Sunteți pe pagina 1din 7

FIȘA 2

ELEMENTE ŞI FENOMENE METEOROLOGICE

În atmosferă se produc numeroase fenomene meteorologice, importante pentru om,


vieţuitoare, circuitul apei în natură etc.
Deosebit de importante sunt: temperatura, precipitaţiile şi vântul.
 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM
 Cu ajutorul textului din ”manual de uz intern” –Lecția 2 („REŢINE!”, pag. 71),
completaţi propoziţiile de mai jos:
 Temperatura aerului indică ............................................................................................................................................
................................................................................................
 Sursa de căldură este ...........................................................................................................................
 Razele Soarelui încălzesc mai întâi............................................................................... , care degajă căldură
în ................................................
 Temperatura aerului nu este ........................................................
 În latitudine, temperatura aerului scade de la .......................................................................................................
 Temperatura aerului este mai ridicată ........................................ şi în timpul ......................................... şi mai
scăzută ........................................ şi în timpul .........................................
 Temperatura aerului scade pe măsura creşterii ........................................ La fiecare
........................................ înălţime, temperatura aerului scade cu ........................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM

 Rezolvă exerciţiile 2, 6 şi 7 de la paginile 71 şi 72.


 Exerciţiul 2,
 Exerciţiul 6:
 Exerciţiul 7:
● la Ecuator: ..............................
● la tropice: ..............................
● în sudul Europei şi Africii: .............................
● în sudul Americii de Sud...........................
● în Cercul Polar de Nord..........

Terra – elemente de geografie fizică. FIȘE DE LUCRU- clasa a V-a, prof. Răducan Sorin.
1
Precipitaţiile atmosferice pot fi sub formă lichidă (ploaia şi burniţa), solidă (ninsoarea şi
grindina) şi mixtă (lapoviţa).
Cum se formează precipitaţiile?
Apa din mări, oceane, lacuri, fluvii etc. se evaporă şi se ridică în atmosferă. Din cauza
temperaturilor scăzute, vaporii condensează şi formează nori. În nori, particulele lichide sau solide
se unesc şi se transformă în picături de apă sau cristale de gheaţă. Când greutatea acestora este
mare, revin pe pământ sub formă de precipitaţii.

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Utilizând textul din ”manual de uz intern” –Lecția 2 („REŢINE!”, pag. 73), scrieţi
caracteristicile următoarelor tipuri de precipitaţii:
 Ploaia .........................................................................................................................................................................................
 Burniţa ......................................................................................................................................................................................
 Ninsoarea .................................................................................................................................................................................
 Lapoviţa ...................................................................................................................................................................................
 Grindina ....................................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM



Rezolvă exerciţiul 8 de la pagina 73.
R. ● în zona caldă: ......................................................................................................................
● în zonele temperate: ...........................................................................................................
● în zonele reci: ......................................................................................................................

Vântul reprezintă mişcarea pe orizontală a aerului. Aerul se deplasează din regiunile cu


presiune mai ridicată spre regiunile cu presiune scăzută, vecine.
Vânturile pot fi: permanente, periodice şi locale.

 CITIM  SCRIEM  ÎNVĂŢĂM


 Citiţi textul din ”manual de uz intern” –Lecția 1 („REŢINE!”, pag. 74) şi scrieţi
caracteristicile celor trei categorii de vânturi.
 Vânturile permanente ........................................................................................................................................................
 Vânturile periodice ..............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................
 Vânturile locale .....................................................................................................................................................................

 REPETĂM  EXERSĂM  APROFUNDĂM


Rezolvă, în fişa de lucru, exerciţiul 11 de la pagina 74.

R. ● Vânturile alizee sunt: .............................................................................................................................
● Vânturile alizee sunt: .............................................................................................................................
● Vânturile de vest sunt: ...........................................................................................................................
● Când trec peste oceane, vânturile de vest devin: .................................................................................
● Vânturile polare sunt: ............................................................................................................................

 TEMĂ FACULTATVĂ
Terra – elemente de geografie fizică. FIȘE DE LUCRU- clasa a V-a, prof. Răducan Sorin.
2
 Rezolvă exerciţiul 12 din manual (pag. 74).
 R......................................................................................................................................................

Terra – elemente de geografie fizică. FIȘE DE LUCRU- clasa a V-a, prof. Răducan Sorin.
3