Sunteți pe pagina 1din 23

GRILE MANAGEMENT

1) Care este ordinea de importanta a calitatilor/abilitatilor pe care trebuie sa le


aiba un bun manager de prima linie (de nivel inferior)?
a) Capacitatea de orientare strategica; capacitatea de a dezvolta relatii umane;
cunostinte profesionale de specialitate
b) Cunostinte profesionale de specialitate; capacitate de a dezvolta
relatii umane;capacitate de orientare strategica
c) Capacitate de a dezvolta relatii umane; capacitate de ortentare strategica;
cunostinte profesionale de specilaitate

2) Care dintre urmatoarele ipostaze (ansambluri de comportamante) sunt, dupa


Henry Mitzberg, roluri decizionale ale managerilor?
a) Observator active (monitor)
b) Regulator de perturbatii
c) Lider
d) Distribuitor de resurse

3)Care dintre urmatoarele cai de actiune sunt in conceptia lui Thomas Peters,
factori de management?
a) Contactul continuu cu clienţii
b) Dezvoltarea problemelor dupa metoda "incelx:are si eroare"
c) Selectia stiintifica a angajatnor
d) Autonomia operationala si incurajarea intreprinzatorilor

4) Conform studiilor intreprinse de Henry Mintzbecg, in ump ce exercita functiile


managementului, managerii pot indeplini:
a) Doar rolurile de planificator, organizatoc si controlor
b) Oricare dintre cele 10 roluri atribuite managerilor
c) Doar rolurne de regulator de perturbatii si distribuitor de resurse
d) Toate cele 14 roluri atribuite managerilor

5) Bernhard Gorg, unul dintre cei mai reputati profesori de management, fost
director IBM pentru Europa, afirma urmatoarele: "Ce retea de manageri talentati va
intrece toate celelalte solicitari ale pietei. Cererea in aceasta categorie nu mai poate fi
satisfacuta si este de asteptat ca distanata dintre cerere si oferta sa creasca si mai
departe ... Astazi s-au schimbat multe lucruri — notiunea de manager a devenit un
bun comun, foarte multi tineri doresc sa devina manageri si unele intreprinderi fac
din acest titlu un adevarat cult, prin care impart societatea in doua: in manageri, ca
fiind acele persoane care "poseda", si in non-manageri, ca fiind acei care "nu
poseda...". Care dintre urmatoarele formulari este mai plauzibila?
a) Afirmatiile de mai sus sunt valabile pentru tarile din Europa Occidentala, dar nu
si pentru Romania.
b) Afirmatiile de mai sus sunt valabile pentru toate tarile europene, inclusiv,
in care fie ca vrem, fie ca nu vrem sa acceptam, nu se va putea face noua
discordanta, si reusita in afaceri va fi asigurata de manageri competenti, cu
o substantiala pregatire manageriala.
6) Managementul este cel mai bine descris ca fiind procesul de:
a) Realizare individuala a sarcinilor de o maniera eficienta
b) Indeplinire eficienta a sarcinilor, cu ajutorul altor persoane
c) Utilizare a resurselor rare pentru a minimiza rezultatele
d) Stabilire a scopurilor organizatiei

7) La compania "Dorna" S.A. activitatea este organizata conform know-how-ului adus


de proprietarii olandezi. Care credeţi ca este cea mai mare diferenţa dintre managerii si
nonmanagerii acestei organizatii?
a) La manageri accentul cade pe abilitatile de lucru cu oamenii, iar la
nonmanageri, pe abilitatile determinante de cunostintele profesionale de
specialitate
b) Managerii sunt intotdeauna mai inteligenti decat nonmanagerii
c) Nonmanagerii au o munca mai grea decat managerii

8)Orientarea organizatiei in conformitate cu misiunea si obiectivele de


specialitate este responsabilitatea principala a:
a) Managerilor de pe pozitiile ierarhice superioare
b) Managerilor mijlocii
c) Managerilor de prima linie
d) Directorilor generali

9)Directionarea activitatii unitatii prin aplicarea unor cunostinte de


specialitate este responsabilitatea principala a:
a) Managerilor de pe pozitiile ierarhice superioare
b) Managerilor mijlocii
c) Managerilor de prima linie
d) Directorilor generali

10) Care este ordinea de importanta a calitatilor/abilitatilor pe care trebuie sa le


aiba un bun manager de nivel ierarhic superior?
a) Capacitate de orientare strategica; capacitate de a dezvolta relatii
umane; cunostinte profesionale de specialitate
b) Cunostinte profesionale de specialitate; capacitate de a dezvolta relatii umane;
capacitate de orientare strategica
c) Capacitate de a dezvolta relatii umane; cunostinte profesionale de specialitate;
capacitate de orientare strategica.

11) La acelasi nivel ierarhic, esentiale sunt capacitatea de orientare strategica si


dezvoltarea relatiilor umane, atat in interiorul organizatiei, cat si in raporturile
acesteia cu mediul extern. In plus, Thomas Peters afirma ca "...la acest nivel,
"calitatea" de a fi un bun specialist intr-un domeniu ;ectonai? nu reprezinta o
garantie a reuşitei manageriale"; Care manageri sunt avuti in vedere de afirmatiiie
de mai sus?
a) Managerii de niveluri ierarhice mijlocii
b) Managerii de niveluri ierarhice superioare
c) Managerii de niveluri ierarhice de prima linie
12) (I)Studiind activitatea managerilor din mai multe organizatii americane, Henry
Mintzberg (1972) a ajuns la concluzia ca acestia indeplinesc zece "roluri"
(ansambluri organizate de comportamente).
(II)Aceste roluri sunt grupate in trei categorii: roluri interpersonal, roluri
informationale si roluri de reprezentare (lider).
a) Numai prima afirmatie, marcata cu (I ) este adevarata.
b) Numai a doua afrmatie ,marcata (II ) cu adevarata.
c) Ambele afirmatii sunt adevarate.

