Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învaţământ: ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.

1 SLIVNA
Disciplina: RELIGIE – CULTUL CREŞTIN ORTODOX
An şcolar: 2017 -2018
Clasa: a VIII-a
Nr. de ore: 1 oră/săptămână
Profesor: Marius Elisei

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ PE SEMESTRUL I

UNITĂŢI
NR.
DE C.S. CONŢINUTURI SĂPTĂMÂNA OBSERVAŢII
ORE
ÎNVĂŢARE
Cu Dumnezeu la început de an şcolar 2 12.09-23.09
1.Crezul- sinteza învăţăturii de credinţă 1 26.09-30.09
2.Învăţătura despre Dumnezeu Tatăl şi Fiul 1 3.10-7.10
3.Învăţătura despre Dumnezeu Duhul Sfânt 1 10.10-14.10
I.CREDINŢA 1.1 4.Evaluare 1 17.10.21.10
CREŞTINĂ 5.Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu în Biserică 1 24.10-28.10
6.Credinţa în înviere şi viaţa veşnică 31.10-4.11
2
7.11-11.11
7.Evaluare 1 14.11-18.11
II. TRĂIREA 1.Pilda viţei şi a mlădiţei – viaţa în Hristos 1 21.11-25.11
ÎNVĂŢĂTURII 2.Pilda semănătorului – primire şi Împlinire a 28.11-2.12
2
CREŞTINE cuvântului lui Dumnezeu 5.12-9.12
1.2 3.Plida neghinei- îndelunga răbdare şi dreptate a lui
3.3 1 12.12-16.12
Dumnezeu
4.1 4.Naşterea Domnului. Colinde religioase – Flori alese 19.12-23.12
1
ale sufletului românesc
5.Sărbătorile iernii( Boboteza, Sfântul 2
Ioan Botezătorul) 9.01-13.01
16.01-20.01
6.Recapitulare şi evaluare semestrială 23.01-27.01
2 30.01-3.02

COMPETENŢE GENERALE/ COMPETENŢE SPECIFICE clasa a VIII a


1. CUNOAŞTEREA ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU CA FUNDAMENT AL MÂNTUIRII ŞI DEVĂVÂRŞIRII OMULUI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIIIa elevii vor fi capabili:
1.1 Cunoaşterea învăţăturilor de credinţă ale Bisericii Ortodoxe, cuprinse în Crez;
1.2 Argumentarea importanţei iubirii de Dumnezeu şi de aproapele pentru dobândirea mântuirii.
2.UTILIZAREA ADECVATĂ A LIMBAJULUI DIN SFERA VALORILOR RELIGIOASE ÎN DIFERITE CONTEXTE DE COMUNICARE
Competenţe specifice:
La sfârşitul clasei a VIIIa elevii vor fi capabili:
2.1 Utilizarea în diferite contexte a expresiilor şi a noţiunilor religioase nou învăţate, realizând corelaţii interdisciplinare ( istorie, literatură, muzică, geografie, artă)
3.MANIFESTAREA VALORILOR ŞI A CUNOŞTINŢELOR RELIGIOASE ÎN PRORIILE ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE
Competenţe specifice:
La sfărşitul clasei aVIIIa elevii vor fi capabili:
3.1 Prezentarea formelor de artă religioasă existente în Biserica Ortodoxă;
3.2 Explicarea importanţei întemeierii mitropoliilor şi a Patriarhiei Române pentru păstrarea fiinţei şi unităţii naţionale.
3.3 Explicarea mesajului pildelor Mântuitorului;
4. COOPERAREA CU CEILALŢI ÎN REZOLVAREA UNOR PROBLEME TEORETICE ŞI PRACTICE ÎN CADRUL DIFERITELOR GRUPURI
Competenţe specifice:
La sfârsitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili:
4.1 Argumentarea importanţei conlucrării omului cu Dumnezeu în vederea mântuirii
4.2 Exprimarea atitudinilor moral- creştine în diferite împrejurări ale vietii;
5. APLICAREA ÎNVĂŢĂTURII DE CREDINŢĂ ÎN VIAŢA PERSONALĂ ŞI A COMUNITĂŢII
Competenţe specifice:
La sârşitul clasei a VIII a elevii vor fi capabili:
5.1. Aplicarea învăţăturii creştine referitoare la iubirea de aproapele în relaţiile cu personae aparţinănd altor culture, credinţe sau convingeri

Director,
Stratica Maria

S-ar putea să vă placă și