Sunteți pe pagina 1din 9

Grădinița P.P. Nr.

1 Caransebeș

OPȚIONAL

Coordonator :
Prof. Vlasie Elena-Vasilica

2019-2020
Educația artistico-plastică la vârsta preșcolară constituie o piatră de temelie în
dezvoltarea capacității creatoare a copiilor.
Arta are o mare forță educativă, deoarece face apel la sentimentele copilului,
antrenând activ latura afectivă a psihicului său; înnobilează simțămintele copilului
preșcolar, le dirijează spre aspecte pozitive ale vieții.
Formele artei se reflectă în conștiiința copiilor îndeosebi pe calea simțurilor:
văzul, auzul și pipăitul. Influența artei asupra proceselor de cunoștere constă în
primul rând în dezvoltarea capacității de percepere.
Un alt motiv pentru opționalul ales a fost la solicitarea părinților și pentru că
activitățile de pictură sunt foarte îndrăgite de copii.
În cadrul opționalului doresc să atrag atenția copiilor spre ceea ce este frumos,
să-i inițiez în realizarea tehnicilor specifice: tehnica ștampilării, picturii pe piatră, pe
ouă, fuzionării.
Aceste activități urmăresc și dezvoltarea răbdării și perseverenței, iar la copiii
emotivi dându-le încredere în ei.
Lucrările realizate în cadrul opționalului vor fi expuse în grădiniță, școală în
comunitate cu diferite ocazii și sărbători.
1. Utilizarea diverselor tehnici și materiale de lucru în realizarea temelor plastice;

2. Organizarea spațiilor plastice de diverse forme cu culori de diferite semnificații

și amestecuri;

3. Obținerea unor forme elaborate originale prin prelucrarea formelor spontane.


- Evaluare verbală

- Auto/interevaluare

- Evaluare pe produs

- Elena Barboni, Maria Boșneag – ”Pictura mai mult decât o joacă” – ghid
opțional și caiet de lucru pentru copii de 3-7 ani, Editura Emira, Deva, 2002

OBIECTIVE DE REFERINȚĂ ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE

1) Să recunoască elemente ale limbajului - recunoașterea tehnicilor de pictură


plastic din mediul înconjurător; folosite în cadrul unor compoziții
plastice;
- găsirea unor posibilități de folosire a
tehnicilor de lucru învățate în domeniile
vieții cotidiene;
- alcătuirea unei minibiblioteci de artă
plastică.

2) Să utilizeze un limbaj adecvat cu privire - folosirea unor cuvinte și expresii


la activitățile plastice; specifice activităților artistico-plastice;
- descrierea acțiunii specifice tehnicilor
folosite în cadrul activităților artistico-
plastice;

3) Să obțină efecte plastice, forme spontane - aplicarea culorii pe suprafețele date sau
și elaborate prin tehnici specifice picturii; libere (cu ghemotoc de hârtie, cu
buretele, periuța, tubul, bucăți de ață);
- obținerea efectelor plastice prin
combinarea culorilor sau altor tehnici;

4) Să compună în mod original și plastic - aplicarea în spații noi a tehnicilor de


spațiul plastic lucru învățate pentru realizarea unor
compoziții originale;
- crearea unor forme și modele noi prin
îmbinarea elementelor de limbaj plastic;
- modificarea modelului dat prin adăugare
și restructurare.
Nr Data OBIECTIVE CONŢINUT ACTIVITATE DE EVALUARE OBS.
crt. ÎNVĂŢARE
OPERAŢIONALE

-să aplice culorile pe suprafeţe Costum popular -aplicarea culorilor pe Verbală


libere cu periuţa; suprafeţe date sau libere cu
1. 26.09.2019 periuţa; Autoevaluare

Evaluare pe produs

-să aplice culorile pe suprafeţe Şorţuleţ pentru -aplicarea culorilor pe


libere cu periuţa; costumul popular suprafeţe date sau libere cu
2. 03.10.2019 periuţa; Verbală

Autoevaluare

-să modifice modelul dat prin Eşarfă -modificarea modelului dat


adăugare; prin adăugare/restructurare ;
3. 10.10.2019 de matase Verbală

Autoevaluare

-să aplice culoarea pe suprafeţe Dansul culorilor -aplicarea culorii pe o


libere prin tehnica suflării cu suprafaţă liberă prin tehnica
4. 17.10.2019 paiul; suflării cu paiul; Verbală

Autoevaluare

-să aplice culoarea pe suprafeţe Zborul rachetei -aplicarea culorii pe o Verbală


libere prin tehnica suflării cu spre lună suprafaţă liberă prin tehnica
5. 24.10.2019 paiul; suflării cu paiul; Autoevaluare

07.11.2019 -să aplice culoarea pe suprafeţe Lumină şi întuneric -obţinerea efectelor plastice
date ,folosind bucăţi de aţă; prin folosirea bucăţilor de
6. aţă; Verbală