13) Rolurile manageriale definite de Mintzbecg (reprezentant oficial, lider,


observator activ etc.) sunt:
a) Grupe complexe de activitati asociate in mod direct cu indeplinirea misiunii organizatiei
b) Ansambluri organizate de comportamente care ilustreaza ceea ce fac "de fapt"
managerii

14) Un factor de succes in management este:


a) Delegarea autoritatii spre nivelele ierarhice superioare
b) Delegarea autoritatii spre nivelele ierarhice inferioare
c) Transferarea responsabuitatii, pentru a nu fi facut responsabil de faptele subalternilor

15) Managerii care apreciaza studiile de piaţa riguros executate si le utilizeaza


constient pentru fundamentarea deciziior sunt orientate preponderent spre:
a) Managementul ca arta;
b) Managementul ca stiinta

16) Inginerul care este tahnologul firmei de panificatie "Pambac" este:


a) Manager mijlociu
b) Un non-manager
c) Un manager superior

17) Care din urmatoarele ipostaze sunt esentiale in definirea managementului ca


stiinta?
a) Analizarea proceselor si identificarea principiilor si legalitatilor lor
b) Orientarea prioritara spre valorificarea experientei capatate
c) Orientarea spre actiune si adaptabilitate

18) Care din uramatoarele afirmatii sunt adevarate?


a) Managerii de la niveluri ierarhice superioare realizeaza cu precadere activitati specific
functiilor de planificare si coordonate/antrenare
b) Managerii de la niveluri ierarhice de prima linie realizeaza cu precadere
activitati specifice functiilor de coordonare/antrenare si control
c) Managerii de la niveluri inarhice superioare realizeaza cu precadere activitati
specifice
functiilor de planfficare si organizare
d) Managerii de niveluri inferioare realizeaza cu precadere activitati specifice functiilor
de planificare si control

19) Care dintre urmatoarele activitati sunt specifice functiei de planificare?


a) Delegarea autoritatii si responsabilitatii la diferite niveluri ierarhice
b) Stabilirea obiectivelor (a rezultatelor viitoare ce se doreste a fi obtinute)
c) Dimensionarea necesarului de resurse umane, materiale si financiare,
precum si stabilirea modului de utilizare a acestor resurse
d) Recrutarea si selectia personalului

20) Care dintre urmatoarele schimbări previzibile vizeaza modul de exercitare a


functiei de organizare?
a) Managerii vor fi mai putin autoritari, vor promova un stil mai .?......incurajand
initiativa si participarea angajatilor la luarea deciziilor;
b) Diminuarea autoritatii managerilor va conduce la reducerea numarului de
niveluri ierarhice din oraganizatii
c) Posturile de munca vor fi adaptabile in functie de caracteristica fiecarei
persoane, iar structura grupurilor de munca va constitui o problema interna a
acestora

21) Problemele ce trebuie solutionate de manageri in cadrul functiei de coordonare-


antrenare sunt urmatoarele: CE se vaface? CAND se va face? CUM se va face DE
CE se va face? CAT va costa si CE venituri vor fi obtinute?
a) Formularea este corecta si completa
b) Formularea este corecta dar incompleta
c) Formularea este incorecta

22) Functia de planificare include:


a) Directionarea activitatii altora
b) Monitorizarea performantei organizatiei
c) Compararea rezultatelor efective cu obiectivele prestabilite
d) Stabilirea scopurilor organizatiei

23) Functia de organizare include:


a)Gruparea sarcinilor de munca pe posturi si compartimente
a) b)Rezolvarea conflictelor dintre subordonati
b) c)Compararea rezultatelor efecive cu bugetul prevazut
c) d)Definirea scopurilor organizatiei
a)
24) La care dintre Functiile managementului se refera activitatile de motivare a
salariatilor, alegere a celor mai bune canale de comunicare si rezolvare a conflictelor?
a) Planificare
b) Organizare
c) Coordonare-antrenare
d) Control

25) Cand directorul de vanzari compara rezultatele efective cu previziunile anuale,


isi exercita functia de:
a) Planificare
b) Coordonare-control
c) Control
d) Organizare

26) (1) Regasindu-se la toate nivelurile ierarhice, functiile managarnentului nu


difera ca forma de manifestare si continut
(2) Ele au o pondere diferita pe vertical piramidei ierarhice, in sensul ca la nivelurile
ierehice superioare se exercita cu precadere cele de planificare si organizare, nivelurilor
inferioare fiindu-le carcateristice functie de coordonare-enumenare si control
a) Numai prima afirmaţie, marcata cu (1), este adevatata
b) Numai a doua afirmatie, marcata cu (2), este adevarata
c) Ambele afirmatii sunt adevarate
d) Ambele afirmatii sunt false

27) Care dintre urmatoarele mutatii posibile sunt veritabile tendinte de schimbare a
modului de exercitare a functiei de antrenare-coordonare?
a) Managerii vor fi mai puţin autoritari, vor promova un stil mai neribil,
facilitand deciziile de grup;
b) Structurile organizatorice vor fi tot mai stabile, centralizarea pronuntata a deciziilor
permitand organizatiilor sa-si imbunatateasca eficienta si eficacitatea;
c) Satisfacera nevoilor psihologice ale angajatilor va avea o importanta tot
mai mare in asigurarea motivatiei pentru munca.

28) Functiei de planificare ii sunt integrate grupe de activitati care vizeaza:


a) Schitarea viitorului firmei
b) Identificarea psihologiei angajatilor
c) Elaborarea planurilor cu diferite orizonturi de timp si grade de detaliere

29) In viitor, in exercitarea functiei de coordonare si antrenare, managerii vor fi


mai putin autoritari, vor promova un stil mai fiexibil si vor accentua adoptarea
deciziilor individuale in conditii de certitudine.
a) Formularea este corecta si complete
b) Formularea este corecta dar incompleta
c) Formularea este incorecta

30) Care dintre urmatoarele elemente pot fi considerate drept competente


semnificative ale culturii organizationale?
a) Ansamblul valorilor impartasite in comun de angajati
b) Gradul de pregatire profesionala a angajatilor
c)Programele de dezvoltare a
personalului
d)Ceremoniile organizate periodic sau ocazional

31) Sloganurile, ca elemente ale culturii organizationale, sunt fraze succinte care
pot exprima:
a) Valorile principale la care adera majoritatea angajatilor organizaţiei
b) Obiectivele calitative ale organizatiei
c) Caracteristicile de excepţie ale produselor sau serviciilor oferite clienţilor

32) Principalii factori care determina un comportament mai mult sau mai
putin etic in organizatii sunt:
a)Regulamentele interne ale organizatiilor
b)Caracteristicile individuale ale angajatilor
c)Situatia economica a organizatiilor( gradul de profitabilitate a firmelor)
d) Reglementarile guvernamentale privind practica afacerilor
33.//////////////////////////////////
a) Un aspect precizat prin strategic al firmei
b) O strategie de control a performantelor salariatilor___

34) In cultura organizationala sunt incluse urmatoarele elemente:


a) Ceremoniile de premiere a salariatilor;
b) Logo-ul firmei;
c) Preocuparea pentru calitate si inovare;
d) Obiectivele strategice de natura economica.

