Sunteți pe pagina 1din 2

PROIECT DE ACTIVITATE

ALA 2

DATA: 18 februarie 2020


UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: KIDS CLUB TEI
EDUCATOARE: Dumitru Nicoleta
GRUPA: mica ”Albinuțe” (nivel I)
NIVEL I: 2-4 ani
TEMA DE STUDIU: “Cum a fost, este şi va fi pe pământ?”
SUBTEMA: “ Au trăit odată…”
TEMA ZILEI: “Bună dimineaţa, Dino, prietenul nostru!”
CATEGORIA DE ACTIVITATE: ALA 2( jocuri şi activităţi recreative)
TIPUL ACTIVITĂŢII: “Dansul lui Dino”- Joc de mişcare.
SCOPUL: Stimularea dorintei de participare activa si afectiva; Crearea unei
atmosfere placute, deconectante.
COMPORTAMENTE VIZATE:
- respectă regulile jocului şi comenzile primite
- acceptă că la sfârşitul unei întreceri există învingători şi învinşi;
- participă la joc în spiritul fair-play-ului.
METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul.
BIBLIOGRAFIE:
“Curriculum pentru învatamantul preşcolar, 3-6 (7) ani”, MECT 2008, Editura
Didactica Publishing House Bucureşti 2009;
„Jocuri pentru preşcolari”- Editura Aramis Bucureşti, 2000.
DURATĂ: 15 min

EVENIMENT CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII EVALUARE


DIDACTIC DIDACTICE (instrumente şi
indicatori)
I. Moment Asigurarea condiţiile necesare
organizatoric desfăşurării activităţii:
1’ -Pregătirea sălii de grupă;
-Intrarea organizată a copiilor;
II. Anunţarea Voi anunţa tema şi obiectivele activităţii
temei şi a ce urmează a fi desfăşurată.
-conversaţia
obiectivelor
- Astăzi ne vom juca „Dansul
1’ Dinozaurului”: Copiii reţin tema şi
obiectivele. -explicaţia
III. Desfăşurarea JOC: „Dansul Dinozaurului”
jocurilor  Educatoarea invită copiii în mijlocul
-conversaţia
clasei, Toți copiii se mișcă, dansează pe
a)Explicarea şi fond muzical , la un moment dat, -explicaţia
demonstrarea educatoarea ”Vizionez expoziția de
jocului I Dinozauri statici!” Toți copiii iau poziția
unei statui, exprimând diferite poziţii.
2’
Educatoarea are rolul de a "păcăli" statuile
- -evaluare
să se miște sau să vorbească, iar ele
demonstraţia formativ-
trebuie să își mențină poziția. Câștigă
continuă
“dinozaurii” care au rezistat tentației. -exerciţiul

b) Jocul de probă Jocul de probă se va desfăşura împreună


cu copiii, reluându-se regulile şi modul de
4’ -
desfăşurare pentru o mai bună înţelegere.
demonstraţia

c) Jocul În desfăşurarea jocului propriu-zis,


educatoarea va interveni numai dacă este
propriu-zis -exerciţiul -observarea
cazul, va stimula copiii şi îi va îndemna să
frontală;
5’ respecte regulile jocului.
d) Încheierea Va fi anunţată încetarea jocului şi apreciez
jocului comportamentul copiilor pe durata jocului.
1’
IV. Concluzii şi Se fac aprecieri generale asupra -evaluarea în
aprecieri desfăşurării jocului. funcţie de
-conversaţia
obiectivele
1’
operaţionale.