dat.
Anexa 1
La sfârșitul lecției vom scrie -explicația -manualul Observare 5 min
8. Asigurarea împreună trei argument pentru elevilor sistematică
retenției și a care modestia este considerată
transferului o trăsătură morală pozitivă.
Anexa 1