35) Care dintre urmatoarele elemente pot fi folosite drept simboluri pentru a
sugera valorile impartasite in comun de către membrii unei organizaţii?
a) Planurile
b) Standardele
c) Obiectivele
d) Reprezentarile grafice

36) In teoria managementului frazele care exprima in mod succint valorile


esentiale promovate prin cultura organizationala (manageriala) sunt denumite?
a) Obiective calitative
b) Sloganuri
c) Coduri de etica

37) Care dintre urmatoarele entitati pot fi considerate elemente ale culturii
organizationale dintr-o firma de comert "en-detail"?
a) Uniformele vanzatorilor;
b) Sloganul "Clientul nostru, stapanul nostru;
c) Amplasarea magazinelor firmei;
d) Preocuparea pentru corectitudine in vanzari si in practicile de marketing

38) Care dintre urmatoarele actiuni pot contribui semnificativ la asigurarea


unui comportament etic in afaceri?
a) Formularea clara a obiectivelor politicilor si regulilor de conduita in
organizatie
b) Utilizarea unor metode moderne de optimizare a deciziilor
c) Evaluarea salariatilor prin luarea in considerare atat a standardelor de
performanta,cat si a celor de comportament carect fata de client, angajat,
proprietari etc.

39) Un rationament de tipul "Daca este legal este foarte bine; daca nu
suntem siguri, punem juristii sa verifice" este tipic organizatiilor:
a) Imorale
b) Ilegale
c) Orientate spre legalitate

40) "Ideologia firmei" este acelasi lucru cu:


a) Misiunea firmei
b) Cultura organizationala
c) Strategia organizationala
41) Cultura organizationala a firmei S.C. "ONIX" S.A se caracterizeaza
prin urmatoarele trasaturi: valoarea dominanata este profitul, iar preocuparea
pentru corectitudine in afaceri apare numai dupa ce firma a fost surprinsa ca
face afaceri incorecte; rationamentele unei astfel de firme sunt: "nu am stiut
pana acum"; "toata lumea face asa"; "nu putem fi descoperiti". O astfel de
orientare, caracterizeaza:
a) Organizatia imorala
b) Organizatia orientata spre respectarea legalitatii
c) Organizatia responsabila
d) Organizatia orientata spre respectarea principiilor eticii
e) Organizatia etica

42) Cultura organizationala a firmei S.C. "MATR.DC" S.A. se


caractetizeaza prin urmatoarele trasaturi:
-Rationamentele principale pot fi definite prin urmatoarele formulari: tot
ceea ce nu este interzis prin lege este permis; daca este legal este foarte bine;
daca nu suntem siguri, punem juristii sa verifice
-Principala preocupare este profabilitatea, iar codul de etica a afacerilor,
daca exista, are un carcater intern.
O astfel de orientare caracterizeaza:
a) Organizatia imorala
b) Organizatia orientata spre respectarea legalitatii
c) Organizatia responsabila
d) Organizatia orientate spre respectarea principiilor eticii
e) Organizatia etica

43) Cultura organizationala a firmei S.C. "RAVEX" S.A. se caracterizeaza


prin urmatoarele trasaturi: "Organizatia incepe sa accepte atitudinea
cetateanului responsabil, dar are inca o mentalitate reactiva, fiind preocupata
de problemele eticii in scopul schimbarii imaginii nefavorabile ca urmare a unor
actiuni din trecut, Codurile de conduita in afaceri sunt mai mult orientative
spre exterior si reflecta preocupare pentru un public mai diferit". O astfel dé
orientare, caracterizeaza:
a) Organizatia imorala
b) Organizatia orientata spre respectarea legalitatii
c) Organizatia responsabila
d) Organizatia orientata spre respectarea principiilor eticii
e) Organizatia etica

44) Cultura organizationala a firmei S.C. "DELTA" S.A. se caracterizeaza prin


urmatoarele trasaturi: "Valorile eticii sunt o parte a culturii organizationale,
servind la orientarea managerilor si salariatilor in diferite situatii. Efortul pentru
crearea unui climat etic incepe sa devina evident iar, in solutionarea oricarei
probleme, se tine seama atat de efcienta cat si de implicatiile etice. Managerii
incearca sa adopte un comportamnet etic, iar codurile de etica devin documente
active, reflectand esenta valorilor organizationale". O astfel de orientare,
caracterizeaza:
a) Organizatia imorala
b) Organizatia orientata spre respectarea legalitatii
c) Organizatia responsabila
d) Organizatia orientata spre respectarea principiilor eticii
e) Organizatia etica

45) Cultura organizationala a firmei S.C. "GAMA SUPER" SA, se


caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi: "Prin cultura organizationala se
promoveaza un echilibru intre etica si profit, ira? valorile etice stau la baza
comportamentului actiunilor individuale. Prin sistemul de sanctiuni se urmareste
penalizarea si corectarea comportamentului acelora care iau decizii neetice". O
astfel de orientare, carcaterizeaza:
a) Organizatia imorala
b) Organizatia orientata spre respectarea legalitatii
c) Organizatia responsabila
d) Organizatia orientate spre respectarea principiilor eticii
e) Organizatia etica

46) O firma din domeniul chimic, care polueaza mediul inconjurator dar care
ofera locuri de munca pentru populaţia din zona este:.
a) O firma imorala
b) O firma responsabila
c) O firma morala

47) Intr-o economie concurentiala, codurile de etica ale organizatiilor servesc


pentru:
a) Promovarea corectitudinii in afaceri, ca element definitoriu in obtinerea succesului
b) Incadrearea pe functii, promovarea si salarizarea personalului
c) Promovarea tuturor "valorilor cheie" ale organizatiei
d) Punerea in evidenta a celor mai puternice atribute ale tehnologiilor de fabricaţie

48) Cultura manageriala a organizatiilor responsabile este caracterizata prin:


a) Orientarea codurilor de etica mai mult spre exterior si preocuparea
pentru un public mai diferit
b) Orientarea elementelor sale mai mult spre legalitate decat spre etica
c) Reflectarea esentei valorilor organizationale, codurile de etica devenind
documente active in aplicarea strategiilor firmei
d) Promovarea unui echilibru intre etica si profit
b)

49) Codurile de etica ale firmelor se pot adresa:


a) Personalului propriu
b) Numai partenerilor de afaceri pentru imbunatatirea imaginii firmei
c) Atat propriilor angajati cat si partenerilor de afaceri

50) O misiune bine definita pentru o firma sau o afacere trebuie sa sugereze:
a) Ce nevoi ale clientilor vor fi satisfacute
b) Cand vor fi satisfacute nevoile clientilor
c) Cum vor fi satisfacute nevoile clientilor

51) Prin achizitionarea pachetului majoritar de actiuni de la Banca Romana


de Dezvoltare (BRD), grupul financiar-bancar franca "Societe General" a
urmarit realizarea unei strategii:
a) De integrare verticala
b) De diversificare
c) De concentrare

52) In analiza SWOT prin investigarea factorilor externi sunt puse in evidenta:
a) Punctele tari si panctele slabe ale firmei analizate
b) Obiectivele strategice ale firmelor concurente
c) Oportunitatue si amenintarile pentru firma analizata