Autoevaluare

-să picteze efecte plastice prin Cerul înstelat -obţinerea efectelor plastice
tehnica stropirii cu jet de aer; prin folosirea tehnicii
7. 14.11.2019 strpirii cu jet de aer; Verbală

Autoevaluare

-să aplice culoarea pe suprafeţe Cinci prieteni -obţinera unor efecte Verbală
date folosind ghemotocul de mititei plastice folosind
8. 21.11.2019 hartie; ghemotocul de hârtie; Autoevaluare

- să picteze efecte plastice prin -obţinera efectelor plastice Verbală


folosirea tehnicii frotajului; prin folosirea tehnicii
9. 28.11.2019 LAMPIONUL frotajului; Autoevaluare

10. -să picteze efecte plastice prin Se aprind noaptea


folosirea tehnicii decolorării ; luminiţele în oraş
05.12.2019 - realizarea tehnicii Verbală
decolorării;
Autoevaluare

11. -să picteze efecte plastice prin Împărăţia lui Moş -obţinerea efectelor plastice
folosirea tehnicii frotajului; Crăciun prin folosirea tehnicii
12.12.2019 frotajului; Verbală

Autoevaluare

12. 16.01.2020 -să picteze efecte plastice prin Ninge peste oraş -obţinerea unor efecte Verbală
tehnica stropirii cu jet de aer; plastice prin tehnica stropirii
cu jet de aer; Autoevaluare

13. 23.01.2020 -să aplice culorile pe suprafeţe Covorul bunicii -aplicarea culorilor pe Verbală
libere cu periuţa; mele suprafeţe date sau libere cu
periuţa; Autoevaluare

14. 30.01.2020 -să picteze efecte plastice prin Focuri şi artificii -obţinerea unor efecte Verbală
tehnica stropirii cu jet de aer; plstice prin tehnica stropirii
cu jet de aer; Autoevaluare

15. 06.02.2020 -să aplice culoarea pe suprafeţe Flori de gheaţă -obţinerea unor efecte Verbală
date folosind ghemotocul de plastice folosind
hârtie; ghemotocul de hârtie; Autoevaluare

16. 13.02.2020 -să picteze efecte plastice prin Călătorie în cosmos -aplicarea culorilor pe Verbală
tehnica aplicării culorilor cu suprafeţe date sau libere cu
periuţa; periuţa; Autoevaluare

17. 20.02.2020 -să picteze efecte plastice prin Valurile -aplicarea culorilor pe Verbală Verbală
tehnica aplicării culorilor cu suprafeţe date sau libere cu
periuţa; Mării periuţa; Autoevaluare

18. 27.02.2020 -să aplice culoarea pe suprafeţe Trenuleţul veseliei -aplicarea culorii pe Verbală
date folosind ghemotocul de suprafeţe date cu
hârtie; ghemotocul de hârtie; Autoevaluare

19. 05.03.2020 -să aplice corect tehnica folosirii Mască pentru -aplicarea corectă a tehnicii Verbală
aţei îmbibate în culoare; carnaval aţei îmbibate cu culoare;

20. 12.03.2020 -să aplice corect tehnica folosirii Se ivesc raze de -aplicarea corectă a tehnicii Verbală
aţei îmbibate în culoare; soare aţei îmbibate cu culoare;
Autoevaluare
21. 19.03.2020 -să folosească grisul obţinând Pălărioara şi poşeta -obţinerea efectelor plastice Verbală
efecte plastice prin tehnica tratării cu gris;
Autoevaluare

22. 26.03.2020 -să folosească ştampila folosind Mărgelele păpuşii -folosirea ştampilei având în Verbală
efecte plastice; vedere şi distribuirea
culorii; Autoevaluare

23. 07.05.2020 -să folosească sita obţinând Decorăm ouă -obţinerea efectelor plastice Verbală
efecte plastice prin tehnica prin tehnica aplicării culorii
aplicării culorii; prin sită; Autoevaluare

24. 14.05.2020 -să folosească ştampila Pomişorii noştri -folosirea ştampilei având în Verbală
distribuind uniform culoarea pe vedere şi distribuirea
suprafaţa dată; culorii; Autoevaluare

25. 21.05.2020 -să decoloreze prin folosirea Aripiorele -obţinerea efectelor plastice Verbală
picului; fluturaşilor prin decolorare cu picul;
Autoevaluare

26. 28.05.2020 -să folosească picurii de ceară Călătorie printre -aplicarea tehnicii picurării Verbală
obţinând efecte plastice; nori cu ceară;
Autoevaluare

27. -să folosească picurii de ceară 1 IUNIE aplicarea tehnicii picurării Verbală
obţinând efecte plastice; cu ceară;