Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învaţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SLIVNA
Disciplina: RELIGIE – CULTUL CREŞTIN ORTODOX
An şcolar: 2017 -2018
Clasa : a VI-a
Nr. de ore: 1 oră/săptămână
Profesor: Marius Elisei

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

UNITĂŢI
NR.
DE C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ORE
ÎNVĂŢARE
Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2 12.09-23.09
26.09-30.09
Rugăciunea Domnească. Cele 7 cereri 2 3.10-7.10
I.CREDINŢA Sfânta Taină a Cununiei 1 10.10-14.10
1.1
CREŞTINĂ Sfânta Taină a Preoţiei 1 17.10.21.10
2.1
4.2 Taina Sfântului Maslu 1 24.10-28.10
Recapitulare, sistematizare, evaluare 1 31.10-4.11
Postul în viaţa noastră 1 7.11-11.11
3.3 Maica Domnului 1 14.11-18.11
II.SFINŢIREA 3.4
TIMPULUI Sărbătorile în cinstea sfinţilor 2 21.11-2.12
4.3
Recapitulare, sistematizare, evaluare 1
5.12-9.12
III. MARI Naşterea Domnului – bucuria credinţei 2 12.12-16.12
SĂRBĂTORI 3.3 19.12-23.12
CREŞTINE
IV. BISERICA ÎN 3.4
PRIMELE VEACURI 4.3 Martiriul primilor creştini 9.01-13.01
CREŞTINE Martiri creştini în Dacia, în sec.III-IV 16.01-20.01
Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena 23.01-27.01
Recapitulare, sistematizare, evaluare 30.01-3.02
semestrială

COMPETENŢE GENERALE/COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VI a


1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
1.1 Explicarea importanţeiTainelor: Preoţia, Cununia şi Maslul în viaţa creştină
1.2 Recunoaşterea , în minunile Mântuitorului, a dumnezeirii Acestuia şi a dragostei Sale faţă de oameni.
2. UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIa elevii vor fi capabili:
2.1 Comentarea prin cuvinte proprii a unor texte din Sfânta Scriptură
2.2 Formularea de opinii personale în aprecierea unor situaţii cu conţinut religios-moral
3.MANIFESTAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PROPRIILE ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE
Competene specifice:
La sfărşitul clasei aVI a elevii vor fi capabili:
3.1 Analizarea mesajul moral-religios din Minunile Mântuitorului
3.2 Explicarea contribuţiei sfinţilor martiri şi a Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena la dezvoltarea Bisericii Creştine.
3.3 Prezentarea modului de pregătire a credincioşilor pentru trăirea sărbătorilor creştine.
3.4 Identificarea şi selectarea informaţiei relevante pentru o temă dată pe paginile web recomandate de profesor.
4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ŞI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VI a elevii vor fi capabili:
4.2 Identificarea mesajului unor texte din Sfânta Scriptură.
4.3 Explicarea importanţei modelelor spirituale din Istoria Bisericii în formarea caracterului moral-religios.
5. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
Competenţe specifice:
La sârşitul clasei a VI a elevii vor fi capabili:
5.1. Manifestarea atitudinii de respect faţă de persoanele discriminate din diferite motive.

Director,
Prof. Stratica Maria

S-ar putea să vă placă și