53) Principiul "loveste si fugi" conform caruia sunt dezvoltate actiuni de scurta durata,
in locuri, momente si conditii prielnice, sta la baza:
a)Ofensivei strategice de amploare
b)Ofensivei trategice intr-un domeniu cu caracter de pionerat
c)Ofensivei asuprapunctelor tari ale competitorilor
d) Ofensivei de gherila

54) Intrarea intr-un domeniu de afaceri complet diferit si fara nici o legatura cu
domeniul (domeniiie) curent(e) al(e) firmei este o strategie de:
a) Diversificare concentrica
b) Diversificare de tip conglomerat
c) Integrare verticala
d) Integrare orizontala

55) Compania Mobifon a adoptat in ultimmul an o strategie de diferentiere. Aceasta


consta in
a) Diferentierea mai pronuntata a produselor/serviciilor proprii, unele fata de altele,
pentru crearea unei game sortimentale cat mai largi si acoperirea, pe aceasta cale, a
breselor care ar putea ataca competitorii
b) Realizarea unei game de produse/servicii cu atribute specifice, inexistente la
produsele/serviciilor concurentilor
c) Diferentierea preturilor de vanzare a produselor/serviciilor proprii fata de cele ale
concurentilor
d) Diferentierea clara a domeniilor de afaceri in care actioneaza firma

56) Firma CROWN INTERNATIONAL, producătoare de băuturi racoritoare, care


s-a decis sa-si producă si propriile ambalaje, va aplica o strategie generu??
(corporatista) de tip:
a) Focalizat asupra unui segment de piata
b) Integrare in aval
c) Integrare in amonte

57) Magazinul alimentar de la parterul unui bloc poate aplica urmatoarea strategie
concurentiala:

a) Concentrarea;
b) Dezvoltarea produsului;
c) Dezvoltarea pietei;
d) Focalizarea asupra unui segment de piata.
58) In analiza SWOT, prin investigarea factorilor interni s-au determinat:
a) Punctele tari si punctele slabe ale firmei analizate
b) Standardele de performanta utilizate
c) Oportunitatile si amenintarile care se contureaza pentru firma analizata

59) Prin formulatea si comunicarea misiunii firmei se realizeaza:


a) Cunoasterea de catre angajati a obiectiveior individuale ce le revin;
b) Personalizarea (individualizarea) firmei;
c) Implementarea strategiilor preconizate.
a)
60) In management, termenul obiectiv desemneaza:
a) Un rezultat ce se doreste a fi obtinut in viitor
b) O actiune ce se doreste a fi inteprinsa in viitor
c) O procedura ce urmeaza a fi dezvoltata in viitor

61) De regula, cele mai mari sanse de success il are strategia de diversificare:
a) De tip conglomerat
b) Concentrica
c) In amonte
d) In aval

62) Strategia diferentierii produsului sau serviciului poate fi realizata:


a) Printr-un pret mai scazut decat al concurentilor
b) Printr-un nivel calitativ foarte ridicat
c) Printr-un nume de marca recunoscut ca fiind de exceptie

63) Prin lansarea pe piata a produsului Kent cu flitru Chorcoal, firma


producatoare a aplicat o strategie de:
a) Concentrare prin dezvoltare a produsului
b) Integrare in amonte
c) Diversificare

64) Enuntul "Producem medicamente, contribuind astfel la mentinerea si


imbunatatirea sanatatii dumneavoastra n poate fi considerat:
a) O definire a misiunii firmei, orientata numai pe produs
b) O definire a misiunii firmei, orientata numai pe piata
c) O defintre a misiunii firmei, orientate pe produs si pe piata

65) Care dintre urmatoarele cai pot fi utilizate cu success pentru dezvoltarea unei
strategii ofensive?
a) Atacul pozitiilor forte ale competitorilor
b) Atacul prin surprindere a pozitiilor slabe ale competitorilor
c) Introducerea modelelor sau sortirnentelor care se aseamana cu cele pe care
competitorii deja le realizeaza sau intentioneaza sa le realizeze

66) Completati fraza ___________


"Absorbind o firma romanesca cu produse similare', compania Lafarge e
realizat o strategie de ______________ in timp ce firma romaneasca absorbita a
urmat o strategie de lichidare"
a) Integrare verticala
b) Integrare orizontala
c) Diversificare

67) La care dintre domenii de performanta trebuie sa se refere obiectivele


organizatonale?
a) Mentinerea si dezvoltarea prezentei pe piata
b) Productivitatea
c) Profitabilitatea
d) Crearea de resurse fizice si financiare

68) In cadrul firmelor regasim atat obiective economice cat si obiective sociale, dar
din pacate, sunt intotdeauna divergente.
a) Adevarat
b) Fals

69) Promovarea unor activitati in domenii de afaceri care se diferentiaza clar de


domeniul de afaceri curent al firmei reprezinta o strategie:
a) De diversificare
b) De diferentiere
c) Defensiva
d) De integrare orizontala
e) De dezinvestire

70) Firma "HappyBaby" producatoare de jucarii este decisa sa produca in viitor si


jocuri pe calculator. In acest caz firma va aplica o strategie de tip:
a) Crestere prin concentrare
b) Diversificare concentrica
c) Diversificare conglomerata
d) Concentare asupra unui segment de piata

71) Sponsorizarea cu bauturi racoritoare realizata de firma European Drinks la


"Sarbatorile Iasului" a fost un obiectiv:
a) Economic
b) Social
c) Atat economic cat si social
d) Nu a fost un obiectiv

72) Pentru a defini corect obiectivele organizationale, managerii firmei Orange au


adoptat opinia lui Peter Drucker, care considera ca acestea trebuie sa se refere la
performantele pe care firma le va obtine in urmatoarele domenii:
a) Mentinerea si dezvoltarea pietei
b) Inovarea
c) Responsabilitatile publice
d) Realismul si capacitatea de mobilizare

73) S.C. Antibiotice S.A. a decis sa aplice managementul prin obiective, deoarece
pentru managerii diferitelor subunitati, aceasta presupune ca avantaje:
a) Crestearea nivelului de motivare a angajatilor
b) Dezvoltarea unui comportament responsabil al angajatilor
c)Corelarea recompenselor salariale cu performantele individuale

74) Extinzandu-si raza de activitate si in afara domeniului asigurarilor auto,


managerii firmei USAA ofera acum o gama variata de servicii de consultant si
planificare. financiara, servicii bancare. Ei aplica o strategie de:
a) Diversificare concentrica
b) "stoarcere"
c) Diversificare prin conglomerat
d) Integrare in aval

