Sunteți pe pagina 1din 18

STAN INA-CRISTINA

DE LA GRĂDINIŢĂ LA ŞCOALĂ

PAŞ I PENTRU DEZVOLTAREA EMOŢ IONALĂ A COPILULUI

Partea I
CUPRINS

1. Emoţii- recunoaştere .......................................................................................................................................... 3


2. Emoţiile flururaşului .......................................................................................................................................... 4
3. Emoţiile mele ......................................................................................................................................................... 5
4. Emoţii – Joacă -te cu Mimi! ............................................................................................................................... 6
5. Emoţii – Joacă -te cu Gigi!................................................................................................................................... 7
6. Roata emoţiilor .................................................................................................................................................... 8
7. Emoţii – cartonaşe .............................................................................................................................................. 9
8. Cubul emoţiilor .................................................................................................................................................... 10
9. Emoţii – fişe de lucru ........................................................................................................................................ 11
10. Emoţii pozitive şi negative ............................................................................................................................. 14
11. Emoţii ..................................................................................................................................................................... 15
12. Termometrul emoţiilor .................................................................................................................................. 17

2
EMOŢII – RECUNOAŞTERE

3
EMOŢIILE FLUTURAŞULUI
COLOREAZĂ FLUTURAŞ UL ÎN FUNCŢ IE DE EMOŢ IILE LUI!

4
EMOŢIILE MELE
DESENEAZĂ PE CHIPUL FIECĂ RUIA O EMOŢ IE POTRIVITĂ !

5
EMOŢII- JOACĂ-TE CU MIMI!
LIPEŞ TE ŞI DECUPEAZĂ !

6
EMOŢII – JOACĂ-TE CU GIGI!
LIPEŞ TE ŞI DECUPEAZĂ !

7
ROATA EMOŢIILOR
LIPEŞ TE ŞI DECUPEAZĂ , APOI ÎNVÂ RTE ROATA Ş I RECUNOAŞ TE EMOŢ IA LA CARE S-A OPRIT
ROATA! CÂ ND ARĂ Ţ I AŞ A?

8
EMOŢII - CARTONAŞE
LIPEŞ TE, DECUPEAZĂ ŞI JOACĂ -TE! CINE RECUNOAŞ TE EMOŢ IA DE PE CARTONAŞ ESTE
CÂ Ş TIGĂ TOR!

9
CUBUL EMOŢIILOR
LIPEŞ TE, DECUPEAZĂ ŞI AI PROPRIUL CUB AL EMOŢ IILOR. ACUM POŢ I INVENTA MULTE JOCURI
INTERESANTE!

10
EMOŢII
RECUNOAŞ TE Ş I COLOREAZĂ EMOŢ IILE CU CULORILE POTRIVITE!

11
EMOŢII

12
EMOŢII

13
EMOŢII POZITIVE ŞI EMOŢII
NEGATIVE

14
EMOŢII
LIPEŞ TE ŞI DECUPEAZĂ , APOI IDENTIFICĂ FIECARE EMOŢ IE! VERIFICĂ DACĂ LE RECUNOŞ TI PE
TOATE!

15
EMOŢII
DESENEAZĂ PE CHIPUL FIECĂ RUI MEMBRU AL FAMILIEI TALE EMOŢ IA CARE I SE POTRIVEŞ TE.
ARGUMENTEAZĂ !

16
TERMOMETRUL EMOŢIILOR

17
18