75) Prin megafuziunea HP-Compaq, managerii celor doua companii au urmarit cu


precadere:
a) O mai buna valorificare a atuurilor tehnologice si manageriale pe care le au in
industria calculatoarelor
b) O diminuare a riscurilor strategice asumate, prin concentrarea activitatii intr-un singur
domeniu de afaceri
76) Atunci cand situatiei decizionale abordate i se poate asocia o matrice a
rezultatelor (RU), in funcţie de variantele decizionale (Vj) si starile naturii (ED), si un
vector al probabilitatilor de aparitie a starilor naturii (Pi), avem de a face cu o
decizie:
a) In conditii de certitudine
b) In conditii de risc (incertitudine de gradul I)
c) In conditii de incertitudine (incertitudine de gradul II)

77) Intre dimensiunea orizontului decizional si gradul de incertitudine a proceselor


decizionale exista o relatie de dependent. Care decizii presupun, de regula, un grad mai
mare de incertitudine?
a) Decizii curente (operative)
b) Decizii strategice
c) Decizii tactice

78) In cazul luarii deciziilor in grup pot aparea urmatoarele avantaje:


a) Un volum mai mare de cunostinte si experienta utilizate
b) Un grad mai mare de acceptare a deciziilor, prin participarea la adoptarea lor
c) Un grad mai mare de responsabilitate asumata de participantii la actului decizional
d) Un grad mai mare de intelegere a deciziilor, prin participarea la fundamentarea
lor

79) Pentru reliefarea cat mai fidela a continutului procesului de fundamentare si


adoptare a deciziilor, pot fi luate in considerare urmatorele etape:
1) obtinerea unui set complet de informatii pentru recunoasterea adevaratei
probleme;
2) evaluarea liniilor de actiune;
3) adoptarea deciziilor;
4) cercetarea prospectiva a evolutiei variabilelor decizionale;
5) stabilirea elementelor constitutive;
6) controlul aplicarii deciziilor;
7) implementarea deciziilor.
Succesiunea corecta a etapelor este urmatoarea:
a) 1,3,4,2,5,7,6
b) 1,5,4,2,3,7,6
c) 6,5,4,2,3,7,1
d) 1,7,4,2,3,5,6

80) Informatiile utilizate in procesul decizional pot avea ca surse, in functie de


domeniul abordat:
a) Evidentele tehnico-operative
b) Bilantul si alte situatii contabile
c) Studiile de piata

81) Care dintre urmatoarele enunturi reprezinta avantaje ale deciziilor de grup:
a) Decizia luata reflecta experienta colectiva a grupului
b) Nimeni nu are o responsabilitate personala pentru decizia luata
c) Exista un mai mare angajament de a aplica decizia, din partea mai multor oameni
d) Membrii mai putin experimentati ai grupului folosesc procesul de luare a
deciziilor in grup pentru a se antrena

82) Afirmatia "pentru a lua decizii optime ai nevoie de cat mai multe informatii"
este:
a) Corecta, pentru managerii care doresc sa promoveze cat mai rapid pe functii
superioare
b) Un exemplu de conceptie gresita privind utilizarea infomatiei
c) Adevarata, pentru nivelurile manageriale superioare si falsa pentru managerii de
prima linie
d) Specifica managerului ezitant
e) Corecta, pentru managerii aflati in criza de timp

83) Care dintre afirmatiile de mai jos sunt adevarate in cazul urmatoarei formulari:
"Pentru a putea lua o decizie, este necesar a fi indeplinite cel putin urmatoarele
conditii principale:"
a) Sa existe unul sau mai multi decidenti
b) Sa existe o linie de actiune
c) Sa se determine factorii care influenteaza alegerea unei anumite solutii
d) Sa existe doua sau mai multe criterii de decizie

84) (1) Liniile de actiune sunt de complexitate diferita, incepand eu cele mai simple,
de genul "se executa operatia A, B sau C..." , pana la cele mai complexe, care
presupun combinarea unei multitudini de modalitati de actiune in definirea unei
anumite variante.
(2) De regula, liniile de actiune din sfera deciziilor strategice au un coutinut
simplu, bine individualizat, pe cand cele din domeniul deciziilor operative sunt
definite printr-o multitudine de actiuni simple. Care dintre afirmatiile de mai sus
sunt adevarate?
a) Numai prima afirmatie notata cu 1 este adevarata
b) Numai a doua afirmatie, notata 2 cu este adevarata
c) Ambele afirmaţii sunt adevarate
d) Ambele fraze sunt false
85) Pentru ca obiectivele (criteriile decizionale) sa fie drept repere reale in procesul de
fundamentare a deciziilor, ele trebuie sa satisfaca o serie de cerinte. Care dintre
urmatoarele cerinte sunt corecte?
a) Sa se refere la aspecte majore ale firmei;
b) Sa fie precis definite, cuantificabile si sa existe un sistem riguros de masurare a
lor
c) Sa fie exprimate numai in aceleasi unitati de masura
d) Sa permita agregarea succesiva a datelor

86) Prima problema ce trebuie solutionata in cazul adoptarii deciziilor


multidimensionale este:
a) Adoptarea colectiva a deciziilor
b) Determinarea importantei relative a criteriilor de decizie
c) Stabilirea etapelor ce trebuie parcurse in procesul de implementare
d) Stabilirea etapelor ce trebuie parcurse in procesul de evaluare a liniilor de actiune

87) Pentru a lua decizii cat mai corecte trebuie:


a) Diminuata incertitudinea
b) Diminuata responsabilitatea
c) Diminuat numarul de constrangeri luate in considerare
d) Diminuate probabilitatile de aparitie a starilor naturii

88) Reteaua de supermagazine "Globusn promoveaza un stil de management


participativ, cu luarea frecventa a deciziilor in grup. Care sunt principalele avantaje
ale acestui tip de decizii?
a) Timpul in care sunt adoptate deciziile este mai redus
b) Volumul de cunostinte utilizate pentru luarea deciziilor este mai mare
c) Deciziile sunt mai bine intelese de cei care participa la fundamentarea lor

89) Starile naturii, ca elemente importante in conturarea unei situatii decizionale,


reflecta:
a) Ansamblul obiectivelor urmarite de catre decident
b) Ansamblul situatiilor pot avea loc ca urmare a actiunilor factorilor necontrolabili de
catre decident, situatii ce pot conduce la rezultate diferite pentru una si aceiasi varianta
decizionala considerata
c) Ansamblul liniilor de actiune posibile din mediul natural al organizatiei

90) Intr-un mediu iastabil si complex din punct de vedere decizional vom avea un
grad de incertitudine:
a) Scazut
b) Moderat ridicat
c) Moderat scazut
d) Ridicat
91) Dupa gradul de cunoastere a comportamentului procesului de studiat
putem avea decizii in conditii:
a) De certitudine
b) De incertitudine
c) De risc
d) Speculative
e) Echilibrate

92) In ghidul de apreciare a oportunitatii adoptarii in grup a deciziilor se pot


identifica o serie de specificatii legate de:
a) Costul participarii la adoptarea deciziilor
b) Existenta comunicatiilor care sa permita participarea angajatilor la adoptarea
deciziilor
c) Costul in raport cu avantajele care decurg din aplicarea deciziilor
d) Nevoia de afiliere la diferite grupuri de decidenti

93) In procesul de fundamentare a deciziilor, managerii firmei Compact X trebuie


sa tina cont atat de variabilele de conjuctura, cat si de variabilele de tendinta. Care
dintre urmatoarele elemente sunt variabile de tendinta?
a) Conditiile atmosferice
b) Veniturile populatiei
c) Evolutia psihologica a consumatorilor

94) O piramida ierarhica aplatizata are drept efecte:


a) Aparitia frecventa a fenomenelor de scurtcircuitare a informatiilor
b) Adoptarea deciziilor cat mai aproape de locul de implementare
c) Costuri reduse cu managementul
d) Cresterea birocratiei

95) In organizarea structurala a unei firme pot fi definite, dupa criteriul functional,
urmatoarele compartimente:
a) Marketing
b) Coordonare/antrenare
c) Financiar
d) Management

96) Care dintre urmatoarele tipuri de structuri organizatorice face posibila aparitia
unor confuzii in randurile angajatilor, acestora nefiindu-le suficient de clar catre
cine si ce trebuie raportat?
a) Structura funcţionala
b) Structura matricela
c) Structura pe diviza

97) Care dintre urrnatoarele tipuri de structuri organizatorice favorizeaza cresterea


cheltuielilor de administratie prin multiplicarea personalului functional plasat in
departamente aflate pe diverse niveluri ierarhice?
a) Structura pe unitati descentralizate pe profit
b) Structura matriceala
c) Structura functionala
98) La departamentarea unei firme din industria prelucratoare pot fi luate in
considerare urmatoarele criterii de grupare a activitatilor:
a) Produsele realizate
b) Clientii serviti
c) Structura functionala

99) Structura oraganizatorica a companiei DELTA SOFT poate fi asimilata cu o


piramida aplatizata. Ea este carcaterizata de:
a) Un numar mare de niveluri ierarhice si sfere de autoritate reduse
b) Un numar mic de niveluri ierarhice si largi sfere de autoritate
c) Un numar mic de niveluri ierarhice si sfere de autoritate reduse
d) Circuite informationale scurte, directe

100) Pentru o firma de talie mare, cu operatiuni in domenii de afaceri diverse, cea
mai eficace structura organizatorica este, de regula:
a) Structura functionala
b) Structura pe divizii
c) Structura matriceala

101) Sfera de autoritate (numita si norma de conducere sau pondere ierarhica) este
un parametru important in functie de care se face distributia autoritatii intr-o
organizatie. Ea reprezinta:
a) Numarul de persoane/posturi conduse in mod nemijlocit de către un manager
b) Ponderea activitatilor decizionale in totalul activitatii realizate de catre un manager

102) Distorsionarea informatiilor in circuitul lor catre varful piramidei ierarhice este
un dezavantaj care poate sa apara mai frecvent in cazul structurilor organizatorice:
a) Matriceale
b) Aplatizate
c) Pe divizii (unitati descentralizate de profit)

103) In care dintre urrnatoarele structuri organizatorice regasim intotdeauna un


compartiment financiar?
a) Structura functionala
b) Structura pe divizii (pe unitati descentralizate de profit)
c) Structura matriceala
d) Structura relationala

104) Sfera de autoritate (numita si norma de conducere sau pondere ierarhica) este
un parametru determinat de numarul de persoane/posturi conduse in mod nemijlocit
de catre un manager. Marimea acestui parametru poate fi influentata de urrnatorii
factori:
a) Natura si compleritatea sarcinilor de manca realizate de catre subordonati
b) Marimea salariilor managernor
c) Sistemul de salarizare a subordonatilor
d) Gradul de delegare a autoritatii

105) Care dintre urmatoarele tipuri de structuri organizatorice ignora principiul


unitatii de comanda, angajatii avand in mod curent doi sefi imediat superiori?
a) Structura pe divizii (unitati descentralizate de profit)
b) Structura functionala
c) Structura matriceala

106) In prezent, structura organizatorica cea mai frecvent intalnita in firmele


europene si americane de talie mare este:
a) Structuca functionala
b) Structura pe divizii (unitati descentralizate de profit)
c) Structura matriceala
e)
107) Adoptarea deciziilor cat mai aproape de locul de implemenatare si cresterea
motivatiei angajatilor prin participarea lor la adoptarea deciziilor constituie
avantaje potentiale ale organizatiilor:
a) Cu piramide ierarhice inalte (alungite)
b) Cu structuri organizatorice descentralizate
c) Cu piramide ierarhice aplatizate

108) Structura organizatorica a unei firme este configurata de urmatoarele elemente:


a) Unitatile de munca ( compartimentele) delimitate prin diviziunea orizontala a
muncii;
b) Relatiile de autoritate stabilite prin diviziunea pe verticala a muncii
c) Dezvoltate de manageri in virtutea rolului de agenti de legatura

109) Ce structura organizatorica este preferabila pentru o firma de consultanta in


management si marketing, la care realizarea proiectelor (studiilor) oferite clientilor
presupune participarea mai multor specialisti din domenii diferite:
a) Unitati strategice de afaceri
b) Matriceala

110) La firma Pepsi-Cola s-a procedat la descentralizarea activitatii la nivelul


fiecarei unitati de afaceri. Aceasta inseamna ca firma a adoptat o structura;
a) Simpla
b) Functionala
c) Pe divizii

111) Care este ordinea fireasca se individualizare a noilor compartimente intr-o


firma cu organizare simpla?
a) Contabilitate si control financiar; operatiuni; promovare; vanzari
b) Vanzari; contabilitate si control financiar; operatiuni; promovare
c) Operatiuni; vanzari; contabilitate si control financiar; promovare
d) Operatiuni; contabilitate si control financiar; promovare; vanzari

112) Prin hotararea Consi]iului Judetean lasi, s-a decis angajarea a 5 economisti la
departamentul "Strategii de dezvoltare economica zonala". Care dintre urmatoarele
metode/proceduri pot fi folosite la selectia personalului?
a) Interviurile
b) Metoda incidentelor critice
c) Testarile
d) Metoda scarilor valorice ale comportamentului
e) Sistemul de planificare si analiza a performantei (SPAP)
f) Metada managementului prin obiective (MBO)

113) In Regulamentul de organizare si functionare a "Bancii Romane de Dezvoltare


— Groupe Societe Generale", la capitolul "Asigurarea CD resurse umane", sunt
prevazute urmatoarele activitati/etape: (I) selectia; (II) planificarea resurselor
umane; (III) descrierea posturilor si specificarea responsabilitatilor; (IV) recrutarea;
(V) analiza posturilor. Care este succesiunea corecta a acestor etape?
a) II, III, V, I
b) I, III, II, IV, V
c) II, V, III, IV, I
d) II, III, IV, I, V
e) I, II, III, IV, V

114) La compania 'VINUL? ROMANESC S.A. sistemul de evaluare a


performantelor se bazeaza pe o singura evaluare anuala. Ce eroare de evaluare are
cele mai mari sanse sa apara in aceste conditii?
a) Efectul de halou
b) Partinirea
c) Supraevaluarea performantelor/nonperformantelor recente

115) Stimularea performanteior individuale prin asigurarea perspectivelor de


promovare este un avantaj important al:
a) Recrutarii interne
b) Recrutarii externe
c) Evaluarii posturilor de munca

116) Identificatea si atragerea persoanelor care doresc sa ocupe un post vacant


poarta denumirea de:
a) Selectie de personal
b) Recrutare de personal
c) Angajare de personal

117) In cadrul firmei CONSULTING, activitatea de dezvoltare a personalului:


a) Este orientata mai mult pe cariera si mai putin pe post
b) Asigura potentialul de perspective a organizatiei in ceea ce priveste resursele
umane
c) Asigura recuperarea costurilor cu selectia noilor angajati

118) Managerul de personal din cadrul firmei AUDIO GALAXY urmareste atent
procesul de evaluare a performantelor angajatilor din organizatie, intrucat este
constient ca:
a) Evaluarea permite dimensionarea salariilor in functie de performante
b) Evaluarea permite mentinerea atitudinilor angajatului intr-o stare non-confictuala
c) Evaluarea poate identifica necesarul de formare a personalului

119) In cadrul firmei TEST CONSULTING, managerii pot utiliza in mod eficace
urmatoarele proceduri de selectie a personalului de specialitate:
a) Verificarea referintelor candidatilor
b) Analiza preferintelor ideologice ale candidatilor
c) Verificarea performantelor educationale ale candidatilor
120) La editura Erasmus, deschiderea unei recrutari de personal poate avea loc:
a) Odata cu dezvoltarea organizatiei
b) Cu ocazia promovarii unor angajati
c) Atunci cand pentru posturile cu studii superioare, costurile sunt foarte mari
d) In cazul plecarii celor mai buni angajati

121) Pentru instruirea si dezvoltarea personalului, managerii firmei Nefivork


Computers pot utiliza urmatoareie metode:
a) Perfectionarea pe post
b) Autoevaluarea
c) Participarea la programe de perfectionare in institutii de invatamant
d) Managementul prin obiective

122) Managementul prin obiective este o metoda care poate fi utilizata cu succes:
a) In planificare (stabilirea obiectivelor individuale si a actiunilor ce trebuie
întreprinse)
b) In evaluarea performantei angajatilor
c) In evaluarea posturilor de munca

123) Managerul care este impresionat de faptul ca un nou salariat este fost sportiv
de performanta recunoscut poate risca o eroare de evaluare a perfoanantei de tipul:
a) Efectul de halou
b) Partinirea
c) Varietatea standardelor

124) O faculatate cu profil economic care doreste sa angajeze un economist pentru


departamentul administrativ si da un anunt printre studentii sai va realiza:
a) Recrutare externa
b) Recrutare interna
c) Selecţie

125) Un studiu efectuat pentru un grup de 6 angajati ai firrnei MIrffi,X


Bucureşti a evidentiat ca la acestia se manifesta urmatoarele categorii de nevoi:
(I) Dorinta de a-si desavarsi pregatirea, in vederea autorealizarii profesionale
(II) Preocuparea de a-si imbunatati pregatirea profesionala pentru a fi
recunoscuţi, de colegi si sefii ierarhici, ca cei mai buni profesionisti din
intreprindere;
(III) Dorinta de a se muta din locuinta actuala, datorita unor cauze precum:
cartier cu grad ridicat de risc din punct de vedere al criminalitatii; imobil
cu grad redus de rezistenta seismic; traseu inadecvat al transportului
public local
(IV) Obtinerea unei cresteri salariale, in vederea achizitionarii unor articole de
imbracaminte si hrana si a imbunatatirii conditiilor de locuit;
(V)Dezvoltarea unor relatii colegiale si de amicitie cu ceilalti salariati din cadrul
departamentului
Care este ierarhizarea cea mai plauzibila a acestor nevoi, conform teoriei lui
Maslow, daca se incepe cu cele situate la baza piramidei si se iau in considerare
urmatoarele doua criterii: succesiunea si gradul de intensitate a manifestarii nevoilor?
a) I,II,IV,V
b) IV, II, f, m, V
c) IV,III,V,II,I
d) IV, V, II, III
e) Niciuna dintre variantele de raspuns propuse nu este corecta

126) Noul manager diviziei PHILIPS Romania, fiind preocupat de imbunatatirea


performantelor firmei, a hotarat sa aplice o serie de metode specifice de motivare a
salariatilor sai. Care din urmatoarele metode este cea mai adecvata?
a) Aplicarea intocmai a modelelor motivationale, folosite cu succes la filiala din
Taiwan, unde a lucrat pana in prezent;
b) Satisfacera nevoilor presonale specifice ale angajatilor si aplicarea
principiilor firmei privind evaluarea performantelor si sistemul de
dimensionare a salariilor;
c) Exercitarea puterii sale coercitive si aplicarea intocmai a reglementarilor firmei
privind evaluatea performantelor si sistemul de dimensionare a salariilor

127) Faptul ca angajatii unei firme sunt nemultumiti de maniera inechitabila in care
se realizeaza promovarile, desi sistemul de remunerare ii satisface integral, dovedeste
ca managerii firmei respective sunt insuficient de preocupati de asigurarea factorilor:
a) Motivatori
b) De igiena
c) Motivatori si de igiena

128) Conform teoriei ierarhiei nevoilor (Abraham Maslow), atunci cand salariatul
este foarte stresat de pericolul potential al producerii unui accident la locul sau de
munca, el va tinde:
a) Sa urce pe treapta nevoilor de autorealizare (autoimplinire)
b) Sa urce pe treapta nevoilor sociale si de iubire
c) Sa ramana pe treapta nevoilor de securitate
d) Sa coboare pe treapta nevoilor fiziologice

129) In cazul teoriei factarilor duali (F. Herzberg), salarizarea (recompensarea)


personalului. reprezinta un factor;
a) De igiena
b) Motivator
c) De satisfactie
d) De securitate

130) Conform lui Maslow, nevoile satisfacute:


a) Nu reprezinta factori motivatori
b) Reprezinta factori motivatori
c) Conduc la aparitia altor nevoi, superioare

131) Care dintre categoriile urmatoare de nevoi nu apar in piramida lui Maslow?
a) Nevoi fiziologice
b) Nevoi sociale si de iubire
c) Nevoi de putere
d) Nevoi de autorealizare.
132) Salariatii care sunt nemultumiti de faptul ca promovarea in firma se face pe
criterii subiective se face pe urmariarea treapata din piramida ierarhiei nevoilor a
lui Abraham Maslow:
a) A nevoilor de securitate, fiindca sunt stresati de acest fapt
b) A nevoilor sociale, fiindca nu sunt agresati de catre manageri
c) A nevoilor de stima, fiindca nu sunt apreciati in functie de capacitatile pe care
le au

133) "Cine nu va termina proiectul pana marti va fi sanctionat, dar cine il va termina
pana luni va primi 10% in plus la salariu" este o afirmaţie care este specifica
manageruiui ce utilizeaza:
a) Motivatia prin constrangere
b) Motivatia prin cumparare
c) Motivatia prin identificare

134) In cazul in care salariatii de la firma "Minerul" fac greva fiindca nu li s-a
asigurat ratia zilnica de lapte si nici nu li s-a acordat cresterea salariala promisa,
conform teoriei lui Herzberg, managementul nu asigura:
a) Factorii igienici
b) Factorii motivatori
c) Nici factorii igienici, nici factorii motivatori

135) Prin studierea procedurilar. manageriale de la firma SC "MEXAN" Cluj,


societate mixta cu capital privat romano-olandez, s-a constatat ca, in cea mai mare
parte a departamentelor, randamentul grupurilor de lucru, in prezenta sau in absenta
managerului, nu prezinta oscilatii semnificative. Aceasta constatare ne duce la
concluzia ca stilul de management practicat de majoritatea managerilor din aceasta
firma este:
a) Autoritar
b) Democratic
c) Paternalist
d) Orientat spre rezultate

136) In urma concursului pe care 1-ati sustinut la firma COREX, ati obtinut postul de
"asistent manager" pentru departamentul Marketing, in care isi desfasoara
activitatea 29 de salariati. Obtinerea acestui post constituie pentru dumneavaastra o
buna oportunitate pentru dezvoltarea carierei si, in aceasta perspectiva, intentionati
sa aplicati cunostintele dobandite la disciplina de Management. Pentru aceasta,
intentionati sa promovaţi cel mai adecvat stil de management.Care sunt factorii pe
care ii veti lua in considerare?
a) Calitatile, caracteristicile si structura psihica a celorlalti manageri din cadrul
firmei;
b) Caracteristicile subordonatilor (nivelul de educatie si pregatire profesionala,
aptitudinile, coeziunea, solidaritatea, etc);
c) Pozitia ierarhica
d) Dimensiunea firmei

137) Care dintre urmatoarele formulari reflecta corect continutul stilului de


management?
a) Stilul de management rezulta din imbinarea responsabilitatii managerului fata de
misiunea si obiectivele firmei si cooperarea ce se stabileste intre acesta si ceilalti
salariati
b) Stilul de management reflecta modul in care orice subordonat gandeste si actioneaza
c) Stilul de management exprima modalitatile in care managerii isi exercita
atributiile ce le revin privind functiile managementului, fiind definit de atitudinea fata
de subordonati.

138) Dusan Wilms, director general la Metro Cash&Carry Romania, spane ca "un
bun manager nu este cel care vede doar cifrele, ci acela care este preocupat de
oameni, ii striga pe nume, le cunoaşte mentalitatea si stie sa ii motiveze". Ce stil de
management este acesta?
a) Stilul altruist
b) Stilul 9-9
c) Stilul permisiv

139) Caracterizarea stilurilor de management in functie de interesul pentru oameni si


rezultate arata ca:
a) Exista manageri care manifesta un interes major atat pentru oameni, cat si pentru
rezultate
b) Exista intotdeauna o corelatie stransa intre interesul pentru oameni si cel pentru rezultate
c) Exista manageri care nu manifesta interes pentru oameni si nici pentru rezultate

140) Care diatre formularile de mai jos pot constitui consecinte ale practicarii unui stil
democratic?
a) Diminuarea randamentului grupului ce lucra in absenta managerului
b) Participarea activa si cu interes sporit a subalternilor la realizarea sarcinilor de
munca
c) Reducerea tensiunilor interpersonale in grupul de lucru

141) Dupa Tannenbaum si Schmidt, atunci cand managerul ia decizii si isi convinge
colaboratorii (subalternii) de temeinicia lor, stilul de management reflecta:
a) O zona mai mare de exercitare a autoritatii sale
b) O zona mai mare de libertate a colaboratorilor (subalternilor)
c) Un echilibru intre zona de exercitare a autoritatii si cea de manifestare a libertatii
colaboratorilor (subalternilor)

142) Care dintre urrnatoarele elemente pot influenta in mod semnificativ stilul de
management practicat de un individ dintr-o firma de software?
a) Personalitatea individului
b) Talia individului
c) Experienta individului

143) Managerul de la departamentul achizitii care se teme sa accepte propunerea


de pret a unui furnizor fiindca superiorul sau nu este in firma dovedeste ca nu are:
a) Autonomie functionala
b) Autonomie psihologica
144) Care dintre urmatoarele tipuri de control pot fi utilizate cu success in
managementul unei firme:
a) Control preventiv
b) Control impersonal
c) Control corectiv
d) Control coercitiv

145) Pentru directorul general al unei firme, standardele individuale de performanta


se suprapun, in mare masura, cu:
a) Standardele de performanta organizationale
b) Standardele de performanta functionale
c) Standardele de performanta departamentale

146) Care dintre urmatoarele enunturi pot constitui etape importante intr-un
proces de control managerial:
a) Stabilirea standardelor de performanta
b) Identificarea metodelor de evaluare a posturilor de munca
c) Masurarea performantelor efectuate
d) Compararea performantelor cu standardele prevazute

147) Evidenta consumului de materii prime pe produse sau urmarirea si


raportarea zilnica a productiei fabricate sunt activitati de control cu caracter
preponderent:
a) Preventiv
b) Corectiv

148) Examinarea abilitatilor unor candidate la ocuparea unui post de munca


vacant sau realizarea unui test de pi2ta pentru lansarea unui nou produs sunt
exemple de control:
a) Corectiv
b) Preventiv

149) Existenta obiectivelor este:


a) Indispensabila pentru realizarea functiei de control
b) Conditionata de aplicarea lor imediata
c) consecinta a strategiei alese

150) In departamentul??? managerial, masurarea performantelor efective


are o frecventa mai mare:
a) La nivelurile superioare strucurii organizatorice
b) La nivelurile de la baza structurii organizatorice

S-ar putea să vă placă și